Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Portes Obertes Inf Prim 07 08 1a

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Portes Obertes Inf Prim 07 08 1a (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Portes Obertes Inf Prim 07 08 1a

 1. 1. PORTES OBERTES – MARÇ 08 PORTES OBERTES Col·legi VERGE DE LA SALUT
 2. 2. PORTES OBERTES – MARÇ 08 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CENTRE
 3. 3. PORTES OBERTES – MARÇ 08 QUI SOM SOM UN CENTRE PRIVAT CONCERTAT INTEGRAT <ul><li>E. Infantil: 3 – 6 anys </li></ul><ul><li>E. Primària: 6 - 12 anys </li></ul><ul><li>ESO: 12 – 16 anys </li></ul><ul><li>Batxillerat: 16 – 18 anys </li></ul><ul><li>Tots els nivells educatius </li></ul><ul><li>Creat per la Congregació </li></ul><ul><li>“SAN PEDRO ad VÍNCULA” </li></ul><ul><li>Adherit a la fundació </li></ul><ul><li>“Escola Cristiana de Catalunya” </li></ul>
 4. 4. EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU ES BASA EN: <ul><ul><li>Una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. </li></ul></ul><ul><ul><li>El desenvolupament dels valors de la convivència, el respecte, la confiança, la responsabilitat i la llibertat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les arrels de la realitat cultural, social i humana del nostre entorn. </li></ul></ul>PORTES OBERTES – MARÇ 08
 5. 5. OFERIM ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES <ul><li>Són organitzades per inciativa de l’escola , formen part del projecte educatiu i es desen-volupen en l’horari general de l’alumnat. </li></ul>PORTES OBERTES – MARÇ 08 Tallers Natació de P4 a 3r Anglès a P3,P4 i P5 Informàtica
 6. 6. OFERIM ACTIVITATS EXTRAESCOLARS <ul><li>Són organitzades conjuntament pel centre </li></ul><ul><li>i l’AMPA. </li></ul><ul><li>Són voluntàries i es realitzen fora de l’horari general de l’alumnat. </li></ul>PORTES OBERTES – MARÇ 08 Festes tradicionals Final de curs Esports
 7. 7. ALTRES SERVEIS <ul><li>Menjador amb cuina pròpia i atenció als migpensionistes. </li></ul><ul><li>Acollida de 8 a 9 del matí per a Infantil i Primària. </li></ul>PORTES OBERTES – MARÇ 08 <ul><li>Casal d’estiu a finals de juny fins a finals de juliol i els primers dies de setembre. </li></ul><ul><li>Venda de llibres i material escolar. </li></ul>
 8. 8. PORTES OBERTES – MARÇ 08 CARACTERÍSTIQUES GENERALS D'INFANTIL I PRIMÀRIA
 9. 9. PORTES OBERTES – MARÇ 08 <ul><li>La tutora acompanya al grup durant P3 i P4 </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>P3 rep una atenció especial </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Des de P3 fan psicomotricitat </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A P4 es comença la natació </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>A P3 s’inicia la llengua anglesa </li></ul>EDUCACIÓ INFANTIL P3 P4 P5
 10. 10. <ul><ul><li>Accés específic a l’escola </li></ul></ul><ul><ul><li>Patis independents </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjador i </li></ul></ul><ul><ul><li>sala de descans per a P3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sala de psicomotricitat </li></ul></ul>PORTES OBERTES – MARÇ 08 Disposa de: EDUCACIÓ INFANTIL P3 P4 P5
 11. 11. PORTES OBERTES – MARÇ 08 <ul><li>Hi ha professors/es especialistes: religió, música, </li></ul><ul><li>educació especial, informàtica, educació física, anglès </li></ul><ul><li>Continua la natació fins a 3r. </li></ul><ul><li>A 4t es comencen les classes d’informàtica. </li></ul><ul><li>S’utilitzen les aules multimèdia com un recurs més per </li></ul><ul><li>a recolzar els treballs d’aula. </li></ul>PRIMÀRIA Cicle Inicial (6/8 anys) Cicle Mitjà (8/10 anys) Cicle Superior (10/12 anys)
 12. 12. PORTES OBERTES – MARÇ 08 sortides COLÒNIES VIATGE ESPECIAL SORTIDES ESTUDI SORTIDES
 13. 13. PORTES OBERTES – MARÇ 08 ♦ Reunions generals: Donar a conèixer les característiques i el funcionament de l’escola i dels cicles. ♦ Entrevistes tutorials: Comentar l’evolució, el progrés i les necessitats dels alumnes. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
 14. 14. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
 15. 15. Projecte Educatiu de Centre <ul><li>Línia Pedagògica </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>TIC (Tecnologia de la informació i de la comunicació) </li></ul><ul><li>FEAC (Família Escola Acció Compartida) </li></ul>PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
 16. 16. LÍNIA PEDAGÒGICA PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE BONES MANERES SINCERITAT ESFORÇ AJUDA TOLERÀNCIA RESPECTE CURRÍCULUM
 17. 17. LÍNIA PEDAGÒGICA Habilitats referents a les Competències Bàsiques personals i de convivència <ul><li>Organitzar-se la feina </li></ul><ul><li>Escoltar </li></ul><ul><li>Saber explicar els conceptes treballats </li></ul><ul><li>Compartir i analitzar els resultats de la feina </li></ul><ul><li>Treballar individualment </li></ul><ul><li>Treballar en grup </li></ul><ul><li>Saber autoavaluar-se </li></ul>Habilitats referents a les Competències Bàsiques metodològiques i de comunicació <ul><li>Llegir </li></ul><ul><li>Expressar-se </li></ul><ul><li>Calcular </li></ul><ul><li>Resoldre problemes </li></ul><ul><li>Experimentar </li></ul><ul><li>Buscar, analitzar, organitzar i interpretar informació </li></ul><ul><li>memoritzar </li></ul>Assolir unes bones Competències Bàsiques per poder afrontar la vida i els nous coneixements. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
 18. 18. METODOLOGIA ES BASA EN: <ul><li>L’experimentació i manipulació </li></ul><ul><li>L’alternança del treball individual i en equip </li></ul><ul><li>L’atenció de la diversitat </li></ul><ul><li>L’ús dels mitjans audiovisuals i informàtics </li></ul><ul><li>Participar en activitats d’entitats educatives i culturals </li></ul>PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
 19. 19. <ul><li>Respectar el ritme de cada nen </li></ul><ul><li>Tenir en compte les necessitats individuals </li></ul><ul><li>Detectar i prevenir possibles alumnes amb dificultats </li></ul>ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE OBJECTIUS:
 20. 20. <ul><li>ES REFORCEN </li></ul><ul><li>Activitats de desenvolupament personal: </li></ul><ul><li>- Integració a la nova escola (P3) </li></ul><ul><li>- Hàbits d’autonomia personal </li></ul><ul><li>La lectoescriptura. </li></ul><ul><li>Activitats d’aprenentatge concretes </li></ul>ATENCIÓ A LA DIVERSITAT -INFANTIL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
 21. 21. <ul><ul><ul><ul><li>Realitzant tallers </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dividint la classe en grups heterogenis </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Formant grups reduïts </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reforçant l’activitat dins l’aula </li></ul></ul></ul></ul>Es reforcen les llengües i les matemàtiques: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT -PRIMÀRIA PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
 22. 22. ♦ Format per: ● Una mestra d’educació especial ● Psicopedagoga d’Educació Secundària Obligatòria ♦ Atén els alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials) ♦ La mestra d’educació especial + la tutora concreten estratègies per ajudar a progressar a l’alumne ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Departament d’assessorament pedagògic EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic): PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE <ul><ul><li>♦ És un servei del departament d’educació </li></ul></ul><ul><ul><li>♦ Fa un seguiment dels alumnes amb NEE </li></ul></ul><ul><ul><li>♦ Atén aquells nens amb més dificultats </li></ul></ul>
 23. 23. Tecnologia de la Informació i la Comunicació TIC: PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE <ul><li>Les activitats d’ensenyament-aprenentatge </li></ul><ul><li>Les relacions entre els diferents membres de la nostra comunitat educativa: </li></ul><ul><li>Web: www.vergesalut.com </li></ul><ul><li>Mail: [email_address] </li></ul>Forma part del nostre Projecte Educatiu de Centre Integrat a:
 24. 24. És un programa que facilita el diàleg i l’entesa entre els pares - mares i els educadors de l’escola. Grup de primària PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE FEAC: F amília E scola A cció C ompartida
 25. 25. ♦ Són grups de pares-mares i mestres. ♦ A partir d’un tema educatiu, s’obre un diàleg. ♦ Es comparteixen opinions, vivències, dubtes... ♦ Es realitzen 5 trobades durant el curs + 1 festiva. S’ofereixen conferències, organitzades per la direcció i l'associació de pares i mares. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE FEAC: F amília E scola A cció C ompartida

×