Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Defnitief jaarverslag

859 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Defnitief jaarverslag

 1. 1. Jaarverslag Glimpz Fieldtrips & Studiereizen A.A.E.C. Versteijlen & J.E. Hyde 2011-2012
 2. 2. 2 De evolutie van Glimpz Jaarverslag 2011-2012 NHTV Inventure Studentbedrijf Glimpz Fieldtrips & Studiereizen
 3. 3. 3 Jaarverslag Glimpz Fieldtrips & Studiereizen Geschreven door: A.A.E.C. Versteijlen en J.E. Hyde Inleverdatum: 18 juni 2012 Periode: collegejaar 2011-2012
 4. 4. 4 Bedrijfsgegevens Looptijd: September 2011 – Juni 2012 Onderwijsinstelling: NHTV Internationale Hogeschool Breda Opleiding Vrijetijdsmanagement Afstudeerrichting: Ondernemerschap Bedrijf: Glimpz Fieldtrips & Studiereizen Directie: A.A.E.C. Versteijlen J.E. Hyde Oprachtgever studiereizen: Dhr. M. Grooten Initiatief nemer fieldtrips: Glimpz Coach: Drs. Y. Klerks
 5. 5. 5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag opgesteld door de directie van Glimpz, bestaande uit twee vierdejaars studenten Jane Hyde en Anita Versteijlen. Glimpz is een leerbedrijf van de opleiding Vrijetijdsmanagement van de NHTV Internationale Hogeschool te Breda. Dit jaarverslag is gekoppeld aan het onderzoeksplan opgesteld voorafgaand de bedrijfsvoering. Middels dit jaarverslag word de bedrijfsvoering en resultaten van Glimpz afgelopen collegejaar 2011-2012 in kaart gebracht. Middels dit jaarverslag gaat de directie hun studie afronden aan de opleiding vrijetijdsmanagement. Gedurende de collegejaren hebben we veel geleerd en in praktijk mogen brengen, maar afgelopen jaar dan in het bijzonder. Gedurende deze laatste fase van onze studie hebben we enorm veel geleerd, dit leerproces hebben wij aan een aantal mensen te danken, wij willen dan ook van deze weg gebruik maken om onze dank te uiten. Onze coach Yvonne Klerks die door haar scherpe en kritische vragen onze hersenen goed liet kraken over de bedrijfsvoering maar ook persoonlijk konden wij altijd bij haar terecht. Marcel Grooten de opdrachtgever van de studiereizen voor Glimpz door zijn praktische kennis en zijn (inter-)nationale netwerk waarvan wij erg dankbaar zijn dat we daarvan gebruik van mochten maken. Jan Noort onze contactpersoon uit Inventure die ons gedurende de eerste fase van het ondernemerschapstraject heeft weten te inspireren. Glimpz Anita Versteijlen & Jane Hyde
 6. 6. 6 Inhoudsopgave Management Summary 8 Inleiding 10 Deel I Take a Glimpz into your future 2004-2012 11 Deel II De kern van Glimpz 14 1. Mission statement /organisatie 14 1.1 Missie, Visie en Kernwaarden 14 1.1.1 Missie 14 1.1.2 Visie 14 1.1.3 Kernwaarden 14 1.2 Doelstellingen 15 1.3 Strategie 17 1.4 Identiteit 18 1.5 Reflectie strategie hoofddoelstellingen en ondernemingsdoelstellingen 19 2. Marketing 21 2.1 Marketingdoelstellingen 21 2.2 Resultaten doelstellingen 21 2.2.1 Fieldtrips 21 2.2.2 Studiereizen 22 2.3 Marktontwikkelingen 23 2.4 Marketingbeleid 24 2.4.1Plaats 24 2.4.2 Product 25 2.4.3 Prijs 26 2.4.4 Promotie 27 2.4.5 Partners 28 2.4.6 Personeel 29 3. Personeel- en organisatiebeleid 30 3.1 Uitwerking HR-model 30 3.1.1 Strategie 30 3.1.2 Selectie & plaatsing 30 3.1.3 Structuur 31 3.1.4 Training & ontwikkeling 31 3.1.5 Beoordeling 31 3.1.6 Beloning 32 3.2 Evaluatie personeel 32 3.2.1 Studiereizen 32 3.2.2 Fieldtrips 32 3.3 Conclusie doelstelling personeel 33 Deel III Producten en Productbeleid 34 4. Werkwijze Studiereizen 38 4.1 Processen en besturingssystemen studiereizen 38 4.2 Procesverloop en organisatie studiereizen 39 4.2.1 Voortraject 39 4.2.2 Organisatietraject 39 4.2.3 Uitvoeringstraject 39 4.2.4 Nazorgtraject 40 4.3 Reflectie procesverloop organisatie en coördinatie studiereizen 42 4.3.1 Kwaliteitscirkel van Deming 42 4.3.2 Reflectie praktijk 42 4.4 Randvoorwaarden studiereizen 43 4.5 Inkoop/verkoop studiereizen 44 4.6 Klanttevredenheid studiereizen 47 4.7 Hoogtepunten en leerpunten studiereizen 50 4.8 Ontwikkeling studiereizen 53
 7. 7. 7 5. Fieldtrips 55 5.1 Processen en besturingssystemen fieldtrips 55 5.2 Procesverloop en organisatie fieldtrips 56 5.2.1 Voortraject 56 5.2.2 Organisatietraject 56 5.2.3 Uitvoeringstraject 57 5.2.4 Nazorgtraject 57 5.3 Reflectie procesverloop organisatie en coördinatie fieldtrips 59 5.3.1 Kwaliteitscirkel van Deming 59 5.3.2 Reflectie praktijk 59 5.4 Randvoorwaarden fieldtrips 61 5.5 Inkoop/verkoop fieldtrips 62 5.5.1 Selectie bedrijven 62 5.4.2 Reflectie 63 5.5.3 Overzicht fieldtrips 2011-2012 63 5.4.4 Overzicht fieldtrips 2010-2011 65 5.6 Klanttevredenheid fieldtrips 66 5.7 Plussen en minnen fieldtrips 68 5.8 Ontwikkeling fieldtrips 70 6. Samenwerkingspartners 71 6.1 Time Out Dag 71 6.2 Trequartista 72 6.2 Samenwerking ILM 72 Deel IV Financiën 73 7 Financiën 74 7.1 Exploitatieresultaat 74 7.2 Inkomsten uitgaven per project 76 7.3 Risico Ondernemerschap & Ontwikkelfonds 77 7.4 Eindbalans 77 Deel V Toekomst 78 7.1 Reflectie 79 7.2 Aanbevelingen 79 7.3 Toekomststrategie 80 Deel VI Bijlagen 82 Bijlage I sollicitatievragen studiereizen – fieldtrips 84 Bijlage II personeelshandboek Studiereizen 85 Bijlage III personeelshandboek Fieldtrips 96 Bijlage IV Evaluatie personeel Fieldtrips 106 Bijlage V Evaluatie studiereis EVM, LPM, MCI, SPM en België 108 Bijlage VI Analyse klanttevredenheid Fieldtrips 114 Bijlage VII Prinscreen Glimpz.nl, Facebook Glimpz en Twitter Glimpz 122 Bijlage IIX Onderzoeksrapport 124 Bijlage IX Enquête Fieldtrips 164 Bijlage X Enquête Studiereizen 165 Bijlage XI Enquête personeel fieldtrips 168 Bijlage XII Procedure muntuitgifte servicedesk 170 Bijlage XIIV Adviesrapport MT 173
 8. 8. 8 Management Summary Het jaarverslag wat voor u ligt bestaat uit zes delen, in deze zes delen wordt een blik terug geworpen op de resultaten van afgelopen jaar onder de producten die Glimpz bij de Academy For Leisure (AFL) heeft aangeboden. In deze management summary zullen de hoofdstukken kort besproken worden met daarna de belangrijkste aanbevelingen die Glimpz voor collegejaar 2012-2013 doet. Deel I Take a Glimpz into your future 2004-2012 Glimpz Fieldtrips & Studiereizen is een leerbedrijf is opgericht in 2004 en wordt elk collegejaar doorgegeven aan twee nieuwe ambitieuze afstudeerders. Het leerbedrijf organiseert dit jaar de fieldtrips voor Vrijetijdsmanagement (VTM) en International Leisure Management (ILM). Dit jaar heeft een fusie plaatsgevonden tussen Go! Studiereizen en Glimpz Fieldtrips, Glimpz Fieldtrips & Studiereizen is hiervan de uitkomst. De directie van collegejaar 2011-2012, zijn Anita Versteijlen en Jane Hyde de directie heeft dit jaar ondersteuning gehad van Rens de Langen die zijn derdejaars praktijkstage bij Glimpz kwam volbrengen. Deel II De kern van Glimpz In dit hoofdstuk zal de identiteit van Glimpz kenbaar gemaakt worden, dit wordt gedaan aan de hand van de gestelde missie, visie, kernwaarden, de strategie en de doelstellingen van Glimpz. Glimpz Fieldtrips en Studiereizen organiseert fieldtrips en studiereizen voor studenten van de AFL, zodat zij de vrijetijdsbranche kunnen ervaren. Glimpz Fieldtrips en Studiereizen werkt samen met verschillende partijen ten behoeven van de fieldtrips en studiereizen. Glimpz geeft studenten de kans om een blik in hun toekomst te werpen, of deel te nemen aan de organisatie maar geeft tevens bedrijven de kans om kennis te maken met de toekomstige vrijetijdsmanagers. Daarnaast wilt Glimpz nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan met andere academies binnen de NHTV Het ideaal van Glimpz is om kwalitatief hoge en interessante fieldtrips en studiereizen met een grote meerwaarde voor studenten te organiseren, om hen een zo goed mogelijke kijk te geven in de toekomstmogelijkheden van hun (internationale) werkveld en ze de mogelijkheid bieden om een professioneel netwerk op te bouwen. Glimpz is een innovatief en vooruitstrevend leerbedrijf welke ervaring heeft met het werkveld en het organiseren van evenementen en activiteiten. Dit biedt Glimpz de handvatten voor het bereiken van hun droomvisie: Take a Glimpz into your future!. De NHTV moet Glimpz Fieldtrips en Studiereizen gaan zien als het toonaangevende bedrijf voor (inter-)nationale werkveldoriëntaties en andere toekomst gerelateerde activiteiten. Daarnaast heeft Glimpz gekozen voor een marktpenetratie groeistrategie en marktontwikkeling groeistrategie. De marktpenetratie groei strategie is toegepast op de bestaande markt van Glimpz, de bestaande diensten worden aangeboden aan de studenten van de opleiding VTM/ILM. Ondernemersdoelstellingen die deze strategie ondersteunen zijn komen tevens terug in dit hoofdstuk. Deel III Producten De directie heeft dit schooljaar 18 VTM en 5 ILM fieldtrips georganiseerd, van de 18 Fieldtrips zijn er drie niet verwezenlijkt doordat studentorganisatoren zich niet aan de regels van Glimpz hielden en omdat één bedrijf de fieldtrip moest uitstellen vanwege diverse evenementen in het te bezoeken gebouw. Daarnaast zijn er zes studiereizen georganiseerd, vier studiereizen waarvan één naar Vancouver die door te weinig deelnemers niet door kon gaan. De rest van de studiereizen zijn succesvol verlopen, namelijk; twee maal naar Manchester en eenmaal naar Edinburgh, Londen en België. Tenslotte heeft Glimpz ook dit jaar ook één externe opdracht binnengehaald, namelijk oftewel de time-out dag. Deel IV Financiën In het hoofdstuk financiën is een exploitatiebegroting gemaakt naar aanleiding van alle kosten en inkomsten tot nu toe. De totale omzet van de fieldtrips, studiereizen en Time-Out dag bedroeg tot 18 juni € 72.914,50, de kosten voor deze zelfde periode liggen op €75.198,95. Dit geeft aan dat Glimpz dit jaar een verlies heeft geleden van €2.284,95, dit heeft diverse oorzaken, dit zal in het hoofdstuk financiën verder worden toegelicht.
 9. 9. 9 Deel VI Toekomst Aankomend collegejaar zal Glimpz Fieldtrips & Studiereizen ondergebracht worden bij de Businessdesk, een organisatie binnen de AFL wat zich onder andere bezig houdt met accountmanagement voor studenten die een (inter-)nationale (afstudeer)stage zoeken. De Businessdesk heeft op deze manier een groot account opgebouwd waar voor de studiereizen en fieldtrips handig gebruik van gemaakt kan worden. Wel heeft Glimpz een aantal aanbevelingen om het proces in de organisatie van de studiereizen en fieldtrips beter te laten verlopen, namelijk;  Verplichting twee werkverldorientaties in te laten voeren door Creatief Leiderschap  Rooster technische afspraken met het Management Team maken  Sancties ongewenst gedrag door Creatief Leiderschap laten invoeren  Communicatiestromen Academy For Leisure en Glimpz optimaliseren  Afspraken met bedrijven omtrent deelnemers oplaten nemen in offertes  Enquêtes en programmaboekjes e-mailen om printkosten te besparen  Duidelijke afspraken maken met de financiële administratie  Probeer de inkoopprijzen zo laag mogelijk te houden  De sportreis eerder dan mei laten plaatsvinden in verband met sporttoernooien  Voor de studentorganisatoren de workshop van Saskia Fekkes laten volgen  Studiereis voor eerstejaarsstudenten organiseren, dit moet in september 2012 met de propedeuseteam en Management Team besproken worden.  Vaste evaluatiemomenten met studentorganisatoren en deze ook rapporteren  Alle vergaderingen of besprekingen met de touroperator notuleren of fouten te voorkomen Deze aanbevelingen zijn in hoofdstuk 7.2 verder uitgewerkt
 10. 10. 10 Inleiding Dit jaarverslag bestaat uit diverse beleidsonderdelen waarop Glimpz zich dit jaar op heeft gefocust. Het jaarverslag komt voort uit het onderzoeksrapport die tevens in de bijlage is opgenomen, deze rapportage geeft het onderzoek weer dat Glimpz begin collegejaar 2011-2012 voltooid heeft. In dit jaarverslag worden echter de resultaten van afgelopen collegejaar weergegeven. De resultaten hebben betrekking op de hoofdproducten van Glimpz, namelijk; de studiereizen en de fieldtrips. Collegejaar 2011-2012 heeft Glimpz zes studiereizen georganiseerd en 23 fieldtrips voor VTM en ILM. De directie heeft begin collegejaar 2011-2012 een personeelsbeleid en marketingbeleid mogen uitdenken, en is ook vrij geweest in de invulling van het bedrijfsproces van Glimpz. Dit jaar is vooral gefocust op personeels- en kwaliteitsbeleid, daarnaast stond het onderwerp imagineering voor de fieldtrips ook centraal. Dit verslag start met de algemene beschrijving van Glimpz, waarna de identiteit uitgeschreven wordt door middel van de missie, visie, kernwaarden en strategie, tevens komen hierin de ondernemingsdoelstellingen aan bod. Waarop het hoofdstuk producten aan bod komt, hierin wordt het personeelsbeleid en marketingbeleid in uitgezet waarna de producten van Glimpz worden behandeld. Na de producten komt het financiële gedeelte aanbod waarin een splitsing wordt gemaakt tussen resultatenrekening en exploitatieoverzicht. Tenslotte zal het jaarverslag afgesloten worden met het toekomst gedeelte waar teruggeblikt wordt en aanbevelingen worden gedaan naar komend collegejaar.
 11. 11. 11 Deel I Take a Glimpz into your future 2004-2012
 12. 12. 12 De opleiding Vrijetijdsmanagement aan de NHTV te Breda heeft naast het regulier onderwijstraject ook een leerprogramma genaamd Creatief Leiderschap (CL). CL staat in het teken van werkveldoriëntatie waarin de studenten de mogelijkheid krijgen om de vrijetijdssector nader te verkennen. Door aan dit traject deel te nemen kan de student een goede keuze maken voor de gewenste richting in hun toekomstige carrière Een aantal jaar geleden werd het huidige leerprogramma CL, Leisure For Life genoemd. Door de hoge werkdruk bij de verschillende specialisaties weg te nemen zijn er twee leerbedrijven in de loop der jaren opgericht om de organisatie van studiereizen en fieldtrips over te nemen. Binnen de opleiding Academy for Leisure van de NHTV geeft Inventure, home of entrepreneurship, de studenten elk jaar de kans om af te studeren in het ondernemerstraject. De leerbedrijven wisselen elk jaar van directie. De studentbedrijven krijgen de mogelijkheid om eventueel een doorstart te maken. Glimpz Fieldtrips is opgericht in 2004 door Pim Graafmans en Mirjam Dirksen. Dit bedrijf organiseerde fieldtrips en studiereizen voor de eerste en tweedejaars studenten van de opleiding vrijetijdsmanagement, aan de NHTV te Breda. In 2005 werden de fieldtrips en studiereizen opgesplitst over twee leerbedrijven. Glimpz ging vanaf 2005 zich richten op de fieldtrips en Xplore was het nieuwe leerbedrijf wat de studiereizen verzorgden, nu beter bekend onder de naam Go! Studiereizen. Dit jaar, 2011-2012 zijn Go! Studiereizen en Glimpz fieldtrips gefuseerd en gaat verder onder de naam Glimpz Fieldtrips & Studiereizen. Glimpz is het Engelse woord voor kijken/gluren. Deze naam pas goed bij hetgeen wat het bedrijf aan de studenten aanbied, ‘ een kijkje nemen in het werkveld’. De huidige organisatie bestaat uit 2 vierdejaars studenten gedurende het gehele collegejaar en één derdejaars student gedurende blok A,B en C. Centraal dit jaar stond het vormgeven en realiseren van de fusie en het doel was het creëren van een mooie (werkveld) belevingen voor studenten van de opleidingen NHTV. Hierbij stonden 4 waarden van het belevingsmodel van Pine & Gilmore centraal; amusement, leren, esthetiek en ontsnapping.
 13. 13. 13 Organogram Glimpz Fieldtrips en Studiereizen Figuur 1: Organogram Glimpz 2011-2012
 14. 14. 14 Deel II De kern van Glimpz
 15. 15. 15 Hoofdstuk 1 || Glimpz Fieldtrips & Studiereizen; Mission statement /organisatie Begin het collegejaar 2011/2012 heeft Glimpz de missie, visie, kernwaarde opgesteld. Deze onderdelen staan verwerkt in dit hoofdstuk, aansluitend met uitwerkingen van het resultaat van het afgelopen jaar. De directie van Glimpz Fieldtrips & Studiereizen heeft er voor gekozen om de missie, visie en kernwaarden van Glimpz Fieldtrips 2010/2011 over te nemen en waar nodig aan te passen/aan te vullen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de directie achter de formulering, missie, visie en kernwaarden staan. Deze zijn passend bij het nieuwe beleid. Daarnaast wilt de directie de continuïteit van het bedrijf waarborgen. 1.1 Missie, Visie en Kernwaarden Begin het collegejaar 2011/2012 heeft Glimpz de missie, visie, kernwaarde opgesteld. Deze onderdelen staan verwerkt in dit hoofdstuk, aansluitend met uitwerkingen van het resultaat van het afgelopen jaar. De directie van Glimpz Fieldtrips & Studiereizen heeft er voor gekozen om de missie, visie en kernwaarden van Glimpz Fieldtrips 2010/2011 over te nemen en waar nodig aan te passen/aan te vullen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de directie achter de formulering, missie, visie en kernwaarden staan. Deze zijn passend bij het nieuwe beleid. Daarnaast wilt de directie de continuïteit van het bedrijf waarborgen. 1.1.1 Missie Glimpz Fieldtrips en Studiereizen organiseert fieldtrips en studiereizen voor studenten van de AFL, zodat zij de vrijetijdsbranche kunnen ervaren, maar als belangrijkste dat zij zelf kunnen ontdekken waar hun interesses liggen als vrijetijdsmanager. Glimpz Fieldtrips en Studiereizen werkt samen met verschillende partijen om zo tot kwalitatief goede fieldtrips en studiereizen te komen. Glimpz geeft studenten de kans om een blik in hun toekomst te werpen, maar geeft ook bedrijven de kans om kennis te maken met de toekomstige vrijetijdsmanagers. Daarnaast wil Glimpz zich profileren binnen de specialisaties van de opleiding Vrijetijdsmanagement en de interne band met de grootste opdrachtgever (de NHTV Internationale Hogeschool te Breda) versterken en behouden. Daarnaast is het streven van de directie om nieuwe samenwerkingswerkingsverbanden aan te gaan met de opleiding IMA, en ILS. 1.1.2 Visie Het ideaal van Glimpz is om kwalitatief hoge en interessante fieldtrips en studiereizen met een grote meerwaarde voor studenten te organiseren, om hen een zo goed mogelijke kijk te geven in de toekomstmogelijkheden van hun (internationale) werkveld en ze de mogelijkheid bieden om een professioneel netwerk op te bouwen. Glimpz is een innovatief en vooruitstrevend (leer)bedrijf welke ervaring heeft met het werkveld en het organiseren van evenementen en activiteiten. Dit biedt Glimpz de handvatten voor het bereiken van hun droomvisie: Take a Glimpz into your future!. De NHTV moet Glimpz Fieldtrips en Studiereizen gaan zien als het toonaangevende bedrijf voor fieldtrips, studiereizen en toekomst gerelateerde activiteiten. Daarnaast moeten studenten de fieldtrips en studiereizen van Glimpz gaan zien als een leerzame en leuke werkveldoriëntatie die onmisbaar is binnen hun schoolcarrière. 1.1.3 Kernwaarden Ook zijn er een aantal kernwaarden geformuleerd die als rode draad door de organisatie lopen.  Ambitieus  Innovatief  Professioneel  Toegankelijk Deze kernwaarden zijn opgesteld door de vorige directie van Glimpz Fieldtrips. De huidige directie heeft deze aangehouden om de volgende redenen:  De directie voelt zich verbonden met de waarden  De directie wil de continuïteit van het bedrijf waarborgen  De directie staat achter de waarden en wilt ze doorvoeren in het nieuw beleid
 16. 16. 16 1.2 Doelstellingen Afgelopen collegejaar 2011-2012 heeft Glimpz zich op de fusie en het realiseren van de doelstellingen gericht. Tevens zijn in dit collegejaar diverse veranderingen doorgevoerd in het opleidingstraject waardoor de positie van Glimpz veranderd is. Dit betreft de verandering in het praktijk gedeelte van de opleiding, voorheen waren in het praktijk gedeelte, genaamd Leisure For Life, in dit onderdeel was het voor elke student verplichte om deel te nemen aan nationale zowel internationale werkveldoriëntaties. Daarnaast stonden in dit programma gelijke competentieontwikkeling centraal. Tegenwoordig is het praktijkgedeelte gestuurd op eigen inzicht in competentieontwikkeling en hierin staan de nationale zowel de internationale werkveld oriëntaties niet meer centraal. Dit praktijkgedeelte gaat onder de noemer Creatief Leiderschap Traject, ook te noemen CL traject schuil. Omdat in het CL-traject (inter-) nationale werkveldorientatie niet verplicht is resulteert dit in een afname van de betreffende diensten die worden aangeboden door Glimpz. Dit heeft een dermate invloed gehad op de afname waardoor Glimpz dit jaar een constructie heeft moeten bedenken om het bedrijf voort te kunnen zetten. De doelstellingen die geformuleerd zijn komen uit het onderzoeksplan1, opgesteld door Glimpz in het minortraject, met de ontwikkeling van Creatief Leiderschap in het achterhoofd. De strategie en de doelstelling zijn tot stand gekomen door bevindingen uit het onderzoek dat gedaan is voor het onderzoeksrapport ten behoeve van de minor ondernemen. Tevens zijn de bevindingen ook tot stand gekomen middels de gegevens uit voorgaande jaren van het bedrijf Glimpz Fieldtrips en Go! Studiereizen. Afgelopen collegejaar is Glimpz Fieldtrips en Go! Studiereizen gefuseerd onder de naam Glimpz Fieldtrips & Studiereizen. Glimpz streeft dit collegejaar nieuwe doelstellingen na dan voorgaande jaren, dit jaar wil Glimpz break even draaien, daarnaast wil Glimpz de link tussen werkveld en opleiding meer centraal laten staan in de fieldtrips/studiereizen. Hiermee wil Glimpz bereiken dat afnemers met gemiddeld een 7 tevreden zijn met hun afgenomen dienst. Deze tevredenheid wilt Glimpz behalen door studentorganisatoren aan te nemen, die aan de kwaliteitsnormen van Glimpz voldoen. Bovendien wil Glimpz door het personeel beoordeeld worden op minimaal een 7. Tenslotte zal Glimpz dit collegejaar nieuwe (interne) samenwerkingsverbanden aangaan/verbeteren om zo de doelstellingen te behalen omtrent break-even draaien. Hoofddoelstellingen samengevat: 1) Break even einde collegejaar 2011-2012 2) Link tussen werkveld en opleiding centraal tijdens uitvoering fieldtrips & studiereizen 3) Klanttevredenheid gemiddeld 7 4) Nieuwe interne samenwerkingsverbanden aangaan Om deze vier hoofddoelstellingen te realiseren worden marketing- en ondernemingsdoelstellingen opgesteld. Deze ondernemingsdoelstellingen worden onderverdeeld in drie compartimenten namelijk; Personeel, Netwerk en Samenwerkingspartners. De marketingdoestellingen zijn verdeeld in per dienst, namelijk; Fieldtrips en Studiereizen. De ondernemingsdoelstellingen zijn de doelstellingen die Glimpz als management nastreeft, vervolgens worden de marketingdoelstellingen opgesteld die de ondernemingsdoelstellingen gaan waarmaken, hieronder staan de ondernemingsdoelstellingen gesommeerd, namelijk; 1. Personeel Glimpz wil haar personeel tevreden stellen gedurende de periode dat ze werkzaam zijn voor het project Studiereizen en Fieldtrips. Glimpz wil dan ook door 80% van het personeel dat zij in dienst heeft beoordeeld worden op een 7 op de vlakken(communicatie, begeleiding, betrouwbaarheid en leuke werkgever) 2. Netwerk Glimpz wil dit jaar gebruik maken van het interne netwerk van de NHTV om zo minimaal twee interne opdrachten te werven, zoals de Time Out Dag en de organisatie van de Backstage excursions voor International Leisure Management. 3. Samenwerkingspartners Glimpz Fieldtrips & Studiereizen wil als overkoepelende organisatie optreden voor de (internationale) wereldoriëntatie, Glimpz wil hiervoor door de interne samenwerkingspartners op minimaal een 7 beoordeeld worden. 1 Bron: Doelstellingen Glimpz 2011-2012 aanvulling onderzoeksrapport Glimpz 2011-2012
 17. 17. 17 De marketingdoelstellingen zijn doelstellingen die helpen de ondernemingsdoelstellingen te verwezenlijken, de marketingdoelstellingen per dienst zijn geformuleerd in hoofdstuk 2.1. 1.3 Strategie Glimpz heeft in het begin van collegejaar 2011-2012 gekozen voor een marktpenetratie groeistrategie en marktontwikkeling groeistrategie. De marktpenetratie groei strategie is toegepast op de bestaande markt van Glimpz, de bestaande diensten worden aangeboden aan de studenten van de opleiding VTM/ILM. Daarnaast heeft Glimpz de intentie om de marktontwikkeling groei strategie dit collegejaar toe te passen. Met het voornemen om de markt van de opleidingen Imagineering (IMA) en International Leisure Sciences (ILS) te betreden. Aangezien deze opleidingen vanaf collegejaar 2011-2012, tevens gevestigd zijn in de Academy For Leisure (AFL). Glimpz wilt haar bestaande diensten, fieldtrip én studiereizen op deze nieuwe markten verkopen. De directie wil dit bereiken door in te spelen op de behoeften van de studenten en de docenten. Deze zijn in kaart gebracht middels het onderzoek2, dat gedaan is begin collegejaar 2011-2012. Hierbij staan drie componenten centraal namelijk; kwaliteit, communicatie en vormgeving/beleving. Kwaliteit Glimpz heeft voorgenomen de kwaliteit van haar diensten te verbeteren door het inhoudelijke programma beter af te stemmen op de behoeften van studenten en docenten, zodat de link tussen werkveldoriëntatie en de studie beter zichtbaar wordt. Daarnaast heeft Glimpz middels sollicitatieprocedures een selectie gemaakt van studentorganisatoren die beschikken over de kwaliteiten om een fieldtrip of reis optimaal te coördineren en organiseren. Deze selectie is gemaakt op kwaliteiten; inzicht, sociaal vermogen en kennis. Daarnaast heeft Glimpz een selectie gemaakt van bestaande bedrijfscontacten en nieuwe bedrijven, die zijn toegevoegd aan het netwerk van Glimpz, waarbij gelet is op de betekenis voor de werkveldoriëntatie van de student. Communicatie Studenten Glimpz heeft voorgenomen structureel te gaan communiceren met de studentorganisatoren. Hierin is het van belang dat afspraken worden gerapporteerd, verwachtingen duidelijk zijn/gemaakt worden en regelmatig wordt geëvalueerd. Studentorganisatoren van de fieldtrips en studiereizen zijn het aanspreekpunt voor de studenten. De studentorganisatoren maken middels correspondentie en/of bijeenkomsten duidelijk wat de student kan verwachten en wat de voorwaarden zijn van een fieldtrip en studiereizen. Docenten Glimpz heeft zich collegejaar 2011-2012 zich middels een brief voorgesteld aan alle docenten van de aangeboden opleidingen binnen de Academy For Leisure (AFL). Docenten die betekenis kunnen hebben voor Glimpz zijn afgelopen jaar benaderd voor een gesprek waarin verwachtingen voor beide partijen duidelijk worden besproken. Daarnaast worden gesprekken en afspraken gerapporteerd en naar alle desbetreffende partijen toegezonden, dit ter voorkoming van misscommunicatie. De coördinatoren van de opleidingen ILS en IMA zijn door Glimpz benaderd met het doel een gesprek aan te gaan, voor een eventuele samenwerking. Glimpz wil tijdens dit gesprek een beeld geven van de werkwijze en de mogelijke af te nemen diensten, middels dit gesprek wil Glimpz opdrachten verkrijgen. Vormgeving/beleving Afgelopen jaar heeft Glimpz voorgenomen de nadruk te leggen op de vormgeving van een fieldtrip en studiereis. Door middel van storytelling te implementeren in de aangeboden diensten heeft Glimpz een optimale werkveldbeleving weten te realiseren. Hierbij is het belangrijk dat de activiteiten innovatief en creatief neergezet worden. Tevens zijn deze elementen doorgetrokken bij de activiteiten die gepresenteerd worden door het bedrijf. De presentaties, rondleidingen en interactieve opdrachten zijn entertainend maar ook educatief neergezet, wat resulteert in een optimale werkveldbeleving. 2 Bron: Onderzoek rapportage Glimpz 2011-2012 t.b.v. minor ondernemerschap; toegevoegd in bijlage IIX
 18. 18. 18 Wat vraagt de omgeving van Glimpz? Doelstelling: wat wil Glimpz bereiken? Figuur 2: Doelstelling/strategie Glimpz 2011-2012 1.4 Identiteit In deze paragraaf zal de identiteit van Glimpz beschreven worden. De identiteit is opgebouwd uit een aantal elementen3 namelijk; de visie, de missie, kerncompetenties, waarden en persoonlijkheidskenmerken. De identiteit van Glimpz is vastgesteld aan de hand van de visie, missie en kerncompetenties. De directie ziet Glimpz als een jong en innovatief bedrijf, doordat elk jaar het bedrijf overgedragen wordt aan twee nieuwe ambitieuze afstudeerders, op deze manier blijft er een innoverende kijk op het bedrijf. Daarnaast is het belangrijk om continuïteit na te streven en een missie en een visie vast te stellen die duurzaam is. Afgelopen jaar heeft Glimpz zich tegenover alle partijen professioneel opgesteld en wilt dit graag voortzetten. Professionaliteit is voor Glimpz belangrijk omdat Glimpz als serieus gezien wil worden, dit gebeurd aan de hand van professionaliteit en het opbouwen van een vertrouwensband met samenwerkingspartners. Daarnaast is Glimpz erg blij met de kantoorruimte die ze dit collegejaar in bezit heeft gekregen, dit maakt het voor studenten meer benaderbaar dan voorgaande jaren toen Glimpz in een ander gedeelte van de AFL gevestigd zat. Studenten zijn de doelgroep van het leerbedrijf Glimpz, Glimpz streeft naar een educatieve toevoeging voor studenten binnen hun opleiding aan de Academy For Leisure. Deze educatieve toevoeging word door Glimpz verwezenlijkt door het aanbieden van (inter-)nationale werkveld oriëntaties. Daarnaast geeft Glimpz studenten de kans om een deel uit te maken van de organisatie van deze (inter-) nationale werkveld oriëntaties. Dit gebeurd door studenten te betrekken in de marketing, sales en het verdere organisatie proces. De betrokkenen studenten kunnen op deze manier hun theorie in de praktijk ontwikkelen, waarvoor ze ook dagdelen en feedback op terug krijgen die ze in kunnen zetten voor hun Creatief Leiderschap4. 3 Bron: Jaap van der Grinten, Mind the Gap, stappenplan identiteit en imago, Amsterdam 2004 4 Creatief Leiderschap is een praktijk onderdeel van de studie Vrijetijdsmanagement aangeboden op de NHTV te Breda, studenten dienen feedback te vragen bij hun uitgevoerde taken. Waar is Glimpz goed in? Strategie Hoe gaat Glimpz de doelen bereiken?
 19. 19. 19 1.5 Reflectie strategie, hoofddoelstellingen en ondernemingsdoelstellingen In deze paragraaf wordt gereflecteerd op de strategie, hoofddoelstellingen en ondernemingsdoelstellingen, hieruit kan geconcludeerd worden hoe Glimpz zich dit jaar heeft ontwikkeld. Reflectie strategie De strategie die door Glimpz is uitgevoerd namelijk de marktpenetratie groei strategie en de marktontwikkeling groei strategie zijn niet succesvol toegepast, dit heeft namelijk twee hoofdredenen. De marktontwikkeling groeistrategie was door Glimpz voorgenomen op haar diensten op IMA en ILS Academy markt te brengen. Glimpz heeft meerdere malen een afspraak met de diensthoofden geprobeerd te maken, maar door overvolle agenda’s en andere prioriteiten is Glimpz hier niet meer aan toe gekomen, zie voor verdere uitleg hoofdstuk 6 samenwerkingspartners. Daarnaast heeft Glimpz voorgenomen om met de marktpenetratie groeistrategie meer deelnemers te werven voor de studiereizen als de fieldtrips, voor de studiereizen is dit gelukt aangezien alle studenten in de veronderstelling zijn dat internationale wereldoriëntatie verplicht is. De studentdeelnemers voor de fieldtrips zijn op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen het CL-traject waardoor studenten niet meer de noodzaak inzien van deelname. Glimpz heeft hier echter wel op ingespeeld door een CL-traject verdienmodel toe te passen binnen de fieldtrips, zie voor verdere uitleg hoofdstuk 5 Fieldtrips. Reflectie Hoofddoelstellingen Hieronder wordt gereflecteerd op de hoofddoelstellingen die weergegeven zijn in paragraaf 1.2 doelstellingen Break even einde collegejaar 2011-2012 (niet gehaald) Glimpz heeft deze doelstelling niet behaald, dit heeft met het feit te maken dat Glimpz in twee opzichten financieel verplicht werd gesteld door de NHTV, namelijk; 1. Glimpz werd verplicht om haar stagiair maandelijks uit te betalen waardoor de directie ook maandelijks een toelage kreeg. 2. Glimpz werd verplicht gesteld een maximale winst van €12.50 per studiereis te vragen Door deze maatregelen die opgelegd zijn door de NHTV heeft Glimpz een verlies geleden van -€2.094,75 Link tussen werkveld en opleiding centraal tijdens uitvoering fieldtrips & studiereizen (behaald) Glimpz heeft de studiereizen zowel de fieldtrips in kader van de opleiding georganiseerd, met in het achterhoofd houdende dat de oriëntaties educatief zijn ingesteld op specialisaties (sportmanagement, evenementenmanagement, leisure project management en management creative industries) en de rollen (projectmanager, beleidsmaker, ondernemer en marketeer) die door de opleiding worden aangeboden. Deze elementen zijn teruggekomen in alle fieldtrips en studiereizen, zie hiervoor ook 5.6 klanttevredenheid fieldtrips en 4.6 klanttevredenheid studiereizen. Klanttevredenheid gemiddeld 7 (behaald) Glimpz heeft dit jaar met veel klanten te maken gehad, graag wil Glimpz alle klanten tevreden stellen aangezien de tevredenheid kan leiden tot meer afname voor de fieldtrips. Klanttevredenheid staat bij Glimpz als succes als de klanten Glimpz gemiddeld op een 7 beoordelen voor de studiereizen was dit een 7,0 en voor de fieldtrips 7,7. Nieuwe interne samenwerkingsverbanden aangaan (behaald) Dit jaar zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden gerealiseerd met de leeronderneming Trequartista, ILM Committee en Henny de Groot voor de Time-out dag voor verdere uitleg wordt verwezen naar hoofdstuk 6 samenwerkingspartners.
 20. 20. 20 Reflectie ondernemingsdoelstellingen Hieronder wordt gereflecteerd op de ondernemingsdoelstellingen die weergegeven zijn in paragraaf 1.2 doelstellingen Personeel (behaald) Glimpz wil haar personeel tevreden stellen gedurende de periode dat ze werkzaam zijn voor het project Studiereizen en Fieldtrips. Tevredenheid wordt getoetst aan de hand van evaluaties en enquêtes onder het personeel. Voor de studiereizen is het gemiddelde eindcijfer een 6,7 en voor de fieldtrips een 7,7 gemiddeld genomen is dit een 7,2 en heeft Glimpz de doelstelling personeel gehaald. Netwerk (behaald) Glimpz heeft dit jaar de Time-out dag mogen realiseren, daarnaast zijn er ook vijf Backstageexcursions georganiseerd door Glimpz voor International Leisure Management. Samenwerkingspartners (gedeeltelijk behaald) De doelstelling bij samenwerkingspartners luidt dat Glimpz gemiddeld door haar samenwerkingspartners gemiddeld op een 7 beoordeeld wil worden. Aangezien de evaluaties op dit moment nog moeten plaatsvinden met de samenwerkingspartners kan hierover nog geen uitspraak worden gedaan
 21. 21. 21 Hoofdstuk 2 || Glimpz Fieldtrips & Studiereizen; Marketing 2.1 Marketingdoelstellingen Glimpz heeft de middels de onderstaande marketingdoelstellingen te formuleren, koers gegeven aan de gevormde strategie. Fieldtrips 1. Glimpz wil minimaal 16 kwalitatief goede VTM fieldtrips en 4 ILM fieldtrips realiseren in het collegejaar 2011-2012 2. De bezetting per fieldtrip moet minimaal 28 personen bedragen 3. Glimpz wil dit collegejaar 2011-2012 nieuwe interne samenwerkingsverbanden aangaan. 4. Glimpz streeft naar een tevredenheid percentage van minimaal 80% onder alle fieldtrip deelnemers. Zij moeten tevreden ( beoordeling 6,5) zijn over de inhoud, kwaliteit en bestemming van de fieldtrip. Tevens streeft Glimpz naar een gemiddelde beoordeling per fieldtrip van een 6.5. Centraal hierbij staat kwaliteit. Kwaliteit m.b.t. de inhoud en het bedrijf daarbij lettend op dat het bedrijf aansluit bij het toekomstige werkveld van de student 5. Glimpz wil een minimale bezetting van 336 1stejaars afnemers. Dit is 75 procent van het totaal aanbod van de VTM fieldtrips met een bezetting van 28 deelnemers per fieldstrip. (16 fieldtrips*28 deelnemers = 448 = 100procent). 6. Glimpz wil minimaal 112 tweedejaars VTM afnemers. Dit is 25 procent van het totaal aantal aanbod van de VTM fieldtrips met een bezetting van 28 deelnemers per fieldstrip. (16*28 deelnemers = 448 = 100procent) 7. Glimpz wil collegejaar 2011-2012 goede samenwerkingsverbanden met de studentorganisatoren aangaan en wil op het einde van het boekjaar ook daarna beoordeeld worden met een 7 op de vlakken communicatie, opvolgen afspraken en betrouwbaarheid. Studiereizen 1. Glimpz wil collegejaar 2011-2012 voor alle specialisaties studiereizen organiseren, in samenspraak met studenten, docenten en opdrachtgevers een succes maken, succes staat bij Glimpz geboekt als de betrokken partijen (deelnemers en personeel) tevreden zijn en Glimpz over het algemeen beoordeeld heeft met een 7. 2. Glimpz Studiereizen wil dit jaar 3% groeien met het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar, in totaal wil Glimpz studiereizen 148 studenten mee laten gaan om zo op het eind van het jaar in combinatie met de Fieldtrips break-even te draaien. 3. Glimpz wil de studiereizen onder alle tevredenheid uitvoeren en deze door deelnemers wil laten toetsen op vier vlakken met gemiddeld een 6,5 (op de vlakken educatief programma, sociaal programma prijs-kwaliteit en reis totaal). 4. Glimpz wil de samenwerkingspartners tevreden stellen in de samenwerking omtrent de studiereizen en wil op het einde van het boekjaar ook daarna beoordeeld worden met een 6,5 op de vlakken communicatie, opvolgen afspraken en betrouwbaarheid. 5. Glimpz wil voor de eerstejaars studenten een studiereis organiseren met tenminste 50 deelnemers en tijdens deze reis educatie, opleiding en netwerken centraal laten staan. 2.2 Resultaten doelstellingen In deze paragraaf worden de bovenstaande doelstellingen geëvalueerd aan de hand van de resultaten die dit jaar geboekt zijn, de resultaten worden per fieldtrip en studiereis beschreven. 2.2.1 Fieldtrips Doelstelling 1: Behaald De directie heeft dit collegejaar 19 fieldtrips georganiseerd waarvan 2 fieldtrips zijn afgelast; 1 door de directie van Glimpz en 1 door het te bezoeken bedrijf.2 fieldtrips zijn verzet naar het volgende collegejaar. Zie hoofdstuk inkoop/verkoop fieldtrips voor meer informatie. Doelstelling 2: Gedeeltelijk behaald Dit jaar zijn er 19 fieldtrips georganiseerd. Hiervan zijn er 2 verzet en 2 afgelast. 2 fieldtrips zijn nog niet afgerond. 13 fieldtrips zijn wel afgerond en hiervan hebben 9 fieldtrips de doelstelling van een minimale bezetting van 28 deelnemers behaald en 4 fieldtrips hebben deze doelstelling niet behaald. Doelstelling 3: Behaald Glimpz is dit jaar gaan samenwerken met De Business Desk, de leerbedrijven ECEM en Trequartista. Daarnaast is de directie gaan samenwerken met de ILM Committee.
 22. 22. 22 Doelstelling 4: Behaald De deelnemers fieldtrips hebben de fieldtrips gemiddeld beoordeeld met een 7.7. De deelnemers van de opleiding Vrijetijdsmanagement gaven gemiddeld een 7,8 en de deelnemers van de opleiding International Leisure Management gaven gemiddeld een 7.6.Zie voor verdere uitleg hoofdstuk 5 Fieldtrips paragraaf 5.5 klanttevredenheid voor meer informatie. Doelstelling 5: Behaald Dit jaar zijn er 339 eerstejaars Vrijetijdsmanagement studenten meegegaan op fieldtrip. Er staan nog 2 fieldtrips open daardoor kan dit aantal nog oplopen. Doelstelling 6: Niet behaald Dit jaar zijn er 45 tweedejaars Vrijetijdsmanagement studenten meegegaan op fieldtrip. Er moeten nog 2 fieldtrips dit collegejaar afgerond worden maar gezien de resultaten van andere fieldtrips gedurende het jaar, is het niet reëel om deze doelstelling alsnog te behalen aan het einde van het collegejaar. Om de doelstelling alsnog te behalen zouden 67 tweedejaars Vrijetijdsmanagement studenten deel moeten nemen aan de openstaande fieldtrips. Doelstelling 7: Behaald De gemiddelde beoordeling is een 7.7, zie bijlage IX enquêtes studentorganisatoren. 2.2.2 Studiereizen Doelstelling 1: Behaald Het personeel heeft een gemiddelde beoordeling gegeven van een 6.7 en de deelnemers van de studiereizen hebben een gemiddelde beoordeling gegeven van een 7.6 wat resulteert in een totaal gemiddelde van een 7.2 ( 6.7 + 7.6 = 7.2) Doelstelling 2: Gedeeltelijk behaald Glimpz is ten opzichte van collegejaar 2010-2011 met 15 procent gegroeid in het aantal deelnemers. In totaal hebben 160 studenten deelgenomen aan de georganiseerde studiereizen. Glimpz heeft begin collegejaar 2011-2012 de doelstelling van minimaal 148 deelnemers geformuleerd, deze is ruimschoots behaald. In totaal heeft Glimpz Fieldtrips & Studiereizen een bruto resultaat van €6.177,65 heeft behaald, echter is het niet gelukt om break-even te draaien omdat de externe kosten van €8.272,40 hierbij nog in mindering gebracht moeten worden, Glimpz heeft dit jaar een verlies geleden van -€2.094,75. Doelstelling 3: Behaald De deelnemers hebben een gemiddelde score gegeven op de specifieke onderdelen; educatief programma, sociaal programma, prijs-kwaliteit en reistotaal van een 7.6. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 4 studiereizen, paragraaf 4.6 klanttevredenheid. Doelstelling 4: Behaald Het personeel omtrent de studiereizen heeft de directie een gemiddelde beoordeling van een 6.7 gegeven. Doelstelling 5: Niet behaald De directie van Glimpz heeft begin het collegejaar 2011-2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor één studiereis voor eerstejaarsstudenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement. Tijdens het proces is gebleken dat na overleg met diverse betrokken partijen van de opleiding AFL, het om redenen van roostertechnische en organisatorische aard niet plaats kon vinden, hierbij te denken aan; ‘Hoeveel studenten kunnen deelnemen, gelijke kansen voor alle studenten uit het eerste leerjaar om deel te nemen aan een dergelijke reis, keuze bestemming, financiële afhandelingen etc.’.
 23. 23. 23 2.3 Marktontwikkelingen In het huidige collegejaar (2011-2012) is het onderwijssysteem van de opleiding Vrijetijdsmanagement veranderd, het oude Leisure for Life traject is overgaan in het CL- traject. In dit traject zijn werkveldoriëntaties in de vorm van bedrijfsbezoeken niet meer verplicht voor studenten. Dit heeft grote consequenties voor Glimpz gehad. Dit resulteerde in minder aanmeldingen zowel leerjaar 1 als 2, maar met name leerjaar 2. Omdat de studenten van leerjaar 1 de munten betaald voorafgaande het collegejaar, nemen zij (eerder)deel aan de fieldtrips. Ook is het werven van de studenten voor een dergelijke fieldtrip tijdrovend en niet meer reëel. Om toch voldoende studenten aan te trekken worden vele stappen ondernomen als het benaderen van docenten, praten in hoorcollege, vele (ludieke) promotieacties op de school, mailings en dergelijke. Dit is niet meer in verhouding ten opzichte van voorgaande jaren. Desondanks heeft Glimpz zich afgelopen jaar intensief ingezet om kwalitatief goede fieldtrips neer te zetten en de fieldtrips toegankelijk te maken. De directie is in gesprek gegaan met Saskia Fekkes, coördinator CL- traject en heeft de problematiek wat Glimpz ondervind voorgelegd. Dit heeft geresulteerd in de invoering van 1 dagdeel zonder feedback bij deelname aan 1 fieldtrip. Daarnaast heeft de directie net zo als het voorgaande jaar last gehad van interne concurrentie. Iedere specialisatie binnen de opleiding heeft het For Life programma. Deze programma’s verzorgen onder andere gratis fieldtrips voor de studenten. Daarnaast wordt informatie betreffende fieldtrips georganiseerd vanuit de opleiding niet of nauwelijks teruggekoppeld aan de directie van Glimpz waardoor de directie fieldtrips had gepland naar bedrijven die al aangeboden waren in het betreffende blok. Glimpz is diverse gesprekken aangegaan om een mogelijke samenwerking tot stand te brengen, helaas is dit echter niet gelukt. De directie van Glimpz heeft middels een aanbevelingsrapportage gericht aan het management Team van de Academy for Leisure de ondervonden problematiek bekend gemaakt.
 24. 24. 24 Marketin gmix Plaats Product Prijs Promotie Partners Personee l 2.4 Marketingbeleid5,6 2.4.1 Plaats Fysieke plaats Begin het collegejaar 2011-2012 is Glimpz verhuisd naar een kantoor gevestigd bij de hoofdingang van de Academy for Leisure. Een grote verbetering ten op zichten van voorgaande jaren op het gebied van bereikbaarheid voor onze doelgroep. Studenten werden bij binnenkomst van de opleiding geattendeerd op diverse diensten van Glimpz middels de diverse promotieposters die geplaatst werden op de deur. Daarnaast waren zij in de gelegenheid om de kantoorhoudende een bezoek te brengen in verband met vragen en/of aanmeldingen. De drempel was verlaagd, zij konden immers makkelijk binnen lopen zonder eerst naar een ander gebouw te lopen en vervolgens aan te bellen en /of een afspraak te maken. Figuur 3: Marketingmix Een keerzijde van deze verhuizing was dat gedurende het collegejaar gebleken is dat de desbetreffende ruimte niet geschikt is als kantoorruimte. De ruimte is klein, beschikt niet over voldoende ventilatie, geen is geen centrale verwarming aanwezig en de ramen kunnen niet geopend worden. Dit resulteerde in gezondheidsklachten en/of mindere werkprestaties. De directie heeft dit opgelost door gedeeltelijk de werkzaamheden op een andere plaatst uit te voeren. In de mail was het mobiele nummer weergegeven van de directielid Anita Versteijlen, op de deur hing het logo van Glimpz met daarbij informatie m.b.t. de bereikbaarheid per mail. Ook werden aan alle studentorganisatoren, contactpersonen van de opleiding en aan contactpersonen van de bedrijven het mobiele nummer gegeven. Daarnaast werden de afspraken gepland in een andere ruimte van de opleiding. Virtuele plaats Begin het collegejaar heeft de directie de e-mail adressen van de bedrijven GO! Studiereizen en Glimpz fieldtrips overgenomen. Omdat de directie verder ging onder de naam Glimpz fieldtrips en Studiereizen hebben zij besloten het e-mail adres van Glimpz Fieldtrips aan te houden. Daarnaast zijn de diverse gegevens overhandigd voor de social media kanalen; Hyves, Facebook en Twitter. Uiteindelijk heeft de directie een nieuw account aangemaakt voor Facebook en Twitter. Hyves is niet meer geschikt voor onze doelgroep. De studenten in de leeftijdscategorie 17 tot en met 25 jaar beschikken voornamelijk over Facebook en Twitter7, Ook heeft de directie de domeinnaam van Glimpz overgenomen en de website volledig vernieuwd. De directie heeft voor het ontwerp van de nieuwe logo, lay-out en indeling een externe partij ingeschakeld. 5 Bron: Rosalind Masterson and David Pickton, Marketing an introduction.(2004 McGraw-Hill Education) P. 339 6 Bron: www.zakelijk.infonu.nl/marketing/1381-de-marketingmix-4-ps.html 7 Bron: www.deniels.nl/wordpress/hyves-op-zijn-retour-facebook-het-populairst
 25. 25. 25 Inhoudelijk heeft de directie zelf de site vormgegeven en bijgehouden. Zie bijlage VII voor een impressie van de site www.glimpz.nl. De directie heeft het systeem Formdesk voor de inschrijvingen van de deelnemers aangehouden. Voor meer informatie over de verschillende kanalen op het gebied van promotie, zie paragraaf 2.4.4. 2.4.2 Product Glimpz heeft twee hoofdproducten namelijk de fieldtrips en de studiereizen voor de opleidingen International Leisure management (ILM) en de opleiding Vrijetijdsmanagement (VTM). De fieldtrips en de studiereizen zijn werkveldoriëntatie waarin de studenten de mogelijkheid krijgen om de vrijetijdssector nader te verkennen. Door aan de fieldtrips en studiereizen deel te nemen kan de student een goede keuze maken voor de gewenste richting in hun toekomstige studie en loopbaan. Daarnaast krijgt de student middels deelname een unieke mogelijkheid om bij diverse organisaties een kijkje te nemen, te netwerken en de enkele competenties van de opleiding te ontwikkelen middels de interactieve opdrachten. Dat betekent dat de fieldtrips inhoudelijk kwalitatief sterk en educatief behoren te zijn. De link tussen werkveld en opleiding moet duidelijk worden weergeven. De bijproducten zijn de extra opdrachten die de directie heeft aangenomen. De opdrachten kwamen voort uit interne contacten van de opleidingen VTM en ILM. Daarnaast heeft de directie de fieldtrips ook aan externe partijen van andere opleidingen van de NHTV aangeboden. Dit heeft geresulteerd in een mogelijke samenwerking voor de toekomst. Voor een overzicht van de geleverde diensten en potentiële opdrachten, zie hoofdstuk 7.3. 2.4.2.1 Toepassing belevingsmodel fieldtrips en studiereizen Centraal bij de vormgeving van de beide diensten stond het belevingsmodel van Pine en Gilmore. In die zogeheten branding belevingsmodel van Pine and Gilmore zijn vier domeinen geïdentificeerd die behulpzaam zijn geweest voor het bepalen van de belevingswereld van de student. Middels dit model is de beleving van studenten in kaart gebracht dat wil zeggen dat de invulling van de fieldtrips en de studiereizen op het gebied van kwaliteit, educatie en beleving middels de theorie van het model is uitgewerkt. Daarnaast is iedere studiereis en fieldtrip middels het houden van enquêtes per student getoetst, waardoor de directie een goed beeld kreeg van de beleving van de student op het gebied van promotie, communicatie vanuit Glimpz, prijs t.o.v. kwaliteit, presentatie, rondleiding en interactieve opdracht op locatie, inhoud programma, begeleiding door studentorganisatoren. Zie hoofdstuk 5.6 klanttevredenheid voor uitkomsten van deze enquêtes. De meest attractieve belevingen bevatten alle elementen va het model en dit heeft de directie dan ook toegepast bij alle diensten. Studiereizen Voor de studiereizen zijn alle vlakken van toepassing. Het sociale programma komt terug in het vlak amusement en ontsnapping. Het educatieve gedeelte komt terug in alle waarden. Fieldtrips De fieldtrips zijn tevens ook toegespitst op alle vlakken. De studenten bezoeken het bedrijf één dag lang en worden helemaal geabsorbeerd en ondergedompeld in de organisatie van het bedrijf van hun keuze. Daarnaast vind er ook passieve en actieve deelname plaatst. 2.4.2.2 Theorie Pine & Gilmore model Voor het rangschikken van belevingen onderscheiden Pine en Gilmore twee dimensies die, met elkaar gecombineerd, leiden tot vier domeinen namelijk amusement, leren, ontsnapping en esthetiek. De horizontale as heeft betrekking op de mate waarin de deelnemers willen participeren. Actief versus passief. Bij een actieve participatie heeft de deelnemer zelf invloed op de beleving. Bij passieve participatie kan de deelnemer geen directe invloed uitoefenen. De verticale as heeft betrekking op de mate waarin de deelnemers zich deelgenoot voelt/maakt van de omgeving. Absorptie wil zeggen dat de aandacht van de deelnemers zo getrokken wordt dat de ervaring in zich opneemt. Met onderdompeling wordt bedoelt dat de deelnemer fysiek/ virtueel onderdeel wordt van een beleving.
 26. 26. 26 Figuur 4: De domeinen van de belevenis Bron: B.J. Pine II & J.H. Gillmore, De beleveniseconomie, ’Werk is theater en iedere onderneming creëert zijn eigen podium’, (Schoonhoven 2000 ).P 51 Amusement Deze ervaringen worden door de deelnemers als entertainment ervaren. De belevingen worden passief opgenomen. De deelnemer wordt niet volledig onderdeel van de beleving. Het is een voorstelling waar de deelnemer naar kijkt. Leren Hierin staat het leren centraal. De deelnemer neemt ervaringen in zich op (absorptie) en heeft tevens een actieve rol (Actieve deelnamen).Gericht op stimuleren, actief leren, kennis en zelfontplooiing staan op de voorgrond. Esthetiek De deelnemer gaat tot een zekere hoogte in op een bepaalde belevenis. Hij of zij neemt echter wel een passieve rol aan. De deelnemer kan zelf geen invloed uitoefenen op de beleving. Het gaat om belevingen die gericht zijn op gevoel. Ontsnapping De deelnemer ondergaat een ‘ ontsnapping’ aan de realiteit. De betrokkene gaat tijdelijk helemaal op in zijn of haar beleving en maakt actief deel uit van zijn of haar omgeving. 2.4.3 Prijs Fieldtrips Verkoopprijs De directie heeft het prijsbeleid van vorig jaar overgenomen. Gezien de gemiddelde verwachte kosten van collegejaar 2010-2011 per fieldtrip, is besloten om de kosten van 15 euro is aangehouden, zodat Glimpz positieve resultaten zou behalen op het gebied van invulling programma, diversiteit aan bedrijven en hierdoor budget over zou houden voor overige kosten op te vangen en het resterende bedrag resulteerde in winst per fieldtrip. Studenten konden deelnemen door middel van een munt te kopen ter waarde van 15 euro bij de Service Desk en deze overhandigen aan Glimpz. Deze procedure voor uitgifte voor munten is opgenomen in bijlage XII Voor zeer exclusieve fieldtrips werd er een bijbetaling gevraagd, dit werd dan ook tijdens de promotie gecommuniceerd naar de student toe.
 27. 27. 27 Inkoopprijs Het streven van de directie van Glimpz was om de inkoopprijs zo laag mogelijk te houden. De fieldtrip mocht maximaal 11 euro per persoon bedragen. Bij enkele fieldtrips lag het bedrag hoger, dit heeft de directie weten te compenseren met de fieldtrips die een lage inkoopprijzen hadden. Bij de fieldtrip Skidôme heeft de directie een meerprijs van 2 euro gevraagd dit jaar. De inkoop prijs was 13 euro per persoon en de directie had al diverse fieldtrips staan met een hogere inkoopprijs. Gelet op dit gegeven, de marktontwikkelingen (zie paragraaf 3.2) en de hoofddoelstelling om break even te spelen aan het einde van het boekjaar, is deze beslissing gemaakt. Studiereizen De kosten van de studiereizen zijn gebaseerd op het programma, vervoer, begeleiding, verzekering en accommodatie. Daarop komt een toeslag van €12,50 per persoon ten behoeven van Glimpz. Bij annulering werd er €27.50 in rekening gebracht van de desbetreffende student. 2.4.4 Promotie Afgelopen jaar heeft de directie de marketingkanalen van voorgaande jaren voortgezet en waar nodig vernieuwd. In deze paragraaf staat beschreven welke kanalen zijn ingezet en wat de eventuele verbeteringen zijn ten op zichten van voorgaande jaren. Per onderdeel zal beschreven worden hoe deze kanalen zijn ingezet bij de studiereizen en/of bij de fieldtrips. Door de invoering van het nieuwe Creatief Leiderschap, was het belangrijk om studenten te werven middels veel aandacht te besteden aan de desbetreffende marketingkanalen. Werkveldoriëntaties waren in het afgelopen collegejaar niet meer verplicht, wat resulteerde in extra aandacht en tijd investeren in de promotie met daaraan gekoppeld de kanalen, zie paragraaf 2.3 ‘Marktontwikkelingen’, voor beschrijvingen ontwikkelingen in het huidige onderwijsstructuur opleiding Vrijetijdsmanagement. Door deze aanpak werden studenten extra geprikkeld waardoor de kans op inschrijvingen werden vergroot. 2.4.4.1 Posters A3 kleur Fieldtrips De studentorganisatoren en/of de directie van Glimpz hebben bij iedere fieldtrip één poster ontworpen waarbij gebruik werd gemaakt van de AIDA formule. De posters werden afgedrukt in kleur op a3 formaat. Per fieldtrip werden vijf posters afgedrukt. Deze poster werd opgehangen in de kantine van de opleiding, op de deur van Glimpz en de posters werden gebruikt bij de stands. Daarnaast werd er per fieldtrip eenmalig de poster per mail verstuurd. Studiereis Voor de studiereizen zijn er voor elke studiereis posters uitgeprint die door de AFL zijn opgehangen, deze posters zijn net als de fieldtrips uitgewerkt aan de hand van de AIDA formule 2.4.4.2 Narrowcasting In het gebouw van de Academy for Leisure NHTV zijn op verschillende plaatsen televisieschermen geplaatst waarop middels het Narrowcasting, promotie-uitingen geplaatst kunnen worden. Glimpz heeft voor de studiereizen en voor alle fieldtrips gebruik gemaakt van dit kanaal. 2.4.4.3 Hoorcolleges Fieldtrips Tijdens de verschillende Creatief Leiderschapshoorcolleges heeft de directie het bedrijf geïntroduceerd aan de studenten en de mogelijkheden binnen de organisatie benoemd. Hierbij zijn tevens de fieldtrips gepromoot. Ook bij de kennismakingsdagen heeft Glimpz zich gepresenteerd aan de potentiële doelgroep. Bij de organisatie van de fieldtrips hebben de studentorganisatoren de desbetreffende fieldtrip gepromoot in hoorcolleges. De organisatoren gingen voorafgaande het hoorcollege toestemming vragen aan de docent van het college en wanneer het mogelijk was, hielden de studentorganisatoren een promotiespeech. Studiereis Alle tweedejaarsstudenten zijn afgelopen collegejaar uitgenodigd om het informatiecollege over de studiereizen bij te wonen. Alle potentiële deelnemers hebben een uitnodiging per e-mail gehad, voor het aftrapcollege op 8 november 2011 van 17.00 tot 18.00 bij te wonen. Tijdens dit college zijn de maximale prijzen benoemd, de voorwaarden, de bestemmingen, en het vervoer. Na dit college hebben de studenten tot 15 december 2011 de tijd gehad om zich in te schrijven.
 28. 28. 28 2.4.4.4 Website, Facebook en Twitter Dit jaar is heeft de directie van Glimpz veel aandacht besteed aan de website, Facebook en Twitter kanalen. Het Twitter account van Go! Studiereizen 2010-2011 is geüpdatet en Facebook is gekoppeld aan Twitter waardoor alle berichten die geplaatst werden via Facebook getoond werden op Twitter. Hierdoor was het bereik groter. Op Facebook waren aankondigingen, promotieteksten en foto’s te bezichtigen maar ook belangrijke informatie als vacatures en dergelijke. Dit collegejaar is de vormgeving van de website www.Glimpz.nl vernieuwd. De nieuwe huisstijl is op de website doorgevoerd. Belangrijke informatie, promotie-uitingen en inschrijfmogelijkheden zijn op de site weergegeven. Studenten konden zich inschrijven voor de studiereizen en fieldtrips via de website. Promotieteksten werden door de studentorganisatoren aangeleverd en gecorrigeerd door de directie. 2.4.4.5 Acties Fieldtrips Dit jaar heeft de directie van Glimpz extra gelet op het inzetten van acties met betrekking tot het promoten van de fieldtrips. Tijdens de gesprekken met de studentorganisatoren werd het belang ervan besproken en de mogelijkheden de voor het opzetten van originele acties. Door de marktontwikkelingen, zie paragraaf 2.3 was het zeer belangrijk de doelgroep op een bijzondere manier te overtuigen en elementen toe te voegen waardoor de student getriggerd werd en zo enthousiast werd gemaakt dat de student over ging op inschrijven. Twee voorbeelden van ludieke acties Beekse bergen De studentorganisatoren hebben een filmpje gemaakt over de Beekse Bergen. Deze hebben zij laten zien in hoorcolleges. Daarnaast hebben zij staan flyeren met een dierenpak aan en hebben zij een zeer professionele poster gemaakt. Skidome Tijdens de promotiedagen hebben de studentorganisatoren twee dagen staan flyeren. De studenten hebben veel promotiemateriaal van Skidome ontvangen als een banner, flyers, posters. De organisatoren zijn gaan flyeren in skipakken en hebben de stand versierd met attributen die overeenkomen met het thema skiën. Ook was er après-ski muziek te horen. Studiereizen Dit jaar zijn per specialisatie de personeelskoppels gevormd waardoor de studenten dichter bij de deelnemers konden staan. Hierdoor kon er één-op-één contact/promotie plaatsvinden met de studentdeelnemers. 2.4.4.6 Stands Middels het maken van een reservering bij de Service Desk konden de studentorganisatoren gebruik maken van de stands die gevestigd zijn bij de entree van de Academy for Leisure. De stands gaven de mogelijkheid om de fieldtrip middels een specifieke aankleding van de stand te promoten. Hierbij valt te denken aan promotieposters, muziek, bedrijfsinformatie, attributen van het bedrijf, filmpjes etc. 2.4.4.7 Mail Begin het collegejaar heeft de directie van Glimpz een adressenbestand per klas van de opleidingen International Leisure management en Vrijetijdsmanagement aangemaakt. Per fieldtrip en studiereis werden diverse promotiematerialen middels mail verstuurd naar de studenten. Daarnaast heeft de directie van Glimpz ook de docenten van de betreffende specialisatie op de hoogte gesteld van een dergelijke fieldtrip en studiereis in zijn of haar vakgebied middels mail. 2.4.4.8 Informatie brief AFL Dit jaar is zijn de leerbedrijven ECEM, Trequartista ,Glimpz en de Business Desk NHTV gaan samenwerken. Tijdens deze samenwerking is er onder meer een gezamenlijke nieuwsbrief via de Webmaster Communication Centre, Academy for Leisure verstuurd naar alle studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement. Ieder bedrijf schreef een stukje tekst en dit werd verstuurd in een opgemaakt document door de Webmaster Communication Centre. In totaal zijn er 3 nieuwsbrieven gedurende het gehele collegejaar verstuurd. 2.4.5 Partners Dit jaar is Glimpz gaan samenwerken met de Business desk en de leerbedrijven ECEM en Trequartista . Samenwerken op het gebied communicatie naar de studenten van de opleiding betreffende de diensten die ieder bedrijf aanbied. Zo is er een gezamenlijke nieuwsbrief opgesteld, zijn er roulatieschema’s opgesteld
 29. 29. 29 waarbij ieder een voorlichtingscollege gaf over alle bedrijven maar ook belangrijke informatie/ contacten werd aan elkaar doorgegeven. Ook heeft Glimpz 2 aparte fieldtrips in samenwerking met Business desk en in samenwerking met Trequartista georganiseerd namelijk de fieldtrip Sports en Events en fieldtrip de Efteling. Ook is Glimpz dit jaar gaan samenwerken met de ILM Committee. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking op het gebied van het in kaart brengen van interesses naar specifieke bedrijfsbezoeken van de ILM studenten, promotie van de ILM fieldtrips en het gebruik mogen maken van het inzetten van bussen op het budget van de ILM Committee. Daarnaast heeft Glimpz voor het ILM Committee een reserveringssysteem opgezet voor de studiereizen van de opleiding en zij hebben voor de inschrijvingen gebruik kunnen maken van de site van Glimpz. Daarnaast is Glimpz op zoek gegaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden met de blokspecialisaties van de opleiding International Leisure management en naar samenwerkingsverbanden binnen de organisatie NHTV. Dit heeft geresulteerd in mogelijke toekomstige samenwerkingsverbanden. 2.4.6 Personeel Het personeel van Glimpz Fieldtrips en Studiereizen bestaat uit één stagiair in blok A,B,C en studentorganisatoren van de opleiding Vrijetijdsmanagement en de opleiding International Leisure Management. Middels het plaatsen van vacatures gevolgd door sollicitaties is de directie tot het personeelsbestand gekomen. Bij de selectie van de studentorganisatoren en de stagiair is gelet op de ervaringen, kwaliteiten en het leerjaar van de student. Ervaringen op het gebied van organiseren, coördineren en plannen van activiteiten en daarbij het eindresultaat van deze projecten. Ook de interpretatie van kwaliteit bij de studenten is getoetst middels vragen te stellen. Gemiddeld werden er 2 studentorganisatoren ingezet per studiereis en per fieldtrip. In totaal zijn er 31 studenten aangenomen voor de organisatie en coördinatie van de fieldtrips voor de opleiding Vrijetijdsmanagement en 7 studenten voor de organisatie en coördinatie van de fieldtrips voor de opleiding International Leisure Management. Voor de coördinatie en organisatie van de studiereizen zijn 10 studenten aangenomen voor, waarvan één student ontslagen is vanwege het niet goed functioneren en uitvoeren van opdracht.
 30. 30. 30 Hoofdstuk 3 || Glimpz Fieldtrips & Studiereizen; Personeel- en organisatiebeleid Het personeel is dit jaar voor de studiereizen zowel fieldtrips erg belangrijk geweest, omdat de kwaliteit van de dienst afgelopen collegejaar 2011-2012 hoog in het vaandel stond, was het belangrijk voor Glimpz om goed personeel uit te zoeken voor de projecten. Glimpz heeft dit jaar ervoor gekozen het personeel intensief te begeleiden, aangezien de studentorganisatoren de kern van een goede organisatie zijn. Omdat het personeel in collegejaar 2010-2011 erg goed begeleid is aan de hand van het HR-Model8 is collegejaar 2011-2012 besloten dit model voort te zetten. 3.1 Uitwerking HR-model Centraal in het model staat prestatie, deze wordt gevoed door de omliggende kernwaarden zoals selectie & plaatsing, beoordeling, training & ontwikkeling en beloning, al deze kernwaarden worden aan de hand van het HR-model uitgewerkt en toegespitst op het personeelsbeleid van Glimpz. Figuur 5: Bron: HR-Model Bos, ten, R. et al, De Manager, Reed Business Information BV, ’s-Gravenhage, 2003 3.1.1 Strategie Omdat het personeel het hart van de organisatie is, vind Glimpz het belangrijk dat personeel tevreden is. Door personeel vooraf goed te trainen en voor te bereiden door middel van tweeweekse gesprekken blijft Glimpz ook op de hoogte van de vorderingen van de organisatie en kon op deze manier bijsturen waar nodig. Samenwerken is een aspect wat voor Glimpz erg belangrijk is, door een goed en hecht team te vormen kom je verder in de organisatie dan als de samenwerking niet goed loopt. Praktijk Studiereis Tijdens de organisatie van de studiereis gebleken dat het koppel van de Budgetreis geen goede samenwerkingsverbanden konden leggen. Dit koppel is intensief in de gaten gehouden door middel van evaluatiegesprekken en één functioneringsgesprek, na het functioneringsgesprek is vanuit Glimpz besloten de samenwerking met een van hen vroegtijdig te beëindigen en een nieuwe partner voor de ander te zoeken. Dit heeft Glimpz besloten omdat er waarde wordt gehecht in het nakomen van afspraken die onderling worden gemaakt indien dit niet wordt opgevolgd krijgt het personeelslid een waarschuwing en een gesprek waarin nieuwe afspraken aan banden worden gelegd. Mocht het personeelslid hier geen gehoor aan geven wordt er over gegaan op ontslag. 3.1.2 Selectie & plaatsing Glimpz heeft in het begin van het boekjaar hoge eisen gesteld voor het personeel dat zich verantwoordelijkheid voelt voor de totale organisatie van de studiereizen of de organisatie van de fieldtrip. Glimpz heeft een vacature uitgezet bij de Businessdesk waarop studenten vervolgens hun motivatie plus Curriculum Vitea achter konden laten. Op basis van deze documenten heeft Glimpz een selectie gemaakt, en deze selectie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze gesprekken heeft Glimpz een lijst gemaakt met kwaliteitseisen waaraan het personeel moet voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn; inzicht, kennis en sociale vaardigheden. 8 Bron: Bos, ten, R. et al, De Manager, Reed Business Information BV, ’s-Gravenhage, 2003
 31. 31. 31 Kennis Glimpz vind kennis belangrijk, voor de studiereizen is het belangrijk dat studentorganisatoren de moedertaal van het land goed beheersen. Voor de fieldtrips is het belangrijk dat studentorganisatoren kennis hebben van projectmanagement en imagineering. Sociale Vaardigheden De studentorganisatoren voor de fieldtrips en studiereizen waarna Glimpz opzoek is, moet een groep studenten kunnen leiden. Het leiden van de studenten betekent studenten aansturen op ongewenst gedrag, voor een groep spreken, het aanspreekpunt zijn zowel voor het bedrijf als studenten en een voorbeeldpositie aannemen. Dit is getoetst aan de hand van casussen, sollicitanten krijgen een aantal voorbeeldcasussen waarin ze moeten aangeven wat ze in een dergelijke situatie zouden doen. Tenslotte wordt ook gekeken hoe spraakzaam de student tijdens het interview. Inzicht Het inzicht van de sollicitant is getoetst aan de hand van casussen waarin ze praktische verbanden moesten leggen. Glimpz heeft deze casussen vooraf opgesteld aan de hand van praktijk voorbeelden, hier heeft Glimpz ook antwoorden die volgens Glimpz als goed beschouwd word. 3.1.3 Structuur Na de sollicitaties en selectie van het personeel voor de studiereizen en fieldtips is er voor de studiereizen een aftrapcollege georganiseerd waarin de studentorganisatoren van elke reis met elkaar konden kennismaken. Tevens is in dit aftrapcollege de personeelshandleiding uitgedeeld, zie hiervoor bijlage II, in deze personeelshandleidingen worden duidelijk deadlines weergegeven waaraan de studentorganisatoren zich dienen te houden. Ten slotte zijn er tijdens het aftrapcollege contracten ondertekend waarin de student tekent voor de opdracht en zich dient te houden aan de gemaakte afspraken. Indien de afspraken niet opgevolgd werden volgde een waarschuwing, bij de tweede waarschuwing volgde er ontslag. Voor de fieldtrips is er per koppel een bijeenkomst gehouden waarin de opdracht werd verstrekt en een contract werd getekend. Tevens wordt in de bijeenkomst de personeelshandleiding voor de fieldtrips afgegeven deze is terug te vinden in bijlage III. 3.1.4 Training & ontwikkeling Glimpz vind ontwikkeling erg belangrijk en geeft studenten ook de ruimte doelen te stellen en zich te ontwikkelen. Bij de studiereizen heeft Glimpz hierbij een handje geholpen door met Saskia Fekkes de succesvolle workshop, die ook voor de studentorganisatoren van 2010-2012 is gegeven ook dit jaar te organiseren voor de studentorganisatoren. Deze drie uur durende workshop stond in het teken van groepsgericht leiding geven, hoe maak je een groep enthousiast, hoe ga je om met eenlingen en druktemakers tenslotte hoe blijf je een team? De studentorganisatoren hadden geen zin in deze workshop en Glimpz kreeg bijna alleen maar negatieve reacties, dat het niet nodig was en dat ze ervaren waren op groepsgericht leiding geven. Achteraf heeft Glimpz hier alleen maar positieve reacties op gehad. Van de negen personeelsleden die Glimpz telt zijn er acht aanwezig geweest tijdens de workshop, een student was gedurende deze workshop ziek. Bij de fieldtrips is er tevens sprake geweest van ontwikkeling, dit is tot stand gekomen door middel van tussentijdse evaluatiegesprekken. In deze (tussentijdse) gesprekken evalueert de student zijn gedrag aan de hand van de doelen die hij gesteld heeft, tevens stelt Glimpz strategische doelen die de student de komende twee weken moet halen. 3.1.5 Beoordeling De studentorganisatoren dienen voor hun opleiding ook praktijkervaring op te doen om zo hun vaardigheden te ontwikkelen. De organisatie van de studiereizen en fieldtrips is al jaren een goede training voor studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement.
 32. 32. 32 Bij het aannemen van de studenten voor de organisatie van de studiereizen en fieldtrips is afgesproken dat ze hun Creatief Leiderschap9 bij Glimpz konden ontwikkelen. Hiervoor dienden ze zelf doelen te stellen waarna Glimpz heeft beoordeeld of de ze hebben gehaald. 3.1.6 Beloning Beloning is tevens een kernwaarde die centraal staat in het HR model van R. ten Bos en misschien wel de belangrijkste factor. Voor de studiereis hebben alle studenten in het begin van het collegejaar een aanbetaling gedaan op de studiereizen van €225,-. Glimpz heeft met de studentorganisatoren afgesproken dat iedereen de aanbetaling moet doen en dat de rest van de kosten voor de studiereis worden kwijtgescholden. Deze bedragen kunnen oplopen tot €215,- Voor de studiereizen zowel de fieldtrips geldt voor studentorganisatoren dat ze feedbackkaarten en dagdelen kunnen verdienen die ze kunnen inzetten voor hun Creatief Leiderschap. 3.2 Evaluatie personeel De studentorganisatoren hebben na afloop van hun project Glimpz beoordeeld, zoals in de doelstelling van personeel staat vermeld in paragraaf 1.2. De beoordeling vind op vijf vlakken plaats, namelijk communicatie, bereikbaarheid, begeleiding, betrouwbaarheid en relaxte werkgever. De volledige uitwerkingen van de evaluaties en analyses van de enquêtes zijn terug te vinden in bijlage V. 3.2.1 Studiereizen Glimpz heeft de studentorganisatoren van de studiereizen de volgende vragen gesteld om tot een gemiddelde te komen: 1. Beoordeel met het cijfer tussen 1 en 10 de communicatie van/naar Glimpz 2. Beoordeel met het cijfer tussen 1 en 10 de bereikbaarheid van Glimpz 3. Beoordeel met het cijfer tussen 1 en 10 de begeleiding vanuit Glimpz 4. Beoordeel met het cijfer tussen 1 en 10 de betrouwbaarheid vanuit Glimpz 5. Beoordeel met het cijfer tussen 1 en 10 of je Glimpz een leuke en relaxte werkgever vond Hieronder volgen de gemiddeldes die uit de evaluaties van de studentorganisatoren zijn gekomen: Gemiddeld 6 Communicatie Gemiddeld 6,4 Bereikbaarheid Gemiddeld 6,5 Begeleiding Gemiddeld 7 Betrouwbaarheid Gemiddeld 7,4 Relaxte werkgever 3.2.2 Fieldtrips Voor de studentorganisatoren van de fieldtrips zijn verschillende vragen gesteld, aangezien het hier om een ander product gaat, daarnaast zijn de vragen beoordeeld met zeer tevreden/tevreden/neutraal/ontevreden/zeer ontevreden. De kanttekening die bij deze evaluaties geplaats moet worden is dat 13 personeelsleden deze enquête niet hebben aangeleverd, dit heeft vooral met het feit te maken dat studenten nog niet de kans hebben gehad na afronding van de fieldtrip om deze in te vullen. 1. Hoe tevreden ben jij met de communicatie vanuit Glimpz? 2. Hoe tevreden ben jij met over de samenwerking met Glimpz? 3. Hoe tevreden ben jij over het voorbereidingstraject? 4. Hoe tevreden was je met de begeleiding tijdens de organisatiefase vanuit Glimpz? 5. Hoe tevreden ben jij over de uitvoer? 6. Hoe tevreden ben jij over de evaluatiefase? 7. Hoe tevreden was je met de verkregen informatie (personeelshandboek) vanuit Glimpz? 8. Geef je eindcijfer over het totaal 9 Creatief Leiderschap is een praktijk onderdeel van de studie Vrijetijdsmanagement aangeboden op de NHTV te Breda, studenten dienen feedback te vragen bij hun uitgevoerde taken.
 33. 33. 33 Hieronder volgen de hoogste percentages die uit de evaluatie enquêtes met het personeel van de fieldtrips zijn uitgekomen. 1. Maar liefst 67% van het personeel geeft tevreden aan over de communicatie. 2. Maar liefst 53% van het personeel is tevreden over de samenwerking met Glimpz en 33% zeer tevreden. 3. Maar liefst 60% van het personeel is tevreden over het voorbereidingstraject. 4. Maar liefst 47% van het personeel is tevreden over de begeleiding vanuit Glimpz en 33% zeer tevreden. 5. Maar liefst 40% van het personeel is zeer tevreden over de uitvoer van de fieldtrip. 6. Maar liefst 53% van het personeel is tevreden over de evaluatiefase. 7. Maar liefst 60% van het personeel is tevreden over het verkregen de verkregen informatie (personeelshandboek). 8. Gemiddelde eindcijfer 7,7, 80% van het personeel geeft Glimpz een 7,5 of hoger. 3.3 Conclusie doelstelling personeel Voor de studiereizen is het gemiddelde eindcijfer een 6,7 en voor de fieldtrips een 7,7 gemiddeld genomen is dit een 7,2 en heeft Glimpz de volgende doelstelling gehaald. Glimpz wil haar personeel tevreden stellen gedurende de periode dat ze werkzaam zijn voor het project Studiereizen en Fieldtrips. Glimpz wil dan ook door 80% van het personeel dat zij in dienst heeft beoordeeld worden op een 7 op de vlakken(communicatie, begeleiding, betrouwbaarheid en leuke werkgever) De redenen dat deze doelstelling is gehaald is dat dit collegejaar de focus met name lag op evalueren en contact onderhouden met de studentorganisatoren.
 34. 34. 34 Deel III Producten
 35. 35. 35 Algemeen In hoofdstuk producten zijn de studiereizen, fieldtrips en de samenwerkingspartners opgenomen. De studiereizen en de fieldtrips zijn in acht paragraven onderverdeeld, te weten; processen en besturingssystemen, procesverloop en organisatie, reflectie procesverloop, organisatie en coördinatie, randvoorwaarden, inkoop/verkoop, klanttevredenheid, voor de studiereizen hoogtepunten leerpunten voor de fieldtrips plussen en minnen tenslotte wordt er afgesloten met een paragraaf ontwikkeling. Aanbevelingen vanuit vorige directie Zoals eerder vernoemd is Go! Studiereizen en Glimpz Fieldtrips gefuseerd tot Glimpz Fieldtrips & Studiereizen. De directie van de collegejaar 2010-2011 hebben aanbevelingen gedaan voor de directie van 2011-2012, in het hoofdstuk algemeen zal hier kenbaar gemaakt worden welke aanbevelingen wel of niet opgevolgd zijn, te beginnen bij de studiereizen waarna de fieldtrips aanbod komen. Aanbevelingen vanuit Go! Studiereizen  Inschrijvingen via de website  Contracten op tijd laten lezen door jurist  Checklist accommodatie  Badges en sancties ongewenst gedrag  Tussentijdse programmapresentatie  Intensieve begeleiding personeel  Financiën studenten aanbetalingen  ILM reis  Social media bijhouden  Creatief sociaal programma  Stoppende studenten Inschrijvingen via de website (opgevolgd) Glimpz heeft dit jaar de inschrijvingen wederom via de website laten verlopen, hier gaat in het begintraject tijd in zitten maar is erg aan te raden bij zoveel studenten, vooral omdat er overzichten uitgedraaid kunnen worden en groepsemails kunnen worden verstuurd. Contracten op tijd laten lezen door jurist (opgevolgd) Glimpz heeft dit jaar veel tijd en moeite gestoken in het waterdicht maken van de algemene voorwaarden omdat er vorig jaar hiermee problemen zijn ontstaan. Glimpz heeft deze dan ook in oktober 2011 door de bedrijfsjurist van de NHTV laten controleren. Checklist accommodatie (opgevolgd) In het begin van het collegejaar is er gelijk contact opgenomen met diverse touroperators waar Glimpz de checklist van de accommodaties ook gelijk heeft neergelegd. Door de checklist zijn er over de accommodaties geen klachten binnengekomen. Badges en sancties ongewenst gedrag (niet opgevolgd) Dit collegejaar zijn alleen de tweedejaarsstudenten op studiereis gegaan, Glimpz verwacht van deze studenten dan ook omdat het tweedejaars zijn dat ze een professionelere houding kunnen tonen. Tussentijdse programmapresentatie (opgevolgd) Glimpz heeft voor alle studenten een schema van deadlines opgesteld, en hebben twee maanden voor de studiereizen ook een presentatie moeten houden voor docenten en Glimpz. Op deze manier heeft Glimpz druk proberen te zetten om het educatieve zowel het sociale programma af te hebben. Intensieve begeleiding personeel (opgevolgd) Glimpz heeft voorgenomen elke twee weken te evalueren met het personeel, in de praktijk is gebleken dat in het begin niet veel begeleiding nodig is geweest en op het einde juist wel. Financiën studenten aanbetalingen (opgevolgd) De aanbeveling vanuit Go! Studiereizen was om de tweedejaars een aanbetaling te laten doen in het begin van het collegejaar, dit hebben de meeste tweedejaars dan ook betaald, de aanbetaling bedroeg €225,00. ILM reis (gedeeltelijk opgevolgd) Glimpz heeft met Henny de Groot contact gezocht voor de organisatie van de studiereis van ILM, en heeft hier ook medewerking in verleend door het analyseren van goede hostels in Edinburgh. Henny de Groot
 36. 36. 36 heeft toch besloten de reis zelf te organiseren omdat er anders teveel partijen mee gemoeid zijn, en op die manier alleen ruis kan ontstaan. Social media bijhouden (opgevolgd) Glimpz heeft dit jaar de Facebook, website en Twitter account vernieuwd, deze zijn wekelijks up-gedatet wat ook heeft geresulteerd in meer bereik onder de studenten. Creatief sociaal programma (opgevolgd) Glimpz heeft bij elke studiereis de organisatoren verplicht een concept te koppelen aan het educatieve en sociale programma. Op deze manier speelt er een rode draad door de studiereis waardoor beleving ook centraal staat. Stoppende studenten (opgevolgd) Go! Studiereizen heeft afgelopen jaar veel problemen gehad met studenten die zijn gestopt met de opleiding, hierdoor heeft Glimpz dit jaar ook een extra clausule opgenomen in de algemene voorwaarden die elke student moest tekenen alvorens boeking. In deze clausule stond dat de student zich bij Glimpz moest afmelden voor de studiereis en het bedrag via Glimpz niet terug kon krijgen, hiervoor moest de student aanspraak maken op zijn/haar eigen annuleringsverzekering. Glimpz heeft dit jaar studenten gehad die zijn gestopt maar allemaal ervan op de hoogte waren dat ze het geld niet terug konden krijgen. Aanbevelingen vanuit Glimpz Fieldtrips  Fieldtrips onderdeel elk blok  Fieldtrips onder voorbehoud in communicatie naar studenten  Planning fieldtrips blok B af  Aantrekkelijke bedrijven werven  Zelf meegaan op Fieldtrip voor representatie van de NHTV  Docenten als begeleiding vanuit Blok  Evaluatie studentorganisatoren  Presentje voor bedrijven  Kwaliteitseisen personeel Fieldtrips onderdeel elk blok (gedeeltelijk opgevolgd) Dit jaar zijn alle fieldtrips bij de roostermaker ingeroosterd, op deze manier zijn geen lessen/colleges verstoord. Het is niet gelukt om elk blok de fieldtrips in het thema van het blok te organiseren, dit is wel een erg goede aanbeveling maar dan zullen de fieldtips voor blok A en B voor de zomervakantie ingepland moeten worden met de roostermaker en bedrijven. Fieldtrips onder voorbehoud in communicatie naar studenten (gedeeltelijk opgevolgd) Glimpz heeft dit jaar in de algemene voorwaarden opgenomen dat alle fieldtrips onder voorbehoud zijn, en dat als een fieldtrip niet doorgaat met de studenten wordt overlegd voor een passende oplossing. Planning fieldtrips blok B af (gedeeltelijk opgevolgd) Voor Glimpz is het in Blok A de bedrijfsvoering erg moeilijk, dit heeft te maken met het feit dat de directie het ondernemingstraject volgt en hiervoor onderzoek moet doen en een rapport moet schrijven. Eind blok B heeft de directie dan ook alle fieldtrips weten vast te leggen voor de rest van het collegejaar waardoor studenten wisten wat het programma was. Aantrekkelijke bedrijven werven (opgevolgd) Glimpz heeft dit jaar een aantal nieuwe bedrijven aan het netwerk toegevoegd zoals Beekse Bergen, PSV stadion, Vredenburg Theater en Hutten Catering. Dit zijn bedrijven met een grote naam binnen de vrijetijdsbranche, en heeft dit ook terug gemerkt in de inschrijvingen. Zelf meegaan op Fieldtrip voor representatie van de NHTV (opgevolgd) Glimpz heeft zoveel als kon geprobeerd mee te gaan op fieldtrips, helaas is door werkzaamheden dit niet bij elke fieldtrip gelukt. Docenten als begeleiding vanuit Blok (gedeeltelijk opgevolgd) Glimpz heeft dit jaar één docent bij één fieldtrip mee laten gaan, Glimpz moest achteraf zelf voor de kosten opdraaien waardoor er is besloten geen docenten meer mee te laten gaan op Fieldtrip indien deze betaald zijn.
 37. 37. 37 Evaluatie studentorganisatoren (opgevolgd) Glimpz heeft met alle studentorganisatoren regelmatig tussentijdse evaluaties gehouden en een eindevaluatie waardoor organisatorische problemen tijdig konden worden ingeschat Presentje voor bedrijven (opgevolgd) Glimpz heeft elk bedrijf een presentje gegeven, namelijk Merci met het visitekaartje van Glimpz. Dit jaar heeft Glimpz per fieldtrips een maximaal budget van €4,00 gesteld voor de presentjes, de Merci is dan ook bij de Aldi á €1,98 ingekocht om aan het budget te voldoen. Kwaliteitseisen personeel (opgevolgd) Dit collegejaar heeft Glimpz in augustus de vacature uitgezet voor het werven van personeel, hierbij heeft Glimpz kwaliteitseisen gesteld deze zijn terug te vinden in het hoofdstuk 3 Personeel. Dit jaar heeft Glimpz ook aanbevelingen gesteld voor de volgende directie of organisatoren, deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 7.2.
 38. 38. 38 Hoofdstuk 4 || Glimpz Fieldtrips & Studiereizen; Werkwijze studiereizen Vanaf collegejaar 2011-2012 zijn ook de studiereizen voor VTM ondergebracht in het portfolio van Glimpz, door bezuinigingen van de AFL zijn de studiereizen voor het eerste jaar afgeschaft, waardoor afgelopen collegejaar ook is besloten de studiereizen samen te voegen met de fieldtrips. Glimpz heeft de verantwoordelijkheid gehad over de vijftal studiereizen die in samenspraak met de specialisaties en studentorganisatoren worden gerealiseerd. 4.1 Processen en besturingssysteem studiereizen10 Figuur 6: Processen en besturingssysteem studiereizen 10 Bron: Dr. M.A. Nieuwenhuis, The Art of Management, Deel 1 Strategie en structuur, 5de druk 2008, P. 60
 39. 39. 39 4.2 Procesverloop organisatie en coördinatie studiereizen Het organisatie en coördinatieproces van de studiereizen bestaat uit de vier componenten namelijk;  Voortraject  Organisatietraject  Uitvoeringstraject  Nazorgtraject 4.2.1 Voortraject Het voortraject bestaat uit 3 onderdelen, namelijk algemeen, communicatie en financiën. De werkzaamheden zijn per onderdeel in de onderstaande opsomming beknopt weergegeven. Algemeen  Overleg roostermaker omtrent inplannen studiereis  Bestemmingen vastleggen; overleg MT & Marcel  Studentorganisatoren werven; vacatures uitzetten, social media, narrowcasting, templates maken  Onderzoek doen naar de hoeveelheid & tevredenheid deelnemers van afgelopen jaar  Onderzoek naar de huidige deelnemer; aantallen vaststellen  Sollicitatiegesprekken voorbereiden, uitvoeren en mailing sturen met uitslag  In gesprek gaan met touroperators en offertes aanvragen met het aantal deelnemers die mee gaan bij de touroperators (prijzen vergelijkingen maken)  Studiehandleiding maken over de organisatie studiereis voor studentorganisatoren  Gesprekken voeren met betrokken partijen; Marcel, docenten en studentorganisatoren  Docent begeleiders regelen  Inhoudelijk programma definitief maken  Sociaal programma definitief maken  Inschrijvingen via Formdesk maken + beheren Communicatie / promotie  Studentorganisatoren informeren tijdens een kick-off over oa een informatief college die ze moeten geven, inhoud samen stellen met studenten, + regelen van dit college  Social Media up-to-date houden omtrent de studiereis  Vragen van student(organisatoren) en beantwoorden omtrent studiereis/kosten/organisatie/etc.  College geven over de studiereis aan studenten samen met studentorganisatoren  Ludieke acties bedenken voor het werven van de studenten voor deelname Financiën  Overzicht aanbetalingen aanvragen  In onderhandeling gaan met de touroperator  (Resterende) kosten in rekening brengen bij studenten, in de maand januari  Zorgen dat acceptgiro’s worden verstuurd; regelen met financiën  Herinneringen sturen voor de acceptgiro’s  Facturen doorsturen naar de juiste afdeling  Verzekeringen regelen 4.2.2 Organisatietraject Het organisatietraject bestaat uit de volgende handelingen, namelijk;  Begeleiden studentorganisatoren  Tussentijdse evaluatie gesprekken met studentorganisatoren  Docentbegeleiders regelen  Digitale kopie maken van alle paspoorten  Map maken met alle informatie en e-mails die te maken hebben met die studiereis  Draaiboek laten maken door studentorganisatoren en controleren  Programma boekje laten maken door studentorganisatoren en controleren  Contact met de te bezoeken bedrijven controleren en onderhouden  Presentje voor de bedrijven verzorgen 4.2.3 Uitvoeringstraject Het uitvoeringstraject bestaat uit de uitvoer van de studiereis en het dagelijks terugkoppelen van gang van zaken en waar nodig risicomanagement toepassen
 40. 40. 40 4.2.4 Nazorgtraject  Evaluatie studiereis met docentbegeleiders en studentorganisatoren  Enquêtes verwerken  Eventueel regelen van juridische zaken  Overige zaken Op de volgende pagina is het gehele proces schematisch weergegeven.
 41. 41. 41 Figuur 7: Overzicht organisatie en coördinatieproces ‘studiereizen’.
 42. 42. 42 4.3 Reflectie procesverloop organisatie en coördinatie studiereizen 4.3.1 Kwaliteitscirkel van Deming Tijdens het gehele traject heeft de directie de kwaliteitscirkel van Deming ingezet., zie hiervoor hoofdstuk 5 fieldtrips, paragraaf 5.3.1 voor meer informatie omtrent deze theorie. 4.3.2 Reflectie praktijk Inschrijvingen via de site van Glimpz Na de aftrap van het promotiecollege zijn de inschrijvingen via de website open gesteld voor studenten, het systeem via Formdesk loopt erg voorspoedig en snel. Glimpz heeft de aanbeveling van Go! Studiereizen opgevolgd om de inschrijvingen digitaal te verwerken. Dit is praktischer dan alle formulieren handmatig verwerken en dus efficiënter. Via dit systeem kunnen gegevens op diverse manieren benut worden, zo kan er groepsmailing gestuurd worden en eenvoudig deelnemerslijsten worden uitgeprint per studiereis. Financiële afhandeling deelnemers De financiële afhandeling voor het versturen van acceptgiro’s word door Glimpz als omslachtig ervaren. Glimpz heeft daarnaast geen directe inzicht in studenten die wel of niet betaald hebben. Zo kreeg Glimpz vele vragen te verwerken over het feit dat dit jaar alles vanuit de financiële administratie digitaal naar de student verstuurd is en niet meer per post. Dit bracht veel reacties onder de studenten, dit had er vooral mee te maken dat er vanuit de financiële administratie alleen een e-mail werd gestuurd met daarin verschuldigd bedrag studiereis en een pdf bestand erin, waarin de factuur kenbaar werd gemaakt. De afzender was Wesley Hopstaken, deze persoon is medewerker Financiële administratie. Het gevolg hiervan was is dat veel studenten deze e-mail weggooien omdat ze de afzender niet herkennen, waardoor de gestelde deadline van 28 maart niet is gehaald door Glimpz voor het ontvangen van de financiën. Tussentijdse evaluaties studentorganisatoren In het begin van het jaar zijn deadlines opgesteld voor de studentorganisatoren met daarin een tweewekelijkse rapportage en een vergadering om zo zicht te houden op de voortgang van de studentorganisatoren. Hiervoor zijn formulieren gemaakt waarin de werkzaamheden werden genoteerd en tevens nieuwe afspraken werden gemaakt. Middels de evaluatiegesprekken is er een goed beeld ontstaan over de koppels die meer begeleiding nodig hadden dan andere koppels en hier heeft Glimpz dan ook op ingespeeld. Systeem Studiereizen in Excel Glimpz heeft gemerkt dat er gedurende al de jaren dat studiereizen georganiseerd worden nooit een vast systeem is opgezet met adresgegevens erin, Glimpz vond dit erg zonde aangezien er een groot netwerk op deze manier opgebouwd kan worden. Dit jaar is besloten om alle bedrijven die door de studiereizen zijn gecontacteerd en bezocht te verwerken in een Excel bestand, waardoor bij de volgende organisatie dit in een muisklik kan worden opgezocht zonder daarbij contact op te nemen met oud-organisatoren. Dropbox Dit jaar is de directie gebruik gaan maken van het systeem dropbox. Middels dit systeem werden alle documenten online opgeslagen en werden deze automatisch gesynchroniseerd. De documenten waren voor de directieleden en stagiair op ieder moment, waar dan ook toegankelijk zowel voor de studiereizen en de fieldtrips, ook is dit een community waarin bestanden erg gemakkelijk gedeeld kunnen worden en op deze manier kan ook alles overgedragen worden aan de opvolgers.
 43. 43. 43 4.4 Randvoorwaarden studiereis In deze paragraaf word beschreven welken elementen en voorwaarden aan de studiereizen gesteld zijn deze voorwaarden zijn vanuit Glimpz en de NHTV gesteld om zo een kwalitatief en educatieve studiereis tot stand te brengen. Tijdens de studiereizen hebben vier elementen centraal gestaan, namelijk; educatie, netwerken, een bezoek aan de universiteit en teambuilding, deze zijn dan ook terug gekomen in de voorwaarden die Glimpz heeft gesteld aan de studiereizen.  Bij de verweg- en de budgetreis zijn de 4 specialisaties vertegenwoordigd in de vorm van bedrijfsbezoek met aandacht voor een of meer van rollen (Imagineer, Beleidsmaker, Marketeer en ondernemer) uit het opleidingsprofiel in een internationale context.  De specialiesatiereis moest geheel in teken staan van de specialisatie  Het is verplicht om een universiteit of hogeschool te bezoeken die waarmee de NHTV een uitwisselingsprogramma of waar een ander samenwerkingsverband mee bestaat.  Bezoek aan een bedrijf uit de vrijetijdsbranche waar 1 (of meer) van onze studenten stage loopt.  Voor het sociale programma en dus de teambuilding die centraal staat gedurende de studiereis is het verplicht om de invulling eerste en laatste avond (gezamenlijk eten, ludieke afsluiting), gezamenlijke lunches, borrels, spelletjesavond etcetera te organiseren. Voor een mooi begin en afsluiting waarin teambuilding centraal staat.  Het is vanuit Glimpz niet de bedoeling dat er elke avond/nacht een stapprogramma georganiseerd wordt. Glimpz wil namelijk dit jaar sterker dan ooit de aandacht gelegd hebben op een professionele beroepshouding en het educatieve gedeelte aan de reis.  De studentorganisatoren moesten voor vertrek een informatiebijeenkomst voor alle studenten van de specialisatie waarin alle praktische informatie (programma, vertrektijden, reisbescheiden, bagage, etc.) duidelijk gecommuniceerd wordt.  Glimpz heeft met de student‐ en docentbegeleiders afgesproken dat zullen de professionele beroepshouding van de student nauwlettend in de gaten houden. Bij ongewenst gedrag kunnen docenten in het CL‐ portfolio onder ‘notities student’ hier melding van kunnen maken. Deze notities worden door de beoordelaar meegenomen in de eindbeoordeling van CL. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: overmatig drankgebruik, te laat komen of niet verschijnen bij programmaonderdelen, niet deelnemen aan de opdrachten, in slaap vallen tijdens presentaties en het op andere wijze tonen van onprofessioneel gedrag.  Glimpz heeft tevens de studentorganisatoren op het hart gedrukt dat er een professionele houding getoond moet worden aangezien deze onder de vlag van de NHTV opereren.
 44. 44. 44 4.5 Inkoop/verkoop studiereizen Glimpz heeft dit jaar haar diensten afgenomen bij Brabant Expres, naast Brabant Expres heeft Glimpz ook bij Duke Travel offertes opgevraagd om een vergelijking te maken in de geoffreerde prijzen. Hieronder volgt een overzicht van de prijzen die in oktober 2011 zijn opgevraagd. De studiereizen dit jaar zijn naar de clusteraccounts gegaan van de NHTV, op de bestemmingen heeft Glimpz geen inspraak gehad, en deze zijn door het Management Team vastgesteld. Uit deze offertes is gebleken dat Duke Travel de reizen met een verschil van €6,131,- goedkoper kon aanbieden. Dit is ook bij de opdrachtgever voorgelegd, aangezien Marcel Grooten een beslissing moest maken over waar de dienst afgenomen moest worden. Uiteindelijk heeft Marcel Grooten ervoor gekozen dat Glimpz de dienst moest afnemen bij Brabant Expres omdat de NHTV hier al jaren mee een samenwerkingsverband heeft. Glimpz heeft vanuit de NHTV hierdoor niet de mogelijkheid gekregen om de diensten voor de studiereizen bij een andere touroperator af te nemen. Facturen Brabant Expres Totale Kosten Aantal deelnemers 2011-2012 Kosten per student/docent excl programma Edinburgh EVM €24,320.00 76 €320.00/€320.00 Manchester LPM €8,860.00 31 €280.00/€370.00 Manchester MCI €6,340.00 22 €280.00/€370.00 Londen SPM €6,058.00 18 €317.00/€493.00 België €4,260.00 23 €180.00/€240.00 Totaal €46,252.00 170 €1,377.00 Hierboven staan de daadwerkelijke kosten weergegeven die uiteindelijk betaald zijn voor de afname van de studiereizen, inclusief de docenten. De facturen geven alleen de prijzen weer voor de reizen en verblijven ter plaatsen, bovenop deze prijzen komen de kosten van de verzekering, administratiekosten voor Glimpz en het educatief programma. Offertes Brabant expres 2011- 2012 Totale Kosten Verwacht e deelneme rs 2011- 2012 Kosten p.p. Excl program ma Edinburgh EVM €22,260.00 84 €249.00 Manchester LPM €11,470.00 31 €330.00 Manchester MCI €11,840.00 32 €330.00 Londen SPM €3,893.00 17 €229.00 België €4,660.00 20 €233.00 Totaal €54,123.00 184 €1,371.00 Offertes Duke Travel Totale Kosten Verwachte deelnemers 2011-2012 Kosten p.p. Excl programma Edinburgh EVM €21,420.00 84 €255.00 Manchester LPM €8,494.00 31 €274.00 Manchester MCI €8,768.00 32 €274.00 Londen SPM €3,910.00 17 €230.00 België €5,400.00 20 €270.00 Totaal €47,992.00 184 €1,303.00
 45. 45. 45 Prijsopbouw De studiereis bestaat uit meerdere elementen, die elementen worden hieronder beschreven. Dit wordt de prijsopbouw genoemd. Studiereis EVM Edinburgh Voor de studiereis naar Edinburgh zijn de kosten voor reis en verblijf op €320.00 euro vastgesteld, de kosten voor het programma zijn gesitueerd op €77.00, indien de studenten geen eigen reisverzekering hebben komt daarbij nog de verzekering van €10.00, tevens werd er per student €5.50 aan studentbegeleiding doorgerekend en ten slotte worden er voor Glimpz €12.50 administratiekosten berekend. Hierbij komt het totaal bedrag op €424.69 aan de deelnemers is €425.00 gefactureerd. Studiereis MCI/LPM Manchester Voor de studiereis naar Manchester zijn de kosten voor reis en verblijf op €280.00 euro vastgesteld, de kosten voor het programma zijn gesitueerd op €77.00, indien de studenten geen eigen reisverzekering hebben komt daarbij nog de verzekering van €10.00, tevens werd er per student €12.61 aan studentbegeleiding doorgerekend, ten slotte worden er voor Glimpz €12.50 administratiekosten berekend. Hierbij komt het totaal bedrag op €392.11 aan de deelnemers is €392.50 gefactureerd. Studiereis SPM Londen Voor de studiereis naar Londen zijn de kosten voor reis en verblijf op €317.00 euro vastgesteld, de kosten voor het programma zijn gesitueerd op €77.00, indien de studenten geen eigen reisverzekering hebben komt daarbij nog de verzekering van €10.00, tevens werd er per student €24.50 aan studentbegeleiding doorgerekend, ten slotte worden er voor Glimpz €12.50 administratiekosten doorberekend. Hierbij komt het totaal bedrag op €441.00 aan de deelnemers is echter €440.00 gefactureerd. Studiereis Edinburgh Reis en Accommoda tie Progra mma Reisver zekerin g NHTV Kosten begeleidi ng Administr atie kosten Totaal Kosten student € 320,00 € 77,00 € 10,00 € 5,19 € 12,50 € 424,69 Kosten docent € 320,00 € 77,00 € 10.00 € 12,50 € 419,50 Studiereis Manchester Reis en Accommoda tie Progra mma Reisver zekerin g NHTV Kosten begeleid ing Administra tie kosten Totaal Kosten student € 280,00 € 77,00 € 10,00 € 12,61 € 12,50 € 392,11 Kosten docent € 370,00 € 77,00 € 10.00 € 12,50 € 469,50 Studiereis Londen Reis en Accommo datie Program ma Reisverze kering NHTV Kosten begeleidi ng Administra tie kosten Totaal Kosten student € 317,00 € 77,00 € 10,00 € 24,50 € 12,50 € 441,00 Kosten docent € 493,00 € 77,00 € 10.00 € 12,50 € 580,00
 46. 46. 46 Studiereis Budgetreis België Voor de studiereis naar Antwerpen, Gent en Brussel zijn de kosten voor reis en verblijf op €180.00 euro vastgesteld, de kosten voor het programma zijn gesitueerd op €57.00, indien de studenten geen eigen reisverzekering hebben komt daarbij nog de verzekering van €10.00, tevens werd er per student €2.57 aan studentbegeleiding doorgerekend, ten slotte worden er voor Glimpz €12.50 administratiekosten doorberekend. Hierbij komt het totaal bedrag op €267.07 aan de deelnemers is echter €250.00 gefactureerd. Dit betekent dat Glimpz per persoon een verlies van €17.07 lijdt, daarom heeft Glimpz besloten de administratiekosten bij de budgetreis te laten vervallen om zo een deel van het verlies op te vangen. Studiereis België Reis en Accommod atie Progra mma Reisverzek ering NHTV Kosten begelei ding Administratie kosten Glimpz Totaal Kosten student € 180,00 € 57,00 € 10,00 € 2,57 € 12,50 € 267,07 Kosten docent € 240,00 € 57,00 € 10.00 € 12,50 € 319,50
 47. 47. 47 4.6 Klanttevredenheid In dit hoofdstuk worden de enquêtes geanalyseerd die afgenomen zijn na einde van de studiereis, waarna de klanttevredenheid wordt bepaald. De punten die belangrijk zijn voor Glimpz worden aan de hand van de doelstellingen behandeld. Glimpz wilt de studiereizen onder alle tevredenheid uitvoeren en deze door deelnemers laten toetsen op vier vlakken met gemiddeld een 6,5 (op de vlakken educatief programma, sociaal programma prijs-kwaliteit en reis totaal).11 In totaal zijn er vijf studiereizen, bij elke reis zijn er onder alle deelnemers op het einde van de reis enquêtes verdeeld. In deze enquêtes zijn exact dezelfde vragen gesteld buiten de bedrijfsbezoeken, oftewel het educatieve deel. Op deze manier zijn de studiereizen goed met elkaar te vergelijken. Inhoudelijk educatief programma Het educatieve programma is getoetst aan de hand van enquêtes waarin gevraagd is naar de educatieve programma onderdelen, de waardering van het inhoudelijke programma, en in hoeverre de deelnemer zich heeft kunnen verdiepen in de specialisatie. Hieronder worden per studiereis de bezochte bedrijven in kaart gebracht met hun waardering. De doelstelling van Glimpz luidde; Glimpz wilt de studiereizen onder alle tevredenheid uitvoeren en deze door deelnemers laten toetsen op educatief vlak met gemiddeld een 6,5. Studiereis EVM Edinburgh Murray Field Highland Games The Edinburgh Zoo N=61 Gemiddeld: 6,8 6,5 6,7 7,2 Auld Reekie Tours Edinburgh Napier Royal Concert Hall Arches Glasgow 7,2 5,3 6,4 7,2 11 Bron: Doelstellingen Glimpz 2011-2012 aanvulling onderzoeksrapport Glimpz 2011-2012 Studiereis Manchester LPM Blackpool Lego Discovery Centre Trafford Centre Universiteit MMU Jewish Museum N=26 Gemiddeld: 6,5 7,6 7,2 7,4 5,3 4,8 Studiereis Manchester MCI Grand Theatre Blackpool Tower Corner House Bridgewater Hall Fact N=18 Gemiddeld: 6,6 7,8 7,0 6,1 5,7 6,5 Biennal Cavern Universiteit MMU Chetham Hill Jewish Museum Houlth Yard 5,4 9,1 6 6,1 5,6 7,3 Studiereis SPM Londen Fat Tire Bike Tour Lords Cricket- ground Wimbledon Tottenham Hotspur Bezoek Chris Fisher Olympic Parc Vieuw-ing N=12 Gemiddeld:7,3 6,8 7,2 8,5 8,2 7,5 6,1 Studiereis België Budget Theater aan de stroom Packhuys 5 voor 12 N=15 Gemiddeld: 6,9 7,6 7,5 5,9 Kinepolis Atomium VRT Studio Brussel Handelsbeurs Gent 5,8 6,0 8,3 6,9

×