Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

ВОДОНИК ПЕРОКСИД.pptx

 1. ВОДОНИК ПЕРОКСИД Н202
 2.  Водоник-пероксид је неорганско једињење водоника и кисеоника.  Познат је и под другим именима - водоник-супероксид (водик- упероксид/пероксид), хидроген-пероксид, или само супероксид, пероксид, хидроген ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  молекулска формула: H2O2  Mr: 34,01  назив по IUPAC-у: водоник пероксид  T.K. (oC): 152  T.T. (oC): -0,43  густина (g/cm3): 1,438  растворљивост: поларни растварачи  стандардна енталпија стварања (lq): -187,78  боја: плавичаста, сирупаста течност
 3.  Водоник- пероксид се у малој количини налази у атмосферском талогу (100mg Н202 на 600kg кишнице или снега, где је настао оксидацијом многих органских и неорганских супстанци на ваздуху.  Трагови водоник- пероксида могу се наћи у соковима биљака, који је овде настао као споредни производ фотосинтезе.  Има га и у соковима животиња, где је настао као међупроизвод дисања.
 4. ДОБИЈАЊЕ ВОДОНИК-ПЕРОКСИДА Може да се добије дејством атомског водоника на кисеоник: Некада се водоник-пероксид добијао неорганским реакцијама, из баријум- пероксида или персумпорне киселине, сирупаста течност
 5. ДОБИЈАЊЕ ВОДОНИК-ПЕРОКСИДА Данас се Н2О2 добија органским процесом. 2-етил-9,10-дихидроксиантрацен се оксидује ваздушним кисеоником у 2- етилантрахинон и водоник-пероксид. 2-етилантрахинон се затим каталитичком хидрогенизацијом редукује у 2-етил-9, 10- дихидроксиантрацен и процес тече у круг.
 6. ДОБИЈАЊЕ ВОДОНИК-ПЕРОКСИДА  Концентровани водоник-пероксид добија се дестилацијом разблаженог раствора на ниској температури у вакууму.  У трговини се обично налази 3% или 30% раствор, као и 85% за индустријске сврхе. Данас се добија чак и као 98%.  Чист 100% Н2О2 добија се фракционом кристализациком концентрованог раствора и с њим се може безбедно руковати. Међутим, ако садржи и најмању количину примеса, па чак и воде, одмах се распада. Структура молекула водоник-пероксида
 7. ОСОБИНЕ ВОДОНИК-ПЕРОКСИДА  У чистом анхидрованом стању водоник-пероксид је безбојна сирупаста течност; у дебљим слојевима показује плавичасту боју.  При хлађењу се катализује. Топи се на -890 а кључа на 151,40. Густина му је 1,438 g/cm3.  Са водом се меша у свим размерама и јаче се асосује од воде.  Разблажени водени раствор водоник-пероксида има непријатан „метални“ укус, а концентрован ствара на кожи опекотине које убрзо побеле.  Иако има велику релативну пермитивности (диелектричну константу), не може се употребити као подесан растварач јонских супстанци збор веома изражене оксидационе моћи и лаког распадања у присуству и трагова јонова тешких метала.  Водоник-пероксид је због постојања две поларне О-Н везе слаба двобазна киселина (рК1=11,64). Гради соли пероксиде (BаО2, Nа2О2, пероксидни ањон је О2 2-).
 8. ОСОБИНЕ ВОДОНИК-ПЕРОКСИДА  Водоник-пероксид је ендотермно једињење, због тога се врло лако разлаже на воду и кисеоник, при чему ослобађа топлоту, што доводи до реакције диспроприације.  Концентровани раствор водоник-пероксида врже се распада од разблаженог раствора. Када је потпуно чист, стабилан је.  Да би се што дуже сачувао од распадања, држи се у стакленим судовима чији су унутрашњи зидови превучени парафином и на местима где не допиру сунчеви зраци.
 9. ОСОБИНЕ ВОДОНИК-ПЕРОКСИДА  Карактеристична особина водоник-пероксида је његово јако оксидационо дејство, које се заснива на ослобађању кисеоника са развијањем велике количине топлоте.  Он врло лако оксидује многе супстанце као, на пример: сумпорасту киселину у сумпорну; азотасту у азотну; гвожђе (II) соли у гвожђе (III) соли, итд.  Оксидационо дејство водоник-пероксида може лако да се запази његовом реакцијом са раствором калијум-јодида, у присуству мале количине сумпорне киселине, при којој се издваја јод:  Водоник-пероксид може да делује и као редукционо средство, али само у присуству јаких оксидационих средстава. Његова редукциона моћ заснива се на следећој релацији :
 10. ПРИМЕНА ВОДОНИК-ПЕРОКСИДА  Водоник пероксид се користи за бељење косе, вуне, коже, свиле, памука, за освежавање слика.  У медицини се обично користи 3% раствор за дезинфекцију рана, уста и грла због мале цене и велике оксидационе моћи.  У новије време користи се концентровани, 90% водоник-пероксид за сагоревање ракетног горива.  Значајна је његова употреба за дезодоризацију, деконтаминацију воде и ваздуха, за дезинфекцију и прераду оптадних вода, итд.
 11. ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Publicidad