Publicidad
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Publicidad
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Publicidad
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Próximo SlideShare
Xarxes InformàtiquesXarxes Informàtiques
Cargando en ... 3
1 de 14
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Xarxes informàtiques.zakiya i oumayma

 1. XARXES INFORMÀTIQUES ZAKIYA I OUMAYMA 4tC
 2. INDEX Introducció.............................................................................................. 1 Parts d’una xarxa informàtica....................................................... 2 1. Router ................................................................................ 2 2. Targeta de xarxa................................................................. 2 3. Switch.................................................................................. 3 4. Cables de xarxa.................................................................. 3 Cable de coure de parells trenats ................................................. 3 Cable coaxial................................................................................. 3 Cable de fibra òptica...................................................................... 4 El mitjà sense fil. Wifi...................................................................... 4 Arquitectura de xarxa 5 Configuració de la xarxa ............................................................... 7 Sistemes operatius ....................................................................... 8 Sistemes digitals............................................................................ 9
 3. INTRODUCCIÓ Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és in conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu compartir recursos en una zona geogràfica limitada. 1
 4. 1. PARTS D’UNA XARXA INFORMÀTICA 1. Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia i telefònica diferents dispositius entre ells. 2. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador. 2
 5. 3. switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. 4. cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.  Cables coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències. 3
 6.  Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpit però també el més car.  El mitjà sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio. 4
 7. 5. ARQUITECTURA DE XARXA Els dispositius de formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres . Les més utilitzades són:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. 5
 8.  Estrella: Els ordinadors es connecta a través d’un dispositius que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. 6
 9. Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. 7
 10. CONFIGURACIÓ DE LA XARXA Adreça Mac cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant.  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Es compon de dues parts: L’adreçà de xarxa i l’adreça de host. 8
 11. Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes de afecten la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtica ,i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzades són:  Windows  Linux  MAC OS 9
 12. SISTEMAS DIGITALS Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir,cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bytes 1 kbyte 1024 bytes 1 Mbyte 1024 kbytes 1 Gbyte 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes CODI BINARI El codi binari és un sistema de numeració que polititzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari. Podem passar de decimals a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix de dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjar. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145 1
 13. 1
 14. 1
Publicidad