Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

All peace and joy in the world.docx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Vairocana Buddha.docx
Vairocana Buddha.docx
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

All peace and joy in the world.docx

Descargar para leer sin conexión

“All peace and joy in the world
Arise from seeing the Buddha.
The Teacher benefits all sentient beings.
He is a place of universal refuge, saving and protecting them.”
- Avatamsaka sutra, chapter 1
===
“Thế-gian tất cả sự an-vui
Tất cả đều do Phật xuất thế
Đạo-Sư lợi ích các chúngsanh
Khắp làm chỗ quy y cứu hộ.”
-Phẩm 1, kinh Hoa Nghiêm


“All peace and joy in the world
Arise from seeing the Buddha.
The Teacher benefits all sentient beings.
He is a place of universal refuge, saving and protecting them.”
- Avatamsaka sutra, chapter 1
===
“Thế-gian tất cả sự an-vui
Tất cả đều do Phật xuất thế
Đạo-Sư lợi ích các chúngsanh
Khắp làm chỗ quy y cứu hộ.”
-Phẩm 1, kinh Hoa Nghiêm


Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

All peace and joy in the world.docx

  1. 1. “All peace and joy in the world Arise from seeing the Buddha. The Teacher benefits all sentient beings. He is a place of universal refuge, saving and protecting them.” - Avatamsaka sutra, chapter 1 === “Thế-gian tất cả sự an-vui Tất cả đều do Phật xuất thế Đạo-Sư lợi ích các chúngsanh Khắp làm chỗ quy y cứu hộ.” -Phẩm 1, kinh Hoa Nghiêm

×