Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Veličina jeste bitna!

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Miloje Sekulic (15)

Más reciente (20)

Anuncio

Veličina jeste bitna!

 1. 1. “ Veli č ina jeste bitna!” *Ni jedan od primera nije mi klijent
 2. 2. Za što o ovome uopšte pričam? <ul><li>Jer se bojim da je </li></ul><ul><li>klatno suviše otišlo u </li></ul><ul><li>jednu stranu  </li></ul>
 3. 3. O čemu NEĆU da govorim? <ul><li>O strategij i komunikacije </li></ul><ul><li>O dvosmernoj komunikaciji </li></ul><ul><li>O demokratizaciji komunikacije u virtuelnom prostoru </li></ul><ul><li>.. dopisati po želji </li></ul>Pretpostavimo da se sve to podrazumeva
 4. 4. Čemu služe fanovi? <ul><li>reakcija = broj fanova x njihova aktivnost </li></ul>Fanovi su sredstvo , alat za postizanje cilja !
 5. 5. primer “Zlat a r a Andrejevi ć ” <ul><li>“ Facebook Fan Page nam je pomogao da lak še prođemo </li></ul><ul><li>kroz krizu ” Andreja Andrejevi ć, menadžer u porodičnoj firmi </li></ul>
 6. 6. primer “ Centar modernih veština ” <ul><li>“ CMV-u je ove godine stiglo mnogo više prijava za novu generaciju </li></ul><ul><li>Škole, i to odličnih kandidata, a jedina razlika je bila aktivnost i broj ljudi </li></ul><ul><li>na FB i TW. Iz kvantiteta se &quot;izrodio&quot; kvalitet ” , Marija Radivojevi ć CMV </li></ul>
 7. 7. Mogući pristupi <ul><li>Pitanje je odakle krećete </li></ul>
 8. 8. Očekivani odgovor <ul><li>Šta je to što o č ekujete da se desi kada nešto radite online? </li></ul>Šta na primer o č ekujete da se desi kada organizujete F B T foto konkurs ?
 9. 9. primer “Budi Kardashian diva” <ul><li>“ Za 20 dana trajanja kampanje na konkurs je bilo preko </li></ul><ul><li>500 prijava, u proseku sa po dve fotografije, a FB FP je imao </li></ul><ul><li>preko 13.000 fanova ” , Poslednji Skaut, kao freelance za SBB </li></ul>
 10. 10. Govorimo o EFEKTIMA <ul><li>On i su linerano proporcionalni veli č ini baze kojoj se obra ć ate </li></ul>
 11. 11. Primer “Limundo” <ul><li>“ Reakcije fanova su različite kada uploadujemo fotografije, </li></ul><ul><li>k ada postavljamo pitanja, kada objavimo vest... ” </li></ul>
 12. 12. Primer “Kupindo” <ul><li>&quot;To je nepisano pravilo - kada se poklanja svi će da </li></ul><ul><li>reaguju i urade šta bilo&quot; Aleksandra Coka Vuković </li></ul><ul><li>PR asistent </li></ul>
 13. 13. Šta je uopšte veličina? <ul><li>Pore đ enje sa ne č im </li></ul><ul><li>što je poznato i </li></ul><ul><li>definisano! :) </li></ul>Jesam li ja debeo?
 14. 14. Veličina je relativna! <ul><li>Kako vam zvuči izjava “Ovaj Fan </li></ul><ul><li>Page ima 100.000 fanova!”? </li></ul>
 15. 15. Malo li je kume? <ul><li>Č etvrtak 6.10. u 14.30 </li></ul><ul><li>mt :s - 124.987 fanova </li></ul><ul><li>Telenor - 103.297 fanova </li></ul><ul><li>VIP - 121.747 fanova </li></ul>Ukupno oko 350.000 ili malo vi š e od 10% FB profila iz Srb!
 16. 16. Vratimo se mi na stvar <ul><li>E = k x V </li></ul><ul><li>k - aktivnost fanova ili &quot;nagib funkcije“ </li></ul><ul><li>E – efekat </li></ul><ul><li>V – veli čina domena (broj fanova) </li></ul>
 17. 17. Fanovi mogu da budu više ili manje aktivni * *kod Limunda smo videli da to zavisi i od podsticaja malo k – pasivni fanovi veliko k – aktivni fanovi
 18. 18. primer “ Udruženje Roditelj ” <ul><li>&quot;Feedback na FB nam je trenutno u rasponu od 0.2% pa do 3% </li></ul><ul><li>kada baš imamo neke aktuelne teme i dešavanja. </li></ul><ul><li>Išao je svojevremeno preko 5% kada smo imali nagradne igre“ </li></ul><ul><li>Nikolina Ljepava, aktivistkinja </li></ul>
 19. 19. Šta reći? <ul><li>Ne nasedajte! </li></ul><ul><ul><li>1.000 = 100% od 1.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>1.000 = 1% od 100.000 </li></ul></ul><ul><li>Mahom radimo za brendove, korporacije, itd! </li></ul><ul><li>k je do 5% </li></ul>
 20. 20. Da zaklj učim <ul><li>Efekti koje postižemo zavise i od aktivnosti i od broja fanova </li></ul><ul><li>Broj f a nova ne sme da se zanemaruje !* </li></ul><ul><li>* Podrazumeva se da oni odgovaraju onome oko čeg a ih okupljamo (npr. da nisu iz Indonezije : ) </li></ul><ul><li>Bildujte fanove ! </li></ul>
 21. 21. Hvala na pažnji  m iloje.sekulic @internetagencija.rs

×