Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

με το σεις και με το σας (1)

41.989 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Diseño
 • Inicia sesión para ver los comentarios

με το σεις και με το σας (1)

 1. 1. Με το ςεισ και με το ςασ (1) Βιβλίο ςελ. 21-23 Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/
 2. 2. Παρατιρθςε τισ εικόνεσ. Τι νομίηεισ ότι λζνε;
 3. 3. Ασ διαβάςουμε τι λζνε!
 4. 4. Μιλάμε με τον ίδιο τρόπο ςε ζνα γνωςτό και ςε ζναν άγνωςτο άνκρωπο;
 5. 5. Τι ςθμαίνει «Μιλάμε με το ςεισ και με το ςασ»;
 6. 6. Ποιο κρυφό όνειρο είχε θ Σερενάτα; Τι ζκανε γι’ αυτό; Ο διμαρχοσ ςυμφώνθςε μαηί τθσ; Εςείσ ςυμφωνείτε με τθ Σερενάτα ι με το διμαρχο; Γιατί;
 7. 7. Ζχουμε άγνωςτεσ λζξεισ ςτο κείμενο;
 8. 8. Τι ςθμαίνουν οι λζξεισ παρακάτω;
 9. 9. Ακοφμε προςεκτικά!
 10. 10. Διαβάηουμε 2 φορζσ ςιωπθλά το διάλογο!
 11. 11. Υποδυόμαςτε τουσ ρόλουσ!
 12. 12. Προςζξτε τισ λζξεισ με τα ζντονα γράμματα ςτουσ δυο διαλόγουσ. Πώσ μιλά θ Χαρά ςτθ Γαλινθ και πώσ ςτθ δαςκάλα τθσ; Πώσ κα μιλοφςαν μεταξφ τουσ θ Χαρά και θ Γαλινθ, αν ιταν μεγάλεσ ςε θλικία και δε γνωρίηονταν; Ασ υποδυκοφμε ζνα διάλογο!
 13. 13. Πώσ κα μιλοφςε θ Σερενάτα ςτο διμαρχο αν δεν ιταν ευγενικι;
 14. 14. Ασ παρακολουθήςουμε πώσ η κυρία Ανακατωςοφρα δεν ήταν καθόλου ευγενική!

×