Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Plenari 9 Maig. Propo ICV-EUiA Desnonaments

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
5 accions (cat)
5 accions (cat)
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Plenari 9 Maig. Propo ICV-EUiA Desnonaments (20)

Anuncio

Plenari 9 Maig. Propo ICV-EUiA Desnonaments

  1. 1. Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA Ricard Gomà i Carmona, president del Grup Municipal d’ICV-EUiA, actuant en el seu nom i representació, exposa: Atès que Barcelona viu una situació d’emergència habitacional i exclusió residencial que afecta un nombre creixent de persones. Atès que els processos i les ordres de llançament no s’han aturat i segueixen afectant barris i persones socialment vulnerables. Atès que aquest Consell Plenari i les seves Comissions han debatut i aprovat diverses proposicions en relació a les polítiques municipals per lluitar contra els desnonaments i a les polítiques municipals d’inclusió social i residencial. D’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb allò establert als articles 60.2, 64.3 i 100 del ROM i a l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener de 2008, pel qual es fixen criteris interpretatius del ROM, promou la següent PROPOSICIÓ El Plenari del Consell Municipal acorda que el govern municipal: 1. Doni compliment a la proposició aprovada a la Comissió d’Habitat Urbà i Medi Ambient del passat 19 de març respecte a les polítiques municipals per prevenir desnonaments, i de forma immediata al seu punt primer, que estableix: “Designar un responsable del Govern Municipal en relació a les actuacions per evitar desnonaments a la ciutat”. 2. Garanteixi el dret al reallotjament públic de totes les persones vulnerables afectades per processos de llançament per mitjà de: a) L’elaboració d’un nou Reglament d’Accés als habitatges de la Taula d’Emergències Socials. La nova regulació haurà d’estar adaptada a la situació d’emergència habitacional que viu avui Barcelona, i contemplar de forma inclusiva el conjunt de supòsits que la configuren; b) L’increment del nombre d’habitatges del fons de lloguer social a disposició de la Taula d’Emergències, per tal de garantir l’atenció prioritària i el dret a l’habitatge en tots els casos de vulnerabilitat social.
  2. 2. Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 3. Garanteixi el dret a l’habitatge de totes les persones i famílies en situació d’exclusió residencial i amb necessitat de suport social personalitzat a través de l’ampliació del Programa Municipal d’habitatges d’inclusió, per tal d’avançar cap al model “housing first” i enfortir els processos d’inclusió social. Dotar el Programa Municipal d’un mínim de 50 habitatges d’inclusió nous abans de finalitzar l’actual mandat. Barcelona, 5 de maig de 2014 Ricard Gomà i Carmona

×