Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
U R D A I B A I K O B I O S F E R A E R R E S E R B A •
R E S E R V A D E L A B I O S F E R A D E U R D A I B A I •
PLAN P...
GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO,
IKERKETA, GAIKUNTZA ETA HEZKUNTZA PLANA
URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN
2015 - ...
Argitaraldia: 1.a, 2015eko otsaila
Ale-kopurua: 100 ale
© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Ingurumena eta Lurral...
Idazle-taldea
Laguntza teknikoa
Parte-hartzea eta kolaborazioa
Akronimoen zerrenda
1. Sarrera
1. 1. Biosfera Erreserben funtzioak eta PICE-IGHPren helburua
Arazo
aldakorrak
Berrikuntza
Parte-hartzea
Aldaketara
moldat...
1. 2. Partaidetza
2. Lehentasunezko Diagnosi Elementuen laburpena
LDE Diagnosi-elementua
Informazioa, komunikazioa eta dibulgazioa
LDE Diagn...
Natura- eta kultura-ondarearen interpretazioa
LDE Diagnosi-elementua
Garapen iraunkorrerako hezkuntza: hezkuntza-testuingu...
LDE Diagnosi-elementua
Natura- eta kultura-ondarearen interpretazioa eta turismo-erabilera
LDE Diagnosi-elementua
3. Ekintza-plana
3. 1. PICE-IGHPren esparru teorikoa eta balioak
3. 2. PICE-IGHPren egitura
3. 3. Helburuak eta programak
3. 3. 1. Koordinazio eta Lankidetza Programa
Ekintza-
programa
Ekintzak
Espero diren
emaitza...
3. 3. 2. Informazio eta Komunikazio Programa
3. 3. 3. Dibulgazio eta Interpretazio Programa
3. 3. 4. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Programa: hezkuntza testuinguru
formala eta ez-Formala
3. 3. 5. Iraunkortasu...
3. 4. Lankidetzazko antolakuntza
Lankidetza-esparruaren kontzeptu-eskema
UBEren
Patronatua
Garapen Iraunkorrerako
Hezkuntzarako Programa:
Hezkuntza Testuin...
Urdaibaiko Biosfera Erreserbarako PICE-IGHPren lankidetza antolaketari buruzko organigrama
KoordinazioetaLankidetzaProgram...
3. 4. 1. Dibulgazio eta Interpretazio Programa
3. 4. 2. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Programa
3. 4. 3. Iraunkortasunaren Alorreko Prestakuntza / Gaikuntza, Partaidetza eta Ekintza
Programa
3. 5. Planaren eta ekintzen garapena
3. 5. 1. Koordinazio eta Lankidetza Programa
3. 5. 2. Informazio eta Komunikazio Programa
3. 5. 3. Dibulgazio eta Interpretazio Programa
3. 5. 4. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Programa: hezkuntza testuinguru
formala eta ez-formala
3. 5. 5. Iraunkortasunerako Gaikuntza, Partaidetza eta Ekintza Programa
3.6. Gutxi gorabeherako aurrekontua
4. Jarraipen- eta ebaluazio-programa
4. 1. Jarraipenaren arduraduna
4.2. PICE-IGHP berrikustea
4. 2. 1. Koordinazio eta Lankidetza Programaren jarraipen-adierazleak
4. 2. 2. Informazioa eta Komunikazioa Programaren jarraipen-adierazleak
4. 2. 3. Dibulgazioa eta Interpretazioa Programaren jarraipen-adierazleak
4. 2. 4. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza: hezkuntza testuinguru formala eta ez formala
Programaren jarraipen-adierazleak
4. 2. 5. Iraunkortasunerako Gaikuntza, Partaidetza eta Ekintza Programaren jarraipen-
adierazleak
4. 3. Etorkizuneko agertokia eta espero diren emaitzak
4.3.1. Koordinazio eta Lankidetza Programa
4.3.2. Informazio eta Komunikazio Programa
4.3.3. Dibulgazio eta Interpretazio Programa
4.3.4. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Programa: hezkuntza testuinguru
formala eta ez-formala
4.3.5. Iraunkortasunaren Alorreko Prestakuntza / Gaikuntza, Partaidetza eta Ekintza
Programa
5. Eranskinak
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)

348 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Garapen iraunkorrarenarloko interpretazio,ikerketa, gaikuntzaeta hezkuntza plana Urdaibaiko Biosfera Erreserban (PICE-IGHP)

 1. 1. U R D A I B A I K O B I O S F E R A E R R E S E R B A • R E S E R V A D E L A B I O S F E R A D E U R D A I B A I • PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI (PICE-IGHP) GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO, IKERKETA, GAIKUNTZA ETA HEZKUNTZA PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN (PICE-IGHP) 2015 - 2025
 2. 2. GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO, IKERKETA, GAIKUNTZA ETA HEZKUNTZA PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 2015 - 2025 PICE-IGHP Vitoria-Gasteiz, 2015
 3. 3. Argitaraldia: 1.a, 2015eko otsaila Ale-kopurua: 100 ale © Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Ingurumena eta Lurralde Politika Saila Argazkiak: Mikel Arrazola, Jon Maguregi eta UBEko Zerbitzu Teknikoa (moldatuak) Irudiak: Gorka Gorospe (moldatuak) Diseinua eta maketazioa: EkipoPO Itzulpena: Bakun itzulpen eta argitalpen zerbitzuak, S. L. Internet: www.euskadi.net Argitaratzailea: Eusko Jaularitzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Pubicaciones del Gobierno Vasco/ , Donostia-San Sebastián, 1- 01010 Vitoria-Gasteiz Inprimaketa: Gráficas Dosbi (San Michel de Atxa, 29 - 01010 Vitoria-Gasteiz) Lege-gordailua: XVI 111-2015 Bibliotekak sarearen katalogoan aurki daiteke: http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac
 4. 4. Idazle-taldea Laguntza teknikoa Parte-hartzea eta kolaborazioa
 5. 5. Akronimoen zerrenda
 6. 6. 1. Sarrera
 7. 7. 1. 1. Biosfera Erreserben funtzioak eta PICE-IGHPren helburua Arazo aldakorrak Berrikuntza Parte-hartzea Aldaketara moldatzea Gobernantza- aldaketa Itxaropena Kogenerazioa Akatsetatik ikastea Elkarrizketa Gogoa Globaltasuna Ebaluazioa Kulturartekotasuna Ahalduntzea
 8. 8. 1. 2. Partaidetza
 9. 9. 2. Lehentasunezko Diagnosi Elementuen laburpena LDE Diagnosi-elementua Informazioa, komunikazioa eta dibulgazioa LDE Diagnosi-elementua
 10. 10. Natura- eta kultura-ondarearen interpretazioa LDE Diagnosi-elementua Garapen iraunkorrerako hezkuntza: hezkuntza-testuinguru formala eta ez-formala LDE Diagnosi-elementua Prestakuntza eta gaikuntza LDE Diagnosi-elementua
 11. 11. LDE Diagnosi-elementua Natura- eta kultura-ondarearen interpretazioa eta turismo-erabilera LDE Diagnosi-elementua
 12. 12. 3. Ekintza-plana 3. 1. PICE-IGHPren esparru teorikoa eta balioak 3. 2. PICE-IGHPren egitura
 13. 13. 3. 3. Helburuak eta programak 3. 3. 1. Koordinazio eta Lankidetza Programa Ekintza- programa Ekintzak Espero diren emaitzak Lehentasunezko diagnosi- elementua Helburu espezifikoa Helburu orokorra Ekintza Planaren oinarrizko egitura Ebaluazioa eta jarraipena
 14. 14. 3. 3. 2. Informazio eta Komunikazio Programa 3. 3. 3. Dibulgazio eta Interpretazio Programa
 15. 15. 3. 3. 4. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Programa: hezkuntza testuinguru formala eta ez-Formala 3. 3. 5. Iraunkortasunaren Alorreko Prestakuntza / Gaikuntza, Partaidetza eta Ekintza Programa
 16. 16. 3. 4. Lankidetzazko antolakuntza
 17. 17. Lankidetza-esparruaren kontzeptu-eskema UBEren Patronatua Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Programa: Hezkuntza Testuinguru Formala eta Ez Formala Dibulgazio eta Interpretazio Programa Iraunkortasunaren Alorreko Prestakuntza / Gaikuntza, Partaidetza eta Ekintza Programa Ikerketa Zientifikorako Programa Eragile laguntzaileak KoordinazioetaLankidetzaPrograma InformazioetaKomunikazioPrograma Lankidetza mekanismoak Lankidetza mekanismoak Lankidetza mekanismoak Lankidetza mekanismoak Idazkaritza Teknikoa Idazkaritza Teknikoa Idazkaritza Teknikoa Idazkaritza Teknikoa
 18. 18. Urdaibaiko Biosfera Erreserbarako PICE-IGHPren lankidetza antolaketari buruzko organigrama KoordinazioetaLankidetzaPrograma LankidetzakoBatzordea:Udalsarea Eragile laguntzaileak IdazkaritzaTeknikoaKoordinazioBatzordeaLankidetza-mekanismoak UrdaibaikoBiosferaErreserbarenZerbitzuTeknikoa InformazioetaKomunikazioPrograma Dibulgazio etaInterpretazio Programa GarapenIraunkorrerako HezkuntzarakoPrograma Iraunkortasunaren AlorrekoPrestakuntza/ Gaikuntza,Partaidetza etaEkintzaPrograma Ikerketa ZientifikorakoPrograma IHOBE HezkuntzaBerrikuntzako Zuzendaritza (Hezkuntza,HizkuntzaPolitika etaKulturaSaila. EuskoJaurlaritza) BermeokoBehargintza •EUBkoZerbitzuTeknikoa •Madariagadorretxea •Urremendi •BFATurismoa •Basquetour •GIHmahaia(ez-formala) •EskolakoAgenda21 •GIHkotopaketa •HezkuntzaBerrikuntzako hainbaturtekoPrograma •Interpretazio-topaketa •Turismo-mahaia •15Foroa •Udalsarea21 •Unescokatedrarenakordioa •Ikerketa-topaketa •EUBkoZerbitzuTeknikoa •Ingurugela •UNESCOEtxea •BFAIngurumena •Berritzegune •EUBkoZerbitzuTeknikoa •Lanbideekimenak •Ingurugela •Hazi •EUBkoZerbitzuTeknikoa •UNESCOkatedra •Zientzia,Teknika etaBerrikuntzaren EuskalSarea UNESCOkatedra
 19. 19. 3. 4. 1. Dibulgazio eta Interpretazio Programa
 20. 20. 3. 4. 2. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Programa
 21. 21. 3. 4. 3. Iraunkortasunaren Alorreko Prestakuntza / Gaikuntza, Partaidetza eta Ekintza Programa
 22. 22. 3. 5. Planaren eta ekintzen garapena
 23. 23. 3. 5. 1. Koordinazio eta Lankidetza Programa
 24. 24. 3. 5. 2. Informazio eta Komunikazio Programa
 25. 25. 3. 5. 3. Dibulgazio eta Interpretazio Programa
 26. 26. 3. 5. 4. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Programa: hezkuntza testuinguru formala eta ez-formala
 27. 27. 3. 5. 5. Iraunkortasunerako Gaikuntza, Partaidetza eta Ekintza Programa
 28. 28. 3.6. Gutxi gorabeherako aurrekontua
 29. 29. 4. Jarraipen- eta ebaluazio-programa 4. 1. Jarraipenaren arduraduna 4.2. PICE-IGHP berrikustea
 30. 30. 4. 2. 1. Koordinazio eta Lankidetza Programaren jarraipen-adierazleak
 31. 31. 4. 2. 2. Informazioa eta Komunikazioa Programaren jarraipen-adierazleak
 32. 32. 4. 2. 3. Dibulgazioa eta Interpretazioa Programaren jarraipen-adierazleak
 33. 33. 4. 2. 4. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza: hezkuntza testuinguru formala eta ez formala Programaren jarraipen-adierazleak
 34. 34. 4. 2. 5. Iraunkortasunerako Gaikuntza, Partaidetza eta Ekintza Programaren jarraipen- adierazleak
 35. 35. 4. 3. Etorkizuneko agertokia eta espero diren emaitzak 4.3.1. Koordinazio eta Lankidetza Programa
 36. 36. 4.3.2. Informazio eta Komunikazio Programa
 37. 37. 4.3.3. Dibulgazio eta Interpretazio Programa
 38. 38. 4.3.4. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Programa: hezkuntza testuinguru formala eta ez-formala
 39. 39. 4.3.5. Iraunkortasunaren Alorreko Prestakuntza / Gaikuntza, Partaidetza eta Ekintza Programa
 40. 40. 5. Eranskinak

×