Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Foredrag bergen

1.359 visualizaciones

Publicado el

Prosjekt skolebibliotekutvikling - presentasjon

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Foredrag bergen

 1. 1. Sånn gjør me det! På Skåredalen skole
 2. 2. Skåredalen skole <ul><li>1. – 10. skole </li></ul><ul><li>Ny januar 2003 </li></ul><ul><li>Ny bydel </li></ul><ul><li>453 elever </li></ul><ul><li>2 paralleller </li></ul>
 3. 3. Skolens bibliotek <ul><li>Skolens hjerte og hjerne </li></ul><ul><li>Åpent 07.00 – 15.30 </li></ul><ul><li>Skolebibliotekar 20 t/u </li></ul><ul><li>Et sted å lære </li></ul><ul><li>Et sted å være </li></ul>
 4. 4. Mål for skolebiblioteket <ul><li>Nivå 4 i L. Limbergs taksonomi </li></ul><ul><li>Skolebiblioteket er en del av skolens pedagogiske utviklingsarbeid </li></ul><ul><li>Skolebiblioteket er inkludert i lokale læreplaner </li></ul>
 5. 5. Prosjekt skolebibliotekutvikling <ul><li>Tildelt midler for annen gang </li></ul><ul><li>Fundamentet i søknaden: </li></ul><ul><li>Progresjonsplan for læringsstrategier </li></ul><ul><li>Leseferdigheter – lese for å forstå </li></ul><ul><li>Informasjonskompetanse – søke, lete, finne, kritisk vurdere og bruke informasjon i forskjellige kilder. </li></ul><ul><li>En plan vil gi systematisk undervisning over tid – som vil gi varig endring i undervisningsmåten. </li></ul><ul><li>Vil ha betydning for elevenes læring </li></ul>
 6. 6. PROGRESJONSPLAN – LÆRINGSSTRATEGIER SKÅREDALEN SKOLE - Iverksatt januar 2010 Mars Repetisjon Se over Strukturert læresamtale med fokus på: Person-, Miljø- og spenningsskildring 10. Mars Repetisjon Se over Problem – Virkning- Årsak Forslag til løsning 9. Mars Repetisjon Se over Repetisjon og videreutvikling av innlærte strategier. Påstand/hypotese, bevis/ argumentasjon, konklusjon 8. Desember Oppsummering Finne mine strategier Repetisjon og videreutvikling av innlærte strategier 7. Desember Ingress Sammendrag Strukturert læresamtale 6. Desember Margtekst Kolonnenotat Foss BISON-overblikk Nøkkelord 5. Desember Fotnote Spoletekst VØL/VØSLE 4. Mars Avsnitts- Overskrifter Styrkenotat Tekststykker i matematikk Venn-diagram 3. Mars Overskrift Strukturert tankekart 2. Mars <ul><li>Ulike tekster </li></ul><ul><li>KAN og MÅ </li></ul><ul><li>leses på </li></ul><ul><li>ulike måter. </li></ul><ul><li>Bevisstgjøre eleven: </li></ul><ul><li>Hvorfor leser vi? </li></ul><ul><li>Lese for å: </li></ul><ul><li>lære </li></ul><ul><li>gjøre </li></ul><ul><li>oppleve </li></ul>Multimodalitet Hyperstruktur Interaktivitet Kildekritikk Overblikks- Lesing Fokuslesing Forord Innholds-fortegnelse Register Ordliste Overskrift Repetisjon av tidligere strategier på alle trinn. Kidspiration og inspiration på alle trinn Fri assosiasjon Læresamtalen Ordkart Tankekart 1. Utført innen: Ulike Lesestrategier Ansv:KL,FL, SB Skjermlesing Ansvar: KL,FL, SB Fagbokas Oppbygging Ansvar: KL, FL, SB Tekststruktuelle Virkemidler Ansvar: KL, FL Organisere kunnskaper Ansvar: kontaktlærer (KL) og faglærer (FL) Trinn
 7. 7. Mellomtrinnet – Lese for å lære i alle fag <ul><li>5. trinn: Kunst og håndtverk – nasjonalromantikken </li></ul><ul><li>6. trinn: NAMI/kroppsøving: Hvordan fungerer kroppen vår? </li></ul><ul><li>7. trinn: NAMI/samf.fag: Hva er rusmidler og hvorfor blir de brukt? </li></ul>
 8. 8. Seminar 6. – 7. trinn Les lurt til prøve
 9. 9. Foreldreskole – bli en god leksehjelper
 10. 10. Hjemmeleksens ABC <ul><li>Lese for å lære </li></ul><ul><li>Matematikk </li></ul>
 11. 11. Årets prosjekt <ul><li>Utfordring: Å finne gode samarbeidsformer mellom lærere på ungdomstrinnet og skolebibliotekar. </li></ul><ul><li>Lærerne ønsker samarbeid om : </li></ul><ul><li> Kildebruk og kildekritikk </li></ul><ul><li>Strategisk søking på internett </li></ul><ul><li>Opphavsrettigheter / klipp og lim </li></ul><ul><li>Kildehenvisninger osv. </li></ul>
 12. 12. Ungdomstrinnet – Et utvidet tekstbegrep, søke, lete, finne, bruke informasjon <ul><li>8. trinn: naturfag og norsk ”Kampen om vannet” </li></ul><ul><li>9. trinn: RLE, norsk, samfunnsfag: ”Kunst i lys av bibelen” </li></ul><ul><li>10. trinn: samfunnsfag og norsk: ”Hva om….” </li></ul>
 13. 13. 8. Trinn ”Kampen om vannet” <ul><li>Kompetansemål fra naturfag og norsk </li></ul><ul><li>Læringsstrategi: påstand/hypotese, bevis/argumentasjon, konklusjon </li></ul><ul><li>Organisering: 5 t/u i 4 uker + hjemmearbeid </li></ul><ul><li>Arbeidsgang: </li></ul><ul><li>Innføring i begreper + forsøk </li></ul><ul><li>Kurs i strategisk søking på internett </li></ul><ul><li>Skrive en digital sammensatt tekst med kildehenvisninger og kildeliste </li></ul><ul><li>Muntlig presentasjon (powerpoint)i gruppe </li></ul><ul><li>Individuell vudering </li></ul>
 14. 14. 9. trinn: ”Kunst i lys av Bibelen” <ul><li>Kompetansemål fra RLE, norsk og samfunnsfag </li></ul><ul><li>Repetisjon og videreutvikling av innlærte strategier i leseferdigheter og kunnskapsorganisering </li></ul><ul><li>Arbeidsgang: </li></ul><ul><li>Introduksjon av emnet av RLE lærer </li></ul><ul><li>Kurs i kildehenvisninger </li></ul><ul><li>Skrive en interaktiv, sammensatt artikkel / essay om et kunstnerisk uttrykk inspirert fra Bibelen </li></ul><ul><li>Arbeidet vurderes i forhold til kompleksitet, kreativitet og bruk av kilder </li></ul>
 15. 15. 10. trinn: ”Hva om….” <ul><li>Kompetansemål fra samfunnsfag og norsk </li></ul><ul><li>Repetisjon og videreutvikling a innlærte strategier. Fokus på miljøskildringer </li></ul><ul><li>Arbeidsgang: </li></ul><ul><li>Elevene velger en viktig historisk hendelse fra moderne tid. </li></ul><ul><li>Elevene skal skrive en saktekst om hvordan samfunnet kunne vært om dette IKKE hadde skjedd. </li></ul><ul><li>Teksten skal være grunnlag for en fremføring som skal føre til diskusjon i klassen </li></ul><ul><li>Arbeidet vurderes etter kreativitet, oppbygging, informasjon, refleksjon, muntlig framføring, selvstendig kildebruk og korrekt gjengivelse av disse. </li></ul>

×