Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Използване на ИКТ в учебния процес

Използване на ИКТ в учебния процес

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Използване на ИКТ в учебния процес

  1. 1. Информационен подход на преподаване Схеми, чертежи, снимки, аудио-визуални средства (комикси, филмчета) за онагледяване на учебния материал – чрез компютърните технологии и проектори или интерактивни дъски. Използването на повече цветове и звуци допринася за по-лесното асимилиране на фактите ! Да няма претрупаност! Чрез устно или писмено представяне на факти, дефиниции, обяснения, доказателства
  2. 2. Феноменологичен подход на преподаване Опитите по естествените дисциплини могат да бъдат симулирани (когато не е възможно да се извършат в реална среда) чрез съвременните ИКТ. По този начин учащият ще вземе участие в експеримента, макар и само виртуално. Демонстрация на явления, събития, процеси
  3. 3. Кооперативен подход на преподаване Съществена е комуникацията между членовете на групата, представяща учебния материал, или между „преподаващия учащ” и аудиторията. Използването на ИКТ допринася в голяма степен както приподготовката на проекта, така и за изпълнението и презентацията му. Структуриране на положителна взаимозави- симост. Учащите се работят в групи.
  4. 4. Изготвил: Илиана Илиева-Дъбова Образователен блог Българско училище в чужбина Използвана литература:  Иванов, Иван. Интерактивни методи на обучение. С.  Терзиева, В., П. Кадемова–Кацарова. Съвременни ИКТ базирани методи на обучение. Шеста национална конференция „Образованието в информационното общество“, С.  www.ilieva-dabova.blogspot.com

×