Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

το πετροκάραβο

7.266 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

το πετροκάραβο

 1. 1. Το πετροκάραβο Χατςίκου Ιωάννα
 2. 2. Τι βλζπουμε ςτθν εικόνα;
 3. 3. Διαβάηουμε ςιωπθλά
 4. 4. Ακοφμεπροςεκτικά.
 5. 5. Τι ζλεγε θιςτορία του κείου Παφλου;
 6. 6. Ποφεκτυλίςςεται θ ιςτορία; Βρεσ και κφκλωςε.
 7. 7. Τι χρϊμα ιταν θςθμαία του πλοίου; Βρεσ και κφκλωςε.
 8. 8. Τι ζκαναν ςταςπίτια τουσ οικάτοικοι; Βρεσ καιυπογράμμιςε.
 9. 9. Τι μαλλιά είχε θ Σμαρϊ; Βρεσ καιυπογράμμιςε.
 10. 10. Ποιοσ είπε τθν Αναποδογυρίηουιςτορία ςτο κείο ιςτορία ςτα με τα βιβλία μασ. Παφλο; παιδιά;
 11. 11. Θυμόμαςτε από το κείμενο.
 12. 12. Γράψε για το καράβι που κα ικελεσ να ζχεισ.Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ τισ λζξεισ :φουγάρο , πανιά , άγκυρα , πλϊρθ, ωκεανόσ, κφμα
 13. 13. • Τι καράβι ζχεισ; Καΐκι , βάρκα ,ιςτιοφόρο, πειρατικό , κρουαηιερόπλοιο, υπερωκεάνιο
 14. 14. • Τι όνομα του ζχεισ δϊςει;
 15. 15. • Πϊσ είναι το καράβι ςου; Μεγάλο , μικρό , ξφλινο, ςιδερζνιο ,με πανιά , με μθχανι και φουγάρα , με άγκυρα ;
 16. 16. • Ποφ κα ταξίδευεσ με αυτό το καράβι; ςε ωκεανοφσ , ςε κάλαςςεσ , ςτθν Αμερικι , ςτθν Αφρικι , ςε όλο τον κόςμο;
 17. 17. •Τι κα ζκανεσ εκεί που κα πιγαινεσ με το καράβι ςου;
 18. 18. Κάτι περίεργοςυμβαίνει εδϊ…
 19. 19. Ποιο γράμμα ακοφσ ςτθν βλζπεισ γραμμζνο; αρχι;
 20. 20. Το γράμμα η δεν κάνει ποτζ παρζα με άλλαςφμφωνα (γραμματάκια χωρίσ φωνι). Αν μετά το η ακοφω κιάλλο ςφμφωνο είναι το ς μεταμφιεςμζνο!
 21. 21. Όπωσ βλζπετε , το η είναιπάντα δίπλα ςε φωνιεντα (φωνοφλεσ ).
 22. 22. Αν ακοφω η μα ζχει δίπλα κι άλλο ςφμφωνο , καξζρω πωσ το ς φοφςκωςε , φοφςκωςε και ζβγαλε χοντρι φωνι ςαν το η.
 23. 23. Στο 2ο κομμάτι του κειμζνου , ςτθ 2θ παράγραφο δθλαδι, βρεσ 7 λζξεισ όπου το ς ακοφγεται ςαν η.

×