Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Mario Alguacil

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 32 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (10)

Similares a Mario Alguacil (20)

Anuncio

Mario Alguacil

 1. 1. La factura electrònica: impacte organitzatiu Amb el suport de: En conveni amb:
 2. 2. MARC CONCEPTUAL <ul><li>Què és la factura electrònica? </li></ul><ul><li>Un document electrònic que compleix amb els requisits legals i reglamentàriament exigibles a les factures convencionals i que, a més, garanteix l’autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut </li></ul><ul><li>CONDICIONANTS: </li></ul><ul><ul><li>Format de factura específic </li></ul></ul><ul><ul><li>Transmissió electrònica </li></ul></ul><ul><li>La facturació electrònica ha de garantir: </li></ul><ul><ul><li>LA INTEGRITAT </li></ul></ul><ul><ul><li>L’AUTENTICITAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Signatura electrònica reconeguda </li></ul></ul>
 3. 3. Estructura d’una factura electrònica (és un document XML) Informació del proveïdor Informació del comprador Línies de factura Signatura electrònica en format XAdES Imports Informació de la factura: data de generació, etc. Aplicació de taxes (IVA, etc.) (*) (*) Una o més factures
 4. 5. Arquitectura
 5. 6. Context del proveïdor
 6. 7. Contex de comunicacions
 7. 8. BASE DE DADES 2 … ... ... dic doc cases SERVEIS MATRIX BASE DE DADES 1 fitxers BASE DE DADES 3 BASE DE DADES 4 BUS SOAP APLICACIONS MATRIX <ul><li>SERVEIS i PLATAFORMES EXTERNES: </li></ul><ul><li>PSIS </li></ul><ul><li>EACAT </li></ul><ul><li>iArxiu </li></ul><ul><li>eNOTUM </li></ul><ul><li>eFactura </li></ul><ul><li>Altres </li></ul>PERSISTÈNCIA ... ... ... ... ... security workflow APLICACIONS PREEXISTENTS 4 1 2 3 5 Càrrecs Treballadors de l’administració Treballadors d’altres administracions Ciutadans ... Endpoint Web + Intranet Eines de gestió Seu electrònica gestió d’expedients i documents electrònics SICAL Context del receptor: afectacions
 8. 9. Implementació del Model a Sant Feliu PROVEÏDOR Plataforma AOC Plataforma “ La Caixa” Plataforma eFACTURA AJUNTAMENT Documents adjunts Estat factures Facturae Procediment comptable Registre de factures Plataforma Genesys Sistema de gestió documental Genesys® GesDOC
 9. 10. Funcions genèriques
 10. 11. Emissió de factures
 11. 12. CaixaFactura: gestió de factures
 12. 13. Emissió de la factura www.facturae . es Programari que permet generar i signar la efactura Proveïdor/ Emissió de la factura
 13. 14. Bústia de lliurament
 14. 15. Lliurament a la Bústia la Seu electrònica de l’Ajuntament
 15. 16. Tramesa de la factura
 16. 17. Circuit tramitació efactura Factura rebutjada Indicant motiu Tramesa al servei Tramesa factura / Retorn RE i estat de tramitació Signatura electrònica Proveïdor/ Emissió de la factura Recepció i registre d’entrada de la factura (Intervenció) Registre al SICAL (Inserció al gestor documental) (Intervenció) Proveïdor/ Emissió de la factura Registre i digitalització de la factura
 17. 18. SICAL VALIDACIÓ I GESTIÓ DE SIGNATURES DE DOCUMENTS COMPTABLES MATRIX REGISTRE D’OPERACIÓ REGISTRE DE FACTURA REPOSITORI DE DOCUMENTS COMPTABLES SIGNATS ELECTRÒNICAMENT SIGNATURA DIGITAL DES DEL NAVEGADOR Administratius Regidors i Caps de servei Tècnics REVISIÓ DE FACTURES Intervenció DIGITALITZACIÓ DE FACTURES Factura digital Esquema de funcionament des de 2005 (a Sant Feliu de Llobregat)
 18. 19. Adaptació programa de comptabilitat SICAL (Any 2005) 00: En tràmit 01: Per signatura electrònica 02: Signada cap de servei pendent signatura regidor 03: Signada pel regidor pendent d’aprovació 04: Rebutjada 05: Intervinguda 06: Aprovada 07: Operació inclosa en relació de pagaments 08: Operació pagada
 19. 20. Abans del projecte 10,5 57000 36361 10 5968 4141 2010 12 9514 6467 2009 13 9893 6548 2008 9 10868 7210 2007 10 10648 7043 2006 9 10109 4952 2005 Dies tràmit Operacions Factures Any
 20. 21. Generació de factura
 21. 22. Gestió de factures lliurades pel HUB:
 22. 23. Recepció de les efactures i retorn d’estats Recepció i registre d’entrada (Intervenció)
 23. 24. Recepció de les efactures
 24. 25. Validació i registre de les efactures Registre al SICAL (Inserció al gestor documental) (Intervenció)
 25. 26. Revisió de factures
 26. 27. Signatura d’operacions
 27. 28. Beneficis de la factura electrònica <ul><li>Per als proveïdors: </li></ul><ul><ul><li>Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual). </li></ul></ul><ul><ul><li>Registre d'entrada de les factures electròniques per part de las administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l´inici de còmput dels terminis de cobrament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper. </li></ul></ul><ul><li>Per a les administracions públiques: </li></ul><ul><ul><li>La reducció dels temps de tramitació interna en cada administració. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'anticipació dels seus plans de Tresoreria ja que les obligacions de pagament poden veure's de forma anticipada i automatitzada a partir del moment en el que s'efectuen els serveis o es lliuren els subministraments. </li></ul></ul><ul><ul><li>La major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'estalvi d'espai i gestió més efectiva de l'arxiu. Eliminació de l'obligatorietat d'imprimir les factures en paper. </li></ul></ul>
 28. 29. Estimació beneficis Beneficis per l’ajuntament
 29. 30. Estalvi costos Beneficis per l’ajuntament
 30. 31. Reptes de futur <ul><li>Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya </li></ul><ul><li>Disposició addicional sisena: Ús de la factura electrònica </li></ul><ul><li>3. Les entitats que integren el sector públic de Catalunya han de garantir l’acceptació de factures electròniques en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i n’han de promoure l’extensió entre llurs proveïdors. </li></ul><ul><li>Els reptes són </li></ul><ul><li>Consolidar una nova manera de fer i treballar: gestió del canvi dins l’organització </li></ul><ul><li>Promoure i difondre els beneficis de l’ús de la factura electrònica entre els proveïdors: com els incentivem? </li></ul><ul><li>Fer conviure la factura en format paper i la factura en format electrònic </li></ul><ul><li>Analitzar la interoperabilitat d’aquestes dades tant amb el proveïdor (informació compartida al moment) com entre administracions (per ex. tràmit justificacions subvencions) </li></ul>
 31. 32. Gràcies per la vostra atenció! [email_address]

×