Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
' “lillLiïllllïrïll
; Aï/ ÍÏIÉí7ll, ÏÍll al Ein: Llliüitllitilliil

 ¿' llÍllililÏlïílïlïiifll
eítinli-¿tuïlii ÏKÏAÉÏIÍÏR...
ur V‘ gain‘
‘ ‘n! 
iii-ú: 

HEZKIDETZA-ESKOLARANTZ

Benikuspen- eta ebaluazio-jarraibideak
HEZKIDETZA-ESKOLARANTZ

Berrikuspen- eta ebaluazio-jarraibideak

M. ‘ Jose Unuzola Zabalza
Hczkideiza Aholkularia
ela Bizk...
Álglhllïlidhl‘

ÁiL. ‘ kopilruu‘

Álglhlïilltill lcu

lnpnmukcízi

Lego/ kn gorddiltlu

2002k0 uilurrilu

5 000

 

[C cm ...
SARRERA

Gero eta hezitzaile gehiago dira sexu batekoa edo besnekoa izatearen arabera gizanean
lan, rol, balore, espazi...
Hczkidcuarexi ikuspcgiuk m/ unc/ kourcn kulmralk eta emnkumtukouren kulluruk
dim/ ten d1C1CFd1 pnsilibt) gu/ Jiuk bcrresku...
ESKCLA-TESTUINGURUAREN
DIAGNOSTIKOA
EGITEKO

_j GALDERA-SORTAK

1. Ingurune soziopolitikoa
2. Komunikabideak
3. Familia-i...
___. _. ,_, ._. 

 

. ,:9!'ÍÏ. 

 

1. Ingurune soziopolitíkoa: 

Biztnnle-knpurua gutxi gorabehera

Azken urteetako joer...
Ingurune ¡rolilikty Iiagusitl

Inguruneun ¡latido-n elkarleak: 

 

Ekologlxtzik 
Bukc/ ¿ilcuk
Felflinlxll '

 

Anti m i |...
1. Bizitza-kalitate egokia lortzeko lana. 

Lanean edo ikasten emandako
orduak

Ama

aita

alaba

semea

etxetik kanpo

 
...
S. Jarrera kontsumístak

Jakinaren gain kontsumiizen da
Kontsumismozi bultzatzen da
Gehiegi onartzen da

Besteak

6 . Ba...
HEZKIDETZA-IKUSPEGIAREN BARNERATZEA
IKASTETXEAN

. Ikastetxean, azken 10 une hauetan, sentsibilizazioa handitu egin a] ...
10. Hezkuntza hLlITClnall afektibo positiboak lonzeko programzitu al da? 

l Llkaslearen lanbide-orieritazioa bideratzeko ...
Ha

l. Ezkutukn curriculumari dagokinnez: 

- Aztertu a] dituzu inoiz zeure aut-reiritzi sexistak? Uste al duzu irakasle...
S. Osasunari dagokionez: 

Euren gorputza zaintzen ikasteko lanik egin al da? 
Higienea baloratzen has daítezen erakusten...
líFamiliarekiko lanari dagokionez: 

  

 

 

28

 

Familia-esparruan haurren heziketaz arduratzen direnek ikastetxean ...
4. Jolasei eta jostailuei dagokiena: 

- Htiurrei erakusten al zaiejolasaren magiak sexuiik ez duela? 

- Jostaiiuak norbe...
, ¡num-a hada‘ apaneko g¿n¿ka¡. ¡¡za¡ bajomuen ¿DL - Gizonezkoen kulturan garatutako balore positiboak ikasleen garapeneia...
Bigarren hezkuntza

L}

1. Ezkumko currículumarí dagpkíonez: 

 

‘ - Azterlu al dituzu inoiz zeure aurreiritzi sexístak? ...
l]. Orientazioarí dagokionez: 

 

 

Estereotipo sexistek ikasleen lanbideaukeran eraginik izan ez dezalen lanik
egin al...
19. Ebaluazinari dagokionez: 

 

 

38

Irakasleek indarkeriari, desordenari, higieneari. lanen aurkezpenari, harrema...
Ezkutuko curriculuma

l. Aztertu al dituzu inoiz zeure aurreiritzi sexistak? Uste al duzu irakasleek oro har

azterketa ...
Baloreen heziketa

 

l. Ikasturte honetan zehar zenbat denbora eman da baloreen heziketari buruz gogoetu
egitera? 

— ki...
ia

44

me, 

é/ i

Lekuaren erabílera eskolan

“wa, 
4

I. Ikzisietxe honeuin ikusi ohi (iu/ unureii uruhera

i Neskzik ...
i Harreman afektíboen heziketa

Bnlorutu letik Se itl guixienekn lvalorii/ ioa i/ xinik eta 5 guhienekoa). 

[izikusleek ¿...
(a. 

10

48

[Vïmïïgïg J Indarkeriazkojokabideak

I. Zure ikasteixean indarkerizvkutsurik antzeman di duzu: 
(iniiurkeri...
Ikasmateriala

 

1 . Testu-

liburuek. irakurketakoek, Iaminek eta gainerako ikasmaterialak Oraindik bíitzen

dituzten...
4. Zure ¿irluaik burne h

9 GALA! ‘ Eglitigk) gi/ ziitutestuinguiiiaiii. /ein buiore etii iri7pidei'ekiii. 

Arte-hezkunt...
Orientazíoa

l. Eskolako eguneroko bizitzan ba al da ikasleen lanbide-aukera neun-iren batean aldez

aurretik finkatzen ar...
Ikasleen partaidetza ikastetxean

1. Ikasleek galan duten partaidetzari dagokionez: 

¡ñ

J akintzagai bakoitzak eskatzen ...
Eskola-ant . 
olamendua Ebaluazioa
Irakasl k 1
ea ‘ l. Zer garrantzia emateri zaio ebaluazioari ikastetxe honetan? 
G. ....
Ikastetxearen kudeaketa ekonomikoa ‘ A

l. Ikastetxearen aurrekontu ekonomikoa eskola-elkartearen barruan planifikatu eta...
E5435’;  Ikastetxearen harrenianak gurasoekin

I. Guraso Elkartean dauden pensonen kopurua
Aman ponzentajea: 
Aiten ponz...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Eskola hezkidetzailearen azterketa eta ebaluaketarako jarraibideak

1.225 visualizaciones

Publicado el

2001-2002. ikasturtean Mari Jose Urruzola Zabalza eta Bizkaiko Hezkidetza Mintegiek sorturiko lana.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Eskola hezkidetzailearen azterketa eta ebaluaketarako jarraibideak

 1. 1. ' “lillLiïllllïrïll ; Aï/ ÍÏIÉí7ll, ÏÍll al Ein: Llliüitllitilliil ¿' llÍllililÏlïílïlïiifll eítinli-¿tuïlii ÏKÏAÉÏIÍÏRÏÉÜA 1 EUSKO Inunumrzn . nomzxuovnsco . e. .. .W . . — r . i. > r .
 2. 2. ur V‘ gain‘ ‘ ‘n! iii-ú: HEZKIDETZA-ESKOLARANTZ Benikuspen- eta ebaluazio-jarraibideak
 3. 3. HEZKIDETZA-ESKOLARANTZ Berrikuspen- eta ebaluazio-jarraibideak M. ‘ Jose Unuzola Zabalza Hczkideiza Aholkularia ela Bizkaiko Hezkidelza Mimegiak ‘ oBIERNogAsco a l i 1‘ KUNWZAJJNIEERISITAVE DEPARYAMEN EDUCMDKM. 5 IKERKETASNIA UNNERSlDA vesnmm l . é
 4. 4. Álglhllïlidhl‘ ÁiL. ‘ kopilruu‘ Álglhlïilltill lcu lnpnmukcízi Lego/ kn gorddiltlu 2002k0 uilurrilu 5 000 [C cm [Lcrkciu Siuliu Dimnslm — Sun St, ¿Kllúnnl - 01010 VHmui-(iznxlcil Offset tiki Bum. 8.1. Ctra. Bilbao Galdakao. Z — É. “ - 48004 BILBAO Bl-SXS-lll b. ) LA (v, AURKIBIDEA Pág. . Sarrera . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 7 Ikastetxcetan gaur egun egiten ari diren lanaren diagnostíko orokorra egiteko Iresnak. 9 , Eskola tesluinguruaren diagnostíkoa egiteko galdera-sortak . . II Ikastetxean oro hill’ hezkidetza-ikuspegiaren bameratzeari buruzko diagnostíkoai eta berrikuspena egiteko galderzi-sortzi. 19 . Gaur cgun amparan egiten den lanaren berrikuspena eta (liagnosliku orokorrak egiteko tresnak . ... ... . . . 23 Gaur egungo eskola misma hezkidctza-eskoia bilakalzckt) prozestian. ondoko hauelan egin beharreko lana bcmkusi eta ebaluutzcko tresnak . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4 39
 5. 5. SARRERA Gero eta hezitzaile gehiago dira sexu batekoa edo besnekoa izatearen arabera gizanean lan, rol, balore, espazio eta ordainsari ekonomiko desberdinak zuzentzen dízkigutela onartzen dutenak. Gizonezkoak eta emakumezkoak historían zehar egindako lana eta ekarpenak gizakiaren eta herrien garapenerako maila berean beharrezkoak eta gartantzitsuak izan diren atren, faktore ugarik (hasieran indar fisikoa eta gero beste batzuk, hala nola, lanaren ordainsaria, zientziaren eraikuntza, ideologien somera, etab. ) besterik gabe desberdina zena pixkanaka pertsonen arteko hierarkizazioa bílakatzea eragin dute. Desberdintasnn biologikoa naturala da, hierarkizazioa berriz kulturala. Gaur egungo kultur esparruan haurrak baldintzen desberdinzasunean eta betiere hierarkizazioak sonarazten dituzten baloreetan sozializatzen dira. Gizarteratze-prozesu desberdin horien eraginez, gizonezkoak eta emakumezkoak gaitasun batzuk beste batzuk baino gehiago garatu dituzte. Esaterako, emakumezkoak afektibotasunetik bizitzari autre egíteko gaitasuna gamru du, egunerokotasunaren emntzule izatekoa, eguneroko bÍZÍÍZakO arazoak konpontzeko adimen orokorrarena, bizitza pribatuaren jardunarena, etab. Gizonezkoak, berríz, autoestimua, bere burua eta bere interesak defendatzeko gaitasuna, espauu publikoko jarduera, adimen íntelektiboa. esparru publikoan erabakiak hartzeko gaitasuna, etab. garatu du. Garapen desberdin horïek aniztasuna, aberastasuna. .. adieraz lezake, norberaren borondatez aukera desberdin gisa biziko balitz, edo berdintasunaren barman aintzatetsiko balitz, baino hori. gaur egun, ez da hala. Gizonezkoaren eta emakumezkoaren balore-sisteman ere hierarkizazíoa daga. Hori guztia kaltegaxria da ikasleentzat. pensona gisa zati batean hezten laguntzen duelako, estereotipoen arabera, horrek dakarren guztiarekin eta harreman hierarkizatuak sorrarazten dituen gutxíespena eta nagusitasuna nork bere gain hartuta. Gaur egungo gizarte-joera kultura nagusia erreferente bihurtzea da eta kultura horretan menpeko kultura, emakumearena, bame hartzea, gizonezkoaren nahiz emakumezkoaren eskutik. Hori ere kaltegaxfia izango litzateke bata nahiz bestearentzat.
 6. 6. Hczkidcuarexi ikuspcgiuk m/ unc/ kourcn kulmralk eta emnkumtukouren kulluruk dim/ ten d1C1CFd1 pnsilibt) gu/ Jiuk bcrreskurutzeu em jokabide-errefereme cm ikusleuren ' rule bihurtzca du zisnmu. btuiakoiasunean omarrituta eta estereotipo scxismk ulclc bzilera utzitu rupcnurcn sust‘ ï-icvrrekin. 11C7.11L¿l11C01( kulturalki cuirritako mugnk guinditzen suiauen gara. desherdintalxtm biologikouk eta oro har gira muii kouk errespctaluz. perlsona bïikoitzu bere bizitïu-prcicktu pertsuntilri craikitzen joan ahal izateko. Exktilu-huikciu baste Lrcsnu bat izan daitcke pensoncn zirieko dcsbcrdintasunari em hierarki7uritsiiri custeko edo horiek diterentzia. ilnÍZIflSun. truke-hzirrcmttn. Iankídctza, elkartzisun. errcspetu, clkur ahcruste. blLÍk1C1EI7il pusitiho. .. hihurtzcko. Azkcn humar urtcotun. hcrkidetmrcn ikuspcgitik. pauso ¿ehatzak eman ditugu: Íkklsnïálleriïliïlk preslutzcn. irukaslccn luna PATetuko Hcrkidetza Mintegietun. irukusieentïako prcstuktxntza-ikusturozik. huinhait ikttstetxctuko hezkídetzu-proicktueturnko aholkulnritru, ik sgeluktu lunak. Izinkitictztn famihcn fedemziuarekin cm inplikzitutziko bcstelakt) giznrte- knlcktihtyekin. ctab. Lan hurt tisatzcurren. "Ber "kuspen- eta cbulu¿nio-jurruibideak" dakarutngu. gttur cgungt) cekolu mismtik emi itzcn ¿tri garcn Hezkideizu Eskolurtintz pauso7 puuso aurrerzi cgiten illglllll/ AZKO. M“. Josc Uirumlu Zuhnlm té IKASTETXEETAN GAUR EGUN EGITEN ARI DEN LANAREIY DIAGNOSTIKO OKOKOKKA EGITEKO TRESNAK
 7. 7. ESKCLA-TESTUINGURUAREN DIAGNOSTIKOA EGITEKO _j GALDERA-SORTAK 1. Ingurune soziopolitikoa 2. Komunikabideak 3. Familia-ingurunea
 8. 8. ___. _. ,_, ._. . ,:9!'ÍÏ. 1. Ingurune soziopolitíkoa: Biztnnle-knpurua gutxi gorabehera Azken urteetako joera demogmfikoa: Beheranzkoa Goranzkoa Mantentzen da Adin-talde nagusia 65 unetik gorakoak 65 eta 40 urte bitartekoak 45 eta 20 une bitartekoak 20 unetik gorakoak Ezallgarriak: Hirikoa Landakoa Gehien egiten dituzten lanak: emakumezkoak gizonezkoak Baldintza ekonornikoak: emakumezkoak gizonezkoak Bestelnko herrien eta kulturen gizatteralzea: bestelako etníak Estatuko hestelako erlddegoak bestelako herrialdeak besteak 13
 9. 9. Ingurune ¡rolilikty Iiagusitl Inguruneun ¡latido-n elkarleak: Ekologlxtzik Bukc/ ¿ilcuk Felflinlxll ' Anti m i | iltiri xml Lttgtmt/ aknuk Inlet lVd/ iflllzli Istuk Kimlckuuk Hezktlnlza-iilguruneti: Bcsiclttktx ikusicrxuzik C Aisiultliktw nsnlrunk Kultur ¡cnttuuk [emm ¿ibiktmk Bcstczilx Kultur-an. ¡wrestaktintzan eta aisiaxt gar-atzekt; aukcrak: lítltil-lihtinltcgiu :1 Zinemt tu cmuk Ki rolgtinczik lïtithtul-¡clanuk lgcri lckuuk Pilottxlcktizik Purkcuk BQdCklix Hiritanci bidalilaku mezu esplizituak: Publi/ imtctnrcn biturtur, E Grttfiticn bll-llic/ ¡_¡ hlcrktilzuil/ ¿ircvi buurlc/ j Zabaltzen dituztcn czkumko haloreak Balon: ¡iagtnsiak ingurunc hnrrettnt: _ 4, Hedut7cn dinmcn biolexitviu-irttdicn kopuruu. ..” Komunikabideak Bulomttt lclik Ser-u (l gutxiexicko buloruzitua r/ anik eta 5 gchicnckon): l. Hcdulren dituacn trttdi scxislen kuptiruu. .. u . Hedut/ cn tiittizteti trutli illTil7iStcll kopurua 3. Hedut/ cn tlitu/ Acn irudi klusisten koptiruti . . . u; Kontstunismtxrti htlllzzurcn duren irttdieti kopttrtia. (v. Gtirnpcn pertwttailertnko gira bultirc positibouk (uutonomtu. ertuitrukiztltiti. Iankidctrai) ¿ein ticurrittm sustutren (lituzten 7. 2 eta 18 urte bittinekt)jcntlczitcngun duten eruginu tx’. l-Lrugin horrcn uurrczm udin horretako uhulmcn kntikoa 9. Amnrengzm. zutnrcngam edo 11C71<ilI11Lak0 bestc ardurudttncngun duren tzrtnginam l(l. Horien ¡ihulmen kriukou erugin hnrrcn uurrcutt . , Kumunikubitlcek zabalt/ cn dituuen bzilnrc tmgusiuk trcndatu. lx) ¡o u u to tu to tu u»
 10. 10. 1. Bizitza-kalitate egokia lortzeko lana. Lanean edo ikasten emandako orduak Ama aita alaba semea etxetik kanpo etxe batman . ... .. . . Egiridako lana etxetik kanpo . ... ... ... . . . etxe barman“. .. Egindako ikasketak etxetik kanpo . ... ... ... ... .. . . etxe barman“. .. Zeregin horien erantzukizuna partekatzeko modua Ama eta aita % l00e2n gutxi gorabehera Ama % (e)an Aita '70 (e)an Alabak % (e)an Semeak % (e)an Baste pertsona batzuk 2. Heziketaz arduratzeak eskatzen duen lana Seme-alabak hezteaz arduratzen dena Amarengandik jasotako heziketa aldatzeaz arduratzen dena Aitarengandik jasotako heziketa aldatzeaz arduratzen dena lñ Heziketaren erantzukizuna partekatzeko modua da? : Ama eta aita %l00ean gutxi gorabehera Ama % (e)a. n Aita % (e)an Alabak % (e)an Semeak % (e)an Beste pertsona batzuk (aitona, amona. .. ) 3. Aisia Ama aita alaba semea baste Esonabatzukl l- l Aisian egunero emandako orduak Aísian nritzelm modus]: Telebista ikustea. Irakunzea Musika entzutea . Lagunekin egotea Paseatzea Kirola egitea. .. Tabemetan egotea . Lo egitea . ... ... ... . . . Norberaren goiputzaz gozatze Sexu-harremanez gozatze Telefonoz hitz egitea Idaztea . , Eskulanak egitea Bildumak egitea . Besteak . ... .. . . 4. Erosteko alialmena Aitaren soldataren menpe daga Amaren soldataren menpe dago Familía-soldataren menpe dago Semearen edo alabaren soldntaren menpe daga Gizane-laguntzaren menpe daga Soldatarik gabe egiten du lan Besteak
 11. 11. S. Jarrera kontsumístak Jakinaren gain kontsumiizen da Kontsumismozi bultzatzen da Gehiegi onartzen da Besteak 6 . Balio nagusiak familia-ingurunean Autonomía pensonala bultzatzen da. ,.. Familía-lanean erantzunkidetasuna exíji zen da Hunkíberatasuna sustatzen da . ... ... .. . . Harreman afektibo positiboak garatzen dira . ... ... ... .. Pensonen aneko desberdintasunak enespetatzen erakusien Harreman sexual positiboak lortzeko hezten da Elkartasunezko harremanak sustatzen dira , . Naturarekiko, animaliekiko eta ingurunearekiko harreman konstruktiboak bultzatzen dira . ... .. Jakinaien gaineko kontsumismo-jarrerak erakusten d Hazkunde ekonomikoari lehentasuna ematen zaio balore horien garapenarekíko. .,. Batez ere gizarte-eslatusa bílatzen da. Familia-indibidualismoa sustatzen da. Edukítzeari gamimzi handiagoa ematen zaio izateari baino Biolentzizi-jokabideak normalizatzeri dira Emakumezkoari eta gizonezkóari zuzendutako rol sexistei eusten zaie Gizanean nagusi diren baloreak susttitzen dira. Besteak 7. Partaidetza ikastetxeko hezíketan Amzik parte hartu ohi du El Aitzik parte hartu ohi du ‘" Bai amak bai aitak parte hartu ohi dute E7, dute normalean parte hartzen l: Bcstetik 1:] 18 sarritan batzuetan IKASTETXEAN ORO HAR HEZKIDETZA-IKUSPEGIAREN BARNERATZEARI BURUZKO DIAGNOSTIKOA ETA BERRIKUSPENA EGITEKO GALDERA-SORTA
 12. 12. HEZKIDETZA-IKUSPEGIAREN BARNERATZEA IKASTETXEAN . Ikastetxean, azken 10 une hauetan, sentsibilizazioa handitu egin a] da hezkuntzaren zereginetan hezkídetzaren ikuspegia sanzekc beharrari dagokionez? Zein alderdi zehatzetan nabaritzen da hori? . Aurrerabide hori gutxi gorabehera kuantifikatu behar bazenuke. Zein ponzentaje adíeraziko zenuke‘! - sentsibílizatutako irakasleena - prestatutako irakasleena - honetaz arduratzen ez diren irakasleena - oztopoak jartzen dituzten irakasleena . Irakasleek parte hartu al dute jardunaldi, ikastaro edo infomiazio-saíoren batean, hezkídetzaren ikuspegitik ikasleen erabateko garapenean laguntzeko moduarí dagokionez? . Zuzendnritza-taldea ikastetxean ikuspegi horren arabera jarduteaz arduratzen al da? Zein alderditan’? . Gizartean nagusi diren baloreen eredua benikusi al da? Gizonezkoaren kulturan gehien hedatutako baloreen gaur egungo onarpena aztertu al da‘? Emakumezko ikasleak gizonezkoaren eredu horretan sartzen ari diren aztertu al da? Kontuan hartzen al dira emakumezkoaren kulturan gehien garatutako baloreak, gizonezko ikasleentzako ere jokabide-erreferente gisa’? _ Arlo desberdinetako helburu, metodología eta edukiei dagokienez benikuntzarik sartu al da? . Tutoretzetan berrikuntzarik sartu al da‘? Zein alderditan? . Estereotipo sexistek ikastetxeko pertsonen aneko biolentziazko jokabideetan duten eragina aztenu al da? Eta eraso sexualeko jokabideetan duren eragina? . Jokabide horíek sorrarazten dituzten gatazkak pedagogikoki u-atntzeko neurririk hartu al da? 21
 13. 13. 10. Hezkuntza hLlITClnall afektibo positiboak lonzeko programzitu al da? l Llkaslearen lanbide-orieritazioa bideratzeko moduari dagokionez bei-rikuntzarik sanu ¿ll da? llErabiltzen den ikasmaterialari dagokionez beriikuntzatik sartu al da? |3.Argitaletxeei idatzi al zaie arg itaratzen duten materiala hezkidetzaren ikuspegitik berrikustea exijitzeko? l4.Hizkuntzaren erabilera ez-sexisia ikasteko eta erabiltzeko neunírik hmu al da’? líEskola-espazioaren erabílera ez-sexistarako neurririk hanu al da? , ,7. neunirik hmu al da? 17. Ikastetxeko liburutegia hezkídetza- planteamenduak dituzten liburu, koademo eta bestelako materialekin berritu al da? 18. lrakasleek irakurtzen al dituzte material hotiek? I9.Ikastetxeko hezkidetza-proiektuen arduradun edo sustatzailerik izendatu zil da? 20,Proiektu horiei aurrekontu egokia zuzentzen al zaie? 2l. Proiektu horien abiaraztea pro gramalu eta antolatzeko denborarik ematen al da edo bilerak egiten al dira? 22.Proiektu horien aholkularitza-lana eta jarraipena egiteko profesionalik ba al daga? 23.“Berritzeguneei“ edo Hezkuntza Sailari la guntzarik eskatzen al zaie proiektu horiek egiteko’? 24.Ik: isleen familiekín lanik egin al da? 22 GAUR EGUN ETAPATAN EGITEN DEN LANAREN BERRIKUSPENA ETA DIAGNOSTIKO OROKORRA EGITEKO TRESNAK Ham-hezkuntza Lehen hezkuntza Bigarren hezkuntza 23
 14. 14. Ha l. Ezkutukn curriculumari dagokinnez: - Aztertu a] dituzu inoiz zeure aut-reiritzi sexistak? Uste al duzu irakasleek oro ha: azterketa hori egin dutela? - Irakasleek ikasleei buruz dituzten itxaropenek zein neurritaraino jasotzen dute irakasleen ezkutuko curriculumean dauden estereotipoen eragina? - Haiir-hezkuntzako irakasleek berariazko prestakuntzaxik jaso a. l dute hezkidetzaren filosofiaren inguruan? - Gizatteko jokabide sexistek ikasleengan duren eragina aztertu al dute? 3. Jolaseí eta jostailuei dagokienez: Haurrei erakusten a] zaie jolasaren magiak sexurik ez duela? Jostailuak norberaren gusniaren arabera erabiltzeko tresnak dit-ela. eta ez estereotipoen arabera. erakusteko lanik egin al da? Publizitatearen eragina deuseztatzeko lanik egin al da’? 4. Gorputzari dagokitmez: Neskei eta mutilei euren gorputza ezagutzen erakusten al zaie? Desberdintzat eta hierarkízatu gabe gorputza baloratzen erakusten al zaie? t Nesken gorputza ugalketari lotutako organoak soilik aipatu gabe erakusteaz gain. euren gorputza gozamen-tresna gisa ere uler dezaten laguntzen al zaie? Gorputza Iengoaia gisa erabil dezaten lanik egin al da? Euren gorputza sentimenezko gozamenerako tresna gisa ezagutu dezaten lanik egin al da’! Gorputzarekiko harreman positiboa sustatzen al da? Baste pertsona batzuek eskatzen dizkieten harremanei “bai” eta “ez" esaten ei-akusien al zaie? Beste pertscna baten gorputza haran borondatez ez hada ez ukitzen ikasteko lanik egin al da? Besteen gorputzari buruz egiten duten balorazioari dagokíonez. jadanik ¡kasi dituzten edozein motatako diskriminazioak zuzentzen al dira? 25
 15. 15. S. Osasunari dagokionez: Euren gorputza zaintzen ikasteko lanik egin al da? Higienea baloratzen has daítezen erakusten al zaie? Elikatzeko moduari garrantzia ematen has daitezen lanik egin al da? 6. Ipuineí dagokienez: lpuinek zabaltzen dituzten estereotipo sexistak aztertu al dira? Ipuin Lmdizionalekin lan egiteko hautabideak saiatu al dira? Estereotipo horiek gaindituko dituzten beste ipuin batzuk kontatzen edo sortzen ikasi al da? 7. Koloreen erahilerari dagokionez: Berdin baloratzen al dira arrosa eta urdina? Mutilek arrasa neskek urdina bezala onartzen al dute? Irakasleek aztertu al dute mutilek arrasa baztertu edo gaitzesteak izan dezakeen balio sinbolikoa‘! Zergatik azlenu a] da? Hauiïek bi koloreak berdin baloratzeko lanik egin al da? 8. Lan/ ari dagokionez: Haurren inguruko emakumeek eta gizonek egiten dituzten lanak berdin baloratzen al dira? Haurrei lan horiek berdin baloratzen erakusten al zaie? Haurrek amak etxean egiten duen lana ela aitak etxetik kanpo egiten duena berdin baloratzen al dute? 9. Rolei dagokienez: Amak eta aitak betetzen dituzten rol estereotipatuak kritikatzen al dira, haurrek ezinbesteko jokabide unibensaltzat har ez ditzaten, aukera gisa baizik‘? 26 Emakumezkoari eta gizonezkoari zuzendutako roletatik kanpo hauirak hezteko lanik egin al da? 10.Nesken eta mutilen partaidetzari dagokionez: Etapa horretan partaidetzatzat 2er ulertzen den azaldu al da? Mutilek eta neskekjolasetan, jostailuak jasotzean, ÜÉÉSSEÏ“ mmljtzaa“ e“ íkasgelak‘) jarduera guztietan berdintasunez parte hartzea exijitzen al da. lLLekuaren erabilerari dagokionez: Neskek eta mutilek lekua berdin erabiltzen ole duten antzeman al da’? Hala ez hada, hori zuzentzeko neurri zehatztk hartu al da? ILDenhoraren erabilerari dagokionez: Neskek eta mutilek denbora berdin erabiltzen ote duten antzeman al da? Hala ez hada, hori zuzientzeko neurri zehatzik hartu al da’! l3.Mintzaíi-ari dagokionez: Neskak aipatzen al dira edo maskulinoz soilik hitz egiten al da? . . . . . - o Neskekiko edo mutilekiko mesprezuzko mintzaira saihesten al da, k 4 ‘ . . . - r ' zen Haunei hitz egttean neskentzako eta muulentzako doinu estereotipatua zain al dira? l4.Sustatzen diran haloreei dagokienez: . - ‘ ' na eta Segurtasun pensonala, autoestimua, ahalmen afektiboa. emozioen adierazpe erregulazioa hala nolzi belduiïarena, gorrotoaren, pozarenztgïlamenmna-u Sa” dezziten lanik egin a] da’? , ' ‘Y Neskentzat eta mutilentzat balore berak sustatzen al dira. 27
 16. 16. líFamiliarekiko lanari dagokionez: 28 Familia-esparruan haurren heziketaz arduratzen direnek ikastetxean egiten den lanean laguntzeko lanik egin al da? Heziketan duen erantzukizunean aita inplikam al da edotzi zeregin hori amari soilik zuzentzen jarraitzen al da? Seme-‘alabak nola garatzen ari diren jakinarazteko aitari bemriaz deitzen al zaio edota ikastetxea amarekin soilik harremanetan jartzearekin konformatzen al da? Haurrei esaten al zaie gurasoei esateko beste arropa-mota bat edo janari nahi dutela, edo botoí bat falta zaiela. . . , edota hori amari esateko esaten al zaie? Familientzako prestakuntza-ikastarorik antolatu al da? L° l. Ezkutuko cllrriculumari dngokionez: - Aztertu al dituzu inoiz zeure aurreiritzi sexistak? Uste al duzu irakasleek oro ha: azterketa hori egin dutela? V - Irakasleek ikasleei buruz dituzten itxaropenek zein neurritaraino jasotzen dute irakasleen ezkutuko curriculumean dauden estereotipoen eragina? - Lehen hezkunlzako irakasleek berariazko prestakuntzarik jaso al dure hezkidetzaren filosofiaren inguruan‘? i Gizarteko jokabide sexistek ikasleengan duten eragina aztertu al dure? 2. Gorputzari dagokionez: - Neskei eta mutilei euren gcrputza ezagutzen erakusten al zaie? t Desberdintzat eta hierarkizatu gabe gorputza baloratzen erakusten al zaie? - Nesken gorputza ugalketari lotutako organoak soilik aipatu gabe erakiisteaz gain, euren gorputza gozamen-tresna gisa ere uler dezaten laguntzen al zaie’? - Gorputzarekiko hatïernan positiboa sustatzen al da? - Beste pertsona batzuek eskatzen dizkieten hanemrinei “ha? eta “ez” esaten erakusten a] zaie? - Beste pensona baten gorputza haren borondatez ez hada ez ukitzen ikasteko lanik egin al da’? - Besteen gorputzari buruz egiten duten baloraziuaxi dagokionez. jadanik ikasi dituzten edozein motatako diskriminazioak zuzentzen al dira? 3. Osasunari dagokionez: - Euren gorputza zaintzen ikasteko lanik egin al da? - Higieneaz arduratzen erakusten al zaie? - Euren ongizatean atsedenak eta loak duten garrantzia erakusten al zaie? - Aisialdia antolatzen erakusten al zaie? - Ikasleekin elikatzeko ohitura osasungarriak eskuratzeko lan egiten al da? '70
 17. 17. 4. Jolasei eta jostailuei dagokiena: - Htiurrei erakusten al zaiejolasaren magiak sexuiik ez duela? - Jostaiiuak norberaren gustuaren zirabera erabiltzeko tresnak direla, eta ez estereotipoen arabera, erakusteko lanik egin al da? - Publizitatearen eragina deuseztatzeko lanik egin al da? - Ikasleen anetin Iankidetzako jolasen ikaskuntza eta erabilpena sustatzen al da‘? 5. Ikasmaterialei dagokienez: - Ipuinek edo ikasgelan lantzen diren bestel sexistzik aztertu al dira’? - Estereotipo horiek gaindituko dituzten _ l da? - Testu-liburuen (edukia, irudiak, Ien baliabideen bidez zabaltzen diren e baste batzuk kontatzen edo sortzen ikasi a1 goaia. . . ), bideoen eta erabiltzen diren bestelako stereotipo sexistak aztertu al dira? 6. Arloeí dagokíenez: - Arlo desberdinen aurrean (g orputz-hezkuntza, musika, zientziak, hizkuntzak, teknologia. . ) ikasleek dituz ten jokabideei buruzko azterketarik egin al da‘? ondorioz neskei eta mutilei ezarri zaízkien mugak gainditzeko gorputz-liezkunlza diseinatzen al da? - Tradizioz “gizonezkoen" eta “emakumezkoen" ' bultzatzen dira berdin? 30 7. Koloreen erabilerari dagokionez: - Berdin baloratzen a1 dira anosa eta urdina7 - Mutilek armsa neskek urdina bezala onarlzen al dute? . - Irakasleek aztertu al dute mutilek arrasa baztertu edo gailZeSÍfl-k 11a“ dezakee“ balio sinbolikoa? - Zergatik aztertu a1 da? v Hauiïek bi koloreak berdin baloratzeko lanik egin al da’? 8. Lnnari dagokionez: _ . - ' 1 ak berdin baloratzen - Hi-¡urren inguruko emakurneek eta gizonek 98m3" ¿“unen a“ al dira? _ - Haurrei lan horiek berdin baloratzen erakusten al zaie? , - ' ka e "ten duena berdin - Haurrek arnak etxean egiten duen lana ela aitak etxettk HPO E‘ baloratzen al dute’? 9. Rolei dagokienez: - Emakumeak eta gizonak betetzen dituzten rol estereotipatuak lfinukagiïrgïzïga. haurrek ezinbesteko jokabide unibensaltzat liar ez dttzaten, al; em hazte“) lánik - Emakumezkoari eta gizonezkoari zuzendutako roletattk kanpo all egin al da? 10. Nesken eta mutilen partaidetzari dagokionel! - Ikasgela barruan egiten diren zeregin guztien erantzukizuna Paflfikmn“ erakuste" - v , - eta neskek ¿Oirïïltfingujïtïïaïgiï 12:22:22; ilícita]: laztglatzean eta ikasgelako - bïírliïirïaagxïiiïftzeneal dute eskolako jardueretan, eskolaz kanP°k°emni kímlemn‘ v - iiïïseiz: ikasgelaren garbitasuna eta eskolaren dekorazioa baloratzen duenean ¿‘A10 . . « . . be te do laguntzen beste pertsona batzuk (anai-aneba txikiagoak, Íflgl-"¡akr N” 5 n e dituenean:
 18. 18. , ¡num-a hada‘ apaneko g¿n¿ka¡. ¡¡za¡ bajomuen ¿DL - Gizonezkoen kulturan garatutako balore positiboak ikasleen garapeneiako - neska bada emakumea izateagatik oso jokabide aproposa dela iruditzen zait. behanezkotzat eskolako baloreen sisteman bame hartu al dira? - ontzat baloratzen dut neska ala mutila izanik ere. - Segunasun pertsonala, autoestimua. ahalmen afektiboa, emozioen adierazpena 313 enegulazioa, hala noia, beldurrarena, gorrotoaren, pozarena, gozamenarena. .. gara _ . _ dezaten lanik egin al da? 11' Lekuann crawler“! dagokmnez: - Pertsonekiko (familia, ikaskideak, lagunak, irakasleak. ..) eta ingurunearekiko « . ' ' ‘b ak t eko hezten al dira - Neskek eta mutilek eskolan lekuak (ikasgela, jolastokia, kirolguneak. ..) berdin Émgummena‘ “¡(013 mgumnea") hmeman 905m o gara Z . erabiltzen ote dituzten antzei-nan al da? ‘kasleak? - Hala ez hada, hori zuzentzeko neurri zehatzik hartu al da? 15. Indnrkeriazko joknbideei dagokienez: 12. Denboraren erabilerari dagokionez: _ _ . - Zure ikastetxean indarkeria-kutsuiik (indarkeriakflnposaketak, erasoak, suntsitze- - Neskek eta muulek eskolan denbora berdin erabiltzen ote duten antzeman al da , ' ' l ‘k l arteko hairemanetan, ' t: i (Zeinek eskatzen duten aireta handiagoa, zertara zuzentzen duten denbora gehiago inmlak dakzinzate) aiïlnzekiïm alkdïzu "akéaslïzïiïgtïrïkï: altzafim übumak_ V J‘ batzuek eta besteek. , . )'i _ irakasle ez diren lang ee 0, es o a-malen _ _ - Hala ez hada. hori zuzentzeko neun-i zehatzik hartu al da? ikastetxearen tngurunean, .4? - Ikastetxean gogoeu-ziü egin al daindarkeria hori sonarazten duten anazoien ingiruan? - Ikastetxean eraso-motaren bat (sexuaia. sexista. aïïalïsla, adinagaïlkt 13' Nfimflimfi dagmkímwz’ desberdintasunagatik, minusbaliotasunagatik. . . ) dagoenean. zer jarréra hartzen da _ _ _ j horren aurrean? Kasu bakoitza tratatzeko eta kasu gehiago gerta ez daítezen le"! - Neskak aipatzen al dira edo maskuiinoz soilik hitz egiten al da? . d. ,7 ' Neskekiko edo rnutilekiko mesprezuzko mintzaim saihesten al da’? “Cum hmzen "a" - Hauiïei hitz egitean neskentzako eta mutilentzako doínu estereotipatuak zaintzen al dira? - Ahozko eta idatzizko mintzairan erabilera ez-sexistari buruzko neurririk adostu al 16. Familiarekiko lannri dagokionez: da ikasteviean? o Familia-esparruan haurren heziketaz arduratzen direnek ikastetxean egiten den 14 suman dim b l m, d ki lanean laguntzeko lanik egin al da? . en naoiaoenz: . . - - g e - Heziketan duen erantzulqzunean ana inplikatu al da edota zeregtn han aman soilik - Ikastetxearen Hezkuntza Proiektutik sustatu behar diren oinm-izko gaitzisunak eta ¡“unlzen lamlïzen al d“? l ' ' g _ _ b g dame“ al mio bfllioak 86105!“ al dira ¿la h0lTÍ burulko gogoetarik egin al da? ' Seme-alabak nola garatzen art diren jakinarazteko aitari eranaz 7 - Arloen, Antolamendu eta Jarduera Araudiaren, tutoretzen. .. bidez ikastetxeak giza edota ikasteuiea amaxekin soilik harremanetan janzearekin konformatzen al da. garapenaren sustatmiletzat aukeratu dituen balnre horiekin ikasleak bizitzen ikasteari buruzko gogoetarik edo plangintzarik egin al da? - Emakumezkoen kulluran garatiitziko balore positíboak ikasleen garapenerako beharrezkotzat eskolako baloreen sisteman bame hanu al dira? o Haurrei esaten al zaie gurasoei esateko baste arropa-mota bat edo janaii nrihi dutelai edo botoí bat falta zaiela. edota hori amari esateko esaten al zaie? - Familientzako prestakuntza-ikastarorik antolatu al da? 27 n
 19. 19. Bigarren hezkuntza L} 1. Ezkumko currículumarí dagpkíonez: ‘ - Azterlu al dituzu inoiz zeure aurreiritzi sexístak? Uste a] duzu írakasleek oro har ‘ ‘ azterketa hori egin dutela? - Irakasleek ikasleei buruz diluzten itxaropenek zein neurritarainojasotzen dute írakasleen ezkutuko cunículumean dauden estereotípoen eragina? - Haur-hezkuntzako irakasleek berariazko prestakuntzafikjaso al dute hezkidetzaren filosofiaren inguruan? 2 Ikastetxearen íngurune soziopolítíkaari dagokionez: Gizaneko jokabide sexistek íkasleen in al da? Á Ingurune horretan balore nagusiak zein diren azaldu al da? gurunean duten eragina aztenzeko lanik egin 3, Komuniknbideen eragínari dagokionez: Komunikabídeek ikasleen jokabidean izan dezaketen era al da? Zabaltzen díluzten balore nagusiak zein diren azaldu al da? gina ezagutzeko lanik egin 4. Família-íngunmearí dagokíonez: Jokabíde sexistek ikasleen familia-in da? Ingurune horreLan balore nagusiak zein diren azaldu a] da? gurunean duten eragina aztertzeko lanik egin al 5. Hezteko oinarrítzat hartzen den balore-sístemarí dagokionez: Ikastetxe honelan gogoetafik egin al da ikasleen harlzen diren gaitasunen ínguruan? Pensonen erabateko gampenean laguntzcko. ikastetxe honetako lan guztia bultzatuko duten oínaxïizko baloreei bumz gogoetafik egin al da? garapen pensonalerako oinarrizkotzat i” ‘ 34 6. IHPa lantzeari dagokionez: IHZPa hezkidetzadnzpxdeetan omarntula lantzen al (hr: h ko baloreak azahzen . . - - t t e arre Estereotlpo sexlstetatxk kanpo xkasleengan sus a ll al dira? 7. [xkuaren erabilerarí dagokionez: _ . » k3 _ f mk“ . ) berdin erabiltzen Neskek eta muulek eskolan lekuak (lkasgelfl. 10135“) a es me dituzten antzeman al da’! _ h 1d 7 Hala ez hada, hori zuzentzeko neum zehatzlk artu a a. ' y _ ’ . - « ak t k n zenkusmk ba Eskolan lekuaren banaketak ¿‘Zmeqflaflm 93119“ de" ha“ e are l al duen aztertu al da? 8. Denhoraren erabílerarí dagokionez: . ' b] ote duten antzeman Neskek ela munlek eskolan denbora berdm era 1 11€" al da? _ Id q Bala ez hada. hori zuzentzeko neum zehatzxk hanu a a. 9. Mintzairari dagokionev Neskak aipatzen al dira edo maskulinoz soilik hitz egIÍIen al da? ,7 Neskekiko edo mutilekiko mesprezuzko núntzaira smheslen al da. A k lamas" Haurrei hitz egitean neskentzako eta mutilentzako dmnu estereonPam“ al dira? llllrakasten den eduki zientifikoari aagokíonw . . - 4 ‘ k 1n‘ke inalda? Gaur egungo znenlzlaren paradigma sexlsta bernkllltsïte 0 i! 1 bfme hartzeko lanik » - - 15a Etxearen esparrua ezagutza zxentlfxkcaren he un! S egin al da? _ . k n. » 4 ' anlakoan egmdako e N179 4 Arloetan emakumezkoek garapen zlentlfikcan 613 811“ m bame hanzeko neurririk hanu al da? 35
 20. 20. l]. Orientazioarí dagokionez: Estereotipo sexistek ikasleen lanbideaukeran eraginik izan ez dezalen lanik egin al da? Mutilak prestalzen ari al dira euren lanbide-bizitza hanzen dituzten etxeko edo familiako erantzukizunekin bateratzen jakiteko? l2.Heziketa afektiboari dagokionez: Hezkuntzan autoestimu egokia bultzatzeko lanik egin al da’? Ikasleek besteekiko harreman positiboak izan dilzaten lanik egin al da? Ingurunearekiko haneman positiboak lonzeko lanik egin al da? Objektuekiko harreman positiboak lortzeko lanik egin al da? 13. Hezíketa afektibo-sexualari dagokionez: Ikastezxe honetan, pertsona gisa garapen orokorrean lagunduko duten harreman afektiboak eta sexualak izateko ikasleak hezten al dira? Hqiïetarako material, libum eta programazio egokiak erabiltzen ai dira? Mailakako programaziorik egilen al da edota esku-hartze puntualetara mugatzen al da? 14. Bizikidetza baketsurako heziketari dagokínnez: Ikastetxe honetan indarkeriazko jokabideei aurre egiteko lanik egin al da? Honetarako konponbideak aztenu al dira? Indarkeriazko jokabídeak zuzentzeko neurririk hartu al da? Indarkeriazko harremanei aurrexi harlzeko maiiakako programaziorik egiten al da edota esku-hanze puntualetara mugatzen al da? IS. Gorputzari dagokionez: Neskei eta mutilei euren gorputza ezagutzen erakusten ai zaie? Gorputzarekiko harreman posítiboa sustatzen a] da? Desberdintzat eta hierarkizatu gabe gorputza baloratzen erakusten al zaie? Gorputza lengoaia gisa erabíl dezaten lanik egin ai da’! Euren gorputza sentímenezko gozamenerako tresna gisa ezagulu dezaten lanik egin al da? _ Nesken gorputza ugalketari lotutako organoak soilik aipatu gabe erakusteaz gain, euren gorputza gozamen-Lresna gisa ere iiler dezaten laguntzen al zaie? Beste perrsona batzuek eskatzen dizkielen harremanei “bai” eta “ef” esaten erakusten al zaie? _ _ Beste pertsona baten gorputza haran borondatez ez hada ez ukitzen ikasteko lanik egm al da? g _ 4 Besteen gorputzarí buruz egiten duten balorazioari dagokionez, jadanik ikasi dituzten edozein motatako diskriminazíoak zuzentzenal dira’? Kultur estereotipoetatík kanpo edenasuna baloratzen erakusten al zaie? 16. Osasunari dagokionez: Osasunez bizitzen ikas dezaten lanik egin al da? Elikatzeko moduari garrantzía ematen has daitezen lanik egin a1 da? g _ Alkohola, tabakoa eta bestelako drogak kontsumítzeak osasunean duen eragman buruzko behar adinako ínformazioa eman al zaie ikasleei? g Droga horien gizane-egoeraren arrazoi sozialei (anazoi ekonomikoak, psikologkoak. politikoak, ., ) buruzko behar adinako infoxmazioa aman al zaie? . y Gízarte-ingurunearen eraginarí askatasunez erantzutea ahalbidetuko duten baliabide pensonalak izan ditzan hezten al dira ikaslak’? Osasunerako heziketaren barman, droga-mendetasunen prebenlzioa planifikatzen al da edola eskwhanze puntualetara mugatzen al da? 17. Lanarí dagokionez: Haurren inguruko emakumeek eta gizonek egíten dituzten lanak berdin baicratzen al dira? Ham-rei lan horiek berdin baloratzen erakusten ai zaie? _ g Haurrek amak etxean egiten duen lana eta aitak etxetik kanpo egiten duena berdin baloratzen al dure‘! 18. Nesken eta mutilen partaidelzari dagnkionez: Etapa horretan panaidetzatzal zer ulertzen den azaldu al da? Neskek eta rnutilek zein arlotan gehiago pane hanzen duten aítertu al da? » EskoIa-jardueretan neskek eta mutilek berdin parte hartzea exunzen al da. '47
 21. 21. 19. Ebaluazinari dagokionez: 38 Irakasleek indarkeriari, desordenari, higieneari. lanen aurkezpenari, harremamformei. .. lotuLako jokabideak neskengan ela mutilengan irizpide era jarrera berarekin ebaluatzen ote dituen jakiteko lanik egin al da? Familiaren, gizarte-ingurunearen eta irakasleen itxaropenek, gizanean zuzendutako rolaren arabera desberdinek, ikasleen jokabidean eta errendimenduan zein neunitan duten eragina aztenu al da? 20. Ikastetxeak familiarekin dituen harremanei dagokíenez: Familia-esparruan haurren hezikemz arduratzen direnek ikiastemean egilen den lanean lagunlzeko lanik egin al da? Seme-alabak nola garatzen an" diren jakinarazteko ailari berariaz deitzen al zaio edola ikastelxea amarekin soilik harremanetan janzearekin konfonnatzen al da? Familientzako presLakuntza-ikaslarorík antolatu al da? ONDOKO HAUETAN EGIN BEHARREKO LANA BERRIKUSI ETA EBALUATZEKO T RESNAK: - IHPrenlanketan - IIPrenlanketan - AJAren lanketan 0 KPrenlanketa GAUR EGUNGO ESKOLA MISTOA HEZKIDETZA-ESKOLA BILAKATZEKO PROZESUAN 39
 22. 22. Ezkutuko curriculuma l. Aztertu al dituzu inoiz zeure aurreiritzi sexistak? Uste al duzu irakasleek oro har azterketa hori egin dutela’! 2. Zure ustez gizonezko irakasleek zein neurrilaraino bereganatu dituzte euren heziketan jaso dituzlen estereotipo sexistak’? Eta emakumezko irakasleek? 3. Zure ustez gizaneratze-prozesuan bertan nork bereganatutako estereotipo sexistek zein neurritamino dute eragina ikasleen ikusmoldeetan eta bizitzan oro hat? Zergatik? 4. Aztertu al duzu ikasleek zein arlo zehatzetan errepikatzen dituzten ikasitako jokabide sexistak’? 5. Ikasgelan lanik egin al da ikasitako jokabide horiek ikasleek adierazi, benikusi eta kritikatu eta beraiek gainditzea pmposatu ahal izateko. pertsona gisa garapen orokona Iortzeko? 6. Irakasleek ikasleekiko dimzten itxaropenek zein neurritaraino dute irakasleen ezkutuko currieulumean dauden estereotipoen eragina? 7. Komenigarria edo beharrezkoa imditzen al zaizu oker hada ere “femenino" deitzen mien baina ikasleen gizz garapena nreagotzeko positiboak diren baloreak berreskuratzea? Zein aldaketa sorraraz ditzakete mutilen eta nesken jokabidean? 8. Ikasleen ezkuluko curriculumean oraindik jarraitzen duten estereotipo sexistak gainditzen laguntzeko zure diziplinan har daitekeen neurri zehatzik ezagutzen al duzu? 9. Ikastetxean gogoetarik egin al da eta lanik egin al da ezkutuko curriculumaren- adierazpen esplizituak sustatzeko? lülrakasleek, ezkutuko curriculumean estereotipo sexistak nte dauden aztenzearren, denborarik eman al du prestakuntza-ikastaroren bat egiten, irakurtzen. . .7 41
 23. 23. Baloreen heziketa l. Ikasturte honetan zehar zenbat denbora eman da baloreen heziketari buruz gogoetu egitera? — kiaustroan - ikasleen artean - GEetan orduak guztira Vw Ikastetxeko liburutegian behar adinako bibliografiarik ba al dago pensonen garapen etikoaren, baloreen heziketaren, hezkidetzaren eta zeharkakotasunaren inguruan? Irakasleek imkurtzen al dituzte liburu horiek? Zeharkakotasunari. hezkideizari. baloreen hezkuntzari. .. buruzko prestakuntzarik jaso al dute? 4. Ikastetxe honetan pertscnaren garapen orokorrerako oinarrizkotzat hartzen diren gaitasunak azaldu al dira? . Dcasleen garapen pertsonalean laguntzeko, ikastetxe honen lan guztia bultzaruko duten oinarrizko baloreak adostu al dira eta horri buruzko gogoetarik egin al da? . Gizartean legezkotzat hartzen baloreen sistema ikastetxe honek aukeralu duen sistemarekin bat ez badator, bietatík zein onartuko da Ikastetxe honen Hezkuntza Proiektua lantzeko? 7, ArIoen, Antolamendu eta Jarduera Araudiaren, tutoretzen. “ bidez ikastetxeak giza garapenaren sustatzailetzat aukeratu dituen balore horiekin ikasleak bizitzen ikasteari buruzko gogoetarik edo plangintzadk egin al da? . Emakumezkoen kulturan garatutako balore positiboak ikasleen garapenerako beharrezkotzat eskolako baloreen sisteman barne hartu al dira? Gizonezkoen kulturan garatutako balore positiboak ikasleen gampenerako behaxrezkotzat eskolako baloreen sisteman bame hartu al dira‘? lüFamiliak baloreen heziketan preslatu ahal izateko beharrezko baiiabideak jarri al dira’! 42 i > ' l d ‘.7 l. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua lantzen an a a i IHPren lanketa . . w 2. Zeinek finkatzen ditu ikastetxe honen helbllfllak - * ein 3. Ikastetxe honetan oinarrizkotzat hartzen diren 83m! “ behmeko El” gmmsunak Z dira eta IHPak zein balore sustatu bella! ‘ ¿""7 , Irakasleen artean. r Ikasleen mean. , Familien artean, GEren bitaIÍBZ- A Irakasle ez diren langileen artean- A Eskola-kontseiluan. - ' ‘t nak zein diren adosteko eta 4_ Nola parte hartu du eskola-elkarteak oinamzkfl Sa’ a5“ zein balore sustatu behar ditu’! - ' ' loreen azterketa t n na usi diren ba 5. Gogoeta eta adostasun horretan. Elzardeïen bíloreaaük abimzeko aukera . . ' ' l krmkoa eta horiekin bat etorriko ez kontuan izan al dira’? . . . k beharra eta emakumelkoe" 6' Gizonezkoen kulmrauk soilik az damn“ baloiieeaïioiivïzziïnïezkotzat onarmekoa azaldu berezko baloreak ikasleen gampen Pmmm‘ e‘ al da‘? , - ' ‘k kanpo bizi _ ' k k eta muulek ikastetxeü 7. Gizaneratze-prozesu desberdmen ondorioz. nÏSd CVV . . r a. duten espenentzia desberdina kontuan izan 3 ' 'bide g . , . « A - ' IHP zehaztuko duten 137m‘ 8. Omam honetatik abiatuta diseinatu al dira nagusiak? Pa « ‘ ' ' »mota oro baztertuko duen IH 9. Ikastelxeko pensona SWÜC“ me“ merflhzazlo landu a1 da’? . . 4 ’ d't ‘.7 ¡OJHP hon abiarazbeak zein aldaketa zehatz ekarn behar l ll 43
 24. 24. ia 44 me, é/ i Lekuaren erabílera eskolan “wa, 4 I. Ikzisietxe honeuin ikusi ohi (iu/ unureii uruhera i Neskzik i Muiilnk Gehieigo inugit/ en ¡Jim em dcncntaiko lekuak beregzinuizen dituneu. . . Gehingo iniigiizen dira ein ik Kiroigiineetiin gehingo dmide . . . Lekii piibiikoeian geinago duude . Taideen OÍÚCLKHTÍ gisu gehiugt) azuiucn dira Lekuzi gehiagzi ll/ ICH duten . . . . . .. Leku pubiikuetnn biguiren m iuko Iekuelun pzine hziiuen duie Espazio piibiikuemn gurpiiuuri huruzko kritiku eiu iriiïkinuk Jusutzeko ¿irrisku hundizigtwzi diiie Kirolgiineeian bcrdinizisunevko e biiC egin hehar dule. » Bud ’lIC iniitilek Iekii hiindiugozi hurtïen diilelzi. — Lekiiiiren erabilem hiemrkinituzi giniitemzulun egiten den eiubiieruren Í'i¿l ¡leia bndukiie. — xknziren heiïiiiiuisiinezkiï eiuhiicru Ioiweko ikuxieekin ¡un CgilB1l/ ,dl‘Liuf¿ll7Cli dira — Ereibiieru hori siivizituki) (iulen neurrink intenten ditiutc. — E7 dilïlfllhcÏ/ Cl] iekuurcn erabiieni sexisiziz . dim amm horreuiï zirdiiiuueii. — Aiuïoiionelu/ r — iraisusieen un bill soilik urduriitzen du a pensonu [mi soilik ziiïiuruuen du [k2 le halek iknsgelzircn gurbiizisiinii etzi ikiisletxeuren hnditii. ickllil zitseginzign hihiirucin ¿irdurui/ en btltiit. — [Yïllliiil badu. goretsi egiten du zipiiriekiu geiii "itieiuko » neskzi hada. einukumc iyaitengzilik daigokin jiikilbldflllll imruen dzi cm CL dai hori dekoruïiou hiilorziiu ein ¿ziinlyen inziiiuii egiien den hzinukciurekiii’? Lekiiu heriiin erzibiitzeu susiutuki: tiuien neurririk hartu Lli iiiil’ Denboraren erabilera eskohn i” x. - v ' 1 - zirahem Likastetxc honetun lkllM ohi du/ un Hell Neskak Mutilak , , mi -- dutam. Ikusgelun (JCHÜOIA gehiago cskai/ cn L Kimlnuneetnn denboru gchlílg" ¿W413 Es 21710 puhhkoetnn denhoru gehiagkïkdfiudb’ . , . . . ‘ ' ' ete Dulen denhoia beste hiinuen behïrfd 7ii7enuen tinte gehiugo . . . . . v, i, , . “emukumiflkocl! Orninnlik iienhuin gehitigix unaten diile irudiziozko kiroletan, . . . VV V k en Oruindik denburu gehizign enmien dulc SWÜWZ ° irzlduiozko kiroletan. .. . . - , . v v ¿ ' v: ÏOFIZCkO Dugokien (JCHbUH en berdlmdsllflíïlixt! er ibilei i burrnku egin behur duie. ' _ . .¡, >i1‘¿'iUiC>» Eskoin Inneein denhoia gehitigi) Lm ¡lun t Aisiai-u (Ieiihuru gehiugo emulcn dlllu Oro inn‘ denhoni gehiagn betetïen dute. . ifllixilhicilk: Id . ' w " ¡“M320Ztllsliilclllillc u V . - BilddkllClI‘ilili€ItiLhb0id¡b _ . g . ¡, 1.1., bflddkns, . x 'bIiLÏ3ÍCniSd(C¿ _ . ,, . , . >— lulidil eviten den era - Denbnraren eiuhileia hludl ¿num . Im. Iï c - - v ‘ i urdurziuen dira, . - . . . ' -¿ rweko ikusleekin Ian egiieiz — Denhoruren beidlnhiNunLlkÜ eiabiici l lo dun/ VC . _ , , x ¿ipizen , - r Eizibiieru han xusmtnko duten nuim ik 17 u _ . . _ W‘ ' 13:31:17. — l- tilliijiliücl/ Cli (iLHbOIdlEfl uahilei ¡SCXH — P dira ¿im/ o hnrreuu. urdurzitzen. - Aiuwn hurreiuz: - IfukflSiCCn ¿ati inn soilik ¿liliulïli/ Alll (la , pensona hul soilik ¿irdumizen dei d P AVI/ null“ (V¡dib¡dcz_ unwancba , ' _ / » - y urriikotxut e o H s «e ‘ , . 3. lkasle buiek umin tirtean etxckoïl‘ l VVdLnVlV/ cq IWVVVIHWCHVH) han” 0h, ¿”en - . ,.r- mi ugezivu i. ig y hzii xziintïeu. iugeld «tmbn/ e 1. l h. u ¡uiïlucreiun ¿Iciibnru bin emnten dueneun; Vlkdr“ dehko » V. ¿¿¿, ,.. _,C, -¿-. (4 _ — mulilu budu. gmusi egiien iii ip lllL o OkdbVdcUflV hmzmï du cm el da han , , Nu" ¿muy ‘ ‘ - neska baila. enmkume lhllul: nik d It i b¿li0I'Ll7CL> hehurrik ikuslen. _ V V ‘V . , . , .1 . v; ¿L nuiiia |7.1I1ii<, |L_. V / 111mm ¡vnsiubounl btilnitit/ en da. ndesk l! “ d“ Ïerikuxlrik Üiyurleímflila" egmn . . .,¿ ¿F781 = 4. hskolaiku Lienhmnien htniiiket i dcsbu in den hanuketarekiiil’ _ _ | d‘ .7 . , . » ‘llfflïlk hartu n A. Ñ Deiiboin herdin eruhili/ eti siisitiuiki» nlutu! HL AC
 25. 25. i Harreman afektíboen heziketa Bnlorutu letik Se itl guixienekn lvalorii/ ioa i/ xinik eta 5 guhienekoa). [izikusleek ¿itiloesiiinu eguknt lonzeko he/ ikeia Slhfili/ Clï du . l 2 3 slenk ¿idiskidiiiii/ ¿izkii hnrreiiiziiieik EXUIÜCH ditu. , 1 2 3 lkziskitleen ¿irtezin hurrenizin positihouk iurlzeko hezten (iii I 2 3 Ailiskidaniarhairreiiniiiuk gin < nipeneruki) iiiniirri/ kivt/ ¿ii bulorntzen dim . .. . 1 2 3 sleen zirieko hurreimiii positibouk Luinwen tiini . . | 2 3 Fumilizin Iiuriemain pnsitihnzik Iiirtzekn he/ ien du . . 1 2 1 E| kurtusuivharreniunuk sustntyen iiiiu I 2 3 Ikusleuii inguiinnenziiekiki) heirremun pusiiibouk aihzilhiilct/ ekti informar/ ion enniten rain”. .. , l Z 3 Ikasieuii ¿inimziiiekikii hurrenmn posiiihotik ¿ihulbidcwekn inlïirinzixitvzi emuien ¿iiio. ... I 2 ‘a lkusleairi objekiiiekiki) hüfïclflilll ¡unsiiibmik zlhzlibiticlzcki) informa/ ion emnten ILIIU . .. 1 2 I 11/1 L]! ¡o u. (a 9. Harreman afektibo-sexualen heziketa etxe lionetun. pertsonu <_ su gurzipen nrokorrean iagunduko duten harreman afektibouk em sexiinluk i/ uiekt» ikasieuk he/ ien al dira? ii'¿i{2l>i€ik prestukuntïa cgnkiu just» al du hcïkllllllál-mfliiálkt) eskwhurtze hoiïetaruko‘? Ai lo bntzuetuko eta tumrei/ ukt) heruriu/ kn lanziren bitzinez holTtlifln ¿arduieko aukerarik van a] du" lkustelxeauz hezkuntzzriiiuiluko csku-hnitze ¡mrrelarako material egokirik ha al dugo? Hunemun ¿ifekiihn-sexiialctain Iizilako Cfllgiïhl duten estereotipo sexistuk gainditzen suintu ¿il du’? Iezimiliekin nuiubuiiekiu kimrdinziïnrluiiik egiten al da hezkuntïzi horrelaruko" Zonuki) hesle ikusieixc hutliiekin koordinazio-lunik egiten zii Liu: uisialdikt) zenlroak. giizte-elkurteak. etttb. " HCYKUHIXLFIIILlÍÏLILO cnkll-ÍMHZE Iiorretun ¿ein ‘Iailtusun nugusi topuuen dira‘? Suri/ en iiiien behui ei bcreliula erantziiteko uneun-uneiin esku hartzen ¿il (la edota ikusleiik mudu pingiuiinutiiaiii. egonkorrezin etu mziiiakukozin ÏICYICH a] dira? IÍLHAFFCFHLH] Lifektibiv sexuiiink hehiir belaiil egukiweuk ikaisleenizut dukarien ulderdi pimiihuak buimuiiii íli iliiut? A7
 26. 26. (a. 10 48 [Vïmïïgïg J Indarkeriazkojokabideak I. Zure ikasteixean indarkerizvkutsurik antzeman di duzu: (iniiurkeriuk= inpusaketak. erzisoak. suntsiize-mailak dakanzatc) irukasieek ikasleekin diluzten harremanelan. Iki leek irnkasieekin diiuzten harremanetan. Irakasleen uneko harremanetan. Ikasleen uiteko harremanetan. Irakasle ez diren Iangileekiko harremaiietan. Eskoiii-inuierialarekiko hurremaneiu : eraikina. altzariak, Iiburuak. Ikastetxeuren ingtiruiieurekíko harremunelan. . Ikasietxean gogoetarik egin al du indarkeria hori soirarazten duten ¿ii-razoien inguruan” . Imkasleck presiakuritzarikjasu al dute hezkuntzaren ikuspegitik indurkeriazkujokabideei uuirc egiieku‘? . iHPa lantzean. errespeiu. komunik ¿io ela elkartasiinezko jokabideak eta hizikidetui positihoa sustaiuko dim/ Jeri balore haizuk udostu al dira? , Arlnkt) programazinu egitean. perlsonen zirteko bizikidetzn positibuzi hultzatuko duten jurre ak. Jokilbidcflk eta komzeptuzko ezagutzak garatzea koniuan hartu al du? AJA Ianizean. bizikideiza positibtizi ein harreman eL-sunisitzaiiea bultziituko dituen neurririk hartu ul da’? lkusietxean eraso scxualen bat dagoeneun, 7er jarrera hartzcn da horren aurrean‘? ¡(asu bukoitzu trataizeko eta kasu gehiugo geria ez daitezen zein neurri haiuen dira? Ikustetxeun eruso urruzistaren bat dagoenean, ¿erjurrera hartzen da honen aurrean? Kasu bakoiiza tratatzeko eta kasu gehiago geria ez daitezen zein neurri harizen dira‘? lknsietxean adinziren ondoriozko eraisoren hat daguencun, zerjarrera hanzen du hmïen aurrennl’ Kzisu bukoitza trutatzeko eta kasu gehiugo geria ez daiiezen zein neurri hzirizeii dira? Jkzisteixean beste kiilturzi edo heiri bziiekozi izaleuien ondoriozko erasoren bat dagoenezin, 7erj2ineru hzmzen du horren auneun‘? Kzisu h 7 zikoitza trataizeko eta kasu gehiagn gerta e; ÚZUICLCH ¿ein neurri haruen dir ¡q a I 79 Ikastetxean irakasten den ezaguïza “zlemúïkoa ' . . -, ., - d "kintza uiakzabaltzen uakasleek presiakuntzank Jaso a] dute ikasgelan irakasien uen ia 8 duen androzentrismou aziertu ela ZUZSHÜ-EÏWÏ’ - , . ka ena V , » . . , - mazioan. emakumezkoen e rp Zure arioak barne haruen dituen ezagutzen progra d l d h iq . . r ‘W ' iza-‘ardunean Zuzen u a uzu or - isilizen me den aint/ einen al duzu. Zure hezkun J . , . - r - ' kezu? . . - - . . ' v e x iza baizuk zeha/ tu al ditza Isiltze hori gainditzeko sartu behar izan diruzun uagu - . v . ' ‘I - detzai . , , g - ¡mk . tza pflbdilld ¿ieinmaien xe Zure arlouren bidez zabaiuen den ezagu hartzen u] du‘? - , , . . . v ‘koteknologiuHJ . . , , , (v « z i ak. hairemanak. eixe Etxeuren espanuan gentiizen dena (l ma. 7 un L ' » H batzuk . V V . , . . 4 b‘hfli llflfl ditu/ .un emouud ezugutm zientitikoaren xede lZdiekL) baine hartu e e zehazm a] ditzakezu? . . v v / ‘kun dagnela -. - - ' - L (a ¡num/ lun eniateko ams . , 6. Uste al du¿u giza zientziei ikuspegi alderdflml l 5 etn hori maiemutikan. fisikan, Zienuietan. .. e7.in dela geriatu? . > " IZUIHJ . ,3 . . . v 2| dela uste al duLuÍ’ Zure Lrdfl 7‘ Giiur egungt) Zlenllld cio hur ¡llldfoïelilllkü justifikatuko duten ndibide baizuk ez . . " ‘ko biLiUa V _ V . _V V V . , . v u; guunflo eta etorkizune 8. Zientzia androzentrikoa Labalueak ikasieen ¿’r1 a t pertsonalean eruginik baduela uste ¿li duzu? ZCÏ" Zeïmmani‘) -. > - ' v ‘kuhideen em , . , . l storm. hlflldl gisa es 9. lkasteixe hunetan lldixdslen al da emakumeen ii au ‘ <- ‘ keren berdinnsum lomeko beiïehun urteko ibilbideun? v - v , v < d iziuste alduzii‘? I0.Gziur egungo ¿ienma nbjektiboa ela neutrala e AQ
 27. 27. Ikasmateriala 1 . Testu- liburuek. irakurketakoek, Iaminek eta gainerako ikasmaterialak Oraindik bíitzen dituzten aurreiritzi eta estereotipo sexistak aztertzeko lanik egin al da ikastetxean? Ikasmateriala berrikusi eta aztertzeko argitaratutako materialak ezagutzen al dira? Berrikuspen horretan, aipatutako materialetako emakumezko eta gizonezko pensonaien portzentajea neunu al da? Pensonaien protagonismoa non agertzen den (leku nagusiak, bigarren maiiakoak. agerian. ezkutuago. . . ) adierazi ai da? 5. Pertsonaiak ageitzen diren lekuak (leku publikoak, pribatuak, lanekoak, etxekoak, joiasekoak, kirolekoak, pertsonak zaintzekoak. . . ) egiaztatu al dira? 6. Pertsonaia bakoitzak egiten dituen jarduerak (lanekoak. aisiakoak. etxekoak, ekonomikoak. politikoak, . . ) adierazi ai dira? 7. Erabiltzen den Iengoaia-mota aztenu al da (beti maskulinoan, nahasia, zeren, nahiz eta oro har maskuiinoa izan, batzuetan femeninoaiekin zerikusia duen adierazpideren bat, adjetibazio estereotipatua, handigarrien eta txikigarrien erabilera, mesprezuzko adjektiboena. .. bame hartzen deiako? S. Irakasleen artean gogoetaiik eta eztabaidafik egin al da, ikasieen nonasunaren prestaketan estereotipo sexistak, arrazistak eta klasistak islatzen dituen material didaktíkoak izan dezakeen eraginaren inguman? 9. Estereotipo sexisten azterketa krítiko horren emaitzak eraginik izaten al du ario bakoitzean erabiii beharreko ikasmaterial berriak aukeratzeko garaian? lt). Idatzi zii zaie inoiz argitaietxeei ikasmaterialean estereotipo sexistak ezabatzeari dagokionez izandako aurrerabideagatik zoriontzeko edo hori egin dezaten exijitzeko? 50 [ Gorputz-hezkuntza , . . - ‘ tz-hezkuntzak zabaldu 1 _ rakasieek ezagutzen al dituzte eta irakum al dituzte ohiko got? “ . - t rialak, koademoak - 3’ duen sexismoa aztertzen duten argitaratutako ma e tu V . v 5d d b rdinak aztertu al dira? Goiputz- eta lurol-hezkuntzan ikasleek duten Joka 1 ea es e A - ' d desberdintasunetarako erantzun 3. Emakumezkoa edo gizonezkoa izateagatik dan en egokia aztertu a] da’? - ' ' duren , - ' eta mutilengan ¿Pagina 11a" 4. Gizarteratze-prozesu desberdinagatik neskengan . . _ 7 mugak gainditzeko diseinatzen aida gorputz hezkuntza V . . v 1 V 1 t‘ jakin bat. etab) giza 5. Gizartean gehien bultzatzen diren kirolek (¡llum a a‘ e ‘Smo . v garapenean lagunduko duen anketa sustatzen a1 dute- . iz- V . u. dieraz ena eskatzen duten goïpu ó. Malgutasuna, emtmoa. mugimendua eta gorpu a P . v ' te kek eta mutilek? ariketak maiia berean eskatzen eta egiten al dituz nes . .. a - v’ ' ' ' kirolak zein neurritaraino sustatlen 7_ “Maskulmoak eta femeninoak deiiu ohizaien dira maila berean? . . . - v d an bame hartzea izan ez dadin 8. Ikuspegi sexista gainditziea neskak gizonezkoen ere u zaintzen a1 da? V _ v - i" ‘adak, lehiaketak. . . ) Zein 9V Gam- egungo gizarte-iesruinguruanv 11mm” geflakm (° ¡"pl baloretatik abintuta era zein irizpiderekin antolatzen dim? . . . - ' ' i ¡fra eta pertsona bakoitzaren l0.Ikastetxe honetan balore eta irizPld° h°nek gamduu a l . v ‘ b tzuk hartu al dira’? giza garapenari iehentasuna emango dioten beste a
 28. 28. 4. Zure ¿irluaik burne h 9 GALA! ‘ Eglitigk) gi/ ziitutestuinguiiiaiii. /ein buiore etii iri7pidei'ekiii. Arte-hezkuntza l. Irukzisieek ti/ teiicturik egin ui dutc urte-¿iiiierzi/ peiiuren hitarte/ uibzilrzen tien sexisnioaren ingumnii" ¡o [ritkzisieek egin ¡li dute gogoetzi. e/ iubuiiiu edo prestiikiintzeriknstaroren han urte- hezkunt/ ¿ik o ¡.7 gampen ÜYOi<OI'l'l: ¿lIi egin iiuen ekurpenari but‘ 3. Gi/ urteiiit vprozesu desherdinetiit neskei eta iniitiiei 671i! zaízkien inugzik guindit/ ekt) heste edo/ ein hziimhidc gisti iiiseiniitu ¿ii du iii'[e»iie7ktiiit/ ;i'. ’ en (iilllcil ezagutzen progrniiizizmain. emukiimexktieii ekiirpcn nrtistiktni isiitiu oie Lil)" ¡intzemain ui du7u‘? Zure lic/ ktm[Yákjtlfdlintïiln zu/ endii ¿ii duzu Imri’? 5 Isiitïe i101‘! gziinditïekti hzirne hartu lvehai‘ izan LiÍlli/ ufl emgiityn bntïuk ZChü/ ÁH u] ditmkem‘? 6 Snrmen urti tikoun izin egiten duten enmkuniezkoen eneieient/ i¿reiedtiiii ziurkeztu al mie ikzisieeil’ iïtn gizonezkiuen kaisinin Í 7. ikLISpBgÍ sexista gziindilzeu neskzik gi/ nne/ Ltien ereiiuun huine huittezi i72in e7 dndiii yziint/ en di (in? S. lkiisieenwaiko errelisreiit/ ixi pÜSiiibU gisai bzilioko duten irudien ndicni/ penu snrtxeko Iunik egin ul sin zuiouii’? stulzen dai ¿idiCi'. i/, }’! L‘l ziitisiikozil’ (Hkxisieixe iiunetun hulnre em ¡ri/ pide honek gnindnu ul dim em perisona bzikoii/ aren «gi/ ii gziiïipenani iehenmsunzi emungt) dioten heste hiitmik huitii ¡il dira“ 1. ¡o (v. 4). l 0, Mutiluk mutibutzen iii dim etxeku hiil izibide teknoiog . lzrzibilpen Liesberciinn einaren bat-nie. honen arriizoizik ¿illcflll Lil dim Ikastetxeko baliabide teknologikoen erabilpena Baliahizie teknologikoek giza gurupen orokorrean dituzten heibumei buruzko gognein, eztiibuitizi edo pres tintxarikasturoi‘ egin Lil dute inikasieek‘? Espurru teknoiogikou gizonezktxen espnrrimrekin identifikzitzeari buruzko topikoak e/ ‘¿igutu eta ¿i7tei1u zii riirziï’ ikzistetxeelzm buliubide tekntilogikouk horien erubilpenn bidenitti behar duten baloreen plunietnnenduurekin buine huiizen mi direin uste di du7u‘? Emzikuinezkoen Lulturaren bzilorezik ere erreferein/ iirpiintu gisa nnurtzen zii dira‘? Zein ílidiikeifl ¿Chfltl barne har daiiezke buiinbide teknulugikocn eruhiipeneun’? Neskek em iniitilek berdin erubiitzen ui dituzte bailiabide teknologikouk? Iknskuntzan‘? Ohikn erahileran‘! euni ztwentzziilezik hartu L” dir Ikastetxe iionetun. Oídkïnilgdiillil. hideou. etxeko Inukinzik. joiusnnzikinuk. .. crabiitzeun, flgiïnnezkoen" em "emukuniezkoen" estcreutipoen erugina gainditzeko ir" piderik inn-tu .11 iia! ’ Ikzisleei eiiikutsi nl ¡nie espnrru tekntilogikonn iun egiten (luten emukuinezkoen errcferenl¿iweredurik? lkaisleei ernkutsi ni ¡nie eixeku huiiahide iekntwitvgikozik erahiitzen dituzten giïonezkoen e elierentziireredurik’? Ordenugiiiiiiuri. hidcouri. etxeko ninkineijoluseknei . . Iotutuki) estimuluek ctu iriidiek einxikiimezkocn em giïonezkoen kulturuiekin ¡erikusiu izan de7uten mindu ni ilzi. iketsieuk horiekin iiientifikutii iliidi izulekiv" uuk erubii ¿limiten? Etu neskuk. etxetik kainpnki» bziliubidetik eieihil tiit/ aiten"
 29. 29. Orientazíoa l. Eskolako eguneroko bizitzan ba al da ikasleen lanbide-aukera neun-iren batean aldez aurretik finkatzen ari den genakarí zehatzik? 5a Ikastetxe honetan aztertu al dira ikasmaterialak, bala nula, liburuak, dekorazio-laminak. Josiailuak, kimbobjektuak. . . . lanbide-aukeran izan dezaketen eragina zuzentzeko? 3. Zure ikastetxean. norberaren lanbide-proiektuan eragina izan dezakeen estereotipo sexistarik? 4. lrakasleek zure gizarte-ingurunean kanera edo lanbidea nola aukeratzen ari den jakiteko daturik ba al du? 3" Ikastetxe honetan ikasle gehienek norberaren aukera pensonalei jarraituz etorkizuna hautatzea lortu dela uste al duzu? Zergatik? (3. Zure ikastetxean ikasleek estereotipoetatik kanpo lanbide-aukera egilea bultzatuko duten irizpideak finkatu al dira? 7. Irakasleak prestan: al dira autoorientazioa bultzatuko duten giza ahalmenak garatzeko? Ikastetxe honetan praktikan sustatzen al dira? 8. Ikastetxe honetako hezkuntza-mailako esku-hartzeak lanbidean, etxeko espai-man. lanean eta politikan erantzukizuna partekatzeko prestatzen al du? 9. Uste al duzu gizartean nagusitzen diren estereotipo sexistek, klasistek, arrazistek. ,. ikasleen lanbide-aukeran eragina dutela edota estereotipo horietatik kanpo hautatzen dela? 10.Ikasleak prestatzen ari al dira lanbide-jarduna harmtako etxeko edo familiako erantzukizunekin bateratzen jakin dezaten? A. . í Lengoaiaren erabilpen sexista l. Irakasleek, ikasleek eta familiek hitz egjtean maskulinoa balore uníbensal gisa erabiltzen Janaitzen al dute, maskulinoak femeninoa barne hartzen duela pentsatuz? 2. Ikastetxean erabiltzen diren testuetan eta sortzen direnetan (gutunak, buletinak. . . ). neskei/ emakumeei eta mutilei/ gizonei zuzenduak direla adierazten al da’? 3. Pensona guztiak izendatzeko beharra azaltzen duten arrazoi sakonak, psikologikoak. historikoak ezagutzen al dira? 4. Gainditu al da @ ikurraren erabilera, hizkeraren eta adierazteko modu berri baten bidez esaldiak desberdin osatuz. pertsona guztiak kontuan hartuko diren moduan. estilo errepikagarria edota @ ikurra erabili gabe? u. . Atsegin, leun, ahul, beldurti, indansu, ausan edo arrazional adjeküboak emakumezkoei eta gizonezkoei berdin aplikatzen zaie’? 6. Emakumezkoei zuzentzen zaízkien hitz iraingarriak (“maltzur", neskazahar, kuxkuxero. . . ) eta patemalistak (sexu ahul. . , ) zuzentzen al dira? 7. Neskei/ emakumeei eta mutilei/ gizoneí hitz egiteko duinu desberdina erabiltzen al da? 8. Ahozko eta idatzizko lengoaiaren erabilpen ez-sexistari buruzko neurriak hartu al dira‘? 9. Erakundeei, argitaletxeei, ikastetxera gutunak bidaltzen dítuztenei, hartzaíle diren pertsona guztiak izendatzea exijitzen a1 zaie? 10. Irakasleek, ikasleek eta familiek, pertsona guztiak izendatum era ezagututa senti daitezen. mintzairan egin beharreko aldaketa borren beharra ulenu eta here gain har dezaten prestakuntza-planik egin al du? i?
 30. 30. Ikasleen partaidetza ikastetxean 1. Ikasleek galan duten partaidetzari dagokionez: ¡ñ J akintzagai bakoitzak eskatzen duen lanean Neskek oro hat gehiago parte hanzen dute Mutilek gehiago parte hanzen dute Berdin parte hartzen dute Eskolaren homidura zaintzen . ... .. Ikasgelako ordenan eta garbitasunean“ Taldeko harïeman positiboak sonzenm. 2. Ikastetxearen jardinera nroknrrean ikasleek duten partaidetzari dagokíonez: Kurtsoen eta Eskola Kontseiluaren ordezkaritzan . ... . . . Eskola jardueren antolamenduan: kultur asteak, hitzaldiak, bidaiak. . . Kirol-jardueretan . . , . Festetan . Eskolaren homidura zaimzen . ... .. R562. Eskola-errendimendua l. Zer ulenzen dugu “esko1a»erïendimendu" gisa? 2. Gaitasun eta jarrera pertsonal positiboak garatzea bame hartzen duela uste al duzu? 3. Zerí deituko genioke eskola-exrendimendu posítiboa? Era eskola-enendimendu negalíboa? 4. Hezkuntza-prozesua “pensonaren embateko garapenerantz“ bideratzeko LOGSEren exijentziak zein aldaketa ekarri ditu teorian eta praktikan “eskola-errendirnenduaren” kcntzeptuan? 5. Disfumzio fisikoak edo psíkíkoak dituzten ikasleen eskola-enendimendua noia baloratzen dugu? Zein alderdítan dute eskola-errendimendu handiagoa edo txikíagoa? 6, “Eskola-enendimenduaren" kontzeptua eraikitzeko zein balore onanzen ditugu gehiago eta, ondmioz. zeini ematen diegu lehentasuna? 7. Eskola-jardunean, zein irizpíde erabili ohi ditugu ikasleen eskola-errendimendua baloratzeko? Neskek eta mutilak berdin baloratzen a] ditugu? 8. Mutilen “eskola-errendímenduaren" exijentzian “emakumezkoef balore positiboak barne hartzen al dítugu? Nesken “eskola-errendimenduaren” exijentzian "emakumezkoen" balore posiüboak bame hanzen al ditugu? 9. Zein alderditan egiaztatzen dugu nesken eskola-errendimendua hobea dela? Zein alderditan egiaztatzen dugu mutilen eskola-errendimendua hobea dela? 10. Eskola-erïendimenduaren maila desberdín horiek bat al datoz neskei eta mutilei integrazio profesionalean eta sozialean eskaintzen zaízkien gizarte-aukerekin. 57
 31. 31. Eskola-ant . olamendua Ebaluazioa Irakasl k 1 ea ‘ l. Zer garrantzia emateri zaio ebaluazioari ikastetxe honetan? G. . ‘ Elzïlezko ¿falsasleen kopuma ‘ 2. Gizarteratzean itxaropen desberdinak eta bestelako exijeritziak eta baloreak izateagatik m "maz o "akaslee" ¡mpuma neskek eta mutilek dimzten baremoak, sustapen-irizpideak, markak edo mugak hartzen al ditu kontuan irakasleak helburuak diseinatzean? Ordezkarien portzentajea Eskola Kontseíluan mdezkaïle“ Piïïïlentfljea Zuzendaritzan 3. Autoestimu egokia eta norberaren ezagutza sustatzeko erabiltzen al da ebaluazioa, Ordezkafie" ¡”nzenïajea ¡“ÏOTCÍZBIZH ‘ lortutako helburuei eta muga pertsonalei dagokienez? 4. Ikasleen jarrerak prozeduren eta kontzeptuen garrantzi berarekin ebaluatzen al dira? Ikasleak Jarrerak ebaluatzeko tresna egokiak erabiltzen al dira? 5. Ikasleen hasierako ebaluaziorik egiten al da “giz0nezkoen" eta “emakumezkoef estereotipo sexistak, haíen eguneroko jokabidean eragina izan dezaketenak, zein alderditan bereganam dituzten egiaztatzeko? Mutílen kopurua Nesken kopurua Ordezkaríen panzentajea kurtsoan 64 Neska bat eta mutíl bat ebaluatzeko garaian erabiltzen diren kalifikatzaileak (neskaren Ordezkarien portzentaea E k l K ‘ J S o a ontselluan kasuan, inurri bat bezalakoa da, ikastuna da, ordenatua da, diziplinatua da, mutilen Fammak kasuan, aflcarra da, bizkorra, sormen handikoa, gaitasun handíkoa. . . ) aztertu al dira? ‘ Iritzi horiek estereotipo sexistei erantzuten al diete? A k ‘ . Agïïk opuma 7. Ikasleek lortumko kaliñkazioak, neurri batean, imkasleek irizpide sexistak erabiltzearen opuma ondoriozkoak nte diren aztertu al da? Partaideen kopurua Elkartean 8. lmkasleek irizpide eta janera berarekin ebaluatzen al ditu nesken eta mutilen Orde k ' ‘ - z aria“ ponzenmea GH“) Zuzendamzan indarkeriazko jokahidea desordena higienea lanen aurkezpena, hanemari-motanf. ’ Ordezkarle" ¡’mnïeflïajea Eskola Kontseiluan ‘ w y Ika t t * - _ S e xeak anwlmzen duen bllereta" ‘ 9. Gizartean zuzendutako rolaren araberzi desberdinak diren familiaren itxaropenek, gizarte-ingumneak eta irakasleek nesken eta mutilen jokabidean eta errendimenduari zein neurritan eragina duten aztertu al da? 10.Neurririk hartu al da, lehenik, ebaluazioa irizpide ez-sexistekin egiteko eta, bigaxïen. ebaluazioaren emaitzak arloetan, AJAn eta. oro ha)‘, eskolajardunean kontuan hai daitezen neurririk hartu al da? m 59
 32. 32. Ikastetxearen kudeaketa ekonomikoa ‘ A l. Ikastetxearen aurrekontu ekonomikoa eskola-elkartearen barruan planifikatu eta kudeatzen al da? 2. Zein organismotan eta da plangiritza eta kudeaketa? Zeinek osatzen dute berori? 3. Baliabide ekonomikoak berdintasunez banatzeko irizpiderik adostu al da? 4. Zein kontu-sailari zuzentzen zaio aurrekontu handiena? Eta ntikiena? 5. Indarkeriazko jokabídeen emaitza gisa materialean sortutako kalteak konpontzeko aurrekontuaren zer portzentaje zuzentzen da? 6. Baliabide ekonomikoen zer portzentaje erabiltzen da mutilen mesedetamko eta nesken mesedetarako? 7. Gízarte-ingurunean gizonezkoen eta emakumezkoen artean egiten den baliabíde ekonomikoen banaketari buruzko daturik ba al daga? Ikastetxean banaketa hori nolabajt errepikatzen den aztertu al da? 8. Ikastetxeko baliabide ekonomikoen berdintasunezko banaketa sustaruko duten neurri zehatzik hartu al da’? 9. Baliabíde ekonomikoen erabilera Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuarekiko koherentea al da? 10.Gobemuaren aurrekontu orokorrean hezkuntzari zein aurrekonm ekonomikoa zuzentzen zaion ha al dakizu? Beste sail batzuetara proponzioan zein portzentaje zuzentzen zaien ba a] dakizu? 60 Irakasleen profesionaltasuna l. Irakasleei eskatu beharreko kalitate profesionalaxi buruzko taldeko gogoetarik egin al da? Z. Ikastetxe honetako irakasle gehienek ondoko lana egiten dute: — bere jakintzagaia irakastea - ikaslea oro har heztea — ikaslea irakatsi eta heztea aldi berean — besteak 3. Hezkuntza-prozesua “pertsonaren erabateko garapenerpntz" biderralzeko LOGSETBH exijentziak aldaketarik ekarri al du irakasleen lanbide-Jardunean. 4. Irakasleek berariazko prestakuntza-ikastaroiik jaso al dute? 5. Irakasleek taldeko azterketarik egin al dute estereotipo sexisI-eky aïïilhsïek» mmm lotutakoek eta klasistek ikasleen prestakuntzan duten eragman buruz. 6. lrakasleak, estereotipo sexistak baztertuta, ikasle bakoitzaren giza gaitasunak garatzfin laguntzen ari al dira? , _ . . « 7 7. Irakasleen jarrerak bere lanbide-Jardunean estereotipo sexistak zabaltzen dit“ 8 Irakasleek ikasleen lanbide-oiientazioari dagokionez dituzten ilxflmpenek esïerwúï” sexistak indartzen al dituzte’? . « . - ' ‘ ' ' -‘ k lïderik 9, Irakasleek neskekin eta mutilekin dituzten harremanetan disknminazio JO a 1 antzemaien al da’? l0.Nesken eta/ edo mutilen kexunk egon al den ba al diikll“ g°"P_‘-“z3“r ¡“d'en : fm: ::°: edo mutil gisa duten harremanari dagokionez? Inoiz erakutsi al dute eraso e edo sexuala sentitu izana?
 33. 33. E5435’; Ikastetxearen harrenianak gurasoekin I. Guraso Elkartean dauden pensonen kopurua Aman ponzentajea: Aiten ponzentajea: io Zuzendaritzako partaideen kopurua: Amen portzentajea: Aiten ponzentajea: 3. Ikastetxeak antolatzen dituen jarduerako partaideen kopurua: Amen portzentajea: Aiten portzentzijea: 4. Elkarte gisa egindako lan desberdinetzin emakumeen eta gizonen rol sexistak errepikatu egiten al dira alderdiren batean? ' 5. I-Ieziketaz aita edo ama gehiago arduratzen den eta irakasleekin zein jartzen den gehiago harremanetan antzeman a] da? ó. Zenbaitetan ama gehíago joaten al da eta beste batzuetan aita? Zein kasutan? Zein irizpideren arabera? 7. Bileren. elkarrizketen. .. ordutegia ezartzeko amaren eta aitziren lana kontuan hanzen al da deialdia egiteko garaian? 8. Ikastetxearen hezkidetza-planteamenduak jakinarazi al zaizkie’? Horietan parte hanzera gonbidatu edo behanu al zaie? 9. Ikastetxea arduratu al da, ikasleei zuzendutako ikastaroekin batera, familientzako prestakuntza-ikastarorik antolatzen‘! 10. Zein neurri zehatz hartu dira familiak ikastetxearekin batera lagundu dezan ikasleen jokabide sexistak gainditzeko lanean? tn íafiïgï; Irakasle ez diren langileak i l. Zenbatek lan egiten dute ikastetxean irakaskuntzaz kanpo? Emakumeak Gimnak Administrazioa: Atezaintza: Garbiketako langileak: 2. Irakasle guztiek dute haien laneko baldintzen berri? 3. Ikastetxean kezkatzen al dira laneko baldintzak duinak izateaz? 4. Lana behar bezala egiteko exijitzen al zaie? 5. Ikastetxeak onartu dituen hezkidetza-planen berri eman al zaie? 6. Plan horíen xedea zein den azaltzeko saioiík antolatu al da’? 7. Neskekin edo mutilekin edota ímkasleekin diskñminazio-jokabideak baldin badituzte zuzentzen al zaie’? 8. Garbiketako langileak behar bezalako ezagutzaz eta enespetuz tratatzen al dituzte? Izenez ezagutzen eta agurtzen al dituzte? Ikasleek ikastetxea arrazoiiik gabe ez zikintzeko kontu izaten al da, “garbimko dute, horretarako ordaintzien zaie” esanez? 9. Atezainei aginte hera ematen al zaje, gizonezkoak nahiz emakumezkoak izanik ere? lO. Hezkuntza-elkarteak irakasle ez diren langileen eta haienganako jokabíde sexistak ezabatzeko neurri zehatzik hartu al du‘? 63

×