Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
SAMENVATTING RESULTATEN ONDERZOEK NAAR GEBRUIK VAN
APPS VOOR MOBIEL BANKIEREN ONDER NEDERLANDERS
1. GEBRUIK MOBIEL BANKIER...
6. GEMIDDELD GEBRUIK PER WEEK
•	 emiddeld maken mobiel bankierders 3,5 keer per week
G
gebruik van de app ofwel gemiddeld ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Gebruik van apps voor Mobiel Bankieren in Nederland: samenvatting resultaten onderzoek

De Mobiel Bankieren App van ING bestaat twee jaar. Daarom heeft ING in november 2013 een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van apps voor mobiel bankieren door Nederlanders. Dit is de samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek.

Onderzoeksverantwoording:
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ING door onderzoeksbureau Kien onder 965 Nederlander van 16 jaar en ouder, tussen 5 november en 8 november 2013 door middel van online onderzoek.

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Gebruik van apps voor Mobiel Bankieren in Nederland: samenvatting resultaten onderzoek

  1. 1. SAMENVATTING RESULTATEN ONDERZOEK NAAR GEBRUIK VAN APPS VOOR MOBIEL BANKIEREN ONDER NEDERLANDERS 1. GEBRUIK MOBIEL BANKIEREN APP 3. AANVANG VAN GEBRUIK Bijna twee derde van de Nederlanders in het bezit van een • n 2013 heeft 36% de stap genomen een mobiel bankieren I smartphone of tablet maakt gebruik van een mobiel bankieren app te gaan gebruiken, in 2012 was dit een vergelijkbaar app. Jongeren lopen hierbij voorop: in de leeftijd onder de 30 (33%) aantal. Een kwart van de mobiel bankierders was in is maar liefst driekwart van de smartphones voorzien van een mobiel bankieren app. Bij 60+’ers is dat beduidend minder 2011 of zelfs daarvóór al gebruiker. • annen zijn over het algemeen eerder gebruik gaan maken M – de helft heeft een app geïnstalleerd voor het regelen van van een mobiel bankieren app op smartphone en/of tablet dan bankzaken. Het gebruik van de mobiel bankieren app zit nog vrouwen, maar vrouwen zijn bezig aan een inhaalslag. Vorig jaar steeds in de lift – vorig jaar maakte 35% van de Nederlanders (2012) gaf 28% van de Nederlandse vrouwen aan gebruik te boven de 16 weleens gebruik van een mobiel bankieren app. maken van mobiel bankieren, terwijl 41% van de mannen dit Een jaar later is dit percentage gestegen naar 51%. toen deed. Inmiddels zijn de aantallen mobiel bankierders flink toegenomen (51% van de Nederlandse bevolking van 16+), REDENEN VOOR HET NIET GEBRUIKEN Voor een kwart van de niet-gebruikers is de veiligheid een belemmering – zij hebben geen vertrouwen in de veiligheid maar is ook het verschil tussen mannen en vrouwen enorm afgenomen: 55% van de mannen en 47% van de vrouwen heeft inmiddels een mobiel bankieren app in gebruik. • etzelfde effect treedt op bij de oudere generatie – ook zij H van bankieren via een app. Maar het niet hebben van een zijn in toenemende mate gebruik gaan maken van een mobiel smartphone of tablet is bij 40% van de niet-gebruikers de bankieren app. Vorig jaar bedroeg het aantal gebruikers in deze belangrijkste reden geen gebruik te maken van de mobiel leeftijdscategorie 14%, inmiddels is dit toegenomen met 16%, bankieren app (20% van de Nederlanders). Het is overigens naar 30%. Dat betekent dat de helft van de 60+ers die nu opvallend dat vooral jongeren vraagtekens hebben bij de bankiert via een app, dat in 2013 voor het eerst is gaan doen. veiligheid – ruim een derde van de niet-gebruikers onder de 30 geeft aan daar geen vertrouwen in te hebben. 2. SMARTPHONE VS. TABLET GEBRUIKERS 4. TYPE APP • e mobiel bankieren app van de ING is de meest gebruikte D app (42%), dat is 5% lager dan vorig jaar. De Rabobank R uim de helft (55%) maakt alleen gebruik van een app op heeft een marktaandeel van 40%, op afstand gevolgd door h un smartphone, een kwart (24%) alleen via de tablet en 22% ABN AMRO (29%). SNS heeft slechts bij 4% van de mobiel gebruikt beide. Tablets zijn vooral bij de oudere generatie (60+) in trek – de helft van hen gebruikt alleen de tablet bij het gebruik bankierders een plekje op de smartphone of tablet. • e mobiel bankieren app van ING is populairder bij de oudere D van de app, 15% gebruikt een smartphone én een tablet. Dit doelgroepen: bij 53% van de 50+ers en 60+ers heeft ING een vormt een schril contrast met jongeren: slechts 5% van hen plekje op de smartphone of tablet. bankiert alleen via de app op een tablet, 74% alleen via smartphone en 21% gebruikt beide. 5. GEBRUIK FUNCTIES APP • rijwel alle (94%) mobiel bankierders controleren hun saldo V via de app. Ook controleert een groot gedeelte van de mobiel bankierders via de app hun af- en bijschrijvingen (83%) en maakt geld over tussen eigen rekeningen (75%) en naar andere rekeningen (75%). • oor het gebruik van alle functies geldt: hoe langer geleden V men begonnen is met het gebruik van de app, hoe meer functies men gebruikt – blijkbaar heeft gewenning het effect dat men meer en meer bankzaken via de app gaat uitvoeren.
  2. 2. 6. GEMIDDELD GEBRUIK PER WEEK • emiddeld maken mobiel bankierders 3,5 keer per week G gebruik van de app ofwel gemiddeld 1 keer per twee dagen. • e groep die zowel met een smartphone als tablet mobiel D bankieren, gebruikt de mobiel bankieren app gemiddeld het meest frequent. • oe langer men de app al gebruikt, hoe vaker men inlogt. H aan dat ze minder vaak rood staan en maar liefst 77% is van mening dat zij meer controle hebben over hun bankzaken. De app heeft minder invloed op spaargedrag: 23% geeft aan dat ze meer sparen. Bij 29% is de app dermate belangrijk dat zij geen bankzaken meer uitvoeren via andere kanalen. • ooral jongeren blijken de vruchten te plukken van mobiel V bankieren. De helft van hen betaalt rekeningen sneller en 40% Gebruikers die vóór 2012 mobiel bankieren, loggen gemiddeld betaalt de rekeningen vaker op tijd. Ze hebben dan ook vrijwel 4,5 keer per week in, “nieuwe” gebruikers (2013) gemiddeld allemaal (86%) het idee dat ze door de app meer controle 3 keer per week. hebben over hun bankzaken. Bijna de helft (46%) bankiert alleen nog maar via smartphone of tablet. 7. LOCATIE GEBRUIK APP • obiel bankierders maken op verschillende locaties gebruik M • oor jongeren is mobiel bankieren een succes, maar ook de V oudere generatie plukt de vruchten van mobiel bankieren, zij het in mindere mate. Een kwart van de 60+ gebruikers betaalt van de bankieren app, waarbij het werk (52%), op vakantie de rekeningen vaker op tijd, eenzelfde aantal betaalt de (54%) en onderweg (51%) de meest gebruikte locaties zijn. rekeningen sneller. Een kwart van de 60+’ers staat nu minder • e oudere generaties (50+ en 60+) maken voornamelijk D vaak rood dan voordat zij gebruik maakten van een app. gebruik van de app tijdens vakanties, maar maken daarbuiten Ondanks dat de helft van de mobiel bankierders van 60+ pas beduidend minder gebruik van de app. Het ziet ernaar uit sinds 2013 is begonnen met het gebruiken van een app, geeft dat zij de app vooral gebruiken als uitzondering op het inmiddels al 22% van de 60+’ers aan dat zij hun bankzaken gebruikelijke bankieren. alleen nog maar regelen via de app op smartphone of tablet. • ongere mobiel bankierders (jonger dan 30) gebruiken de J mobiel bankieren app veel intensiever op verschillende locaties – 62% op het werk, 71% onderweg, 61% in een winkel 11. VOORKEURSKANAAL en 51% in de horeca. • ndanks het grote succes van de mobiel bankieren O app, geeft 45% van de gebruikers tóch de voorkeur aan internetbankieren, als ze moesten kiezen. De app wordt door 37% van de gebruikers als voorkeurskanaal gekozen. Alle bankzaken regelen via het bankkantoor is voor vrijwel niemand 8. MOMENT VAN GEBRUIK een optie: slechts 1% van de app gebruikers zou dit willen • eer dan de helft van de jongeren (53%) zou alle bankzaken M Twee vijfde (40%) van de mobiel bankierders, gebruikt de app regelen via de app, een derde via internetbankieren. het vaakst ’s middags, 27% gebruikt de app vooral het vaakst 60+ers kiezen vaker voor internetbankieren (53%) dan voor ’s avonds. de app (19%). 9. BELANGRIJKST VOORDEEL VAN DE APP 12. HANDELINGEN VIA DE APP Altijd en overal precies weten hoeveel geld je hebt wordt door V eruit de vaakst uitgevoerde handeling is checken 45% van de mobiel bankierders gezien als het belangrijkste of het salaris al overgemaakt is – 73% van de voordeel van de app, vooral jongeren vinden dit een voordeel gebruikers van een mobiel bankieren app heeft dit al (54%), 60+ers vinden dit ook het grootste voordeel, maar in eens gedaan. Andere veel uitgevoerde handelingen minder grote mate (36%). Bijna een kwart van de gebruikers zijn: thuis op de bank een acceptgiro betalen (48%), (22%) van een mobiel bankieren app vindt de mogelijkheid om het saldo checken in auto of OV (47%), op vakantie altijd en overal geld over te kunnen maken het belangrijkste bankzaken regelen (40%), onderweg of op de bank voordeel van de app. of op het werk bankzaken regelen (39%). Bij 40% van de app gebruikers is het wel eens gebeurd dat zij in de 10. EFFECT VAN DE APP OP BANKIEREN GEDRAG • obiel bankieren via de app heeft invloed op de manier M winkel hun saldo checkten om te zien of zij hun aankoop wel konden betalen – 24% heeft wel eens in de winkel spaargeld overgemaakt naar de betaalrekening. Vooral jongeren hebben waarop men omgaat met bankzaken. Zo geeft 30% van de deze handeling weleens uitgevoerd – 60% heeft weleens het gebruikers aan dat zij hun rekeningen vaker op tijd betalen, saldo gecheckt in de winkel (60+: 10%) en 39% maakte weleens ruim een derde (36%) betaalt de rekeningen eerder, 31% geeft spaargeld over in de winkel.

×