Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Webbstrategier_Intellecta Corporate

1.637 visualizaciones

Publicado el

Intellecta Corporates seminarium om webbstrategier - tillsammans med AstraZeneca, 10 juni 2009

Talare: Lisa Vallgren och Amalia Syrén, Intellecta Corporate

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Webbstrategier_Intellecta Corporate

 1. 1. Välkommen!Frukostseminarium intellecta 10 juni 2009<br />
 2. 2. INTELLECTA<br />IntellectaCorporate (IC) är en kommunikationsbyrå som ingår i Intellecta koncernen, <br />IC ingår i affärsområdet Consulting där även våra systerbolag Rewir, Bysted och Hilanders finns.<br />På IC är vi ca 60 anställda<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5. WEBBSTRATEGI<br />Det handlar om att veta var vi ska <br />välja riktning i ett landskap som idag förändras mycket<br />
 6. 6. FÖRÄNDRING<br />Det är en stor förändring som sker just nu, <br />Därför är webbstrategi-frågorna är mycket aktuella just nu <br />Det är många som funderar över dessa frågor<br />
 7. 7. MEDIALANDSKAPET FÖRÄNDRAS<br /> Nya förutsättningar skapas<br /> Nya sätt att kommunicera<br /> Sociala medier!<br />
 8. 8. NYA MÖJLIGHETER<br />Vi har använt dessa ett tag nu för att främst umgås privat<br /> Frågan är hur kan företag och organisationer kan använda de här sociala sätten att kommunicera på webben för att skapa affärer!<br />Nya möjligheter till dialog och delaktighet<br />
 9. 9. MÅLGRUPPER<br />Den största förändringen är i hur vi ser på våra besökare<br />Vi har länge definierat, prioriterat och sorterat våra målgrupper<br />Nu måste vi även titta på beteendet! <br />Beteendet är individuellt och föränderligt<br />Vi vet mycket om vår målgrupp….<br />
 10. 10. …..men vi kan inte förutsätta allt.<br />säger vi felaktiga saker kommer de även kommuniceras det vidare med största sannorlikhet(Twitter, bloggar, forum med mera) <br />
 11. 11. VARFÖR KOMMER VÅRA BESÖKARE?<br />Vi har våra besökare<br />Vi hoppas de gör det vi vill att de ska göra<br />I detta fall vill vi antagligen att de ska se allt och handla så mycket som möjligt<br />Men vart kommer de ifrån? Har de fått en rekommendation<br /> och vad är de ute efter idag?<br />
 12. 12. Förkovra sig i ett visst område eller…<br />
 13. 13. …vet de exakt vad de vill ha och vill därmed snabbt göra sitt ärende<br />Jmf hämta en årsredovisning, senaste rapporten eller kontaktuppgifter<br />
 14. 14. HITTA AFFÄREN<br />Vi måste fundera på var vår affär finns.<br />Vad är det vi vill att besökaren ska ha med sig från vår webbplats <br />Vad vill vi?<br />Vad vill vi säga?<br />Vad vill vi sälja?<br />
 15. 15. MÅL<br />Vi måste sätta upp mål, <br />Mål som vi kan mäta<br />Vilka är målen i vårt företag eller organisation<br />Webbens mål ska bidra till företagets mål<br />
 16. 16. HELA ORGANISATIONEN<br />Affärsmålen är inte enbart en informationsavdelnings ansvar<br />Hela organisationen jobbar för affärsmål<br />Webbplatsen ska stötta dessa mål<br />
 17. 17. VI HAR EN PUBLIK<br />Nu har vi större möjlighet att ta reda på vad de vill<br />Släpper vi in och öppnar för deltagande <br />Har vi större möjlighet att göra rätt saker<br />
 18. 18. Om de som ska äta den här korven får bidra till hur den ska smaka<br />så kommer det gynna vår affär, vi säljer det kunden vill ha<br />Vi kan tom förkorta produktutvecklingstider etc<br />TRANSPARENS OCH DIALOG<br />
 19. 19. VI LEVERERAR RÄTT SAKER<br />Korven blev exakt som vår korvälskare önskade<br />Han blir nöjd och köper vår produkt<br />Blir även en viktig kanal till nya kunder – vi lyssnar på andra <br />
 20. 20. DET ÄR INTE LÄTT<br />Driva frågorna internt<br />Få budget för att förändra<br />Bevaka dialogen – hur få tid till det?<br />
 21. 21. MEN DET GÅR<br />Visa nyttan, visa siffror – hur webben stödjer affären<br />Att göra rätt saker - sparar pengar<br />Att göra rätt saker - sparar tid<br />Det handlar om att definiera strategin så att man kan räkna hem!<br />
 22. 22. Att arbeta med strategierna<br />
 23. 23. Kundrelation sedan 1999<br />Intellectas AstraZeneca-team<br />Kundansvarig<br />Affärsutvecklare<br />Rådgivare<br />Projektledare<br />Formgivare<br />Flashutvecklare<br />Programmerare<br />Webbredaktör<br />Rådgivning & Förvaltning<br />Webbråd ca 6 gånger per år<br />Interna möten 2-4 gånger per månad<br />Från produktion till strategi<br />
 24. 24. trender<br />Hur påverkar det som händer webbstrategin?<br />
 25. 25. 111 webbplatser och 2554 sidvisningar<br />Summan av besök/månad. (USA) <br />Steve Rubel, director of insights hos Edelman Digital, NY<br />En siffra att relatera till<br />
 26. 26. sociala medier blir en del av webbstrategin<br />Vi spenderar mer och mer tid online, och webben blir en allt viktigare plattform för interaktion<br />Internetbaserade verktyg möjliggör konversation, skapande, och delning av innehåll till låg kostnad<br />Till exempel bloggar, mikrobloggar, wikis, podcasts, “taggning”, sociala nätverk…<br />De potentiella samverkansvinsterna som kan frigöras av sociala verktyg bedöms av flera som enorma…<br />…men näringslivet brottas just nu med att få armarna kring utvecklingen<br />De flesta har varit sena i starten…<br />…men flera företag anammar nu sociala medier i sin kommunikationsstrategi<br />USA leder utvecklingen (DELL, SUN, Ebay med mera) <br />
 27. 27. Just nu funderar alltså alla på hur man ska förhålla sig till sociala medier och hur de påverkar webbstrategierna – och affärerna<br />Och nej. Professor Balthazar finns faktiskt inte i verkligheten…(även om det vore skönt!)<br />2009 – Analysens år <br />
 28. 28. Men Hur ser landskapet ut 2010?<br />Delaktighet och transparens är en del av förändringen för webbstrategin<br />Målgruppernas förändrade arbetssätt blir allt viktigare att beakta i webbstrategin<br />Söker mer från oberoende källor<br />Om budskapen är ointressanta/felaktiga kommuniceras det vidare (Twitter, bloggar, forum med mera) <br />Samverkan och öppna källor fårcentral betydelse<br />Betydelsen av traditionell företagsinformation minskar visavi andra källor<br />Investeringarna i sociala medier i näringslivet väntas av växa med ca 15 procent om året under den kommande femårsperioden, trots lågkonjunkturen *<br /> * Källa: McKinsey<br />
 29. 29. Det innebär att vi 2010 kommer att se<br />Begrepp som Social corporate webb<br />Inte bara transparens i pressrummet. <br />Corporate-delen är lika varumärkesbyggande som allt annat som företaget kommunicerar<br />Fokusera på användarbeteendet, inte målgrupperna i sig <br />Vad vill besökarna om de är intresserad av viss information? Och vad vill företaget förmedla för information?<br />Grundläggande företagsinformation alltid tillgängligt, för alla<br />Två direkta vinster:<br />Att ”öppna upp” webben för material från olika håll är kostnadseffektivt och ger i längden minskad tid för uppdatering.<br />Tid och fokus internt på att skapa relevant, aktuell information<br />
 30. 30. Hur ska webbstrategin förhålla sig till det förändrade användarbeetendet?<br />Tidigare: Fokus på att rikta informationen till målgrupperna <br />Nu: Fokus att styra mot ett beteende<br />Kräver en förändring i webbnärvaron<br />Budskap: Förenkla vardagen för målgrupperna genom att fokusera på beteendet!<br />Definiera ”MostWantedActions”<br />Vad vill vi att besökarna ska göra på webbplatsen?<br />Detta påverkar struktur, funktionalitet och innehåll<br />MWA ger oss mätpunkter som vi sedan kan följa upp<br />
 31. 31. Exempel på Förändrade användarbeteenden<br />I SAAB:s nya tv-reklam, riktad till potentiella köpare av bilar, hänvisas man till www.saab.com/newsroom<br />I Philips pressrum samlas filmer, releaser och andra aktiviteter som fokuserar på varumärket. <br />Saltå Kvarns blogg: exempel på vinsterna med att frigöra sig från målgrupper. Ett blogginlägg från VD med uppmaning om idéer till produktutveckling genererade över 50 förslag på ett dygn. Utvecklingstiden minskade från 3 månader till 3 veckor. <br />
 32. 32. Några fler exempel<br />Eller case om man hellre vill <br />
 33. 33. Vårdguiden – vill få feedback <br />
 34. 34. 308 kommentarer på 3 månader<br /><ul><li>Dialog med besökarna!</li></li></ul><li>Genomslag vidsvininfluensan<br />Krisinformation via twitter<br />
 35. 35. Ebay – även IR-kommunikationen förändras<br />Har anställt en chief-blogger<br /><ul><li>“eBay Ink is your official source for information, opinion and perspective on eBay Inc. It’s also one employee’s exploration and chronicles of the conversations happening inside eBay and outside of it too.”</li></li></ul><li>världen förändras nu snabbt…<br />Scott Kessler är Senior Director, Tech Sector Research, Internet Equity Analyst på Standard & Poor’s<br />Han hänvisar folk till tweets/bloggar för information om eBay, inte till den traditionella IR-sajten…<br />
 36. 36. Material relaterat till Ebays analytikerdag aggregerades på ebay ink<br />Twitter-<br />konversationer<br />På eBay Ink lade man ut en sammanfattning<br />Scot WingoseBay-blogg<br />
 37. 37. Norska Sparebank 1 har startat iR-blogg<br /><ul><li>Innehållet motsvarar det som finns i det vi kallar social media pressroom
 38. 38. Rapporter
 39. 39. Bilder (Flickr)
 40. 40. Film (YouTube)
 41. 41. Presentationer
 42. 42. Kategoriserat material
 43. 43. RSS
 44. 44. Dialog!</li></li></ul><li>Sammanfattningsvis:<br />Från…<br />Företagen dikterade innehållet och distribuerade ut det till massorna<br />Begränsad interaktion och dialog mellan företag, kunder, leverantörer, investerare, etc.<br />En publik som blir allt mindre mottaglig för den här typen av envägskommunikation<br />…Till<br /><ul><li>Nya verktyg för samverkan gör att förväntningarna på äkta engagemang och dialog ökat
 45. 45. Man upplever inte att företagen lyssnar och är genuina i sina relationer med omvärlden
 46. 46. Vanligt att sociala medier används som en vanlig distributionskanal
 47. 47. Företagen förlorar direkt kontroll
 48. 48. Traditionella massmedier förlorar inflytande
 49. 49. Det blir ännu viktigare att LYSSNA</li></li></ul><li>webbstrategi<br />Checklista<br />
 50. 50. Syfte<br />Programförklaring<br />Affärsstrategi<br />De affärsmässiga utmaningarna<br />Övergripande mål<br />Omvärld<br />Intent, trender, konkurrensituation,<br />Tonalitet och känsla <br />Målgrupper<br />Beteenden<br />MWA – mätpunkter<br />Uppföljning<br />MWA<br />Statistik<br />Teknisk strategi<br />Bilaga<br />Aktivitetsplan för året<br />Vad bör ingå i en webbstrategi<br />
 51. 51. En webbstrategi för ett intranät<br />Case Intellecta Consulting:<br />Ökad förståelse för olika bolag/affärsområden = möjlighet till ökad försäljning mellan dessa. <br />Enkelt sätt att göra affärer synliga inom organisationen. <br />Förenklat sätt att bidra med information<br />Öppet för alla att skriva/publicera<br />
 52. 52. Kraften i att många publicerar<br />2,6 milj<br />artiklar<br />0,5 milj<br />artiklar<br />
 53. 53. Case intellectaconsulting<br />350 <br />författare<br />5 författare<br />Nytt intranät Gammalt intranät <br />
 54. 54. Målgruppernas beteende förändras<br />Sätt din webbstrategi i relation till omvärlden<br />Sociala medier – påverkar affären<br />Transparens och delaktighet nyckelord<br />Kunskapsdelning kommer att ge dig nya affärsmöjligheter och förbättrade säljprocesser. Webbstrategin blir ett av de stödverktygen för företaget eller organisationen.<br /> Ökade affärer<br />Klockan är 10. Nu är det slut.<br />
 55. 55. Tack!<br />Tina Forstén – AstraZeneca <br />Amalia Syrén amalia.syren@intellecta.se<br />Lisa Vallgren lisa.vallgren@intellecta.se<br />intellectacorporate.se<br />intellecta.wordpress.com<br />twitter.com/intellecta<br />
 56. 56. Då kör vi en film istället som förklarar bakgrunden till de förändrade användarbeteenden vi pratat om och hur det kommer att påverka webbstrategierna:<br />The Machine is us<br />http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE<br />Somnade ni?<br />

×