Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Портфолио2 на Исмаил Цикалов.docx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
ПРОФЕСИОНАЛНО
УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО
на
Исмаил Реджеп Цикалов
Старши учител
по География и икономика, История и цивилизации и...
Учителското портфолио – знак за качеството на
педагогическата дейност
Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от...
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Лични данни
2. Образование
3.Трудов стаж
4. Педагогическа дейност
5. Сертификати, квалификационни курсове
и...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Портфолио2 на Исмаил Цикалов.docx (20)

Anuncio

Портфолио2 на Исмаил Цикалов.docx

 1. 1. ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Исмаил Реджеп Цикалов Старши учител по География и икономика, История и цивилизации и Физическо възпитание и спорт СУ „Св.св. Кирил и Методий” град Якоруда
 2. 2. Учителското портфолио – знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната му биография. Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране.
 3. 3. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Лични данни 2. Образование 3.Трудов стаж 4. Педагогическа дейност 5. Сертификати, квалификационни курсове и грамоти
 4. 4. 1.Лични данни Име Исмаил Реджеп Цикалов Адрес ул.,,Цар Борис III” №183, гр.Якоруда, пощ.код 2790, България Телефон 0889437017 E-mail ismail_63@abv.bg Дата на раждане 12.05.1963 2. Образование и обучение • Име и вид на обучаващата или образователната организация 1991г., ВТУ ,,Св.Св. Кирил и Методий” • Наименование на придобитата квалификация Учител по история и география
 5. 5. 3. ТРУДОВ СТАЖ  От 1987 до 2000г. • Име и адрес на работодателя ПГ,,П.Р.Славейков” , Якоруда • Заемана длъжност Учител по история и география • От 2000 до 2003г. • Име и адрес на работодателя ,,Строител-2001” ЕООД, Якоруда • Заемана длъжност Управител  От 2003 до 2007г. • Име и вид на обучаващата или образователната организация 2008г.,, ЮЗУ ,,Неофит Рилски” , Благоевград • Наименование на придобитата квалификация Юрист
 6. 6. • Име и адрес на работодателя Община Якоруда • Заемана длъжност Кмет • От 05.03.2009г. до 19.09.2009г. • Име и адрес на работодателя ,,ИПМ” ООД, гр.Гоце Делчев • Заемана длъжност Юрисконсулт • От 2007 до 2011г. и от 2011 до 2015 г. • Име и адрес на работодателя Община Якоруда • Заемана длъжност Общински съветник • От 04.09.2015 • Име и адрес на работодателя СУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр.Якоруда • Заемана длъжност Старши учител по География и икономика и История и цивилизация 4. Педагогическа дейност 1. Дейността ми като преподавател е свързана с изграждането на добри взаимоотношения и организационни връзки с: Управленския и административен персонал на училището Ученици и родители Учители и педагогически съветник в училището Колеги от други училища Експерти от РУО на МОН 2. Моите отговорности
 7. 7. Подготовка на ученици за участие за олимпиада, конкурси и състезания;
 8. 8. Проект „Твоят час’’ – МОН
 9. 9. Участия на вътрешни състезания и конкурси;
 10. 10. Класно ръководство;
 11. 11. Изготвяне на тематични разпределения по География и икономика, История и цивилизации, Физическо възпитание и спорт. Провеждане на консултации с ученици Участие в работни групи и комисии с определена насоченост;
 12. 12. 3. Философия на преподаване Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителят да отстъпи от познатата водеща позиция на недвусмислен авторитет, към тази на подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. От пасивни слушатели, които приемат безкритично учебния материал, учениците от своя страна да се превръщат в активно пресъздаващи и творчески представящи се личности, интерпретиращи необходимата информация. За съвременния учител вече не е достатъчно да използва знанията си само по педагогическите и психологически науки, а и знания по информатика, информационни технологии, педагогическо моделиране, програмиране. С други думи, за съвременния български учител е необходимо да притежава компютърна култура в определена степен, която изисква нов начин на мислене и търсене на нови стратегии, технологии и педагогически техники на преподаване. Това е качествено ново предизвикателство, за което е важно учителят да бъде подпомогнат и мотивиран. 4. Основни функции Планиране и подготовка на учебния процес; Провеждане на обучение по География и икономика, История и цивилизации и Физическо възпитание и спорт; Провеждане на образователната дейност с учениците, ориентирана към постигане на резултати, при отчитане на възможностите и образователните потребности на учениците и при спазването на Закона за предучилищното и училищното образование,държавните образователни стандарти и други нормативни актове в системата на училищното образование; Провеждане на консултативна дейност с ученици; Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които: - дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; - отговарят на различни образователни потребности на учениците;
 13. 13. - мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; - реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки; Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи; Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретна учебна ситуация; Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа възраст; Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии за активно учене през целия живот; Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес; Провеждане на външно оценяване и държавни зрелостни изпити: Участва в организирането и координирането на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им: Организиране и провеждане на ученически екскурзии и летни лагери; Опазване живота и здравето на учениците;
 14. 14. 5. Сертификати и квалификационни курсове 1.Сертификат – „Интерактивни методи и техники за групова работа в обучението по ОНГО” – издаден от PAABE България 2. Удостоверение – „Мотивация за учене. Фактори и модели” – издадено от ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
 15. 15. 3. Удостоверение – „Ефективна комуникация” – издадено от ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД 4.Удостоверение – „Базови компютърни умения” – издадено от МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТ А РЕФОРМА
 16. 16. 5. Грамота – II място – Шахмат; Областни ученически игри, Благоевград 2016г. – издадена от Българска асоциация „Спорт за учащи” 6. Грамота – Международен шахматен турнир „7-ми мемориал Стилян Стругов”
 17. 17. 7. Грамота – II място – Шахмат; Областни ученически игри, Благоевград 2018г. – издадена от Българска асоциация „Спорт за учащи” 8. Сертификат - ,,Европейски съюз и местните власти”
 18. 18. 9. Удостоверение за повишаване на квалификацията 10. Удостоверение за допълнително обучение
 19. 19. 11. Удостоверение за завършен обучителен курс 12. Удостоверение за завършен обучителен курс
 20. 20. 13. Удостоверение за завършен обучителен курс 14. Удостоверение за завършен обучителен курс
 21. 21. 15. Свидетелство за 5-та ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

×