Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Hiesa eta Sexu
Transmisiozko
Infekzioen Plana
Plan del Sida
e Infecciones de
Transmisión Sexual
2016Memoria
Aurkibidea
Índice
GIB INFEKZIO BERRIAK
NUEVAS INFECCIONES POR VIH
HIES KASUAK
CASOS DE SIDA
TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA
T...
2016 Memoria Memoria 20163
GIB INFEKZIO BERRIAK
NUEVAS INFECCIONES POR VIH1
EMAITZA
NAGUSIAK
PRINCIPALES
RESULTADOS
2016ea...
Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual
Gipuzkoa %20,9
Gipuzkoa 20...
GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA. 2015-2016 URTEAK
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL.
AÑOS 2015...
GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN
GIB INFEKZIO BERRIAK. TRAN...
Heterosexuala %84,4
Heterosexual 84,4%
Droga injektorea %3,1
Inyectores drogas 3,1%
GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA...
Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual
GIB INFEKZIO BERRIAK. BERA...
HIES KASUAK
CASOS DE SIDA2
LABURPENA RESUMEN
1984az geroztik, 5.930 hies kasu berri diagnostikatu dira,
eta tratamendu ant...
HIES KASUAK, 1984-2016
CASOS DE SIDA, 1984-2016
HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984-2016
CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984-2016
84 85...
2
HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO
HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 20...
HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA
CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN
HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA
CASOS DE SIDA. DIST...
HIES KASUAK ADINAREN ARABERA
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD
HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK
CASOS DE SIDA. EN...
TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL3
LABURPENA RESUMEN
2016. urtean euskal ospitaleetan tratamendu an...
TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN
1995-2016
GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA
1995-2016
...
GIB DETEKTATZEKO FROGAK
PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH4
LABURPENA RESUMEN
2016an borondatezko 576 proba anonimo egin dira
GI...
GIB PROBAK LURRALDE ETA SEXUAREN ARABERA
PRUEBAS DE VIH REALIZADAS SEGÚN TERRITORIO Y SEXO
ARRISKU JARDUERA
PRÁCTICA DE RI...
ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK
PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES
ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK
PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES
Guztira/To...
GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA
ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH
GIB EMAITZA POSITIBOAK ...
SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) ETA GIBa
DETEKTATZEKO PROBEN DONOSTIAKO KONTSULTA
CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISI...
- Mendebaldeko Europa %3, Afrika Iparraldea %2,6,
Ekialdeko Europa %2,5, Saharaz Hegoaldeko Afrika
%1,5 eta beste herriald...
ARTATUTAKO PERTSONEN KOPURUA, 2003-2016
PACIENTES ATENDIDOS, 2003-2016
JATORRIA
ZONA DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
Guztira/Tot...
JATORRIA SEXUAREN ARABERA
ORIGEN GEOGRÁFICO POR SEXO
ARTATUTAKO PERTSONAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA
PERSONAS QUE ACUDEN ...
DIAGNOSTIKOAK GIZONENGAN
DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES
DIAGNOSTIKOAK EMAKUMEENGAN
DIAGNÓSTICOS EN MUJERES
Guztira/Total:
gizon
h...
SIFILI GOIZTIARRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA
SÍFILIS PRECOZ SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO
GONOKOZIA ARRISKU JARDUERAREN ARABER...
SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN EBOLUZIA 2012-2016
EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 2012-2016
SEXU TRANSMISIOZKO INF...
5 5
3
11
8
3
14
19
29
26
36
38
34
44
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20...
25
2016 Memoria Memoria 201628
PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: HARREMAN
HOMOSEXUALAK DITUZTEN GIZONAK
EVOLUCIÓN SEGÚN...
PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: ETORKINAK
EVOLUCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: PERSONAS INMIGRANTES
Hiesa eta Sexu...
GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN
TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS6
LABURPENA RESUMEN
2016an, GIBaren 2.775 test azkar egin...
URTEKA EGINDAKO GIBaren TEST KOPURUA
TEST DE VIH REALIZADOS POR AÑO
GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK
RESULTADOS POSITIVOS...
GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA
TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO
GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZO...
GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA
SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH
GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA
EDAD D...
GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA
ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH
Latinoamerika %4,6
Latino...
EMAITZA
NAGUSIAK
PRINCIPALES
RESULTADOS
SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO
ON-LINE KONTSULTA
CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES...
% 56,1ek, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; %19,8k,
STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat
zeukan; %13,3k ...
Guztira/Total:
kasu
casos
526
Guztira/Total:
kasu
casos
526
2016 Memoria Memoria 201637
KONTSULTAREN ARRAZOIA, 2011 ABENDU...
Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual38
Guztira/Total:
kasu
caso...
XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK
EUSKADIN
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE
JERINGUILLAS EN EUSKADI
8
LABURPENA RESUMEN
Euskadin 20...
Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual40
XIRINGA-KITEN KONTSUMOAR...
2016 Memoria Memoria 201641
XIRINGA-KITEN BANAKETA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA
KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN L...
Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual42
XIRINGA TRUKAKETA PROGRA...
GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK
ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA
PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN
EREMUAN
PROGRAMA ...
Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan.
Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan
nola garatu et...
PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES
PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak)
ESTUDIANTES PARTICIPANTE...
PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK
DOCENTES PARTICIPANTES
Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infeccion...
GIB-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN
GKEentzako 2016ko DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA 201610
GKE/ONG PROGRAMA...
GKE/ONG PROGRAMA 2016
GIPUZKOAKO HIESAREN
AURKAKO HERRITARREN
BATZORDEA
COMISIÓN CIUDADANA
ANTI-SIDA DE GIPUZKOA
MUNDUKO M...
ITXAROBIDE
ITXAROBIDE
HARRI-BELTZA
HARRI-BELTZA
GKE/ONG PROGRAMA 2016
CÁRITAS BIZKAIA
CÁRITAS BIZKAIA
Osasunaren sustapena...
GKE/ONG PROGRAMA 2016
300.000Guztira / Total
GIZARTERAKO
GIZARTERAKO
ETORKINTZA
ETORKINTZA
Prostituzioan aritzen diren per...
BESTE JARDUERA BATZUK
OTRAS ACTIVIDADES
SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA
ZABALTZEKO SISTEMA
Informazioa zabaltzeko s...
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko
Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal
Herriko erreferentzia-zen...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2016 Memoria Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual

34 visualizaciones

Publicado el

Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana
Osakidetza - Osasun Saila / Depapartamento de Salud

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

2016 Memoria Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual

 1. 1. Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual 2016Memoria
 2. 2. Aurkibidea Índice GIB INFEKZIO BERRIAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH HIES KASUAK CASOS DE SIDA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL GIB DETEKTATZEKO FROGAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) ETA GIBa DETEKTATZEKO PROBEN DONOSTIAKO KONTSULTA CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y DE PRUEBAS DE VIH. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS ON LINE KONTSULTA SEXUA GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK EUSKADIN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN EUSKADI GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO HIES-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako 2016ko DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA 2016 BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 9 14 16 20 30 35 39 43 47 51
 3. 3. 2016 Memoria Memoria 20163 GIB INFEKZIO BERRIAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH1 EMAITZA NAGUSIAK PRINCIPALES RESULTADOS 2016ean, Euskal Herrian GIB bidezko 158 diagnostiko berri jakinarazi dira, hau da 2015ko antzeko kopurua. 2016ko tasa ehun mila biztanleko /7,27 izan da. Infekzio berrien %79,7 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 39,1 urte dira (38,2 2015ean). Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du izaten, eta diagnostiko berri guztien %44,3a suposatzen du, eta gizonezkoen diagnostikoen %55,6a. Transmisio heterosexuala %42,4koa izan da (%38,4 2015ean). Infekzio berrien %43,7 beste lurralde batzuetako pertsonei dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonei (%34,4 2015ean). Infekzio berrien %52,5ean, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago). En 2016 en el País Vasco se notificaron 158 nuevos diagnósticos de VIH, cifra similar a la del año anterior. Este dato supone una tasa de 7,27/100.000 habitantes. El 79,7% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 39,1 años (38,2 en 2015). La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria, con un 44,3% del total de los nuevos diagnósticos (51,7% en 2015) y un 55,6% de los diagnósticos en hombres (66,1% en 2015). La transmisión por vía heterosexual supone un 42,4% (38,4% en 2015). El 43,7% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas (34,4% en 2015). El 52,5% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).
 4. 4. Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual Gipuzkoa %20,9 Gipuzkoa 20,9% Araba %12,6 Álava 12,6% Bizkaia %66,5 Bizkaia 66,5% GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997-2016 NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997-2016 GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO 4 Guztira/Total: kasu casos 3.356 Guztira/Total: kasu casos 158 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 50 100 150 200 250 229 162 136 140 141 181 183 148 157 154 178 200 207 196 176 162 142 155 151 158
 5. 5. GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA. 2015-2016 URTEAK NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2015-2016 GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD 2016 2015 Batezbesteko adina: Edadmediaaldiagnóstico: 39,1 urte años 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 15-19 20 -29 30 -39 40 - 49 >49 3,2% 15,2% 39,2% 30,4% 12,0% 2016 Memoria Memoria 20165 0 10 20 504030 60 70 Basurtu STG / Basurto ETS 3 4 17 10 24 16 20 20 34 33 60 68 Donostia / Donostia A.U.O / H.U.A. Gurutzeta / Cruces Galdakao / Galdakao Beste batzuk / Otros
 6. 6. GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA GIZONENGAN NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN HOMBRES Guztira/Total: kasu casos 158 Guztira/Total: kasu casos 126 Ezezaguna/ee %4,4 Desconocido/nc 4,4% Beste bat %2,5 (*) Otro 2,5% (*) Homo/bisexuala %44,3 Homo/bisexual 44,3% Heterosexuala %42,4 Heterosexual 42,4% Droga injektorea %6,3 Inyectores drogas 6,3% Ezezaguna/ee %4,8 Desconocido/nc 4,8% Homo/bisexuala %55,6 Homo/bisexual 55,6% Heterosexuala %31,7 Heterosexual 31,7% Droga injektorea %7,1 Inyectores drogas 7,1% Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual6 (*) 2 kasu etorkinak, higiene gabeko ospitaleko tresneriarengatik, kasu 1 ume etorkina, bere amak transmitituta, kasu 1 ama etorkinarengandik hemen jaiotako umea, tratamendurik gabe haurdunaldian (*) 2 casos por material hospitalario contaminado en personas de origen inmigrante, 1 caso de transmisión vertical en una niña inmigrante, 1 caso de transmisión vertical de 1 niño nacido aquí, de madre de origen inmigrante, sin tratamiento en el embarazo (*) Kasu 1 ama etorkinarengandik hemen jaiotako umea, tratamendurik gabe haurdunaldian (*) 1 caso de transmisión vertical de 1 niño nacido aquí, de madre de origen inmigrante, sin tratamiento en el embarazo Beste bat %0,8 (*) Otro 0,8% (*)
 7. 7. Heterosexuala %84,4 Heterosexual 84,4% Droga injektorea %3,1 Inyectores drogas 3,1% GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA EMAKUMEENGAN NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN MUJERES GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN Guztira/Total: kasu casos 32 Guztira/Total: kasu casos 158 Afrika Subsah. %18,4 África Subsah. 18,4% Latinoamerika %20,2 Latinoamérica 20,2% Beste batzuk %0,6 Otros 0,6% Bertakoak %56,3 España 56,3% Afrika Ip. %3,2 África N. 3,2% Europa Men. %1,3 Europa Occ. 1,3% 2016 Memoria Memoria 20167 (*) 2 kasu etorkinak, higiene gabeko ospitaleko tresneriarengatik, kasu 1 ume etorkina, bere amak transmitituta (*) 2 casos por material hospitalario contaminado en personas de origen inmigrante, 1 caso de transmisión vertical de una niña inmigrante Ezezaguna/ee %3,1 Desconocido/nc 3,1% Beste bat %9,4 (*) Otro 9,4% (*)
 8. 8. Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO Guztira/Total: kasu casos 158 Ezezaguna/ee %1,9 Desconocido/nc 1,9% < 200 CD4 %29,1 < 200 CD4 29,1% 200-350 CD4 %23,4 200-350 CD4 23,4% > 350 CD4 %45,6 > 350 CD4 45,6% 8
 9. 9. HIES KASUAK CASOS DE SIDA2 LABURPENA RESUMEN 1984az geroztik, 5.930 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antierretrobiralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu. 2016an, 39 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta ehun mila biztanle bakoitzeko tasa 1,8koa da. Kasuen guztien %41,0ean transmisioa bide heterosexua- lez gertatu da, beste %38,5ean bide homosexualez eta %12,8an drogak bide parenteralez hartzen zituztenak izan ziren. Kasuen %79,5 gizonezkoak ziren eta %38,5 atzerritarrak. P. jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%43,6), eta gero biriketik kanpoko tuberkulosia (%10,3). Desde 1984 se han diagnosticado 5.930 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales. En 2016 se han diagnosticado 39 nuevos casos de sida, situándose la tasa por 100.000 de habitantes en 1,8. En el 41,0% de los casos la transmisión se ha producido por vía heterosexual, en otro 38,5% por vía homosexual y en el 12,8% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral. El 79,5% fueron hombres y el 38,5% personas de origen extranjero. La neumonía por P. jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (43,6%), seguida de la tuberculosis extrapulmonar (10,3%). 2016 Memoria Memoria 20169
 10. 10. HIES KASUAK, 1984-2016 CASOS DE SIDA, 1984-2016 HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984-2016 CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984-2016 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 100 200 300 400 500 600 4 18 56 97 191 265 304 379 409420 533 508 442 330 252 203201 151 127 137 128124124 76 70 50 60 59 46 4648 33 39 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 50 100 200 300 400 450 2 11 32 41 64 103 131 200 272 231 269 423428 192 114 98 108 70 90 104 77 76 82 81 63 61 45 43 35 48 26 43 38 150 350 250 Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual10 Guztira/Total: 5.930
 11. 11. 2 HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2016-2015 URTEAK CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2016-2015 Gipuzkoa %38,5 Gipuzkoa 38,5% Araba %10,2 Álava 10,2% Bizkaia %51,3 Bizkaia 51,3% 2016 2015 302520151050 Donostia U.O. / H.U. Donostia Basurtuko U.O. / H.U. Basurto Arabako U.O. / H.U. Araba Gurutzetako U.O. / H.U. Cruces Galdakao - Usansolo O. / H. Galdakao - Usansolo Beste batzuk / Otros 15 12 16 12 4 5 5 3 5 5 1 2016 Memoria Memoria 201611
 12. 12. HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Ezezaguna/ee %5,1 Desconocido/nc 5,1% Droga injektorea %12,8 Inyectores drogas 12,8% Homo/bisexuala %38,5 Homo/bisexual 38,5% Heterosexuala %41,0 Heterosexual 41,0% Emakumeak %20,5 Mujeres 20,5% Gizonak %79,5 Hombres 79,5% Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual12 Beste bat %2,5 Otro 2,5%
 13. 13. HIES KASUAK ADINAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 25 - 39 40 - 49 > 49 35,8% 38,4% 25,6% 40%30%20%10% 35%25%15%5%0 Síndrome caquéctico Linfoma no Hodgkin Otros Leucoencelopatía multifocal progr Candidiasis esofágica Neumonía por P. jirovecii 43,6% 10,3% 7,7% 7,7% 7,7% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% Kandidiasi esofagikoa Citomegalovirus Zitomegalobirusa Toxoplasmosis cerebral Garun toxoplasmosia P. jirovecii bidezko neumonia Sarcoma de Kaposi Kaposiren sarkoma Sindrome kakektikoa Tuberculosis extrapulmonar Biriketik kanpoko tuberkulosia Leukoenzelopatia M Neumonía bacteriana recurrente Errepikatzen den bakterio neumonia Linfoma ez Hodgkin Beste batzuk Nota. un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa en su notificación 2016 Memoria Memoria 201613 Oharra: kasu batek gaixotasun adierazgarri bat baino gehiago izan ditzake
 14. 14. TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL3 LABURPENA RESUMEN 2016. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretro- biralaren gastua 36.143.122 eurokoa izan zen, 2015 ekoa baino %3 altuagoa (35.120.264 €). Artatutako pazienteen kopurua 5.661 koa izan zen (5.490 2015 ean). En 2016 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 36.143.122 €, cifra un 3% superior a la del año anterior (35.120.264 €). El número total de pacientes atendidos fue de 5.661 (5.490 en 2015). 2016 Memoria Memoria 201614 PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN Nº PACIENTES POR HOSPITAL Ospitalea Hospital Paziente kopurua tratamendu antierretrobiralean Pacientes en TAR Bilbo-Basurtu E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurto Donostialdea E.S.I. / O.S.I. Donostialdea Ezker.-Enkart.- Cruces E.S.I. / O.S.I. Ezker.-Enkart.- Cruces Arabako U.O. / H.U. Araba Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao Beste batzuk / Otros Guztira / Total 1.595 1.508 1.015 845 538 141 19 5.661
 15. 15. TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN 1995-2016 GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1995-2016 PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN. 1997-2016 PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2016 Milioi euro Millones de euros Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual15 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1.000 4.000 2.000 3.000 5.000 6.000 2.168 2.895 3.115 3.141 3.452 3.568 3.771 3.820 3.940 3.953 4.138 4.406 4.604 4.705 5.002 5.244 5.320 5.490 5.661 4.792 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 5 10 25 30 45 15 20 35 40 2,1 2,9 9 14,5 17,4 18,2 18,9 20,7 22,2 24,1 25,6 27,4 29,8 33,3 36,9 37,9 36,7 38,5 39,4 34,9 35,1 16 36,1
 16. 16. GIB DETEKTATZEKO FROGAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH4 LABURPENA RESUMEN 2016an borondatezko 576 proba anonimo egin dira GIBaren kontrako antigorputzak detektatzeko: 83 Bizkaian (GIBeko proben kontsulta. Sexu transmisiozko infekzioen kontsultan egiten diren frogak falta dira), 388 Gipuzkoan (GIBeko proben kontsulta eta sexu transmi- siozko infekzioen kontsulta) eta beste 105 Araban (GIBeko proben kontsulta). Gizonezkoen artean, proben %58,7 harreman hetero- sexual arriskutsua izateagatik eskatu da, eta %38,4 berriz, harreman homosexualagatik. Emakumeen artean, berriz, %82,0 harreman heterosexualagatik eta %12,8 prostituzioan aritzeagatik. Proba eskatu zuten pertsonen %25,0 atzerriko jatorrikoak ziren, batez ere latinoamerikarrak izanik (%16,5). 16 probak emaitza positiboa izan dute: 10 gizon praktika homosexualekin, 4 gizon praktika heterosexualekin, beste bat droga injektatzaile ohia eta emakume bat. Durante el año 2016 se han realizado 576 pruebas voluntarias y anónimas de detección de anticuerpos anti-VIH: 83 en Bizkaia, (consulta de pruebas de VIH. Faltan por incluir las pruebas de la consulta de Infecciones de Transmisión Sexual), 388 en Gipuzkoa (consulta de pruebas de VIH y consulta de Infecciones de Transmisión Sexual) y 105 en Araba (consulta de pruebas de VIH). Entre los hombres, el 58,7% de las pruebas ha sido solicitado por haber mantenido una relación heterosexual de riesgo y el 38,4% por una relación homosexual. En las mujeres, el 82,0% por una relación heterosexual y el 12,8% por ejercicio de la prostitución. El 25,0% de las personas que solicitaron la prueba era de origen extranjero, principalmente latinoamericano (16,5%). 16 pruebas de VIH han dado un resultado positivo: 10 hombres con prácticas homosexuales, 4 hombres con prácticas heterosexuales y 1 hombre ex UDVP y 1 mujer. 2016 Memoria Memoria 201616
 17. 17. GIB PROBAK LURRALDE ETA SEXUAREN ARABERA PRUEBAS DE VIH REALIZADAS SEGÚN TERRITORIO Y SEXO ARRISKU JARDUERA PRÁCTICA DE RIESGO Guztira/Total: proba pruebas 576 Guztira/Total: proba pruebas 576 Araba Gipuzkoa Bizkaia E.A.E. / C.A.V. 0 200 400 600 800 264 388 74 31 105 66 17 83 404 576 Gizonak/Hombres Emakumeak/Mujeres Guztira/Total Prostituzioa %4,7 Prostitución 4,7% Bestelakoa %1,9 Otros 1,9% Homosexuala %27,8 Homosexual 27,8% Heterosexuala %65,6 Heterosexual 65,6% Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual17 124 172
 18. 18. ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES Guztira/Total: gizonak hombres 404 Guztira/Total: emakumeak mujeres 172 Prostituzioa %1,2 Prostitución 1,2% Bestelakoa %1,7 Otros 1,7% Homosexuala %38,4 Homosexual 38,4% Heterosexuala %58,7 Heterosexual 58,7% Prostituzioa %12,8 Prostitución 12,8% Bestelakoa %2,3 Otros 2,3% Heterosexuala %82,0 Heterosexual 82,0% 2016 Memoria Memoria 201618 Homosexuala %2,9 Homosexual 2,9%
 19. 19. GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH GIB EMAITZA POSITIBOAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA RESULTADOS POSITIVOS DE VIH SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO Guztira/Total: proba pruebas 576 Guztira/Total: emaitza positibo resultados positivos 16 Europa Eki. %1,7 Europa E. 1,7% Bestelakoa %1,1 Otros 1,1%Latinoamerika %16,5 Latinoamérica 16,5% Afrika Ip. %1,7 África N. 1,7% Europa Men. %2,4 Europa Occ. 2,4% Espainia %75,0 España 75,0% Afrika subsah. %1,6 África subsah. 1,6% Heterosexuala %25,0 Heterosexual 25,0% Homosexuala %68,8 Homosexual 68,8% Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual19 Droga injektore ohia %6,2 Ex inyectores drogas 6,2%
 20. 20. SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) ETA GIBa DETEKTATZEKO PROBEN DONOSTIAKO KONTSULTA CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y DE PRUEBAS DE VIH. SAN SEBASTIÁN 5 LABURPENA RESUMEN 2016ean 876 paziente artatu ziren (2015ean baino %5,6 gutxiago) Proba azkarrak egiteko kontsultan, 89 laguni egin zitzaien GIBa edo sifilisa detektatzeko testa. STIen kontsultan, 787 paziente artatu ziren. Paziente horiek, guztira, 1.639 kontsulta eragin zituzten (2015ean baino %10 gutxiago). Lehenengo kontsultak 720 izan ziren, 688 emaitzak jasotzeko eta 231 azterketetarako. Artatutakoen artean %67 gizonezkoak izan ziren (batez besteko adina: 37,1 urte), %31,8 emakumezkoak (batez besteko adina: 33,6 urte) eta %1,2 transexualak (batez besteko adina: 31,7 urte). Pazienteen %75,3 euren kabuz etorri ziren, %10,8 ospitale bateko larrialdizerbitzuaren edo espezialista baten bidez, %10,2 lehen mailako arretako mediku baten bidez, eta %3,7 gobernuz kanpoko erakunderen baten bidez. Pazienteen jatorri geografikoa: - Espainia: %71,7 (gizonezkoen %79,2 eta emakumezkoen %58). - Latinoamerika: %17,3 (emakumezkoen %28,5 eta gizonezkoen %10,5). En 2016 se atendieron 876 pacientes (5,6% menos que en 2015). En la consulta de pruebas rápidas se realizaron test de VIH y/o sífilis a 89 personas. En la consulta de ITS fueron atendidos 787 pacientes, que generaron un total de 1.639 consultas (10% menos que en 2015): 720 primeras consultas, 688 para recogida de resultados y 231 revisiones. El 67% de las personas atendidas fue hombre (edad media 37,1 años), el 31,8% mujer (edad media 33,6 años) y el 1,2% transexual (edad media 31,7 años). El 75,3% de los pacientes acudió por iniciativa propia, el 10,8% derivado por el servicio de urgencias de un hospital o por un especialista, el 10,2% derivado por un médico de atención primaria y el 3,7% a través de una ONG. Procedencia geográfica de los pacientes: - España: 71,7% (79,2% de los hombres y 58% de las mujeres). - Latinoamérica: 17,3% (28,5% de las mujeres y 10,5% de los hombres). 2016 Memoria Memoria 201620
 21. 21. - Mendebaldeko Europa %3, Afrika Iparraldea %2,6, Ekialdeko Europa %2,5, Saharaz Hegoaldeko Afrika %1,5 eta beste herrialde batzuk: %1,3. Kasuen %70ean praktika heterosexualak izan ziren kontsultaren kausa; kasuen %30ean berriz, gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoak artatu ziren. Gizonezkoen %57,5 praktika heterosexualak zirela kausa etorri ziren, %42,5 aldiz, gizonezkoekin sexua izandako gizonak izan ziren. Emakumezkoen artean %17,3a prostituzioan zebiltzan. 59 klamidia-infekzio diagnostikatu ziren (42 2015ean), 26 gonokozia (44 2015ean), 30 sifili goiztiar (22 2015ean) eta GIB infekzio 2 (3 ere 2015ean). Sifili goiztiarren artean, %73,3 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoei diagnostikatu zitzaizkien, %20 gizon heterosexualei eta %6,6 emakumezkoei. Gonokoziei dagokienez, %73 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoei diagnostikatu zitzaizkien, %15 emakumezkoei eta %12 gizon heterosexualei. Klamidia-infekzioen kasuan, %49 gizon heterosexualei diagnostikatu zitzaizkien; %28,8 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoei eta %22 emakumezkoei. GIBaren 2 infekzioak gizonen artean izan ziren, 1 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoa eta 1 gizon heterosexuala. Pazienteen %8 A+B hepatitisaren edo B hepatitisaren aurkako txertoak hartzen hasi ziren. Artatutako pazienteen %19ri eman behar izan zitzaien tratamenduren bat. - Europa Occidental: 3%, Norte de África: 2,6%, Europa del Este: 2,5%, África Subsahariana: 1,5% y otros países: 1,3%. En el 70% de los casos, la consulta estuvo motivada por prácticas heterosexuales, y el 30% fueron hombres que tuvieron sexo con hombres (HSH). En el caso de los hombres, el 57,5% acudió por prácticas heterosexuales y el 42,5% eran HSH. El 17,3% de las mujeres ejercía la prostitución. Se diagnosticaron 59 infecciones por clamidia (42 en 2015), 26 gonococias (44 en 2015), 30 sífilis precoces (22 en 2015), y 2 infecciones por VIH (3 en 2015). De las sífilis precoces el 73,3% se diagnosticó en HSH, el 20% en hombres heterosexuales, y el 6,6% en mujeres. De las gonococias el 73% se diagnosticó en HSH, el 15% en mujeres, y el 12% en hombres heterosexuales. El 49% de las infecciones por clamidia se diagnosticó en hombres heterosexuales, el 28,8% en HSH y el 22% en mujeres. Las 2 infecciones por VIH fueron hombres, 1 HSH y 1 hombre heterosexual. El 8% de los pacientes inició vacunación frente a la hepatitis A+B o hepatitis B. El 19% de los pacientes atendidos precisó tratamiento. Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual21
 22. 22. ARTATUTAKO PERTSONEN KOPURUA, 2003-2016 PACIENTES ATENDIDOS, 2003-2016 JATORRIA ZONA DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Guztira/Total: pertsona personas 876 163 213 191 221 353 500 557 641 568 666 921 851 928 876 0 100 200 300 400 500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 600 700 800 900 1000 Europa Eki. %2,5 Europa E. 2,5% Bestelakoa %1,3 Otros 1,3% Latinoamerika %17,3 Latinoamérica 17,3% Afrika Ip. %2,6 África N. 2,6% Europa Men. %3 Europa Occ. 3% Espainia %71,7 España 71,7% Afrika subsah. %1,5 Áfrika subsah. 1,5% 2016 Memoria Memoria 201622
 23. 23. JATORRIA SEXUAREN ARABERA ORIGEN GEOGRÁFICO POR SEXO ARTATUTAKO PERTSONAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA PERSONAS QUE ACUDEN A LA CONSULTA SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO Guztira/Total: pertsona personas 876 79,2% 10,5% 1,3% 2,6% 4,0% 1,2% 1,1% 58 % 28,5 % 5% 4,2% 0,4% 2% 1,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Espainia España La Latinoamérica tinoamerika Eur. Eki. Eur.Este Eur. Mende. Eur. Occidental Afr. Subsah Áfr.Subsah Afrika Ip. África N. Besteak Otros Gizonak/Hombres Emakumeak/Mujeres Guztira/Total: pertsona personas 876 Gizon heterosexuala %38 Hombre heterosexual 38% Beste emakumeak %26,5 Otras mujeres 26,5% Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual23 Prostituzioa aritzen diren emakumeak %5,5 Mujeres que ejercen la prostitución 5,5% Homosexuala %30 Homosexual 30%
 24. 24. DIAGNOSTIKOAK GIZONENGAN DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES DIAGNOSTIKOAK EMAKUMEENGAN DIAGNÓSTICOS EN MUJERES Guztira/Total: gizon hombres 599 transexualak barne incluidos transexuales 0% Klamidia GonokoziaSifili goiztiarra Herpes Kandidiasia GIB Clamidia GonocociaSífilis precoz Herpes Candidiasis VIH 2% 4% 6% 8% 10% 8,2% 4,8% 3,6% 1,1% 0,3% 0,8% 0% Klamidia Gonokozia Sifili goiztiarraHerpesKandidiasia Clamidia Gonococia Sífilis precozHerpesCandidiasis 2% 4% 6% 8% 10% 6,5% 4,7% 1,4%1,4% 0,4% GIB VIH 0,0% Guztira/Total: emakumeak mujeres 277 242016 Memoria Memoria 2016
 25. 25. SIFILI GOIZTIARRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA SÍFILIS PRECOZ SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO GONOKOZIA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA GONOCOCIAS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO Guztira/Total: kasu casos 30 Guztira/Total: kasu casos 26 Gizon heterosexualak %20 Hombres heterosexuales 20% Emakumeak %6,6 Mujeres 6,6% Harreman homosexualak dituzten gizonak %73,3 Hombres que tienen sexo con hombres 73,3% Gizon heterosexualak %12 Hombres heterosexuales 12% Emakumeak %15 Mujeres 15% Harreman homosexualak dituzten gizonak %73 Hombres que tienen sexo con hombres 73% Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual25
 26. 26. SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN EBOLUZIA 2012-2016 EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 2012-2016 SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN EBOLUZIA 2012-2016 (%) EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 2012-2016 (%) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 36 34 38 18 9 21 22 30 4 1 1 3 2 56 56 42 59 44 26 68 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Klamidia Gonokozia Sifili goiztiarra GIB Clamidia Gonococia Sífilis precoz VIH Klamidia Gonokozia Sifili goiztiarra Clamidia Gonococia Sífilis reciente 0% 2% 4% 6% 8% 10% 1% 3% 5% 7% 9% 26 4,8 4,7 5,3 1,3 2,3 2,92,9 2,6 3,4 5,4 8,4 8,7 7,8 6,7 5 2016 Memoria Memoria 2016 Kasu Nº casos (%)
 27. 27. 5 5 3 11 8 3 14 19 29 26 36 38 34 44 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual 2 5 2 5 12 10 10 18 21 22 30 16 11 9 0 5 10 15 20 25 30 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 27 GONOKOZIAREN EBOLUZIOA ZENBAKI KASUETAN EVOLUCIÓN GONOCOCIAS EN NÚMERO DE CASOS SIFILI GOIZTIARRAREN EBOLUZIOA ZENBAKI KASUETAN EVOLUCIÓN SÍFILIS PRECOCES EN NÚMERO DE CASOS Kasu Nº casos Kasu Nº casos
 28. 28. 25 2016 Memoria Memoria 201628 PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: HARREMAN HOMOSEXUALAK DITUZTEN GIZONAK EVOLUCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: PROSTITUZIOAN ARITZEN DIREN EMAKUMEAK EVOLUCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN 18,2% 17,7% 19,6% 22,1% 26,7% 26,3% 0% 5% 15% 10% 20% 30% 25% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 30% 2016 24,5% 23,5% 19,9% 12,5% 9,2% 8,9% 0% 5% 15% 10% 20% 30% 25% 2010 2011 2012 2013 2014 20162015 5,5%
 29. 29. PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: ETORKINAK EVOLUCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: PERSONAS INMIGRANTES Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual29 37,4% 46,1% 39,3% 31,3% 27,5% 30,2% 0% 5% 15% 10% 20% 30% 35% 40% 45% 50% 25% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 36,2% 2016
 30. 30. GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS6 LABURPENA RESUMEN 2016an, GIBaren 2.775 test azkar egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 50 farmazietan. Guztira 27 emaitza positibo gertatu ziren (%0,9). Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koitoa izan zen (%49,7). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koitoa (%12,6), felazioa (%10,9) eta cunnilingusa (%4,2). Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 36,1 urte izan zen, %74,5 gizonezkoak izan ziren, eta %8,26 atzerritarrak. En 2016 se realizaron 2.775 test rápidos del VIH en las 50 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 27 resultados positivos (0,9%). La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (49,7%). A continuación se sitúan la penetración anal (12,6%), la felación (10,9%) y el cunnilingus (4,2%). La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 36,1 años, el 74,5% era hombre y el 8,2% personas de origen extranjero. 2016 Memoria Memoria 201630
 31. 31. URTEKA EGINDAKO GIBaren TEST KOPURUA TEST DE VIH REALIZADOS POR AÑO GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH Guztira/ (*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen Total (*) El programa comenzó en marzo de 2009 21.966 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2.885(*) 3.110 2.681 2.622 2015 2.667 2016 2.775 2.389 2.837 17 17 13 8 22 20 21 21 0 5 10 15 20 25 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 16 2015 10 2016 baieztatutako positiboa positivo confirmado baieztatu gabeko positiboa positivo sin confirmar Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual31 Testak Test 7 9 3 4 12
 32. 32. GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DEL VIH Araba %12,9 Álava 12,9% Bizkaia %53,2 Bizkaia 53,2% Gipuzkoa %33,9 Gipuzkoa 33,9% Bagina-koitoa %49,7 Penetración vaginal 49,7% Kunnilingusa %4,2 Cunnilingus 4,2% Beste batzuk %15,9 Otros/desc. 15,9% Erantzunik gabe %6,5 No contesta 6,5% Xiringak partekatzea %0,2 Compartir jeringuillas 0,2% Uzki-koitoa %12,6 Penetración anal 12,6% Felazioa %10,9 Felación 10,9% 2016 Memoria Memoria 201632 Harreman homosexualak dituzten gizonak: %19,3 Hombres que tienen sexo con hombres: 19,3%
 33. 33. GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH Ezezaguna/ee %0,2 Desconocido/nc 0,2% Gizonak %73,8 Hombres 73,8% Emakumeak %26 Mujeres 26% 1,2% %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 Ezezaguna Desconocido 50= > 40-49 30-39 20 -29 < 20 2,0% 27,9% 37,4% 19,4% 12,1% Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual33 Batezbesteko adina:36,1 Edad media: 36,1 2011ko azaroan hasi ziren sifiliaren testak Los test de sífilis se implantaron en noviembre de 2011
 34. 34. GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH Latinoamerika %4,6 Latinoamérica 4,6% Espainia %84,0 España 84,0% Ezezaguna/ee %7,9 Desconocido/nc 7,9% Bestelakoak %3,6 Otros 3,6% 2016 Memoria Memoria 201634 33 (3+) 286 (14+) 306 (8+) 395 (14+)398 (6+) 0 100 200 300 500 400 2011 2012 2013 2014 20162015 377 (10+) URTEKA EGINDAKO SIFILIAREN TEST KOPURUA TEST DE SÍFILIS REALIZADOS POR AÑO Guztira/Total: 1.795
 35. 35. EMAITZA NAGUSIAK PRINCIPALES RESULTADOS SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSULTA CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES 7 Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako kontsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen edo sexu transmisiozko infekzioen (STI) sintomen berri, horien gainean aholkua jasotzeko eta nora jo jakiteko. Aplikazioan galdetegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen kontsulta batean hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu STIei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere. 2011ko abendutik 2016eko abendura arte, 526 izan ziren aplikazioan sartu eta galdetegia osorik bete zutenak. Horietako %93,7 gizonezkoak ziren eta %6,3 transexua- lak; batez beste, 31,8 urtekoak. Se trata de una consulta virtual dirigida específicamente a hombres que tienen sexo con hombres, que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas clínicos sugestivos de infecciones de transmisión sexual (ITS), y recibir consejo y derivación. La aplicación incluye un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes derivaciones: dirigirse a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre ITS, test rápidos de VIH y sífilis, así como diversas recomendaciones. Entre diciembre 2011 y diciembre de 2016, 526 personas entraron en la aplicación y completaron íntegramente el cuestionario. El 93,7% fue hombre y el 6,3% transexual; la edad media fue de 31,8 años. 2016 Memoria Memoria 201635
 36. 36. % 56,1ek, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; %19,8k, STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; %13,3k STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta %10,8k preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen. Gehien aipatu zuten sintomen artean, hauexek: zauri txikiak genitaletan (%32,7), erresumina txiza egitean (%26,0), garatxo genitalak (%18,3) eta zakilaren eta/edo uzkiaren sekrezioa (%14,4). %56,1i farmaziara joateko esan zitzaion, GIB eta sifiliaren testa egitera; % 33,1i STIen 3 kontsultetako batera joateko, eta %10,8ri, larrialdi-zerbitzuetara jotzeko, esposizio-ondoko tratamendu antirretrobirala behar zuen bertan erabaki zezaten. El 56,1% refirió una práctica de riesgo, el 19,8% algún síntoma sugerente de ITS, el 13,3% haber mantenido relaciones sexuales con una pareja con una ITS, y el 10,8% una penetración anal sin preservativo. La sintomatología más frecuentemente referida fue: pequeñas heridas en los genitales (32,7%), escozor al orinar (26,0%), verrugas genitales (18,3%) y secreción en pene y/o ano (14,4%). El 56,1% fue derivado a una farmacia para hacerse las pruebas de VIH y sífilis, el 33,1% a una de las 3 consultas específicas de ITS y el 10,8% a un servicio de urgencia para valorar un tratamiento de profilaxis post exposición. Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual36 Guztira/Total: kontsultak consultas 526 KONTSULTA KOPURUA URTEKA Nº DE CONSULTAS POR AÑO (*) Programa 20011ko abenduan hasi zen (*) El programa comenzó en diciembre de 2011 2011 2012 2013 2014 0 20 40 60 80 100 120 140 14(*) 70 2015 98 2016 139 105 100
 37. 37. Guztira/Total: kasu casos 526 Guztira/Total: kasu casos 526 2016 Memoria Memoria 201637 KONTSULTAREN ARRAZOIA, 2011 ABENDUA-2016 MOTIVO DE LA CONSULTA, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2016 NORA JOTZEKO ESANDA, 2011 ABENDUA-2016 LUGAR DE DERIVACIÓN, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2016 sexua gizonekin duen gizon hombres que tienen sexo con hombres sexua gizonekin duen gizon hombres que tienen sexo con hombres Sexu jardun arriskutsuak %56,1 Prácticas de riesgo 56,1% Uzki penetrazioa %10,8 Penetración anal 10,8% Lesio klinikoak %19,8 Lesiones clínicas 19,8% STI duen bikotekidea %13,3 Pareja con ITS 13,3% Farmazia (GIB eta sifili testa) %56,1 Farmacia (test VIH y sífilis) 56,1% Larrialdi zerbitzua %10,8 Servicio de urgencia 10,8% STI kontsulta %33,1 Consulta ITS 33,1%
 38. 38. Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual38 Guztira/Total: kasu casos 526 sexua gizonekin duen gizon hombres que tienen sexo con hombres Guztira/Total: kasu casos 526 sexua gizonekin duen gizon hombres que tienen sexo con hombres Gipuzkoa %33,3 Gipuzkoa 33,3% NONGOAK JATORRIZ, 2011 ABENDUA-2016 ORIGEN GEOGRÁFICO, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2016 GENEROA, 2011 ABENDUA-2016 GÉNERO, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2016 Araba %15,4 Álava 15,4% Bizkaia %46,2 Bizkaia 46,2% Ezezaguna/ee %0,8 Desconocido/nc 0,8% Gizonezkoa %93,7 Hombre 93,7% Transexuala %6,3 Transexual 6,3% Beste jatorriak %4,4 Otras procedencias 4,4%
 39. 39. XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK EUSKADIN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN EUSKADI 8 LABURPENA RESUMEN Euskadin 2016. urtean 119.226 xiringa-kit banatu ziren: 86.482 farmazietan, 32.478 GIB arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko (GKE) erakundeen bidez eta 266 espetxeetan. Farmazietan banatu ziren kiten artean, %80a salmenta bidez izan zen eta beste %20a beste erabilitako xiriginga baten trukean eman zen. Hiesaren aurkako Bizkaiko hiritar batzordeak 18.623 xirigak banatu zituen, Gizakiak 7.013, Hontzak 5.755 eta Hiesaren aurkako Arabako hiritar batzordeak 1.087. En Euskadi durante 2016 se distribuyeron 119.226 kits-jeringuillas: 86.482 en las farmacias, 32.478 a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH y 266 en centros penitenciarios. Del total de kits anti sida distribuidos en las farmacias, el 20% fueron en intercambio, y el 80% correspondieron a venta. La comisión ciudadana anti sida de Bizkaia distribuyó 18.623 jeringuillas, Gizakia 7.013, Hontza 5.755 y Sidálava 1.087. 2016 Memoria Memoria 201639
 40. 40. Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual40 XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 100.000 0 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 801.528 737.736 698.868 640.908 551.400 498.480 492.432 485.160 350.676 390.024 339.444 332.748 386.037 450.702 470.495 433.632 380.492 298.716 296.285 298.579 261.030 201.221 185.494 157.233 132.081 124.949 119.228 Guztira/Total: Xiringa-kit Kits- jeringuillas 119.228 LURRALDE HISTORIKOKA XIRINGA-KITEN BANAKETA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN TERRITORIO Araba %3,5 Álava 3,5% Gipuzkoa %44,5 Gipuzkoa 44,5% Bizkaia %52,0 Bizkaia 52,0%
 41. 41. 2016 Memoria Memoria 201641 XIRINGA-KITEN BANAKETA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD XIRINGA TRUKAKETA GKEetan PIJs ONGs Salmenta farmazietan %57,0 Venta farmacias 57,0% Espetxeak %1,0 Centros penitenciarios 1,0% GKEak %27,0 ONGs 27,0% Trukaketa farmazietan %15,0 Intercambio farmacias 15,0% Guztira/Total: Xiringa-kit Kits- jeringuillas 119.226 SIDÁLAVA BIZKAISIDA GIZAKIA HONTZA 1.087 18.623 7.013 5.755
 42. 42. Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual42 XIRINGA TRUKAKETA PROGRAMEN BILAKAERA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA EVOLUCIÓN DE LOS PIJs SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD Venta farmacias Salmenta farmazietan Farmacias intercambio Trukaketa farmazietan ONGs GKEak CP Espetxeak 52 30 1 1 1 17 32 52 55 15 32 12 1 50 35 14 0 0 0 46 36 18 48 40 12 44 39 17 0 48 36 16 0 41 40 19 0 35 49 16 0 28 56 16 0 26 50 23 0 25 59 15 0 25 62 13 0 27 57 15 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2003 20042002 2006 20072005 2009 20102008 2012 2013 2014 2015 20162011 3 PRESERBATIBO €1EAN KUTXATILAK URTEROKO KONTSUMOA CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE PRESERVATIVOS 3 X 1 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 2003 200420022001200019991998199719961995 2006 20072005 2009 20102008 2012 2013 2014 2015 20162011 81.120 80.832 78.960 69.972 73.920 68.448 64.046 58.461 53.129 45.840 38.928 34.406 29.084 29.608 56.488 50.356 40.214 40.689 33.105 27.872 26.350 89.040
 43. 43. GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 9 LABURPENA RESUMEN Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisiozko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikastutean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du. Programaren helburu nagusiak ondokoak dira: − GIB/hiesa infekzio, Sexu Transmisiozko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea. − Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko. − Pertsona seropositiboekiko ellkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea. El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales. Los objetivos principales del programa son: - Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado. - Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro. - Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropostivas. 2016 Memoria Memoria 201643
 44. 44. Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko. Ikasmateriala ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu: − “GIB/hiesaren, Sexu Transmisiozko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida”. − “GIB/hiesa, Sexu Transmisiozko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida”. − “Sexu seguruari buruzko DVD”. − Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak. El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares. El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos: - “Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmi- sión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado”. - “VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes”. - “DVD sobre sexo seguro”. - Preservativos masculinos y femeninos. 2016-2017 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA IRAKASLEENTZAKO GIDA GAZTEENTZAKO GIDA SEXU SEGURUAREN DVDa GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA 21 168 96 285 376 3.391 2.308 6.075 13 114 69 196 104 3.824 2.399 6.327 MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2016-2017 GUÍA EDUCADOR GUÍA JÓVENES VÍDEO SEXO SEGURO PRESERVATIVOS MASCULINOS ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL 21 168 96 285 376 3.391 2.308 6.075 13 114 69 196 104 3.824 2.399 6.327 Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual44
 45. 45. PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak) ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles) 2016 Memoria Memoria 201645 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 0 5 10 15 20 25 30 12,1 21 19,4 19 8,5 10,8 8,8 10,8 10,5 9 8,7 10,6 10,7 8, 8,3 7,72 11,3 15,5 13,5 10,7 19,1 18,1 19,118,7 14,7 24,4 7,4 6,1 102 137 128 139 136 172 148 161 150 78 160 85 84 103 101 163 166 200 156 135 115 125 133 143 109 100 10798 0 50 100 150 200 250 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15 16/17
 46. 46. PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK DOCENTES PARTICIPANTES Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual46 0 200 400 600 800 1.000 1.200 365 480 516 534 568 736 582 701 781 313 634 531 422 677 965 748 570 634 453 441 370 285 422 511 677 605 500 524 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
 47. 47. GIB-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako 2016ko DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA 201610 GKE/ONG PROGRAMA 2016 BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4 GEHITU GEHITU Xiringen trukaketa Programa Intecambio Jeringuillas Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes Etorkin afrikarrak Inmigrantes africanos Magrebtar taldea Colectivo magrebí Diagnostiko goiztiarra Diagnóstico precoz Diagnostiko goiztiarra, harreman homosexualak dituzten gizonen artean eta transexualetan Diagnóstico precoz en hombres que tienen sexo con hombres y transexuales 16.422 17.378 8.006 Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres STG eta GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención de ITS y VIH en hombres que tienen sexo con hombres Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución 9.981 36.515 3.057 Drogazale eta etorkinen arteko prebentzioa Prevención en UDVPs e inmigrantes 1.372 16.248 7.042 20.237 18.618 103.951 50.925 36.385 2016 Memoria Memoria 201647 36.385
 48. 48. GKE/ONG PROGRAMA 2016 GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO ARRATS-AUKERA ZENTROA ARRATS-CENTRO AUKERA ALDARTE ALDARTE Babes sozialerako programa Intervención social con personas afectadas Prostituzioan aritzen diran pertsonak Personas que ejercen la prostitución Autolaguntza Nanclares espetxean Grupo de apoyo en C.P. Nanclares Laguntza psikologikoa Apoyo psicológico GIB prebentzioa gay eta harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención VIH e ITS en gays y hombres que tienen sexo con hombres GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis Xiringen trukaketa Programa intercambio jeringuillas ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA 1.917 4.384 1.349 Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información 17.371 2.916 GIBaren prebentzioa etorkineei zuzenduta Prevención VIH en inmigrantes Prostituzioan aritzen diren pertsonal Personas que ejercen la prostitución 6.224 3.908 3.110 6.047 9.775 985 27.567 24.195 6.224 6.730 6.730 GIB prebentzioa persona homosexualen artean Prevención en gays, lesbianas y transexuales 4.930 Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual48 4.930
 49. 49. ITXAROBIDE ITXAROBIDE HARRI-BELTZA HARRI-BELTZA GKE/ONG PROGRAMA 2016 CÁRITAS BIZKAIA CÁRITAS BIZKAIA Osasunaren sustapena genero ikuspuntutik GIB eta C hepatitis birusaren eramaileengan Promoción de la salud en personas coinfectadas VIH/VHC desde una perspectiva de género 6.592 Tratamenduan dauden GIB eta C hepatitisaren birusaren eramaileei laguntza Apoyo a personas portadoras de VHB y VHC 3.031 GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosoziala Prevención VIH y apoyo psicosocial 5.460 Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza Menpekotasun harretarako gune soziosanitarioa Centro sociosanitario de atención a las adicciones 4.376 3.750 2016 Memoria Memoria 201649 EHGAM EHGAM GIZAKIA GIZAKIA ASKABIDE ASKABIDE HEGOAK ALDE HEGOAK ALDE ARABAKO GURUTZ GORRIA CRUZ ROJA ÁLAVA GIB prebentzioa pertsona homosexualen artean Prevención VIH en homosexuales 3.517 Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución 4.120 GIB eta STI prebentzioa homosexualen artean Prevención del VIH e ITS en LGBT 3.606 GIBaren prebentzioa eta froga azkarra Prevención del VIH y prueba rápida 1.969 9.623 5.460 4.376 3.750 3.517 4.120 3.606 1.969
 50. 50. GKE/ONG PROGRAMA 2016 300.000Guztira / Total GIZARTERAKO GIZARTERAKO ETORKINTZA ETORKINTZA Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución 1.373 Diagnostiko goiztiarra drogazaleetan Diagnóstico precoz en población con drogodependencias Psikoedukativo tailerrak Talleres psicoeducativos 573 726 1.373 1.299 Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual50
 51. 51. BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.eus/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude. Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berriekin: Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarrizko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitisa eta Beste batzuk. PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AURPEGIRAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA 2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetzako prestazioen artean, antirretrobiralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten paziente seropositiboentzat. SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSION DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas. Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros. TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial. 2016 Memoria Memoria 201651 11
 52. 52. Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal Herriko erreferentzia-zentrotzat izendatu du. LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SEMEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKORDANTEETAN Osakidetzak, 2006an, laguntza bidezko ugalketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat. BESTE JARDUERA BATZUK - Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du. - www.osakidetza.euskadi.eus/sida webgunearen bidez on line kontsultak egiteko aukera eskaintzen jarraitu dugu. Guztira, 90 mezu elektroniko jaso ziren zalantza eta galdererekin. El Hospital Universitario Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como centro de referencia del País Vasco. REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SEMEN EN PAREJAS SERODISCORDANTES También en 2006 Osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas. OTRAS ACTIVIDADES - Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64. - Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida, habiéndose recibido 90 correos electrónicos con dudas y preguntas. Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual52

×