Publicidad

A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitalizációjáért

27 de Feb de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitalizációjáért(20)

Publicidad

A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitalizációjáért

 1. www.kre.hu www.kre.hu Oktatás - Informatika - Pedagógia Konferencia, 2023.02.10 Dringó-Horváth Ida - T. Nagy Judit - Chogyelkáné Babócsy Ildikó KRE IKT-Kutatóközpont A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitalizációjáért* *Az előadás alapját képező tanulmány az Iskolakultúra c. folyóiratnál jelenleg megjelenés alatt van.
 2. www.kre.hu Az előadás felépítése ● Fogalmi áttekintés ● Saját kutatás bemutatása ● Kutatási eredmények ● Következtetések (gyakorlati implikációk) ● Korlátok, továbblépési lehetőségek
 3. www.kre.hu “A technostressz az alkalmazkodás modern betegsége, amelyet az új számítógépes technológiákkal való egészséges megbirkózás képtelensége okoz.” (Brod, 1984, p. 16) “Minden, a technológia által közvetlenül vagy közvetetten okozott hatás, ami negatívan befolyásolja a magatartást, a gondolatokat, a viselkedést, vagy negatív fiziológiai elváltozást okoz.” (Weil és Rosen, 1997. p. 36)
 4. www.kre.hu Az oktatók technostressze Támogatás szükséges az oktatók technostresszének csökkentéséhez A technostresszt befolyásoló tényezők feltárására, vizsgálatára van szükség ● negatív hatással van az IKT-használati motivációjukra és szándékukra ● megakadályozhatja a technológia további használatát Maier C., Laumer S., Weinert C., Weitzel T. (2015); Suh, A. and J. Lee (2017); Joo, Y. J., Lim, K. Y., & Kim, N. H. (2016); Sabzian, F., & Gilakjani, A. P. (2013); Voet, M., & De Wever, B. (2017).
 5. www.kre.hu A technostressz befolyásoló tényezői és összefüggéseik KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK (environmental factors) MEG- GYŐZŐDÉSEK (beliefs) ➮ intézményi támogatás intézményi környezetből jövő, a tanítási célú technológia- alkalmazásához nyújtott támogatás ↳egyetemi támogatás -humán infrastruktúra és - technológiai infrastruktúra ↳kollegiális támogatás szociális támogatás ➮ IKT-önhatékonyság a tanárok hite, bizalma abban, hogy hatékonyan képesek használni a technológiákat az oktatási célok elérése érdekében ➮ IKT-felfogás a tanárok szerint az IKT milyen mértékben értékes az oktatásban ➮ digitális pedagógiai kompetencia szakmai, pedagógiai és technológiai ismeretek és készségek kombinációja Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009); Joo, Y. J., Lim, K. Y., & Kim, N. H. (2016); Dong, Y., Xu, C., Chai, C.S. et al. (2020); Nelson, M. J., Voithofer, R., & Cheng, S. L. (2019); Moreira-Fontán, E.; García-Señorán, M.; Conde-Rodríguez, Á.; González, A. (2019); Taimalu, M. & Luik, P. (2019); Wang, Q., and Zhao, G. (2021) EGYÉNI TÉNYEZŐK (individual factors)
 6. www.kre.hu A kutatási modell IKT-ön- hatékonyság IKT-felfogás egyetemi támogatás kollegiális támogatás Digitális ped. kompetencia TECHNO- STRESSZ KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGGYŐZŐDÉS EGYÉNI TÉNYEZŐK
 7. www.kre.hu www.kre.hu www.kre.hu Kutatási módszer, mérőeszköz, adatelemzés ● Kérdőíves felmérés (online adatgyűjtés 2022.02. - 2022.05.) ● KRE oktatók (6 képzési hely, 5 kar) ● 116 válaszadó – 70 nő - 46 férfi – életkor 27-75 év; átlagéletkor 49,7 év (szórás=10,0 év). – átlagos tanítási tapasztalat 17,1 év (szórás =10,7). ● mások által fejlesztett és validált alskálák alkalmazása ● PLS-útelemzés (PLS-SEM) SmartPLS 4 (Ringle, Wende, & Will, 2005)
 8. www.kre.hu Eredmények IKT-ön- hatékonyság IKT-felfogás egyetemi támogatás kollegiális támogatás Digitális ped. kompetencia TECHNO- STRESSZ KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGGYŐZŐDÉS EGYÉNI TÉNYEZŐK ⟶ p<0,05 ⟶ p<0,001
 9. www.kre.hu Eredmények - Egyéni tényező hatása IKT-ön- hatékonyság IKT-felfogás egyetemi támogatás kollegiális támogatás Digitális ped. kompetencia TECHNO- STRESSZ KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGGYŐZŐDÉS EGYÉNI TÉNYEZŐK 1. A digitális kompetencia szintje előrejelzi a technológiával kapcsolatos stressz szintjét.
 10. www.kre.hu Eredmények - Meggyőződések hatása IKT-ön- hatékonyság IKT-felfogás egyetemi támogatás kollegiális támogatás Digitális ped. kompetencia TECHNO- STRESSZ KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGGYŐZŐDÉS EGYÉNI TÉNYEZŐK 2. Az erős hit abban, hogy képes vagyok használni a digitális eszközöket, csökkenti a technostresszt, és egyben a digitális kompetenciára is pozitív hatással van, ami szintén csökkenti a technostresszt. 3. Ha értékesnek érezzük a technológiát, akkor többet szeretnénk tudni róla, ami a digitális pedagógiai kompetencia növekedéséhez és a technostressz csökkenéséhez vezethet.
 11. www.kre.hu Eredmények - Környezeti tényezők hatása 1. IKT-ön- hatékonyság IKT-felfogás egyetemi támogatás kollegiális támogatás Digitális ped. kompetencia TECHNO- STRESSZ KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGGYŐZŐDÉS EGYÉNI TÉNYEZŐK 4. Az intézményi környezetből jövő humán- és technológiai támogatás önmagában nem, csak az IKT önhatékonyság és az IKT felfogás megváltozása csükkenti a technostresszt. Érdekesség: leértékelik saját IKT használatuk hatékonyságát és felértékelik az IKT szerepét az oktatásban. 5. Az intézményi környezetből jövő humán- és technológiai támogatás nemhogy növelné, hanem csökkenti a digitális kompetenciát: A gyors fejlődésnek köszönhető túl sokféle lehetőség miatt (?)
 12. www.kre.hu Eredmények - Környezeti tényezők hatása 2. IKT-ön- hatékonyság IKT-felfogás egyetemi támogatás kollegiális támogatás Digitális ped. kompetencia TECHNO- STRESSZ KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGGYŐZŐDÉS EGYÉNI TÉNYEZŐK 6. A kollégák együttműködése önmagában nem csökkenti a technostresszt, de ● pozitív hatással van a tanárok meggyőződéseire ● növeli a digitális pedagógiai kompetenciát és az IKT önhatékonyságot így közvetett módon negatívan befolyásolja a technostresszt.
 13. www.kre.hu Következtetések és javaslatok A technostressz mértékét a digitális pedagógiai kompetencia, a munkatársi támogatás, valamint az IKT önhatékonyság tudja erőteljesen befolyásolni. ● fókuszálni kell a tanárok közötti támogató légkör elősegítésére, ● hangsúlyozni kell az IKT hasznosságát az oktatásban, ● erősíteni kell a tanárok hitét, bizalmát a hatékony technológiahasználatban, ⇩ ❗DE: A pedagógiai hiedelmek meglehetősen stabilak, hosszú távú beavatkozásokra van szükség (Park, 2007).
 14. - a hagyományos kurzusalapú fejlesztéseken túl projektalapú, alulról jövő kezdeményezéseket felkaroló képzésformák (vö. Szivák Judit szakértői interjú: Dringó-Horváth és mtsai, 2020b. 29.). - közösségek kialakítása (személyes és szakmai ismerkedés, több szinten meghirdetett kurzusok, építeni a kialakult szakmai együttműködésekre) - a különböző “érdekcsoportok” célzott egybegyűjtése és közös képzése, támogatása (pl. (felső)vezetői képzések, újonnan belépő kollégák mentorálása), - a jógyakorlatok kollegiális reflektálása, azok megosztása és kipróbálása (akár intézményi díjazással egybekötve, vö. M. Pintér, 2021). www.kre.hu Konkrét javaslatok: kollegiális támogatás Dringó-Horváth I. – Dombi J.– Hülber L. – Menyhei Zs. – M. Pintér T. – Papp-Danka A. (2020b); M. Pintér T. – Bodnár É. – Dósa K. – Dorner H. – Lénárt K. – Lengyelné Dr. Molnár T. – Misic, G. – Ollé J. – Rymarenko, M. – Vörös Z. – Dringó-Horváth I. (2021)
 15. Az IKT önhatékonyság közvetlenül is negatívan befolyásolja a technostresszt, az IKT felfogás közvetetten hozzájárul a digitális pedagógiai kompetenciák növeléséhez. - a technológiahasználat értékeinek, hasznosságának hangsúlyozása a felsőoktatásban,⇨ olyan gyakorlati lehetőségeket megteremtése, amelyben érzékelhetik a technológia erejét, megtapasztalva segítő támogatását mindennapi munkájukban a kutatás és az oktatás terén egyaránt (mentorhálózatok kiépítése, szakértők, tapasztaltabb kollégák jógyakorlatainak megosztása, az aktív és folyamatos támogatás, eszmecsere a fejlődés kapcsán, közös projektek (NKE)). - az oktatók meggyőződésének erősítése abban, hogy képesek hatékonyan, oktatási céljaikhoz igazítva használni - pl. önreflexiós eszközök használatának erősítése (vö. Dringó-Horváth és mtsai, 2020a, konkrét alkalmazható eszközök Dringó-Horváth és mtsai, 2020b, 1.3-as fejezet), valamint - a folyamatos visszacsatolás (pl. módszertani központok kurzusain a kurzusvezető, illetve a résztvevők párbeszédének erősítése, díjak, elismerések kiosztása). www.kre.hu Konkrét javaslatok: IKT önhatékonyság és felfogás Dringó-Horváth I. – Hülber L. – M. Pintér T. – Papp-Danka A. (2020a); Dringó-Horváth I. – Dombi J.– Hülber L. – Menyhei Zs. – M. Pintér T. – Papp-Danka A. (2020b)
 16. ● csekély elemszám ⇒ hasonló vizsgálatok nagyobb mintán ● egy egyetemen végzett, jóllehet viszonylag magas (30% körüli) válaszadás ● lehetnek alternatív szerkezeti modellek, az útelemzés nem tudja meghatározni az ok-okozati összefüggés irányát, csak a korreláció meglétét és az oksági hipotézis erősségét azonosítja ○ ⇒ kvalitatív módszerek (pl. interjú) ○ az egyetemi támogatásnak a hipotéziseinktől eltérő, váratlan negatív befolyásoló hatása ⇒ egyetemi támogatás két összetevőjére (humán és technológiai támogatás) ● önértékelő kérdőív ⇒ további módszerek alkalmazása (megfigyelés, a digitális kompetencia mérésére használható tesztek) ● a mérés csupán egy évvel a digitális távolléti oktatás után történt⇒ különösen is megterhelő időszakot követően Korlátozó tényezők, további kutatás
 17. www.kre.hu www.kre.hu www.kre.hu ● Brod, C. (1984). Technostress: The human cost of the computer revolution. Reading, PA: Addison-Wesley. ● Dong, Y., Xu, C., Chai, C.S. et al. (2020). Exploring the Structural Relationship Among Teachers’ Technostress, Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), Computer Self-efficacy and School Support. Asia-Pacific Edu Res 29. ● Dringó-Horváth I. – Hülber L. – M. Pintér T. – Papp-Danka A. (2020a): A tanárképzés oktatási kultúrájának több szempontú jellemzése, Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, 129–142. ● Dringó-Horváth I. – Dombi J.– Hülber L. – Menyhei Zs. – M. Pintér T. – Papp- Danka A. (2020b): Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja, Budapest. https://btk.kre.hu/images/ikt/oktatasinformatika_a_felsooktatasban.pdf ● Joo, Y. J., Lim, K. Y., & Kim, N. H. (2016). The effects of secondary teachers’ technostress on the intention to use technology in South Korea. Computers & Education, 95. ● Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1). Felhasznált irodalom 1.
 18. www.kre.hu www.kre.hu www.kre.hu ● Moreira-Fontán, E.; García-Señorán, M.; Conde-Rodríguez, Á.; González, A. (2019). Teachers’ ICT-related self-efficacy, job resources, andpositive emotions: Their structural relations with autonomous motivation and work engagement. Comput. Educ., 134. ● M. Pintér T. – Bodnár É. – Dósa K. – Dorner H. – Lénárt K. – Lengyelné Dr. Molnár T. – Misic, G. – Ollé J. – Rymarenko, M. – Vörös Z. – Dringó-Horváth I. (2021): Oktatásinformatikai helyzetkép a magyarországi felsőoktatásban, Új Pedagógiai Szemle, 71/(3-4) http://upszonline.hu/resources/volumes/71/issues/03- 04/upsz_71(03-04)_2021.pdf ● Nelson, M. J., Voithofer, R., & Cheng, S. L. (2019). Mediating factors that influence the technology integration practices of teacher educators. Computers & Education, 128. ● Maier C., Laumer S., Weinert C., Weitzel T. (2015). The effects of technostress and switching stress on discontinued use of social networking services: A study of Facebook use. Information Systems Journal. ● Ringle, Christian M., Wende, Sven, & Becker, Jan-Michael. (2022). SmartPLS 4. Boenningstedt: SmartPLS. Retrieved from https://www.smartpls.com Felhasznált irodalom 2.
 19. www.kre.hu www.kre.hu www.kre.hu ● Sabzian, F., & Gilakjani, A. P. (2013). Teachers’ attitudes about computer technology training, professional development, integration, experience, anxiety, and literacy in English language teaching and learning. International Journal of Applied Science and Technology, 3 (1). ● Suh, A. and J. Lee (2017). “Understanding teleworkers’ technostress and its influence on job satisfaction.” Internet Research, 27(1). ● Taimalu, M. & Luik, P. (2019). The impact of beliefs and knowledge on the integration of technology among teacher educators: A path analysis. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 79(1). ● Voet, M., & De Wever, B. (2017). Towards a differentiated and domain-specific view of educational technology: An exploratory study of history teachers’ technology use. British Journal of Educational Technology, 48 (6). ● Wang, Q., and Zhao, G. (2021). ICT self-efficacy mediates most effects of university ICT support on preservice teachers' TPACK: Evidence from three normal universities in China. Br. J. Educat. Technol. ● Weil, M. M., & Rosen, L. D. (1997). Technostress: Coping with technology@ work@ home@ play (Vol. 13, p. 240). New York: J. Wiley. Felhasznált irodalom 3.
 20. www.kre.hu www.kre.hu dringo.horvath.ida@kre.hu tnagy.judit@kre.hu babocsy.idiko@kre.hu Köszönjük a figyelmet!
Publicidad