Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Recnik zargona Andric.pptx

 1. ДРАГОСЛАВ АНДРИЋ: „ДВОСМЕРНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЖАРГОНА И ЖАРГОНУ СРОДНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА“
 2. Уопштено о речнику: • Речник жаргона Драгослава Андрића представља једнојезичан описни речник жаргона српског језика. • Има два издања: прво издање штампано је 1976. годинe, а друго издање 2005. године. • Друго издање има скоро двоструко више ставки од броја ставки које су се нашле у првом издању, има више од 16 000 одредница.
 3. Макроструктура:  Речник је састављен од два дела, у првом делу имамо на левој страни жаргон а на десној дефиницију и синониме из књижевног језика, а други део има на левој страни књижевни израз а на десној жаргонске синониме.  У случају књижевних односно стандардних речи које имају и жаргонско значење узимано је у обзир само ово последње.  Где су међу жаргонским речима у Првом тому, односно књижевним речима у Другом, синоними близу један другоме а њихови еквиваленти заузимају више места, корисник Речника се упућује на један од њих, иначе је поштеђен таквог двоструког трагања.
 4. Ознаке миљеа:  арх. – архаична жаргонска реч или израз, обично старији од једног века, а сад се не употребљава или се ретко где још може чути  нар. – некњижевна односно нестандардна реч или израз народског карактера  оп. – реч односно израз у општијој жаргонској употреби тј. може се редовно чути у више социјалних група, или се пак миље у коме се она чује не може приближније одредити на начин који је овде примењен  фам. – фамилијарни жаргон  ш. – шатровачка реч или израз тј. из „подземља“ односно средине ситнијих професионалних преступника и кругова који ка њима гравитирају
 5. • кас. – касарнски тј. војнички жаргон • нарк. – наркомански жаргон • ом. – омладински жаргон • пров. – изразитије провинцијски жаргон • ст. – реч или израз претежно у употреби међу студентима • ђ. – ђачки жаргон • сп. – спортски жаргон • лог. – жаргон логораша • пол. – полицијски жаргон • мак. – жаргон макроа • такс. – жаргон таксиста • медиј. – медијски жаргон • шт-об. – шпијунско-обавештајни жаргон • комп. – компјутерски жаргон
 6. Остале скраћенице: • асоц. – асоцијација на... (односи се на реч или израз који следи) • в. – види • дем. – деминутив • инв. – инверзија (обично слогова) • ирон. – иронично • жен. – односи се на девојке или жене • муш. – односи се на мушкарце • одн. – односно • прил. – прилог • скр. – скраћено
 7. Микроструктура:  Речи нису акцентоване нити имају означена граматичка својства (граматички род, број, врста речи).  Етимолошке назнаке су ретке. Порекло речи, и где се може утврдити са сигурношћу, осим у случају наркоманског жаргона, по правилу није навођено. На њега се, међутим, указује (обично у склопу са скраћеницом асоц.) тамо где је то потребно ради диференцирања.  У првом делу речника у одредници у лематском делу имамо жаргонску реч, а значење тј. тумачење речи дато je дефиницијом или синонимом из књижевног језика. У другом делу речника на месту одредничке речи стоји реч у књижевном изразу а тумачење је дато жаргонским изразима.
 8. Тематска раслојеност на основу сфере употребе односно одређене групе говорника: архаични жаргон • Бела – ракија • Грош – паљар, пољар, поп • Каиш – крнц • Млад – шуман • Моћи – ротавити • Наситити – нахановати • Одиграти – одсукати • Прасе – дасанче • Ставити – пернути • Уплашити се – плакосати се
 9. народски жаргон • Варање – врзгање • Мрзовољан – накурчен, предркан • Љубавница – дилберуша • Отраглија – хомосексуалац • Прошла баба са колачима – прекасно је • Сиромашан – голокур општији жаргон • Глув човек – глуваћ • Италијански – жабарски • Љубавник – фрајер, швалер • Мрзовољан – надркан, надрдан
 10. • Прикан – момак, полицајац, мушки полни орган • Фиксирати некога – нападно гледати • Циганисати се – препирати се око малог кусура фамилијарни жаргон • Благо тући – шопати • Бона – бомбона • Дупешка – велика задњица • Жгебе – дете, беба, детенце • Жгебавица – мршавица • Зврндати – приговарати, говорити глупости • Издеветати – добро истући • Папати – јести, спавати
 11. шатровачки говор • Авијатичар – бегунац • Вијалица – потерница • Жирантомобил – сaучесник у крађи • Избрисати – побећи из затвора касарнски жаргон • Аскерол – (асоц. на течност за чишћење оружја) бела кафа; супа • Данас сам Џејмс Бонд – (асоц. 007) остало ми је 7 дана до краја војног рока • Прецизно (каже се за намештање кревета) – на коцку
 12. наркомански жаргон • Дрога – јегуља, лична карта • Ексић – таблета синтетичке дроге, екстази • Куба – један кубни сантиметар дроге у шприцу • Паја – хероин • Узимати дрогу – пумпати жилу • Ушмркавати дрогу у праху – (асоц. енгл.) оверавати ноздрву *Mićunović – jedan gram heroina – od gram, gramić, mić, mićunović (NIN)
 13. омладински жаргон • Варање из досаде – силовање из нехата • Лепа одећа – перје • Приклати – обљубити • Пиздарати – плакати • Цар – човек увек спреман помоћи провинцијски жаргон • Вађенка – пријатан доживљај • Вандровати – бежати, скитати • Зема – земљак • Н. З. С. – није за сељака
 14. студентски жаргон • Бетонирати – дипломирати • Бифлати – учити механички одн. напамет • Студент – студен ђачки жаргон • Алкатазар – школа • Бал вампира – родитељски састанак • Жирафисање – преписивање на часу • Ињекција – јединица • Строг наставник – ала, аждаја, гестапо, звер, лудак, манијак, нациста, терориста, убица, фашиста
 15. спортски жаргон • Бомба – погодак за три поена у кошарци • Делија – навијач Црвене звезде жаргон логораша • Казанар – носилац казана; онај ко се стално жали да је гладан одн. вреба храну • Репоња – логораш кога други бојкотују • Роковац – логораш осуђен на одређени рок
 16. жаргон макроа • Бункер – газдарица проститутки, место где држе проститутке • Скупа проститутка – салонка, салонерка • Стара проститутка – нана, старачки дом, фосил жаргон таксиста • Ајкула у плитким водама – саобраћајна патрола • Такси – таџа, таја, тахити • Улични радар – Радиша
 17. шпијунско-обавештајни жаргон • Азур (асоц. ваздух) – прислушкивање путем конвенционалних направа убачених у стан особе која се прислушкује • Извор – особа која повремено даје информације обавештајној служби • Кљун – обавештајац • Офанзивна контрола понашања – испирање мозга компјутерски жаргон • Заглупети се – блокирати се • Имати (некога) на десктопу својих мисли – бити за некога загрејан одн. у некога заљубљен • Крекер – онај који ради на функц. компјутерских програма и система
 18. Ilustracije: Radoslav Zečević
 19. Извори: • сепарат Милана Ђ. Милићевића Др Ватрослав Јагић у Србији и Софији, Београд, 1895, са списком архаичних жаргонских речи на 5 страница • брошура Живка Д. Петковића Језик наших шатроваца, Београд, 1928, са списком шатровачких речи (на укупно 20 страница) • рад Владе Водинелића и белешка Спасоја Лепојевића у Билтену Одељења за криминалистику Државног секретаријата за унутрашње послове ФНРЈ бр. 1 и 2, 1953, са укупно 825 речи • списак који је у часопису Дело, Београд (IV-VI 1969 и II 1970) објавио Илија Симић, напомињући у уводу да је ту унео 624 речи које су прикупили Водинелић и Лепојевић, и додао 424 са своје стране
 20. • књига Шатра Томислава Сабљака, Глобус, Загреб, 1981. • збирка Речник ђачког жаргона Мирјане Милојковић, Вршац, 2000. • књига Опсцене речи у српском језику Данка Шипке, Прометеј, Нови Сад, 1999. • књига Београдски фрајерски речник Петрита Имамија, NNK International, Београд, 2000; друго издање 2003. • књиге проф. др Ранка Бугарског Лица језика – социолингвистичке теме (Библиотека XX век, Београд, 2001), затим Језик у контексту (Библиотека XX век и Чигоја, Београд, 1997) и Жаргон – лингвистичка студија (Библиотека XX век, Београд, 2003) • књига Енглеско-српски – Српско-енглески речник сленга Бориса Хлебеца, Београдска књига, Београд, 2004.
Publicidad