Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
2015eko abenduak 20ko
Hauteskunde Orokorrak:
Boto aurreikuspena
Elecciones Generales
del 20 de diciembre de 2015:
Previsió...
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) /
Elecciones Generales del 20 ...
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) /
Elecciones Generales del 20 ...
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) /
Elecciones Generales del 20 ...
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) /
Elecciones Generales del 20 ...
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) /
Elecciones Generales del 20 ...
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) /
Elecciones Generales del 20 ...
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena

240 visualizaciones

Publicado el

Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015: Previsión de voto

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena

  1. 1. 2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015: Previsión de voto (2015eko urria / Octubre 2015) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos
  2. 2. 2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) / Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015: Previsión de voto (Trabajo de campo: 13-19/10/2015) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Aurkibidea / Índice 1 – Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena / Previsión de voto para Elecciones Generales..............................................................2 2 - Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica............................................................................5
  3. 3. 2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) / Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015: Previsión de voto (Trabajo de campo: 13-19/10/2015) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 1 Jarraian aurreikuspen eremu geografiko bakoitzerako taula bat aurkezten da bi informazio zutaberekin: “Zuzeneko boto asmoa” inkestako datu gordinei da- gokie, inolako doikuntzarik egin gabe. Bertan azaltzen dira bai abstentzioa, baita “ez daki” eta “ez du erantzu- ten” ere, eta ehunekoak erroldarekiko kalkulatuta daude. PSKren boto “estimazioa” Prospekzio Soziologikoen Kabineteko talde teknikoak landutakoa da eta bar- neratzen ditu, alde batetik, aurreikusten den erroldaren gaineko abstentzioaren ehunekoa eta, beste alde ba- tetik, alderdi politiko bakoitzarentzat aurreikusitako boto baliodunen ehunekoa (“besteak+zuriak” kategorian daude, boto zuriak ez ezik, eserlekuen banaketan sartu ahal izateko legeak ezartzen duen gutxieneko ehunekora iristen ez diren boto-estimazioa duten alderdietako batzuk ere). Boto baliodunen ehunekoen estimazio horiek dira eserleku kopuruak kalkulatzeko erabili direnak. A continuación se presenta una tabla para cada ámbito geográfico de previsión con dos columnas de informa- ción: La “intención directa” de voto, corresponde a los datos brutos de la encuesta, sin ningún tipo de ajuste. En ella aparece tanto la abstención como el “no sabe” y el “no contesta” y los porcentajes están calculados sobre el total del censo. La “estimación” de voto del GPS es una elaboración del equipo técnico del Gabinete de Prospección Socio- lógica e incluye, por un lado, el porcentaje sobre censo previsto de abstención y, por otro lado, los porcentajes sobre votos válidos previstos para cada partido político (la categoría “otros+blancos” alberga a algunas de las formaciones políticas con un voto estimado inferior al límite legal mínimo para optar a la atribución de esca- ños, además de a los votos en blanco). Estos porcenta- jes estimados sobre votos válidos son los utilizados para calcular finalmente los escaños.
  4. 4. 2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) / Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015: Previsión de voto (Trabajo de campo: 13-19/10/2015) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 2 1 – Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena / Previsión de voto para Elecciones Generales ÁLAVA-ARABA Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) 2015eko urria Intención directa de voto en la encuesta (%) Octubre 2015 BOTO ESTIMAZIOA PKS (Boto baliodunen gaineko %) 2015eko urria ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) Octubre 2015 ESERLEKUEN BANAKETA REPARTO DE ESCAÑOS PNV / EAJ 14,1 18,5 1 EH BILDU 13,0 17,6 1 PSE-EE 7,3 14,0 0 PP 5,0 20,0 1 UPyD 0,4 0,4 0 IU - EZKER ANITZA 2,1 2,5 0 PODEMOS 9,5 17,0 1 CIUDADANOS 4,6 7,5 0 Besteak + Zuriak Otros+Blancos 2,1 2,5 0 Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,4 Abstentzioa / Abstención 21,1 Ez daki / No sabe 15,5 Ez du erantzuten / No contesta 4,8 Abstentzioa (erroldarekiko %) Abstención (% sobre censo): 31 %
  5. 5. 2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) / Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015: Previsión de voto (Trabajo de campo: 13-19/10/2015) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 3 BIZKAIA Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) 2015eko urria Intención directa de voto en la encuesta (%) Octubre 2015 BOTO ESTIMAZIOA PKS (Boto baliodunen gaineko %) 2015eko urria ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) Octubre 2015 ESERLEKUEN BANAKETA REPARTO DE ESCAÑOS PNV / EAJ 25,7 30,6 3 EH BILDU 12,0 16,3 1 PSE-EE 6,3 14,0 1 PP 1,5 12,0 1 UPyD 0,4 0,3 0 IU - EZKER ANITZA 2,5 2,3 0 PODEMOS 9,8 18,0 2 CIUDADANOS 2,3 4,5 0 Besteak + Zuriak Otros+Blancos 3,2 2,0 0 Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,4 Abstentzioa / Abstención 16,3 Ez daki / No sabe 10,4 Ez du erantzuten / No contesta 9,2 Abstentzioa (erroldarekiko %) Abstención (% sobre censo): 31 %
  6. 6. 2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) / Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015: Previsión de voto (Trabajo de campo: 13-19/10/2015) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 4 GIPUZKOA Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) 2015eko urria Intención directa de voto en la encuesta (%) Octubre 2015 BOTO ESTIMAZIOA PKS (Boto baliodunen gaineko %) 2015eko urria ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) Octubre 2015 ESERLEKUEN BANAKETA REPARTO DE ESCAÑOS PNV / EAJ 13,9 26,1 2 EH BILDU 16,0 26,7 2 PSE-EE 8,1 16,0 1 PP 2,7 6,5 0 UPyD 0,1 0,2 0 IU - EZKER ANITZA 2,6 2,0 0 PODEMOS 11,3 17,5 1 CIUDADANOS 2,1 3,0 0 Besteak + Zuriak Otros+Blancos 4,0 2,0 0 Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,3 Abstentzioa / Abstención 17,3 Ez daki / No sabe 13,1 Ez du erantzuten / No contesta 8,4 Abstentzioa (erroldarekiko %) Abstención (% sobre censo): 32,5 %
  7. 7. 2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2015/10/13-19) / Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015: Previsión de voto (Trabajo de campo: 13-19/10/2015) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 5 2 - Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica Informazio bilketa 2015eko urriaren 13tik 19ra bitartean egin zen -biak barne- galdesorta egituratu eta itxia erabiliz, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAEko) lurralde bakoitzerako eta hiriburu bakoitzerako lagin adierazgarri bati etxean egindako banakako elkarrizketen bidez. Lagina, 18 urte edo gehiagoko biztanleriari zuzendua, honela banatu zen: 560 pertsona Araban, 1.260 Bizkaian eta 700 Gipuzkoan, beraz, 2.520 pertsona elkarrizketatu ziren guztira. Gizabanakoen hautaketa prozedura polietapiko eta estratifikatuaren bidez egin zen, ausazko ibilbideak erabiliz -180 laginketa abiapunturekin 1 -, ondoren pertsonak sexuaren, adinaren eta lan egoeraren araberako kuoten bidez aukeratuz. Ikerketaren diseinua, emaitzen azterketa eta txostena burutzearen ardura Prospekzio Soziologikoen Kabineteari dagozkio soilik. Bestalde, informazio bilketa Ikertalde enpresak egin zuen, Lurra eraikina, Txingurri pasealekua 28-30, 2, 20017 Donostia helbidean dagoena. Lagin errorearen estimazioa, erabat ausazkoak diren laginketei egozgarria, +%4,2koa da Arabarako, +%2,8koa Bizkairako eta +%3,8koa Gipuzkoarako, %95,5eko konfiantza mailarako, p=q=0,5 izanik. 1 Hasiera puntu fisiko zehatza ausaz lortu zen hauteskunde sekzio bakoitzeko kale “zatien” multzoen artean (azterketarako unitate geografiko txikiena), Eustatek egindako kale izendegien arabera. La recogida de información se realizó entre el 13 y el 19 de octubre de 2015 -ambos inclusive- a través de entrevista individual mediante cuestionario estructurado y cerrado, realizada a domicilio a una muestra representativa de la población de cada uno de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y cada una de las capitales. La muestra, dirigida a una población de 18 y más años, se distribuyó del siguiente modo: 560 personas en Araba, 1.260 en Bizkaia y 700 en Gipuzkoa, lo que supone un total de 2.520 personas entrevistadas. La selección se realizó por procedimiento polietápico y estratificado, siguiendo rutas aleatorias -a partir de un total de 180 puntos de muestreo 1 - y con selección de los individuos por cuotas de sexo, edad y situación laboral. El diseño de la investigación, el análisis de los resultados y la elaboración del informe es responsabilidad exclusiva del Gabinete de Prospección Sociológica. La recogida de información fue realizada por la empresa Ikertalde, sita en el edificio Lurra, Paseo Txingurri 28-30, 2, 20017, Donostia-San Sebastián. La estimación del error muestral, atribuible en el caso teórico de que la muestra hubiera sido estrictamente aleatoria, es de +4,2% para Araba, +2,8% para Bizkaia y +3,8% para Gipuzkoa, para un nivel de confianza del 95,5% y siendo p=q=0,5. 1 El lugar físico concreto de inicio se obtuvo aleatoriamente del conjunto de “tramos” de calles incluidos en cada sección electoral (unidad geográfica mínima de análisis), según los callejeros elaborados por el Eustat.

×