Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Ndricimi ne Banesa. JUXHINA BALLACI Msc Energjitike/FIN

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Ndricimi ne Banesa. JUXHINA BALLACI Msc Energjitike/FIN

 1. 1. NDRICIMI NE BANESA Punoi: Juxhina BALLACI
 2. 2. Ceshtjet qe do te trajtohen:  Ndricimi  Tipet e ndricimit  Llambat  Rast konkret (ndricimi ne ndertesat rezidenciale)  Konkluzione
 3. 3. NDRICIMI Drita që del nga një burim; mjetet e ndryshme që përdoren për të bërë dritë. Ndriçim natyror (artificial). Ndriçim elektrik. Ndriçimi i diellit
 4. 4. TIPET E NDRICIMIT •Ndricim ambienti •Ndricim i perqendruar •Ndricimi antik •Ndricimi dekorativ
 5. 5. LLOJET E LLAMBAVE •Llambat inkandeshente (1000 ore) •Llambat fluoreshente kompakte (8000 ore) •Llambat fluoreshente lineare •Llambat fluoreshente me induktivitet •Llambat fluoreshente me intesitet te lart •Llambat LED (40000-100000 ore)
 6. 6. Llambat me eficente jane ato fluoreshente , llambat fluoreshente kompakte CFL dhe llambat LED.
 7. 7. Simboli Lloji i llambes Nr. i llambave Watt Total W Efikasiteti LED 6 12 72 67 LED 2 10 20 60 LED 3 6 18 42 LED 1 32 32 66 LED 1 32 32 75
 8. 8. Simboli Llamba Numri Watt Total W Efikasiteti LED 1 15 15 60 LED 1 12 12 67 LED 2 15 30 60
 9. 9. Simboli Llamba Numri i llambave Watt Total W Efikasitet i LED 2 8 16 54 CFL 1 26 26 60
 10. 10. Simboli Llamba Nr. i llambave Watt Total W Efikasiteti LED 8 12 96 67 LED 3 18 54 69 LED 3 10 30 70 LED 2 8.5 17 51 LED 1 20 20 75 LED 3 9.7 29.1 93
 11. 11. Totali i llambave Totali i Watt-ve Efikasiteti 40 437.1 66 0.4371 kW*11.4 leke= 4.98 leke 4.98 leke*8000 ore = 39840 leke Per 40 llambat LED te instaluara per 8000 ore pune vlera ne leke eshte 39840 leke. Per 40 llamaba inkandeshente te instaluara vlera ne leke eshte : 40*100 W= 4 kW 4 kW*11.4 leke = 45.6 leke 45.6 leke * 8000 ore = 364800 leke Dmth me llambat LED kursejme 3.56 kW kjo ne vlere monetare 324960 leke per 8000 ore Llogaritje :
 12. 12. Watt Jete - gjatesia Cmimi i llambes Watt/ muaj Cmimi i energjis e per muaj Cmimi i energjis e per vit 1. 60W 1000h 0.5 euro 360 0.3 euro 3.62 euro 2. 12W 10000h 2.80 euro 72 0.06 euro 0.70 euro
 13. 13. KONKLUZIONE •Per te patur nje eficence energjie, instalimet e ndricimit duhet te mendohen qe ne dizenjimin e tyre. •Shfrytezimi i ndricimit natyral ul shume konsumin e energjise per ndricim. •Instalimi i sistemeve te kontrollit te ndricimit rrit eficencen e energjise. •Zevendesimi i llambave inkandeshente me ato fluoreshente ose ato LED rrit eficencen e energjise. •Mirembajtja e llambave ka nje rendesi te vecante ne cilesine e ndricimit. •Llambat LED jane llambat me konsumin me te ulet te energjise elektrike dhe me cilesine me te madhe ne ndricimin e ambjenteve. •Percaktimi qe ne fillim i nevojes per ndricim te nje hapesire cakton llojin dhe fuqine e duhur te ndricimit qe do te vendoset.
 14. 14. FALEMINDERIT…

×