Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Залежність від стереотипів

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Залежність від стереотипів (20)

Más de Елена Бова (15)

Anuncio

Más reciente (20)

Залежність від стереотипів

 1. 1. ““КРОКИ ДО ВИВЧЕННЯКРОКИ ДО ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ”ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ” ч.ч. 44 «Розуміння себе – початок мудрості»«Розуміння себе – початок мудрості» Дж. КришнамуртіДж. Кришнамурті Київ - 2015Київ - 2015
 2. 2. Київ - 201Київ - 20155 ПланПлан 1.За якими законами працює1.За якими законами працює реальність?реальність? 2. Що ми знаємо про свої2. Що ми знаємо про свої бажання?бажання? 3. Що заважає реалізувати3. Що заважає реалізувати бажання?бажання? 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів 5. Перейди на позитивне5. Перейди на позитивне мисленнямислення 6. Твій рід та твоє життя6. Твій рід та твоє життя 7. Природність сексуальності7. Природність сексуальності 8. Гроші – хороший слуга8. Гроші – хороший слуга 9. Для чого труднощі9. Для чого труднощі 10. Чи є у свободи границя?10. Чи є у свободи границя? 11. Еволюція свідомості11. Еволюція свідомості 12. Знешкодь в собі12. Знешкодь в собі маніпулятораманіпулятора 13. Що ти знаєш про свої13. Що ти знаєш про свої почуття?почуття? 14. Вижени внутрішніх демонів14. Вижени внутрішніх демонів 15. Пильнуй наближення15. Пильнуй наближення негативних емоційнегативних емоцій 16. Допоможи собі радістю16. Допоможи собі радістю 17. Знайди в собі Любов.17. Знайди в собі Любов. 18 . Будь в теперішньому18 . Будь в теперішньому моментімоменті 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів (Що тримає нас в тенетах страхів?)(Що тримає нас в тенетах страхів?)
 3. 3. Притча.Притча. ББатько стукає в двері доатько стукає в двері до сина.сина. - Вставай, прокидайся!- Вставай, прокидайся! - Не хочу, батьку, -- Не хочу, батьку, - відповідає син.відповідає син. - Чому?- Чому? - З трьох причин. По перше,- З трьох причин. По перше, там нудно, по друге, тамтам нудно, по друге, там мене всі дратують, а помене всі дратують, а по третє, я цю школу простотретє, я цю школу просто ненавиджу!ненавиджу! - Тоді я назву тобі три- Тоді я назву тобі три причини, з яких ти повиненпричини, з яких ти повинен йти до школи.йти до школи. По перше, це твій обов’язок,По перше, це твій обов’язок, по друге – тобі вже 45 років.по друге – тобі вже 45 років. А по третє – ти директор цієїА по третє – ти директор цієї школи!школи! Ми, прокидаючись кожного ранку,Ми, прокидаючись кожного ранку, часто до кінця не можемочасто до кінця не можемо зрозуміти, що теж виросли.зрозуміти, що теж виросли. Виросли з «дитячих пелюшок» –Виросли з «дитячих пелюшок» – програм, що закладені батьками.програм, що закладені батьками. Ми їх просто не бачимо. Ми в нихМи їх просто не бачимо. Ми в них живемо.живемо. 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 4. 4. 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів СонСон наявунаяву Спробуйте стати спортсменом, якщо нами керує програма – «ой,Спробуйте стати спортсменом, якщо нами керує програма – «ой, впадеш!» або стрункою феєю, якщо весь організм скерованийвпадеш!» або стрункою феєю, якщо весь організм скерований програмою на поїдання всього, що доступне. Звичайно, легше безпрограмою на поїдання всього, що доступне. Звичайно, легше без зайвих зусиль і відповідальності, на рівні умовних рефлексів,зайвих зусиль і відповідальності, на рівні умовних рефлексів, скоритися старим програмам. Саме такий наш звичний станскоритися старим програмам. Саме такий наш звичний стан Гурджієв і назвав сном наяву. Признати ці програми складно, аджеГурджієв і назвав сном наяву. Признати ці програми складно, адже вони поза нашої волі вже стільки років контролювали нас, що мивони поза нашої волі вже стільки років контролювали нас, що ми зрослися з ними і не можемо почути свій власний, ще дуже тихийзрослися з ними і не можемо почути свій власний, ще дуже тихий голос.голос. Можна скористатися будь-яким дискомфортом у вашому житті якМожна скористатися будь-яким дискомфортом у вашому житті як підказкою для усвідомлення залежності нашого настрою та вчинківпідказкою для усвідомлення залежності нашого настрою та вчинків від програм. Коли ж однакові неприємності повторюються, цевід програм. Коли ж однакові неприємності повторюються, це означає, що підказки аж кричать - «З вами щось не так! Неозначає, що підказки аж кричать - «З вами щось не так! Не наступайте на старі граблі! Відкиньте старі програми!».наступайте на старі граблі! Відкиньте старі програми!».
 5. 5. чергу за обідом, Фінляндія.чергу за обідом, Фінляндія. Умовні рефлекси можуть бутиУмовні рефлекси можуть бути корисними.корисними. Які стереотипи корисні вам?Які стереотипи корисні вам? Чи може “Мауглі” вижити вЧи може “Мауглі” вижити в суспільстві?суспільстві? 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 6. 6. Притча.Притча. Майстра не можна булоМайстра не можна було назвати ярим поборникомназвати ярим поборником етикету і хороших манер, таетикету і хороших манер, та у стосунках із людьми віну стосунках із людьми він завжди проявляв щирузавжди проявляв щиру ввічливість і учтивість.ввічливість і учтивість. Одного разу, проводжаючиОдного разу, проводжаючи Майстра додому, юний ученьМайстра додому, юний учень нагрубив поліцейському. Унагрубив поліцейському. У виправдання він сказав:виправдання він сказав: - Хочу бути сам- Хочу бути самиим собою,м собою, і нехай всі знають, що яі нехай всі знають, що я відчуваю. Ввічливість – товідчуваю. Ввічливість – то пусте, струс повітря!пусте, струс повітря! - Це правда, люб’язно- Це правда, люб’язно відгукнувся Майстер, алевідгукнувся Майстер, але саме повітрям наповненісаме повітрям наповнені автомобільні шини, і тиавтомобільні шини, і ти бачиш, як воно допомагаєбачиш, як воно допомагає пом’якшити удари.пом’якшити удари. 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 7. 7. Але сама залежність від стереотипів (невміння адекватно до новоїАле сама залежність від стереотипів (невміння адекватно до нової ситуації змінити свою поведінку) псує стосунки з нашими друзями,ситуації змінити свою поведінку) псує стосунки з нашими друзями, родичами. Адже в різних сім’ях стереотипи (звична поведінка,родичами. Адже в різних сім’ях стереотипи (звична поведінка, відношення до життя) можуть відрізнятися. Через це близькі люди,відношення до життя) можуть відрізнятися. Через це близькі люди, набувши залежності від різних стереотипів в дитинстві, навіть ненабувши залежності від різних стереотипів в дитинстві, навіть не усвідомлюючи причин, не можуть вийти з конфліктів. Більше того, частоусвідомлюючи причин, не можуть вийти з конфліктів. Більше того, часто набір стереотипів сприймають як самого себе, як свою сутність, і готовінабір стереотипів сприймають як самого себе, як свою сутність, і готові іти в бій, щоб відвоювати себе, забуваючи, що воюють просто за свійіти в бій, щоб відвоювати себе, забуваючи, що воюють просто за свій набір стереотипів (часто його називають Его).набір стереотипів (часто його називають Его). Притча.Притча. -- Майстер,Майстер, ти здаєшся таким щасливим!ти здаєшся таким щасливим! -- Коли звільняєшся від такого вантажу, як Его, іти легше!Коли звільняєшся від такого вантажу, як Его, іти легше! 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 8. 8. Уявляєте наскільки важко буваєУявляєте наскільки важко буває порозумітися людям з різних країн,порозумітися людям з різних країн, різних культур? Неоціненний внесокрізних культур? Неоціненний внесок релігії в розвиток людства, але самерелігії в розвиток людства, але саме через відмінності у поглядах різнихчерез відмінності у поглядах різних релігій відбувалися найзапеклішірелігій відбувалися найзапекліші війнивійни.. Як бачите, стереотипиЯк бачите, стереотипи викривляють бачення світувикривляють бачення світу (усвідомлення) навіть більшості(усвідомлення) навіть більшості релігійним діячам високого рангу (торелігійним діячам високого рангу (то як що можна сказати про діячівяк що можна сказати про діячів політичних?).політичних?). 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 9. 9. Як ви будете трактувати: „Вийдіть зі свого середовища іЯк ви будете трактувати: „Вийдіть зі свого середовища і відділіться ” (Біблія)? Чи не здається, що і тут ідетьсявідділіться ” (Біблія)? Чи не здається, що і тут ідеться мова про крок до розвитку людини шляхом звільненняммова про крок до розвитку людини шляхом звільненням від запрограмованості, що заважає досягти успіху та бутивід запрограмованості, що заважає досягти успіху та бути щасливим?щасливим? 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 10. 10. ““Тільки дурень робить одне й тежТільки дурень робить одне й теж саме, очікуючи на інший результат”саме, очікуючи на інший результат” Ми дякуємо батькам за величезну роботу з нашогоМи дякуємо батькам за величезну роботу з нашого виховання,виховання, але йдемо далі!але йдемо далі! Спостереження за своєю поведінкою нам допоможеСпостереження за своєю поведінкою нам допоможе побачити доцільність дотримання програми, абопобачити доцільність дотримання програми, або необхідність виходу за її межі. Побачити свої страхи,необхідність виходу за її межі. Побачити свої страхи, які заважають змінити поведінку.які заважають змінити поведінку. 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 11. 11. Тому вислів «Нарешті я знайшов ворога! Це - ЯТому вислів «Нарешті я знайшов ворога! Це - Я сам!», може доцільніше змінити на: «Нарешті ясам!», може доцільніше змінити на: «Нарешті я знайшов ворога! Він - в мені (неусвідомленізнайшов ворога! Він - в мені (неусвідомлені стереотипи що нас гальмують у житті)!»?стереотипи що нас гальмують у житті)!»? 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 12. 12. ““Якщо ви насправді хочете стати самим собою,Якщо ви насправді хочете стати самим собою, ніколи не турбуйтесь, що говорять про вас інші. Я неніколи не турбуйтесь, що говорять про вас інші. Я не пропоную вам іти проти суспільства – це була б такапропоную вам іти проти суспільства – це була б така ж реакція.ж реакція. Робіть все у відповідності до своєї природи. ЯкщоРобіть все у відповідності до своєї природи. Якщо вона відповідає суспільству – добре, бунтувати невона відповідає суспільству – добре, бунтувати не треба. Якщо не відповідає – чудово, не треба їйтреба. Якщо не відповідає – чудово, не треба їй слідувати”.слідувати”. ОшоОшо 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 13. 13. Звичайно, можете іЗвичайно, можете і слідувати...слідувати... Колись все це стане твоїм. 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 14. 14. як і більшістьяк і більшість людей...людей... 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 15. 15. Життя починається там, де закінчується зона твого комфорту Можна сказати, неможливість вийти за межіМожна сказати, неможливість вийти за межі стереотипів (зони комфорту) – це тюрма длястереотипів (зони комфорту) – це тюрма для особистості, яка тягнеться до щастя. Люди, якіособистості, яка тягнеться до щастя. Люди, які виходять за межі «стандартної» людини, створюютьвиходять за межі «стандартної» людини, створюють свій еталон успіху. Саме так і народжуються «зірки».свій еталон успіху. Саме так і народжуються «зірки». 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 16. 16. Які шанси на щасливе життя у цієїЯкі шанси на щасливе життя у цієї дитинидитини (з т.з. ваших стереотипів)?(з т.з. ваших стереотипів)? 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 17. 17. НікНік ВуйчиВуйчи чч Але, маючи багатий внутрішнійАле, маючи багатий внутрішній світ, він зміг зробити щасливимсвіт, він зміг зробити щасливим не тільки себе, а навіть інших –не тільки себе, а навіть інших – він дає людям віру.він дає людям віру.
 18. 18. Наша реальність залежить відНаша реальність залежить від нашого ставлення до подій.нашого ставлення до подій. Відкинувши стереотипи, миВідкинувши стереотипи, ми можемоможемо її змінити!її змінити! Вирішила, що покинув... Підійшла до дзеркала. Е, ні! пожаліла його: загубив! 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 19. 19. Але відкинути їх вдається не кожному. Згадайте: вам наступили наАле відкинути їх вдається не кожному. Згадайте: вам наступили на ногу в транспорті, чи сильно штовхнули ненароком – ваші дії? У всіхногу в транспорті, чи сильно штовхнули ненароком – ваші дії? У всіх різні, але у кожного - свої. Які у вас, згадайте. Легко буде змінитирізні, але у кожного - свої. Які у вас, згадайте. Легко буде змінити поведінку в цій ситуації? Які ваші кулінарні вподобання? Спробуйтеповедінку в цій ситуації? Які ваші кулінарні вподобання? Спробуйте відчути: які з них виникли, як реакція на небезпеку захворювання, які –відчути: які з них виникли, як реакція на небезпеку захворювання, які – просто звички з дитинства.просто звички з дитинства. Як ви реагуєте, коли до вас підходитьЯк ви реагуєте, коли до вас підходить жебрак? Коли хтось порушує чергу? Коли треба позичити чи віддатижебрак? Коли хтось порушує чергу? Коли треба позичити чи віддати гроші… І навіть якщо нас самих ця реакція засмучує, чи викликаєгроші… І навіть якщо нас самих ця реакція засмучує, чи викликає сором, в подібній ситуації ми точно так зреагуємо знов. Спробуйтесором, в подібній ситуації ми точно так зреагуємо знов. Спробуйте прослідкувати за собою і виявити інші стереотипні реакції.прослідкувати за собою і виявити інші стереотипні реакції. Тобто «Змія» ця особлива. Вона міцно «учепилася за руку». Її силаТобто «Змія» ця особлива. Вона міцно «учепилася за руку». Її сила – наш ілюзорний страх, «вмонтований» нею. Ми - в замкненому колі?– наш ілюзорний страх, «вмонтований» нею. Ми - в замкненому колі? Орел залишається курчам.Орел залишається курчам. 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 20. 20. Руйнуємо стереотипиРуйнуємо стереотипи та виходимота виходимо за їх межі.за їх межі.  1. Спробуйте змінити звичне місце: за партою, на нараді. Відмітьте, які нові1. Спробуйте змінити звичне місце: за партою, на нараді. Відмітьте, які нові відчуття з”явились.відчуття з”явились.  2. Змініть звичний маршрут в учбовий заклад, на роботу. Вийдіть трохи раніше2. Змініть звичний маршрут в учбовий заклад, на роботу. Вийдіть трохи раніше і намагайтесь задіяти всі органи відчуттів: який запах листя або вихлопнихі намагайтесь задіяти всі органи відчуттів: який запах листя або вихлопних газів, відчуйте вітер або краплі дощу, зверніть увагу на архітектуру, на небо,газів, відчуйте вітер або краплі дощу, зверніть увагу на архітектуру, на небо, птахів...птахів...  3. Змініть своє меню, прислухаючись до відчуттів: які зміни просто виводять3. Змініть своє меню, прислухаючись до відчуттів: які зміни просто виводять вас з зони комфорту, які – шкідливі для здоров”я.вас з зони комфорту, які – шкідливі для здоров”я.  4. Виберіть фільм, який захочеться подивитися не зарані, а в самому в4. Виберіть фільм, який захочеться подивитися не зарані, а в самому в кінотеатрі. Може при цьому щось незвичне трапиться з вами?кінотеатрі. Може при цьому щось незвичне трапиться з вами?  5. Може ви спробуєте пройти частину маршруту “задом наперед”? Або,5. Може ви спробуєте пройти частину маршруту “задом наперед”? Або, прив”язавши наповнені гелем повітряні кульки до вух? Що відчуваєте?прив”язавши наповнені гелем повітряні кульки до вух? Що відчуваєте?  6. Шукайте свої вправи, щоб стати сильнішими в боротьбі з дитячими6. Шукайте свої вправи, щоб стати сильнішими в боротьбі з дитячими страхами та в руйнуванні небажаних стереотипів.страхами та в руйнуванні небажаних стереотипів. 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 21. 21. Наші висновкиНаші висновки  Стереотипи – це програми, за якими ми живемо (як біороботи), аСтереотипи – це програми, за якими ми живемо (як біороботи), а зовнішні прояви цих програм – правила поведінки.зовнішні прояви цих програм – правила поведінки.  Немовля для виживання кутають в пелюшки (виживання на фізичномуНемовля для виживання кутають в пелюшки (виживання на фізичному рівні). Щоб дитина вижила в суспільстві, їй прищеплюють стереотипи.рівні). Щоб дитина вижила в суспільстві, їй прищеплюють стереотипи.  Коли ми виростаємо, то забуваємо „скинути ” стереотипи – такКоли ми виростаємо, то забуваємо „скинути ” стереотипи – так простіше, спокійніше, відповідальності менше.( А інколи не можемо,простіше, спокійніше, відповідальності менше.( А інколи не можемо, хоч і усвідомлюємо. Може нас стримує страх оцінки?)хоч і усвідомлюємо. Може нас стримує страх оцінки?)  Несвідоме використання стереотипів унеможливлює вибір творчогоНесвідоме використання стереотипів унеможливлює вибір творчого щасливого життя.щасливого життя.  Несвідома прихильність до стереотипів, є важелем, яким інші керуютьНесвідома прихильність до стереотипів, є важелем, яким інші керують нами.нами.  Через сліпу залежність від стереотипів ми не можемо дозволити собіЧерез сліпу залежність від стереотипів ми не можемо дозволити собі бути собою, а іншим бути іншими. Це викликає дискомфорт убути собою, а іншим бути іншими. Це викликає дискомфорт у стосунках, конфлікти, втрату часу і енергії, яка так потрібна длястосунках, конфлікти, втрату часу і енергії, яка так потрібна для досягнення мети, успіху, щастя.досягнення мети, успіху, щастя.  Вийти із стереотипів (вийти з замкненого кола страхів та поведінки), –Вийти із стереотипів (вийти з замкненого кола страхів та поведінки), – кожен момент усвідомлювати, що робиш, навіщо і що відчуваєш.кожен момент усвідомлювати, що робиш, навіщо і що відчуваєш. 4. Залежність від стереотипів4. Залежність від стереотипів
 22. 22. Де ж той ключик, який допоможе намДе ж той ключик, який допоможе нам вийти з замкненого кола міцних обійміввийти з замкненого кола міцних обіймів страхів та небажанихстрахів та небажаних стереотипів?стереотипів?

Notas del editor

 • Прокинутись від несприймання, ворожості до інших стеретипів. Адже вони просто різні у дітей різних країн. Різних сімей...

×