Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
LIETU VIRZĪBA SAEIMĀ1. Kāds ir likumdošanas process?2. Kas ir likumprojekts?3. Kā tas tiek pieņemts?        Jaunie...
LIKUMDOŠANAS PROCESS ILatvijas Republikas Saeimas svarīgākais uzdevums irlikumdošana. Citiem vārdiem sakot, Saeima pieņem ...
LIKUMDOŠANAS PROCESS IILikumdošanas process sākas ar likumprojekta iesniegšanu.To var iesniegt Valsts prezidents, Ministru...
LIKUMDOŠANAS PROCESS III    Vispirms Saeima lemj par likumprojekta nodošanuatbilstošai Saeimas komisijai (vairāk par ko...
LIKUMDOŠANAS PROCESS IVJa likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā, tiek noteiktspriekšlikumu termiņš otrajam lasījuma...
LIKUMDOŠANAS PROCESS V    Sagatavojot likumprojektu izskatīšanai trešajā lasījumā,Saeimas komisija, pieaicinot ekspert...
LIKUMDOŠANAS PROCESS VIPar īpašu parlamenta darbu likumdošanas jomā varuzskatīt valsts budžeta likuma pieņemšanu unstarpta...
Jāņem vērā, kadaļa Latvijas valstskompetences irdeleģētaEiropas Savienībai.Līdz ar to mums visiem tieši un nepastarpināti ...
PARLAMENTA LOMA I                     Svarīgi atcerēties, ka            parlamenta loma na...
PARLAMENTA LOMA IIParlaments nodrošina izpildvaras darba uzraudzību. Tasnozīmē, ka parlamentam ir iespēja un tiesības atce...
PARLAMENTA LOMA IIIPapildus tam Saeima lemj par:• kara pieteikšanu,• izņēmuma stāvokļa izsludināšanu,• Saeimas deputātu ma...
Jauniešu SaeimaNodaļu sagatavoja:           Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem –           ...
6.nodaļa "LIKUMDOŠANA"
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

6.nodaļa "LIKUMDOŠANA"

2.031 visualizaciones

Publicado el

Kāds ir likumdošanas process? Kas ir likumprojekts? Kā tas tiek pieņemts?

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

6.nodaļa "LIKUMDOŠANA"

 1. 1. LIETU VIRZĪBA SAEIMĀ1. Kāds ir likumdošanas process?2. Kas ir likumprojekts?3. Kā tas tiek pieņemts? Jauniešu Saeima Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem – kandidē ar savu ideju!
 2. 2. LIKUMDOŠANAS PROCESS ILatvijas Republikas Saeimas svarīgākais uzdevums irlikumdošana. Citiem vārdiem sakot, Saeima pieņem likumus,sabalansējot dažādu sabiedrības grupu intereses. Tas notiekatklātu un argumentētu diskusiju ceļā. Likumdošanas vara, izpildvara un tiesu vara savstarpēji sadarbojas un kontrolē cita citu. Tādā veidā izpaužas sabiedrības pašregulēšanās demokrātiskā un tiesiskā valstī.Lai to varētu pienācīgi nodrošināt, ir izstrādāts likumdošanasprocess – priekšrakstu kopums, kuram sekojot tiek pieņemtilikumi.
 3. 3. LIKUMDOŠANAS PROCESS IILikumdošanas process sākas ar likumprojekta iesniegšanu.To var iesniegt Valsts prezidents, Ministru kabinets, Saeimaskomisija, ne mazāk kā pieci deputāti vai ne mazāk kā vienadesmitā daļa vēlētāju.Likumprojekts ir juridisks dokuments ar noteiktām formasun satura prasībām. Tajā jābūt tiesību normām, kas aprakstapienākumus un tiesības, kā arī reglamentē noteiktusprocesus, tai skaitā paredz sodus, nosaka ierobežojumus unaizliegumus.
 4. 4. LIKUMDOŠANAS PROCESS III Vispirms Saeima lemj par likumprojekta nodošanuatbilstošai Saeimas komisijai (vairāk par komisijām sk. 5.nod.).Saeima nosaka atbildīgo komisiju, likumprojekta iesniegšanastermiņu un, ja nepieciešams, izveido darba grupu. Atbildīgā komisija sagatavo likumprojekta atzinumu unvirza attiecīgo jautājumu balsojumam Saeimas sēdē, kur par totiek diskutēts. Šajā stadijā Saeima likumprojektu var atzīt parsteidzamu, kas samazina tā izskatīšanas laiku, izsludināšanas unspēkā stāšanās kārtību. Tāpat Saeima var likumprojektunoraidīt, nolemjot izstrādāt alternatīvu likumprojektu, vai atdotto Ministru kabinetam pārstrādāšanai.
 5. 5. LIKUMDOŠANAS PROCESS IVJa likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā, tiek noteiktspriekšlikumu termiņš otrajam lasījumam.Priekšlikumus iesniedz Saeimas komisijai, kas tos apkopo, rūpīgianalizē, atbalsta vai noraida un atbilstoši tam likumprojektu precizē.Šajā posmā tiek pieaicināti dažādi eksperti, institūciju un nevalstiskoorganizāciju pārstāvji.• Ja komisija virza likumprojekta atbalstīšanu otrajā lasījumā, Saeimā izskata katru priekšlikumu atsevišķi un tad balso par likumprojektu kopumā.• Ja likumprojekts ir guvis Saeimas atbalstu un tas nav steidzams, tiek noteikts priekšlikumu termiņš trešajam lasījumam.• Ja likumprojekts ir steidzams, otrais lasījums tam ir galīgais un pēc tā šis likumprojekts tiek nosūtīts Valsts prezidentam izsludināšanai.
 6. 6. LIKUMDOŠANAS PROCESS V Sagatavojot likumprojektu izskatīšanai trešajā lasījumā,Saeimas komisija, pieaicinot ekspertus, apkopo un analizēpriekšlikumus, un vēlreiz precizē likumprojektu. To atkal virza uzSaeimas sēdi un izskata tāpat kā otrajā lasījumā, tomēr cenšasneskart jautājumus, kas iepriekšējās diskusijās nav izskanējuši. Ja likumprojekts guvis atbalstu trešajā - galīgajā - lasījumā, tonosūta izsludināšanai Valsts prezidentam. Viņam ir tiesībaslikumprojektu neizsludināt un lūgt to izskatīt atkārtoti, norādotkonkrētas iebildes. Šajā gadījumā Saeima atkārtoti atgriežas pielikumprojekta apspriešanas. Saeima ir tiesīga arī neņemt vērā Valstsprezidenta iebildumus. Valsts prezidents likumus izsludina laikrakstā „LatvijasVēstnesis” un tie stājas spēkā 14.dienā pēc izsludināšanas, ja likumānav noteikts citādi.
 7. 7. LIKUMDOŠANAS PROCESS VIPar īpašu parlamenta darbu likumdošanas jomā varuzskatīt valsts budžeta likuma pieņemšanu unstarptautisko līgumu ratifikāciju, kas notiek divoslasījumos. Līgumi pēc to apstiprināšanas kļūst par Latvijastiesību sistēmassastāvdaļu un varattiekties uz ikvienu no mums. Avots: http://www.flickr.com/photos/saeima/6476148931/in/set-72157628331013985/
 8. 8. Jāņem vērā, kadaļa Latvijas valstskompetences irdeleģētaEiropas Savienībai.Līdz ar to mums visiem tieši un nepastarpināti var būtsaistošas Eiropas Savienības regulas. Tomēr par EiropasSavienības direktīvu pārņemšanu katrā gadījumāvispirms lemj Saeima.
 9. 9. PARLAMENTA LOMA I Svarīgi atcerēties, ka parlamenta loma nav tikai likumdošana. Tā, piemēram, Saeima var noturēt debates un izteiktpozīciju svarīgos jautājumos, pieņemt deklarācijas un cituspaziņojumus, kā arī debatēt par Eiropas Savienības unārpolitikas jautājumiem. Saeima uzklausa un pēc tam balso parMinistru kabineta locekļu ziņojumiem. Saeima lemj arī par dažādu augstu valsts amatpersonuiecelšanu amatos, piemēram, Valsts prezidentu, valstskontrolieri, tiesībsargu, tiesnešiem, Latvijas Bankas prezidentu.Saeima arī izsaka uzticību (kas tā pati iecelšana amatā vien ir)izpildvaras augstākajai koleģiālajai institūcijai – Ministrukabinetam.
 10. 10. PARLAMENTA LOMA IIParlaments nodrošina izpildvaras darba uzraudzību. Tasnozīmē, ka parlamentam ir iespēja un tiesības atcelt noamatiem (izteikt neuzticību) Ministru kabinetu kopumā,atsevišķus ministrus vai citu valsts amatpersonu, kuruamatā iecēlusi pati Saeima.Saeimas deputātiem ir tiesības iesniegt izpildvarasamatpersonām – ministriem un ministru prezidentam -adresētus jautājumus un pieprasījumus. Saeimaskomisijām ir tiesības pieprasīt to darbam nepieciešamoinformāciju un uzaicināt uz sarunām ikvienuamatpersonu. Saeima var izveidot arī parlamentārāsizmeklēšanas komisijas.
 11. 11. PARLAMENTA LOMA IIIPapildus tam Saeima lemj par:• kara pieteikšanu,• izņēmuma stāvokļa izsludināšanu,• Saeimas deputātu mandātu apstiprināšanu, deputāta izdošanu kriminālvajāšanai,• Saeimas komisiju izveidi.Saeimas deputāti balso gan ar rokām (parasti pirmajā sēdēpirms mandātu apstiprināšanas), gan elektroniski (atklāti vaiaizklāti), gan ar vēlēšanu zīmēm (aizklāti).
 12. 12. Jauniešu SaeimaNodaļu sagatavoja: Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem – kandidē ar savu ideju! Saeimas Juridiskais birojs Uzzini vairāk par Saeimas darbu: • http://saeima.lv/lv/sabiedrib as-lidzdaliba/apmekletaju- pienemsana-un-ekskursijas • Saeimas informatīvais tālrunis: 67087321 • e-pasts: info@saeima.lv• Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs atrodas Jēkaba ielā 16, Rīgā (ieeja no Trokšņu ielas), atvērts katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.30

×