Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Strategi for iværksættere

1.375 visualizaciones

Publicado el

Materialet er en opsummering af den undervisning som vores deltager på ”Iværksæt dig selv” forløbene får. Formålet er at gøre iværksættere bedre til at planlægge og agere mere konstruktivt og målrettet.

Rent praktisk er der fraskåret en række slides som ikke ville give mening, uden at de præsenteres af en underviser.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Strategi for iværksættere

 1. 1. Strategi  for  iværksæ/ere  
 2. 2. Introduk4on     Materialet  er  en  opsummering  af  den  undervisning  som  vores  deltager  på  ”Iværksæt   dig  selv”  forløbene  får.  Formålet  er  at  gøre  iværksæ<ere  bedre  =l  at  planlægge  og   agere  mere  konstruk=vt  og  målre<et.         Rent  prak=sk  er  der  fraskåret  en  række  slides  som  ikke  ville  give  mening,  uden  at  de   præsenteres  af  en  underviser.     Har  du  spørgsmål  eller  kommentarer  =l  materialet  er  du  al=d  velkommen  =l  at  fange   mig  på  de  sociale  medier   ü  LinkedIn   ü  Twi<er     Med  venlig  hilsen     Henrik  G.  Qvo<rup   Brug  pæren  og   følg  os  på  Twi<er  
 3. 3. Elementerne   ü  Vision:  Der  hvor  vi  skal  hen.  Skal  både  vores  slutmål  og  vores  hvorfor.   ü  Mission:  Hvordan  vi  kommer  hen  4l  visionen     ü  Strategi:  Den  overordnede  plan  for  virksomheden  de  næste  2-­‐3  år   ü  Tak1k:  En  mere  specifik  del  af  strategien  der  gælder  for  de  næste  6-­‐12  måneder   ü  Opera1onel:  Hvordan  vores  strategi  udføres  på  prak4sk  niveau  og  hvordan  vores   ressourcer  fordeles.  Gælder  fra  nu  og  max  6  måneder  frem,  inden  den  skal   revideres   ü  Målsætninger:  Mål  vi  sæ/er  for  at  se  om  vores  strategi  virker  og  få  at  forholde  os   4l  konkrete  4ng   ü  Milepæle:  Delmål  vi  sæ/er,  for  underveje  at  kunne  vurdere  om  vi  er  på  re/e  vej   Brug  pæren  og   følg  os  på  Facebook  
 4. 4. Strategi  –  hvad  er  meningen?           Analyse   Målsæt-­‐ ninger   Mission   Strategi   Strategien:   ü Fortæller  os  hvordan  vi  kommer  i  mål   ü Den  vi  kan  re/e  på,  når  det  går  galt   Den  strategiske  cyklus:   Milepæl     Vision     Mission   Strategi   Milepæl   Brug  pæren  og   følg  os  på  Linkedin  
 5. 5. Strategisk,  tak4sk  og  opera4onelt   3  niveauer,  der  fortæller  om  =dshorisonten  og   det  konkrete  fokus   Vi  planlægger  al=d  oppefra  og  ned     Strategisk  niveau  2  -­‐  3  år  frem:  Mission  og  strategi   Tak4sk  niveau  ½  -­‐  1  år  frem:  Målsætninger   Opera4oneltn  niveau  Nu  –  ½  år:   Milepæle   Vision  10  år  frem   Brug  pæren  og   følg  os  på  Instagram  
 6. 6. Strategisk,  tak4sk  og  opera4onelt   Overordnet  strategi   Brand  strategi   Marke4ng   Produk4on  Organisa4on   Salg   Digital  strategi   Markeds-­‐ føring   PR   LEAN   logis4k   Indkøb   Employer   branding   Ledelse   HR   Prisstrategi   Vækst   Konkurrence   De  4  Pér   Brug  pæren  og   følg  os  på  Facebook  
 7. 7. Når  4ng  går  galt   F.eks.:   •  Vi  når  ikke  vores  målsætninger  eller  milepæle   •  Vi  er  ikke  der  hvor  vi  vil  være   •  Vi  er  u=lfredse  med  virksomheden     Så  ændrer  vi  nedefra  og  op:   Strategi  2  -­‐  3  år  frem   Tak4k  ½  -­‐  1  år  frem   Opera4onelt  Nu  –  ½  år   Vision  10  år  frem   Brug  pæren  og   følg  os  på  Twi<er  
 8. 8. Målsætninger  og  milepæle   Milepæl  er  nøglepunkter  der:     ü Undervejs  fortæller  os  om  vi  er  der  hvor  vi  skal   ü Indikerer  om  vi  skal  forskyde  eller  ændre  vores  4dsplaner  og   strategi     Målsætninger  er  det  vi  arbejder  henimod:   ü Fortæller  os  om  vi  er  nået  der  hvor  vi  har  planlagt  at  skulle  hen   ü Fortæller  os  om  hvor  godt  det  er  gået   ü Holder  vores  arbejde  fokuseret  i`  vores  strategi   Brug  pæren  og   følg  os  på  Facebook  
 9. 9. SMART  modellen   Når  vi  laver  målsætninger  skal  de  være  SMARTe     SMART:   Specifikt   Målbart   Ambi4øst   Realis4sk   Tidsafgrænset     Alle  målsætninger  skal  opfylde  ALLE  ovenstående   parametre   Brug  pæren  og   følg  os  på  Facebook  
 10. 10. Den  overordnede  strategi   •  Skal  sikre  os  konstant  vækst   •  Hovedstrategi  for  virksomheden   Ansoffs  vækstmatrice   Nuværende  marked   Nyt  marked   Nuværende  produkt   Markedsdominans   Markedsudvikling   Nyt  produkt   Produktudvikling   Risikospredning   Brug  pæren  og   følg  os  på  Twi<er  
 11. 11. •  Markedsdominans:  Man  fokuserer  på  at  blive  dominerende,  hvor  man  er,  og  slå   konkurrenterne  på  at  være  bedre  eller  billigere.     •  Markedsudvikling:  Her  skaber  man  vækst  ved  at  finde  nye  markeder  4l  sine   produkter.  Det  kan  være  ved  at  finde  nye  lande  eller  geografiske  områder,  eller   ved  at  finde  nye  brancher.  Lever  du  eksempelvis  af  at  sælge  coaching  =l  en   kommune,  så  vil  det  være  naturligt  at  vækst  skal  komme  gennem  en   markedsudviklingsstrategi,  hvor  du  løbende  opsøger  flere  kommuner.   •  Produktudvikling:  Her  skaber  man  vækst  ved  kon4nuerligt  at  udvikle  nye   produkter  4l  det  samme  marked.  Har  man  eksempelvis  en  virksomhed,  der  udvikler   og  sælger  IT  soOware  =l  telebranchen,  vil  det  være  oplagt  at  strategien  baserer  sig   omkring  produktudvikling.   •  Risikospredning:  Her  satser  man  på  at  skabe  eller  understø/e  væksten  ved  at   sælge  nye  produkter  4l  nye  markeder.  For  eksempel  hvis  man  har  en  catering   virksomhed  og  supplerer  med  webshop,  der  sælger  delikatessevarer.   Den  overordnede  strategi   Brug  pæren  og   følg  os  på  Instagram  
 12. 12. Konkurrence  strategien   •  Den  mere  konkrete  strategi   •  Markedet   •  Konkurrencemæssig  fordel           Konkurrencemæssig  fordel       Markedet       Lave  omkostninger   Unikt  produkt   Stor  andel   Omkostningssleder   Differen4eringsstrategi   Lille  andel   Omkostningsfokus   Fokuseret  differen4ering   Brug  pæren  og   følg  os  på  Linkedin  
 13. 13. Konkurrence  strategien   Når  vi  har  vores  overordnede  langsigtede  strategi  på  plads,  er  det   næste  skridt  at  gøre  den  mere  specifik.  Konkurrence-­‐strategien   handler  om  det  tak4ske  niveau.  Porters  konkurrencestrategi  fokuserer   på  samspillet  imellem  to  faktorer,  ”markedsandel”  og   ”konkurrencemæssig  fordel”.     •  ”Markedsandel”  handler  om,  hvorvidt  vi  sigter  på  at  blive  en  stor   eller  lille  spiller  på  vores  marked.  Vil  vi  være  en  dominerende   faktor,  skal  vi  sigte  mod  at  få  en  stor  andel  af  markedet.  Er  vi   4lfredse  som  en  lille  spiller,  der  servicerer  en  niche,  så  sigter  vi  mod   en  lille  andel  af  markedet.   •  ”konkurrencemæssig  fordel”  kan  være  en  af  to  4ng.  Enten  vil  vi   satse  på  lave  omkostninger  eller  at  levere  et  unikt  produkt.     Brug  pæren  og   følg  os  på  Linkedin  
 14. 14. Opera4onelt  fokus     Konkret  strategisk  fokus.  Du  skal  gøre  op  med  dig  selv,   hvordan  dit  4dsmæssige  og  økonomiske  fokus/ressourcer  skal   fordeles  –  hvad  der  er  vig4gst  for  din  virksomhed.  Du  skal   sæ/e  procenter  på.  Der  er  maksimalt  100%  af  fordele  på  de  4   punkter:       ü Produkt   ü Placering   ü Pris   ü Promovering   Brug  pæren  og   følg  os  på  Instagram  
 15. 15. Opera4onelt  fokus     Produkt:  Hvor  vig4gt  er  selve  produktet  for  strategien?  Er  der  tale  om  helt  unikt   produkt,  eller  måske  en  mere  almindelig  konsulentydelse?  Hvordan  gavner  dit   produkt  dine  kunder?       Placering:  Er  placeringen  af  produktet  vig4gt?  Kan/vil  du  kun  servicere  et  geografisk   afgrænset  område?  Skal  det  sælges  i  bestemte  bu4kker  og  måske  endda  placeres  et   bestemt  sted  i  bu4kken?  Kommer  du  al4d  ud  4l  din  afgrænsede,  lokale  kundekreds,   og  er  placering  ligegyldig?  Hvis  du  f.eks.  er  konsulent  og  vil  servicere  hele  landet,   kommer  transport  4l  at  være  en  rela4vt  stor  4dsmæssig  udgi`  for  dig.       Pris:  Hvor  vig4g  er  prisen  for  din  strategi?  Satser  du  på  at  være  billigere  end   konkurrenterne,  eller  måske  bevidst  dyrere?  Følger  du  markedspriserne?  Hvad  skal   dit  produkt  helt  konkret  koste  -­‐    og  hvorfor?       Promovering:  Hvor  vig4g  er  markedsføringen  for  strategien?  Markedsføring  er   næsten  al4d  vig4gt,  men  skal  du  for  eksempel  sælge  4l  bu4kskæder  eller  på  anden  vis   være  underleverandør,  er  det  typisk  mindre  ressourcekrævende.       Brug  pæren  og   følg  os  på  Linkedin  
 16. 16. 4XC   Konkret  strategisk  fokus  i  servicevirksomheder.  Kan   anvendes  i  stedet  for  4xP  eller  som  supplement.     ü Customer  wants  and  needs  (produkt)   ü Convenience  (placering)   ü Cost  to  user  (pris)     ü Communica1on  (promovering)   Brug  pæren  og   følg  os  på  Linkedin  
 17. 17. 4XC  og  4XP  som  analysemodel         Mig  selv   Konkurrent  1   Konkurrent  2   Konkurrent  3   Produkt   (Customer  wants/needs)   60%   60%   40%   10%   Placering   (Convenience)   0%   0%   25%   0%   Pris   (Cost  to  user)   10%   30%   5%   60%   Promovering   (Communica1on)   30%   10%   30%   30%   Brug  pæren  og   følg  os  på  Instagram  
 18. 18. Prisstrategier   Processen   Den  overordnede   strategi:   •  Vækst   •  Konkurrence   •  4Xp   Formål  med   Prisstrategi   Reak1ons-­‐mønstre,   marked  og   konkurenter   Valg  af  Prisstrategi   Trin  1   Trin  1   Trin  3   Trin  4   Brug  pæren  og   følg  os  på  Instagram  
 19. 19. Prisstrategi  –  Trin  1   Formål  med  prisstrategien:     •  Hvad  siger  vores  overordnede  strategi?   •  Hvad  vil  vi  opnå  med  den?   •  Hvad  siger  vores  markedsanalyse?   •  Behovsanalyse,  e`erspørgsel  og  elas4citet   •  Tænker  vi  kort  eller  langsigtet?   Brug  pæren  og   følg  os  på  Instagram  
 20. 20. Prisstrategi   Vi  skal  finde  vores  formål  med  prisstrategien,  hvad  er  hovedfokus  lige  nu  når  vi  sælger  vores  produkter?   Det  kunne  f.eks.  være:     ü  Overlevelse  på  kort  sigt.  O`e  en  kombina4on  af  1)  der  skal  penge  i  kassen  NU  og  2)  der  skal  tjenes   så  meget  som  muligt  på  hvert  solgt  produkt.   ü  Maksimere  indtjeningen  hvor  fokus  er  på  at  tjene  mest  muligt  på  hver  salg,  fremfor  så  mange  salg   som  muligt.   ü  Maksimere  omsætningen  (altså  den  samlede  mængde  af  penge  der  kommer  ind).  At  fokusere  på   omsætning  fremfor  indtjening  kan  især  være  vig4g  hvis  den  virksomhed  har  interessenter,  som   banken,  investorer  osv.   ü  Posi1onering  hvor  vi  får  et  fastsat  på  markedet  som  en  bestemt  type  spiller,  f.eks.  som  en  der   leverer  god  kvalitet  eller  excep4onel  service.  Prisen  er  altså  ikke  så  vig4g  som  produktet,   medmindre  vi  vil  posi4onere  os  som  den  billigste  på  markedet.   ü  Markedspenetrering  hvor  formålet  bare  er  at  få  os  ind  på  markedet  og  blive  et  navn.  Her  er   åbnings4lbud,  introduk4onspriser  osv.  meget  almindeligt.     Brug  pæren  og   følg  os  på  Twi<er  
 21. 21. Prisstrategi  –  Trin  3   Nu  skal  vi  tænke  reak4onsmønstre  og  omverden  i`.  vores  prissætning.  Vi  er  ikke  de   eneste  i  verden  og  der  er  vig4g  at  vi  forholder  os  4l,  hvordan  andre  vil  reagere  på   vores  priser:     •  Hvordan  vil  konkurrenterne  reagere?  Vil  de  følge  trop  når  du  sænker  prisen,  vil  de   ski`e  strategi  eller  vil  de  overhovedet  vide  at  du  eksisterer?   •  Hvordan  vil  kunderne  reagere?    Forventer  de  at  en  type  virksomhed  af  din  slags   har  åbnings4lbud?  Vil  de  blive  væk  hvis  du  ikke  har,  eller  vil  de  måske  netop  syntes   at  du  er  spændende,  når  du  ikke  starter  med  et  brandudsalg?   •  Er  leverandørerne  en  risiko?  Hvis  du  videresælger  andres  produkter  (som  f.eks  i  en   bu4k)  skal  du  især  være  opmærksom  på  dine  leverandører.  De  vil  gerne  være  med   4l  at  bestemme  priserne  og  leverer  også  4l  dine  konkurrenter.  Hvis  dine   konkurrenter,  som  alt  andet  lige  køber  mere  ind  end  dig,  klager  over  dine  priser,  så   risikerer  du  at  leverandørerne  fravælger  dig.   •  Hvad  siger  din  markedsanalyse?   Brug  pæren  og   følg  os  på  Facebook  
 22. 22. Prisstrategier   ü  Premium:  Her  er  kvaliteten  af  varen  det  primære.  Prisen  er  kun  høj,  fordi  kvaliteten  og  brandet  4llader   det.   ü  Mainstream:  Vi  placerer  vores  pris  i  midten  af  markedet,  således  at  vi  følger  de  andre  uden  at  skille  os  ud.   ü  Discount:  Med  discount  handler  det  om  al4d  at  være  det  billigste  alterna4v,  ellers  syntes  at  være  det.  Du   skal  være  konstant  opmærksom  på  konkurrenternes  priser.   ü  Value  for  money:  Her  leveres  en  vare  de  er,  eller  syntes  at  være,  mere  værd  end  den  koster.  Alle  vil  jo   gerne  følge  denne  prisstrategi,  men  tricket  er  også  at  tjene  penge.   ü  High  end:  Prisen  er  lidt  højere  end  kvaliteten  og  den  ændrer  sig  sjældent.  Fokus  er  på  brandet  og  dets   ekslusivitet.  Skellet  imellem  high  end  og  bevidst  overpris  er  4l  4der  meget  lille.   ü  Bevidst  overpris:  Her  sæ/er  vi  prisen  langt  højere  end  produktet  er  værd,  for  at  manipulere  brugeren  4l   at  tro  det  er  godt.  Tag  eksempelvis  kosSlskud  der  oOe  er  udokumenterede  produkter  bestående  af  90%   karWoffelmel  –  Men  folk  ville  ikke  købe  det,  hvis  det  ikke  var  dyrt!   ü  Annonce  Modellen:  Her  er  produktet  ”gra4s”  for  slutbrugeren  og  i  stedet  får  vi  andre  4l  at  betale.   ü  Billigt  ind,  dyrt  ud:  Produktet/ydelsen  er  nem  og  billige/gra4s  at  få,  men  på  sigt  langt  dyrere.     Brug  pæren  og   følg  os  på  Twi<er  
 23. 23. Prisstrategier       Strategi   Kvalitet   Pris   Eksempel   Premium   Høj   Høj   Apple.  BMW.     Mainstream   Middel   Middel   Kia.  Ikea   Discount   Lav   Lav   Harboe  Cola.  Acer.  Biva     Value  for  money   Middel  -­‐Høj   Lav  –  Middel   Wordpress.  Samsung.  HTC   High  end   Høj   Høj  -­‐  Meget  høj   B&O.  Coca  Cola.   Bevidst  overpris   Varierer    Meget  høj   KosSlskud.  Louis  Vi<on.  Spiritus   Annonce  modellen   Varier   Lav  (rela4vt)   Internet  portaler.  Tv2.  Smartphone   apps.   Billigt  ind,  dyrt  ud   Varier   Lav  (rela4vt)   Computer  og  smartphone  spil.     Magasin  abonnementer.  Bogklubber.   Brug  pæren  og   følg  os  på  Facebook  

×