360 fokos kompetencia teszt minta profil

Imre Környei, PCC, MBA
Imre Környei, PCC, MBAtrainer, coach, consultant en iCons-Hungary Humánfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Minta Profil
EGYÉNI RIPORT
– A VEZETŐI KOMPETENCIA TESZT EREDMÉNYEI -
360O
-OS ÉRTÉKELÉS ALAPJÁN
www.icons.hu
Minta Profil 360 fokos értékelés
Bevezetés
A 360 fokos mérés célja, hogy a mérni kívánt személyről ne csak egy önértékelést kapjunk azáltal, hogy Ő maga kitölti legjobb tudása és
képessége szerint a tesztet, hanem az, hogy a vele kapcsolatban lévő kollégák (vezetők, beosztottak és azonos szinten lévő munkavállalók)
véleménye által teljes képet láthassunk a használt képességek mintázatáról.
Az eredmények értelmezésrekor figyeljünk arra, hogy az önértékelés csak egy eleme az eredménynek, ezen kívül még három válaszcsoport
befolyásolja a végső értékeket. Az értékelt személy felett lévő vezetők véleménye, az azonos szinten lévő kollégák értékelése és a beosztottainak
visszajelzése.
Az összesített eredmény (a”vezetői kompetencia profil” grafikonon lásd „egyéni átlag”) csupán arról ad információt, hogy ha az összes kitöltött
teszt eredményét átlagoljuk, akkor milyen kép rajzolódik ki. De a 360 fokos teszt ennél sokkal több adatok szolgáltat. S emiatt a felmérés
lényege abban (is) rejlik, hogy a kompetenciák értékelésében milyen eltérések vannak az önértékelés és az egyes csoportok véleménye
között. Hol vannak az értékelések legközelebb az önértékeléshez és hol térnek el a számok legjobban egymástól, hiszen ez ad igazi információt
arról, hogy a jelölt énképe és a körülötte dolgozók értékelése milyen mértékben és mely területeken hasonló és hol eltérő.
A értékelések különbségeinek és hasonlóságainak feltárása segítheti a mért személyt abban, hogy a viselkedése és működése milyen
területeken éri el valós célját (hiszen ahol az önértékelése és a másoktól kapott értékelése azonos, ott valóban azt érzékelik a kollégák (vezető,
azonos szinten lévő és beosztott) ) és hol, melyik területen nem tud úgy működni ahogy szeretne (hiszen az önértékelés és a másoktól való
értékelés jelentősen eltér egymástól)
Minta Profil 360 fokos értékelés
2
A kompeteciateszt modellje
A modell 15 kompetenciát vizsgál, aminek a rövid leírásai a következőek:
 Helyzetkezelés: A napi munkavégzés során előforduló olyan elintézendő – általában rutin jellegű – ügyek és fellépő zavarok kezelése,
melyek elsődlegesen az elvégzendő feladatokkal kapcsolatosak, s amelyekben az emberi kapcsolatok kezelése csak másodlagos
fontosságú…
 Rendszerszemlélet: A munkavégzés során fellépő szituációk teljes körű elemzése, mely során átgondolásra kerül az is, hogy az adott
problémának vagy annak megoldásának milyen kihatásai vannak.
 Problémamegoldás: A jelentkező – nem rutin jellegű - zavarok megoldása, sőt az adott zavarhoz hasonló problémák előfordulásának
tudatos megelőzése.
 Szervezés: Az elvégzendő feladatok tudatos végiggondolása, időbeli lefolyásának megtervezése, a lebonyolítás megszervezése, azaz a
feladatok szétosztása, az elvégzésükhöz szükséges feltételek biztosítása.
 Kitekintés: A munkafolyamatok felülvizsgálata, mind a társosztályok, mind a versenytársak vagy más hasonló tevékenységet végző szervezetek
munkafolyamataival való összehasonlításban.
 Változások kezelése: A szükséges változtatások sikeres és zökkenőmentes végrehajtása, mely során a változás jellegzetességeit
végiggondolva tudatosan felmérik és kezelik a változással együtt járó feladatokat.
 Emberek kezelése: A napi munkavégzés során előforduló emberi kapcsolatok kezelése, akár beosztottal, kollégával vagy főnökkel,
illetve beszállítóval vagy vevővel való kapcsolatról is legyen szó.
 Együttműködés: A másokkal való sikeres együttműködés ismérvei és jellegzetességei, melyek hosszútávon segítenek a közös célok
elérésében.
Minta Profil 360 fokos értékelés
3
 Érdekképviselet: Olyan céges és cégen kívüli kapcsolatrendszer tudatos kiépítése és működtetése, mely lehetővé teszi a képviselt
terület érdekeinek minél magasabb szintű érvényesítését.
 Emberek irányítása: Saját példamutatással, a megfelelő vezetési stílus (beosztottakhoz és feladathoz illeszkedő) tudatos
megválasztásával és a különböző motivációs eszközök helyes alkalmazásával végrehajtott vezetői funkció.
 Csapatszellem: A beosztottakból egy ütőképes csapat létrehozása, melynek megfelelő az összetétele, s ahol az emberek szívesen segítenek
egymásnak, illetve az egyéni célok és a csapat céljai között kialakult a szükséges összhang.
 Fejlesztés: A vezetőre rábízott munkaerő-állomány folyamatos fejlesztése, ami feltételezi, hogy a vezető képes felmérni, hogy az általa
vezetett egység feladatainak ellátásához kinek milyen kompetenciákra van szüksége.
 Időgazdálkodás: Tisztában van azzal, hogy az adott feladatra mennyi idő áll rendelkezésre. Képes az elvégzendő feladatokat úgy
tervezni, hogy azok megvalósulása beleférjen a lehetséges időkeretbe.
 Tiszta kommunikáció: A kommunikációs folyamatban „adóként” képes saját álláspontját érthetően bemutatni, tartózkodik a hosszú,
vagy félreérthető megfogalmazásoktól. Minden esetben ellenőrzi, hogy a másik fél azonos módon értelmezi a közölt tartalmat.
 Érzelmi intelligencia: Összetett fogalomként vonatkozik arra, hogy társas helyzetekben hogyan viselkedünk, hogyan tudjuk a másik
érzelmi, hangulati állapotát, attitűdjét, kommunikációs stílusát felismerni, értelmezni és arra releváns módon válaszolni.
A kompetenciák rendszerbe való illesztéséről a következő oldalon található ábra ad tájékoztatást.
Minta Profil 360 fokos értékelés
4
A KOMPETENCIATESZT MODELLJE
Minta Profil 360 fokos értékelés
5
Kiváló
(61-100)
1.1
Kiváló
(61-100)
Jó
(50-60)
Közepes
(40-49)
Alap
(0-39)
Helyzet-
kezelés
Rendszer-
szemlélet
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
Helyzet-
kezelés
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
(0-39)
Minta Profil 360 fokos értékelés
6
MINTA PROFIL
Vezetői kompetencia kérdőív eredmények
Vezetői
kompetencia
Pont Szint Leírás
Helyzet-
kezelés 50 Jó
A helyzetet egyértelműen felismeri, a szituációnak megfelelő megoldásokat talál, s időben be is
avatkozik. A korábbi tapasztalatok alapján jól működő megoldásmódokat könnyedén tudja
alkalmazni. Rutinmegoldások alkalmazásánál a gyorsaság és pontosság jellemzi, egyéb esetekben
törekszik azokra.
Rendszer-
szemlélet 43 Közepes
Viszonylag jól átlátja a cég működését és megpróbálja értelmezni döntései várható kihatásait.
Viszont problémát jelenthet számára a több területet, vagy szempontot magába foglaló rendszerek
elemzése, megértése. A hatások elemzésekor a főbb elvek, területek mentén kialakuló hatásokat
mindenképpen figyelembe veszi.
Probléma-
megoldás 48 Közepes
A probléma felismerése, alternatív megoldások felállítása után többnyire jó, néha kevésbé jó
megoldást alkalmaz. Nem tudja minden fontos probléma újbóli előfordulását megakadályozni. A
problémák elemzésére, priorizálására érdemes lenne több időt fordítania. Döntéseit ritkán értékeli
ki utólag. Határozatlan lehet a bonyolultabb döntések esetében.
Szervezés
42 Közepes
Néha gyengén, néha jól oldja meg a feladatok elvégzésének megszervezését. A szervezésben
előfordulnak apróbb hiányosságok, melyek a munka hatékonyságát visszavetik. Hajlamos arra,
hogy az elvégzéshez szükséges erőforrásokat alul, vagy túl becsülje.
Kitekintés
54 Jó
A társosztályok és a cég igényei szerint fejleszti az általa vezetett terület működési folyamatait. A
saját folyamatok erős és gyenge pontjait ismeri, viszont azt nem látja elég pontosan, hogy a más
cégek megoldásaihoz képest milyen versenyelőnyökkel vagy versenyhátrányokkal bírnak.
Minta Profil 360 fokos értékelés
7
Változások
kezelése 46 Közepes
Vannak sikeres és kevésbé sikeres változtatásai. Nem eléggé tudatos a változások kezelésében:
nem mindig készíti elő a változást elég alaposan, s az ellenállást sokszor csak ösztönösen kezeli.
Voltak olyan változtatási kísérletei, melyek során visszaállt a változtatás előtti eredeti állapot.
Zavaró lehet számára, ha új helyzetekbe kerül.
Emberek
kezelése 37 Alap
A kényes szituációktól tart, viselkedése ekkor inkább rugalmatlan, így ezeket kerüli, viszont a
normál helyzeteket kisebb-nagyobb problémákkal , de kezelni tudja. A saját és a másik fél igényeit
sokszor nehezen tudja integrálni. Saját stílusát többször nem a helyzetnek megfelelően választja
meg.
Együttműködés
41 Közepes
Többnyire képes az együttműködésre, de sokszor nem képes a másik fél érdekeit is beépíteni a
gondolkodásába, vagy a saját érdekeit adja fel túl könnyen. Ismereteit, tudását nem minden esetben
hajlandó megosztani másokkal. Nem mindig tudja, hogy miként lehet másokat együttműködésre
ösztönözni.
Érdekképviselet
48 Közepes
Van amikor jól tudja kommunikálni eredményeit, azonban sokszor nem fordít elegendő figyelmet
erre a területre, így cégen belüli ismertsége/elismertsége még fejleszthető lenne. Törekszik egy
megfelelő cégen belüli és kívüli kapcsolatrendszer kialakítására, vannak is sikerei, de még energiát
kell fektetnie erre a területre.
Emberek
irányítása 41 Közepes
Csapata teljesítménye hullámzó, de azért hozzák a célokat. Csak egy beszűkült vezetési stílus
tartományban nyújt jó teljesítményt. Hatékonysága romlik, ha más stílust kellene alkalmaznia.
Munkatársai elégedettsége hullámzó, fejlesztésükről, céljaikról keveset tud, a szükségesnél
kevesebb fordít figyelmet arra, hogy motiválja őket.
Csapat-
szellem 42 Közepes
Az egyének céljai és a „csapat” céljai között - az átfedések ellenére - még jelentős eltérések
vannak. Az emberek néha csapatként, néha egyénként reagálnak az őket érő hatásokra. Nem elég
tiszták normák, gyenge az emberek összetartása. Bár vannak sikerei a csapatépítésben, de
munkatársai még nem alkotnak összeszokott csapatot.
Fejlesztés
46 Közepes
Bizonyos emberek esetében, illetve bizonyos időszakokban képes jó teljesítményt nyújtani a
fejlesztésben, mások esetében, illetve más alkalmakkor viszont nem. A kiválasztásban is hullámzó
teljesítményt nyújt. A képzés eszközrendszerében nem elég járatos. A fejlesztésnél nem mindig
mérlegeli, hogy az adott egyén képes-e még fejlődni.
Minta Profil 360 fokos értékelés
8
Időgazdálkodás
46 Közepes
Időgazdálkodása hullámzó, néha jól uralja az idejét, néha teljesen elúszik. Alapvetően pontos, bár
előfordulnak jelentősebb késései is. A delegálás hiánya sokszor jelent gondot számára. Képtelen
arra, hogy idejét hatékonyan megszervezze, a váratlan események hatására időrendje felborul,
kaotikussá válik. Sokszor halogatással próbál időt nyerni.
Tiszta
kommunikáció 43 Közepes
Néha nagyon tisztán kommunikál, míg máskor félreértések jellemzik kommunikációját. Általában
jól kezeli a zavaró hatásokat, míg máskor alap hibákat vét. A non-verbális kommunikációja nem
midig támogatja a verbális üzenetet. Nem jellemző rá, hogy ellenőrzi, vajon a másik fél tökéletesen
megértette-e az általa közölt tartalmat. Kommunikációs partnerére nem miden esetben figyel.
Érzelmi
intelligencia 41 Közepes
Bizonyos szituációkban vagy emberek esetében nagyon jól tudja használni érzelmi intelligenciáját,
azonban nem képes mindenkivel megtalálni a „hangot”, nehézséget okozhat neki egy idegen
személy gyors megnyerése. A gyakran használt kommunikációs jelzésekre odafigyel, de árnyaltabb
jelzésekre nem mindig adekvátan válaszol.
Minta Profil 360 fokos értékelés
9
RÉSZLETES EREDMÉNYEK:
Általánosságban megállapítható, hogy a mért személy önértékelése minden mérni kívánt kompetencia esetében magasabb volt, mint a többi
értékelőktől kapott értékelése. Ez alól csak két kompetencia, az érdekképviselet és a változások irányítása volt kivétel. A vizsgált személy sokkal
pozitívabb képet érzékel magáról, mint ahogy az általában a többi értékelő látja. Ennek ellenére azonban igaz, hogy az összértékelés jó szintű, az
értékelők többnyire elismerik képességeit.
A magas eltérés az önértékelés és a másoktól kapott értékelések között azt a veszélyt rejti magában, hogy a tesztkitöltő nem mindig hallja meg,
vagy nem kér visszajelzést magára vonatkozóan. A túlzott eltérés az értékek között középhosszú távon eredményezheti a realitásoktól való
részleges elszakadást is. Erre érdemes nagyon komoly hangsúlyt fektetni minden vezetőnek.
A kapott értékelés esetében általában az értékelők 3 csoportjának: a kollégáknak, beosztottaknak és a vezetőknek a vizsgált személyről alkotott
képe nagyon hasonló.
A részletek azonban azt mutatják, hogy a felettesei értékelései bizonyos kompetenciák tekintetében elmaradnak a többi értékelő véleményétől,
ezek a területek a következők:
 rendszerszemlélet
 érdekképviselet
 csapatépítés
 fejlesztés
 időgazdálkodás
Érdemes lenne ezeken a területeken végiggondolnia, vagy vezetőivel átbeszélnie, hogy mi az oka annak, hogy ők gyengébbnek ítélik meg ezen
kompetenciáit mint a kollégák, vagy a beosztottak. Ennek milyen mértékben lehet az az oka, hogy a vizsgált személy nem fordít elegendő
figyelmet a saját képességeinek felettesei számára való bemutatására.
Ezen témák közül a rendszerszemlélet és az időgazdálkodás kérdésekben a beosztottai mindenki mástól sokkal jobbnak ítélték meg a vizsgált
személy teljesítményét.
Minta Profil 360 fokos értékelés
10
A modell 5 kvadránsa szerinti értékelés
Szituáció és feladat fókusz (Helyzetkezelés, Rendszerszemlélet, Problémamegoldás): 47 pont (100-as skálán)
Folyamat és feladat fókusz (Szervezés, Kitekintés/Benchmark, Változások kezelése): 48 pont (100-as skálán)
Szituáció és ember fókusz (Emberek kezelése, Együttműködés, Érdekképviselet): 42 pont (100-as skálán)
Folyamat és ember fókusz (Emberek irányítása, Csapatszellem, Fejlesztés): 43 pont (100-as skálán)
Személyes fókusz (Időgazdálkodás, Tiszta kommunikáció, Érzelmi intelligencia): 43 pont (100-as skálán)
A számokból látszik, hogy a mért személy feladat fókuszban jobban teljesít, mint az ember fókuszban. Mindkét fókuszterületen belül pedig 1-1
pont különbséggel magasabb értékeket kapott a folyamat nézőpont, mint a szituáció. Ezek a 1-1 pontos eltérések azonban nem jelentősek. Az
ember fókusz és a személyes fókusz azonos értéket kapott.
Érdemes azonban arra figyelni, hogy a túlzott feladat fókusz ne okozzon túlhajszolást, vagy a kollégáktól való elszakadást.
Legalacsonyabb kompetencia értékek
Emberek kezelése: 37 pont (100-as skálán)
Együttműködés: 41 pont (100-as skálán)
Emberek irányítása: 41 pont (100-as skálán)
Érzelmi intelligencia: 41 pont (100-as skálán)
Az eredmények arra utalnak, hogy a vezető további támogatás kaphatna egyéni fejlesztés vagy tréningek formájában az emberek kezelése,
irányítása, az együttműködés serkentése témákban. Ezek azok a kompetenciaterületek, ahol a fejlesztésben kapott eszközök könnyen
elsajátíthatóak, és szakmai feladatok megoldása közben jól és hatékonyan begyakorolhatóak. Kivételt csak az érzelmi intelligencia érték jelent,
ahol több odafigyelés szükséges, hogy a helyzetekben a másik fél szempontjait is egyre jobban vegye figyelembe az ehhez kapcsolódó
érzelmeket is értse meg, fogadja el. Az érzelmi intelligencia fejlesztésében a legnehezebb pont a másik fejével való gondolkodás, és ezen
keresztül a másik érzelmeinek a megértése.
Minta Profil 360 fokos értékelés
11
Legmagasabb kompetencia értékek
Kitekintés: 54 pont (100-as skálán)
Helyzetkezelés: 50 pont (100-as skálán)
Problémamegoldás: 48 pont (100-as skálán)
Érdekképviselet: 48 pont (100-as skálán)
Ezek a kompetenciák leginkább azzal kapcsolatosak, hogy miként foglalkozik a feladatokkal; hogyan törődik azzal, hogy az általa vezetett
közösség szakmailag mindig javuljon, fejlődjön.
Legjelentősebb eltérések az ÖNÉRTÉKELÉS és az ÖSSZESÍTETT ÁTLAGOS ÉRTÉKELÉS között:
Emberek kezelése: 20 pont
Rendszerszemlélet: 19 pont
Csapatépítés fejlesztés: 19 pont
Problémamegoldás: 17 pont
A 20 pont körüli különbség magas érték, arra utal, hogy nagyon jelentős eltérés található ezen kompetenciákban a vizsgált személynek
önmagáról alkotott képe és mindenki másnak róla alkotott képe között.
A vizsgált személy ezekben a kompetenciákban kifejezetten hatékonynak látja magát, de mások összességében ezt a kiemelkedő szintet nem
érzékelik. Ha a vizsgált személy azonban ennyire pozitívnak látja magát ezekben a kérdésekben, akkor nem lesz belső motivációja arra, hogy
változzon. Itt érdemes lenne őt támogatni valós visszajelzésekkel.
Szintén fontos további vizsgálódási pont lehet, hogy ezeknek az eltérésnek mi lehet a valós oka.
1 de 12

Recomendados

Vezetői kompetencia teszt por
Vezetői kompetencia tesztVezetői kompetencia teszt
Vezetői kompetencia tesztImre Környei, PCC, MBA
20.1K vistas18 diapositivas
Daily prayerfromquranandsunnah munazatemaqbul-maulanamujaddidashrafalithanvira por
Daily prayerfromquranandsunnah munazatemaqbul-maulanamujaddidashrafalithanviraDaily prayerfromquranandsunnah munazatemaqbul-maulanamujaddidashrafalithanvira
Daily prayerfromquranandsunnah munazatemaqbul-maulanamujaddidashrafalithanviraGhouse Shareef Mohammed
14.3K vistas68 diapositivas
Domborzat és a vizek ábrázolása - 5.osztály por
Domborzat és a vizek ábrázolása - 5.osztályDomborzat és a vizek ábrázolása - 5.osztály
Domborzat és a vizek ábrázolása - 5.osztályCsimax
10.1K vistas15 diapositivas
Trade finance officer performance appraisal por
Trade finance officer performance appraisalTrade finance officer performance appraisal
Trade finance officer performance appraisalParkLinh999
275 vistas18 diapositivas
It infrastructure manager performance appraisal por
It infrastructure manager performance appraisalIt infrastructure manager performance appraisal
It infrastructure manager performance appraisalremus853
2.2K vistas18 diapositivas
Service clerk performance appraisal por
Service clerk performance appraisalService clerk performance appraisal
Service clerk performance appraisalcolincreevey4
508 vistas18 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser por
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserSamfundslitteratur
3K vistas22 diapositivas
Daily Prayer From Quran And Sunnah-Munazate Maqbul-Maulana Mujaddid Ashraf Al... por
Daily Prayer From Quran And Sunnah-Munazate Maqbul-Maulana Mujaddid Ashraf Al...Daily Prayer From Quran And Sunnah-Munazate Maqbul-Maulana Mujaddid Ashraf Al...
Daily Prayer From Quran And Sunnah-Munazate Maqbul-Maulana Mujaddid Ashraf Al...Caller To Islam / الداعية الإسلامي
13.7K vistas68 diapositivas
Mep coordinator performance appraisal por
Mep coordinator performance appraisalMep coordinator performance appraisal
Mep coordinator performance appraisalJamieCarragher345
102 vistas18 diapositivas
Bank officer perfomance appraisal 2 por
Bank officer perfomance appraisal 2Bank officer perfomance appraisal 2
Bank officer perfomance appraisal 2tonychoper1604
12.8K vistas18 diapositivas
Help desk support technician performance appraisal por
Help desk support technician performance appraisalHelp desk support technician performance appraisal
Help desk support technician performance appraisallucaschaplin8
13.1K vistas19 diapositivas
Automotive design engineer performance appraisal por
Automotive design engineer performance appraisalAutomotive design engineer performance appraisal
Automotive design engineer performance appraisalabbywakew
809 vistas19 diapositivas

La actualidad más candente(6)

Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser por Samfundslitteratur
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Samfundslitteratur3K vistas
Bank officer perfomance appraisal 2 por tonychoper1604
Bank officer perfomance appraisal 2Bank officer perfomance appraisal 2
Bank officer perfomance appraisal 2
tonychoper160412.8K vistas
Help desk support technician performance appraisal por lucaschaplin8
Help desk support technician performance appraisalHelp desk support technician performance appraisal
Help desk support technician performance appraisal
lucaschaplin813.1K vistas
Automotive design engineer performance appraisal por abbywakew
Automotive design engineer performance appraisalAutomotive design engineer performance appraisal
Automotive design engineer performance appraisal
abbywakew809 vistas

Destacado

+15% sales projekt por
+15% sales projekt+15% sales projekt
+15% sales projektImre Környei, PCC, MBA
2.3K vistas7 diapositivas
CPI vezetői minta por
CPI vezetői mintaCPI vezetői minta
CPI vezetői mintaImre Környei, PCC, MBA
6.3K vistas12 diapositivas
Személyiség hajtóerői teszt por
Személyiség hajtóerői tesztSzemélyiség hajtóerői teszt
Személyiség hajtóerői tesztImre Környei, PCC, MBA
5.1K vistas11 diapositivas
Munkatársi kompetencia por
Munkatársi kompetenciaMunkatársi kompetencia
Munkatársi kompetenciaImre Környei, PCC, MBA
9.7K vistas13 diapositivas
Neopi Mintariport por
Neopi MintariportNeopi Mintariport
Neopi MintariportImre Környei, PCC, MBA
2.3K vistas3 diapositivas
10 éves szervezetfejlesztési partnerség por
10 éves szervezetfejlesztési partnerség10 éves szervezetfejlesztési partnerség
10 éves szervezetfejlesztési partnerségImre Környei, PCC, MBA
1.7K vistas7 diapositivas

Similar a 360 fokos kompetencia teszt minta profil

Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában por
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanPéter Briga
596 vistas39 diapositivas
Qualitas-kínálat por
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálatcsgyorgyi
306 vistas18 diapositivas
Céges kínálat por
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálatcsgyorgyi
201 vistas18 diapositivas
Munkatársak fejlesztése complett por
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettFerenc Pajor
992 vistas35 diapositivas
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhez por
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhezInterperszonális készségek az IT profik sikerességéhez
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhezFerenc Pajor
601 vistas13 diapositivas
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás... por
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...Ferenc Pajor
105 vistas13 diapositivas

Similar a 360 fokos kompetencia teszt minta profil(20)

Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában por Péter Briga
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Péter Briga596 vistas
Qualitas-kínálat por csgyorgyi
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
csgyorgyi306 vistas
Céges kínálat por csgyorgyi
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálat
csgyorgyi201 vistas
Munkatársak fejlesztése complett por Ferenc Pajor
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
Ferenc Pajor992 vistas
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhez por Ferenc Pajor
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhezInterperszonális készségek az IT profik sikerességéhez
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhez
Ferenc Pajor601 vistas
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás... por Ferenc Pajor
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...
Ferenc Pajor105 vistas
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese por Pronay46
Bevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es mereseBevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Pronay46309 vistas
Mi folyik a csapatban? por Emese Katona
Mi folyik a csapatban?Mi folyik a csapatban?
Mi folyik a csapatban?
Emese Katona605 vistas
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching por Wiesner Edit
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit2.6K vistas
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ... por Pronay46
Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Pronay4679 vistas
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos por Eszter Séra
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Eszter Séra492 vistas
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben por György Fedor
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
György Fedor1.3K vistas
HSUP Mentorfelkészitő.pptx por Imre Hild
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
Imre Hild65 vistas
Belső kommunikációs iránytű - kommunikációs stratégia tervező por Ádám Nagy
Belső kommunikációs iránytű - kommunikációs stratégia tervezőBelső kommunikációs iránytű - kommunikációs stratégia tervező
Belső kommunikációs iránytű - kommunikációs stratégia tervező
Ádám Nagy1.6K vistas
Nyílt tréningek prezentáció por Nóra Nyulászi
Nyílt tréningek prezentációNyílt tréningek prezentáció
Nyílt tréningek prezentáció
Nóra Nyulászi212 vistas
In vs outsourcing problematika por bittnerz
In vs outsourcing problematikaIn vs outsourcing problematika
In vs outsourcing problematika
bittnerz207 vistas
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching por Wiesner Edit
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit1.6K vistas

Más de Imre Környei, PCC, MBA

Network analysis-12questions-eng por
Network analysis-12questions-engNetwork analysis-12questions-eng
Network analysis-12questions-engImre Környei, PCC, MBA
1K vistas20 diapositivas
Pulse survey por
Pulse surveyPulse survey
Pulse surveyImre Környei, PCC, MBA
352 vistas9 diapositivas
Hangulatfelmérés por
HangulatfelmérésHangulatfelmérés
HangulatfelmérésImre Környei, PCC, MBA
461 vistas7 diapositivas
Munkatársi élmény por
Munkatársi élményMunkatársi élmény
Munkatársi élményImre Környei, PCC, MBA
339 vistas15 diapositivas
Sales management por
Sales managementSales management
Sales managementImre Környei, PCC, MBA
1.2K vistas8 diapositivas
Delfin kultúra por
Delfin kultúraDelfin kultúra
Delfin kultúraImre Környei, PCC, MBA
561 vistas6 diapositivas

Más de Imre Környei, PCC, MBA(17)

Organisation Development Workshop / EASME Edinburgh, 7-8. September 2016. por Imre Környei, PCC, MBA
Organisation Development Workshop / EASME Edinburgh, 7-8. September 2016.Organisation Development Workshop / EASME Edinburgh, 7-8. September 2016.
Organisation Development Workshop / EASME Edinburgh, 7-8. September 2016.

360 fokos kompetencia teszt minta profil

 • 1. Minta Profil EGYÉNI RIPORT – A VEZETŐI KOMPETENCIA TESZT EREDMÉNYEI - 360O -OS ÉRTÉKELÉS ALAPJÁN www.icons.hu
 • 2. Minta Profil 360 fokos értékelés Bevezetés A 360 fokos mérés célja, hogy a mérni kívánt személyről ne csak egy önértékelést kapjunk azáltal, hogy Ő maga kitölti legjobb tudása és képessége szerint a tesztet, hanem az, hogy a vele kapcsolatban lévő kollégák (vezetők, beosztottak és azonos szinten lévő munkavállalók) véleménye által teljes képet láthassunk a használt képességek mintázatáról. Az eredmények értelmezésrekor figyeljünk arra, hogy az önértékelés csak egy eleme az eredménynek, ezen kívül még három válaszcsoport befolyásolja a végső értékeket. Az értékelt személy felett lévő vezetők véleménye, az azonos szinten lévő kollégák értékelése és a beosztottainak visszajelzése. Az összesített eredmény (a”vezetői kompetencia profil” grafikonon lásd „egyéni átlag”) csupán arról ad információt, hogy ha az összes kitöltött teszt eredményét átlagoljuk, akkor milyen kép rajzolódik ki. De a 360 fokos teszt ennél sokkal több adatok szolgáltat. S emiatt a felmérés lényege abban (is) rejlik, hogy a kompetenciák értékelésében milyen eltérések vannak az önértékelés és az egyes csoportok véleménye között. Hol vannak az értékelések legközelebb az önértékeléshez és hol térnek el a számok legjobban egymástól, hiszen ez ad igazi információt arról, hogy a jelölt énképe és a körülötte dolgozók értékelése milyen mértékben és mely területeken hasonló és hol eltérő. A értékelések különbségeinek és hasonlóságainak feltárása segítheti a mért személyt abban, hogy a viselkedése és működése milyen területeken éri el valós célját (hiszen ahol az önértékelése és a másoktól kapott értékelése azonos, ott valóban azt érzékelik a kollégák (vezető, azonos szinten lévő és beosztott) ) és hol, melyik területen nem tud úgy működni ahogy szeretne (hiszen az önértékelés és a másoktól való értékelés jelentősen eltér egymástól)
 • 3. Minta Profil 360 fokos értékelés 2 A kompeteciateszt modellje A modell 15 kompetenciát vizsgál, aminek a rövid leírásai a következőek:  Helyzetkezelés: A napi munkavégzés során előforduló olyan elintézendő – általában rutin jellegű – ügyek és fellépő zavarok kezelése, melyek elsődlegesen az elvégzendő feladatokkal kapcsolatosak, s amelyekben az emberi kapcsolatok kezelése csak másodlagos fontosságú…  Rendszerszemlélet: A munkavégzés során fellépő szituációk teljes körű elemzése, mely során átgondolásra kerül az is, hogy az adott problémának vagy annak megoldásának milyen kihatásai vannak.  Problémamegoldás: A jelentkező – nem rutin jellegű - zavarok megoldása, sőt az adott zavarhoz hasonló problémák előfordulásának tudatos megelőzése.  Szervezés: Az elvégzendő feladatok tudatos végiggondolása, időbeli lefolyásának megtervezése, a lebonyolítás megszervezése, azaz a feladatok szétosztása, az elvégzésükhöz szükséges feltételek biztosítása.  Kitekintés: A munkafolyamatok felülvizsgálata, mind a társosztályok, mind a versenytársak vagy más hasonló tevékenységet végző szervezetek munkafolyamataival való összehasonlításban.  Változások kezelése: A szükséges változtatások sikeres és zökkenőmentes végrehajtása, mely során a változás jellegzetességeit végiggondolva tudatosan felmérik és kezelik a változással együtt járó feladatokat.  Emberek kezelése: A napi munkavégzés során előforduló emberi kapcsolatok kezelése, akár beosztottal, kollégával vagy főnökkel, illetve beszállítóval vagy vevővel való kapcsolatról is legyen szó.  Együttműködés: A másokkal való sikeres együttműködés ismérvei és jellegzetességei, melyek hosszútávon segítenek a közös célok elérésében.
 • 4. Minta Profil 360 fokos értékelés 3  Érdekképviselet: Olyan céges és cégen kívüli kapcsolatrendszer tudatos kiépítése és működtetése, mely lehetővé teszi a képviselt terület érdekeinek minél magasabb szintű érvényesítését.  Emberek irányítása: Saját példamutatással, a megfelelő vezetési stílus (beosztottakhoz és feladathoz illeszkedő) tudatos megválasztásával és a különböző motivációs eszközök helyes alkalmazásával végrehajtott vezetői funkció.  Csapatszellem: A beosztottakból egy ütőképes csapat létrehozása, melynek megfelelő az összetétele, s ahol az emberek szívesen segítenek egymásnak, illetve az egyéni célok és a csapat céljai között kialakult a szükséges összhang.  Fejlesztés: A vezetőre rábízott munkaerő-állomány folyamatos fejlesztése, ami feltételezi, hogy a vezető képes felmérni, hogy az általa vezetett egység feladatainak ellátásához kinek milyen kompetenciákra van szüksége.  Időgazdálkodás: Tisztában van azzal, hogy az adott feladatra mennyi idő áll rendelkezésre. Képes az elvégzendő feladatokat úgy tervezni, hogy azok megvalósulása beleférjen a lehetséges időkeretbe.  Tiszta kommunikáció: A kommunikációs folyamatban „adóként” képes saját álláspontját érthetően bemutatni, tartózkodik a hosszú, vagy félreérthető megfogalmazásoktól. Minden esetben ellenőrzi, hogy a másik fél azonos módon értelmezi a közölt tartalmat.  Érzelmi intelligencia: Összetett fogalomként vonatkozik arra, hogy társas helyzetekben hogyan viselkedünk, hogyan tudjuk a másik érzelmi, hangulati állapotát, attitűdjét, kommunikációs stílusát felismerni, értelmezni és arra releváns módon válaszolni. A kompetenciák rendszerbe való illesztéséről a következő oldalon található ábra ad tájékoztatást.
 • 5. Minta Profil 360 fokos értékelés 4 A KOMPETENCIATESZT MODELLJE
 • 6. Minta Profil 360 fokos értékelés 5 Kiváló (61-100) 1.1 Kiváló (61-100) Jó (50-60) Közepes (40-49) Alap (0-39) Helyzet- kezelés Rendszer- szemlélet Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés Helyzet- kezelés 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 (0-39)
 • 7. Minta Profil 360 fokos értékelés 6 MINTA PROFIL Vezetői kompetencia kérdőív eredmények Vezetői kompetencia Pont Szint Leírás Helyzet- kezelés 50 Jó A helyzetet egyértelműen felismeri, a szituációnak megfelelő megoldásokat talál, s időben be is avatkozik. A korábbi tapasztalatok alapján jól működő megoldásmódokat könnyedén tudja alkalmazni. Rutinmegoldások alkalmazásánál a gyorsaság és pontosság jellemzi, egyéb esetekben törekszik azokra. Rendszer- szemlélet 43 Közepes Viszonylag jól átlátja a cég működését és megpróbálja értelmezni döntései várható kihatásait. Viszont problémát jelenthet számára a több területet, vagy szempontot magába foglaló rendszerek elemzése, megértése. A hatások elemzésekor a főbb elvek, területek mentén kialakuló hatásokat mindenképpen figyelembe veszi. Probléma- megoldás 48 Közepes A probléma felismerése, alternatív megoldások felállítása után többnyire jó, néha kevésbé jó megoldást alkalmaz. Nem tudja minden fontos probléma újbóli előfordulását megakadályozni. A problémák elemzésére, priorizálására érdemes lenne több időt fordítania. Döntéseit ritkán értékeli ki utólag. Határozatlan lehet a bonyolultabb döntések esetében. Szervezés 42 Közepes Néha gyengén, néha jól oldja meg a feladatok elvégzésének megszervezését. A szervezésben előfordulnak apróbb hiányosságok, melyek a munka hatékonyságát visszavetik. Hajlamos arra, hogy az elvégzéshez szükséges erőforrásokat alul, vagy túl becsülje. Kitekintés 54 Jó A társosztályok és a cég igényei szerint fejleszti az általa vezetett terület működési folyamatait. A saját folyamatok erős és gyenge pontjait ismeri, viszont azt nem látja elég pontosan, hogy a más cégek megoldásaihoz képest milyen versenyelőnyökkel vagy versenyhátrányokkal bírnak.
 • 8. Minta Profil 360 fokos értékelés 7 Változások kezelése 46 Közepes Vannak sikeres és kevésbé sikeres változtatásai. Nem eléggé tudatos a változások kezelésében: nem mindig készíti elő a változást elég alaposan, s az ellenállást sokszor csak ösztönösen kezeli. Voltak olyan változtatási kísérletei, melyek során visszaállt a változtatás előtti eredeti állapot. Zavaró lehet számára, ha új helyzetekbe kerül. Emberek kezelése 37 Alap A kényes szituációktól tart, viselkedése ekkor inkább rugalmatlan, így ezeket kerüli, viszont a normál helyzeteket kisebb-nagyobb problémákkal , de kezelni tudja. A saját és a másik fél igényeit sokszor nehezen tudja integrálni. Saját stílusát többször nem a helyzetnek megfelelően választja meg. Együttműködés 41 Közepes Többnyire képes az együttműködésre, de sokszor nem képes a másik fél érdekeit is beépíteni a gondolkodásába, vagy a saját érdekeit adja fel túl könnyen. Ismereteit, tudását nem minden esetben hajlandó megosztani másokkal. Nem mindig tudja, hogy miként lehet másokat együttműködésre ösztönözni. Érdekképviselet 48 Közepes Van amikor jól tudja kommunikálni eredményeit, azonban sokszor nem fordít elegendő figyelmet erre a területre, így cégen belüli ismertsége/elismertsége még fejleszthető lenne. Törekszik egy megfelelő cégen belüli és kívüli kapcsolatrendszer kialakítására, vannak is sikerei, de még energiát kell fektetnie erre a területre. Emberek irányítása 41 Közepes Csapata teljesítménye hullámzó, de azért hozzák a célokat. Csak egy beszűkült vezetési stílus tartományban nyújt jó teljesítményt. Hatékonysága romlik, ha más stílust kellene alkalmaznia. Munkatársai elégedettsége hullámzó, fejlesztésükről, céljaikról keveset tud, a szükségesnél kevesebb fordít figyelmet arra, hogy motiválja őket. Csapat- szellem 42 Közepes Az egyének céljai és a „csapat” céljai között - az átfedések ellenére - még jelentős eltérések vannak. Az emberek néha csapatként, néha egyénként reagálnak az őket érő hatásokra. Nem elég tiszták normák, gyenge az emberek összetartása. Bár vannak sikerei a csapatépítésben, de munkatársai még nem alkotnak összeszokott csapatot. Fejlesztés 46 Közepes Bizonyos emberek esetében, illetve bizonyos időszakokban képes jó teljesítményt nyújtani a fejlesztésben, mások esetében, illetve más alkalmakkor viszont nem. A kiválasztásban is hullámzó teljesítményt nyújt. A képzés eszközrendszerében nem elég járatos. A fejlesztésnél nem mindig mérlegeli, hogy az adott egyén képes-e még fejlődni.
 • 9. Minta Profil 360 fokos értékelés 8 Időgazdálkodás 46 Közepes Időgazdálkodása hullámzó, néha jól uralja az idejét, néha teljesen elúszik. Alapvetően pontos, bár előfordulnak jelentősebb késései is. A delegálás hiánya sokszor jelent gondot számára. Képtelen arra, hogy idejét hatékonyan megszervezze, a váratlan események hatására időrendje felborul, kaotikussá válik. Sokszor halogatással próbál időt nyerni. Tiszta kommunikáció 43 Közepes Néha nagyon tisztán kommunikál, míg máskor félreértések jellemzik kommunikációját. Általában jól kezeli a zavaró hatásokat, míg máskor alap hibákat vét. A non-verbális kommunikációja nem midig támogatja a verbális üzenetet. Nem jellemző rá, hogy ellenőrzi, vajon a másik fél tökéletesen megértette-e az általa közölt tartalmat. Kommunikációs partnerére nem miden esetben figyel. Érzelmi intelligencia 41 Közepes Bizonyos szituációkban vagy emberek esetében nagyon jól tudja használni érzelmi intelligenciáját, azonban nem képes mindenkivel megtalálni a „hangot”, nehézséget okozhat neki egy idegen személy gyors megnyerése. A gyakran használt kommunikációs jelzésekre odafigyel, de árnyaltabb jelzésekre nem mindig adekvátan válaszol.
 • 10. Minta Profil 360 fokos értékelés 9 RÉSZLETES EREDMÉNYEK: Általánosságban megállapítható, hogy a mért személy önértékelése minden mérni kívánt kompetencia esetében magasabb volt, mint a többi értékelőktől kapott értékelése. Ez alól csak két kompetencia, az érdekképviselet és a változások irányítása volt kivétel. A vizsgált személy sokkal pozitívabb képet érzékel magáról, mint ahogy az általában a többi értékelő látja. Ennek ellenére azonban igaz, hogy az összértékelés jó szintű, az értékelők többnyire elismerik képességeit. A magas eltérés az önértékelés és a másoktól kapott értékelések között azt a veszélyt rejti magában, hogy a tesztkitöltő nem mindig hallja meg, vagy nem kér visszajelzést magára vonatkozóan. A túlzott eltérés az értékek között középhosszú távon eredményezheti a realitásoktól való részleges elszakadást is. Erre érdemes nagyon komoly hangsúlyt fektetni minden vezetőnek. A kapott értékelés esetében általában az értékelők 3 csoportjának: a kollégáknak, beosztottaknak és a vezetőknek a vizsgált személyről alkotott képe nagyon hasonló. A részletek azonban azt mutatják, hogy a felettesei értékelései bizonyos kompetenciák tekintetében elmaradnak a többi értékelő véleményétől, ezek a területek a következők:  rendszerszemlélet  érdekképviselet  csapatépítés  fejlesztés  időgazdálkodás Érdemes lenne ezeken a területeken végiggondolnia, vagy vezetőivel átbeszélnie, hogy mi az oka annak, hogy ők gyengébbnek ítélik meg ezen kompetenciáit mint a kollégák, vagy a beosztottak. Ennek milyen mértékben lehet az az oka, hogy a vizsgált személy nem fordít elegendő figyelmet a saját képességeinek felettesei számára való bemutatására. Ezen témák közül a rendszerszemlélet és az időgazdálkodás kérdésekben a beosztottai mindenki mástól sokkal jobbnak ítélték meg a vizsgált személy teljesítményét.
 • 11. Minta Profil 360 fokos értékelés 10 A modell 5 kvadránsa szerinti értékelés Szituáció és feladat fókusz (Helyzetkezelés, Rendszerszemlélet, Problémamegoldás): 47 pont (100-as skálán) Folyamat és feladat fókusz (Szervezés, Kitekintés/Benchmark, Változások kezelése): 48 pont (100-as skálán) Szituáció és ember fókusz (Emberek kezelése, Együttműködés, Érdekképviselet): 42 pont (100-as skálán) Folyamat és ember fókusz (Emberek irányítása, Csapatszellem, Fejlesztés): 43 pont (100-as skálán) Személyes fókusz (Időgazdálkodás, Tiszta kommunikáció, Érzelmi intelligencia): 43 pont (100-as skálán) A számokból látszik, hogy a mért személy feladat fókuszban jobban teljesít, mint az ember fókuszban. Mindkét fókuszterületen belül pedig 1-1 pont különbséggel magasabb értékeket kapott a folyamat nézőpont, mint a szituáció. Ezek a 1-1 pontos eltérések azonban nem jelentősek. Az ember fókusz és a személyes fókusz azonos értéket kapott. Érdemes azonban arra figyelni, hogy a túlzott feladat fókusz ne okozzon túlhajszolást, vagy a kollégáktól való elszakadást. Legalacsonyabb kompetencia értékek Emberek kezelése: 37 pont (100-as skálán) Együttműködés: 41 pont (100-as skálán) Emberek irányítása: 41 pont (100-as skálán) Érzelmi intelligencia: 41 pont (100-as skálán) Az eredmények arra utalnak, hogy a vezető további támogatás kaphatna egyéni fejlesztés vagy tréningek formájában az emberek kezelése, irányítása, az együttműködés serkentése témákban. Ezek azok a kompetenciaterületek, ahol a fejlesztésben kapott eszközök könnyen elsajátíthatóak, és szakmai feladatok megoldása közben jól és hatékonyan begyakorolhatóak. Kivételt csak az érzelmi intelligencia érték jelent, ahol több odafigyelés szükséges, hogy a helyzetekben a másik fél szempontjait is egyre jobban vegye figyelembe az ehhez kapcsolódó érzelmeket is értse meg, fogadja el. Az érzelmi intelligencia fejlesztésében a legnehezebb pont a másik fejével való gondolkodás, és ezen keresztül a másik érzelmeinek a megértése.
 • 12. Minta Profil 360 fokos értékelés 11 Legmagasabb kompetencia értékek Kitekintés: 54 pont (100-as skálán) Helyzetkezelés: 50 pont (100-as skálán) Problémamegoldás: 48 pont (100-as skálán) Érdekképviselet: 48 pont (100-as skálán) Ezek a kompetenciák leginkább azzal kapcsolatosak, hogy miként foglalkozik a feladatokkal; hogyan törődik azzal, hogy az általa vezetett közösség szakmailag mindig javuljon, fejlődjön. Legjelentősebb eltérések az ÖNÉRTÉKELÉS és az ÖSSZESÍTETT ÁTLAGOS ÉRTÉKELÉS között: Emberek kezelése: 20 pont Rendszerszemlélet: 19 pont Csapatépítés fejlesztés: 19 pont Problémamegoldás: 17 pont A 20 pont körüli különbség magas érték, arra utal, hogy nagyon jelentős eltérés található ezen kompetenciákban a vizsgált személynek önmagáról alkotott képe és mindenki másnak róla alkotott képe között. A vizsgált személy ezekben a kompetenciákban kifejezetten hatékonynak látja magát, de mások összességében ezt a kiemelkedő szintet nem érzékelik. Ha a vizsgált személy azonban ennyire pozitívnak látja magát ezekben a kérdésekben, akkor nem lesz belső motivációja arra, hogy változzon. Itt érdemes lenne őt támogatni valós visszajelzésekkel. Szintén fontos további vizsgálódási pont lehet, hogy ezeknek az eltérésnek mi lehet a valós oka.