Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 40 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a EUREKA programme, TUBITAK (20)

Anuncio

Más de EUROGIA2020, the EUREKA Cluster for low carbon energy technologies (11)

Más reciente (20)

Anuncio

EUREKA programme, TUBITAK

 1. 1. TÜBİTAK EUREKA PROGRAMI & BİLEŞENLERİ
 2. 2. TÜBİTAK Ar-Ge yapabilirim! Ar-Ge ile yeni ufuklar! 1507- KOBİ Ar-Ge (2007) 1503 – Proje Pazarları (2001) Ar-Ge Adımları 1501 - Sanayi Ar-Ge (1995) 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge (2007) H2020 Programı EUREKA Uluslararası İkili ve Çoklu İşbirlikleri 1505- Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (2012) Üniv./Arş. Enst. Firmalara Ar-GeYapıyor… 1512- BireyselGirişimcilik Aşamalı Destek Programı (2012) 1511- ÖncelikliAlanlar Araştırma TeknolojiGeliştirmeVeYenilik Projeleri Destekleme Programı (2012) 2 1513- Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı(2012) 1514- Girişim Sermayesi Destekleme Programı(2012)
 3. 3. TÜBİTAK EUREKA Nedir? EUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. 3 Ar-Ge Ulusal Destekler Uluslararası İşbirliği
 4. 4. TÜBİTAK EUREKA Üyesi Ülkeler Almanya Arnavutluk Avusturya Belçika Bosna Hersek Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Fransa Finlandiya Hırvatistan Hollanda G. Afrika G. Kıbrıs RumYönetimi G. Kore İngiltere İrlanda İspanya İsrail İsveç İsviçre İtalya İzlanda Kanada Karadağ Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Makedonya Malta Monako Norveç Polonya Portekiz Romanya Rusya San Marino Slovakya Slovenya Sırbistan Türkiye Ukrayna Yunanistan Avrupa Birliği 4
 5. 5. TÜBİTAK Türk sanayi kuruluşu Diğer EUREKA ülkesinden ortak EUREKA Projesi Temel Özellikler En az iki farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli olmalı Her ülkenin ulusal kuralı farklı olduğu için ilgili ülkelerin ulusal kurallarına uygun olmalı 5
 6. 6. TÜBİTAK EUREKA Programı 1985’ten bu yana: - 4000’den fazla Ar-Ge projesi - 29 Milyar Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi Her yıl: - 300 civarında Ar-Ge projesi - 1 Milyar Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi 6
 7. 7. TÜBİTAK Teknoloji Alanları 7
 8. 8. TÜBİTAK Ortak olarak Hizmet sağlayıcı olarak EUREKA Projelerine Kimler Başvurabilir? 8 KOBİ’LER BÜYÜK FİRMALAR ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Tekbaşına başvurabilirler Tekbaşına başvuramazlar
 9. 9. TÜBİTAK Yeni ürün geliştirilmesi NeTür Projeler Desteklenir? 9 Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Destek kapsamı ÜRÜN YENİLİĞİ ÜRÜN YENİLİĞİ SÜREÇ YENİLİĞİ SÜREÇ YENİLİĞİ
 10. 10. TÜBİTAK EUREKA’nınAvantajları Ar-Ge projeleri için en yüksek oranda hibe desteği, Pazara yakın Ar-Ge, Ulusal kurallarla uluslararası boyutta Ar-Ge yapma, Yeni teknolojilere kolay ve hızlı erişim Alanında lider firmalarla çalışma Yeni pazarlara açılma 10 %60, %75 kısa sürede ticarileşecek projeler know-how transferi küme projeleri ticarileşecek ürün veya süreçler
 11. 11. TÜBİTAK EUREKA’nın Bileşenleri Standart Başvuru/İkili İşbirlikleri EUROSTARS 11 Kümeler Şemsiyeler
 12. 12. TÜBİTAK Destek Sistemi Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destek Programı (1509) • http://eteydeb.tubitak.gov.tr arayüzünden hızlı ve kolay başvuru imkanı • Hibe destek: – Büyük ölçekli firmalar: %60 – KOBİ’ler : %75 • Proje bütçesinde bir sınırlama yok! • Ulusal değerlendirme, ulusal fonlama 12
 13. 13. TÜBİTAK 13 Proje Fikrinin Olgunlaştırılması Proje Ortak Arama Süreci EUREKA Başvuru Formunun Hazırlanması Elektronik Proje Başvurusunda Bulunulması 1. Literatür taraması 2. Pazar analizi 3. Mevcut projelerin araştırılması Yeni Bir Standart EUREKA Projesi Başlatmak www.eurekanetwork.org Projects
 14. 14. TÜBİTAK Proje Ortak Arama Süreci 14 Proje Fikrinin Olgunlaştırılması Proje Ortak Arama Süreci EUREKA Başvuru Formunun Hazırlanması Elektronik Proje Başvurusunda Bulunulması 1. Firmanın diğer alanlarda işbirliği yaptığı ortaklarını projeye dahil etmesi 2. EUREKA veritabanındaki projelerde yer alan uygun firmaların taranması 3. EUREKA Ortak Arama Formunun doldurularak TÜBİTAK’a başvurulması www.eureka.org.tr Başvuru süreci / ortak arama formu
 15. 15. TÜBİTAK EUREKA Başvuru Formunun Hazırlanması Proje Fikrinin Olgunlaştırılması Proje Ortak Arama Süreci EUREKA Başvuru Formunun Hazırlanması Elektronik Proje Başvurusunda Bulunulması 15
 16. 16. TÜBİTAK Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) e-Başvuru Kullanıcı Kaydı Firma Kaydı / Firma Şeçimi Proje Bilgilerinin Girilmesi İlgili Evrakların ve Çıktıların TÜBİTAK’a iletilmesi Kullanıcı Yetkilendirmesi Projenin TÜBİTAK’a İletilmesi https://eteydeb.tubitak.gov.tr 16
 17. 17. TÜBİTAK Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü vurgulanmalıdır. Kuruluşun projeye katkısı net bir şekilde belirtilmelidir. Projenin teknoloji düzeyi gerekirse üniversitelerin ve Ar-Ge kuruluşlarının desteği ile literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalıdır. 17 Projenin hedefi, çıktıları ve başarı kriterleri net ve ölçülebilir şekilde tanımlanmalıdır.
 18. 18. TÜBİTAK Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli Projede kullanılacak yöntemler ve teknikler ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır. Mümkün olduğunca yalın ve açık ifadeler kullanmaya özen gösterilmelidir. 18
 19. 19. TÜBİTAK Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli • Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmelidir. • Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkiler iyi kurgulanmalıdır. • Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalıdır. • Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalıdır. 19 • Değerlendirme sürecinde hakemlere proje faaliyetlerine ilişkin proje personelinin ve var ise teknik danışmanların sunum yapmaları.
 20. 20. TÜBİTAK Değerlendirme Süreci Proje Başvurusu Proje önerilerinin ön değerlendirilmesi Bağımsız hakem değerlendirmesi 20
 21. 21. TÜBİTAK Değerlendirme Süreci Değerlendirme KomitesiToplantısı Ret Değerlendirme raporları Sözleşme Kabul Final değerlendirme raporunun hazırlanması 21
 22. 22. TÜBİTAK Desteklenen Harcama Kalemleri Nelerdir? • Personel giderleri • Alet, teçhizat, prototip, yazılım ve yayın alımları • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri • Malzeme ve sarf giderleri • Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri (ulaşım) • Yeminli Mali Müşavirlik denetim giderleri 22
 23. 23. TÜBİTAK Ret Gerekçeleri 1. Rutin bir mühendislik uygulaması olması 2. Projenin teknolojik düzeyinin yeterli bulunmaması 3. Kapsamının açık biçimde ortaya konulmaması, geliştirilen ürünün işlevsel yeteneklerinin ve Ar-Ge niteliğinin belirsiz olması 4. Geliştirilmeye çalışılan sistemin, piyasada varolan ürünlere göre bir üstünlük sağlayamaması 5. Firma altyapısı (personel ve fiziki olarak) yetersiz olması 6. Projenin Ar-Ge sistematiğinin yetersizliği 7. Projede bahsedilen yeniliklerin destek kriterlerinde söz edilen yenilik tanımına uygun olmaması 23
 24. 24. TÜBİTAK EUREKA Kümeleri  Sektöründe lider firmalar etrafında oluşmuş yapılardır.  Her küme belirli bir teknolojik alanda faaliyet gösterir.  Uzun vadeli stratejik birlikteliklerdir.  Çağrı sistemi mevcut olup, genelde yılda bir kez çağrı açılır.  Uluslararası değerlendirmenin ardından projeler ulusal kaynaklardan fonlanır. 24
 25. 25. TÜBİTAK EUREKA Kümeleri
 26. 26. TÜBİTAK EUREKA Kümeleri BİT Malzeme Su Enerji Telekomünikasyon
 27. 27. TÜBİTAK Küme ProjelerindeYer Almanın Avantajları  Avrupa’nın lider firmalarıyla birlikte çalışmak  Geleceğin teknolojilerine şimdiden şekil veren ekipte yer almak  Uzun vadedeki, stratejik projelerin içerisinde bulunarak, rekabet öncesi ortak araştırmalara katılmak, ilgili alanlardaki standartlardan ve teknik düzenlemelerden önceden haberdar olmak 27
 28. 28. TÜBİTAK EUROGIA 2020 • EUROGIA2020, alternatif enerji kaynaklarının yaratılması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan bir EUREKA kümesidir. • Konu odaklı değildir. • EUROGIA2020 kümesine üye olan en az iki büyük endüstri kuruluşu veya KOBI’lerden oluşan konsorsiyumlardan desteklenmektedir. • EUROGIA2020 19 ülke tarafından desteklenmektedir: Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, Monaka, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, Güney Afrika, Türkiye ve İngiltere. 28
 29. 29. TÜBİTAK Şemsiyeler EUREKA şemsiyeleri (Umbrellas), üye ülkelerdeki EUREKA programlarında aktif rol alan ülke temsilcileri ve hedef sektörü temsil eden firmalar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş sektörel yapılanmalardır. 29
 30. 30. TÜBİTAK Eurostars Programı KOBİ’lere Özel Destek Programı: Eurostars • KOBİ’lerin Ar-Ge projelerine avantajlı destek – Uluslararası değerlendirme, ulusal fonlama – KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarına %75 oranında hibe destek Eurostars 15. Çağrısının kapanış tarihi: 18 Şubat 2016 Eurostars 16. Çağrısının kapanış tarihi: 15 Eylül 2016 30
 31. 31. TÜBİTAK Eurostars Üyesi Ülkeler • Almanya • Avusturya • Belçika • Bulgaristan • Çek Cumhuriyeti • Danimarka • Estonya • Finlandiya • Fransa • Güney Kıbrıs • Hırvatistan • Hollanda • İngiltere • İrlanda • İspanya • İsrail • İsveç • İsviçre • İtalya • İzlanda • Letonya • Litvanya • Lüksemburg • Macaristan • Malta • Norveç • Polonya • Portekiz • Romanya • Slovak Cumhuriyeti • Slovenya • Turkiye • Yunanistan 31
 32. 32. TÜBİTAK Eurostars Başvuru Süreci Proje fikrinin olgunlaştırılması Eurostars websitesine kayıt olunması Ortak Arama Süreci Eurostars Başvurusunun Hazırlanması TÜBİTAK ile sözleşme imzalanması Literatür taraması Pazar analizi Mevcut projelerin incelenmesi www.eurostars-eureka.eu sitesine firma kaydının yapılarak başvuru formunun bilgisayara indirilmesi • Firmanın diğer alanlarda işbirliği yaptığı ortaklarını projeye dahil etmesi • Eureka veritabanındaki projelerde yer alan uygun firmaların taranması • Eureka Ortak Arama Formunun doldurularak TÜBİTAK’a başvurulması Eurostars Başvuru Formunun hazırlanarak Eurostars web sitesi aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Eurostars başvuru formuna ek olarak; • Firmanın son yıl ait bütçesinin bir kopyası • Taslak konsorsiyum anlaşması da iletilmelidir. 32
 33. 33. TÜBİTAK Eurostars Proje Uygunluk Kriterleri  Konsorsiyum lideri  Ar-Ge Yoğun KOBİ  En az iki Eurostars üyesi ülke  Proje süresi ≤ 36 ay  Pazara sunma süresi: proje bitiminden en geç 2 yıl sonrasına kadar  Ar-Ge Yoğun KOBİ’lerin projeye katkısı en az %50  Ülkeler arası dengeli ortaklık (%75 kuralı) 33
 34. 34. TÜBİTAK Özetle… 34 EUREKA Fırsatları TEKNOLOJİALANLARI BAŞVURUZAMANI WEB ADRESİ STANDART BAŞVURU Tüm alanlar Her zaman www.eurekanetwork.org KÜMELER ITEA 3 Yazılım çözümleri, servis yazılımları, gömülü yazılımlar, e-sağlık 1/Yıl www.itea3.org CELTIC+ İletişim teknolojileri, mobil iletişim, İnternet altyapıları 2/Yıl www.celticplus.eu CATRENE Mikro ve nano elektronik 1/Yıl www.catrene.org EURIPIDES Bütünleşik akıllı sistemler 2/Yıl www.euripides-eureka.eu ACQUEAU Su teknolojileri 2/Yıl www.acqueau.eu EUROGIA 2020 Yenilenebilir enerji 2/Yıl www.eurogia.com METALLURGY EUROPE Malzeme teknolojileri 1/Yıl - ŞEMSİYELER PRO-FACTORY+ Üretim teknolojileri, esnek üretim sistemleri, çevre dostu ürünler ve üretim teknolojileri Her zaman www.profactory.eu EUROAGRI FOODCHAIN2 Tarım ve gıda teknolojileri Her zaman www.euroagrifoodchain.eu EUREKATOURISM+ Turizm sektöründeki teknolojik yenilikler Her zaman www.eurekatourism.eu E!SURF MalzemeTeknolojileri Her zaman http://www.eurekasurf.eu EUROSTARS Tüm alanlar 2/Yıl www.eurostars-eureka.eu
 35. 35. TÜBİTAK www.eureka.org.tr 35
 36. 36. TÜBİTAK www.eurekanetwork.org 36
 37. 37. TÜBİTAK www.eurostars-eureka.eu 37
 38. 38. TÜBİTAK Pazara Yakınlık EU FP EUREKA AraştırmaYoğunluğu Eurostars Uluslararası değerlendirme, uluslararası fonlama Uluslararası değerlendirme, ulusal fonlama Ulusal değerlendirme, ulusal fonlama Karşılaştırma 38
 39. 39. TÜBİTAK TEŞEKKÜRLER www.eureka.org.tr eureka@tubitak.gov.tr 39
 40. 40. TÜBİTAK Çağrı YILDIRIM Energy National Contact Point İlknur YILMAZ Energy National Contact Point TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi TÜBİTAK ULAKBİM – YÖK Binası B5 Blok Bilkent/Ankara Phone: + 90 (312) 298 9419 /9407 http://www.h2020.org.tr/enerji ncpenergy@tubitak.gov.tr

×