Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Onlajn Identitet i Reputacija

969 visualizaciones

Publicado el

 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Onlajn Identitet i Reputacija

 1. 1. Onlajn identitet i reputacija Jelena Micki ć Onlajn reputacija-Seminar za srednjo š kolce BO Š Kova č ica, mart 2010.
 2. 2. Onlajn identitet <ul><li>š ta je online identitet? </li></ul><ul><li>privatan i javan </li></ul>
 3. 3. Sta veb kaže ?
 4. 4. Digitalni otisak
 5. 5. Big brother?
 6. 6. Zloupotreba <ul><li>na še iskrenosti i brbljivosti </li></ul><ul><li>poverenja </li></ul><ul><li>identiteta </li></ul>
 7. 7. Onlajn predatori finansijski
 8. 8. Onlajn predatori seksualni
 9. 9. Najčešće greške <ul><li>odavanje ličnih podataka, adrese, ... </li></ul><ul><li>odavanje lokacije </li></ul><ul><li>izazov poznan s tva sa strancem </li></ul><ul><li>provokativni nadimci i slike </li></ul><ul><li>da li želiš da to vide roditelji, nastavnici, predatori </li></ul>
 10. 10. Saveti za za š titu identiteta <ul><li>l ozinku samo ti zna š </li></ul><ul><li>Izloguj se n a javnim kompjuterima </li></ul><ul><li>n e u č estvuj na svakom mestu </li></ul><ul><li>š titi svoju privatnost (settings, settings, settings) </li></ul><ul><li>suviše je dobro da bi bilo istinito </li></ul>
 11. 11. Online reputacija <ul><li>šta drugi misle o meni ? </li></ul><ul><li>25% univerzitetsk e administracije proverava vaš profil </li></ul><ul><li>75% poslodavaca proverava profil budućih zaposlenih </li></ul><ul><li>školsko šikaniranje zbog neprimerenih komentara drugova i članova porodice </li></ul>
 12. 12. http://www.youtube.com/watch?v=hOwpGF1SOQM
 13. 14. Činjenice i zaštita <ul><li>nemoguće je imati 100% kontrolu </li></ul><ul><li>razmisli dobro da ti kasnije ne bude žao </li></ul><ul><li>Google alerts </li></ul><ul><li>sačuvaj nešto i za sebe </li></ul>
 14. 15. Hvala, bili ste divni.

×