242032643-FIL-7-PAGSUSULIT-docx.docx
242032643-FIL-7-PAGSUSULIT-docx.docx
242032643-FIL-7-PAGSUSULIT-docx.docx
242032643-FIL-7-PAGSUSULIT-docx.docx
Próximo SlideShare
Pretest filipino grade 9Pretest filipino grade 9
Cargando en ... 3
1 de 4

Más contenido relacionado

242032643-FIL-7-PAGSUSULIT-docx.docx

  1. Kagawaran ng Edukasyon Region VI- kanlurang Bisayas Dibisyon ng Antique UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT FILIPINO BAITANG 7 I. Talasalitaan Panuto: Piliin ang pinakamalapit na kahulugan ng salitang may salungguhit. Gawing gabay ang pagkakagamit nito sa pangungusap 1. Madalas na nag-iisa at walang imik ang batang babae. a. Maingay b. tahimik c. natutulala d. natutulog 2. Tinigpas isa-isa ng hardinero ang mga damo sa hardin. a. Iginupit b. sinunog c. winalis d. pinutol 3. Tumitindi ang pambubukas at panlalait ng mga kaklase sa batang babae. a. Pang-iinis b. pang-aapi c. pag-aalipin d. pang-aalipusta 4. Napatigalgal ang aking ina ng magsimula akong kumanta sa entablado. a. Napatigil b. natutulala c. balisa d. natatakot 5. Naghunos na mga bituin ang mga hiya’s at mutya ni Alusina. a. Nagpalit anyo b. nawawala c. natunaw d. nagkikislap 6. Ang dibdib ko’y kumakabog tuwing nakikita ko ang aking crush. a. Na excite b. galit c. kinakabahan d. nahihimatay 7. Ginagad niya ang kilos at pananalita ng kanyang idolong artista. a. Kinopya b. kinutya c. ginaya d. inangkin 8. Namamalirong ang mga sugat ko sanhi ng inpeksyon. a. Namamaga b. namumula c. natutuyo d. nadudugo 9. Biglang tinutop ng kaibigan niya ang kanyang mga bibig habang nagsasalita ito. a. Tinakpan ng kamay b. hinawakan c. sinampal d. sinuntok 10. Mahilig kaming magpadausdos sa palaruan. a. Bumababa b. rumaragasa c. maghahabulan d. magtakbuhan 11. Akin siyang kinakamusta na kami ay makasabat sa daan. a. Makahuli b. makain c. makasalubong d. mag-usap 12. Ang dibdib ko’y kumakabog tuwing nakikita ko ang crush ko. a. Kinakabahan b. galit c. nahihimatay d. na excite 13. Langkay ng mga lasenggo ang natangay ng cellphone at pitaka ko. a. Kapatiran b. kasamahan c. Utusan d. grupo 14. Tanging sa pag-aagwador lng umaasa ang pamilya nina Impen. a. Utusan b. taga-igib ng tubig c. kargador d. namamasura 15. Nakatinghas ang mga balahibo ko nang marinig ko ang huni ng aswang. a. Nakatindig b. nangangapal c. nanlalamig d. nangangati II. TAYUTAY PANUTO: Piliin sa loob ng kahon ang letra ng tamang tayutay na ipinahihiwatig sa bawat pahayag. 16. Yumuyugyog ang puno ng niyog 17. Pakiramdam ko nilitson ako sa sobrang init 18. Sintaas ng Tore ni Kiven ang bagong gusali 19. Kapag, mas amoy – paa ang bagoong, mas masarap 20. Pakiramdam ko’y nasa loob ako ng freezer. 21. Katalino mo naman upang ikaw ay maloko. 22. Diyos Ama, ituro niyo po sa amin ang tamang daan. 23. Kumakaway ang bulaklak sa hardin. a. Pagtutulad d. Pagmamalabis b. Pagwawangis e. Pagtatao c. Balintunay f.Pagtawag
  2. IV. PANUTO: Kilalanin at tukuyin ang mga sumusunod na tanong. 24. Ito ay elemento ng kuwento kung saan nakakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang pinaglalaban. a. Kasukdulan b. Tagpuan c. Kakalasan d. Tunggalian 25. Salitang naglalarawan ng laki, hugis o katangian ng pangngalan o panghalip na binibigyang turing. a. Pandiwa b. pang-abay c.pang-uri d. pang-angkop 26. Bahagi ng pananalita na nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. a. Pandiwa b. pang-abay c. pang-uri d. pang-angkop 27. Binubuo ito ng pangungusap o lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng isang buong pagkukuro, palagay o paksang diwa. a. Sanaysay b. tula c. Epiko d. Talata 28. Isang uri ng paglalarawan na naghahatid ng artistiko at buhay na paglalarawan batay sa nasaksihan, pananaw, guniguni at damdamin ng naglalarawan. a. Masining na paglalarawan b. payak na paglalarawan c. banghay d. talata 29. Elemento ng tula na tumutukoy sa bilang ng bawat pantig sa bawat taludtod. a. Tugma b. Saknong c. Tono d. Sukat 30. Ito ay element ng tula kung saan ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkasing tunog. a. Ritmo b. Tugma d. Tono d. Sukat 31. Ito ay pampanitikang paraan ng pagpapahayag na ginagamitan ng mga salitang matalinhaga o di tahas ang kahulugan upang lumikha ng isang larawan. a. Tula b. idyoma o sawikain c. talata d. maikling kuwento 32. Isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin, kaisipan, o saloobin ng isang tao. a. Tula b. Idyoma o sawikain c. sanaysay d. talata 33. Tumutukoy sa uri ng taludturan na walang sukat at tugma. a. Tradisyonal na Tatunturan b. malayang taludturan c. blangko berso d. wala sa nabanggit. 34. Ito ay tumutukoy sa linya ng bawat saknong. a. Sukat b. tugma c. taludtod d. pantig 35. Isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. a. Maikling kuwento b. Alamat c. Kwentong bayan d. Epiko 36. Ang tinutukoy na mga damit sa kuwento na Saandaang damit ay pawing mga a. Larawan lamang b. iginuhit lamang c. imahinasyon lamang d. mga lumang damit 37. Uri ng paglalarawan na tinatawag ding karaniwang paglalarawan na nagbibigay lamang ng tiyak na impormasyon tungkol sa isang bagay. a. Payak na paglalarawan c. masining na paglalarawan b. Masusing paglalarawan d. tambalang paglalarawan 38. Sa kuwento na Impeng Negro, ano ang mensahi na ipinahiwatig ng may akda. a. Pagtanggol ng sarili pag inaapi c. tiisin lahat ng hirap b. Pagiging matapang d.pagtanggap sa sarili 39. Ito ay bahagi ng tula na binubuo ng taludtod. a. Saknong b. sukat c. tugma d. taludturan 40. Tumutukoy ito sa isang maikling salaysay na nagpalipat-lipat sa salin lahi sa pamamagitan ng bibig. a. Maikling kuwento b. kuwentong bayan c. Alamat d. Pabula 41. Katumbas ng imagery sa Ingles. Ito ay salitang napapaloob sa tula na kapag binanggit ay nagiiwan ng tiyak na larawan sa kaisipan. a. Tayutay b. Larawang diwa c. Idyoma d. Sanaysay
  3. V. PAGSUSURI. Panuto: Isulat kung masining o payak na paglalarawan ang ipinakita ng bawat bilang. 42. Ang bata ay maganda. 43. Si Shiela ay mabait 44. Ang kanyang mga daliri ay hugis kandila 45. Sadyang malusong ang kanyang katawan. 46. Ang kutis niya ay namumula tulad ng makopa. 47. Kumikinig ang kanyang katawan sa poot. 48. Maasim na mangga. 49. Halos paanas kung magsalita ang batang babae. 50. Mahina ang patak ng ulan. 51. Ang hubog ng kanyang katawan ay hubog-gitara. GOOD LUCK AND GOD BLESS! Inihanda Ni: “Ang pandaraya ay ‘di nagtatamong pala.”