SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
Descargar para leer sin conexión
15-16 ikasturtea
curso 15-16
Izen emate arautegia / Normativa de inscripción
-Izen emateak kirol zerbitzuan egingo dira, gero hauek gimnasioekin gestio denak eginez / Las
inscripciones se realizarán en el servicio de deportes, realizando estos todas las gestiones con los
gimnasios.
-Izen emateak gutxienez bi hilabetetarako izango dira / Las inscripciones se realizarán como mínimo
por dos meses.
-Ekintzen iraupena urritik ekainera izango da (uztaileko asistentzia banan banan aztertuko da) /
Las actividades serán de octubre a junio (la posibilidad de asistir en julio se estudiará individualmente).
-Kobrantzak gimnasioen arabera egingo dira eta gimnasioan bertan / Los cobros se realizarán
dependiendo de cada gimnasio y en el gimnasio.
-Baja emateko, kirol zerbitzuan eta gimnasioan esan / Para darse de baja, habrá que comunicarlo en
el servicio de deportes y en el gimnasio.
Hurrengo gimasioetan parte hartu dezakezue: / Podéis participar en las actividades de los siguientes
gimnasios:
HEGALAK GIMNASIOA: De Cervantes Plaza, 20004, Donostia
LA PERLA GIMNASIOA: Paseo la Concha s/n, 20007, Donostia
REAL CLUB DE TENIS DE SAN SEBASTIAN: Eduardo Chillida Pasealekua, 9, 20008,
Donostia
EASO GIMNASIOA: Easo Kalea, 53, 20012 Donostia, Gipuzkoa
IRUDI GIMNASIOA: Uharkape, 2 Bajo, Arrasate
(Uharkapeko frontoiaren ondoan/ junto al frontón de Uharkape)
BETI-ONA GIMNASIOA: Uribarri Etorbidea, 12 Arrasate
(GEP-eko fakultate ondoan/ junto a la facultad de GEP)
NEREA GIMNASIOA: Aprendices 4 Bajo, Arrasate
CAPOEIRA SENZALA EUSKADI: Eskoriatzako pilotalekuan konfirmatzeko / en el frontón de
Eskoriatza, por confirmar
Eta udaletxetako kirol eskaintza (udalaren tarifak) / y la oferta deportiva de los
ayuntamientos (tarifas del ayuntamiento)
 Aretxabaletako kiroldegia / Polideportivo de Aretxabaleta http://ibarrakiroldegia.com/
(unibertsitate prezioa / precio universitario)
 Arrasateko kiroldegia / Polideportivo de Mondragón
http://www.arrasate.eus/eu/udala/udal-sail-eta-zerbitzuak/kirola (unibertsitate prezioa /
precio universitario)
 Eskoriatzako kiroldegia / Polideportivo de Eskoriatza
http://www.eskoriatza.net/bizi/kirolak/kiroldegia (unibertsitate prezioa / precio
universitario)
 Oñatiko kiroldegia / Polideportivo de Oñati
http://www.xn--oati-gqa.eus/es/servicios-municipales/deportes/polideportivo-zubikoa
(ikasle prezioa urteko azken hiruhilabetean / precio alumnado último trimestre)
JARDUERAK / ACTIVIDADES
CICLO INDOOR edo SPINNING: Bizikleta gainean, erritmo ezberdinak jarraituz lan aerobikoa egitea / gran
trabajo aeróbico siguiendo el ritmo sobre una bicicleta.
BODY-JAM: Funk, karibear... dantza mugimenduekin lan aerobikoa egitea / trabajo aeróbico mezclando bailes
caribeños, funk…
BODY-PUMP edo BODY-POWER: Pesekin indar lana egiten da erritmoa jarraituz / trabajo de fuerza con pesas
siguiendo el ritmo.
BODY-COMBAT: Borroka artetan oinarritutako entranamendu aerobikoa erritmoa jarraituz / trabajo aeróbico
basado en distintas artes marciales.
STEP: Plataforma baten gainean egiten den aerobik Saioa / sesión de aeróbic con ayuda de una plataforma para
mayor nivel de exigencia.
AEROBIK: Erritmoa jarraituz koreografien bidez lan aerobikoa egitea / trabajo aeróbico mediante la realización de
distintas coreografias siguiendo el ritmo.
BATUKA: Erritmoa jarraituz koreografien bidez lan aerobikoa egitea / trabajo aeróbico mediante la realización de
distintas coreografías siguiendo el ritmo.
HIP-HOP: Hip-hop erritmoa jarraituz koreografien bidez lan aerobikoa egitea / trabajo aeróbico mediante la
realización de distintas coreografías siguiendo el ritmo hip-hop.
BODY-BALANCE: Gorputz eta buruaren entrenamendua, yoga, tai-chi, pilates metodotan oinarrituta /
entrenamiento de cuerpo y mente basado en los principios del yoga, tai-Chi, pilates...
YOGA: Arnasketa, jarrera mantendu etab.en bidez, gorputz eta adimena lantzea / trabajo de cuerpo y mente
mediante la respiración, posturas mantenidas....
PILATES: Gorputza era konzientean lantzeko jarduera da, adimenari garrantzi asko emanez / actividad que
trabaja el cuerpo de una manera consciente, dando mucha importancia al aspecto mental.
KARATE: Txinatik datorren borroka artea, koordinazioa, azkartasuna... lantzen dueña / arte marcial de origen
chino, que trabaja coordinación, rapidez...
BOXEO: Aintzinatik praktikatzen den borroka kirola / deporte de lucha que se practica desde la antigua Grecia.
CAPOEIRA: Brasildik datorren borroka eta dantza nahasten dituen jarduera / actividad proveniente de Brasil, que
mezcla el arte marcial y baile.
MUSKULAZIOA edo FITNESS: Kardiobaskular makina edo muskulazio gela erabiltzeko aukera / posibilidad de
utilizar sala de máquinas o cardiovascular.
G.A.P.: Gluteo, abdominal eta hankak lantzera bideratutako saioak / sesiones dirigidas a trabajar glúteos, abdomen y
piernas.
FITBALL: Pilota handi baten laguntzaz egiten den jarduera, indarra eta malgutasuna lantzeko / actividad que
trabaja la fuerza y flexibilidad con la ayuda de una gran pelota de goma.
TRX: Esekiduran (en suspensión) egindako indar lana, gorputz guztiaren tonifikazioa bilatzen duela / trabajo de
fuerza que busca tonificar todo el cuerpo trabajando suspendido por arneses.
RPM: Bizikletan egiten den lan aerobikoa era neurtu eta zehatz batean / trabajo aeróbico sobre una bicicleta de una
manera controlada y concreta.
ZUMBA: Musika latindarraz lagunduz, ariketa aerobikoak egitea / mezcla de música latina y ejercicios aeróbicos.
MUko ikasleek ez dute matrikularik ordaintzen / alumnos/as de MU no pagan matrícula
MUko ikasleentzat gimnasiorako sarrera / entrada al gimnasio para alumnos/as de MU
 Hilabetea 30€/mes 30€
Oharra: 13:00-15:00 eta 19:00-21:00 artean MONDRAGON UNIBERTSITATEko tarifa duten 7 sar daitezke.
Aviso: entre 13:00-15:00 y 19:00-21:00 sólo pueden entrar 7 personas con abono de MONDRAGON
UNIBERTSITATEA.
REAL CLUB DE TENIS DE SAN SEBASTIÁN
Laster informazio guztia.
Pronto toda la información.
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata
7.30 RPM RPM BODY
PUMP
9.30 SH´BAM
CLUB
RUNNING
BODY
PUMP
TRX RPM BODY
BALANCE
10.30 PILATES RPM
13.30 PILATES RPM BODY
COMBAT
SH´B AM
15.00 RPM TRX SH´B AM BODY
PUMP
BODY
BALANCE
17.00 CX WORX SH^BAM
JUNIOR
CX WORX SH^BAM
JUNIOR
17.30 BODY
BALANCE
BODY
PUMP
BODY
BALANCE
17.45 TRX
18.00 RPM RPM RPM
18.30 BODY
COMBAT
PILATES
CLUB
RUNNING
SH´B AM
19.30 BODY
PUMP
RPM
SH´BAM
BODY
COMBAT
RPM
20.30 RPM PILATES BODY
BALANCE
CX WORX
WWW.IRUDI SPORT.DENDARI.COM TLF :943772087
MUko ikasleek ez dute matrikularik ordaintzen / alumnos/as de MU no pagan matrícula
MUko ikasleentzat / alumnos/as de MU
 Egunero / todos los días 53.50€
 Hiru egun / tres días 47€
 Bi egun / dos días 42€
Nerea.M Dance and Fitness
nereamdanceandfitness@hotmail.com
8:45
9:30
GAP
9:45 PUMP PUMP
10:30 COMBAT/PUMP
10:45
13:30
PUMP
ZUMBA GAP BALANCE
14:15 ZUMBA
STEP
15:00 AERODANCE/STEP
INTERMEDIO
ZUMBA GAP
BALANCE
17:00
17:15 FITCORE
17:45
PUMP
ZUMBA
STEP
PUMP GAP
18:00
18:30 GAP GIMNASIA
BALANCE
19:15 ZUMBA STEP AERODANCE/STEP
AVANZADO
20:00
20:15 SALSA
NIVEL
II
COMBAT
21:15 SALSA
ON2
INTER
BAILES
LATINOS
 MUko ikasleek ez dute matrikularik ordainduko / los/as alumnos/as de MU no pagan
matrícula
 Izen ematea gutxienez 2 hilabetetarako / alta mínima de 2 meses
 EKINTZEN PREZIOA EGUNEN ARABERA / precio de actividades según días:
o 2 egun / 2 días: 35€
o Egunero / todos los días: 49€
o Dantzak / bailes: 25€
Saioa gimnasioa
gymsaioa@gmail.com / 943 799731
 MUko ikasleentzat prezioak / precios:
o Matrikularik ez / No hay matrícula
o Kuota bakarra ekintza guztietarako / cuota única para todas las actividades
o 40€/hilean MUko ikasleentzat (tarifa arrunta 50€) / 40€/mes para alumnos/as de
MU (cuota normal 50€)
Beti Ona gimasioa
 Muskulazio gela; 39€ hilabeteko (ez da matrikularik ordaintzen) / sala de musculación
39€ mes (no hay matricula).
o HIRUKOTE ESKAINTZA: 2 abonatu berri eramanda edo hiruko taldean sozio
egitera joanez gero, bakoitzari 33€ hilabetea (6€-ko deskontua)
o OFERTA TRIDENTE: si llevas a 2 socios nuevos o en caso de hacerse socio en trios,
la cuota será de 33€/mes (descuento de 6€)
 Gainerako zerbitzuak: Giharketa, fitness, kardio, elikaduran aholkularitza,
bodystat. / Servicios adicionales: Musculación, fitness, cardiovascular, asesoramiento
en alimentación, bodystat.
Indar gimasioa
indargym@gmail.com
 Muskulazio gela; 30€ hilabeteko (ez da matrikularik ordaintzen) / Sala de musculación
30€ mes (no hay matricula).
 Gainerako zerbitzuak: Aholkularitza / otros servicios: asesoramiento.
Capoeira (konfirmatzeko / por confirmar)
Capoeirako Senzala Euskadi taldeak saio hauek emango ditu / clases impartidas por el
grupo de Capoeira Senzala Euskadi.
Astelehenetan Arrasateko Gaztelupe ikastetxean 19:30-21:00 artean / lunes en el centro
escolar de Gaztelupe de Arrasate de 19:30 a 21:00
www.senzalaeuskadicapoeira.com; senzalaeuskadi@hotmail.com; 625 772 295
Hasiberri eta aurreratuen taldeak / grupos de principiantes y avanzados
Prezioa: 20€ ikasleak (astean saio 1) / precio: alumnos/as 20€ (una sesión semanal)
UDAL INSTALAKUNTZAK /
/ INSTALACIONES PÚBLICAS
ARETXABALETAKO IBARRA KIROLDEGIA /
IBARRA DE ARETXABALETA
 MUko ikasleek eta langileentzat eskaintza berezia: tarifa murriztua, astelehenetik-
ostiralera 8:00-16:00 artean, hilean 17,37€. (Asteburuetan ezin erabili) / Especial para
alumnos/as y trabajadores/as de MU. Lunes a viernes 8:00-16:00 21.19€
Ikasleentzako tarifa arrunta (18-23 urte): hilean 22,48€ (egunero eta edozein
ordutegi) / tarifa joven 18-23 años, 22,48€/mes (todos los días y cualquier horario).
 MUko ikasleei, 1. aldian matrikula kobratuko zaie, baina hurrengo ikasturteetarako
gorde egingo zaie, kiroldegian baja eman eta berriz alta ematerakoan / Los/as
alumnos/as y trabajadores de MU solo pagarán la matrícula el primer año, luego se les
guardará.
 Huheziko ikasleak beherapen bereziak izan dituzte. Informazioa hemen / Los/as
alumnos/as de Huhezi tendrán descuentos especiales. Información aquí (en euskera).
 http://ibarrakiroldegia.com/
ARRASATEKO KIROLDEGIA /
POLIDEPORTIVO DE ARRASATE
 17€/hilabetea irailetik ekainerako bazkidetzan, igerileku eta gimnasioa erabiltzeko
aukera / 17€/mes en abonos de curso escolar, de septiembre a junio, acceso a piscina y
gimnasio.
 http://www.arrasate.eus/eu/udala/udal-sail-eta-zerbitzuak/kirola
ESKORIATZAKO MANUEL MUÑOZ KIROLDEGIA /
POLIDEPORTIVO DE ESKORATZA MANUEL MUÑIZ
 Hiruhilabeteko abonua: 20€+10€ matrikula (urria-abendua, urtarrila-martxoa edo apirila-
ekaina) / abono trimestral 20€+10€ de mátricula (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-junio
 Urteko abonua: 80€+10€ matrikula (urtarriletik abendura) / abono anual, 80€+10€
matrícula (enero-diciembre).
 Igerileku eta gimnasioa erabiltzeko aukera. Gainontzeko kirol jarduerak abonatuentzat
merkeagoak dira / uso libre de piscina y gimnasio y descuentos (precio abonado/a) en otras
actividades.
 Huheziko ikasleei abonuaren %20eko deskontua egingo zaie, informazioa hemen /
Precios especiales para alumnos/as de Huhezi. Info aquí (en Euskera).
 http://eskoriatza.eus/eskoriatza-herria/eskoriatzan-bizi/kiroldegia
OÑATIKO ZUBIKOA KIROLDEGIA /
POLIDEPORTIVO ZUBIKOA DE OÑATI
Urteko azken 3 hilabetetan soilik abonatuz gero urteko kuotaren %35a soilik ordaindu
beharko da. 21 urtetik beherako ikasleak 27€; 21 urtetik gorakoek, berriz, 35€ / Abonos
de octubre a diciembre 35 de la cuota anual. Alumnos/as menores de 21 años 27€; mayores de
21 años 35€.
 Igerileku eta gimnasioa erabiltzeko aukera. Gainontzeko kirol jarduerak abonatuentzat
merkeagoak dira / uso libre de piscina y gimnasio y descuentos (precio abonado/a) en otras
actividades.
 http://www.xn--oati-gqa.eus/eu/udal-zerbitzuak/kirolak/zubikoa-
kiroldegia?set_language=eu

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (7)

PROYECTO ANUAL
PROYECTO ANUALPROYECTO ANUAL
PROYECTO ANUAL
 
baterías de pruebas kinesiologicas
baterías de pruebas kinesiologicasbaterías de pruebas kinesiologicas
baterías de pruebas kinesiologicas
 
Programa 1 y 2 mujeres
Programa 1 y 2 mujeresPrograma 1 y 2 mujeres
Programa 1 y 2 mujeres
 
Deportes 2013 SFJH
Deportes 2013 SFJHDeportes 2013 SFJH
Deportes 2013 SFJH
 
El efecto de un programa de entrenamiento con plataforma de equilibrio en la ...
El efecto de un programa de entrenamiento con plataforma de equilibrio en la ...El efecto de un programa de entrenamiento con plataforma de equilibrio en la ...
El efecto de un programa de entrenamiento con plataforma de equilibrio en la ...
 
Erick Arellano Hernández
Erick Arellano HernándezErick Arellano Hernández
Erick Arellano Hernández
 
Articulo abfutbol
Articulo abfutbolArticulo abfutbol
Articulo abfutbol
 

Similar a 2015-2016 fitness eskaintza MONDRAGON UNIBERTSITATEA

mi plan de entremiento
mi plan de entremientomi plan de entremiento
mi plan de entremientoqwertmnbv
 
Metodologia_de_la_Gimnasia (1).docx
Metodologia_de_la_Gimnasia (1).docxMetodologia_de_la_Gimnasia (1).docx
Metodologia_de_la_Gimnasia (1).docxAndresJaimes43
 
Carta de servicios y normativa
Carta de servicios y normativaCarta de servicios y normativa
Carta de servicios y normativaHydra
 
SMS System: Estabilización de la columna vertebral
SMS System: Estabilización de la columna vertebralSMS System: Estabilización de la columna vertebral
SMS System: Estabilización de la columna vertebralRoger Villoro Olle
 
Calistenia educ fisica-uba
Calistenia educ fisica-ubaCalistenia educ fisica-uba
Calistenia educ fisica-ubaAdrian Gómez
 
Presentacion p4 ud2
Presentacion p4 ud2Presentacion p4 ud2
Presentacion p4 ud2jamalromu
 
Reglamento fitness atletico
Reglamento fitness atleticoReglamento fitness atletico
Reglamento fitness atleticoIFBB
 
Plan de entrenamiento
Plan de entrenamientoPlan de entrenamiento
Plan de entrenamientonurianaranjo7
 
Plan de entrenamiento
Plan de entrenamientoPlan de entrenamiento
Plan de entrenamientonurianaranjo7
 
Sistemas de entrenamiento
Sistemas de entrenamientoSistemas de entrenamiento
Sistemas de entrenamientomayor mayor
 

Similar a 2015-2016 fitness eskaintza MONDRAGON UNIBERTSITATEA (20)

mi plan de entremiento
mi plan de entremientomi plan de entremiento
mi plan de entremiento
 
Proyecto administración final
Proyecto administración finalProyecto administración final
Proyecto administración final
 
Metodologia_de_la_Gimnasia (1).docx
Metodologia_de_la_Gimnasia (1).docxMetodologia_de_la_Gimnasia (1).docx
Metodologia_de_la_Gimnasia (1).docx
 
Carta de servicios y normativa
Carta de servicios y normativaCarta de servicios y normativa
Carta de servicios y normativa
 
Ticted manquecheo
Ticted manquecheoTicted manquecheo
Ticted manquecheo
 
SMS System: Estabilización de la columna vertebral
SMS System: Estabilización de la columna vertebralSMS System: Estabilización de la columna vertebral
SMS System: Estabilización de la columna vertebral
 
GYM-TIME
GYM-TIMEGYM-TIME
GYM-TIME
 
Calistenia educ fisica-uba
Calistenia educ fisica-ubaCalistenia educ fisica-uba
Calistenia educ fisica-uba
 
1. gimnasia
1. gimnasia1. gimnasia
1. gimnasia
 
lucero 4 spt au (2).docx
lucero 4 spt au (2).docxlucero 4 spt au (2).docx
lucero 4 spt au (2).docx
 
Power conan
Power conanPower conan
Power conan
 
Presentacion p4 ud2
Presentacion p4 ud2Presentacion p4 ud2
Presentacion p4 ud2
 
Proyecto gym
Proyecto gymProyecto gym
Proyecto gym
 
ACTIVIDADES.docx
ACTIVIDADES.docxACTIVIDADES.docx
ACTIVIDADES.docx
 
Reglamento fitness atletico
Reglamento fitness atleticoReglamento fitness atletico
Reglamento fitness atletico
 
Plan de entrenamiento
Plan de entrenamientoPlan de entrenamiento
Plan de entrenamiento
 
Presentacion sc 1
Presentacion sc 1Presentacion sc 1
Presentacion sc 1
 
Plan de entrenamiento
Plan de entrenamientoPlan de entrenamiento
Plan de entrenamiento
 
Sistemas de entrenamiento
Sistemas de entrenamientoSistemas de entrenamiento
Sistemas de entrenamiento
 
Proyecto
ProyectoProyecto
Proyecto
 

2015-2016 fitness eskaintza MONDRAGON UNIBERTSITATEA

 • 2. Izen emate arautegia / Normativa de inscripción -Izen emateak kirol zerbitzuan egingo dira, gero hauek gimnasioekin gestio denak eginez / Las inscripciones se realizarán en el servicio de deportes, realizando estos todas las gestiones con los gimnasios. -Izen emateak gutxienez bi hilabetetarako izango dira / Las inscripciones se realizarán como mínimo por dos meses. -Ekintzen iraupena urritik ekainera izango da (uztaileko asistentzia banan banan aztertuko da) / Las actividades serán de octubre a junio (la posibilidad de asistir en julio se estudiará individualmente). -Kobrantzak gimnasioen arabera egingo dira eta gimnasioan bertan / Los cobros se realizarán dependiendo de cada gimnasio y en el gimnasio. -Baja emateko, kirol zerbitzuan eta gimnasioan esan / Para darse de baja, habrá que comunicarlo en el servicio de deportes y en el gimnasio. Hurrengo gimasioetan parte hartu dezakezue: / Podéis participar en las actividades de los siguientes gimnasios: HEGALAK GIMNASIOA: De Cervantes Plaza, 20004, Donostia LA PERLA GIMNASIOA: Paseo la Concha s/n, 20007, Donostia REAL CLUB DE TENIS DE SAN SEBASTIAN: Eduardo Chillida Pasealekua, 9, 20008, Donostia EASO GIMNASIOA: Easo Kalea, 53, 20012 Donostia, Gipuzkoa IRUDI GIMNASIOA: Uharkape, 2 Bajo, Arrasate (Uharkapeko frontoiaren ondoan/ junto al frontón de Uharkape) BETI-ONA GIMNASIOA: Uribarri Etorbidea, 12 Arrasate (GEP-eko fakultate ondoan/ junto a la facultad de GEP) NEREA GIMNASIOA: Aprendices 4 Bajo, Arrasate CAPOEIRA SENZALA EUSKADI: Eskoriatzako pilotalekuan konfirmatzeko / en el frontón de Eskoriatza, por confirmar Eta udaletxetako kirol eskaintza (udalaren tarifak) / y la oferta deportiva de los ayuntamientos (tarifas del ayuntamiento)  Aretxabaletako kiroldegia / Polideportivo de Aretxabaleta http://ibarrakiroldegia.com/ (unibertsitate prezioa / precio universitario)  Arrasateko kiroldegia / Polideportivo de Mondragón http://www.arrasate.eus/eu/udala/udal-sail-eta-zerbitzuak/kirola (unibertsitate prezioa / precio universitario)
 • 3.  Eskoriatzako kiroldegia / Polideportivo de Eskoriatza http://www.eskoriatza.net/bizi/kirolak/kiroldegia (unibertsitate prezioa / precio universitario)  Oñatiko kiroldegia / Polideportivo de Oñati http://www.xn--oati-gqa.eus/es/servicios-municipales/deportes/polideportivo-zubikoa (ikasle prezioa urteko azken hiruhilabetean / precio alumnado último trimestre) JARDUERAK / ACTIVIDADES CICLO INDOOR edo SPINNING: Bizikleta gainean, erritmo ezberdinak jarraituz lan aerobikoa egitea / gran trabajo aeróbico siguiendo el ritmo sobre una bicicleta. BODY-JAM: Funk, karibear... dantza mugimenduekin lan aerobikoa egitea / trabajo aeróbico mezclando bailes caribeños, funk… BODY-PUMP edo BODY-POWER: Pesekin indar lana egiten da erritmoa jarraituz / trabajo de fuerza con pesas siguiendo el ritmo. BODY-COMBAT: Borroka artetan oinarritutako entranamendu aerobikoa erritmoa jarraituz / trabajo aeróbico basado en distintas artes marciales. STEP: Plataforma baten gainean egiten den aerobik Saioa / sesión de aeróbic con ayuda de una plataforma para mayor nivel de exigencia. AEROBIK: Erritmoa jarraituz koreografien bidez lan aerobikoa egitea / trabajo aeróbico mediante la realización de distintas coreografias siguiendo el ritmo. BATUKA: Erritmoa jarraituz koreografien bidez lan aerobikoa egitea / trabajo aeróbico mediante la realización de distintas coreografías siguiendo el ritmo. HIP-HOP: Hip-hop erritmoa jarraituz koreografien bidez lan aerobikoa egitea / trabajo aeróbico mediante la realización de distintas coreografías siguiendo el ritmo hip-hop. BODY-BALANCE: Gorputz eta buruaren entrenamendua, yoga, tai-chi, pilates metodotan oinarrituta / entrenamiento de cuerpo y mente basado en los principios del yoga, tai-Chi, pilates... YOGA: Arnasketa, jarrera mantendu etab.en bidez, gorputz eta adimena lantzea / trabajo de cuerpo y mente mediante la respiración, posturas mantenidas.... PILATES: Gorputza era konzientean lantzeko jarduera da, adimenari garrantzi asko emanez / actividad que trabaja el cuerpo de una manera consciente, dando mucha importancia al aspecto mental. KARATE: Txinatik datorren borroka artea, koordinazioa, azkartasuna... lantzen dueña / arte marcial de origen chino, que trabaja coordinación, rapidez... BOXEO: Aintzinatik praktikatzen den borroka kirola / deporte de lucha que se practica desde la antigua Grecia. CAPOEIRA: Brasildik datorren borroka eta dantza nahasten dituen jarduera / actividad proveniente de Brasil, que mezcla el arte marcial y baile. MUSKULAZIOA edo FITNESS: Kardiobaskular makina edo muskulazio gela erabiltzeko aukera / posibilidad de utilizar sala de máquinas o cardiovascular. G.A.P.: Gluteo, abdominal eta hankak lantzera bideratutako saioak / sesiones dirigidas a trabajar glúteos, abdomen y piernas. FITBALL: Pilota handi baten laguntzaz egiten den jarduera, indarra eta malgutasuna lantzeko / actividad que trabaja la fuerza y flexibilidad con la ayuda de una gran pelota de goma.
 • 4. TRX: Esekiduran (en suspensión) egindako indar lana, gorputz guztiaren tonifikazioa bilatzen duela / trabajo de fuerza que busca tonificar todo el cuerpo trabajando suspendido por arneses. RPM: Bizikletan egiten den lan aerobikoa era neurtu eta zehatz batean / trabajo aeróbico sobre una bicicleta de una manera controlada y concreta. ZUMBA: Musika latindarraz lagunduz, ariketa aerobikoak egitea / mezcla de música latina y ejercicios aeróbicos.
 • 5.
 • 6. MUko ikasleek ez dute matrikularik ordaintzen / alumnos/as de MU no pagan matrícula MUko ikasleentzat gimnasiorako sarrera / entrada al gimnasio para alumnos/as de MU  Hilabetea 30€/mes 30€ Oharra: 13:00-15:00 eta 19:00-21:00 artean MONDRAGON UNIBERTSITATEko tarifa duten 7 sar daitezke. Aviso: entre 13:00-15:00 y 19:00-21:00 sólo pueden entrar 7 personas con abono de MONDRAGON UNIBERTSITATEA. REAL CLUB DE TENIS DE SAN SEBASTIÁN Laster informazio guztia. Pronto toda la información.
 • 7.
 • 8.
 • 9. Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata 7.30 RPM RPM BODY PUMP 9.30 SH´BAM CLUB RUNNING BODY PUMP TRX RPM BODY BALANCE 10.30 PILATES RPM 13.30 PILATES RPM BODY COMBAT SH´B AM 15.00 RPM TRX SH´B AM BODY PUMP BODY BALANCE 17.00 CX WORX SH^BAM JUNIOR CX WORX SH^BAM JUNIOR 17.30 BODY BALANCE BODY PUMP BODY BALANCE 17.45 TRX 18.00 RPM RPM RPM 18.30 BODY COMBAT PILATES CLUB RUNNING SH´B AM 19.30 BODY PUMP RPM SH´BAM BODY COMBAT RPM 20.30 RPM PILATES BODY BALANCE CX WORX WWW.IRUDI SPORT.DENDARI.COM TLF :943772087 MUko ikasleek ez dute matrikularik ordaintzen / alumnos/as de MU no pagan matrícula MUko ikasleentzat / alumnos/as de MU  Egunero / todos los días 53.50€  Hiru egun / tres días 47€  Bi egun / dos días 42€
 • 10. Nerea.M Dance and Fitness nereamdanceandfitness@hotmail.com 8:45 9:30 GAP 9:45 PUMP PUMP 10:30 COMBAT/PUMP 10:45 13:30 PUMP ZUMBA GAP BALANCE 14:15 ZUMBA STEP 15:00 AERODANCE/STEP INTERMEDIO ZUMBA GAP BALANCE 17:00 17:15 FITCORE 17:45 PUMP ZUMBA STEP PUMP GAP 18:00 18:30 GAP GIMNASIA BALANCE 19:15 ZUMBA STEP AERODANCE/STEP AVANZADO 20:00 20:15 SALSA NIVEL II COMBAT 21:15 SALSA ON2 INTER BAILES LATINOS  MUko ikasleek ez dute matrikularik ordainduko / los/as alumnos/as de MU no pagan matrícula  Izen ematea gutxienez 2 hilabetetarako / alta mínima de 2 meses  EKINTZEN PREZIOA EGUNEN ARABERA / precio de actividades según días: o 2 egun / 2 días: 35€ o Egunero / todos los días: 49€ o Dantzak / bailes: 25€
 • 11. Saioa gimnasioa gymsaioa@gmail.com / 943 799731  MUko ikasleentzat prezioak / precios: o Matrikularik ez / No hay matrícula o Kuota bakarra ekintza guztietarako / cuota única para todas las actividades o 40€/hilean MUko ikasleentzat (tarifa arrunta 50€) / 40€/mes para alumnos/as de MU (cuota normal 50€)
 • 12. Beti Ona gimasioa  Muskulazio gela; 39€ hilabeteko (ez da matrikularik ordaintzen) / sala de musculación 39€ mes (no hay matricula). o HIRUKOTE ESKAINTZA: 2 abonatu berri eramanda edo hiruko taldean sozio egitera joanez gero, bakoitzari 33€ hilabetea (6€-ko deskontua) o OFERTA TRIDENTE: si llevas a 2 socios nuevos o en caso de hacerse socio en trios, la cuota será de 33€/mes (descuento de 6€)  Gainerako zerbitzuak: Giharketa, fitness, kardio, elikaduran aholkularitza, bodystat. / Servicios adicionales: Musculación, fitness, cardiovascular, asesoramiento en alimentación, bodystat. Indar gimasioa indargym@gmail.com  Muskulazio gela; 30€ hilabeteko (ez da matrikularik ordaintzen) / Sala de musculación 30€ mes (no hay matricula).  Gainerako zerbitzuak: Aholkularitza / otros servicios: asesoramiento. Capoeira (konfirmatzeko / por confirmar) Capoeirako Senzala Euskadi taldeak saio hauek emango ditu / clases impartidas por el grupo de Capoeira Senzala Euskadi. Astelehenetan Arrasateko Gaztelupe ikastetxean 19:30-21:00 artean / lunes en el centro escolar de Gaztelupe de Arrasate de 19:30 a 21:00 www.senzalaeuskadicapoeira.com; senzalaeuskadi@hotmail.com; 625 772 295 Hasiberri eta aurreratuen taldeak / grupos de principiantes y avanzados Prezioa: 20€ ikasleak (astean saio 1) / precio: alumnos/as 20€ (una sesión semanal)
 • 13. UDAL INSTALAKUNTZAK / / INSTALACIONES PÚBLICAS ARETXABALETAKO IBARRA KIROLDEGIA / IBARRA DE ARETXABALETA  MUko ikasleek eta langileentzat eskaintza berezia: tarifa murriztua, astelehenetik- ostiralera 8:00-16:00 artean, hilean 17,37€. (Asteburuetan ezin erabili) / Especial para alumnos/as y trabajadores/as de MU. Lunes a viernes 8:00-16:00 21.19€ Ikasleentzako tarifa arrunta (18-23 urte): hilean 22,48€ (egunero eta edozein ordutegi) / tarifa joven 18-23 años, 22,48€/mes (todos los días y cualquier horario).  MUko ikasleei, 1. aldian matrikula kobratuko zaie, baina hurrengo ikasturteetarako gorde egingo zaie, kiroldegian baja eman eta berriz alta ematerakoan / Los/as alumnos/as y trabajadores de MU solo pagarán la matrícula el primer año, luego se les guardará.  Huheziko ikasleak beherapen bereziak izan dituzte. Informazioa hemen / Los/as alumnos/as de Huhezi tendrán descuentos especiales. Información aquí (en euskera).  http://ibarrakiroldegia.com/ ARRASATEKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO DE ARRASATE  17€/hilabetea irailetik ekainerako bazkidetzan, igerileku eta gimnasioa erabiltzeko aukera / 17€/mes en abonos de curso escolar, de septiembre a junio, acceso a piscina y gimnasio.  http://www.arrasate.eus/eu/udala/udal-sail-eta-zerbitzuak/kirola ESKORIATZAKO MANUEL MUÑOZ KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO DE ESKORATZA MANUEL MUÑIZ  Hiruhilabeteko abonua: 20€+10€ matrikula (urria-abendua, urtarrila-martxoa edo apirila- ekaina) / abono trimestral 20€+10€ de mátricula (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-junio  Urteko abonua: 80€+10€ matrikula (urtarriletik abendura) / abono anual, 80€+10€ matrícula (enero-diciembre).  Igerileku eta gimnasioa erabiltzeko aukera. Gainontzeko kirol jarduerak abonatuentzat merkeagoak dira / uso libre de piscina y gimnasio y descuentos (precio abonado/a) en otras actividades.  Huheziko ikasleei abonuaren %20eko deskontua egingo zaie, informazioa hemen / Precios especiales para alumnos/as de Huhezi. Info aquí (en Euskera).  http://eskoriatza.eus/eskoriatza-herria/eskoriatzan-bizi/kiroldegia
 • 14. OÑATIKO ZUBIKOA KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ZUBIKOA DE OÑATI Urteko azken 3 hilabetetan soilik abonatuz gero urteko kuotaren %35a soilik ordaindu beharko da. 21 urtetik beherako ikasleak 27€; 21 urtetik gorakoek, berriz, 35€ / Abonos de octubre a diciembre 35 de la cuota anual. Alumnos/as menores de 21 años 27€; mayores de 21 años 35€.  Igerileku eta gimnasioa erabiltzeko aukera. Gainontzeko kirol jarduerak abonatuentzat merkeagoak dira / uso libre de piscina y gimnasio y descuentos (precio abonado/a) en otras actividades.  http://www.xn--oati-gqa.eus/eu/udal-zerbitzuak/kirolak/zubikoa- kiroldegia?set_language=eu