Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Eigen bijdragen Wet langdurige zorg 
2015 
• zorg met verblijf 
• volledig pakket thuis 
• persoonsgebonden budget 
• modu...
Onderwerpen 
• Wie zijn wij en wat doen wij? 
• Eigen bijdrage 
- zorg in een instelling 
- volledig pakket thuis 
- perso...
CAK 
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wie zijn wij? 
Uitvoeringsorganisatie binnen zorg- en welzijnsector, vanaf 2015 
verantwoordelijk voor: 
• Vaststellen en ...
Onze keten 
7.5 miljoen records per maand 
65.000 berichten per week
Eigen bijdrage 2015: 
-zorg met verblijf 
-volledig pakket thuis 
-persoonsgebonden budget
Van zorg tot factuur eigen bijdrage 
zorg met verblijf, volledig pakket thuis, persoonsgebonden budget
Wat ontvangt de klant van ons? 
Kennisgeving 
Beschikking 
Factuur 
Persoonsgegevens 
Hoogte eigen bijdrage 
Wat moet de k...
Informatie eigen bijdrage 
Wat betaalt de klant aan ons? 
-zorg met verblijf 
-volledig pakket thuis 
-persoonsgebonden bu...
Eigen bijdrage 2015 
• Lage eigen bijdrage 
- minimaal € 158,60 per maand 
- maximaal € 832,60 per maand 
De lage eigen bi...
Lage en hoge eigen bijdrage 
bij verblijf in een instelling 
Lage eigen bijdrage: 
• Eerste 6 maanden van de opname. 
• In...
Lage eigen bijdrage bij vpt 
• Bij een volledig pakket thuis (vpt) is de lage eigen bijdrage van toepassing
Lage eigen bijdrage bij pgb 
• Lage eigen bijdrage minus pgb aftrekbedrag van € 136 
- minimaal € 22,60 per maand (€158,60...
Op basis waarvan wordt de eigen 
bijdrage berekend? 
• Op basis van wet- en regelgeving! 
• Zie Wlz, art. 3.2.5 
• Zie Blz...
Vermogen: grondslag sparen en beleggen 
Deel van vermogen in box 3 telt mee voor de berekening van de eigen 
bijdrage. Ver...
Korting niet-pensioengerechtigde 
leeftijd 
Per persoon max. € 10.000 korting op de grondslag sparen en beleggen. 
Ongehuw...
Peiljaarverlegging (herziening eigen bijdrage) 
Lage eigen bijdrage: Als het huidige bijdrageplichtige inkomen ten minste ...
Samenloop met andere eigen bijdragen 
Om op hoofdlijnen te bepalen welke eigen bijdrage de klant moet betalen is er een 
v...
Eigen bijdrage 2015 
- modulair pakket thuis
Van zorg tot factuur eigen bijdrage 
modulair pakket thuis
Informatie eigen bijdrage 
Wat betaalt de klant aan ons? 
- modulair pakket thuis
Op basis waarvan wordt de eigen 
bijdrage berekend? 
• Op basis van wet- en regelgeving! 
• Zie Wlz, art. 3.2.5 
• Zie Blz...
Eigen bijdrage parameters 2015 
Situatie klant Inkomens-grens 
Minimale eigen 
bijdrage per periode 
Marginaal 
tarief 
Ee...
Vermogen: grondslag sparen en beleggen 
Extra deel van vermogen in box 3 telt mee voor de berekening van de eigen 
bijdrag...
Voorbeeldberekening maximale periodebijdrage 
maximale 
periode-bijdrage 
- Mevrouw Visser 
Alleenstaand en nog niet pensi...
Voorbeeldberekening kosten van de zorg 
Mevrouw Visser ontvangt 35 uren zorg in natura per week. In 
een periode van vier ...
Voorbeeldberekening eigen bijdrage 
te betalen 
eigen 
bijdrage 
De maximale periodebijdrage is € 56,06 
De zorgkosten zij...
Peiljaarverlegging (herziening eigen bijdrage) 
Eigen bijdrage mpt: 
Als het huidige bijdrageplichtige inkomen ten minste ...
Samenloop met andere eigen bijdragen 
Om op hoofdlijnen te bepalen welke eigen bijdrage de klant moet betalen is er een va...
Eigen bijdragen berekenen
Vragen van klanten 
1. Waar blijft mijn factuur? 
2. Kan ik een indicatie van mijn eigen bijdrage krijgen? 
3. Ik verdien ...
Afsluiting en vragen
CAK 
Contact
Contact klanten (gratis) 
Bellen: 
zorg met verblijf: 0800 – 0087 
zorg thuis: 0800 – 1925 
Wtcg: 0800 – 0300 
Brief schri...
Contact ketenpartners 
Klantvragen 
Klant Contact Center 
Aanlevering klant/zorg gegevens 
servicedeskdataverkeer@hetcak.n...
www.hetcak.nl
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Congres Wlz - Eigen bijdrage Wlz

2.587 visualizaciones

Publicado el

Presentatie van Mariska Devilee (ketenmanager CAK), gehouden tijdens het congres Invoering Wet langdurige zorg (Wlz) op 8 december 2014.

Publicado en: Atención sanitaria

Congres Wlz - Eigen bijdrage Wlz

 1. 1. Eigen bijdragen Wet langdurige zorg 2015 • zorg met verblijf • volledig pakket thuis • persoonsgebonden budget • modulair pakket thuis Mariska Devilee, ketenmanager
 2. 2. Onderwerpen • Wie zijn wij en wat doen wij? • Eigen bijdrage - zorg in een instelling - volledig pakket thuis - persoonsgebonden budget • Eigen bijdrage - modulair pakket thuis • Contact
 3. 3. CAK Wie zijn wij en wat doen wij?
 4. 4. Wie zijn wij? Uitvoeringsorganisatie binnen zorg- en welzijnsector, vanaf 2015 verantwoordelijk voor: • Vaststellen en innen eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015 • Uitbetalen regulier/subsidieregelingen instellingen die Wlz-zorg verlenen • Vaststellen en innen ouderbijdrage Jeugdwet • Schengenverklaringen • Beheer Regelhulp.nl
 5. 5. Onze keten 7.5 miljoen records per maand 65.000 berichten per week
 6. 6. Eigen bijdrage 2015: -zorg met verblijf -volledig pakket thuis -persoonsgebonden budget
 7. 7. Van zorg tot factuur eigen bijdrage zorg met verblijf, volledig pakket thuis, persoonsgebonden budget
 8. 8. Wat ontvangt de klant van ons? Kennisgeving Beschikking Factuur Persoonsgegevens Hoogte eigen bijdrage Wat moet de klant betalen?
 9. 9. Informatie eigen bijdrage Wat betaalt de klant aan ons? -zorg met verblijf -volledig pakket thuis -persoonsgebonden budget
 10. 10. Eigen bijdrage 2015 • Lage eigen bijdrage - minimaal € 158,60 per maand - maximaal € 832,60 per maand De lage eigen bijdrage per maand is 12,5% van het bijdrageplichtig inkomen gedeeld door 12. • Hoge eigen bijdrage - maximaal € 2.284,60 per maand De hoge eigen bijdrage per maand is het bijdrageplichtig inkomen gedeeld door 12.
 11. 11. Lage en hoge eigen bijdrage bij verblijf in een instelling Lage eigen bijdrage: • Eerste 6 maanden van de opname. • Instelling/arts verwacht dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. • Klant moet voorzien in de kosten van onderhoud voor kinderen en ontvangt kinderbijslag of toegekende studiefinanciering. • Partner woont thuis (gehuwde status). • Partner verblijft in een ziekenhuis, revalidatie- of GGZ-instelling en is nog geen eigen bijdrage verschuldigd (gehuwde status of een daaraan gelijke situatie). Hoge eigen bijdrage: • In iedere andere situatie
 12. 12. Lage eigen bijdrage bij vpt • Bij een volledig pakket thuis (vpt) is de lage eigen bijdrage van toepassing
 13. 13. Lage eigen bijdrage bij pgb • Lage eigen bijdrage minus pgb aftrekbedrag van € 136 - minimaal € 22,60 per maand (€158,60 - € 136) - maximaal € 696,60 per maand (€ 832,60 - € 136) • Per huishouden éénmaal de aftrek van € 136 • Als binnen een huishouden één van beide een pgb afneemt en de ander een vpt of zorg met verblijf vervalt de aftrek van € 136 • Als één persoon gelijktijdig pgb en mpt afneemt is hij de lage eigen bijdrage (min € 136) verschuldigd. De eigen bijdrage voor het mpt vervalt.
 14. 14. Op basis waarvan wordt de eigen bijdrage berekend? • Op basis van wet- en regelgeving! • Zie Wlz, art. 3.2.5 • Zie Blz, art. xx (moet nog gepubliceerd worden) • Inkomen en vermogen van twee jaar terug (T-2) • Huishouden (bijv. gehuwd/ongehuwd) • Leeftijd (wel of niet pensioengerechtigd)
 15. 15. Vermogen: grondslag sparen en beleggen Deel van vermogen in box 3 telt mee voor de berekening van de eigen bijdrage. Vermogen in Box 3? Nee. Dan gebruiken wij alleen het verzamelinkomen of belastbaar loon voor de berekening van de eigen bijdrage Ja. Dan telt 8% van het vermogen in box 3, boven het heffingsvrije vermogen mee bij de berekening van de eigen bijdrage. Dit heffingsvrije vermogen bedraagt: € 21.139 voor alleenstaanden/ € 42.278 voor fiscale partners. Voor niet-pensioengerechtigden is een extra korting van 10.000 euro op grondslag sparen en beleggen van toepassing (vanaf 1 januari 2014)
 16. 16. Korting niet-pensioengerechtigde leeftijd Per persoon max. € 10.000 korting op de grondslag sparen en beleggen. Ongehuwd en niet-pensioengerechtigd • Max. € 10.000 korting op de grondslag Gehuwd en klant is niet-pensioengerechtigd • Max. € 20.000 korting op de grondslag
 17. 17. Peiljaarverlegging (herziening eigen bijdrage) Lage eigen bijdrage: Als het huidige bijdrageplichtige inkomen ten minste € 2.540,- lager is dan het bijdrageplichtige inkomen van twee jaar geleden. Hoge eigen bijdrage: Als na betaling van de eigen bijdrage minder overblijft dan de bijstandsnorm zak- en kleedgeld. • ongehuwd: € 300,15 (prijspeil 01-07-2014) • gehuwd: € 466,85 (prijspeil 01-07-2014) (bijstandsnormen 2015 nog niet bekend) Uitzondering: Bij vermogen in box 3 kan het zijn dat de klant niet de zak-en kleedgeldgrens overhoudt van het inkomen.
 18. 18. Samenloop met andere eigen bijdragen Om op hoofdlijnen te bepalen welke eigen bijdrage de klant moet betalen is er een vaste volgorde: 1. Eigen bijdrage Wlz (behalve Wlz-mpt) / Eigen bijdrage Wmo 2015 beschermd wonen 2. Wmo 2015 3. Wlz mpt Voorbeeld: Mevrouw Jansen: vpt Meneer Jansen: begeleiding en scootmobiel vanuit Wmo 2015 De eigen bijdrage Wmo 2015 vervalt en dit echtpaar ontvangt alleen een factuur voor de eigen bijdrage Wlz voor het vpt
 19. 19. Eigen bijdrage 2015 - modulair pakket thuis
 20. 20. Van zorg tot factuur eigen bijdrage modulair pakket thuis
 21. 21. Informatie eigen bijdrage Wat betaalt de klant aan ons? - modulair pakket thuis
 22. 22. Op basis waarvan wordt de eigen bijdrage berekend? • Op basis van wet- en regelgeving! • Zie Wlz, art. 3.2.5 • Zie Blz, art. xx moet nog gepubliceerd worden • Inkomen en vermogen van twee jaar terug (T-2) • Huishouden • Leeftijd (wel of niet pensioengerechtigd) • Zorggebruik
 23. 23. Eigen bijdrage parameters 2015 Situatie klant Inkomens-grens Minimale eigen bijdrage per periode Marginaal tarief Eenpersoonshuishouden Niet pensioen gerechtigde leeftijd € 22.331 € 19,40 15 % Eenpersoonshuishouden Wel pensioengerechtigde leeftijd € 16.634 € 19,40 15 % Meerpersoonshuishouden Niet pensioengerechtigde leeftijd € 27.917 € 27,60 15 % Meerpersoonshuishouden Wel pensioengerechtigde leeftijd € 23.046 € 27,60 15 %
 24. 24. Vermogen: grondslag sparen en beleggen Extra deel van vermogen in box 3 telt mee voor de berekening van de eigen bijdrage. Vermogen in Box 3? Ja. Dan telt 8% mee bij de berekening van de eigen bijdrage. Nee. Dan gebruiken wij alleen uw verzamelinkomen of belastbaar loon voor de berekening van de eigen bijdrage. Het gaat om 8% van het vermogen in box 3, boven het heffingsvrije vermogen. Dit heffingsvrije vermogen bedraagt: € 21.139 voor alleenstaanden € 42.278 voor fiscale partners
 25. 25. Voorbeeldberekening maximale periodebijdrage maximale periode-bijdrage - Mevrouw Visser Alleenstaand en nog niet pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Verzamelinkomen (2013) € 24.000,-. Spaargeld € 40.000,-. Bijdrageplichtige inkomen over 2013 is dan: € 24.000 + 8% van (€ 40.000 – € 21.139) = € 25.508,88 Haar maximale periodebijdrage voor 2015 wordt als volgt berekend: 1. 15% van (€ 25.508,88 – € 22.331) = € 476,68 2. Minimaal aandeel € 252,20 (€ 19,40 maal 13 perioden) 3. € 476,68 + € 252,20 = € 728,88 4. € 728,88 gedeeld door 13 = € 56,06 5. Haar maximale periodebijdrage wordt dan: € 56,06
 26. 26. Voorbeeldberekening kosten van de zorg Mevrouw Visser ontvangt 35 uren zorg in natura per week. In een periode van vier weken heeft zij dan 4 x 35 = 140 uren zorg ontvangen. De totale kosten bedragen 140 x €14,20 = € 1.988,00 kosten van de zorg
 27. 27. Voorbeeldberekening eigen bijdrage te betalen eigen bijdrage De maximale periodebijdrage is € 56,06 De zorgkosten zijn € 1.988,00 De zorgkosten zijn hoger dan de maximale periodebijdrage. Mevrouw Visser betaalt daarom € 56,06 voor deze periode. Let op: De Wtcg-korting van 33% is vanaf 2015 afgeschaft
 28. 28. Peiljaarverlegging (herziening eigen bijdrage) Eigen bijdrage mpt: Als het huidige bijdrageplichtige inkomen ten minste € 2.540,- lager is dan het bijdrageplichtige inkomen van twee jaar geleden.
 29. 29. Samenloop met andere eigen bijdragen Om op hoofdlijnen te bepalen welke eigen bijdrage de klant moet betalen is er een vaste volgorde: 1. Eigen bijdrage Wlz (behalve Wlz-mpt) / Eigen bijdrage Wmo 2015 beschermd wonen 2. Wmo 2015 3. Wlz mpt Voorbeeld: Mevrouw De Vries: mpt Meneer De Vries: beschermd wonen vanuit de Wmo 2015 De eigen bijdrage Wlz voor het mpt vervalt en dit echtpaar ontvangt alleen een factuur voor de eigen bijdrage beschermd wonen Wmo 2015.
 30. 30. Eigen bijdragen berekenen
 31. 31. Vragen van klanten 1. Waar blijft mijn factuur? 2. Kan ik een indicatie van mijn eigen bijdrage krijgen? 3. Ik verdien veel minder dan 2 jaar geleden. Wat nu? 4. Ik kan mijn eigen bijdrage niet betalen. Wat nu? 5. Als ik meer zorg afneem, stijgt dan mijn eigen bijdrage?
 32. 32. Afsluiting en vragen
 33. 33. CAK Contact
 34. 34. Contact klanten (gratis) Bellen: zorg met verblijf: 0800 – 0087 zorg thuis: 0800 – 1925 Wtcg: 0800 – 0300 Brief schrijven: CAK Antwoordnummer 1608 2509 VB DEN HAAG Mailen: Kijk op www.hetcak.nl, voor de veelgestelde vragen!
 35. 35. Contact ketenpartners Klantvragen Klant Contact Center Aanlevering klant/zorg gegevens servicedeskdataverkeer@hetcak.nl 088 – 711 48 88 Complexe Klantcasussen collegalijn@hetcak.nl Overige vragen relatiebeheer@hetcak.nl 088 – 711 50 05
 36. 36. www.hetcak.nl

×