Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Msc Energjitike/FIN

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Msc Energjitike/FIN

  1. 1. Punoi: Elsi Mirashi Pranoi: Msc.Konalsi Gjoka Burimet e Rinovueshme Energjia Diellore
  2. 2. Permbajtja  Energjia diellore ne Shqiperi dhe potencialet e burimeve te rinovueshme  Rast studimor (aplikimi I burimeve te rinovueshme per ujin e ngrohte ne kukes)  Rekomandime
  3. 3.  Energjia Diellore në vendin tonë shfrytëzohet kryesisht për prodhimin e ujit të ngrohtë dhe fare pak për prodhim energjie elektrike.  Ajo shfrytëzohet kryesisht në shtëpitë e vecuara si dhe në hotele, pranë zonave bregdetare.  Potenciali teorik për shfrytëzimin e energjisë diellore shkon nga 1200 kWh/m2 në pjesën verilindore deri në mbi 1600 kWh/m2 në zonën e Myzeqesë.  Nga një vlerësim i ditëve me diell rezulton, se Shqipëria ka një mesatare të orëve me diell në të gjithë vendin me rreth 2400 orë/vit. Kurse, në zonën e Fierit, janë rregjistruar dhe rreth 2815 orë/vit me diell.
  4. 4. Rrezatimi mesatar ditor (në orë) në Kukës, i shpërndarë sipas muajve të vitit Rrezatimi diellor vjetor në Kukës është 1205,65kWh/m2 . Rrezatimi mesatar vjetor në Shqipëri është1450 kWh/m2 , ose 2500 orë me diell në vit. Mesatarja ditore e rrezatimit në Kukës është 3,2 kWh/m2 në ditë, më pak se mesatarja e Shqipërisë 4,3 kWh/m2 në ditë. Maksimumi i rrezatimit diellor është gjetur në pjesën jugperëndimore (Fier), me 4,6 kWh/m2 në ditë. Korriku është muaji me rrezatimin më të madh në Kukës, me189 kWh/m2, ndërsa dhjetori është muaji më rrezatim më të vogël— 24,79 kWh/m2. Orët me diell në Kukës variojnë nga 51 orë në dhjetor, në 312 orë me diell në korrik, në total rreth 2000-2100 orë me diell në vit Rast Studimor perdorimi I paneleve diellore ne kukes per ujin e ngrohte
  5. 5. Ventil çajrimi Sipërfaqja e kolektorit Tubi i kthimit të mediumit të punë Tubi i dërgimit të mediumit të punës Rregullatori (kontrolluesi) solar Grupi (solar) i pompës Ena e zgjerimit për sistemin solar Akumuluesi termik (boileri solar) Boiler për ngrohje në përbërje të kaldajës në rastin e rrezatimit diellor të ulët Komponentët e sistemit solar
  6. 6. Modeli STP150S-24/Az-2 Fuqia (W) 150 Watts Tension i qarkut të hapur (V) 43,20 Voc Korrenti i qarkut të shkurtër (A) 4,87 Isc Tensioni maksimal i energjisë (V) 34,40 Vmp Fuqia maksimale aktuale (A) 4,36 Imp Klasa e cilësisë Cosmetic Lloji i qelizave Mono-Crystalline Frame Type: Argjend Junction Box: Po Gjatësia 62,20” ( 1 579,88 ) mm Gjerësia 31,80” ( 807,72 ) mm Thellësia 1,40” ( 35,56 ) mm Pesha 34,10 lb ( 15,47 ) Kg Energjia e prodhuar nga panelet diellore për ngrohje uji Energjia termike (uji i nxehtë) Efikasiteti i pllakave të 50% sheshta Humbjet 15% Energjia termike e prodhuar nga pllakat e sheshta Dhjetor 28 0,1MW Qershor 149 0,5 MW Vjetor 1087 3,6 MW Energjia termike pas humbjeve Dhjetor 24.1 kWh 0 MW Qershor 127 kWh 0,1 MW Vjetor 923 kWh 0,9 MW Sipërfaqja e paneleve 4,8m2 Numri i pllakave të sheshta 2
  7. 7. Në këtë studim kemi përdorur nje metode për të llogaritur nevojën për ujë të ngrohtë në një familje në Kukës. Kursi i këmbimit [Euro/Lekë]: Përqindja e zbritur [%]: Investimi [Euro/m2]: Efikasiteti i sistemit [%]: Madhësia e familjes (anëtarët): Sipërfaqja e panelit [m2]: 139 8 750/4.8=156 euro/m2 50% 4 4.8 m2 Nevoja vjetore për ujë të ngrohtë: E=2544,61 kWh Furnizimi me ujë të ngrohtë nga panelet: E=2188,96 kWh Furnizimi me energji nga rrjeti: 355,65 kWh shpenzimet vjetore të energjisë për ujë të nxehtë [€ /vit] Kostoja vjetore pa panele diellore është: 231 € Kursimet nga përdorimi i paneleve diellore: 199.47 € Kostot e energjisë nga rrjeti: 32,41 € 750/199,47=3,75 vjet është periudha e vetëshlyerjes të investimit
  8. 8. Rekomandime -Një ndër sfidat kryesore të sektorit energjitik shqiptar është diversifikimi i burimeve energjitike dhe vetëplotësimi i nevojave për energji me burime që ofron pozita e favorshme gjeografike e vendit tonë, duke ulur kështu vartësinë nga importi. Rajoni me potencialin më të madh për fuqinë diellore është Ultësira Perëndimore, ku vranësira është minimale dhe drita e diellit është intensive. Mundësia e shfrytëzimit të sistemeve fotovoltaikë (SFV), shihet si prioritet. -Të shfrytëzohet energjia diellore për prodhim energjie elektrike, në interest të plotësimit të pjesshëm apo të plotë të nevojave të konsumatorit, duke pasur parasysh që ajo është një burim i jashtëzakonshëm dhe është falas -Burimet ripërtëritëse të energjisë, veçanërisht ato diellore, duhet të nxiten për të bërë të mundur shfrytëzimin në maksimum të burimeve lokale, por njëkohësisht duke u mbështetur mbi parimin e kostos më të ulët vetshlyerjes dhe mbrojtjes së mjedisit.
  9. 9. Faleminderit!

×