Aurkezpena 
2014-2016 BPP
Berrikuntza Publikoaren kontzeptua 
«Berrikuntza publikoa» kudeaketa publikoaren eremuan ideia eta 
jarduera berritzaileak...
Funtzionarioek herritarrentzat 
egin dute plan osoa 
2014-2016 epealdirako Berrikuntza 
Publikoaren Plana
Aurreko planetatik datorren bilakaera 
• 2004-2006 epealdirako On Line Administrazioaren Plan Estrategikoa 
• 2006-2009 ep...
Metodologia; Ikasitako esperientzia eta 
izandako berritasunak Jaurlaritzaren 
ikuspegiaren eta lehentasunen arabera 
• Eg...
2011-2013 epealdirako Eusko Jaurlaritzaren 
Berrikuntza Publikoaren Plana 
Pantailan ageri den web-orrian dago argitaratut...
2011-2013 epealdirako Eusko Jaurlaritzaren 
Berrikuntza Publikoaren Planaren helburu 
estrategikoak
1. helburu estrategikoa (BPP 2011-2013): 
Kalitatezko zerbitzu-eskaintza garatzea, hainbat bideren bitartez 
irisgarria (a...
2. helburu estrategikoa (BPP 2011-2013): 
Gardentasuna, parte-hartzea eta lankidetza sustatzea Administrazio 
Publikoan.
3. helburu estrategikoa (BPP 2011-2013): 
Kudeaketa administratiboen eraginkortasuna hobetzea; horretarako, 
antolakuntza ...
2014-2016 epealdirako BPPn aurreikusitako 
helburuak egoki betetzen lagun dezaketen 
funtsezko elementuak 
• Sailen eta es...
2014-2015 epealdirako BPP egiteko hauek hartu 
dira kontuan: 
a) Europako erreferentzia estrategikoak Informazio eta Komun...
2014-2016 epealdirako BPPren adierazpen 
estrategikoa 
Misioa: 
«Administrazio berritzailea eta irekia sortzea, gizarteari...
2014-2016 epealdirako BPPren adierazpen 
estrategikoa
Plan operatiboa
GARDENTASUNA ETA 
GOBERNU ONA 
• Gardentasuna eta kontuak ematea 
• EAEko Herri Administrazioaren Legea 
• Politika publik...
• Herritarrentzako arretaren eredua 
• Herritarrekiko elkarreragin-zerbitzuak 
• Herritarrekiko interakziorako plataforma ...
• Administrazio orokorra eta sektore publikoa dimentsionatzea 
• Zerbitzu horizontalak arrazionalizatzeko azterlana 
• Lan...
• Aurrerabide proiektuaren garapenerako laguntza sortzea 
• Kudeaketa aurreratuaren eredua 
• Oinarrizko prestakuntza emat...
• Zerbitzu Elektronikoak Kudeatzeko Eredua 
• Zerbitzu elektronikoen eskaintza 
• Elkarreragingarritasuna 
• Zerbitzu Elek...
• Berrikuntza profesionalen eskutik 
• Berrikuntza herritarrekin 
ELKARREKIN SORTUZ 
BERRITZEA
2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 
1. ardatza: Gardentasuna eta gobernu ona 
Adierazle nagusia 
Egungo balioa 
Uzt...
2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 
2. ardatza: Herritarrekin elkarreragina 
Adierazle nagusia 
Egungo balioa 
Uzt....
2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 
3. ardatza: Antolaketaren egokitzapena 
Adierazle nagusia 
Egungo balioa 
Uzt. ...
2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 
4. ardatza: Kudeaketaren hobekuntza 
Adierazle nagusia 
Egungo balioa 
Uzt. 201...
2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 
5. ardatza: Administrazio elektronikoa 
Adierazle nagusia 
Egungo balioa 
Uzt. ...
2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 
6. ardatza: Elkarrekin sortuz berritzea 
Adierazle nagusia 
Egungo balioa 
Uzt....
Presentación 
PIP 2014-2016
Concepto Innovación Pública 
La “innovación pública” consiste en la aplicación de ideas y 
prácticas novedosas en el ámbit...
100% Hecho por funcionarios y 
funcionarias para la ciudadanía 
Plan de innovación Pública 2014 - 2016
Una evolución a partir de los planes anteriores 
• Plan Estratégico de la Administración On Line 2004-2006 
• Plan de Info...
Metodología; Experiencia aprendida y 
novedades producidas bajo el enfoque y 
prioridades del ejecutivo 
• Difícil coyuntu...
Evaluación del Plan de Innovación Pública 
Vasca 2011 - 2013 
La información correspondiente a la rendición y evaluación d...
Objetivos Estratégicos del Plan de Innovación 
Pública Vasca 2011 - 2013
Objetivo Estratégico 1 (PIP 2011-2013): 
El desarrollo de una oferta de servicios de calidad y accesible 
por diferentes c...
Objetivo Estratégico 2 (PIP 2011-2013): 
La promoción de la transparencia, la participación y la colaboración 
en la Admin...
Objetivo Estratégico 3 (PIP 2011-2013): 
La mejora de la eficiencia en la gestión administrativa, adecuando la 
organizaci...
Elementos clave que pueden contribuir al 
adecuado cumplimiento de los objetivos 
previstos en el PIP 2014-2016 
• Comprom...
En la elaboración de PIP 2014-2016 se han 
tenido en cuenta… 
a) Las referencias estratégicas, a nivel europeo para uso de...
Formulación estratégica PIP 2014-2016 
Misión: 
“Construir una Administración innovadora y abierta que ofrezca a la socied...
Formulación estratégica PIP 2014-2016
Plan operativo
TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO 
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Ley de Administración Pública Vasca 
• Evaluació...
• Modelo de atención a la ciudadanía 
• Servicios de interacción con la ciudadanía 
• Plataforma común de interacción con ...
• Dimensionamiento de la Administración general y del sector público 
• Estudio para la racionalización de los servicios h...
• Generación de apoyo al desarrollo de Aurrerabide 
• Modelo de Gestión Avanzada 
• Formación básica y acompañamiento en l...
• Modelo de Gestión de Servicios Electrónicos 
• Oferta de servicios electrónicos 
• Interoperabilidad 
• Plataforma Común...
• Innovación desde los profesionales 
• Innovación con la ciudadanía 
INNOVACIÓN DESDE LA CO-CREACIÓN
Cuadro de Mando PIP 2014-2016 
Eje 1: Transparencia y buen gobierno 
Indicador clave 
Valor actual 
Sept 2014 
Valor objet...
Cuadro de Mando PIP 2014-2016 
Eje 2: Interacción con la ciudadanía 
Indicador clave 
Valor actual 
Sept 2014 
Valor objet...
Cuadro de Mando PIP 2014-2016 
Eje 3: Adecuación organizativa 
Indicador clave 
Valor actual 
Sept 2014 
Valor objetivo 
D...
Cuadro de Mando PIP 2014-2016 
Eje 4: Mejora de la gestión 
Indicador clave 
Valor actual 
Sept 2014 
Valor objetivo 
Dic ...
Cuadro de Mando PIP 2014-2016 
Eje 5: Administración electrónica 
Indicador clave 
Valor actual 
Sept 2014 
Valor 
objetiv...
Cuadro de Mando PIP 2014-2016 
Eje 6: Innovación desde la co-creación 
Indicador clave 
Valor actual 
Sept 2014 
Valor obj...
Berrikuntza Publikoaren Plana - Aurkezpena
Berrikuntza Publikoaren Plana - Aurkezpena
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Berrikuntza Publikoaren Plana - Aurkezpena

467 visualizaciones

Publicado el

Plan de Innovación Pública - Presentación

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Berrikuntza Publikoaren Plana - Aurkezpena

 1. 1. Aurkezpena 2014-2016 BPP
 2. 2. Berrikuntza Publikoaren kontzeptua «Berrikuntza publikoa» kudeaketa publikoaren eremuan ideia eta jarduera berritzaileak aplikatzea da, gizarte-balioa sortzeko asmoz. Berrikuntza publikoaren xedea da, beraz, gizartearen premiak hobeto beteko dituzten politika publikoak eta kalitate handiagoko zerbitzu publikoak lortzea, baliabide publikoak eraginkortasunez banatuz eta erabiliz.
 3. 3. Funtzionarioek herritarrentzat egin dute plan osoa 2014-2016 epealdirako Berrikuntza Publikoaren Plana
 4. 4. Aurreko planetatik datorren bilakaera • 2004-2006 epealdirako On Line Administrazioaren Plan Estrategikoa • 2006-2009 epealdirako Informatika eta Telekomunikazio Plana • 2008-2010 epealdirako Administrazio eta Gobernu Elektronikoen Plan Estrategikoa • 2011-2013 epealdirako Berrikuntza Publikoaren Plana • 2014 - 2016 epealdirako Berrikuntza Publikoaren Plana
 5. 5. Metodologia; Ikasitako esperientzia eta izandako berritasunak Jaurlaritzaren ikuspegiaren eta lehentasunen arabera • Egoera ekonomiko zaila • Gobernu irekia bultzatzen duten faktore kultural, sozial eta politikoak agertzea
 6. 6. 2011-2013 epealdirako Eusko Jaurlaritzaren Berrikuntza Publikoaren Plana Pantailan ageri den web-orrian dago argitaratuta 2011-2014 epealdirako Berrikuntza Publikoaren Planaren kontuak emateari eta ebaluazioari buruzko informazioa.
 7. 7. 2011-2013 epealdirako Eusko Jaurlaritzaren Berrikuntza Publikoaren Planaren helburu estrategikoak
 8. 8. 1. helburu estrategikoa (BPP 2011-2013): Kalitatezko zerbitzu-eskaintza garatzea, hainbat bideren bitartez irisgarria (aurrez aurrekoa, telefonoa eta Internet) izango dena.
 9. 9. 2. helburu estrategikoa (BPP 2011-2013): Gardentasuna, parte-hartzea eta lankidetza sustatzea Administrazio Publikoan.
 10. 10. 3. helburu estrategikoa (BPP 2011-2013): Kudeaketa administratiboen eraginkortasuna hobetzea; horretarako, antolakuntza egokitu, prozedurak sinplifikatu eta teknologia eguneratu behar da.
 11. 11. 2014-2016 epealdirako BPPn aurreikusitako helburuak egoki betetzen lagun dezaketen funtsezko elementuak • Sailen eta esku hartzen duten eragile guztien konpromisoa • Lidergoa. • Zeharkako ikuspegia • Aldaketaren komunikazio- eta kudeaketa-plana • Prestakuntza • Antolaketa-egituren egokitzapena • Kontrola eta segimendua • Adierazle argiak ezartzea
 12. 12. 2014-2015 epealdirako BPP egiteko hauek hartu dira kontuan: a) Europako erreferentzia estrategikoak Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT) erabiltzeko b) Gobernu Programan jasotako ekimenak 1.12 atala. Administrazio eraginkorra eta gardena 1.13. atala. Administrazio irekia 2012-2016 Gobernu Programa
 13. 13. 2014-2016 epealdirako BPPren adierazpen estrategikoa Misioa: «Administrazio berritzailea eta irekia sortzea, gizarteari kalitatezko zerbitzuak, eraginkorrak, efikaziadunak eta seguruak emango dizkiona, ingurunearekin elkarlanean eta herritarren parte-hartze aktiboa aintzat hartuta; hau da, pertsonak izango dira aldaketaren protagonista. Hori guztia, gainera, gobernantza-balio berriak oinarri hartuta egingo da, hots: irekia izatea, emaitzetara bideratutako orientazioa, gardentasuna eta berrikuntza». Ikuspegia: «Euskadiko Administrazioa, herritar arduratsuen eta gizartearen ongizatea lortzeko lan egiteaz harro dauden zerbitzu publikoko langileen arteko harreman-espazio bat eskaintzen duena».
 14. 14. 2014-2016 epealdirako BPPren adierazpen estrategikoa
 15. 15. Plan operatiboa
 16. 16. GARDENTASUNA ETA GOBERNU ONA • Gardentasuna eta kontuak ematea • EAEko Herri Administrazioaren Legea • Politika publikoen ebaluazioa • Demokraziari eta Herritarren Partaidetzari buruzko Liburu Zuria • Gizarte-berrikuntza sustatzea, Basque Social Innovation-en bidez • Administrazio-ereduari buruzko azterketa prospektiboa
 17. 17. • Herritarrentzako arretaren eredua • Herritarrekiko elkarreragin-zerbitzuak • Herritarrekiko interakziorako plataforma erkidea • Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea HERRITARREKIN ELKARRERAGINA
 18. 18. • Administrazio orokorra eta sektore publikoa dimentsionatzea • Zerbitzu horizontalak arrazionalizatzeko azterlana • Lanbide-profilak eguneratzea • Lurralde-antolaketa egokitzea • Intraneten eta barneko kudeaketa elektronikoaren bilakaera ANTOLAKETAREN EGOKITZAPENA
 19. 19. • Aurrerabide proiektuaren garapenerako laguntza sortzea • Kudeaketa aurreratuaren eredua • Oinarrizko prestakuntza ematea eta ezarpenean laguntzea • Kudeaketaren ebaluazioa eta kudeaketa hobetzeko planak • Kudeaketa hobetzeko kolaboratzaileen sarea • Beste administrazio publiko batzuen esku jartzea KUDEAKETAREN HOBEKUNTZA
 20. 20. • Zerbitzu Elektronikoak Kudeatzeko Eredua • Zerbitzu elektronikoen eskaintza • Elkarreragingarritasuna • Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Komuna • Beste sistema korporatibo batzuk ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA
 21. 21. • Berrikuntza profesionalen eskutik • Berrikuntza herritarrekin ELKARREKIN SORTUZ BERRITZEA
 22. 22. 2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 1. ardatza: Gardentasuna eta gobernu ona Adierazle nagusia Egungo balioa Uzt. 2014 Helburu-balioa Aben 2016 EAEren lidergoa Estatuko gardentasun-sailkapenetan. Bai Bai Open Datan argitaratzen den dataset kopurua haztea. % 10,6  % 10 urtean Euskal Autonomia Erkidegoko Lege-proiektua onartzea. Bai Bai Politika publikoen ebaluazioak argitaratzeko atari bat egitea. Ez Bai Politika publikoak behar bezala ebaluatzea, modu eredugarrian eta antolaketa-kulturan asko eraginez. Ez Bai Demokraziari eta Herritarren Partaidetzari buruzko Liburu Zuria jendaurrean aurkeztea Ez Bai Parte-hartzearen aldeko formula berriak proposatzen dituzten proiektu pilotuak sustatzea. 2/3 Etorkizuneko azterketa bat egitea jakiteko zer erreferentziazko administrazio-eredutarantz jo beharko litzatekeen. Ez Bai Euskal Autonomia Erkidegoa lidergoari eutsi dio, Gaztela eta Leon eta Kataluniarekin batera, Nazioarteko Gardentasunak uztailean argitaratutako 2014ko sailkapenean. URA Uraren Euskal Agentziak, halaber, lehen postua lortu zuen erakunde independente horrek ere argitaratzen duen uraren kudeaketaren sailkapenean. Open Datan 249 eduki berri sortu dira 2014/1/1etik 2014/09/23ra arte; hortaz, % 10,6ko gehikuntza egon da 2013ko amaieran zeuden 2.343 edukiekin alderatuta. Gobernu Kontseiluak EAEko Herri Administrazioaren Lege Proiektua onartu zuen irailaren 16ko bilkuran.
 23. 23. 2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 2. ardatza: Herritarrekin elkarreragina Adierazle nagusia Egungo balioa Uzt. 2014 Helburu-balioa Aben 2016 Herritarrekin izandako elkarreraginaren gogobetetasun-maila. 8,6 /10 8/10 Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea o Herritarrak: Izapide elektronikoen % - % 25 o Enpresak: Izapide elektronikoen % - % 75
 24. 24. 2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 3. ardatza: Antolaketaren egokitzapena Adierazle nagusia Egungo balioa Uzt. 2014 Helburu-balioa Aben 2016 EAEko sektore publikoaren egitura berrantolatzea eta sinplifikatzea: o Erakunde publikoen kopurua murriztea Egiten % 25 o Horien zuzendaritza-egiturak murriztua Egiten- % 20 Administrazio Orokorra eta Sektore Publikoa Dimentsionatzeko Plan bat egitea Ez Bai Kudeaketa-prozesu horizontalak ordenatzea, sinplifikatzea eta estandarizatzea. Ez Bai Zerbitzu horizontalen antolaketa-egitura arrazionalizatzea. Ez Bai Antolaketa-egitura eta lanbide-profilak egokitzea administrazio elektronikoaren ondoriozko lan egiteko modu berrien eskakizunen arabera: o Profilak eta lanpostuak berrikustea. Ez Bai o Pixkanaka beharrezko hornidurak sortzea. Ez Bai Lurralde-antolaketa egokitzeko ikerketa egitea Ez Bai Intranet berria ezartzea Bai Bai Barne-kudeaketa elektronikoaren hedapena: o Digitalizatutako prozeduren % 2014 % 5 2015 % 20 2016 % 50 o Digitalizatutako espedienteen % 2014 % 25 2015 % 50 2016 % 75
 25. 25. 2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 4. ardatza: Kudeaketaren hobekuntza Adierazle nagusia Egungo balioa Uzt. 2014 Helburu-balioa Aben 2016 Kudeaketa aurreratuaren eredua eginda Bai Bai Ereduaren inguruko prestakuntza aurreikusitako egutegiaren arabera ematea Eusko Jaurlaritzako antolaketa-unitateei. Bai Bai Antolaketa-unitateen diagnosia eta hobekuntza-planak ezarritako egutegiaren arabera egitea. Ez Bai Kudeaketa hobetzeko kolaboratzaileen sarea martxan jartzea Ez Bai
 26. 26. 2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 5. ardatza: Administrazio elektronikoa Adierazle nagusia Egungo balioa Uzt. 2014 Helburu-balioa Aben 2016 Zerbitzu elektronikoen kanpoko nahiz barneko erabiltzaileen gogobetetasun-maila igotzea: o Herritarren gogobetetasun-maila zerbitzu elektronikoekin - /10 8/10 o Barneko erabiltzaileen gogobetetasun-maila - /10 7/10 Zerbitzu Elektronikoen Unitatea martxan Ez Bai Espedienteak elektronikoki kudeatzeko prestakuntza jaso duen pertsona kopurua. 2.000 Elkarreragingarritasun-sistema orokorra martxan jartzea Ez Bai Herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateko eskubidea bermatzea: o zerbitzu elektronikoen % 2014 % 62 % 70 2015 % 85 2016 % 100
 27. 27. 2014-2016 epealdirako BPPren aginte-taula 6. ardatza: Elkarrekin sortuz berritzea Adierazle nagusia Egungo balioa Uzt. 2014 Helburu-balioa Aben 2016 Proiektu pilotuak egitea BPPren ardatz estrategiko bakoitzean 1 / urte 1 / urte
 28. 28. Presentación PIP 2014-2016
 29. 29. Concepto Innovación Pública La “innovación pública” consiste en la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social. Persigue, por tanto, la consecución de unas políticas públicas que satisfagan adecuadamente las necesidades sociales y unos servicios públicos de calidad, mediante la asignación y la utilización eficiente de los recursos públicos.
 30. 30. 100% Hecho por funcionarios y funcionarias para la ciudadanía Plan de innovación Pública 2014 - 2016
 31. 31. Una evolución a partir de los planes anteriores • Plan Estratégico de la Administración On Line 2004-2006 • Plan de Informática y Telecomunicaciones 2006-2009 • Plan Estratégico de Administración y Gobierno Electrónicos 2008-2010 • Plan de Innovación Pública 2011 - 2013 • Plan de Innovación Pública 2014 - 2016
 32. 32. Metodología; Experiencia aprendida y novedades producidas bajo el enfoque y prioridades del ejecutivo • Difícil coyuntura económica • Irrupción de factores culturales, sociales y políticos que impulsan el gobierno abierto
 33. 33. Evaluación del Plan de Innovación Pública Vasca 2011 - 2013 La información correspondiente a la rendición y evaluación del Plan de Innovación Pública 2011-2013, está publicada en la página web que aparece en pantalla.
 34. 34. Objetivos Estratégicos del Plan de Innovación Pública Vasca 2011 - 2013
 35. 35. Objetivo Estratégico 1 (PIP 2011-2013): El desarrollo de una oferta de servicios de calidad y accesible por diferentes canales (presencial, teléfono, Internet).
 36. 36. Objetivo Estratégico 2 (PIP 2011-2013): La promoción de la transparencia, la participación y la colaboración en la Administración Pública.
 37. 37. Objetivo Estratégico 3 (PIP 2011-2013): La mejora de la eficiencia en la gestión administrativa, adecuando la organización, simplificando los procedimientos y actualizando la tecnología.
 38. 38. Elementos clave que pueden contribuir al adecuado cumplimiento de los objetivos previstos en el PIP 2014-2016 • Compromiso de los Departamentos y de todos los agentes implicados • Liderazgo. • Visión transversal • Plan de comunicación y gestión del cambio • Formación • Adecuación de las estructuras organizativas • Control y seguimiento • Establecimiento de indicadores claros
 39. 39. En la elaboración de PIP 2014-2016 se han tenido en cuenta… a) Las referencias estratégicas, a nivel europeo para uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) b) Las iniciativas contenidas en el Programa de Gobierno Apartado “1.12. Una administración eficaz y transparente” Apartado “1.13. Una administración abierta” Programa de Gobierno 2012-2016
 40. 40. Formulación estratégica PIP 2014-2016 Misión: “Construir una Administración innovadora y abierta que ofrezca a la sociedad servicios de calidad, eficientes, eficaces y seguros, en colaboración con su entorno y con la participación activa de la ciudadanía, contando con las personas como protagonistas del cambio, y todo ello basado en los nuevos valores de gobernanza: apertura, orientación a resultados, transparencia e innovación”. Visión: “La Administración vasca como un espacio de relación entre una ciudadanía corresponsable y unos profesionales del servicio público orgullosos de trabajar para el bienestar de la sociedad”.
 41. 41. Formulación estratégica PIP 2014-2016
 42. 42. Plan operativo
 43. 43. TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO • Transparencia y rendición de cuentas • Ley de Administración Pública Vasca • Evaluación de políticas públicas • Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana • Promover la innovación social , a través del Basque Social Innovation • Análisis prospectivo sobre el modelo de Administración
 44. 44. • Modelo de atención a la ciudadanía • Servicios de interacción con la ciudadanía • Plataforma común de interacción con la ciudadanía • Promoción del uso de los servicios electrónicos INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA
 45. 45. • Dimensionamiento de la Administración general y del sector público • Estudio para la racionalización de los servicios horizontales • Actualización de los perfiles profesionales • Adecuación de la organización territorial • Evolución de la intranet y de la gestión electrónica interna ADECUACIÓN ORGANIZATIVA
 46. 46. • Generación de apoyo al desarrollo de Aurrerabide • Modelo de Gestión Avanzada • Formación básica y acompañamiento en la implantación • Evaluación y Planes de Mejora de la Gestión • Red de Colaboradores en Mejora de la Gestión • Puesta a disposición en otras administraciones públicas MEJORA DE LA GESTIÓN
 47. 47. • Modelo de Gestión de Servicios Electrónicos • Oferta de servicios electrónicos • Interoperabilidad • Plataforma Común de los Servicios Electrónicos • Otros sistemas corporativos ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
 48. 48. • Innovación desde los profesionales • Innovación con la ciudadanía INNOVACIÓN DESDE LA CO-CREACIÓN
 49. 49. Cuadro de Mando PIP 2014-2016 Eje 1: Transparencia y buen gobierno Indicador clave Valor actual Sept 2014 Valor objetivo Dic 2016 Liderazgo de la CAE en los rankings de transparencia del Estado. Sí Sí Incrementar el número de datasets publicados en Open Data. 10,6%  10% anual Aprobar el proyecto de Ley de Administración Pública Vasca. Sí Sí Desarrollar un portal para la publicación de evaluaciones de políticas públicas. No Sí Ejecutar una buena práctica de evaluación de políticas públicas ejemplificadora y con fuerte impacto en la cultura organizativa. No Sí Presentar el Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana a la sociedad vasca No Sí Apoyo a proyectos piloto novedosos en fórmulas favorecedoras de la participación. 2/3 Elaborar un análisis prospectivo sobre el Modelo de Administración de referencia hacia el que habría que tender. No Sí El País Vasco mantiene su posición de liderazgo, junto con Castilla y León y Cataluña, en el ranking 2014 publicado por Transparencia Internacional el pasado mes de julio. Así mismo, URA Agencia Vasca del Agua obtuvo la primera posición en el ranking de transparencia en la gestión del agua que publica, también, este organismo independiente. Desde el 1/1/2014 hasta 23/09/2014 se han creado 249 nuevos contenidos en Open Data, que suponen un incremento del 10,6% sobre los 2.343 contenidos que había a finales de 2013. El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de 16 de septiembre el Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca.
 50. 50. Cuadro de Mando PIP 2014-2016 Eje 2: Interacción con la ciudadanía Indicador clave Valor actual Sept 2014 Valor objetivo Dic 2016 Índice de satisfacción en interacción con la ciudadanía. 8,6 /10 8/10 Promover el uso de los servicios electrónicos o Ciudadanía: % trámites electrónicos - 25% o Empresas: % trámites electrónicos - 75%
 51. 51. Cuadro de Mando PIP 2014-2016 Eje 3: Adecuación organizativa Indicador clave Valor actual Sept 2014 Valor objetivo Dic 2016 Reordenar y simplificar la estructura del sector público de la CAE: o Reducción del número de entidades públicas En ejecución 25% o Reducción de sus estructuras directivas En ejecución 20% Elaborar un Plan de dimensionamiento de la Administración General y del Sector Público. No Sí Ordenar, simplificar y estandarizar los procesos horizontales de gestión. No Sí Racionalizar la estructura organizativa de los servicios horizontales. No Sí Adecuación de la estructura organizativa y de los perfiles profesionales de acuerdo con los requerimientos de las nuevas formas de trabajo derivadas de la Administración electrónica: o Perfiles y puestos tipo revisados No Sí o Creación progresiva de las dotaciones necesarias No Sí Estudio para la adecuación de la organización territorial elaborado. No Sí Nueva intranet implantada. Sí Sí Despliegue de la gestión electrónica interna: o % procedimientos digitalizados 2014 5% 2015 20% 2016 50% o % expedientes digitalizados 2014 25% 2015 50% 2016 75%
 52. 52. Cuadro de Mando PIP 2014-2016 Eje 4: Mejora de la gestión Indicador clave Valor actual Sept 2014 Valor objetivo Dic 2016 Modelo de Gestión Avanzada elaborado Sí Sí Formación en el Modelo a las unidades organizativas del Gobierno Vasco según el calendario previsto. Sí Sí Diagnósticos y planes de mejora de las unidades organizativas elaborados de acuerdo con el calendario establecido. No Sí Red de Colaboradores en Mejora de la Gestión en funcionamiento a junio de 2015. No Sí
 53. 53. Cuadro de Mando PIP 2014-2016 Eje 5: Administración electrónica Indicador clave Valor actual Sept 2014 Valor objetivo Dic 2016 Aumentar la satisfacción de las personas usuarias, tanto externas como internas, de los servicios electrónicos: o Satisfacción de la ciudadanía con los servicios electrónicos - /10 8/10 o Satisfacción de las personas usuarias internas - /10 7/10 Unidad de Servicios Electrónicos operativa No Sí Número personas formadas en gestión electrónica de expedientes. 2.000 Sistema General de Interoperabilidad operativo. No Sí Hacer efectivo el derecho de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos: o % servicios electrónicos 2014 62% 70% 2015 85% 2016 100%
 54. 54. Cuadro de Mando PIP 2014-2016 Eje 6: Innovación desde la co-creación Indicador clave Valor actual Sept 2014 Valor objetivo Dic 2016 Desarrollar proyectos piloto en cada eje estratégico del PIP 1 / año 1 / año

×