سه درس یو ایکس رایتینگ برای طراحان تجربه کاربری
خانه تجربه‌نویسی - یو ایکس رایتینگ UX Writing Home Hace 1 año
نکات حیاتی در یو ایکس رایتینگ - گزیدۀ احکام تجربه‌نویسی
خانه تجربه‌نویسی - یو ایکس رایتینگ UX Writing Home Hace 1 año