Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

10 suksesskriterier i Omstillingsprosessen

2.328 visualizaciones

Publicado el

Utfordringer i en Omstillingsprosess

- Å komme igjennom en omstillingsperiode og sitte igjen med den kompetanse en har bruk for i det fremtidige markedet

- Å gjennomføre en omstillingsprosess med høy grad av aksept, slik at det blir minst mulig støy og tap av produktivitet i den løpende drift.

- Unngå riper i lakken, og tap av renommé

Publicado en: Liderazgo y gestión
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

10 suksesskriterier i Omstillingsprosessen

 1. 1. Organisasjonsrådgiveren @landsnesOrganisasjonsrådgiveren @landsnes Omstillingsprosessen UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE Organisasjonsrådgiveren Når det røyner på 10 Suksesskriterier i Ingfrid Landsnes
 2. 2. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Utfordring Nr. 1: ● Å komme igjennom en omstillingsperiode og sitte igjen med den kompetanse en har bruk for i det fremtidige markedet ! Nr 2: ● Å gjennomføre en omstillingsprosess med høy grad av aksept, slik at det blir minst mulig støy og tap av produktivitet i den løpende drift. ! Nr. 3: ● Unngå riper i lakken, og tap av renommé
 3. 3. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Gevinst En vellykket omstillingsprosess gir bedriften: ! ● Redusert produktivitetstap i omstillingsperioden ● Anledning til å fokusere på dem som skal være igjen i bedriften ● Et godt grunnlag for en åpen og korrekt prosess fra ledelsens side ● Redusert usikkerhet hos mellomledere og nøkkelpersonell ● Mulighet for å unngå konflikt med ansatte og deres organisasjoner
 4. 4. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Mulige virkemidler ◦ Reduksjon av arbeidstokken • avvikling av midlertidig ansettelsesforhold og innleieforhold • oppsigelser • Sluttpakker ! ◦ Virksomhetsoverdragelse ! ◦ Endring av arbeidsforhold - Styringsretten • Overføring til annet arbeid • Regulering av arbeidsplikten • Bosted • Konsernansettelser ! ◦ Permitteringer
 5. 5. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Aktørene i prosessen ! ● ”Bedriften” - må tilpasse sin virksomhet til markedets krav og økonomiske situasjon ◦ Sitat Dagens Næringsliv; Det burde vært ryddet opp i selskapet Bygg og eiendomsutvikling for halvannet år siden. Isteden har en bare latt det surre og gå til selskapet gikk konkurs” ! ● For arbeidstakeren handler det om inntekt, men også om identitet og livsinnhold Har forskjellig utgangspunkt
 6. 6. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Grunnleggende prinsipper ! ● Prosessen må være vel fundert - behovsanalyse ! ● Prosessen må ivareta menneskelige behov ! ● Prosessen må gjennomføres innenfor de rammer lov og avtale setter
 7. 7. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Faser Vurdering Utredning Vedtak og Omstilling Opprett gjerne en prosjektgruppe Samle fakta og vurder nøye konsekvenser Følg planen
 8. 8. Organisasjonsrådgiveren @landsnes 10. Suksesskriterier I. Planlegging ◦ Lang planlegging – kort gjennomføring 2. Trygghet for nøkkelpersonell 3. Prosjektplan 4. Kommunikasjonsplan 5. lnvolvere tillitsvalgte 6. Sikre riktige utvalgskriterier 7. Etablering av Støtteteam 8. Etablering av jobbsøker «senter» 9. Kvalitetssikring. Konferere med advokat l0. Vær nøye med formaliteter
 9. 9. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Suksesskriterier 1. Planlegging ● Lang og god planleggingsperiode, der kun de aller nærmeste er involvert ● Kort og effektiv gjennomføringsperiode reduserer usikkerhet i organisasjonen og øker sannsynligheten for en vellykket prosess ● Belastningsscenario - Markedsbilde ● Måltall - besluttes; lngen demokratisk prosess ● Ta høyde for økt naturlig avgang i en usikker periode
 10. 10. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Suksesskriterier 2. Nøkkelpersonell ● Usikkerheten og utryggheten råder. Gi trygghet til nøkkelpersonell som skal støtte deg videre i prosessen. ! ● Gjelder på alle nivå i organisasjonen. ! ● Balansepunkt - Kan lett bli et A-lag og et B-lag
 11. 11. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Suksesskriterier 3. Prosjektplan ● Sett opp detaljert prosjektplan for når tid de forskjellige aktivitetene skal være gjennomført ! ◦ Unngår vegring og tvinger frem beslutninger ◦ Sikrer at alle formelle tiltak gjennomføres • AMU • BU • Fagforeninger • Allmannamøte • §15 1- samtale med den enkelte • etc
 12. 12. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Suksesskriterier 4. Kommunikasjonsplan ● Sett opp detaljert kommunikasjonsplan ◦ Sikrer at prosessen blir tilstrekkelig kommunisert og informert ! • Konsern/Styre • Organisasjoner • Ansatte • Myndigheter • Media • etc
 13. 13. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Suksesskriterier 5. Tillitsvalgte ● Tillitsvalgte må involveres tidlig i prosessen ! ◦ Bruk tid på dem, de må forstå hvorfor og hvordan ◦ Sørg for at de ikke føler seg som gisler i prosessen ◦ Vis forståelse og støtt dem i prosessen ◦ Gå opp kjørereglene på forhånd - Protokollføres ◦ Bli enige om kriteriene som skal brukes - Protokollføres ◦ Debriefing i etterkant
 14. 14. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Suksesskriterier 6. Utvalgskriterier • Utdanning • Erfaring • Andevendelighet • Dyktighet Kompetanse • Samarbeidsevne • Innstasvilje • I selskap/konsern • AML - Hovedavtale • Rettspraksis • Eksterne forhold som er vesentlige • Alder • Muligheter i markedet… Utviklings- potensiale Ansiennitet Sosiale forhold Bedriftens behov Ansattes behov
 15. 15. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Bygg opp egne utvalgskriterier HØY AKSEPT LAV AKSEPT HøyereLavere Gjør det gjerne i «fredstid» Eksempler:
 16. 16. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Suksesskriterier 7. Støtteteam ● Etablering av lokalt støtteteam, bestående av f.eks.: • Bedriftshelsetjenesten • Representant fra de forskjellige miljøer ! ● Arbeider oppsøkende mot de oppsagte. ● Hensikten er først og fremst å være et medmenneske i en vanskelig periode og hjelpe til med praktiske problemer. ● Alle oppsagte vil bli kontaktet på jobb eller hjemme. ● Teamets medlemmer har taushetsplikt ● Teamet har ukentlige møter med ledelsen
 17. 17. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Suksesskriterier 8. Jobbsøker «senter» ● Hensikten er å hjelpe den oppsagte med å skaffe seg ny jobb ● Vise at vi bryr oss ● lnnhold: ◦ Hjelp til å skrive søknad og CV ◦ Hjelp til å finne frem til ledige stillinger ◦ Fri bruk av PC og telefon ◦ Motivasjonskurs/jobbklubb, Coaching ◦ Råd og vink ifm. intervju, etc. ◦ Økonomisk rådgivning ◦ Informasjon om andre bedrifter ◦ Outplacementavtaler via NAV og byråer
 18. 18. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Suksesskriterier 9. Kvalitetsssikring ● Kvaliteten på saksbehandlingen skal tåle en runde i Arbeidsretten ● Kvalitetssikre fremgangsmåte med advokat ● Velge rett vinkling ● Velge rette ord ● Gi lederne ballast til å håndtere spørsmål ◦ Formelle krav ◦ Hva sier vi ◦ Hva sier vi ikke
 19. 19. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Suksesskriterier 10. Formaliteter • Det rettslige grunnlaget for oppsigelser (Opphør av arbeidsforhold) finner du arbeidsmiljloven Kapittel 15 • Arbeidstaker rettigheter ved virksomhetsoverdragelse finner du arbeidsmiljloven Kapittel 16 • Hvordan du skal forholde deg til tvister om arbeidsforhold finner du i AML kapittel 17 • Hovedavtalen (mellom NHO og LO) Kapittel IX omhandler informasjon, samarbeid og medbestemmelse Her er noen av de formalitetene du må forholde deg til, dobbelsjekk alltid hos deg selv for å sikre at alle de avtaler du er bundet av er hensyntatt.
 20. 20. Organisasjonsrådgiveren @landsnesOrganisasjonsrådgiveren @landsnes UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE Facebook https://www.facebook.com/organisasjonsraadgiveren Twitter https://twitter.com/landsnes LinkedIn http://www.linkedin.com/company/organisasjonsraadgiveren Slideshare http://www.slideshare.net/IngfridLandsnes Instagram http://instagram.com/ingfridlandsnes Google+ Ingfrid Landsnes Blogg https://www.ingfridlandsnes.com Ingfrid Landsnes Slå gjerne av en prat i Sosiale Medier www.ingfridlandsnes.com Mail: ingfrid.landsnes@me.com Mobil: +47 952 45 649 Ta kontakt

×