Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Bảng giá thiêt bị điện LS tháng 9 - 2015

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
CÔNG TY CỔ PHẦN IBS MRO VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 25, Tháp B, 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04 22248...
19 S335001 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 24 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000
20 S335101 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực...
54 S333503 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 42 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000
55 S333603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 71 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de IBS MRO (20)

Anuncio

Bảng giá thiêt bị điện LS tháng 9 - 2015

 1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN IBS MRO VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 25, Tháp B, 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 04 22248888 Fax: 043.9723433 BẢNG GIÁ THƯỚC Kính gửi: Quý khách hàng. Công ty Cổ Phần IBS MRO Việt Nam xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng báo giá thước Mitutoyo như sau: ĐT: 04 22248888 Fax: 043.9723433 Website: www.super-mro.com thước Mitutoyo như sau: STT Mã NSX Mô tả Giá VNĐSTT Mã NSX Mô tả Giá VNĐ 1 S333201 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 24 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 2 S333301 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 3 S333401 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 4 S333501 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 5 S3336015 S333601 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 6 S333701 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 7 S333801 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 8 S333901 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 24 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 9 S334001 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 24 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 24 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 10 S334101 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 24 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 11 S334201 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 24 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 12 S334301 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 24 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 13 S334401 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 24 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 14 S334501 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 24 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,00014 S334501 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 24 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 15 S334601 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 24 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 16 S334701 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 24 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 17 S334801 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 24 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 18 S334901 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 24 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000
 2. 2. 19 S335001 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 24 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 20 S335101 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 24 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 21 S335201 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 24 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 22 S335301 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 24 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 23 S335401 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 24 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 24 S335501 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 24 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 25 S335601 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 24 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,00025 S335601 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 24 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 26 S333202 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 32 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 27 S333302 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 32 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 28 S333402 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 32 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 29 S333502 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 32 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 30 S333602 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 32 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,00030 S333602 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 32 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 31 S333702 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 32 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 32 S333802 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 32 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 33 S333902 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 32 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 34 S334002 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 32 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 35 S334102 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 32 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,00035 S334102 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 32 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 36 S334202 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 32 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 37 S334302 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 32 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 38 S334402 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 32 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 39 S334502 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 32 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 40 S334602 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 32 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,00040 S334602 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 32 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 41 S334702 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 32 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 42 S334802 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 32 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 43 S334902 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 32 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 44 S335002 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 32 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 45 S335102 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 32 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 46 S335202 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 32 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 47 S335302 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 32 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 48 S335402 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 32 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 49 S335502 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 32 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 32 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 50 S335602 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 32 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 51 S333203 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 42 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 52 S333303 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 42 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 53 S333403 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 42 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000
 3. 3. 54 S333503 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 42 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 55 S333603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 42 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 56 S333703 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 42 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 57 S333803 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 42 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 58 S333903 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 42 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 59 S334003 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 42 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 60 S334103 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 42 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,00060 S334103 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 42 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 61 S334203 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 42 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 62 S334303 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 42 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 63 S334403 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 42 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 64 S334503 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 42 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 65 S334603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 42 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,00065 S334603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 42 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 66 S334703 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 42 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 67 S334803 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 42 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 68 S334903 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 42 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 69 S335003 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 42 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 70 S335103 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 42 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,00070 S335103 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 42 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 71 S335203 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 42 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 72 S335303 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 42 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 73 S335403 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 42 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 74 S335503 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 42 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 75 S335603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 42 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,00075 S335603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 42 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 76 S333204 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 48 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 77 S333304 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 78 S333404 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 79 S333504 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 80 S333604 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 81 S333704 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 82 S333804 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 83 S333904 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 48 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 84 S334004 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 48 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 48 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 85 S334104 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 48 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 86 S334204 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 48 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 87 S334304 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 48 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 88 S334404 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 48 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000
 4. 4. 89 S334504 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 48 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 90 S334604 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 48 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 91 S334704 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 48 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 92 S334804 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 48 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 93 S334904 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 48 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 94 S335004 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 48 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 95 S335104 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 48 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,00095 S335104 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 48 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 96 S335204 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 48 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 97 S335304 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 48 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 98 S335404 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 48 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 99 S335504 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 48 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 100 S335604 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 48 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000100 S335604 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 48 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 101 S333205 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 80 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 102 S333305 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 80 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 103 S333405 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 80 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 104 S333505 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 80 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 105 S333605 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 80 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000105 S333605 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 80 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 106 S333705 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 80 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 107 S333805 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 80 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 108 S333905 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 80 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 109 S334005 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 80 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 110 S334105 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 80 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000110 S334105 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 80 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 111 S334205 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 80 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 112 S334305 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 80 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 113 S334405 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 80 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 114 S334505 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 80 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 115 S334605 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 80 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000115 S334605 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 80 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 116 S334705 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 80 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 117 S334805 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 80 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 118 S334905 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 80 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 119 S335005 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 80 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 120 S335105 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 80 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000120 S335105 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 80 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 121 S335205 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 80 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 122 S335305 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 80 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 123 S335405 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 80 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 124 S335505 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 80 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 125 S335605 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 80 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000
 5. 5. 126 S333206 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 100 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 127 S333306 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 128 S333406 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000128 S333406 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 129 S333506 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 130 S333606 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 131 S333706 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 132 S333806 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 133 S333906 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 100 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 134 S334006 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 100 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000134 S334006 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 100 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 135 S334106 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 100 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 136 S334206 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 100 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 137 S334306 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 100 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 138 S334406 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 100 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 139 S334506 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 100 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 140 S334606 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 100 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000140 S334606 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 100 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 141 S334706 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 100 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 142 S334806 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 100 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 143 S334906 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 100 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 144 S335006 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 100 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 145 S335106 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 100 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000145 S335106 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 100 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 146 S335206 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 100 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 147 S335306 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 100 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 148 S335406 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 100 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 149 S335506 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 100 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 150 S335606 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 100 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 151 S333207 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 220 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000151 S333207 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 220 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 152 S333307 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 153 S333407 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 154 S333507 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 155 S333607 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 156 S333707 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 157 S333807 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000157 S333807 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 158 S333907 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 220 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 159 S334007 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 220 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 160 S334107 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 220 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 161 S334207 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 220 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 162 S334307 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 220 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 163 S334407 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 220 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000163 S334407 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 220 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 164 S334507 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 220 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 165 S334607 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 220 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 166 S334707 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 220 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 167 S334807 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 220 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000
 6. 6. 168 S334907 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 220 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 169 S335007 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 220 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 170 S335107 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 220 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000170 S335107 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 220 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 171 S335207 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 220 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 172 S335307 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 220 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 173 S335407 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 220 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 174 S335507 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 220 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 175 S335607 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 220 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 176 S333208 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 230 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000176 S333208 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 230 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 177 S333308 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 178 S333408 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 179 S333508 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 180 S333608 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 181 S333708 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 182 S333808 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000182 S333808 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 183 S333908 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 230 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 184 S334008 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 230 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 185 S334108 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 230 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 186 S334208 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 230 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 187 S334308 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 230 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000187 S334308 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 230 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 188 S334408 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 230 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 189 S334508 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 230 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 190 S334608 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 230 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 191 S334708 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 230 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 192 S334808 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 230 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 193 S334908 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 230 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000193 S334908 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 230 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 194 S335008 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 230 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 195 S335108 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 230 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 196 S335208 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 230 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 197 S335308 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 230 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 198 S335408 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 230 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 199 S335508 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 230 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000199 S335508 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 230 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 200 S335608 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 230 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 201 S333209 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 240 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 202 S333309 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 203 S333409 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 204 S333509 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 205 S333609 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000205 S333609 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 206 S333709 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 207 S333809 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 208 S333909 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 240 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 209 S334009 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 240 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000
 7. 7. 210 S334109 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 240 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 211 S334209 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 240 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 212 S334309 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 240 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000212 S334309 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 240 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 213 S334409 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 240 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 214 S334509 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 240 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 215 S334609 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 240 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 216 S334709 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 240 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 217 S334809 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 240 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 218 S334909 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 240 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000218 S334909 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 240 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 219 S335009 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 240 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 220 S335109 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 240 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 221 S335209 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 240 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 222 S335309 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 240 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 223 S335409 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 240 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 224 S335509 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 240 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000224 S335509 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 240 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 225 S335609 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 240 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 226 S333210 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 380 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 227 S333310 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 228 S333410 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 229 S333510 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000229 S333510 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 230 S333610 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 231 S333710 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 232 S333810 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 233 S333910 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 380 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 234 S334010 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 380 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 235 S334110 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 380 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000235 S334110 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 380 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 236 S334210 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 380 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 237 S334310 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 380 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 238 S334410 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 380 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 239 S334510 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 380 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 240 S334610 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 380 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 241 S334710 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 380 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000241 S334710 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 380 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 242 S334810 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 380 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 243 S334910 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 380 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 244 S335010 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 380 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 245 S335110 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 380 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 246 S335210 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 380 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 247 S335310 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 380 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000247 S335310 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 380 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 248 S335410 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 380 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 249 S335510 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 380 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 250 S335610 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 380 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 251 S333211 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 400 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000
 8. 8. 252 S333311 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 400 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 253 S333411 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 400 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 254 S333511 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 400 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000254 S333511 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 400 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 255 S333611 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 400 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 256 S333711 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 400 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 257 S333811 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 400 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 258 S333911 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 400 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 259 S334011 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 400 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 260 S334111 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 400 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000260 S334111 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 400 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 261 S334211 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 400 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 262 S334311 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 400 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 263 S334411 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 400 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 264 S334511 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 400 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 265 S334611 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 400 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 266 S334711 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 400 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000266 S334711 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 400 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 267 S334811 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 400 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 268 S334911 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 400 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 269 S335011 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 400 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 270 S335111 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 400 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 271 S335211 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 400 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000271 S335211 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 400 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 272 S335311 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 400 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 273 S335411 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 400 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 274 S335511 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 400 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 275 S335611 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 400 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 276 S333212 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 500 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 277 S333312 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 500 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000277 S333312 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 500 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 278 S333412 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 500 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 279 S333512 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 500 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 280 S333612 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 500 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 281 S333712 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 500 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 282 S333812 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 500 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 283 S333912 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 500 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000283 S333912 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 500 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 284 S334012 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 500 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 285 S334112 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 500 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 286 S334212 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 500 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 287 S334312 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 500 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 288 S334412 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 500 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 289 S334512 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 500 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000289 S334512 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 500 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 290 S334612 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 500 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 291 S334712 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 500 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 292 S334812 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 500 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 293 S334912 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 500 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000
 9. 9. 294 S335012 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 500 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 295 S335112 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 500 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 296 S335212 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 500 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000296 S335212 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 500 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 297 S335312 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 500 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 298 S335412 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 500 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 299 S335512 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 500 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 300 S335612 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 500 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 301 S333213 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 550 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 302 S333313 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 550 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000302 S333313 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 550 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 303 S333413 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 550 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 304 S333513 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 550 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 305 S333613 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 550 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 306 S333713 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 550 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 307 S333813 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 550 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 308 S333913 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 550 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000308 S333913 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 550 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 309 S334013 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 550 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 310 S334113 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 550 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 311 S334213 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 550 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 312 S334313 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 550 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 313 S334413 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 550 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000313 S334413 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 550 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 314 S334513 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 550 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 315 S334613 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 550 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 316 S334713 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 550 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 317 S334813 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 550 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 318 S334913 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 550 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 319 S335013 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 550 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000319 S335013 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 550 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 320 S335113 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 550 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 321 S335213 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 550 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 322 S335313 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 550 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 323 S335413 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 550 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 324 S335513 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 550 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 325 S335613 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 550 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000325 S335613 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 550 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 326 S333221 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 24 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 327 S333321 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 328 S333421 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 329 S333521 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 330 S333621 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 331 S333721 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600331 S333721 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 332 S333821 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 333 S333921 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 24 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 334 S334021 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 24 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 335 S334121 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 24 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000
 10. 10. 336 S334221 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 24 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 337 S334321 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 24 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 338 S334421 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 24 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000338 S334421 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 24 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 339 S334521 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 24 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 340 S334621 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 24 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 341 S334721 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 24 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 342 S334821 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 24 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 343 S334921 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 24 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 344 S335021 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 24 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000344 S335021 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 24 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 345 S335121 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 24 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 346 S335221 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 24 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 347 S335321 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 24 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 348 S335421 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 24 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 349 S335521 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 24 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 350 S335621 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 24 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000350 S335621 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 24 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 351 S333222 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 48 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 352 S333322 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 353 S333422 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 354 S333522 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 355 S333622 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000355 S333622 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 356 S333722 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 357 S333822 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 358 S333922 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 48 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 359 S334022 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 48 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 360 S334122 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 48 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 361 S334222 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 48 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000361 S334222 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 48 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 362 S334322 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 48 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 363 S334422 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 48 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 364 S334522 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 48 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 365 S334622 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 48 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 366 S334722 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 48 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 367 S334822 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 48 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000367 S334822 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 48 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 368 S334922 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 48 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 369 S335022 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 48 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 370 S335122 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 48 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 371 S335222 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 48 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 372 S335322 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 48 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 373 S335422 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 48 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000373 S335422 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 48 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 374 S335522 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 48 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 375 S335622 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 48 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 376 S333223 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 100 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 377 S333323 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000
 11. 11. 378 S333423 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 379 S333523 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 380 S333623 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000380 S333623 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 381 S333723 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 382 S333823 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 383 S333923 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 100 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 384 S334023 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 100 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 385 S334123 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 100 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 386 S334223 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 100 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000386 S334223 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 100 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 387 S334323 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 100 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 388 S334423 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 100 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 389 S334523 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 100 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 390 S334623 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 100 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 391 S334723 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 100 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 392 S334823 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 100 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000392 S334823 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 100 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 393 S334923 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 100 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 394 S335023 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 100 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 395 S335123 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 100 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 396 S335223 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 100 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 397 S335323 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 100 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000397 S335323 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 100 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 398 S335423 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 100 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 399 S335523 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 100 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 400 S335623 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 100 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 401 S333224 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 110 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 402 S333324 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 110 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 403 S333424 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 110 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000403 S333424 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 110 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 404 S333524 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 110 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 405 S333624 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 110 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 406 S333724 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 110 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 407 S333824 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 110 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 408 S333924 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 110 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 409 S334024 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 110 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000409 S334024 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 110 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 410 S334124 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 110 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 411 S334224 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 110 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 412 S334324 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 110 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 413 S334424 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 110 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 414 S334524 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 110 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 415 S334624 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 110 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000415 S334624 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 110 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 416 S334724 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 110 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 417 S334824 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 110 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 418 S334924 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 110 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 419 S335024 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 110 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000
 12. 12. 420 S335124 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 110 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 421 S335224 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 110 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 422 S335324 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 110 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000422 S335324 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 110 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 423 S335424 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 110 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 424 S335524 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 110 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 425 S335624 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 110 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 426 S333225 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 120 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 427 S333325 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 120 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 428 S333425 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000428 S333425 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 429 S333525 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 120 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 430 S333625 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 120 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 431 S333725 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 432 S333825 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 120 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 433 S333925 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 120 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 434 S334025 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 120 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000434 S334025 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 120 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 435 S334125 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 120 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 436 S334225 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 120 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 437 S334325 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 120 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 438 S334425 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 120 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 439 S334525 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 120 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000439 S334525 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 120 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 440 S334625 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 120 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 441 S334725 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 120 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 442 S334825 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 120 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 443 S334925 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 120 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 444 S335025 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 120 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 445 S335125 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 120 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000445 S335125 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 120 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 446 S335225 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 120 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 447 S335325 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 120 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 448 S335425 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 120 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 449 S335525 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 120 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 450 S335625 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 120 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 451 S333226 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 200 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000451 S333226 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 200 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 452 S333326 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 200 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 453 S333426 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 200 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 454 S333526 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 200 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 455 S333626 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 200 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 456 S333726 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 200 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 457 S333826 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 200 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000457 S333826 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 200 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 458 S333926 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 200 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 459 S334026 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 200 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 460 S334126 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 200 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 461 S334226 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 200 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000
 13. 13. 462 S334326 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 200 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 463 S334426 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 200 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 464 S334526 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 200 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000464 S334526 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 200 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 465 S334626 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 200 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 466 S334726 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 200 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 467 S334826 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 200 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 468 S334926 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 200 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 469 S335026 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 200 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 470 S335126 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 200 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000470 S335126 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 200 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 471 S335226 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 200 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 472 S335326 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 200 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 473 S335426 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 200 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 474 S335526 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 200 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 475 S335626 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 200 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 476 S333227 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 208 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000476 S333227 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 208 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 477 S333327 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 208 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 478 S333427 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 208 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 479 S333527 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 208 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 480 S333627 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 208 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 481 S333727 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 208 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600481 S333727 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 208 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 482 S333827 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 208 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 483 S333927 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 208 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 484 S334027 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 208 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 485 S334127 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 208 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 486 S334227 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 208 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 487 S334327 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 208 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000487 S334327 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 208 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 488 S334427 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 208 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 489 S334527 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 208 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 490 S334627 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 208 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 491 S334727 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 208 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 492 S334827 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 208 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 493 S334927 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 208 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000493 S334927 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 208 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 494 S335027 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 208 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 495 S335127 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 208 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 496 S335227 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 208 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 497 S335327 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 208 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 498 S335427 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 208 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 499 S335527 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 208 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000499 S335527 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 208 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 500 S335627 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 208 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 501 S333228 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 220 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 502 S333328 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 503 S333428 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000
 14. 14. 504 S333528 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 505 S333628 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 506 S333728 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600506 S333728 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 507 S333828 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 508 S333928 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 220 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 509 S334028 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 220 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 510 S334128 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 220 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 511 S334228 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 220 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 512 S334328 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 220 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000512 S334328 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 220 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 513 S334428 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 220 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 514 S334528 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 220 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 515 S334628 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 220 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 516 S334728 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 220 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 517 S334828 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 220 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 518 S334928 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 220 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000518 S334928 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 220 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 519 S335028 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 220 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 520 S335128 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 220 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 521 S335228 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 220 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 522 S335328 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 220 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 523 S335428 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 220 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000523 S335428 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 220 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 524 S335528 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 220 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 525 S335628 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 220 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 526 S333229 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 230 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 527 S333329 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 528 S333429 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 529 S333529 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000529 S333529 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 530 S333629 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 531 S333729 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 532 S333829 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 533 S333929 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 230 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 534 S334029 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 230 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 535 S334129 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 230 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000535 S334129 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 230 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 536 S334229 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 230 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 537 S334329 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 230 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 538 S334429 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 230 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 539 S334529 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 230 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 540 S334629 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 230 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 541 S334729 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 230 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000541 S334729 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 230 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 542 S334829 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 230 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 543 S334929 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 230 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 544 S335029 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 230 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 545 S335129 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 230 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000
 15. 15. 546 S335229 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 230 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 547 S335329 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 230 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 548 S335429 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 230 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000548 S335429 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 230 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 549 S335529 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 230 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 550 S335629 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 230 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 551 S333230 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 240 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 552 S333330 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 553 S333430 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 554 S333530 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000554 S333530 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 555 S333630 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 556 S333730 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 557 S333830 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 558 S333930 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 240 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 559 S334030 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 240 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 560 S334130 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 240 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000560 S334130 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 240 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 561 S334230 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 240 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 562 S334330 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 240 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 563 S334430 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 240 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 564 S334530 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 240 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 565 S334630 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 240 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000565 S334630 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 240 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 566 S334730 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 240 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 567 S334830 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 240 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 568 S334930 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 240 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 569 S335030 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 240 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 570 S335130 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 240 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 571 S335230 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 240 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000571 S335230 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 240 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 572 S335330 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 240 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 573 S335430 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 240 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 574 S335530 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 240 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 575 S335630 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 240 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 576 S333231 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 277 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 577 S333331 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 277 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000577 S333331 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 277 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 578 S333431 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 277 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 579 S333531 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 277 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 580 S333631 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 277 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 581 S333731 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 277 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 582 S333831 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 277 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 583 S333931 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 277 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000583 S333931 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 277 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 584 S334031 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 277 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 585 S334131 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 277 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 586 S334231 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 277 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 587 S334331 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 277 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000
 16. 16. 588 S334431 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 277 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 589 S334531 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 277 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 590 S334631 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 277 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000590 S334631 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 277 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 591 S334731 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 277 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 592 S334831 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 277 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 593 S334931 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 277 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 594 S335031 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 277 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 595 S335131 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 277 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 596 S335231 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 277 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000596 S335231 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 277 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 597 S335331 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 277 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 598 S335431 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 277 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 599 S335531 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 277 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 600 S335631 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 277 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 601 S333232 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 380 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 602 S333332 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000602 S333332 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 603 S333432 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 604 S333532 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 605 S333632 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 606 S333732 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 607 S333832 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000607 S333832 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 608 S333932 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 380 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 609 S334032 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 380 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 610 S334132 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 380 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 611 S334232 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 380 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 612 S334332 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 380 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 613 S334432 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 380 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000613 S334432 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 380 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 614 S334532 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 380 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 615 S334632 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 380 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 616 S334732 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 380 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 617 S334832 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 380 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 618 S334932 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 380 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 619 S335032 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 380 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000619 S335032 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 380 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 620 S335132 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 380 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 621 S335232 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 380 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 622 S335332 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 380 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 623 S335432 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 380 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 624 S335532 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 380 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 625 S335632 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 380 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000625 S335632 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 380 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 626 S333233 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 480 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 627 S333333 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 480 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 628 S333433 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 480 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 629 S333533 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 480 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000
 17. 17. 630 S333633 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 480 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 631 S333733 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 480 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 632 S333833 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 480 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000632 S333833 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 480 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 633 S333933 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 480 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 634 S334033 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 480 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 635 S334133 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 480 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 636 S334233 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 480 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 637 S334333 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 480 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 638 S334433 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 480 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000638 S334433 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 480 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 639 S334533 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 480 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 640 S334633 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 480 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 641 S334733 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 480 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 642 S334833 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 480 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 643 S334933 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 480 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 644 S335033 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 480 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000644 S335033 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 480 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 645 S335133 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 480 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 646 S335233 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 480 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 647 S335333 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 480 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 648 S335433 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 480 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 649 S335533 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 480 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000649 S335533 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 480 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 650 S335633 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 480 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 651 S333234 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 600 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 652 S333334 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 600 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 653 S333434 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 600 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 654 S333534 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 600 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 655 S333634 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 600 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000655 S333634 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 600 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 656 S333734 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 600 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 657 S333834 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 600 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 658 S333934 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 600 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 659 S334034 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 600 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 660 S334134 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 600 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 661 S334234 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 600 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000661 S334234 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 600 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 662 S334334 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 600 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 663 S334434 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 600 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 664 S334534 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 600 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 665 S334634 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 600 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 666 S334734 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 600 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 667 S334834 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 600 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000667 S334834 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 600 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 668 S334934 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 600 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 669 S335034 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 600 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 670 S335134 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 600 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 671 S335234 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 600 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000
 18. 18. 672 S335334 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 600 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 673 S335434 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 600 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 674 S335534 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 600 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000674 S335534 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 600 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 675 S335634 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 600 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 676 S333241 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 24 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 677 S333341 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 678 S333441 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 679 S333541 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 680 S333641 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000680 S333641 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 681 S333741 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 682 S333841 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 683 S333941 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 24 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 684 S334041 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 24 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 685 S334141 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 24 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 686 S334241 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 24 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000686 S334241 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 24 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 687 S334341 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 24 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 688 S334441 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 24 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 689 S334541 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 24 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 690 S334641 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 24 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 691 S334741 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 24 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000691 S334741 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 24 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 692 S334841 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 24 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 693 S334941 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 24 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 694 S335041 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 24 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 695 S335141 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 24 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 696 S335241 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 24 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 697 S335341 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 24 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000697 S335341 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 24 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 698 S335441 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 24 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 699 S335541 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 24 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 700 S335641 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 24 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 701 S333242 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 48 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 702 S333342 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 703 S333442 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000703 S333442 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 704 S333542 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 705 S333642 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 706 S333742 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 707 S333842 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 708 S333942 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 48 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 709 S334042 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 48 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000709 S334042 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 48 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 710 S334142 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 48 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 711 S334242 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 48 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 712 S334342 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 48 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 713 S334442 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 48 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000
 19. 19. 714 S334542 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 48 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 715 S334642 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 48 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 716 S334742 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 48 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000716 S334742 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 48 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 717 S334842 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 48 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 718 S334942 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 48 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 719 S335042 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 48 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 720 S335142 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 48 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 721 S335242 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 48 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 722 S335342 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 48 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000722 S335342 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 48 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 723 S335442 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 48 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 724 S335542 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 48 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 725 S335642 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 48 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 726 S333243 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 100 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 727 S333343 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 728 S333443 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000728 S333443 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 729 S333543 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 730 S333643 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 731 S333743 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 732 S333843 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 733 S333943 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 100 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000733 S333943 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 100 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 734 S334043 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 100 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 735 S334143 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 100 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 736 S334243 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 100 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 737 S334343 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 100 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 738 S334443 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 100 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 739 S334543 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 100 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000739 S334543 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 100 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 740 S334643 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 100 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 741 S334743 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 100 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 742 S334843 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 100 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 743 S334943 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 100 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 744 S335043 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 100 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 745 S335143 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 100 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000745 S335143 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 100 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 746 S335243 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 100 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 747 S335343 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 100 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 748 S335443 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 100 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 749 S335543 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 100 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 750 S335643 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 100 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 751 S333244 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 110 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000751 S333244 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 110 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 752 S333344 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 110 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 753 S333444 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 110 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 754 S333544 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 110 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 755 S333644 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 110 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000
 20. 20. 756 S333744 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 110 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 757 S333844 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 110 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 758 S333944 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 110 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000758 S333944 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 110 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 759 S334044 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 110 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 760 S334144 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 110 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 761 S334244 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 110 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 762 S334344 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 110 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 763 S334444 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 110 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 764 S334544 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 110 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000764 S334544 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 110 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 765 S334644 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 110 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 766 S334744 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 110 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 767 S334844 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 110 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 768 S334944 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 110 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 769 S335044 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 110 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 770 S335144 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 110 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000770 S335144 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 110 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 771 S335244 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 110 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 772 S335344 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 110 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 773 S335444 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 110 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 774 S335544 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 110 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 775 S335644 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 110 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000775 S335644 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 110 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 776 S333245 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 120 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 777 S333345 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 120 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 778 S333445 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 779 S333545 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 120 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 780 S333645 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 120 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 781 S333745 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600781 S333745 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 782 S333845 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 120 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 783 S333945 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 120 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 784 S334045 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 120 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 785 S334145 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 120 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 786 S334245 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 120 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 787 S334345 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 120 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000787 S334345 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 120 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 788 S334445 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 120 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 789 S334545 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 120 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 790 S334645 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 120 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 791 S334745 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 120 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 792 S334845 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 120 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 793 S334945 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 120 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000793 S334945 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 120 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 794 S335045 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 120 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 795 S335145 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 120 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 796 S335245 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 120 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 797 S335345 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 120 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000
 21. 21. 798 S335445 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 120 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 799 S335545 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 120 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 800 S335645 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 120 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000800 S335645 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 120 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 801 S333246 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 200 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 802 S333346 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 200 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 803 S333446 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 200 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 804 S333546 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 200 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 805 S333646 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 200 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 806 S333746 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 200 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600806 S333746 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 200 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 807 S333846 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 200 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 808 S333946 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 200 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 809 S334046 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 200 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 810 S334146 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 200 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 811 S334246 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 200 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 812 S334346 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 200 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000812 S334346 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 200 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 813 S334446 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 200 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 814 S334546 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 200 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 815 S334646 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 200 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 816 S334746 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 200 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 817 S334846 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 200 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000817 S334846 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 200 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 818 S334946 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 200 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 819 S335046 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 200 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 820 S335146 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 200 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 821 S335246 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 200 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 822 S335346 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 200 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 823 S335446 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 200 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000823 S335446 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 200 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 824 S335546 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 200 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 825 S335646 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 200 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 826 S333247 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 220 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 827 S333347 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 828 S333447 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 829 S333547 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000829 S333547 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 830 S333647 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 831 S333747 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 832 S333847 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 833 S333947 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 220 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 834 S334047 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 220 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 835 S334147 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 220 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000835 S334147 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 220 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 836 S334247 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 220 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 837 S334347 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 220 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 838 S334447 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 220 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 839 S334547 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 220 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000
 22. 22. 840 S334647 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 220 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 841 S334747 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 220 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 842 S334847 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 220 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000842 S334847 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 220 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 843 S334947 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 220 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 844 S335047 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 220 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 845 S335147 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 220 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 846 S335247 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 220 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 847 S335347 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 220 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 848 S335447 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 220 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000848 S335447 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 220 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 849 S335547 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 220 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 850 S335647 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 220 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 851 S333248 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 230 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 852 S333348 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 853 S333448 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 854 S333548 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000854 S333548 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 855 S333648 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 856 S333748 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 857 S333848 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 858 S333948 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 230 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 859 S334048 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 230 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000859 S334048 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 230 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 860 S334148 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 230 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 861 S334248 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 230 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 862 S334348 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 230 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 863 S334448 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 230 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 864 S334548 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 230 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 865 S334648 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 230 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000865 S334648 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 230 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 866 S334748 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 230 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 867 S334848 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 230 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 868 S334948 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 230 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 869 S335048 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 230 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 870 S335148 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 230 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 871 S335248 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 230 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000871 S335248 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 230 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 872 S335348 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 230 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 873 S335448 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 230 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 874 S335548 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 230 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 875 S335648 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 230 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 876 S333249 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 240 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 877 S333349 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000877 S333349 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 878 S333449 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 879 S333549 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 880 S333649 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 881 S333749 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600
 23. 23. 882 S333849 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 883 S333949 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 240 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 884 S334049 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 240 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000884 S334049 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 240 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 885 S334149 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 240 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 886 S334249 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 240 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 887 S334349 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 240 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 888 S334449 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 240 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 889 S334549 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 240 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 890 S334649 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 240 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000890 S334649 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 240 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 891 S334749 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 240 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 892 S334849 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 240 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 893 S334949 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 240 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 894 S335049 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 240 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 895 S335149 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 240 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 896 S335249 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 240 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000896 S335249 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 240 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 897 S335349 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 240 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 898 S335449 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 240 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 899 S335549 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 240 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 900 S335649 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 240 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 901 S333250 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 380 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000901 S333250 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 380 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 902 S333350 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 903 S333450 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 904 S333550 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 905 S333650 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 906 S333750 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 907 S333850 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000907 S333850 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 908 S333950 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 380 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 909 S334050 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 380 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 910 S334150 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 380 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 911 S334250 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 380 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 912 S334350 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 380 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 913 S334450 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 380 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000913 S334450 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 380 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 914 S334550 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 380 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 915 S334650 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 380 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 916 S334750 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 380 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 917 S334850 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 380 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 918 S334950 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 380 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 919 S335050 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 380 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000919 S335050 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 380 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 920 S335150 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 380 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 921 S335250 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 380 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 922 S335350 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 380 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 923 S335450 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 380 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000

×