1 
TRAFIKOKO TXOSTEN 
MONOGRAFIKOAK 
6. ZK. BIDE SEGURTASUNA ETA GENEROA 
TRAFIKO ZUZENDARITZA 2014ko azaroa
2 
BIDE SEGURTASUNA ETA GENEROA 
SARRERA 
Monografiko honen helburua da bide-segurtasunaren eremuan emakumezkoen eta 
gizo...
120 
100 
80 
60 
40 
20 
2. G. HILDAKO ETA LARRI ZAURITUTAKOEN BANAKETA 
SEXUAREN ARABERA. 2013. URTEA 
Araban zirkulazio...
100 
80 
60 
40 
20 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
5. G. ZIRKULAZIO ISTRIPUAN LARRI ZAURITUTAKOEN 
KOPURUAREN B...
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
6. G. ISTRIPUETAN TARTEAN EGONDAKO GIDARIEN 
KOPURUAREN BILAKAERA SEXUAREN ARABERA 
Hala...
6 
14000 
12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 
0 
8. G. ISTRIPUETAN TARTEAN EGONDAKO GIDARIAK, 
25ETIK 44 URTERA BITARTEK...
Zirkulazio-istripuetan tartean izandako 25 urtetik beherako pertsonen kopurua % 71 
jaitsi da 1993 eta 2013 urteen artean....
100 
80 
60 
40 
20 
13. G. ISTRIPUA IZANDAKO PERTSONEN BANAKETA 
SEXUAREN ARABERA, HILAK KONTUAN HARTUTA 
100 
80 
60 
40...
Trafikoaren arloko istripu-tasarekin lotutako talde batzuetan generoagatiko aldeak ez 
dira hain zabalak, 14 bis grafikoan...
16. grafikoan ere ikus daitekeenez, badirudi emakumezkoen artean eraginik handiena 
duen istripu-mota harrapatzea dela. 
2...
11 
100,0 < 25 0 
11,1 gizonezk. 
4 >=25 4 
0,0 < 25 0 <14 0 0,0 
Bizikletak 
4 emakum. 97,2 14-24 3 8,6 
0 >=25 0 gizonez...
12 
87,0 < 25 3 
17,1 Gizonezk. 
40 >=25 37 
13,0 < 25 2 <14 1 0,5 
46 Emakum. 82,5 14-24 25 11,3 
6 >=25 4 Gizonezk. 25-4...
PREBENTZIOZKO ALKOHOL-KONTROLAK 
Ertzaintzak 2013an egindako prebentziozko alkohol-kontroletan positiboa eman zuten 
perts...
17. grafikoan ikusten denez, 2007tik 2013ra arte, Euskadin bideko sentsibilizazio eta 
berreziketarako ikastaroetan parte ...
15 
ONDORIOAK 
• Emakumezkoek gizonezkoek baino arrisku gutxiago dute zirkulazio-istripua 
izateko, batez ere emakumezko g...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Bide segurtasuna eta generoa

302 visualizaciones

Publicado el

Trafikoko txosten monografikoa

Publicado en: Noticias y política
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
302
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Bide segurtasuna eta generoa

 1. 1. 1 TRAFIKOKO TXOSTEN MONOGRAFIKOAK 6. ZK. BIDE SEGURTASUNA ETA GENEROA TRAFIKO ZUZENDARITZA 2014ko azaroa
 2. 2. 2 BIDE SEGURTASUNA ETA GENEROA SARRERA Monografiko honen helburua da bide-segurtasunaren eremuan emakumezkoen eta gizonezkoen artean dauden aldeak nabarmentzea. Horretarako, alde batetik, euskal errepideetan 1993 eta 2013 urteen artean erregistratutako istripuei buruzko datuak aztertu ditugu; hain zuzen, sexuaren araberako banaketa ikusteko eta, batez ere, joera zein izan den jakiteko eta; beste alde batetik, 2013. urteko datuak kontuan hartu ditugu egungo egoera zein den jakiteko. GIDARIEN ERROLDA Euskadin 2013ko abenduaren 31n 1.232.093 gidari zeuden erroldatuta. Horietako 733.808 (% 59,5) gizonezkoak dira eta 498.285 (% 40,5) emakumezkoak. 1993tik 2013ra Euskadiko gidarien errolda % 35 hazi da, emakumezkoena % 65 eta gizonezkoena % 20, 1. grafikoan ikus daitekeenez. 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 1.G. EAE-KO GIDARIEN ERROLDAREN BILAKAERA 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gizonezkoak Emakumezkoak Bi bilakaera-lerroek paraleloak direla dirudien arren, 1993an gizonezkoen ehunekoa % 67 zen eta emakumezkoena % 33 eta 2000. urtean, ordea, gizonezkoen ehunekoa % 63ra jaitsi eta emakumezkoena % 37ra igo zen. 2013. urtean gizonezkoena % 60ra jaitsi eta emakumezkoena gidarien erroldaren % 40ra iritsi zen. EZBEHAR TASA Generoari dagokionez, Euskadiko errepideetan istripua izandako 15.278 pertsonen artean % 71 gizonezkoak dira eta % 28 emakumezkoak. Ehuneko horiek, 2. grafikoan ikusten denez, antzekoak dira lesio larriagoak izan zituzten pertsonen kasuan eta hiru lurralde historikoetan ere errepikatzen da.
 3. 3. 120 100 80 60 40 20 2. G. HILDAKO ETA LARRI ZAURITUTAKOEN BANAKETA SEXUAREN ARABERA. 2013. URTEA Araban zirkulazio-istripuetan hildako edo larri zauritutako pertsonen % 68 gizonezkoak dira eta % 32 emakumezkoak; Bizkaian, aldiz, % 75 gizonezkoak eta % 25 emakumezkoak eta Gipuzkoan % 76 gizonezkoak eta % 24 emakumezkoak. Aldeak handiagoak dira bakarrik ikusten baditugu gidatzen duten pertsonen ehunekoak eta ez tartean dauden pertsonenak, zeren % 76 gizonezkoak baitira eta % 24 emakumezkoak. Gainera, handiagoak dira, 3. grafikoan ikusten denez, soilik hil edo larri zauritu diren gidariengan arreta jartzen badugu. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 3. G. HILDAKO ETA LARRI ZAURITUTAKO GIDARIEN BANAKETA SEXUAREN ARABERA. 2013. URTEA. Emakumeen eta gizonen artean istripu-tasaren inguruan dauden aldeak aspaldiko kontua da. 4. grafikoan ikus daitekeenez, 1993tik Euskadin zirkulazio-istripuan hildako pertsonen tasaren bilakaera erakusten baitu; eta 5. grafikoan, 1993tik Euskadin zirkulazio-istripuan larri zauritutako pertsonen kopuruaren bilakaera azaltzen baita, beti gehiago izan dira hil edo larri zauritu diren gizonezkoak emakumezkoak baino. 3 51 91 108 24 30 35 0 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA Gizonezkoak Emakumezkoak 42 70 81 7 10 16 0 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA Gizonezkoak Emakumezkoak
 4. 4. 100 80 60 40 20 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5. G. ZIRKULAZIO ISTRIPUAN LARRI ZAURITUTAKOEN KOPURUAREN BILAKAERA SEXUAREN ARABERA 1993an hildakoen % 82 eta larri zauritutakoen % 73 gizonezkoak ziren eta % 18 eta % 27, hurrenez hurren, emakumezkoak; baina 2003an, ordea, hildakoen % 75 eta larri zauritutakoen % 71 gizonezkoak ziren eta hildakoen % 25 eta larri zauritutakoen % 29 emakumezkoak. Iaz errepideko istripuetan hildako pertsonen % 89 gizonezkoak ziren eta % 11 emakumezkoak. Larri zauritutakoen artean % 71 gizonezkoak ziren eta % 29 emakumezkoak. Gauza bera gertatzen da istripuetan tartean diren gidarien kopuruarekin, 6. grafikoan ikusten denez. 1993an istripuetan tartean izandako gidarien % 86 gizonezkoak ziren eta % 14 emakumezkoak. Hamar urte geroago, 2003an, gizonezkoen ehunekoa % 81era jaitsi eta emakumezkoena, aldiz, % 19ra igo zen. Iaz gizonezkoen ehunekoa % 76 izan zen eta emakumezkoena % 24. 4 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4. G. ZIRKULAZIO ISTRIPUAN HILDAKOEN KOPURUAREN BILAKAERA SEXUAREN ARABERA Gizonezkoa Emakumezkoa 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gizonezkoa Emakumezkoa
 5. 5. 25000 20000 15000 10000 5000 6. G. ISTRIPUETAN TARTEAN EGONDAKO GIDARIEN KOPURUAREN BILAKAERA SEXUAREN ARABERA Hala ere, aipatu beharra dago alde horiek laburtuz joan direla urteetan zehar. Gauzak horrela, 1993an istripuetan tartean izandako gidari emakumezkoen ehunekoa % 14 zen, 2003an % 19 eta 2013an % 24. Alde horiek interpretatzerakoan beste parametro batzuk izan behar dira kontuan, hala nola ohikotasunez gidatzen duten pertsonen kopurua, generoaren arabera, eta pertsona horiek egiten dituzten kilometroak. Dena den, datu horiek ez ditugu gaur egun. SEXUAREN ETA ADINAREN ARABERAKO ALDEAK Gidatzen duten pertsonen adin-taldeen bilakaera aztertuz gero –7., 8., 9. eta 10. grafikoetan ikusten denez–, istripua izandako gizonezko gidarien kopurua jaisten joan da kontuan hartutako lau taldeetan; baina emakumezko gidariena, ordea, mantendu edo handitu egin da. 5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gidaria gizonezkoa Gidaria emakumezkoa 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 7. G. ISTRIPUETAN TARTEAN EGONDAKO PERTSONAK, 14TIK 24 URTERA BITARTEKOAK, SEXUAREN ARABERA 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Gizonezkoa Emakumezkoa Logaritmikoa (Gizonezkoa) Logaritmikoa (Emakumezkoa)
 6. 6. 6 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8. G. ISTRIPUETAN TARTEAN EGONDAKO GIDARIAK, 25ETIK 44 URTERA BITARTEKOAK, SEXUAREN ARABERA 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Gizonezkoa Emakumezkoa Logaritmikoa (Gizonezkoa) Logaritmikoa (Emakumezkoa) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 9. G. ISTRIPUETAN TARTEAN EGONDAKO GIDARIAK, 45ETIK 64 URTERA BITARTEKOAK, SEXUAREN ARABERA 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Gizonezkoa Emakumezkoa Logaritmikoa (Gizonezkoa) Logaritmikoa (Emakumezkoa) 1200 1000 800 600 400 200 0 10. G. ISTRIPUEETAN TARTEAN EGONDAKO GIDARIAK, 65 URTEKOAK ETA HORTIK GORAKOAK, SEXUAREN ARABERA 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Gizonezkoa Emakumezkoa Logaritmikoa (Gizonezkoa) Logaritmikoa (Emakumezkoa)
 7. 7. Zirkulazio-istripuetan tartean izandako 25 urtetik beherako pertsonen kopurua % 71 jaitsi da 1993 eta 2013 urteen artean. Gizonezkoena % 75 jaitsi da, baina emakumezkoena % 44 baino ez. Berdin gertatzen da 25etik 44 urtera bitarteko pertsonen taldean, istripuan tartean izandako gizonezko gidarien kopurua % 55 jaitsi baita, eta emakumezkoena % 20. Desberdina da 45etik 64 urtera bitarteko pertsonen taldean gertatzen dena, istripuan tartean izandako gizonezko gidarien kopurua % 33 jaitsi, baina emakumezkoa % 76 igo baita. Bestetik, 65 urteko eta hortik gorako pertsonen taldean istripuan tartean izandako gizonezko gidarien kopurua % 5 igo da, baina emakumezkoena % 140. Laburbilduz, gutxiago dira istripu batean tartean dauden emakumezkoak gizonezkoak baino, baina beren pisu erlatiboa handituz doa. Azken urteotan emakumezko gidariak gero eta gehiago dira eta gero eta kilometro gehiago gidatzen dute. Hori 11. grafikoak jasotzen duen tasan erakusten da. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 11. G. ERREPIDEAN HILDAKO ETA/EDO LARRI ZAURITUTAKOEN KOPURUAREN BILAKAERA, MILA GIDARIKO 12., 13. eta 14. grafikoek erakusten dutenez, aldeak ere ikusten dira istripuak gertatu diren orduaren, hilaren eta asteko egunaren araberako banaketan. 7 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 1,2 1,3 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK 100 80 60 40 20 0 12. G. ISTRIPUA IZANDAKO PERTSONEN BANAKETA SEXUAREN ARABERA, ORDUAK KONTUAN HARTUTA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Gizonezkoa Emakumezkoa
 8. 8. 100 80 60 40 20 13. G. ISTRIPUA IZANDAKO PERTSONEN BANAKETA SEXUAREN ARABERA, HILAK KONTUAN HARTUTA 100 80 60 40 20 14. G. ISTRIPUA IZANDAKO PERTSONEN BANAKETA SEXUAREN ARABERA, ASTEKO EGUNAK KONTUAN HARTUTA Aurreko hiru grafikoetan ikusten denez –grafiko horiek istripua izandako pertsonen sexuaren araberako banaketa jasotzen dute eguneko ordua, urteko hila eta asteko eguna kontuan hartuz –, emakumezkoek istripu-tasan duten pisu erlatiboa handitu egiten da eguerdiko orduetan, udaberrian eta udan eta larunbat eta igandeetan. Beste alde batetik, gizonezkoek istripu-tasan duten pisu erlatiboa handitu egiten da gauean, udazkenean eta neguan eta lanegunetan. 8 0 Urt Ots Mar Api Mai Eka Uzt Abu Ira Urr Aza Abe Gizonezkoa Emakumezkoa 0 Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Gizonezkoa Emakumezkoa
 9. 9. Trafikoaren arloko istripu-tasarekin lotutako talde batzuetan generoagatiko aldeak ez dira hain zabalak, 14 bis grafikoan ikus daitekeenez. Zehazki, 2013. urtean Euskadin errepidean harrapatutako pertsonen % 52 gizonezkoak izan ziren eta % 48 emakumezkoak. 350 300 250 200 150 100 50 14 BIS G. ERREPIDEKO ISTRIPUETAN TARTEAN EGONDAKO GIZONEZKO ETA EMAKUMEZKO OINEZKOEN KOPURUAREN BILAKAERA SEXUAREN ARABERA Harrapatzeen kopurua, zirkulazio-istripu guztietan gertatu den bezala, asko jaitsi da azken urteotan. 1993an errepidean harrapatutako pertsonen artean 325 gizonezkoak ziren eta 205 emakumezkoak. 2003an, ordea, harrapatzeren batean tartean egondako oinezkoen artean 182 gizonezkoak ziren eta 132 emakumezkoak eta 2013an kopuru horiek jaitsi ziren (90 gizonezko eta 82 emakumezko). Horrez gain, hirian izandako harrapatzeetara mugatzen bagara, aldeak gutxiagotu egiten dira, batik bat hiriguneetako harrapatzeetan hil edo larri zaurituta gertatu diren 64 urtetik gorako pertsonen kasuan, 15. grafikoan ikus daitekeenez. 9 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gizonezko oinezkoa Emakumezko oinezkoa 15. G. HIRIKO HARRAPATZEETAN HILDAKO ETA/EDO LARRI ZAURITUTAKO 64 URTETIK GORAKO PERTSONAK 19 20 20 9 9 15 24 11 15 13 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 GIZONEZKOA EMAKUMEZKOA
 10. 10. 16. grafikoan ere ikus daitekeenez, badirudi emakumezkoen artean eraginik handiena duen istripu-mota harrapatzea dela. 2013. urtean errepideko zirkulazio-istripuetan tartean egondako emakumeen ehunekoa % 28 zen, baina harrapatutako emakumeen ehunekoa % 48. Eta hiri-eremuan istripuetan tartean egondako emakumeen ehunekoa % 35 zen, baina harrapatutako emakumeena % 52. Bestetik, 2013an errepideko zirkulazio-istripuetan tartean egondako gizonezkoen ehunekoa % 72 zen, baina harrapatutako gizonezkoen ehunekoa % 52. Eta hiri-eremuan istripuetan tartean egondako gizonezkoen ehunekoa % 65 zen, baina harrapatutako gizonezkoena % 48. 16. G. ISTRIPUA IZANDAKO PERTSONEN BANAKETA SEXUAREN ARABERA, ISTRIPU MOTA KONTUAN HARTUTA Eskuinetik irtetea eta talka hormatxoarekin Eskuinetik irtetea eta talka zuhaitzarekin Ezkerretik irtetea eta talka hormatxoarekin Ezkerretik irtetea eta talka zuhaitzarekin Iraulketa galtzadan Animaliak solte Oinezko bakartua edo taldean Talka anizkuna edo auto-ilarakoa Atzeko talka Alboko talka Aurre-alboko talka Euskadiko kaleetan eta errepideetan 2013. urtean zehar gertatu ziren zirkulazio-istripuetan hildako edo larri zauritutako pertsonen tipologian, hurrengo bi eskemetan ikusten denez, aipatu ditugun generoagatiko aldeak errepikatzen dira. 10 0 20 40 60 80 100 Aurrez aurreko talka Gizonezkoa Emakumezkoa
 11. 11. 11 100,0 < 25 0 11,1 gizonezk. 4 >=25 4 0,0 < 25 0 <14 0 0,0 Bizikletak 4 emakum. 97,2 14-24 3 8,6 0 >=25 0 gizonezk. 25-44 8 22,9 35 45-64 18 51,4 <14 0 0,0 100,0 < 25 1 >64 6 17,1 14-24 4 11,1 64,3 30,6 gizonezk. guztira 25-44 8 22,2 11 >=25 10 36 45-64 18 50,0 >64 6 16,7 0,0 < 25 0 2,8 <14 0 0,0 Gidariak Motoak 36 11 emakum. emakum. 14-24 1 100,0 0 >=25 0 1 25-44 0 0,0 45-64 0 0,0 95,2 < 25 2 >64 0 0,0 58,3 gizonezk. 20 >=25 18 4,8 < 25 1 Autoak eta beste 21 emakum. 1 >=25 0 0,0 < 25 0 0,0 gizonezk. 0 >=25 0 0,0 < 25 0 <14 0 0,0 Bizikletak 0 emakum. 50,0 14-24 1 33,3 0 >=25 0 gizonezk. 25-44 1 33,3 3 45-64 0 0,0 <14 1 16,7 0,0 < 25 0 >64 1 33,3 14-24 1 16,7 10,7 0,0 gizonezk. guztira 25-44 1 16,7 0 >=25 0 6 45-64 0 0,0 >64 3 50,0 0,0 < 25 0 50,0 <14 1 33,3 56 6 0 emakum. emakum. 14-24 0 0,0 0 >=25 0 3 25-44 0 0,0 45-64 0 0,0 50,0 < 25 1 >64 2 66,7 100,0 gizonezk. 3 >=25 2 50,0 < 25 1 6 emakum. 3 >=25 2 0,0 < 25 0 0,0 gizonezk. 0 >=25 0 0,0 < 25 0 <14 0 0,0 0 emakum. 64,3 14-24 0 0,0 0 >=25 0 gizonezk. 25-44 1 11,1 9 45-64 4 44,4 <14 1 7,1 0,0 < 25 0 >64 4 44,4 14-24 0 0,0 25,0 7,1 gizonezk. guztira 25-44 1 7,1 1 >=25 1 14 45-64 4 28,6 >64 8 57,1 0,0 < 25 0 35,7 <14 1 20,0 14 1 emakum. emakum. 14-24 0 0,0 0 >=25 0 5 25-44 0 0,0 45-64 0 0,0 61,5 < 25 0 >64 4 80,0 92,9 gizonezk. 8 >=25 8 38,5 < 25 1 13 emakum. 5 >=25 4 Autoak eta beste EAE TIPOLOGIA HILDAKOAK 2013 (Ertz+Udaltz.) Bidaiariak Motoak Autoak eta beste Bizikletak Harrapatzeak Motoak
 12. 12. 12 87,0 < 25 3 17,1 Gizonezk. 40 >=25 37 13,0 < 25 2 <14 1 0,5 46 Emakum. 82,5 14-24 25 11,3 6 >=25 4 Gizonezk. 25-44 103 46,4 222 45-64 69 31,1 <14 2 0,7 90,1 < 25 14 >64 24 10,8 14-24 29 10,8 62,6 37,5 Gizonezk. Guztira 25-44 130 48,3 91 >=25 77 269 45-64 81 30,1 >64 27 10,0 9,9 < 25 3 17,5 <14 1 2,1 269 101 Emakum. Emakum. 14-24 4 8,5 10 >=25 7 47 25-44 27 57,4 45-64 12 25,5 74,6 < 25 9 >64 3 6,4 45,4 Gizonezk. 91 >=25 82 25,4 < 25 0 122 Emakum. 31 >=25 31 0,0 < 25 0 0,0 Gizonezk. 0 >=25 0 0,0 < 25 0 <14 1 3,3 0 Emakum. 41,1 14-24 9 30,0 0 >=25 0 Gizonezk. 25-44 15 50,0 30 45-64 2 6,7 <14 4 5,5 33,3 < 25 2 >64 3 10,0 14-24 16 21,9 17,0 16,4 Gizonezk. Guztira 25-44 31 42,5 4 >=25 2 73 45-64 7 9,6 >64 15 20,5 66,7 < 25 1 58,9 <14 3 7,0 73 12 Emakum. Emakum. 14-24 7 16,3 8 >=25 7 43 25-44 16 37,2 430 45-64 5 11,6 42,6 < 25 8 >64 12 27,9 83,6 Gizonezk. 26 >=25 18 57,4 < 25 9 61 Emakum. 35 >=25 26 50,0 < 25 0 4,5 Gizonezk. 2 >=25 2 50,0 < 25 0 <14 2 4,0 4 Emakum. 56,8 14-24 4 8,0 2 >=25 2 Gizonezk. 25-44 12 24,0 50 45-64 10 20,0 <14 6 6,8 66,7 < 25 1 >64 22 44,0 14-24 8 9,1 20,5 6,8 Gizonezk. Guztira 25-44 15 17,0 4 >=25 3 88 45-64 22 25,0 >64 37 42,0 33,3 < 25 0 43,2 <14 4 10,5 88 6 Emakum. Emakum. 14-24 4 10,5 2 >=25 2 38 25-44 3 7,9 45-64 12 31,6 56,4 < 25 5 >64 15 39,5 88,6 Gizonezk. 44 >=25 39 43,6 < 25 8 78 Emakum. 34 >=25 26 Bizikletak Gidariak Motoak Autoak eta beste Bizikletak Autoak eta beste EAE TIPOLOGIA LARRI ZAURITUAK 2013 (Ertz+Udaltz) Bidaiariak Motoak Autoak eta beste Bizikletak Harrapatzeak Motoak
 13. 13. PREBENTZIOZKO ALKOHOL-KONTROLAK Ertzaintzak 2013an egindako prebentziozko alkohol-kontroletan positiboa eman zuten pertsonen sexuaren eta adinaren araberako banaketan ikusten da adin-talde guztietan ehunekoa txikiagoa dela emakumezkoetan gizonezkoetan baino. 13 PREBENTZIOZKO ALKOHOLEMIA PROBA POSITIBOEN EHUNEKOA SEXU ETA ADINAREN ARABERA. EAE. 2013 6. koadroa GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK 14-24 3,6 2,2 25-34 3,8 2,0 35-44 3,7 1,9 45-54 3,7 1,9 55-64 3,1 0,8 65 ETA GEHIAGO 1,8 0,8 Kontuan hartu behar da Ertzaintzak egindako prebentziozko kontrolak ausazkoak direla, gidatzen duen pertsonaren sexuari erreparatu Gabe. BIDEKO SENTSIBILIZAZIO ETA BERREZIKETARAKO IKASTAROAK 2006ko uztailaren 1ean puntukako gidabaimena abian jartzearekin batera, eta puntukako gidabaimena eta gidalizentzia arautzen dituen uztailaren 19ko 17/2005 Legearen III. Eranskinak jasotzen duenaren arabera, bideko sentsibilizazio eta berreziketarako bi ikastaro-mota egin ahalko dira; batzuk, hain zuzen, esleitutako puntuen hasierako kredituaren zati bat galdu duten gidarientzat, ikastaroa aprobetxamenduz gainditzeak gehienez sei puntu berreskuratzea ahalbidetuko baitie eta; besteak, esleitutako puntu guztiak galdu ondoren, gidabaimena edo gidalizentzia berriro atera nahi duten gidarientzat. 17. G. BIDEKO BERREZIKETARAKO IKASTAROETAKO PARTE-HARTZAILEEN KOPURUAREN BILAKAERA SEXUAREN ARABERA 25 111 289 309 328 270 305 316 1709 4124 5154 5394 4817 5113 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Emakumezkoak Gizonezkoak
 14. 14. 17. grafikoan ikusten denez, 2007tik 2013ra arte, Euskadin bideko sentsibilizazio eta berreziketarako ikastaroetan parte hartu duten pertsona gehien-gehienak gizonezkoak dira. Zehazki, iaz % 94 gizonezkoak ziren eta % 6 emakumezkoak. Puntuak partzialki berreskuratzeko ikastaroetan zein gidabaimena berriro ateratzeko ikastaroetan gizonezkoen nagusitasuna erabatekoa da. 18. eta 19. grafikoak 14 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 18. G. BIDEKO BERREZIKETARAKO PARTE-HARTZAILEEN KOPURUAREN BILAKAERA TIPOLOGIA ETA SEXUAREN ARABERA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Puntuak partzialki berreskuratzea. Emakumezkoak Puntuak partzialki berreskuratzea. Gizonezkoak Baimena berreskuratzea. Emakumezkoak Baimena berreskuratzea. Gizonezkoak 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 19. G. BIDEKO BERREZIKETARAKO IKASTAROETAKO PARTE-HARTZAILEEN KOPURUAREN BILAKAERA MOTA ETA SEXUAREN ARABERA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Baimena puntu-galeragatik kenduta. Emakumezkoak Baimena puntu-galeragatik kenduta. Gizonezkoak Baimena auzibidez kenduta. Emakumezkoak Baimena auzibidez kenduta. Gizonezkoak
 15. 15. 15 ONDORIOAK • Emakumezkoek gizonezkoek baino arrisku gutxiago dute zirkulazio-istripua izateko, batez ere emakumezko gidariak gizonezko gidariak baino gutxiago direlako. • 1993tik 2013ra gizonezko gidarien kopurua % 20 hazi da eta emakumezko gidariena, aldiz, % 65. • Euskadiko errepideetan 2013an erregistratutako istripuetan hil edo larri zauritu ziren gidarien artean % 76 gizonezkoak dira eta % 24 emakumezkoak. • Istripu-tasaren inguruan gizonen eta emakumeen artean dauden aldeak aspaldiko kontua izan arren, nabarmendu behar da azken urteotan alde horiek asko laburtu direla. • Sexuaren araberako alderik txikienak harrapatzeetan dago, batez ere hiriguneetan gertatutako harrapatzeetan. • Istripu-tasaren eremuan adierazitako generoagatiko aldeak prebentziozko alkohol-kontroletan eta bideko sentsibilizazio eta berreziketarako ikastaroetan ere errepikatzen dira.

×