Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Formadors ciencies

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Similares a Formadors ciencies (20)

Anuncio

Más de ICE_URV_NU (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Formadors ciencies

 1. 1. Formació de nous formadors Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària. Tarragona 24/03/2011 - Tortosa 31/03/2011
 2. 2. Orígens de l’Equip Es va formar el curs 2006 - 2007 Inicialment vinculat a les dotacions d’Aules de Ciències TIC del Departament d’Ensenyament. Actualment les dotacions d’aules de ciències s’han aturat però hem continuat oferint formació sobre Ciències Naturals amb suport TIC o sense.
 3. 3. Continuar la nostra formació per poder oferir cursos de ciències naturals a les nostres comarques. Aprofundir en diferents continguts de ciències que es treballen a l’escola infantil i primària. Preparar materials i recursos per a les diversesmodalitats de formació. Promoure l’ intercanvi d’experiències. Aprofundir en l’ús del moodle com a eina de comunicació i intercanvi dins el grup. Dinamització del bloc “cienciacionat” per a que serveixi de difusió d’activitats i experiències de les nostres terres. Objectius del nostre equip: Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària.
 4. 4. El moodle com a eina de treball del seminari. Programació de sessions i activitats per a les diferents modalitats de formació de ciències: cursos , assessoraments a centre , tallers,... La programació curricular de ciències basant-nos en competències. Aprenentatge per models : model Terra-Univers. Com tractar-lo a l’escola. Funcionament del maquinari i dels programes de l’aula de ciències TIC. Intercanvi d’experiències. Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària. Continguts
 5. 5. Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària. Continguts de la formació que impartim: Treballar la ciència des d’una perspectiva que ensenyi a pensar, a fer, a comunicar, a cooperar I a regular-se en interacció. Actualitzar els coneixements cientifico - didàctics a partir de les necessitats del grup. Reforçar i actualitzar el treball experimental. Fer ús de les TIC com a instrument de suport al treball de ciències.
 6. 6. <ul><ul><li>10 sessions de treball (3 h.), dividides en: </li></ul></ul><ul><ul><li>reunions presencials de tots els membres de l’equip, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sessions de formació obertes als altres equips de formadors </li></ul></ul><ul><ul><li>sessions de treball no presencial: dinamització del moodle, del bloc de la Jornada, preparació de materials </li></ul></ul>Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària. Planificació d’activitats i sessions de treball:
 7. 7. <ul><li>Vinculada a la dotació d’Aules de ciències TIC i coordinada pel CESIRE CDEC </li></ul><ul><li>Organitzada pel propi Equip de formadors: </li></ul><ul><ul><li>Curs 2010/2011 : Model Terra-Univers presentació de la llicència d’estudis de Magda Guiu professora de l’escola Marcel·lí Domingo de Tivissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursos anteriors hem comptat amb formació impartida per: Neus Sanmartí , Luis del Carmen, Josep M Cerveró, Mercé Izquierdo, Projecte APQUA, Rosa M. Pujol, Conxita Marquez,... </li></ul></ul>Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària. Formació externa rebuda
 8. 8. <ul><li>Cursos específics sobre el funcionament de les aules de ciències TIC </li></ul><ul><li>Assessoraments a centres amb aula de ciències TIC o no </li></ul><ul><li>Tallers sobre una temàtica concreta de les ciències Naturals ( model èsser viu, llum,... </li></ul><ul><li>Seminaris de coordinació d’aules de Ciències </li></ul><ul><li>- IV Jornada d’intercanvi d’experiències adreçades a mestres d’infantil i primària : CIENCIACIONA’T </li></ul>Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària. Activitats a organitzar i dinamitzar:
 9. 9. <ul><ul><li>Espai Moodle del nostre Equip ICE (accés restringit als membres). </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicació de articles , ponències,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació en diferents Jornades de formació de mestres amb presentacions d’experiències, tallers,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització d’una trobada d’intercanvi entre mestres de les nostres comarques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laboració amb : </li></ul></ul><ul><ul><li>- Seminari de coordinació i intercanvi de les aules de ciències amb suport TIC dels SSEE del Tarragonès </li></ul></ul><ul><ul><li>- Grup de treball d’Aula de Ciències dels SSEE del Baix Camp. </li></ul></ul>Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària. Difusió dels materials:
 10. 10. <ul><ul><li>Al llarg d’aquests cursos alguns components del equip han anat canviant o han vist limitada la seva disponibilitat per poder participar en les activitats de formació plenament , però han continuat amb la seva vinculació al grup aportant experiències, intercanviant materials,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Els reptes de l’Equip són: </li></ul></ul><ul><ul><li>- Adaptar-nos al nou model de formació que proposa el Dep. D’ensenyament: assessoraments a centre,... </li></ul></ul><ul><ul><li>- Aprofundir en el disseny d’activitats de formació relacionades amb la proposta curricular de Capacitats i Competències Bàsiques </li></ul></ul>Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària. Avaluació equip
 11. 11. Al llarg d’aquest cursos la formació impartida ha anat variant d’acord amb les necessitats de les dotacions d’aules de ciències. Cursos : 06-07 , 08-09 , 09-10, 10 -11 Cursos de formació específica a aules (70 aprox.) Assessoraments a centre (30 aprox) Tallers i altres modalitats de formació Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària. Càrrega de la formació impartida (curs 2010/2011):
 12. 12. Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Infantil i Primària. IV JORNADA CIENCIACIONA’T 6 MAIG 2011 US ESPEREM!
 13. 13. Núria Garcia Alsina Pedagoga. Mestre d’educació Infantil a l’ESC de Pràctiques. Tarragona Membre de l’Equip de professorat formador en Ciències Naturals. Educació Infantil i Primària (ICE-URV). GRÀCIES.

×