Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Resum lluelles xavi_uf3

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Resum final Lliuelles
Resum final Lliuelles
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Resum lluelles xavi_uf3

Descargar para leer sin conexión

En conseqüència, la unitat “Sistemes de gestió empresarial” aborda la temàtica corresponent als sistemes empresarials de gestió d’informació, fent incidència especial en el programari de gestió integrada, també conegut com a ERP (sigles de l’expressió anglesa enterprise resource planning), sense oblidar-se de dues tecnologies de forta implantació: els serveis web i la informàtica en el núvol.

En conseqüència, la unitat “Sistemes de gestió empresarial” aborda la temàtica corresponent als sistemes empresarials de gestió d’informació, fent incidència especial en el programari de gestió integrada, també conegut com a ERP (sigles de l’expressió anglesa enterprise resource planning), sense oblidar-se de dues tecnologies de forta implantació: els serveis web i la informàtica en el núvol.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Resum lluelles xavi_uf3 (20)

Anuncio

Resum lluelles xavi_uf3

  1. 1. RESUM APARTATS 1 I 3 DEL TEMA DE SISTEMA DE GESTIÓ EMPRESARIAL Nom i cognom: Yassine Elkihal
  2. 2. 1) Sistemes empresarials de gestió d’informació: Objectius bàsics: Abans els programes basics només es feien per fer més àgil les tasques de l’empresa, ara fan un paper fonamental en moltes empreses Avui en dia els sistemes informàtics tenen tan sols dos objectius: el de facilitar les tasques de treballador i el de facilitar les preses de decisions dels dirigents. Amb aquests dos objectius es poden valorar els èxits i fracassos de posar un sistema informàtic en una empresa. Presa de decisions: Les empreses han d’estar en la zona competitiva en el mercat laboral, obtenint i mantenint el seu avantatge en el món competitiu. El fet de que l’empresa s’equivoqui en prendre alguna decisió, tardi en prendre-la, o bé, que descobreixi tard les necessitats del mercat, fa que les altres empreses s’imposin sobre ella, aconseguint una posició per sobre. El problema que acabo d’esmentar ja no el pateix cap empresa d’avui dia, ja que els sistemes informàtics són els encarregats de organitzar les dades, saber la situació actual del mercat, el nombre de vendes, els preus, i els competidors, o sigui, són un recurs valuosíssim per a qualsevol organització. A les empreses, la societat els hi envia moltes dades, lo que fa que l’empresa tingui moltes dades i molta informació que pugui afectar al seu rendiment i a la presa de decisions, per tant s’han de detectar. I aquí es quan els sistemes informàtics intervenen, perquè són els responsables de filtrar les dades, o sigui, quedar-se amb les que serveixen, dels que no, classificar-les per facilitar la busqueda i la navegació del personal. Facilitar les tasques: El fet de que a la empesa hi entren moltes dades rutinàries, elaborar albarans, control d’estocs, fa que després d’organitzar les entrades en una base de dades, les sortides siguin molt superior a les entrades, i amb aquest procés se li diu: Transaccions, i es el procés següent:
  3. 3. Abans de que aparegui la informàtica, el procés anterior, consumia molt temps, feia treballar a molts treballadors, però després de que apareguin els sistemes informàtics, l’èxit va ser tan gran que actualment el procés de transaccions informatitzat està implementat en qualsevol empresa, els sistemes informàtics feien les tasques més ràpides i menys propenses a errors. Programari empresarial: Per programari empresarial s’entén qualsevol tipus de programari que ajudi a mesurar o millorar la seva activitat. Les empreses grans solen tenir un control més gran sobre tots els aspectes de negoci, mentre que les petites tendeixen a tenir un programari amb funcions similars però amb un cost i funcions inferiors. Els programaris que es fan servir per gestionar una empresa són uns quants, i tot seguit parlaré de cadascú d’ells: a) Aplicacions genèriques: Són les aplicacions que no estan desenvolupades per a la gestió de l’empresa, sinó que són de caràcter més general, per exemple, els navegadors webs, que són importants per a accedir a algunes pàgines webs, o exportar dades. b) Programari a mida: Consisteix en el desenvolupament d’un nou programa informàtic que permet informatitzar l’activitat de l’empresa. Aquest programa ha de ser perfecte, es a dir, ha d’analitzar amb detall el funcionament de l’empresa per comprendre que és vol fer, s’ha d’adaptar a l’empresa, qualsevol canvi en el funcionament, al programari també s’hi ha de gravar aquests canvis. c) Programari estàndard: Es un programari desenvolupat per poder funcionar en la majoria d’organitzacions. L’objectiu d’aquesta aplicació es abaratir els costos i minimitzar els errors que es produeixen en el desenvolupament d’aplicacions s mida oferint un paquet de que faci les funcions tan genèricament com sigui possible perquè es pugui usar en diferents empreses. Entre els avantatges d’aquest programari, també en te de desavantatges, i són els següents: les seves funcions estan fetes per a que funcionin en qualsevol lloc, i per tant no solen adaptar-se perfectament a les especificitats de cap empresa. empreses.
  4. 4. Un altre problema es la comunicació de programaris, transmissió de dades, però de vegades l’altre no fa servir una certa informació, o bé, perquè no les calien, o bé, no les fa servir generant lo anomenat Illes Informàtiques. Però malgrat aquests inconvenients, el programari estàndard és una opció molt vàlida que s’està fent servir en la gestió d’una gran quantitat d’empreses petites i mitjanes. d) ERP: Els ERP, van sorgir a partir dels sistemes industrials de planificació de recursos de fabricació o material requeriment Planning(MRP-l/MRP-2). Són sistemes integrals per a la gestió de l’empresa, es un programa integrat que permet avaluar i gestionar el negoci. amb l’objectiu d’integrar tots els sistemes d’informació de les empreses en un de sol i automatitzar moltes de les tasques d’operació i producció dels negocis d’una empresa. L’objectiu dels ERP es fer expandir el MRP-2 a totes les àries del negoci, des de finances i control de projectes fins a recursos humans. La gran diferència entre els ERP i les aplicacions tradicionals està en el fet que els ERP intenten abastar tots els processos de l’empresa i no solament una part, com feien les aplicacions tradicionals. Això fa que es puguin integrar totes les àrees i procediments de l’empresa en una sola aplicació i permet obtenir-ne una visió global d’una manera més senzilla. Amb un ERP, els mòduls no cal que es comuniquin amb els altres mòduls; simplement ho han de fer amb la font de dades comuna
  5. 5. Els ERP estan formats per dos components bàsics, que són una base de dades centrada en la qual interactuen tots els programes de manera que les dades només s’emmagatzemen una sola vegada i mai no hi ha dades disgregades, i un grup d’aplicacions que són un conjunt de mòduls que es poden integrar per formar el sistema de programari. Un dels grans avantatges dels ERP respecte als altres sistemes és que amb un sol programa s’integra tota la gestió de l’empresa. Això porta avantatges associats, però també te d’inconvenients, com per exemple: La implantació sol ser complexa ja que cal que hi intervingui i s’hi impliqui tota la empresa, i també és bastant habitual que la implantació de l’ERP comporti que s’hagi de canviar la manera de funcionar d’algun procés de l’empresa per adaptar-lo a la manera de fer-ho de l’ERP. Es podria fer una classificació dels ERP des d’un punt de vista de les empreses a què van dirigits en: a) ERP horitzontals: plicacions pensades per poder funcionar en qualsevol empresa. b) ERP verticals: aplicacions pensades per treballar en una activitat concreta.  Principals programes d’ERP : Hi ha diversos productes ERP disponibles en el mercat, entre els quals destaquen els oferts per les tres grans empreses desenvolupadores d’ERP: SAP AG, Oracle o
  6. 6. Microsoft. Entre els ERP més populars, podem destacar: Oracle e-Bussines Suite, Oracle JD Edwards, Oracle Peoplesoft, Microsoft Dynamics..etc. També existeixen programis d’ERP de codi lliure, com per exemple: OpenBravo, OpenERP, Compiere, Opentaps..etc La majoria d’aquests ERP s’estan adaptant o ja s’han adaptat per poder funcionar en el que es coneix com a informàtica en núvol. L’objectiu es accedir al programa per internet i no haver de fer cap mena d’instal·lació de programari en els servidors de l’empresa. Això permet que les tasques d’instal·lació i manteniment s’internalitzin, ja que és el proveïdor el que se n’encarregarà. Un exemple d’ERP en núvol es el següent: Implantació d’un ERP: És bàsic que abans de triar un ERP es tingui clar com és l’empresa i quines són les seves necessitats concretes, perquè la tria adequada de l’ERP és un dels factors determinants perquè tingui èxit la implantació. L’ERP requereix que sigui adaptat per usar-lo en l’empresa, no es compra i s’instal·la i comença a funcionar. No n’hi sol haver prou amb instal·lar el programari, sinó que cal una fase per fer totes les adaptacions necessàries per poder engegar el sistema. Amb la implantació d’un ERP generalment el que es busca és optimitzar els processos de l’empresa i en aquest sentit és fàcil que també s’hagi de canviar algun dels processos actuals de l’empresa. Per fer l’adaptació normalment s’ha de recórrer a una empresa integradora que ajuda en la implementació de l’ERP i ajuda a l’empresa en els aspectes del negoci relacionats amb el canvi: maquinari, programari o procés de canvi. El temps d’adaptació varia segons diferents aspectes però generalment hi influeix sobretot quin ERP s’ha triat, quins són els mòduls que s’han d’implantar i la mida de l’empresa on s’implanta l’ERP.
  7. 7. Funcionament d’un ERP: Tendències: La majoria dels ERP ja estan muntats basant-se en arquitectures orientades a serveis (SOA), que permeten que el programari pugui interactuar per fer tasques automàtiques sense que calgui intervenció humana. La tendència cap als serveis en núvol sembla que ja és imparable, es basa a permetre que les empreses puguin fer servir el seu ERP des de qualsevol lloc amb una simple connexió a Internet. Les tecnologies en núvol permeten que els usuaris es despreocupin de les actualitzacions i que puguin fer servir llicències de mòduls flexibles. a) Informàtica en núvol: La informàtica en núvol fa referència a un conjunt de tecnologies que permeten emmagatzemar tots els recursos a Internet. Es fa servir aquesta idea per referir-se a totes aquestes tecnologies, ja que el símbol del núvol sempre s’ha fet servir en els diagrames de xarxa per indicar xarxes o simbolitzar les connexions a Internet.
  8. 8. Una de les tasques que la informàtica en núvol simplifica és la distribució de càrregues de treball. La gran innovació de la informàtica en núvol és que parteix de l’evolució d’aquestes tecnologies i d’altres com la virtualització, l’increment de les velocitats d’accés a Internet, o la proliferació de dispositius mòbils, que han desembocat en la seva creació. El primer servei d’informàtica en núvol de finals dels anys 90 que es va anomenar Amazon Web Services.  Característiques: La informàtica en núvol permet crear amb poca inversió econòmica infraestructures que s’adapten a les necessitats puntuals de cada organització i a les quals es pot accedir des de qualsevol lloc per Internet. Ens permet l’accés des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu(Ubiqüitat). La informàtica de núvol crear una infraestructura informàtica completa sense pràcticament haver de tenir un parc informàtic important. Amb un sol ordinador es pot controlar una infraestructura informàtica completa que abans hauria requerit milers d’euros d’inversió.
  9. 9. Tot i els avantatges que aporta la informàtica en el núvol encara hi ha aspectes que fan que molta gent es resisteixi a adoptar-la, com els dubtes sobre la seguretat i disponibilitat de les dades, la por a ser totalment dependent d’un proveïdor o fins i tot aspectes legals. La idea dels núvols comunitaris consisteix a compartir la infraestructura no amb tothom sinó només amb un grup d’organitzacions d’una comunitat específica amb uns objectius comuns. Basant-nos en qui té la propietat de les infraestructures del núvol podem definir tres grans grups de núvols: híbrids, públics, privats. Els núvols híbrids es basen a disposar una part de la infraestructura en núvols públics i una altra en privats, de manera que es tingui una part de la informàtica fora de l’empresa i una altra a dins. El terme privat implica que només el client fa servir el núvol i que no es comparteix aquesta infraestructura amb cap empresa externa. La classificació més acceptada per classificar els núvols segons el servei ofert és: SaaS, PaaS, IaaS. Els sistemes classificats com a IaaS el que ofereixen és la possibilitat de crear la infraestructura informàtica de l’organització en el núvol. Mentre el serveis del PaaS el
  10. 10. que fan és oferir un entorn de desenvolupament en què un usuari pot desenvolupar les seves aplicacions pròpies. I finalment el SaaS, el qual fa referència a aplicacions instal·lades pel proveïdor en el seu sistema i que estan preparades perquè les usin els clients en qualsevol moment.

×