Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bones pràctiques 0 3 anys

362 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Bones pràctiques 0 3 anys

  1. 1. 386) Experiències 0-3 anys - BONES PRÀCTIQUES 16 - Abril - 2013Per aquesta activitat proposada al seminari 2 de l’assignatura, se’n aporten 11 enllaçosde bones pràctiques a escoletes infantils (0-3 anys), de les quals he tingut que elegir les3 que més m’agradin i argumentar el perquè. Aquí van les meves eleccions, aportacionsi argumentacions:* FEM UN COLLAGE:http://www.xtec.cat/~ccols/intercan/martorell/martocollage.htmHe elegit aquesta primera bona pràctica per dosmotius ben diferenciats:El primer i principal, perquè m’ha agradat molt elfet que les famílies siguin partíceps portant florsde casa seva i fent del treball a l’aula unacontinuació a les pròpies llars. El fet de motivar icontinuar la tasca educativa del centre a les cases iamb les famílies potser una gran avantatge peltreball conjunt i col·laboratiu, continuat entre elsdiferents agents educatius, a més de donar unvalor qualitat al centre respectant tots els agents iinvolucrant-los en l’educació a l’escola.També i en segon terme, crec que és unaexperiència pels infants molt positiva ja quedesenvolupenels cinc sentits (vista, tacte, olor, ...) i permet, quemolts de cops no ho acostumen a fer, realitzar laseva pròpia portada (tapa) de l’àlbum de final decurs, a més de ser elaborat amb material naturalafavorint aquests moltes possibilitats i sobretot elbaix cost i que en temps de crisi, tothom pot aportar.* TREBALL EN EQUIP:http://www.xtec.cat/~ccols/intercan/ebpaubcn/ebpaubcn.htmAquesta segona pràctica, treball en equip, l’he elegida pel gran component de valors quees poden destacar en el text i en la simplevisualització de les imatges. És evident que alobservar i visualitzar aquestes imatges, es potentendre i comprendre la gran relació, vincle,ajuda, emotivitat, ... que desperten; des delrespecte als altres, la col·laboració, l’ajuda, i fins itot, l’estima que es desprenen. Poques paraulesbasten per definir tots aquests valors que es
  2. 2. 39desenvolupen en aquestes imatges. Són mostres naturals i sinceres que els infantsdemostren als seus companys.La imatge de la bicicleta, es pot observar enmoltes escoletes, on els fillets i filletes juguenen parelles, en petits grups. La imatge delparaigües, pot esdevenir un fet tant significatiu,com compartir el paraigua i aprofitar la “mala”climatologia (pluja) per treballar els valors i eltreball en equip.Aquesta darrera imatge desprèn un valor afectiuimmens.* LA LLUM:http://www.xtec.cat/~ccols/elements/llum/llum.htmAquesta és una altre de les activitats elegides, ja que penso que treballar amb la llum ésun fet que encara es fa poc a les escoletes, i en canvi, se’n pot treure moltsd’aprenentatges, descobertes, dubtes i situacions contradictòries, conflictes cognitius, ...Com bé es diu a la pàgina que ho explica, en el nostre entorn està pe de fonts delluminositat, tant de llum natural com artificial. Per tant, donar un tractament pedagògicde la llum als infants vol dir permetre’ls que impregnin la seva retina amb lespossibilitats lúdiques que ofereix la llum: reflexes, descomposicions, projeccions,transparències, ombres, etc.A més penso que treballar la llum amb infants és una manera d’obrir-los una altra portaal món real, a través del qual poden utilitzar la seva imaginació i creativitat a l’hora dejugar, experimentar, descobrir, ... amb la llum.Apart de tot això, penso que pot tenir una continuïtat amb altres activitats iesdeveniments, fer tallers d’ombres xineses, i molts altres; és a dir, pot ser un principi iuna proposat que tingui una continuat, no un fet o activitat aïllada.Una vegada visualitzades, reflexionades i argumentades les bones pràctiques, consideroque en el conjunt de l’activitat he treballat les següents competències:2.6 Argumenta el que ha fet i per què.4.2 Identifica bones pràctiques, les compara.4.3 Elabora hipòtesis de per què passa un fet concret a partir d’un recull d’informació.
  3. 3. 40Primer de tot, identificant i comparant aquestes tres elegides amb les altres (noelegides), molt possiblement de manera inconscient, sense arribar a escriureu, o demanera molt breu. Posteriorment, crec que he argumentat el per què de l’elecció, el quemés m’ha agradat, identificant sobretot els punts forts de les bones pràctiques i en alguncas (com és el de la llum), el punt feble que no es treballa massa a les escoletes. I peracabar, considero que he elaborat hipòtesis de com es podria donar continuïtat a unaactivitat, de com es pot observar o viure algunes imatges, el que representen, ...circumstància que pot ser experimentada de manera diferent per altres companys/es.

×