Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Енергетика стосунків

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Cім'я
Cім'я
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 45 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Елена Бова (16)

Más reciente (18)

Anuncio

Енергетика стосунків

 1. 1. «В основі творчості людини лежить лібідо» З. Фрейд«В основі творчості людини лежить лібідо» З. Фрейд
 2. 2. ПриродністьПриродність сексуальностісексуальності
 3. 3. Сексуальність – це первинний біологічний проявСексуальність – це первинний біологічний прояв якості активності.якості активності.  Тактика розвиткуТактика розвитку сексуальності – розплестисексуальності – розплести сексуальність і нав’язанусексуальність і нав’язану ідею про її гріховність,ідею про її гріховність, усвідомити в чистомуусвідомити в чистому вигляді і, при необхідності,вигляді і, при необхідності, „відпрацювати ”, щоб„відпрацювати ”, щоб перейти до більш тонкихперейти до більш тонких любовних стосунків.любовних стосунків. Природність сексуальностіПриродність сексуальності
 4. 4. Без любові людина ніколи не буде знати,Без любові людина ніколи не буде знати, яку музику носила в своєму серці.~ Ошояку музику носила в своєму серці.~ Ошо
 5. 5. Ми можемо бути різними!Ми можемо бути різними!
 6. 6. Але дівчата мріють...Але дівчата мріють...
 7. 7. або таке...або таке...
 8. 8. Секрет гармонійних стосунків між чоловіком таСекрет гармонійних стосунків між чоловіком та жінкоюжінкою
 9. 9.  Чому у жінки завждиЧому у жінки завжди сексуальна чакра наповненасексуальна чакра наповнена силою? Бо їй треба чоловікасилою? Бо їй треба чоловіка привабити, нагодувати,привабити, нагодувати, надихнути, потомство зачати,надихнути, потомство зачати, народити та виростити. Томународити та виростити. Тому жінка тісножінка тісно пов”язана зпов”язана з Землею, яка надає їй цюЗемлею, яка надає їй цю потужну силу. У жінкипотужну силу. У жінки сексуальна чакрасексуальна чакра односпрямована, тому, якщоодноспрямована, тому, якщо вона вибрала собі чоловіка,вона вибрала собі чоловіка, тільки йому і буде віддаватитільки йому і буде віддавати енергію.енергію.  Сама через те, що чоловікСама через те, що чоловік являється перетворювачявляється перетворювач Світу,Світу, його сексуальна чакра нейого сексуальна чакра не замикається на одній жінці.замикається на одній жінці. Хочете мати вірного супутникаХочете мати вірного супутника – добре його “годуйте”. Не– добре його “годуйте”. Не одна ви з таким даром.одна ви з таким даром.
 10. 10. Коли чоловік і жінка утворюють союз, в основі якогоКоли чоловік і жінка утворюють союз, в основі якого було притяжіння, їх біополя об”єднуються, взаємнобуло притяжіння, їх біополя об”єднуються, взаємно посилюючи одне одного. Вони утворюють спільнупосилюючи одне одного. Вони утворюють спільну енергетичну структуру, посилюючи потенційніенергетичну структуру, посилюючи потенційні можливості кожного.можливості кожного.
 11. 11. Енергію першої чакри повинен віддавати чоловікЕнергію першої чакри повинен віддавати чоловік
 12. 12.  Чоловік віддає жінці не самуЧоловік віддає жінці не саму енергію, а матеріальні умови життя,енергію, а матеріальні умови життя, створені ним завдяки цій енергії,створені ним завдяки цій енергії, адже вінадже він перетворювачперетворювач СвітуСвіту.. Енергії жінки достатньо дляЕнергії жінки достатньо для благоустрою сімейногоблагоустрою сімейного острівцяострівця,, побудованого чоловіком. Якщопобудованого чоловіком. Якщо чоловік не забезпечує жінкучоловік не забезпечує жінку необхідним захистом та умоваминеобхідним захистом та умовами нормального життя, то від ньогонормального життя, то від нього треба тікати. Тому що йоготреба тікати. Тому що його невитрачена енергія зробить йогоневитрачена енергія зробить його агресивним, ревнивим, він почнеагресивним, ревнивим, він почне витрачати її на сексуальні втіхивитрачати її на сексуальні втіхи нана стороні, або приохотиться достороні, або приохотиться до алкоголю.Чакра заблокується і валкоголю.Чакра заблокується і в перспективі можна очікуватиперспективі можна очікувати чоловіче беспліддя.чоловіче беспліддя.
 13. 13. Вам все це потрібно?Вам все це потрібно?
 14. 14. Якщо хтось любить тебе не так, як тобі уявлялось - неЯкщо хтось любить тебе не так, як тобі уявлялось - не означає, що він не кохає тебе всією душеюозначає, що він не кохає тебе всією душею
 15. 15. З другої чакри енергію повинна віддавати жінкаЗ другої чакри енергію повинна віддавати жінка
 16. 16.  В цьому центрі надлишок енергії.В цьому центрі надлишок енергії. Цю енергію жінка віддає неЦю енергію жінка віддає не тільки через секс, але й черезтільки через секс, але й через ласки, обійми, поцілунки. Навітьласки, обійми, поцілунки. Навіть при думці про свого коханого, депри думці про свого коханого, де б він в цей час не знаходився.б він в цей час не знаходився. Якщо жінка не віддає достатньоЯкщо жінка не віддає достатньо енергію чоловіку, то надлишокенергію чоловіку, то надлишок енергії в цьому центрі призведеенергії в цьому центрі призведе до розвитку гінекологічнихдо розвитку гінекологічних захворювань (киста, міома, рак)захворювань (киста, міома, рак) або до німфоманії. Якщо вже такабо до німфоманії. Якщо вже так вийшло, що жінка залишиласявийшло, що жінка залишилася самотньоюсамотньою і сексуальну енергіюі сексуальну енергію віддати нема кому, вона повиннавіддати нема кому, вона повинна перенаправити її у вищі чакри таперенаправити її у вищі чакри та почати реалізовуватися черезпочати реалізовуватися через них. Жінки не повинна бутиних. Жінки не повинна бути довго самотньою.довго самотньою.
 17. 17. Так, як чоловіки накачують м”язи, так іТак, як чоловіки накачують м”язи, так і жінки повинні розвивати жіночужінки повинні розвивати жіночу енергію. Це робиться завдяки танцям,енергію. Це робиться завдяки танцям, співам, лагідній мові.співам, лагідній мові.
 18. 18. Завдяки єднання зЗавдяки єднання з природоюприродою
 19. 19. Енергію з третьої чакри віддає чоловікЕнергію з третьої чакри віддає чоловік
 20. 20.  Але віддавати він може лише за умовиАле віддавати він може лише за умови отримання від жінки достатньоїотримання від жінки достатньої кількості сексуальної енергії. Тодікількості сексуальної енергії. Тоді відкривається його третій енергетичнийвідкривається його третій енергетичний центр, прокидається його воля,центр, прокидається його воля, цілеспрямованність, напористість і вінцілеспрямованність, напористість і він піднімається в соціальному плані. Цепіднімається в соціальному плані. Це сприяє його професійному росту,сприяє його професійному росту, кар”єрі, владі, , шані, повазі. Такийкар”єрі, владі, , шані, повазі. Такий чоловік приность достаток у дім. Цимчоловік приность достаток у дім. Цим він і віддячує жінці за надану йомувін і віддячує жінці за надану йому енергію та перспективу розвитку. Якщоенергію та перспективу розвитку. Якщо чоловік не “розплачується” з жінкою, точоловік не “розплачується” з жінкою, то надлишок його енергії призводить донадлишок його енергії призводить до жадібності, жорстокості, мстивості, і, якжадібності, жорстокості, мстивості, і, як наслідок, до захворювання шлунково –наслідок, до захворювання шлунково – кишкового тракту.кишкового тракту.
 21. 21. З четвертої чакри енергію віддає жінкаЗ четвертої чакри енергію віддає жінка
 22. 22.  Адже в її серцевому центрі джерело Божественної Любові неАдже в її серцевому центрі джерело Божественної Любові не вичерпується. Чим більше вона віддає цю енергію, тим більшевичерпується. Чим більше вона віддає цю енергію, тим більше отримує її від Творця, до того ж ще й отримує різноманітніотримує її від Творця, до того ж ще й отримує різноманітні подарунки долі. Енергію Любові жінка повинна віддавати неподарунки долі. Енергію Любові жінка повинна віддавати не тільки чоловіку.тільки чоловіку.  Вона буде транслювати її в навколишній простір.Вона буде транслювати її в навколишній простір. Особливо це актуально в теперішній час, в цьому іОсобливо це актуально в теперішній час, в цьому і полягає її місія. Вона заряджає енергією Любовіполягає її місія. Вона заряджає енергією Любові все, до чого торкнеться з любовью в серці.все, до чого торкнеться з любовью в серці. ВВ розлуці вона може подумки відіслати цю енергію хоч нарозлуці вона може подумки відіслати цю енергію хоч на край світу.край світу.  У чоловіка прокинеться серцевий центр і енергія любовіУ чоловіка прокинеться серцевий центр і енергія любові розкриє такі якості, як милосердя, співчуття, співпереживання,розкриє такі якості, як милосердя, співчуття, співпереживання, він навчиться любити і тоді ця сила звільнить його від властівін навчиться любити і тоді ця сила звільнить його від власті інстинктів. Чоловік, що любить серцем, вже ніколи не зрадить.інстинктів. Чоловік, що любить серцем, вже ніколи не зрадить.
 23. 23. Чим наповнений – те й випромінюєш! НеЧим наповнений – те й випромінюєш! Не просіть Любові – любіть самі.просіть Любові – любіть самі.
 24. 24. Енерію з п”ятої чакри віддає чоловікЕнерію з п”ятої чакри віддає чоловік
 25. 25.  Якщо жінка щедро обдарувала чоловікаЯкщо жінка щедро обдарувала чоловіка своєю невичерпною енергією Любові, тосвоєю невичерпною енергією Любові, то у чоловіка відкривається горлова чакра,у чоловіка відкривається горлова чакра, прокинуться його творчі здібності.прокинуться його творчі здібності.  Крім того він подарує жінці чудовіКрім того він подарує жінці чудові гармонійні стосунки. У жінки з”явитьсягармонійні стосунки. У жінки з”явиться додаткова енергія, яка дасть можливістьдодаткова енергія, яка дасть можливість розвитку її творчих здібностей.розвитку її творчих здібностей.
 26. 26.  При віжкритті п”ятиПри віжкритті п”яти енергетичних центрівенергетичних центрів відкриються і два вищівідкриються і два вищі центри, що збільшитьцентри, що збільшить можливості розвиткуможливості розвитку обох. Більш того, приобох. Більш того, при такому гармонійномутакому гармонійному союзі емоційна оболонкасоюзі емоційна оболонка обох наповниться вищимиобох наповниться вищими енергіями радості, любові.енергіями радості, любові. Розшириться верхняРозшириться верхня частина оболонки, а самечастина оболонки, а саме вона засвоює енергіювона засвоює енергію достатку, спрямовану здостатку, спрямовану з Космосу. Ця енергія несеКосмосу. Ця енергія несе з собою енергію любові,з собою енергію любові, успіхів, щастя тауспіхів, щастя та здоров”я. Такий союзздоров”я. Такий союз просто приречений напросто приречений на повну реалізацію всіхповну реалізацію всіх своїх мрій.своїх мрій.
 27. 27. Якщо чоловік хоче щастя,Якщо чоловік хоче щастя, спокою в стосунках із своєюспокою в стосунках із своєю жінкою, йому достатньожінкою, йому достатньо вивчити тільки дві фрази –вивчити тільки дві фрази – 1.1. НЕ ХВИЛЮЙСЯ, Я ВСЕНЕ ХВИЛЮЙСЯ, Я ВСЕ ВИРІШУ!ВИРІШУ! 2.2. НЕ ХВИЛЮЙСЯ, Я ВСЕНЕ ХВИЛЮЙСЯ, Я ВСЕ ВИРІШИВ.ВИРІШИВ. Якщо жінка хоче жити ізЯкщо жінка хоче жити із справжнім чоловіком. Їйсправжнім чоловіком. Їй достатньо вивчити тількидостатньо вивчити тільки одну фразу –одну фразу – ““ТАК, ЛЮБИЙ!”!ТАК, ЛЮБИЙ!”! Але треба бути ангелом, колиАле треба бути ангелом, коли її вимовляєш. Вимовляти їїїї вимовляєш. Вимовляти її треба постійно; особливо втреба постійно; особливо в той момент, коли хочетьсятой момент, коли хочеться сказати: “Я не погоджуюсь”,сказати: “Я не погоджуюсь”, “З чого це ти вирішив робити“З чого це ти вирішив робити саме так?”, “Ні, буде так, яксаме так?”, “Ні, буде так, як я сказала”, “ Це поганея сказала”, “ Це погане рішення”, “Ти ідіот?”рішення”, “Ти ідіот?”
 28. 28. Якщо чоловік лінивий, і неЯкщо чоловік лінивий, і не здатний напрягатися з віддачіздатний напрягатися з віддачі енергії з першої чакри,енергії з першої чакри, то жінка буде вимушеня сама забезпечувати собіто жінка буде вимушеня сама забезпечувати собі умови життя. Її природньої енергії будеумови життя. Її природньої енергії буде недостатньо, буде використана енергія знедостатньо, буде використана енергія з сексуальної чакри. Там залишиться тільки енергіясексуальної чакри. Там залишиться тільки енергія для народження дитини. Жінка почне втрачатидля народження дитини. Жінка почне втрачати жіночі чари, стане непривабливою, почне падати їїжіночі чари, стане непривабливою, почне падати її лібідо, почнуться запальні процеси статевихлібідо, почнуться запальні процеси статевих органів, порушення менструального циклу.органів, порушення менструального циклу.  Чоловік перекине частину енергії з першої чакри вЧоловік перекине частину енергії з першої чакри в сексуальну, і почне “гуляти”.сексуальну, і почне “гуляти”.  Про подальший розвиток стосунків не буде й мови.Про подальший розвиток стосунків не буде й мови. Це сама тупікова ситуація.Це сама тупікова ситуація.
 29. 29. Якщо в союзі чоловіка і жінки механізм обмінуЯкщо в союзі чоловіка і жінки механізм обміну енергією не відбувається, то утворюєтьсяенергією не відбувається, то утворюється негармонійний союзнегармонійний союз Якщо ви не дастеЯкщо ви не дасте чоловіку достатньо енергіїчоловіку достатньо енергії длядля розкриття третьоїрозкриття третьої чакри, або якщо чоловік нечакри, або якщо чоловік не буде забезпечувати васбуде забезпечувати вас енергією реалізації, тоенергією реалізації, то прийдеться самійприйдеться самій підніматися соціальнимипідніматися соціальними сходинками, самійсходинками, самій приводити в життя своїприводити в життя свої мрії, а енергію для цьогомрії, а енергію для цього брати з серцевого центрубрати з серцевого центру та сексуальної чакри. Зата сексуальної чакри. За нецільове застосуваннянецільове застосування енергії Любові ваменергії Любові вам прикриють джерело їїприкриють джерело її надходження.надходження.
 30. 30.  Ви реалізуєте свої амбіції, алеВи реалізуєте свої амбіції, але станете байбужою, безсердечною. Встанете байбужою, безсердечною. В сім”ї почнуться скандали, потімсім”ї почнуться скандали, потім захворювання. Навіть досягнувзахворювання. Навіть досягнув високих заробітків та високоговисоких заробітків та високого положення в суспільстві, така жінкаположення в суспільстві, така жінка щасливою не буде – душа її будещасливою не буде – душа її буде неспокійна. Адже вона не виконаланеспокійна. Адже вона не виконала головний обов”язок – не сталаголовний обов”язок – не стала джерелом Любові на Землі.джерелом Любові на Землі.  Крім того, в соціумі треба грати заКрім того, в соціумі треба грати за правилами чоловіків, вона загубитьправилами чоловіків, вона загубить свою жіночість, напраціє чоловічісвою жіночість, напраціє чоловічі енергії.енергії.  Жінка і сама не реалізується, як жінка,Жінка і сама не реалізується, як жінка, і чоловік її застрягне у житті.і чоловік її застрягне у житті.  Виходить, королева є, а замість короляВиходить, королева є, а замість короля поруч паж, та й той збіжить до іншої,поруч паж, та й той збіжить до іншої, яка готова зробити його королем.яка готова зробити його королем.
 31. 31.  Вибираючи партнера, зверніть увагу на йогоВибираючи партнера, зверніть увагу на його готовність з радістю ділится з вами енергією,готовність з радістю ділится з вами енергією, готовність допомагати вам у житті, готовністьготовність допомагати вам у житті, готовність забезпечувати умови для життя і захист.забезпечувати умови для життя і захист.  Це основа основ гармонійного союзу. ЦеЦе основа основ гармонійного союзу. Це основоположний секрет гармонії.основоположний секрет гармонії.
 32. 32. Дозвольте своєму чоловіку стати королем,Дозвольте своєму чоловіку стати королем, тоді і ви будете....тоді і ви будете.... Королевою!Королевою!  Навіть без особливих зусиль з вагого боку. Просто виконуючи покладені на вас природою обов”язки. Для цього вам природа дала все, тільки використовуйте правильно!

Notas del editor

 • Квітка, спів пташки, танець, пісні...

×