Projecte homínids

1.006 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.006
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
404
Acciones
Compartido
0
Descargas
6
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Projecte homínids

  1. 1. 1. Mesures craniomètriquesEls punts craniomètrics són una sèrie d’interseccions de sutures i relleus ossis peculiars, fàcilment reconeixiblesen qualsevol espècimen, i serveixen de referència per a realitzar estudis comparatius de les característiquescranials entre diferents poblacions i han estat llargament descrites pels antropòlegs.A partir d’alguns punts craniomètrics haureu de calcular uns índexs per poder comparar els cranis de diferentsespècies d’homínids.Punts cranials necessaris:Ba (basion): Punt sagital anterior del foramen magnim de l’occipital.Br (bregma): Punt d’intersecció de les sutures coronal i sagital.Eu (eurion): Punts a cada banda de la paret lateral del crani més distants del pla sagital.Gl (glabel·la): Punt sagital més sobresortint per damunt de la sutura naso-frontal.Na (nasion): Punt sagital de la sutura naso-frontal.Op (opistocrani): Punt sagital de la tangent a la vora inferior de l’obertura nasal.Pr (prostion): Punt inferior de la vora alveol·lar superior entre les dues incisives centrals.Na (nasion): Punt sagital de la sutura naso-frontal. Per situar-los, ajudeu-vos del web http://www.malthus.com.br/mg_imagem_zoom.asp?id=1448#set Marqueu aquests punts en les imatges dels cranis adjuntes.Distàncies necessàries (en mm):(1) Longitud màxima = Gl – Op(8) Amplada màxima = Eu – Eu(17) Altura basi-bregma = Ba – Br(48) Altura superior de la cara = Na – Pr(5) Longitud de la base del crani = Na – Ba(40) Longitud de la cara = Ba – PrÍndexs que heu de calcular: X – 74,9 Craniel·lipsoide Amplada màxima (8) 75 – 79,9 CraniintermigÍndex cranial = x100 Longitud màxima (1) 80 – X Craniarrodonit X – 49,9  Cara ampla i baixa Altura sup erior de la cara ( 48 ) -Índex facial superior = x100 Amplada de la cara ( 45 ) 55 – X  Cara alta i estreta X – 97,9 Ortognat Longitud de la cara ( 40 ) 98 – 102,9 MesognatÍndex gnàtic = x100 Longitud de la base del crani (5) 103 – X Prognat (mandíbula inferior sobresurt del pla vertical de la cara)Capacitat cranial: Volum intern del neurocraniCC*= Longitud 7,425 + x Amplada x 12,665 + xAltura 2410,4 5,3 – màxima màxima basi - bragma 3* (dades en mm, resultat en cm ) Mascles Femelles X – 1300 X - 1150 Capacitat cranial gran 1301 – 1450 1151 – 1300 Capacitat cranial mitjana 1451 – X 1301 – X Capacitat cranial gran
  2. 2. Ompliu la taula següent amb les mesures obtingudes*: Longitud Amplada Altura Altura Longitud de Longitud Índex Índex Índex Capacitat màxima màxima basi- superior la base del de la cara cranial facial gnàtic cranial bregma de la cara crani superior Australopithecusafarensis(♀) Australopithecusboisei Homo erectus Modjokertensis(♂) Homo erectus rhodesiensis Homo sapiens Neanderthalensis(♂) Homo sapiens sapiens (Cro-Magnon)(♂) Homo sapiens sapiens(actual) *Les mesures han d’estar en mm, els índexs no tenen unitats i la capacitat cranial en cm 3  Segons aquests resultats, quines conclusions podeu extreure respecte la manera com han anat evolucionant els homínids? Expliqueu les diferències que us semblin més significatives entre els cranis, relacionant-lo amb la manera com s’ha donat l’evolució. Per ajudar-vos, haureu de consultar un arbre filogenètic de l’evolució dels homínids. http://www.slideshare.net/HolaSoyYo1/evoluci-homnids  Per què hem calculat la capacitat cranial? Si a classe no us ha donat temps de fer alguna mesura, podeu consultar aquesta web: http://www.xtec.cat/~cvillalb/evolucio/indexf.htm Haureu de fer una exposició oral en què expliqueu el procés que heu seguit per fer aquesta tasca i argumentar quines vostres conclusions i per què. Si teniu dubtes durant l’elaboració del procés, podeu exposar les vostres preguntes al bloc, a l’entrada “Dubtes projecte homínids” i intentaré contestar-les en 2 dies com a màxim per tal que pugueu anar avançant el treball.
  3. 3. 2. Identificació de cranisTeniu 7 cranis corresponents a 7 tipus d’homínids:Homo sapiensneanderthalensisAustralopithecusboiseiAustralopithecusafarensis (“Lucy”)Homo erectus rhodesiensisHomo erectus modjokertensisHomo sapienssapiens (Cro-Magnon)Homo sapienssapiens (actual)Busqueu informació a Internet sobre aquestes espècies i intenteu identificar a quina espècie corresponcadascun dels cranis.Webs recomanades:http://www.slideshare.net/Traviata2000/proceso-de-hominizacin-y-evolucin-de-industrias-lticashttp://www.slideshare.net/jcartin/genero-homo2http://pladelafont.blogspot.com.es/2012/05/homo-erecus.htmlhttp://www.slideshare.net/arenal/evolucion-humana-6802800http://cienciasnaturales.es/HOMINIDOS.swfA la llista de les 7 espècies inicials, afegiu-ne 3 més:Homo heidelbergensisHomo antecessorHomo habilisA partir de la informació trobada i l’observació del material, feu una hipòtesi de com van evolucionar aquestes 10espècies d’homínids.L’objectiu és que feu un mural amb un arbre genealògic dels 10 homínids mencionats. Ha d’estar datat (com elde la pàgina 80 del llibre, que a la part de sota indica quant de temps fa que aquests homínids van existir) i ha decontenir el nom i una imatge del CRANI de cadascun dels homínids (dels què en teniu una reproducció en podeufer una fotografia).Penseu que teniu molt de paper, així que feu-ho espaiat! Els companys del grup 4, abans del dia 9 (que és quans’ha d’entregar el projecte) hauran d’enganxar unes figures al vostre mural, així que us haureu de coordinar ambells.A més, haureu d’incloure almenys 2 característiques que diferencien una espècie d’una altra quan les línies del’arbre es divideixin per saber quines són les diferències que heu considerat més importants.Haureu d’explicar en què us heu basat (característiques que heu tingut en compte) per crear l’arbre filogenètic iper quin motiu els heu col·locat en una posició o altra de l’arbre.Algunes d’aquestes espècies no se sap amb certesa com van evolucionar, i trobareu diferents posibilitats a laxarxa. És important que feu l’arbre que vosaltres creieu més possible, ja que haureu de justificar-lo. Podeu teniren compte tota la informació disponible però heu de ser crítics i raonar entre vosaltres per intentar arribar a unconsens.Al mural, EN UN ALTRE COLOR, afegiu l’arbre genealògic que uneix als homínids amb la resta de primats.Tingueu en compte que serà part del mateix arbre filogenètic, és a dir, que l’escala ha de ser la mateixa. Heu detenir en compte el moment en què van divergint els diferents grups.Com en el cas dels homínids, haureu d’incloure almenys 2 característiques que diferencien un grup d’un altrequan les línies de l’arbre es divideixin per saber quines són les diferències que heu considerat més importants.http://cienciasnaturales.es/PROSIMIOS.swfhttp://www.onezoom.org/mammals.htmRecomanació: No comenceu a dibuixar l’arbre filogenètic al mural fins que no tingueu pensada també aquestapart. Heu d’anar en compte amb l’escala.
  4. 4. Haureu de fer una exposició oral en què expliqueu el procés que heu seguit per fer aquesta tasca i argumentarquines vostres conclusions i per què.Si teniu dubtes durant l’elaboració del procés, podeu exposar les vostres preguntes al bloc, a l’entrada “Dubtesprojecte homínids” i intentaré contestar-les en 2 dies com a màxim per tal que pugueu anar avançant el treball.
  5. 5. 3. Fitxes dels homínidsHeu de realitzar una fitxa de cadascuna de les següents espècies d’homínids:Homo sapiensneanderthalensisAustralopithecusboiseiAustralopithecusafarensis (“Lucy”)Homo erectus rhodesiensisHomo erectus modjokertensisHomo sapienssapiens (Cro-Magnon)Homo sapienssapiens (actual)Aquestes es corresponen amb els cranis que heu vist a classe. A aquestes, N’haureu d’afegir 3 més.Homo heidelbergensisHomo antecessorHomo habilisLes fitxes han de ser en DIN A4 i amb la lletra gran (utilitzeu només una cara: cal que la informació siguiimportant però precisa). No heu de redactar frases, només posar característiques concretes i en forma de llistat.L’estructura ha de ser la següent: (en vermell teniu un exemple perquè us feu una idea). NOM DE L’ESPÈCIE(en cursiva!) Sinantrophushabilis Imatged’unarecreaci ó d’UN INDIVIDU (no un grup) del’espècie Antiguitat: 4.000 – 3.200 m.a. Localització: Nord d’Àfrica Sud d’Europa Aspecte: Capacitatcranial (en cm3): 1500 cm3 Massa corporal (en kg): 70kg Altrescaracterístiquesimportants (poseu el títol que correspongui) Alçada: 1’60m Proporcions: Camesmésllargues que elsbraços Hàbits i costums: Alimentació carnívora Sedentari
  6. 6. Webs recomanades:http://personalabp.blogspot.com.es/2007/11/evolucin-humana.htmlhttp://www.slideshare.net/Traviata2000/proceso-de-hominizacin-y-evolucin-de-industrias-lticashttp://www.slideshare.net/jcartin/genero-homo2http://pladelafont.blogspot.com.es/2012/05/homo-erecus.htmlhttp://www.slideshare.net/arenal/evolucion-humana-6802800http://cienciasnaturales.es/HOMINIDOS.swfhttp://www.becominghuman.org/node/human-lineage-through-timeA partir de la informació trobada i l’observació del material, feu una hipòtesi de com van evolucionar aquestes 10espècies d’homínids. Haureu de fer un arbre genealògic dels 10 homínids mencionats. Ha d’estar datat (com elde la pàgina 80 del llibre, que a la part de sota indica quant de temps fa que aquests homínids van existir). Elpodeu fer, també, en un full DINA 4.Penseu que l’arbre ha de ser coherent amb allò que heu posat a les fitxes. A més, haureu d’incloure-hi almenys 2característiques que diferencien una espècie d’una altra quan les línies de l’arbre es divideixin per saber quinessón les diferències que determinen la pertanyença a una o altra espècie.Haureu d’explicar en què us heu basat (característiques que heu tingut en compte) per crear l’arbre filogenètic iper quin motiu els heu col·locat en una posició o altra de l’arbre.Algunes d’aquestes espècies no se sap amb certesa com van evolucionar, i trobareu diferents posibilitats a laxarxa. És important que feu l’arbre que vosaltres creieu més possible, ja que haureu de justificar-lo. Podeu teniren compte tota la informació disponible però heu de ser crítics i raonar entre vosaltres per intentar arribar a unconsens.Haureu de fer una exposició oral en què expliqueu el procés que heu seguit per fer aquesta tasca i argumentarquines vostres conclusions i per què.Si teniu dubtes durant l’elaboració del procés, podeu exposar les vostres preguntes al bloc, a l’entrada “Dubtesprojecte homínids” i intentaré contestar-les en 2 dies com a màxim per tal que pugueu anar avançant el treball.
  7. 7. 4. Característiques dels homínidsHeu de buscar quan van aparèixer els homínids i quines són les característiques que els defineixen, quan vanaparèixer i les conseqüències que va tenir l’adopció de les diferents característiques definitòries.Per exemple: l’aparició de l’habilitat de controlar el foc va aparèixer fa X anys i va suposar...Per a cadascuna d’aquestes característiques heu d’imprimir una imatge representativa (seguint l’exemple hauríeud’imprimir una imatge d’una flama o una foguera) i retallar-les a mode d’icona.Abans del dimecres dia 9 de gener (quan heu d’entregar el treball) haureu d’enganxar aquestes imatges al muralrealitzat pel grup 2. Com el seu mural tindrà una escala cronològica i vosaltres ja sabreu en quin moment vaaparèixer cada característica, serà un moment.Doneu resposta a les següents preguntes:Què és l’hominització?Quines diferències hi ha entre primats, homínids i humans? Feu un esquema relacionant els diferents grups pertal que quedi clar.Webs recomanades:http://personalabp.blogspot.com.es/2007/11/evolucin-humana.htmlhttp://www.xtec.cat/~cvillalb/evolucio/jocbiped.htmhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1500/1507/html/webfilosofia/fuego/hominizacion.htmhttp://www.slideshare.net/Traviata2000/proceso-de-hominizacin-y-evolucin-de-industrias-lticashttp://www.slideshare.net/HolaSoyYo1/evolucin-del-ser-humano-15690575Intenteu buscar informació sobre el grau de parentesc entre les diferents espècies de primats o homínids. Es potestablir un grau de parentesc? Com?Altres referències on podeu trobar més informació:Documental “Lo que queda de Neandertal en nosotros” RTVE:http://www.documaniatv.com/ciencia/lo-que-queda-de-neandertal-en-nosotros-video_37e5960fd.htmlLlibre: JUAN LUIS ARSUAGA, IGNACIO MARTÍNEZ. Ed. Temas de hoy. “La especie elegida”Haureu de fer una exposició oral en què expliqueu el procés que heu seguit per fer aquesta tasca i argumentarquines vostres conclusions i per què.Si teniu dubtes durant l’elaboració del procés, podeu exposar les vostres preguntes al bloc, a l’entrada “Dubtesprojecte homínids” i intentaré contestar-les en 2 dies com a màxim per tal que pugueu anar avançant el treball.
  8. 8. 5. Característiques dels homínidsDisposem de 7 cranis que són reproduccions de cranis fòssils trobats en jaciments paleontològics i quepertanyen a les següents espècies:Homo sapiensneanderthalensis. Reproducció del crani de La Chapelle-aux-SaintsAustralopithecusboiseiAustralopithecusafarensis (“Lucy”)Homo erectus rhodesiensisHomo erectus modjokertensisHomo sapienssapiens (Cro-Magnon). Reproducció del que es troba al Museu de Prehistòria de Turíngia, Weimar.Homo sapienssapiens (actual). Reproducció del crani Olduvai H5 (OH5)A més, estudiarem altres 3 homínids importants:Homo heidelbergensisHomo antecessorHomo habilisL’objectiu és que feu un mapa GRAN (com a mínim en DIN A3) semblant als que podeu trobar en aquest enllaçhttp://www.slideshare.net/HolaSoyYo1/migracions-dels-homnidsen què situeu els fòssils i/o les espècies indicades i indiqueu com han anat migrant els homínids i assolint elsdiferents continents.Pot ser que buscant a la xarxa trobeu diferents explicacions, teories o mapes. Heu de fer un de propi ambaquestes 10 espècies i justificant aquests moviments migratoris.Quan indiqueu els moviments (amb fletxes) sobre el mapa, indiqueu també els homínids que fan aquestamigració i QUAN es va produir. És a dir, dateu les migracios i vigileu que siguin coherents. Per exemple, si unhomínid A desapareix perquè evoluciona cap a una espècie B, l’homínid A no pot migrar abans que el B.Haureu de fer una exposició oral en què expliqueu el procés que heu seguit per fer aquesta tasca i argumentarquines vostres conclusions i per què.Si teniu dubtes durant l’elaboració del procés, podeu exposar les vostres preguntes al bloc, a l’entrada “Dubtesprojecte homínids” i intentaré contestar-les en 2 dies com a màxim per tal que pugueu anar avançant el treball.

×