Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Günəşin hərəkəti.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
ff berk - Copy.docx
ff berk - Copy.docx
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Günəşin hərəkəti.pptx

 1. 1. GÜNƏŞİN HƏRƏKƏTİ @Asan Fizika @fizika_physics
 2. 2. Ətrafımıza baxsaq, çox güman ki, Yer kürəsinin hərəkətsiz olduğunu, Günəşin Yerin ətrafında fırlandığını düşünürük. Çünki həqiqətən günəş hərəkət edir kimi görünür. Halbuki biz bilirik ki, bütün göy cisimləri Günəş sistemində Günəş adlandırdığımız ulduzun ətrafında fırlanır. Günəş hər hansı bir günəş sistemi cismi ətrafında fırlanmır. Oturduğumuz yerdə hər hansı bir hərəkət hiss etmədiyimiz üçün səhv düşünməmiz normal haldır. Halbuki bilirik ki dünya öz oxu ətrafında saniyədə 460 m/san sürətlə fırlanır. Buna görə də 1 gün 23 saat 56 dəq 4 saniyə qədərdir. Təxminən 24 saat edir. 24 saat içində dünya üzərindəki bir nöqtə dünyanın ətrafında bir tam dövr edərək başlanğıcda olduğu yerə geri qayıdır.
 3. 3. • Dünya həmçinin Günəş ətrafında da fırlanır. Dünyanın Günəş ətrafındakı 1 tam dövrünü 1 il adlandırırıq. Bu 1 il – 365 günə bərabərdir. Günəş ətrafında fırlanan hər bir göy cisminin həm öz ətrafında fırlanması dünyaya görə fərqli sürətlərdə, həm Günəş ətrafındakı fırlanmaları dünyaya görə fərqli sürətlərdədir. Yəni, həm 1 illəri həm də 1 günləri fərqlidir. Məs: Yupiter öz oxu ətrafında 1 tam dövrü 10 saata, Venera isə 116 gündə tamamlayır. Dünya o qədər sabit sürətlə hərəkət edir ki, demək olar ki təcil olmadığı üçün biz dünyanın fırlandığını hiss etmirik.
 4. 4. Günəş öz ətrafında fırlanır? • Günəş də digər göy cisimləri kimi öz ətrafında fırlanır. Günəşin öz ətrafında 1 tam dövrü = 27 dünya günü. Amma Sabit fırlanmır. Fərqli nöqtələrində fərqli sürətlərlə rastlaşırıq. Məs: Ekvatora daha yaxın hissələrdə bir tam dövr 25 gündürsə, qütblərə doğru getdikcə 31-35 günə qədər uzana bilir. Günəş sabit deyil. Günəş Samanyolu qalaktikası içərisində (yəni içərisində 200-400 milyard ulduz olan qalaktika içərisində) qalaktikanın mərkəzində yerləşən qara dəliyin ətrafında fırlanır. Günəşin Samanyolu qalaktikası ətrafındakı 1 tam dövrü = 200-250 milyon il-ə bərabərdir. Yəni günəş Samanyolu qalaktikasının mərkəzinə görə indi olduğu nöqtədə ən son olduğunda Dünya üzərində dinazavrlar var idi. Günəşin hal hazırda sadəcə 18 yaşı vardır.
 5. 5. Təsəvvür edin ki, kamera sabit bir yerə qoyulur. Hər gün, bütün il boyu. Eyni zamanda səmanın şəklini çəkdiniz. Və bütün şəkilləri bir-birinin üstünə qoyursan. Yaranan görüntüdə günəş necə görünəcək? Hələ bir nöqtə? Bu dairəvi yoldur? Heç biri. Qəribədir ki, Günəşin səkkizinci gün kimi tanınan səkkiz rəqəmli forması görünür, bəs niyə? Yerin hərəkəti bir neçə dövrə fayda verir. Hər şeydən əvvəl öz oxu ətrafında fırlanır, orta hesabla hər 24 saatdan bir səhər və axşam əmələ gətirir. O, həmçinin daha yavaş bir dövrədə təxminən 365 gün Günəş ətrafında fırlanır. Ancaq səhv bir şey var. Yer öz orbitinin müstəvisinə nisbətən Şimal qütbü yuxarıya doğru fırlanmır. Bunun əvəzinə, onun oxu 23,4 dərəcə sabit bir meylə malikdir. Bu, Yerin eksenel əyilməsi və ya əyilməsi kimi tanınır. 23 dərəcə yamac böyük bir şey kimi görünməyə bilər, amma buna görə fərqli fəsilləri yaşayırıq. Çünki Yer illik orbitini tamamladıqca, ox eyni istiqamətdə əyilmiş qalır və hər il planetin şimal yarısının Günəşdən, cənub yarısının isə Günəşdən uzaqlaşdığı və ya əksinə uzun dövrlər olur.
 6. 6. Yarımkürədə yayda günəş səmadan yüksəkdə dayanaraq günləri uzadır və istiləşdirir. Günəşin meyli, ekvator ilə Yerin Günəşin birbaşa üstündəki mövqeyi arasındakı bucaq ildə bir dəfə ən yüksək həddə çatır. Bu gün yay gündönümü kimi tanınır. Bu, ilin ən uzun günüdür və günəşin səmada ən uzun müddət göründüyü yeganə gündür. Yer oxunun Günəşin səmadakı mövqeyində niyə qismən yerdəyişdiyini və səkkiz günlük uzunluğun Günəşin il boyu 46,8 dərəcə əyilməsini necə əks etdirdiyini izah edəcəyik. Bəs niyə düz xətt deyil, səkkiz rəqəmi? Bu, Yerin fırlanmasının başqa bir xüsusiyyəti, onun mərkəzdən kənar olması ilə bağlıdır. Yerin Günəş ətrafında fırlanması onun Günəşdən məsafəsi müxtəlif nöqtələrdə dəyişdiyi üçün ellips forması yaradır. Yerin gücünün ahəngdar dəyişməsi Yerin Günəşə ən sürətli fırlanmasını yanvarda Günəşə ən yaxın olduğu zaman və ən yavaş olduğu iyulda etməyə imkan verir. yəni günəş ən uzaq nöqtədə olur.
 7. 7. Yerin ekssentrikliyi o deməkdir ki, Günəşin göydə ən yüksək olduğu zaman günəş vaxtı həmişə günün eyni nöqtəsində baş vermir. Yəni günəş saatı adi saatdan 16 dəqiqə qabaqda və ya 14 dəqiqə sonra gələ bilər. Əslində saatın vaxtı ilə Günəşin vaxtı ildə cəmi 4 dəfə üst-üstə düşür. Səkkizinci günün eni bu sapmanın dərəcəsini əks etdirir. Bəs insanlar illər əvvəl düzgün vaxtı necə bilirdilər? Bəşəriyyət tarixinin çox hissəsi üçün Günəşin mövqeyini izləmək kifayət idi. Ancaq müasir dövrdə günəş saatları ilə mexaniki saatlar arasındakı fərq əhəmiyyət qazandı. Ptolemey tərəfindən tapılan və daha sonra İohannes Keplerin işi ilə tənzimlənən zaman bərabərliyi, görünən günəş vaxtı ilə hamımızın etibar etdiyi əsas vaxt arasında dəyişir. Əslində, qlobuslarda səkkizinci günlər yazılmışdır ki, insanlar ilin gününə görə saat vaxtı ilə günəş vaxtını ayırd edə bilsinlər. Səkkizinci günün necə görünməsi harada olduğunuzdan asılıdır. Cənub yarımkürəsində olsanız, o, sizin eninizə bucaq altında əyiləcək və ya tərsinə çevriləcək. Başqa bir planetdəsinizsə, tamamilə fərqli bir şey tapa bilərsiniz. Həmin planetin orbital ekssentrikliyinə və eksenel meylinə görə, səkkizinci gün
 8. 8. • Günəşin hər gün eyni saatda çəkilən şəkili, burada görülən, analemma kimi tanınan vizual nümunəni verəcəkdir. Sıxılmış, 8-ə bənzər forma, Dünyanın kosmosdakı orbitinin müxtəlif amilləri ilə bağlıdır.
 9. 9. Günün istənilən vaxtında, Günəşin səmada görünən mövqeyini əhatə edən mənzərənin şəklini çəkmək üçün nəzəri olaraq kamera quraşdıra bilərsiniz. Əgər ertəsi gün eyni vaxtda, yəni 24 saat sonra geri qayıtsanız, Günəşin öz mövqeyinin çox az da olsa dəyişdiyini görərdiniz. Bunu bir il ərzində hər gün etsəniz, iki vacib şeyi kəşf edərdiniz: 1) Dünya 1 il əvvəlki orbitindəki eyni nöqtəyə qayıtdığı üçün, Günəş də nəhayət öz başlanğıc nöqtəsinə qayıdacaqdır. 2) Ortaya çıxan şəkil, bir ilməyi digərindən daha böyük olan 8-ə bənzər kimi görünəcəkdir. Hansı ki biz onu analemma kimi tanıyırıq.
 10. 10. • Günəşin görünən hərəkətinin ilk böyük töhfəsi Yerin öz oxu ətrafında əyilmiş halda Günəş ətrafında fırlanmasıdır. Dünyanın təqribən 23,5°-lik əyilməsi müxtəlif yerlərdə olan müşahidəçilərin, il boyunca Günəşin üfüqün üzərində daha yuxarı və ya aşağı mövqelərə çatdığını görmələrini təmin edir. Yarımkürəniz Günəşə doğru əyik olduqda, Günəşin maksimum mövqeyi zenitə yaxınlaşacaq, yarımkürəniz uzaqlaşdıqda isə Günəşin maksimum mövqeyi ondan uzaqlaşacaq.
 11. 11. • Dünyanın yarısı ana ulduzumuza tərəf əyildikdə, Günəşin səmadakı yolu daha uzun görünür, daha yüksəklərə qalxır və bizə ortalamadan daha çox saatlıq gün işığı verir. Oxun əyriliyi Yerdəki fəsillərin səbəbidir.
 12. 12. Ümumiyyətlə, bütün Yer kürəsində Günəş səmanın şərq hissəsindən yüksəlir, ekvator istiqamətinə doğru yuxarı qalxır və sonra aşağı enərək Qərbdə batır. 23,5° S enindən cənubda, İyun gündönümü Günəşin ən qısa, səmadan keçən ən aşağı yolunu, dekabr gündönümü isə ən uzun, ən yüksək yolu göstərir. 23,5° N enliyindən şimalda, dekabr gündönümü Günəşin ən qısa, səmadan keçən ən aşağı yolunu, iyun gündönümü isə ən uzun, ən yüksək yolu qeyd edir. 2 tropik arasında (23.5° S və 23.5° N arasında) Günəş bir gündönümündən bərabər məsafədə iki gündə birbaşa yuxarıdan keçəcək.
 13. 13. • İstənilən yerdən, il boyunca Günəşin mövqeyini izləyəcək olsaydınız, məsələn, pinhole (iynə deşiyi) kamerası vasitəsilə - bunu görərdiniz.
 14. 14. Günəş sistemimizə qalaktikanın xaricindən baxmaq üçün uzaqlaşaq. O zaman biz Günəşin və onun ətrafında fırlanan bütün planetlərin hərəkətindəki həqiqəti görəcəyik. Günəş, bütün planetlərlə birlikdə orbitində, orta hesabla 220 km/s sürətlə fırlanır. Ancaq, bu qorxunc sürətlə Günəş orbitini hər 226 milyon ildən bir dövrə tamamlayır. Günəşin yaranmasından bu yana, yəni 4,6 milyard il əvvəl qalaktikanın mərkəzi ətrafında 18 dövrə tamamlamışdır.
 15. 15. Qalaktikamız olan Süd Yolu, təxminən 100-400 milyard ulduzdan ibarətdir. Günəşimiz qalaktika mərkəzindən təxminən 27.000 işıq ili uzaqda olub, hər hansı bir ulduzun yolunda ən kiçik bir toqquşma və ya heç bir qüsur olmadan, böyük ölçüdə harmonik şəkildə fırlanan bu ulduzlardan biridir. Ulduzların əksəriyyətinin planetləri var və bu planetlərin əksəriyyətinin peykləri var, və onların hamısı bir- birinin ətrafında fırlanır. Günəş sistemimizə və ucsuz-bucaqsız okeanın ortasında üzürmüş kimi sprial (helix) hərəkətlə necə hərəkət etdiyinə baxın.

×