Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

τι κρύβει το μπαούλο;

3.444 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

τι κρύβει το μπαούλο;

 1. 1. Τι κρφβει το μπαοφλο; Χατςίκου Ιωάννα
 2. 2. Χμ… ποιουσ βλζπουμε ςτθν εικόνα;Τι νομίηετε ότι ςυηθτοφν;
 3. 3. Ποιοσ είναι ο τίτλοσ τθσ ςθμερινισ ιςτορίασ; Τιφαντάηεςτε να ζχει ςυμβεί;
 4. 4. Διαβάηει ο κακζνασςιωπθλά το κείμενο.
 5. 5. Ακοφμεπροςεκτικά.
 6. 6. Τι ςυνζβθ ςτθ ςθμερινι ιςτορία;
 7. 7. Εςφ τι νομίηεισ ότι κρφβει το μπαοφλο;
 8. 8. Μιπωσ ξζρεισ κάποια άλλθ λζξθ για τθ λζξθ μπαοφλο;μπαοφλο= ςεντοφκι
 9. 9. Κοιτάξτε τα ςθμαδάκια τθσ ςτίξθσ. Βλζπουμε κάτι καινοφριο;
 10. 10. Το παραμφθι με την απόςτροφο.
 11. 11. Κφκλωςε όλεσ τισ λζξεισ με απόςτροφο.
 12. 12. Κφκλωςε όλεσ τισ λζξεισ με απόςτροφο.
 13. 13. Ποια γράμματα ζφυγαν για δουλειά;
 14. 14. Τϊρα άκουςεπροςεκτικά και βρεσ ποια γράμματαφεφγουν για δουλειά.
 15. 15. Τϊρα άκουςεπροςεκτικά και βρεσ ποια γράμματαφεφγουν για δουλειά.
 16. 16. Για να βάλω λζξεισ ςε αλφαβθτικι ςειρά , πρζπει νακοιτάξω το πρϊτο γράμμα τουσ. Μετά διαλζγω πρϊτθ τθ λζξθ που το γράμμα τθσ είναι πιο μπροςτά ςτο αλφάβθτο.
 17. 17. Ποιασ λζξθσ το πρϊτο γραμματάκι είναι πιομπροςτά ςτο αλφάβθτο;
 18. 18. Ποιασ λζξθσ το πρϊτο γραμματάκι είναι πιομπροςτά ςτο αλφάβθτο;
 19. 19. Ο Άκθσ Οχταποδάκθσ ανακάτεψε τισ λζξεισ. Ασ προςπακιςουμε να τισ βάλουμε ςε αλφαβθτικι ςειρά. Το τρενάκι τθσ αλφαβιτα κα μασ βοθκιςει.

×