Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Žene u politici

906 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

Žene u politici

 1. 1. Government of Montenegro Ministry for Human and Minority RightsŢene u politici2012.
 2. 2. METODOLOGIJA Vrsta Kratak opis Najvažniji ciljeviistraživanja Procjena postojedeg zakonodavnog okvira i rodni Analiza pravnog okvira i postojedih mehanizama za učešde mehanizmi koji obezbjeđuju vede učešde žena u politici žena u politici, pregled, poređenje i sadašnja iskustva iz DESK Pregled iskustava iz drugih zemalja, sa osvrtom na drugih zemalja u vezi sa učešdem žena u politici, relevantne slučajeve koji podržavaju pretpostavku da vede učešde promjene do kojih je došlo kao rezultat povedanog broja žena žena može da donese pozitivne promjene u politici i odlučivanju. Procjena u kojoj mjeri opšta populacija razumije ulogu i položaj žena u politici (“šta žene političari mogu da Opšta populacija; promjene”) i šta glasači mogu da očekuju od žena koje se Ukupno 1230 F-2-F intervjua. 1000 intervjua na bave politikom, testiranje prisustva i obima rodnih stereotipaF-2-F anketa nacionalno reprezentativnom uzorku; Dodatak na uzorak kada su u pitanju takozvana „muška“ pitanja (bezbjednost, tzv. booster (oversample) - 200 intervjua sa policija, kriminal, i sl.) i “ženska” pitanja (obrazovanje, pripadnicima nacionalnih manjina zdravlje, socijalna zaštita, i sl.), putem sprovođenja terenskog istraživanja Žene političarke, savjetnici i donosioci najvažnijih odluka Procjena motivacije žena koje aktivno učestvuju u politici i u političkim partijama,predstavnici NVO i institucija koje barijere sa kojima se suočavaju na privatnom i Dubinski sarađuju sa ženama poslanicima, kao i najuticajnijih profesionalnom planu, razumijevanje načina na koji se vrši intervjui medija izbor partijskih kadrova, očekivanja vezana za položaj žena u Ukupno 22 intervjua bududnosti, stavovi o uvođenju kvota Procjena u kojoj mjeri iste političke poruke, predstavljene od Dvije grupe po 20 građana različitih po godinama, polu,Response- strane muškaraca i žena mogu da utiču na potencijalne glasačkom opredjeljenju i nacionalnosti metri glasače i da li postoje teme koje uspešnije predstavljaju Ukupno 40 učesnika/ca političarke
 3. 3. PRIVATNI I JAVNIPATRIJAHATiliDA LI JE NAŠEDRUŠTVO IDALJEPATRIJARHALNO
 4. 4. U kojoj mjeri se slažete sa sljededim tvrdnjama?  1 = Uopšte se ne slažem  2 = Ne slažem se  3 = Slažem se  4 = U potpunosti se slažem Ne slažem se (1+2) Slažem se(4+5)Posao domadice za ženu je jednako ispunjavajudi 33 11 22 25 12 37 kao i pladeni posaoDužnost muškarca je da zarađuje novac, a ženina 31 9 22 29 11 39 dužnost je da brine o domadinstvu i porodiciMuškarcima su bliskije javne, a ženama privatne 21 5 17 34 7 41 aktivnostiBriga o djeci je prije majčina nego očeva dužnost 33 10 23 32 12 43 Dobro je da su žene i muškarci ravnopravni u braku, ali je po pravilu bolje da muškarac ima 27 8 19 31 13 44 posljednju riječ Muškarci bi trebalo da obavljaju više poslova u 21 4 16 39 11 51 domadinstvu nego što to sada čine. Vedina poslova u domadinstvu po svojoj prirodi 20 4 16 43 12 55 više odgovara ženama Ako je u braku samo jedan supružnik zaposlen, 23 7 16 42 14 56 prirodnije je da to bude muškarac 4
 5. 5. U kojoj mjeri se slažete sa sljededim tvrdnjama?  1 = Uopšte se ne slažem  2 = Ne slažem se  3 = Slažem se  4 = U potpunosti se slažem Ne slažem se (1+2) Slažem se(4+5) Univerzitetsko obrazovanje je važnije za dječake 68 30 38 10 3 12 nego za djevojčiceUkoliko poslodavac treba da otpusti radnike, bolje je da budu otpuštene žene koje imaju muževe 43 20 23 19 7 25 nego muškarci Muškarci su bolji menadžeri od žena 43 15 28 21 6 27 Ukoliko žena zarađuje više od muža, gotovo je neizbježno da to prouzrokuje probleme 39 10 28 22 8 30U cjelini, muškarci su bolje političke vođe od žena 35 13 22 29 9 38 5
 6. 6. Koliko vremena prosječno provodite u obavljanju kudnih i porodičnih poslova? 11% populacije ne učestvuje u obavljanju kudnih poslova. Od tog broja 96% su muškarci a “U prosjeku 3,7 “U prosjeku 1,5 svega 4% žene sati dnevno ” sat dnevno ” “U prosjeku 1,5 “Ako sam u sat dnevno i braku, u ako sam u prosjeku 4,5 braku” sati dnevno ”63% muškaraca najviše doprinosi 27% žena najviše doprinosi kudnom budžetu svojim kudnom budžetu svojim prihodima prihodima
 7. 7. VAŢNOSTPOLITIKE UNAŠIMŢIVOTIMA
 8. 8. Koja je to jedna stvar koja je Vama lično najvažnija u životu? Najvažnija Prve tri po važnosti 80% Porodica 97% 18% Posao 88% 1%Prijatelji i poznanici 90% 1% Politika 6% 1% Religija 16% 8
 9. 9. U kojoj mjeri pratite politička dešavanja u Crnoj Gori? Total Muški ŽenskiPRATI DEŠAVANJA: 49 43 8 37 7 6 4=Pratim skoro sva politička dešavanja u Crnoj Gori 36 42 31 3=Uglavnom pratim politička dešavanja u Crnoj Gori 2=Uglavnom ne pratim politička dešavanja u Crnoj 30 27 32 Gori 1=Uopšte ne pratim politička dešavanja u Crnoj Gori 19 22 25 46 51NE PRATI DEŠAVANJA: 56
 10. 10. U kojoj mjeri politika utiče na Vaš svakodnevni život? Total Muški Ženski UTIČE: 25 23 20 7 8 6 4=Veoma mnogo utiče 16 17 14 3=Uglavnom utiče 17 17 17 2=Uglavnom ne utiče 1=Uopšte ne utiče NE UTIČE: 59 76 57 74 61 78 !
 11. 11. Na koje aspekte (oblasti) Vašeg života politika ima najvedi uticaj? >1% Višestruki odgovori; Baza: Oni koji su naveli da politika utiče na njihove živote (23% od ciljne populacije) Životni standard/ finansijska situacija 33% Posao/ zaposlenje 26% Na sve aspekte 9% M=5% , Ž=13 Ekonomski/ društveni aspekti, kriza 8%Način/ kvalitet života, mogudnosti, potrebe 5% Međuljudski/ etnički/ vjerski odnosi 4% M=6% , Ž=1 Zdravlje/ duševni mir 2% Pitanja slobode, prava, bezbjednosti 2% Porodica/ bududnost djece 1% Rad institucija, obrazovanje, zdravstvo 1% 11
 12. 12. Koliko je Vama lično važno to da li se partija koja se vama najviše dopada zalaže za potrebe žena? Total Muški Ženski 68VAŽAN JE: 58 48 23 4=Veoma je važno 17 10 3=Uglavnom je važno 41 45 37 2=Uglavnom nije važno 1=Uopšte nije važno 14 18 23 11 15 25 18 33NIJE VAŽAN: 41 Baza: Ukupna ciljna populacija
 13. 13. ZASTUPLJENOST ŢENA UPOLITICI
 14. 14. Po Vašem mišljenju, u kom procentu su žene zastupljene među poslanicima uSkupštini Crne Gore? 18% Manje od 14% 1% Od 14% do 30% Prosjek Više od 30% 20% 10,3% 61% Ne znam U Skupštini 13,6% Baza: Ukupna ciljna populacija
 15. 15. I da li Vi mislite da je taj procenat u kom su žene zastupljene u Skupštini Crne Gore premali, preveliki ili biste rekli da je taman koliko treba? Baza: Oni koji su naveli neki procenat na pitanje u kom procentu su žene zastupljene među poslanicima u Skupštini Crne Gore, 82% ciljne populacije Premalo % Premalo % Taman koliko treba Taman koliko treba % Ne znam % Previše Previše Ne znam 6% 3% Manje od 14% 75 19 4 61% ukupne populacije23% Više od 14% 54 34 3 21% ukupne 68% populacije
 16. 16. Da li žene kao poslanice jednako dobro obavljaju svoj posao kao i muškarci, ili mislite da su bolje ili lošije? Muški Ženski 12%Bolje su od muškaraca 24% 56% Iste su kao i muškarci 54% 22%Lošije su od muškaraca 10% 16
 17. 17. DUBINSKI INTERVJUI Sagovornici u dubinskim intervjuima iz svih oblasti, politike, medija, nevladinog sektora slažu se u ocjeni da nema dovoljno poslanica u Parlamentu. Trenutna situacija je po njihovom mišljenju odraz generalnog položaja žena na političkoj sceni Crne Gore koji je gotovo marginalan. Slaba uključenost žena se dovodi u vezu sa istorijskim kontekstom i tradicionalnošdu, iako se situacija polako mijenja. Predsjednik stranke: „Mislim da njih i nema dovoljno u politici, u smislu da ih nema dovoljno u organima odlučivanja i političkim partijama, u državnim organima, tamo negde gdje se kreira politika ili donose odluke. Možda je to splet okolnosti u crnogorskom društvu. Mislim da smo mi sada, uslovno rečeno, na nekoj prekretnici u drušvu, žene koja se ovde doživljavaju kao majke i sestre i žene za koje mnoge generacije ovdje sumnjaju da se mogu uspješno baviti javnim poslom… a one znaju i mogu biti mnogo uspješnije od njihovih muževa.“ I među malobrojnim poslanicama oni primeduju razlike u radu i uključenosti. Sa jedne strane postoje one koje su aktivno i kvalitetno angažovane kako u skupštinskoj sali tako i u odborima, dok i dalje postoje političarke koje u skupštinskoj sali obezbjeđuju kvorum i glasove i gotovo da se ne javljaju za riječ, čak i kada je tema njihova usko stručna oblast.
 18. 18. Po Vašem mišljenju, u kom procentu su žene zastupljene kao ministarke u VladiCrne Gore? 20% 12% ili manje Od 12% do 30% 3% Prosjek Više od 30% 10,4% 14% 63% Ne znam U Vladi 11,8% Baza: Ukupna ciljna populacija
 19. 19. Da li Vi mislite da je taj procenat u kom su žene kao ministarke zastupljene u Vladi Crne Gore premali, preveliki ili biste rekli da je taman koliko treba? Baza: Oni koji su naveli neki procenat na pitanje u kom procentu su žene zastupljene kao ministarke u Vladi Crne Gore, 80% ciljne populacije Premalo % Premalo % Taman koliko treba Taman koliko treba % Ne znam % Previše Previše Ne znam 5% 5% 12% ili manje 77 16 4 63% ukupne populacije22% Više od 12% 38 47 7 17% ukupne 68% populacije
 20. 20. A da li žene kao ministarke jednako dobre obavljaju svoj posao kao i muškarci, ili mislite da su bolje ili lošije? Muški Ženski 12%Bolje su od muškaraca 24% 57% Iste su kao i muškarci 54% 20%Lošije su od muškaraca 11% 20
 21. 21. DUBINSKI INTERVJUI Podaci dobijeni u intervjuima ukazuju da se zastupljenost žena na visokim pozicijama uključujudi ministarska evaluira kao izuzetno slaba, dok sa druge strane na savjetničkim pozicijama u ministarstvima dominiraju žene. Rado biranje žena za savjetnike ukazuje da one imaju potrebno znanje i iskustvo, te se stoga postavlja pitanje iz kog razloga njih nema na višim pozicijama. Kao jedan od faktora navođena je nespremnost žena za preuzimanje istaknutih funkcija i radije djelovanje iz sjenke, ali se ipak kao značajniji vidi nedovoljna politička volja lidera stranaka da uključe žene. Vedina smatra da za žene u politici i dalje postoji stakleni plafon. Političarka:„Postoji deklerativno da se žena ne koči da napreduje, ali tamo gde se baš donose odluke i gde se potpisuje i gde su pare tu ih nema.“ Svi sagovornici pozitivno su ocjenili rad žena na ministarskim mjestima i vjeruju da one podjednako dobro kao i muškarci ili čak uspješnije mogu voditi svako ministarstvo. Posebno je pozitivno ocjenjen skorašnji odabir žene za tradicionalno mušku poziciju- mjesto ministra odbrane.
 22. 22. Prepreke većojparticipacijiţena u politici
 23. 23. Šta je po Vašem mišljenju najveda prepreka… ženama da se aktivno bave politikom … muškarcima da se aktivno bave politikom … Obaveze u kudi i briga o djeci i porodici 27 Nezainteresovanost 11Predrasude o mjestu žena u društvu, naš 12 mentalitet Neadekvatno obrazovanje, nestrucnost, Nedostatak samopouzdanja, hrabrosti, nesposobnost 7 6 strah od neuspjeha Nedostatak želje, motiva, nezainteresovanost 5 Nedostatak samopouzdanja, hrabrosti, strah od neuspjeha 6 Muškaraci, dominacija muškaraca 5 Nedostatak vremena, previše obaveza 4 Ekonomski status i novac 3 Nedostatak podrške od strane društva, partija, okoline, generalno 4 Prljave stvari u politici, kriminal i korupcija 3 Rodna neravnopravnost i tradicionalne 3 uloge ženaPolitika nije za žene, ženama je mjesto u kudi 3 Nema prepreke M:24%; Ž:33% 29 >3% Nema prepreke 3 Ne znam 27 Ne znam 18 Baza: Ukupna ciljna populacija 23
 24. 24. Prepreke ženama: podaci iz dubinskih intervjuaNiz faktora utiču na odluku žena o (ne)ulasku u politiku: 1. Uticaj sredine:  istorijski kontekst i tradicija: „za ženu nije da se bavi politikom“  mali broj žena u politici i njihova značajno slabija mogudnost napredovanja  nedovoljno moralne i praktične podrške okoline: briga o djeci i domadinstvu  ekonomska zavisnost  nedovoljno ženske solidarnosti među političarkama Političarka: „Kod žena ne postoji dovoljno ambicije. Kada vide da im je šansa za to manja onda se one i ne usuđuju da idu na nešto što im sigurno neće proći. Tako da se distanciraju i prije nego što pokušaju, jer sam ambijent je tako napravljen da djeluje da su vam jako male šanse za uspjeh, i onda to ne ohrabruje i tu bi po tom pitanju trebalo nekako žene ohrabriti.“ Poslanica u Skupštini Crne Gore: „Mora žena mnogo više i fizičke i psihičke snage da odvoji. Umjesto da spavam osam sati ja sam spavala četiri...svako jutro idem na Skupštinu, pa idem na autobus uveče, stignem kući, spremim večeru, uključim mašinu, peglam i spremam za sjutra. Na radnom stolu mi je lap top, istovremeno spremam ručak za sutra i kuckam šta mi treba, pretražujem i gledam šta mi treba za rad u Skupštini.“ 2. Individualni činioci koji zavise od samih žena:  politiku smatraju prljavom  nespremnost da stave na kocku cjelokupnu prijeđašnju profesionalu karijeru i integritet
 25. 25. Prepreke ženama: podaci iz dubinskih intervjua• U takvom sistemu gdje žena nema institucionalnu podršku, a gdje se od žene očekuje da prvenstveno bude, po riječima jedne poslanice „dobra majka, sestra, supruga, pa tek onda sve ostalo“ u politiku ulaze ili mlade žene bez porodice, što je rjeđi slučaj ili najčešde profesionalno afirmisane i ekonomski nezavisne žene čija djeca su ved odrasla ili u adolescentskom periodu.• Političarka: „Žene sa malom djecom se još rjeđe angažuju. Obično su to žene koje su tek završile fakultet ili starije žene koje su ostvarile status i imaju veliku djecu. Postoji vakuum između“• Jedan dio sagovornika zastupao je i tezu da su žene jedne drugima najveda prepreka u politici, bududi da među njima ne postoji dovoljno solidarnosti, često ni unutar iste stranake. Zastupnici ovog stanovišta vjeruju da žene čak aktivno sabotiraju inicijative drugih političarki i da to žene koje razmišljaju o ulasku u politiku dobro prepoznaju.• Poslanica u Skupštini Crne Gore: „Najmanje solidarnosti ima među ženama u političkim partijama. Nikako da se oslobodimo toga ’’Ja sam najpametnija, ne vidim, ne osjećam’’ i najveća podmetanja su žena-ženi. Teško se može naći podrška među ženama.“
 26. 26. Ukoliko bi jedan od bračnih partnera trebalo da se bavi politikom, šta bi bilo prihvatljivije , da u politiku uđe muž ili žena? Muž Ne znam Svejedno Žena Ako imaju bebu (do 3 godine starosti) 87 8 3Ako imaju dijete predškolskog uzrasta (4-5 godina starosti) 81 11 6 Ako imaju dijete osnovno-školskog uzrasta (6-13 godina) 63 17 17 Ako imaju dijete srednjoškolskog uzrasta (14- 49 25 25 18 godina) Ako imaju punoljetno dijete 38 30 29 Baza: Ukupna ciljna populacija
 27. 27. Kome je generalno lakše da napreduje u politici, muškarcima ili ženama? % Muškarcima % Nema razlike % Ženama Total 76 19 5 Žene 80 15 5Muškarci 71 24 6 Baza: Ukupna ciljna populacija
 28. 28. Zašto tako mislite? Kome je generalno lakše da napreduje u politici, muškarcima ili ženama? Muškarcima Ženama% populacije 76% 5%Tradicija/ svijest društva/ mentalitet/ predrasude 22 2Sposobniji su, ozbiljniji, bolji političari/ imaju iskustvo 14Muškarci su u vedini/ podržavaju se međusobno 14Muškarci su odlučniji, hrabriji, snalažljiviji 11Muškarci imaju više vremena/ manje obaveza 10Oduvijek je tako/ realnost/ muškarcima je lakše u svim 9oblastimaPolitika je muški posao 5Neravnopravnost/ diskriminacija žena 4Zbog propisa o broju žena 33Muškarcima se više veruje/ ozbiljnije ih shvataju 2Žene su sposobnije/ upornije/ pametnije/ ozbiljnije 25Narav, izgled, ponašanje žena 24Ostali odgovori 2 10Ne zna/Bez odgovora 11 10 Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija
 29. 29. Da li biste rekli da su generalno favorizovani muškarci ili da su favorizovane žene prilikom… Muškarci su favorizovani Nema razlike Ne znam Žene su favorizovane Imenovanje (unaprjeđenje) u političkim strankama 81 14 2 Imenovanje na odgovorne državne funkcije 78 15 4 Izboru poslanika u crnogorskom parlamentu 71 19 7 Imenovanje na funkcije u lokalnoj samoupravi 69 19 7 Zapošljavanju u javnim preduzedima 59 27 9Imenovanju na funkcije u državnoj administraciji (sudovi, 58 26 13 ministarstva, državne agencije...) Baza: Ukupna ciljna populacija
 30. 30. Ko bi uspješnije obavljao sljededa zanimanja? Muškarci Jednako uspješni Ne zna Žene Predsjednik države 58 31 10 Predsjednik Vlade 55 31 13 Predsjednik Skupštine Crne Gore 48 38 12 Predsjednik političke partije 45 42 12 Ministar u Vladi 43 40 15 Predsjednik opštine 39 45 15 Direktor javnog preduzeda 35 48 15 Državni sekretar u ministarstvu 32 47 20 Poslanik 31 52 15 Pomodnik ministra 31 46 22 Tužilac 29 46 24Odbornik u opštinskom parlamentu 29 52 18 Sudija 28 46 25 Baza: Ukupna ciljna populacija
 31. 31. PERCEPCIJA USPJEŠNOSTI MUŠKARACA I ŽENA U OBAVLJANJU DRŽAVNIH FUNKCIJA Populacija 18+ muškog pola Populacija 18+ ženskog pola %Muškarci bi bili uspješniji %Žene bi bile uspješnije %Muškarci bi bili uspješniji %Žene bi bile uspješnije 67 Predsjednik države 49 Predsjednik države 6 13 66 Predsjednik Vlade 45 Predsjednik Vlade 8 17Predsjednik Skupštine Crne 58 Predsjednik Skupštine Crne 38 Gore 8 Gore 16Predsjednik političke partije 52 Predsjednik političke partije 38 9 14 Ministar u Vladi 53 Ministar u Vladi 35 11 19 Predsjednik opštine 49 Predsjednik opštine 29 11 18 Direktor javnog preduzeda 42 Direktor javnog preduzeda 30 12 18 Državni sekretar u 38 Državni sekretar u 27 ministarstvu 17 ministarstvu 23 Poslanik 40 Poslanik 23 10 20 Pomodnik ministra 39 Pomodnik ministra 24 18 26 Tužilac 35 Tužilac 23 22 26 Odbornik u opštinskom 36 Odbornik u opštinskom 22 parlamentu 14 parlamentu 21 Sudija 34 Sudija 22 23 28
 32. 32. Kada govorimo o politici u Crnoj Gori, generalno gledano, po Vašem mišljenju koliko je fizički izgled … bitan? Fizički izgled žene Fizički izgled muškarca Total Muški Ženski Total Muški Ženski 72 74 69VAŽAN JE: 57 59 34 54 32.1 31 4=Veoma je važan 17.5 18 17 3=Donekle važan 39.6 39 40 39.1 37 41 2=Uglavnom nevažan 1=Uopšte nije važan 13 11 16 19 21 23 12 12 11 25 23 19 27 19 19NIJE VAŽAN: 40 38 42 Baza: Ukupna ciljna populacija
 33. 33. Kada imate u vidu javne nastupe političara, da li biste rekli da oni tretiraju svoje koleginice političarke kao ravnopravne? 45%Da 50% 40% 40%Ne 36% Total Muški 43% Ženski Baza: Ukupna ciljna populacija
 34. 34. Komunikacija među političarima: podaci iz intervjuaPatrijrahalnost u komunikaciji u Parlamentu:  zahtjev predsednika poslaničkog kluba da na izlaganje poslanice replicira žena  za poslanice diskusija sa muškim kolegom ne prestavlja problem ili nelagodu Političarka: „I mene je ljutilo u državnom Parlamentu kada ja nešto kažem muškarci neće da mi odgovore zato što sam ja žensko. Ja sam njima rekla da nema veze šta sam ja žena. Ja sam poslanik isto kao i oni, tako da potencijalno to sigurno postoji kod mnogih... Pa nije vam sve jedno, jer osJećate kao da vas smatraju nižim i da ne zavrijeđujete pažnju. Oni to neće priznati, ali to je suština i vi ste tu prosto nemoćni.“Različita iskustva saradnje sa muškarcima u stranci:  Bez vedih problema i sukoba, ali u početku predrasude i stereotipi sa kojima su se izborile kada su izgradile poziciju  na probleme naišle tek kada su napredovale (do tada nijesu opažane kao prijetnja)Po njihovim riječima muškarci sve više žene gledaju kao konkurenciju bududi da bi poštovanje kvoteod 30% rezultiralo manjim brojem muškaraca u Parlamentu.Poslanica: „Nijesam imala probleme kad sam ulazila nego kad sam počela da napredujem. Svidijele entuzijazam dok neko ne prepozna da to što sam ja tu znači da neko drugi više nije na tommjestu.“Poslanica: „30% žena znači da automatski 10 sadašnjih poslanika iz jedne stranke ide kući jer zanjih više nema mjesta u parlamentu.“
 35. 35. RAZLIKE U PERCEPCIJI POLITIČARKI I POLITIČARA 35 Siguran/a u sebe Percepcija žena 7 Samostalno donosi odluke Dostupan/a ljudima kao što sam ja Percepcija muškaraca Lider/ka 6 5.7 Energičan/a 5.3 5.0 5.5 5.5 5Razumije potrebe i probleme običnih ljudi 5.4 Uliva povjerenje 4.9 4.9 4 5.4 5.2 5.0 5.2 5.2 Odlučan/a 4.9 3 Čvrst/a prema drugima 5.6 5.4 5.3 2 5.1 Iskren/a 5.1 4.9 1 5.2 5.2 Spreman/a na kompromis 4.9 5.3 5.1 5.4 Snažnog karaktera Brine o drugima 5.0 5.3 5.3 5.0 5.2 5.6 5.2 5.0 Pravičan/a 5.1 Ubjedljivo govori 5.3 5.3 5.0 5.2 5.4 Dobar/a državnik/ca Spreman/a da sasluša različita mišljenja Timski/a igrač/ica Spreman/a da prihvati kritiku Hrabar/a
 36. 36. RAZLIKE U PERCEPCIJI MUŠKARACA 36 Siguran/a u sebe Percepcija muškaraca od 7 strane muškaraca Samostalno donosi odluke Dostupan/a ljudima kao što sam ja Percepcija muškaraca od Lider/ka 6 5.7 Energičan/a strane žena 5.2 5.8 5.0 5.5 5.5 5Razumije potrebe i probleme običnih ljudi Uliva povjerenje 5.3 5.6 4 4.8 5.5 5.0 5.1 5.2 Odlučan/a 4.9 3 Čvrst/a prema drugima 5.5 5.4 5.6 2 5.5 Iskren/a 4.9 4.8 1 5.2 5.1 Spreman/a na kompromis 4.9 5.4 4.9 5.4 Snažnog karaktera Brine o drugima 5.0 5.6 5.0 4.9 5.3 5.6 5.0 Pravičan/a 5.2 5.3 5.1 Ubjedljivo govori 5.4 5.0 5.1 Dobar/a državnik/ca 5.4 Spreman/a da sasluša različita mišljenja Timski/a igrač/ica Spreman/a da prihvati kritiku Hrabar/a
 37. 37. RAZLIKE U PERCEPCIJI ŽENA 37 Siguran/a u sebe Percepcija političarki od 7 strane žena Samostalno donosi odluke Dostupan/a ljudima kao što sam ja Percepcija političarki od Lider/ka 6 Energičan/a strane muškaraca 5.1 4.7 5.2 5Razumije potrebe i probleme običnih ljudi 5.5 5.2 Uliva povjerenje 4.8 5.1 4 4.7 5.5 5.4 5.2 5.44.9 Odlučan/a 5.0 3 Čvrst/a prema drugima 5.05.5 4.9 2 5.2 Iskren/a 5.2 5.0 1 5.3 5.0 Spreman/a na kompromis 4.9 5.1 5.4 5.3 Snažnog karaktera Brine o drugima 5.1 5.5 4.9 5.1 5.4 5.4 Pravičan/a 5.1 5.3 5.2 Ubjedljivo govori 5.4 4.8 5.3 5.1 5.1 Dobar/a državnik/ca Spreman/a da sasluša različita mišljenja Timski/a igrač/ica Spreman/a da prihvati kritiku Hrabar/a
 38. 38. MEDIJI I ŢENEU POLITICI
 39. 39. Po Vašem mišljenju, da li su u medijima u Crnoj Gori žene koje se bave politikom zastupljene u dovoljnoj mjeri? Total Muški Ženski 50 44Jesu (3+4) 12 38 9 7 4 = Jesu u potpunosti 3 = Uglavnom 35 38 31 jesu 2 = Uglavnom nijesu 1 = Uopšte nijesu 32 30 34Nijesu (1+2) 10 14 40 19 46 53
 40. 40. Mediji i žene u politici: podaci iz dubinskih intervjuaRazličita perespektiva predstavnika medija i političarki: 1. Iskustva političarki:  nema intenzivne saradnje sa medijima 2. Stav medija:  negira se pol kao značajna detrminanta u odabiru sagovornika  tema razgovora je jedini faktor koji određuje strukturu gostiju/sagovornika  političarke ipak slabo zastupljene u medijima: odraz slabe zastupljenosti u politici  žene podjednako dobri sagovnornici kao i muškarci za sve teme, ipak češde intervjuisane na temu porodice, nasilja, socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja - teme koje se generalno prepoznaju kao više ženske.Slaba zastupljenost žena u izveštavanju→ slaba prepoznatost i uticaj među građanima:  Mediji negiraju odgovornost: da su žene aktivnije u politici bile bi zastupljenije  Političarke medije vide kao suviše senzacionalistički nastrojene Poslanica u Skupštini Crne Gore: „Ako imate šestočasovnu raspravu u Parlamentu gdje se govori o zaštiti djece od zlostavljanja i onda u nekom trenutku neko pomene Kosovo i neki kolega kaže „NATO je bombardovao Srbiju“ sve novine sjutra samo o toj izjavi pišu, a ne pominje se zaštita djece.“
 41. 41. PROFILIIDEALNIHPOLITIČARA IPOLITIČARKI
 42. 42. Profili idelnih političara i političarki- po polu“Oženjen, ima Pol nije “Udata, ima djecu, Crnogorka,djecu, Crnogorac, po važan: 14% po vjeroispovjestivjeroispovjesti pravoslavka.Fakultetskipravoslavac.Fakultetski obrazovana, srednjih godina iobrazovan, srednjih godina i dolazi iz Podgorice.dolazi iz Podgorice. Nacionalnost , vjeroispovjest ,Nacionalnost , vjeroispovjest i 60% 14% grad iz kog dolazi, ali i bračnograd iz kog dolazi nisu toliko 69%-6% 51%-21% stanje nisu toliko važni! ”važni! ” Njene birače brinu istiNjegove birače u najvedoj problemi samo nešto u vedojmjeri brinu oporavak privrede mjeri. Na prvom mjestu jei otvaranje novih radnih oporavak privrede i otvaranjemjesta, povedanje životnog novih radnim mjesta a odmahstandarda, borba protiv zatim borba protivsiromaštva, korupcije i siromaštva. 62% njeneorganizovanog kriminala. 68% podrške de vjerovatno glasatinjegove podrške de vjerovatno na slededim izborima. 10%glasati na slededim izborima. njene podrške nije5% njegove podrške čine opredjeljeno za nekuneopredjjeljeni birači. određenu stranku.
 43. 43. Koje su 3 najvažnije osobine koju treba da ima osoba koja se bavi politikom u Crnoj Gori?• Poštenje, čast, moral • Značajno češde važno za muškarce u politici• Obrazovanje/ stručnost• Iskrenost• …• Lijep izgled/ šarm • Značajno češde važno za žene u politici (4-10)• Porodična osoba/ roditelj • Važno samo za žene u politici, ipak samo 2% Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija
 44. 44. A pozitivni primjeri? Ubjedljiva vedina građana (68%) ne zna da navede niti jednu političarku na svijetu o kojoj ima veoma povoljno mišljenje. Svaki deseti navodi Angelu Merkel, 6% stanovništva izdvaja Hilari Klinton, a 2% Margaret Tačer. Žene učestalije od muškaraca spominju Hilari Klinton i Margaret Tačer i, uopšteno gledano, sposobne su da navedu vedi broj žena političarki od muškaraca. 44
 45. 45. PERCEPCIJACILJEVA IPOTREBAŢENA IMUŠKARACA
 46. 46. Važnost tema i aktivnost žena i muškaraca u politici Višestruki odgovori; Baza: ukupna ciljna populacija 8 Suzbijanje nasilja u porodici 29 Obrazovanje 13 28 Socijalna briga o ugroženim grupama 10 26 Pravosuđe 8 21 16 Zdravstvo 21 46Oporavka privrede i otvaranja novih radnih mjesta 17 Briga o mladima 8 16 Borbe protiv korupcije 23 15 Životna sredina 5 15 Povedanja životnog standarda 30 14 Suzbijanje nasilja u školama 4 13 Održavanja međunarodnih odnosa 6 12 Briga o penzionerima 7 12 Borbe protiv kriminala 23 10 14 Reforme političkog sistema 9 31 Siromaštvo 9 Bezbjednost i odbrana 9 8 Suzbijanje trgovine narkoticima 10 7 Turizam 4 % Oblasti koje su od najvede važnosti za 6 građane Crne Gore Međuetnički odnosi 3 5 Privatizacija 4 3 Poljoprivreda 7 % Oblasti u kojima su najaktivnije žene u 2 2 politici Rješavanje crkvenih pitanja 2 Ne zna/Odbija 2 3
 47. 47. Generalno gledano, da li se o interesima i potrebama … dovoljno brine u političkom životu Crne Gore? % Da % Ne znam % Ne…o Total 23 53interesima ipotrebama Muški 28 43žena … Ženski 18 62 Total 60 19…ointeresima i Muški 56 22potrebamamuškaraca… Ženski 63 16 Baza: Ukupna ciljna populacija
 48. 48. Uopšteno govoredi, kada govorimo o kvalitetu života muškaraca i žena u Crnoj Gori, da li biste rekli da generalno imaju bolji život, imaju žene ili muškarci ili mislite da ne postoji stvarna razlika između muškaraca i žena u tom pogledu? 44% Muškarci generalno imaju bolji 33% život 55% 5% Total Žene generalno imaju bolji život 6% Muški 3% Ženski 44%Ne postoji stvarna razlika između 53%muškaraca i žena u tom pogledu 35% Baza: Ukupna ciljna populacija
 49. 49. Pročitadu Vam sada nazive nekih institucija, organizacija i grupa a Vas molim da mi kažete koja od njih najviše doprinosi poboljšanju života žena u Crnoj Gori? Ženske nevladine organizacije 39% Same žene 30% Međunarodneorganizacije (UN, EU…) 13% Skupština Crne Gore 5% Lokalne samouprave 4% Političke partije 3% Drugo 1% Ne znam 6% Baza: ukupna ciljna populacija
 50. 50. Poznatost ipovjerenje
 51. 51. Kome se više vjeruje? Više političarkama Ne znam Podjednako Više političarima Total 10 25 58Kome crnogorskajavnost više Muški 9 27 58vjeruje? Ženski 11 24 58 Total 24 40 29Kome Vi ličnoviše vjerujete? Muški 15 40 38 Ženski 31 39 21 Baza: Ukupna ciljna populacija
 52. 52. Poznatost i povjerenje % Uopšte nemam povjerenja % Uglavnom nemam povjerenja % Ne znam kako da ocjenim % Uglavnom imam povjerenja % Imam veliko povjerenje % Ne znam ko je ta osoba Zoran Gospid 8 7 5 1 65 Ljerka Dragičevid 8 7 7 1 64 Dragoslav Šdekid 7 8 7 1 64 Svetozar Golubovid 7 8 7 2 63 Veselinka Pekovid 7 8 7 2 63 Ljubica Aranitovid 7 9 7 2 63 Branko Bulatovid 7 10 6 1 62 Mirel Radid 8 6 8 3 62 Maida Bešlid 9 8 7 2 62Valentina Radulovid 6 8 9 2 61 Drago Čantrid 8 9 7 2 61 Milan Kneževid 8 7 7 3 61Njegosava Vujanovid 7 8 10 2 61 Veljko Zarubica 8 9 8 3 60 Branka Tanasijevid 9 8 10 2 59 Nataša Vukovid 7 8 10 4 58 Džavid Šabovid 9 9 10 3 56 H. Bajramspahid 9 8 12 4 55 Snežana Jonica 9 9 10 6 54 Nada Drobnjak 8 8 13 6 53 Marija Vučinovid 16 20 13 3 30 Žarko Pavidevid 22 22 12 3 23 Daliborka Pejovid 19 19 19 3 22 Sanja Vlahovid 20 20 20 7 16Marija Maja Datovid 18 19 22 10 12 Duško Markovid 24 23 18 7 12 Ivan Brajovid 23 24 20 8 11 Milica Pejanovid 18 18 24 19 7 Srđan Milid 29 23 18 10 7 Nebojša Medojevid 30 27 19 6 4 Andrija Mandid 36 21 18 7 4 Ranko Krivokapid 31 19 21 14 4 Igor Lukšid 25 20 25 17 3 Filip Vujanovid 15 18 28 25 2
 53. 53. Odnos poznatost i povjerenje – opšta populacija 100 Ø 60,0 90 80 70 60 Filip VujanovidPovjerenje 50 Milica Pejanovid Đurišid Igor Lukšid 40 Ranko Krivokapid Marija Maja Datovid 30 Srđan Milid Andrija Sanja Vlahovid Mandid Ivan Daliborka Pejovid Duško Brajovid Nebojša 20 Nada Drobnjak Markovid Medojevid Ø 18,5 Hidajeta Bajramspahid Njegosava Vujanovid Vukovid Nataša Snežana Jonica Marija Vučinovid Valentina Radulovid Šdepanovid Džavid Šabovid Žarko Pavidevid 10 Drago Čantrid Ljubica Aranitovid Branka Tanasijevid Veselinka Pekovid Veljko Zarubica Mirel Radid Ljubisavljevid Milan Kneževid Svetozar Golubovid Ljerka DragidevidMaida Bešlid Dragoslav Šdekid Zoran GospidBranko Bulatovid 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Poznatost 53
 54. 54. Povjerenje – oni koji su dali ocjene 100 Ø 45,8 90 80 70 60 Filip VujanovidPovjerenje Nada Drobnjak Milica Pejanovid Đurišid 50 Hidajeta Bajramspahid Nataša Vukovid Snežana Jonica Igor Lukšid Njegosava Vujanovid Marija Maja Datovid Valentina Radulovid Šdepanovid Džavid Šabovid 40 Milan Kneževid Branka Tanasijevid Sanja Vlahovid Ranko Krivokapid Ø 39,6 Mirel Radid Ljubisavljevid Veljko Zarubica Ljubica Aranitovid Maida Bešlid Daliborka Pejovid Ivan Brajovid Veselinka Pekovid Duško Markovid Srđan Milid Svetozar Golubovid Drago Čantrid Dragoslav Šdekid Andrija Mandid 30 Ljerka Dragidevid Marija Vučinovid Zoran Gospid Nebojša Medojevid Branko Bulatovid Žarko Pavidevid 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Poznatost 54
 55. 55. RESPONSEMETERI Simultano procenjivanje stimulisa (video ili audio materjala npr.) ------------------------------- Direktan i momentalan uvid u reakcije ispitanika Posmatranja reakcija po ciljnih grupama Hardver i softver razvijeni unutar Strategic Puls grupe Primene:  Politički govori i kampanje (testiranje, skradivanje)  Pre-testiranje i razvoj propagandnog materjala  Testiranje novih koncepata u društvenim kampanjama  Testiranje promo materjala i promo poruka  Testiranje koncepata  Reakcije na nove marke i proizvode  Analiza video i audio klipov  Snimanje reakcija na konferencijama, predavanjima, treninzima  Ocenjivanje (u debatama, izborima najboljih, duelima…), …
 56. 56. Testiranje izbornih poruka: zaključci Pol nosioca političke poruke, izolovan od drugih potencijalnih determinantni, ni na koji način ne utiče na povjerenje birača Pol postaje jako važan faktor povjerenja kada se uključe i drugi važni činioci:  Pol ispitanika: Žene u prosjeku bolje reaguju na političku poruku ukoliko je nosilac muškarac i to za svaku od testiranih tema, dok muškarci na neke teme bolje reaguju na političarke, a na nekim temama razlike nema  Godine ispitanika: mlađe osobe, starosti do 35 godina, u prosjeku više povjerenja od starijih osoba (starih 36 i više godina) imaju u političku poruku koju prenosi muškarac. Političarke više povjerenja ulivaju osobama starijim od 35 godina.  Politička opredeljenost ispitanika: Na političke poruke koje čuju bolje reaguju i neopredjeljeni i apstinenti ukoliko je čuju od žene nego ukoliko je čuju od muškarca
 57. 57. Poverenje u poruku: političko opredeljenje (apstinenti) Poruku čita žena Poruku čita muškarac 5 4 3 2 1 0Bezbjednost i Unutrašnja Ekonomija Trenutno stanje Socijalna zastita Međunarodna Zdravstvena pravosuđe pitanja : politika zastita korupcija, identitet
 58. 58. Poverenje u poruku: političko opredeljenje (neodlučni) Poruku čita žena Poruku čita muškarac Unutrašnja pitanja :Bezbjednost i korupcija, Međunarodna Zdravstvena pravosuđe identitet Ekonomija Trenutno stanje Socijalna zastita politika zastita 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2
 59. 59. Poverenje u poruku: političko opredeljenje (vladajude stranke) Poruku čita žena Poruku čita muškarac Unutrašnja pitanja :Bezbjednost i korupcija, Međunarodna Zdravstvena pravosuđe identitet Ekonomija Trenutno stanje Socijalna zastita politika zastita 7 6 5 4 3 2 1 0 -1
 60. 60. Poverenje u poruku: političko opredeljenje (opozicione stranke) Poruku čita žena Poruku čita muškarac Unutrašnja pitanja :Bezbjednost i korupcija, Međunarodna Zdravstvena pravosuđe identitet Ekonomija Trenutno stanje Socijalna zastita politika zastita 7 6 5 4 3 2 1 0 -1
 61. 61. Ţenski imuškiprincip upolitici, mitili stvarnost
 62. 62. Da li bi, po Vašem mišljenju, u sljededim oblastima više uspjeha imale žene ili muškarci? Muškarci Ne znam Podjednako Žene Suzbijanje nasilja u porodici 21 34 42 9 Socijalna briga o ugroženim grupama 21 36 40 Briga o mladima 18 39 40 Briga o penzionerima 21 40 36 8 Obrazovanje 20 44 34 Životna sredina 19 44 34 6 Zdravstvo 18 46 33 Suzbijanje nasilja u školama 26 38 32 2 Siromaštvo 25 43 28 3 Povedanja životnog standarda 31 41 25 Pravosuđe 31 41 24 Održavanja međunarodnih odnosa 37 38 22 Turizam 29 46 21 Međuetnički odnosi 32 44 201 Oporavka privrede i otvaranja novih radnih mjesta 38 40 19 4 Borbe protiv korupcije 50 29 19 5 Borbe protiv kriminala 54 26 17 10 Suzbijanje trgovine narkoticima 51 30 16 7 Reforme političkog sistema 49 34 13 Privatizacija 41 44 11 Poljoprivreda 48 38 10 Rješavanje crkvenih pitanja 42 43 9 Bezbjednost i odbrana 57 32 9 Baza: Ukupna ciljna populacija
 63. 63. PERCEPCIJA OBLASTI PO POLU: USPJEŠNOST Muške oblasti Više muške nego ženske Više ženske nego muške Ženske oblastiBezbjednost i odbrana Rješavanje crkvenih Briga o penzionerima Suzbijanje nasilja uBorba protiv kriminala pitanja Obrazovanje porodiciSuzbijanje trgovine Privatizacija Životna sredina Socijalna briga onarkoticima Oporavak privrede i Zdravstvo ugroženim grupamaBorba protiv korupcije otvaranja novih Suzbijanje nasilja u Briga o mladimaReforme političkog radnih mjesta školamasistema Održavanja SiromaštvoPoljoprivreda međunarodnih odnosa Međuetnički odnosi Pravosuđe Povedanje životnog standard Turizam 63
 64. 64. Kada biste Vi lično imali sljedece probleme i kad biste imali priliku da se obratite nekom od sljededih poslanika , BEZ OBZIRA DA LI STE CULI ZA TE LIČNOSTI ILI NE , kome od njih biste se Vi najprije obratili? Poslaniku Ne znam Poslanici Problem sa kanalizacijom u vašem komšilluku 59 20 Javni prevoz u vašem mjestu 54 25 Narkomanija u vašem susjedstvu 52 27 Rješavanje slučajeva korupcije koji ste primijetili 51 29 Sudski sporovi 45 32 Rješavanje žalbi građana u vašem mjestu 47 33 Maloljetnička delinkvencija u vašem susjedstvu 36 44 Zlostavljanje na radnom mjestu 36 44 Poboljšanje zdravstvenih usluga u vašem mjestu 32 48Stipendiranje talentovanih učenika i studenata iz vašeg 30 50 mjesta Nasilje u porodici 27 54 Baza: Ukupna ciljna populacija
 65. 65. Ko je u debati između političara i politčarke iz Švajcarske , izgovorio svaku od sljededih rečenica? Političar Ne znam Političarka Ako zakon stoji na putu sprovođenja važnih političkih odluka treba ga zaobidi 45 23 Državni ciljevi u politici treba da budu preči od brige o običnom čovjeku. 45 24 Čast je dati život za svoju zemlju 47 24Politička arena je nemilosrdna i treba iskoristiti svaku priliku da zadaš udarac svojim političkim protivnicima 46 24 Političari imaju prava da neke odluke donose i sprovode van vidokruga najšire javnosti. 44 25U političkoj stranci mora da postoji vođa i striktna hijerarhija, jer de samo tako partija biti efikasna. 44 27 Politika je vještina mogudeg i tu obraz i moral ne igraju neku bitnu ulogu 42 27 Od odluka političara zavisi sudbina mnogih ljudi, pa zatonjihova odgovornost mora biti stalno preispitivana u javnosti 41 28 Državni simboli se bespogovorno moraju poštovati 41 30 Ako Evropa nastavi ovim smjerom (Grčka, Italija, Španija), treba preispitati smisao daljih evropskih integracija 38 30Ulazak u EU podraz. osvajanje najviših demok. stand. i vrijed. inikakva kriza u EU nije dovoljan razlog da se taj pravac napusti 37 31 Baza: Ukupna ciljna populacija
 66. 66. Ko je u debati između političara i politčarke iz Švajcarske , izgovorio svaku od sljededih rečenica? Političar Ne znam Političarka Političari moraju poštovati zakone po svaku cijenu, a one zakone koji se pokažu lošim treba mijenjati u zakonskoj 35 35 proceduriDržavni simboli su, kao što nas istorija uči, podložni provjeri i treba ih usklađivati sa promjenama u društvu 33 36 Političar bi trebalo da misli svojom glavom i da jasno iskažesvoj stav, čak i kada je on u suprotnosti sa partijskim stavom i 33 38 stavom vođe. I u političkoj utakmici, veoma je važno sačuvati obraz 34 39 Na političke protivnike ne treba da gledamo kao na neprijatelje, ved treba da saslušamo i njihovo mišljenje. 30 42 Briga o običnom čovjeku mora biti najveda briga svakog političara. 30 42 U modernim društvima, borba za zemlju se vodi mudrim upravljanjem i kompromisima a ne prolivanjem krvi 28 44 Baza: Ukupna ciljna populacija
 67. 67. Šta biste rekli, da li … u Crnoj Gori, prevashodno zastupaju... Svoje lične interese Interese svoje partije Ne znam Interese običnih ljudi Total 42 33 16…POLITIČARKE Muški 46 36 10 Ženski 39 30 21 Total 60 29 6…POLITIČARI Muški 57 30 6 Ženski 63 27 6 Baza: Ukupna ciljna populacija
 68. 68. Koji su, po Vama, najznačajniji motivi za bavljenje politikom…? >3%Licni interes, ekonomski i 18% finansijski razlozi 35% Borba za ravnopravnost 12% polova 10% Ambicioznost, uspjeh 8% 9%Dokazivanje sposobnosti 5% % Političarki Borba za bolji život, 6% % Političara napredak društva 2% 6% Napredovanje u karijeri 6%Potreba za popularnošdu, 5% isticanje 3% 4% Mod 17% Baza: ukupna ciljna populacija
 69. 69. Ženski princip: podaci iz dubinskih intervjua Stručnost: I kada se bave politikom žene teže da ostanu u oblasti svoje primarne struke što daje profesionalni kvalitet njihovom bavljenju određenom temom ili problemom Poslanica u Skupštini Crne Gore: „Više pričamo ono što dobro poznajemo, ne želimo da improvizujemo. Kaže meni moj kolega: „Ja slušam tvoje izlaganje u Parlamentu, zapamtim par rečenica. Posle se javim za riječ i vrtim tih par rečenica u krug i neku opštu, standardnu priču“ Temeljan, konkretan i racionalan pristup problemu: problemima se bave na konkretan i praktičan način i izbjegavaju opšte teme i mjesta, objektivne su i realne Poslanica u Skupštini Crne Gore: „Za žene je karakteristično bavljenje konkretnim temama građana, bez Marsa, aviona, satelita kojima se bave muškarci. Češće žene kroz konkretne situacije govore o zakonu, djeluju ubjedljivije.“ Usklađenost nivoa sposobnosti i nivoa ambicije: žene su mnogo realnije u sagledavanju svojih sposobnosti, vrlo mali broj njih bi prihvatilo funkiju za koju smatra da nije dovoljno stručna i iskusna
 70. 70. Ženski princip: podaci iz dubinskih intervjua Osetljivost za potrebe običnog čovjeka i vođenje računa o njegovim potrebama: problem sagledava iz više uglova i vodi računa o običnom čoveku i imlikacijama na njegov život, dok se muškarac vodi ličnim interesima i zacrtanim ciljevima. Ovakav pristup se uglavnom povezuje sa majčinstvom i tom prirodnom predodređenošdu žena da budu brižne i pažljive. Predsjednik stranke: „Nije karijera primarni motiv, već je motiv kao kada stvaraju porodicu, a to je da svojoj porodici i drugima učini bolji život. Velika je razlika. Primarniji su im opšti interesi od ličnih interesa i nisam upoznao ni jednu ženu u svojoj stranci koja je taj lični interes nije podredila opštem, a upoznao sam mnogo muškaraca koji jesu.“ Fleksibilnost i spremnost na kompromis: spremne da se saslušaju drugu stranu. više žena u politici → manje sukoba, lakše do zajedničkog rješenja Predsjednik stranke: „Ženski princip je mnogo skloniji dijalogu, koji je pragmatičniji i za razliku od muškog češće ima viziju nekog dugoročnog aspekta, koji često muški princip isključuje i koji je inače sklon netolerantnim modelima.“
 71. 71. Ženski princip: podaci iz dubinskih intervjua Detaljna anliza prije iznošenja zaključka: žene duže i detaljnije promišljaju prije nego iznesu argumente i zaključke, a posebno prije kritika i zamjerki na tuđi rad. Poslanica u Skupštini Crne Gore: „Muškarac više gleda svoje lično, svoju ambiciju a žene više vode računa o širem kontekstu. Žene imaju to nešto što muškarci nemaju. Osjećaj za druge, potreba da se sasluša i drugi, da se ne ide đonom, da se ne povređuje drugi, da se stavlja u položaj drugih. Prije nego što nekog optužim tri puta provjerim. Oni su lakše došli do pozicija pa ne razmišljau o tome, a mi smo teže došle i razmišljamo da ne uništimo to što smo stvorile.“ Politička rasprava na nivou ideja, bez uvreda i spuštanja na lični nivo: i kada kritikuju, političarke to ne čine kao napad na drugu stranu i za razliku od muškaraca uglavnom ne prelaze granicu dobrog ukusa i ne zalaze u ličnu sferu i vrijeđanje oponenta
 72. 72. PERSPEKTIVA ŢENA UPOLITICI
 73. 73. Postoje različiti argumenti koji govore u prilog vede zastupljenosti žena u politici. Koje od sljededih mišljenja je bliže Vašem?Odsustvo žena iz politike i javnog života dovodi u pitanjedemokratičnost jednog društva. Da bi naše društvo bilo 33% pravedno moramo imati vedi broj žena u politici Muškarci imaju drugačije potrebe i interese od žena.Samo žene mogu dobro predstavljajti sopstvene interese 27% i zato moraju u vedoj mjeri biti uključene u politiku Žensko iskustvo i kvaliteti bitno se razlikuju od muških i stoga je neophodno da budu u vedoj mjeri uključene u M:21% Ž:28% 25% politiku Baza: Ukupna ciljna populacija
 74. 74. Ukoliko bi se desilo da se postigne vede učešde žena u politici u Crnoj Gori, recimo iznad 30% žena u Parlamentu, 30% žena u Vladi..., po Vašem mišljenju na koji način bi ta veda zastupljenost žena uticala na kvalitet političkog života u Crnoj Gori Total Muški ŽenskiPOZITIVAN UTICAJ: 69 74 65 21 26 16 4=Veoma pozitivan uticaj 3=Uglavnom pozitivan uticaj 48 49 48 2=Uglavnom negatiivan uticaj 1=veoma negativan 6 9 11 uticaj 3 3 4 10 12 15NEGATIVAN UTICAJ: Baza: Ukupna ciljna populacija

×