Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah

Miss Jia
Miss JiaStudent
KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN
  PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH


1. Dimanakah berlakunya Kemunculan Tamadun Islam ?

     Di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang,di HIJAZ2. Apakah asas pembentukan Tamadun Islam ?

     Berasaskan pemikiran dan ajaran islam
     Anugerah Allah kepada umat manusia

3. Nyatakan kota yang terdapat di HIJAZ ?

     Makkah
     Madinah
     Taif

4. Berapakah jarak di antara Makkah dengan Pelabuhan Jeddah

     80 kilometer

5. Apakah ibu kota HIJAZ ?

     Makkah ( dalam pemerintahan Kerajaan Arab Saudi )

6. Apakah maksud Jahiliah ?

     Jahiliah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud Jahala yang
     bermaksud jahil,tidak mengetahui, tidak mempunyai ilmu pengetahuan

7. Siapakah Masyarakat Arab Jahiliah ?

     Masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa
     runtuhnya Empangan Maarib di Saba’ sehingga turunnya wahyu Allah
     kepada Nabi Muhammad SAW.
8. Berapakah jangka masa Zaman Jahiliah ?

      310 tahun iaitu dari tahun 300 Masihi hingga 610 Masihi.9. Mengapakah Masyarakat Arab digelar Masyarakat Arab Jahiliah ?

      Kerana mereka tidak menerima kebenaran
      Kerana mereka tidak mengikut ajaran para nabi,rasul sebelumnya seperti
      Nabi Sulaiman,Nabi Ibrahim,Nabi Ismail,Nabi Musa,Nabi Isa dan lain-lain.

10. Mengapakah Empangan Maarib runtuh ?

      Kerana berlaku banjir besar.
      Kerana kelalaian pemimpin Saba’ untuk membaikinya semula.11. Ciri-Ciri Kerajaan Saba’

      Wujud dalam 2 peringkat iaitu 950 – 650 SM dan 650 – 115 SM
      Ekonomi : Pertanian dan Perdagangan
      Diterajui Pemimpin Wanita iaitu Ratu Balqis.12. Bilakah Empangan Maarib runtuh ?

  Pada 300 Masihi13. Apakah maksud Nabi ?

  Lelaki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu daripada-Nya untuk diri sendiri.14. Apakah maksud Rasul ?

  Lelaki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu daripada-Nya untuk diri sendiri
  dan untuk disampaikan kepada orang ramai.
15. Apakah maksud Wahyu ?

  Ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada para Rasul dan Nabi melalui Malaikat
  Jibril.16. Apakah (s.a.w) ?

  SAW ialah singkatan kepada Sallallahu Alaihi Wassalam yang bermaksud
  Allah merahmati Muhammad.17. Mengapakah Zaman Jahiliah dianggap sebagai Zaman Kegelapan ?

  Kerana mereka tidak menyembah Allah Yang Maha Esa
  Kerana mereka menyembah berhala dan mempercayai animisme.18. Mengapakah kehidupan masyarakat Arab Jahiliah kucar-kacir ?

  Tiada nabi atau rasul serta kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk dalam
  kehidupan
  Akhlak mereka rendah : kejam,angkuh,degil.19. Apakah Ciri-Ciri Masyarakat Arab Jahiliah ?

  Terbahagi kepada 2 golongan :
  1) Masyarakat Badwi
   - Di kawasan gurun dan pedalaman iaitu di Semenanjung Tanah Arab
  2) Masyarakat Hadari
   - Di kawasan pesisiran pantai di Semenanjung Tanah Arab.

  Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral
   - Berjudi
   - Berzina
   - Meminum Arak
Kedudukan wanita rendah dalam masyarakat
  - Tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa
  - Menanam bayi perempuan hidup-hidup kerana beranggapan anak
   perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga.

Tidak peraturan khusus dalam perkahwinan
  - Seorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita sekali gus atau
    dengan sesiapa yang disukainya.Aktiviti perniagaan berasaskan riba dan penindasan.
Mementingkan keuntungan semata-mata.
Punca pendapatan : Merompak dan merampas barangan daripada kafilah iaitu
kumpulan manusia yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain
dengan tujuan berniaga atau berpindah di padang pasir.
  - Merompak sebagai kewajipan individu dalam sesuatu kabilah
Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin.Terdapat bentuk kepercayaan

  -  Wathani (menyembah berhala)
  -  Animisme (memuja alam)
  -  Samawi (Kristian dan Yahudi)
  -  Kepercayaan (Amalan Khurafat) – kepercayaan tahyul/karut
      Mempercayai perjalanan yang ingin dilakukan mesti berpandukan
       arah burung.
      Percaya pada sihir dan ahli nujum
      Pemakaian cincin perak dan tembaga menjadikan seseorang leih
       kuat.
    (menilik nasib,sihir,dan percaya roh orang mati menjadi burung)
  -  Menganut Agama Hanif
      Yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
      Penganut agama ini digelar Hunafa
      Pengikut Ajaran ini sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW
          Waraqah bin Naufal
          Uthman bin Huwairith
          Abdullah bin Jahsh
          Umaiyah bin Abi Salt
Mengamalkan Sistem Kabilah
   - Berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkumpulan
   - Kemunculan Semangat Assabiah atau semangat kesukuan yang melampau.
   - Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri
   - Ahli Kabilah sangat fanatik dan taksub pada kabilah masing-masing
   - Contohnya : Peperangan Basus selama 40 tahun
       Perang di antara Bani Taghlib dan Bani Bakar.
       Kerana Ahli Bani Bakar membunuh Ahli Bani Taghlib
   - Kabilah diketuai oleh Syeikh
       Lambang perpaduan kaum
       Syeikh mestilah disukai oleh ahli kabilah dan dilantik atas
       persetujuan ramai.
       Syeikh mestilah berfikiran matang,berani dan pandai berpidato.

20. Apakah kesan mengamalkan Sistem Kabilah ?

  Muncul semangat Assabiah atau kesukuan yang melampau
  Tercetusnya peperangan dalam kalangan masyarakat
  Kehidupan masyarakat Arab kucar-kacir dan tidak aman
  Mereka sanggup menuntut bela demi mempertahankan maruah diri dan kabilah
  mereka.21. Apakah punca kemunculan Semangat Assabiah ?

     Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan.
     Setiap puak yang tinggal dalam sesuatu kabilah terikat dengan peraturan
     yang ditetapkan dalam kabilah mereka.
     Keadaan ini mengakibatkan mereka taksub terhadap kabilah masing-
     masing dan timbul semangat kesukuan yang menebal.
22. Nyatakan Biodata Nabi Muhammad SAW ?

     Nama : Muhammad Bin Abdullah
     Tarikh Lahir : 20 April,tahun 570 Masihi iaitu pada malam Isnin
     bersamaan 12 Rabiulawal pada Tahun Gajah
       Tahun Gajah mengambil sempena peristiwa tahun berlakunya
        serangan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dari
        Habsyah terhadap Kota Makkah.
     Tempat Lahir : Di rumah datuk baginda iaitu Abdul Muttalib dan
     dinamakan sebagai Muhammad ( yang terpuji )
     Nama Ayah : Abdullah bin Abdul Muttalib
       Telah meninggal dunia semasa Nabi Muhammad masih dalam
        kandungan ibunya.
     Nama Ibu : Aminah Binti Wahab
       Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun,ibunya telah meninggal
        dunia.

     Keturunan : Bani Hasyim.23. Terangkan keturunan Nabi Muhammad SAW ?

     Nabi berasal dari keturunan Qusai bin Kilab
     Qusai bin Kilab adalah pemimpin Arab Makkah selama 100 tahun
     sebelum kelahiran Muhammad SAW
     Kaabah dan Telaga Zam Zam juga dikuasai oleh Keluarga Muhammad
     SAW.
     Keluarga Nabi Muhammad SAW bijak dalam selok belok perniagaan dan
     urusan pentadbiran Makkah.24. Senaraikan nama Moyang Nabi Muhammad SAW bermula daripada Qusai bin
  Kilab ?

  Qusai bin Kilab
  Abdul Manaf
  Hasyim ( keturunan Nabi Muhammad dirujuk kepada Hasyim , Bani Hasyim )
25. Senaraikan nama bapa saudara Nabi Muhammad ?

  Al-Haris
  Abu Talib
  Abu Lahab
  Abbas
  Hamzah.26. Nyatakan Kehidupan Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Rasul ?

     Setelah beberapa hari dilahirkan,Nabi telah diserahkan kepada Halimatus
     Sa’diah untuk dipelihara dan disusui.
     Setelah kematian ibu ketika Nabi berusia 6 tahun, Nabi telah dipelihara
     oleh datuk baginda,iaitu Abdul Muttalib.
     Setelah kematian datuk baginda, baginda telah dipelihara oleh bapa
     saudaranya iaitu Abu Talib.
        Abu Talib membela dan menyanyangi Nabi Muhammad.

     Nabi Muhammad menggembala kambing kepunyaan bapa saudara,Abu
     Talib.
     Pengalaman dalam bidang perniagaan pula diperoleh ketika baginda 12
     tahun, iaitu ketika mengikuti bapa saudaranya ke Syam
     (kawasan di Semenanjung Tanah Arab).
     Pada ketika itu, seorang pendeta Nasrani telah menyatakan kepada Abu
     Talib bahawa terdapat tanda-tanda kerasulan pada Nabi Muhammad
     SAW. Pendeta itu menasihati Abu Talib supaya segera membawa pulang
     Nabi ke Makkah kerana khuatir akan dibunuh oleh orang Yahudi.
     Ketika berusia 20 tahun, Nabi telah berdagang dan pernah berniaga
     berseorangan dan berkongsi dengan temannya.
     Nabi telah menjalankan perniagaan dengan Khadijah Binti Khuwailid
     setelah dicadangkan oleh bapa saudaranya,Abu Talib yang inginkan Nabi
     Muhammad mempunyai pekerjaan yang tetap.
     Abu Talib telah menemui Khadijah dan meminta supaya menerima
     Muhammad sebagai peniaga yang berurusan dengan Khadijah.
     Muhammad menjalankan perniagaan Khadijah dengan Maisarah iaitu
     hamba Khadijah.
     Sifat-sifat terpuji Muhammad bin Abdullah :
        Kemuliaan budi pekerti
        Amanah
        Kebolehan baginda menjalankan perniagaan menyebabkan
         Khadijah menyerahkan modal yang besar kepada Muhammad.
        Kebijaksanaan dan kelembutan tutur kata baginda
  Kepandaian baginda mengambil hati mereka yang berurusniaga
          dengannya menyebabkan baginda mendapatkan untung besar.
          Kebijaksanaan dan kemuliaan budi pekerti membawa kepada
          perkahwinan Khadijah Binti Khuwailid dengan Muhammad.
          Ketika itu , Muhammad berusia 25tahun manakala Khadijah
          berusia 40 tahun.27. Nyatakan tentang Khadijah Binti Khuwailid ?

       Digelar Al-Thaharah (bersih) kerana menjauhi maksiat dan adat yang
       bertentangan dengan Islam
       Mempunyai anak bersama Muhammad
      Zainab
      Ruqaiyah
      Umi Kalthum
      Fatimah
      Qasim
      Abdullah
      Ibrahim28. Nyatakan tentang anak-anak Nabi Muhammad ?

      Kesemua putera Nabi telah meninggal dunia pada usia yang muda
      Fatimah telah berkahwin dengan Ali bin Abu Talib.29. Terangkan Keperibadian Nabi Muhammad SAW ?       Siddiq (berkata benar) – diakui semasa Nabi menyampaikan dakwah di
       Kota Makkah.
       Amanah (dipercayai) – Nabi dipercayai oleh Khadijah sehingga
       memberikan modal yang besar untuk berniaga
       Tabliq (menyampaikan) – Baginda menyampaikan dakwah bersungguh-
       sungguh setelah dilantik menjadi Rasul.
       Fatanah (bijaksana)
     1) Nabi menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraisy yang
       berpunca tentang peristiwa meletakkan semula Hajar Aswad(batu
       hitam) ke tempat asalnya,iaitu di penjuru timur Kaabah kerana terjatuh
       semasa banjir yang melanda Kota Makkah.
2) Semasa Baginda memeterai Perjanjian Hudaibiyah pada 628M dengan
     Orang Arab Quraisy. Walaupun perjanjian itu berat sebelah,baginda
     menerimanya untuk menyebarkan Islam seterusnya.

     Al-Amin kerana baginda perkataan + perbuatan dipercayai dan tidak
     pernah berbohong.
     Pengasih dan Bertimbang-rasa terhadap orang tua dan kanak-kanak
     Membantu Isteri memasak
     Menampal baju yang koyak
     Melayan anak
     Membersihkan rumah
     Memberi pendidikan agama yang cukup kepada anak-anak.
     Mengamalkan cara hidup sederhana.
     Merendah diri – bergaul dengan semua lapisan masyarakat yang kaya
     mahupun miskin.
     Pemaaf – Semasa peristiwa pembukaan semula Kota Makkah,Nabi telah
     memaafkan dan membebaskan Orang Arab Quraisy yang menyerah diri.

30. Terangkan peristiwa peletakkan semula Hajar Aswad ?

     Banjir menyebabkan Hajar Aswad terjatuh dari posisi asalnya
     Timbul pertelingkahan antara kabilah-kabilah Arab Quraisy kerana
     masing-masing hendak meletakkan Hajar Aswad.
     Mereka bersepakat melantik Nabi Muhammad sebagai Hakim
     Jadi,Nabi telah meletakkan Hajar Aswad di atas rentangan kain serban.
     Wakil setiap kabilah memegang setiap bahagian tepi kain serban itu.
     Nabi Muhammad SAW sendiri meletakkan Hajar Aswad ke tempat
     asalnya.
     Tindakan baginda membuat semua kabilah berpuas hati.

31. Terangkan tentang Hajar Aswad dan Kepentingannya ?

     Hajar Aswad telah berada di sisi Kaabah sebelum Nabi Muhammad SAW
     lahir.
     Kedatangan Islam oleh Nabi Muhammad SAW tidak mengubah
     kedudukan Hajar Aswad.
     Kepentingan : Orang Islam yang bertawaf di Kaabah dianjurkan
     menghormati batu ini sama ada dengan mencium atau menyentuh atau
     memberi isyarat kepadanya. Walaubagaimanapun,mencium Hajar Aswad
     bukanlah perkara wajib dalam Islam.
32. Terangkan tentang Kerasulan Nabi Muhammad SAW ?

  Nabi Muhammad SAW berulang alik dan bertahannuth
  (mengasingkan diri untuk beribadat) kepada Allah di Gua Hirak.
  Baginda mendaki Puncak Bukit Nur dengan tabah dan sabar untuk mendapatkan
  tempat ibadat yang sunyi dan tenang.
  Baginda menyerahkan diri kepada Allah dan memikirkan cara untuk mengubah
  nilai yang dipegang oleh masyarakat disekelilingnya.
  Baginda menurut ajaran Nabi Ibrahim sebelum mendapat wahyu
  Gua Hirak terletak di Puncak Bukit Nur(Jabal Nur) di Utara Makkah dan
  mengambil jarak 6 kilometer dari Kota Makkah.
  Setelah 6 bulan beribadat, Pada 6 Ogos tahun 610 M bersamaan 17 Ramadhan,
  Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW menerusi
  Jibril.
  Pada ketika itu,Nabi berumur 40 tahun semasa baginda menerima wahyu.
  Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ialah
  Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam supaya membaca.
  Wahyu kedua ialah Surah Al-Muddasir ayat 1-7 iaitu pengistiharan Nabi
  Muhammad sebagai Rasulullah SAW yang mewajibkan baginda sampaikan ajaran
  Islam kepada seluruh manusia.
  Pelantikan Nabi sebagai Rasulullah dianggap sebagai Rahmat kepada seluruh
  alam sejagat.
33. Mengapakah wahyu pertama yang memerintahkan manusia membaca adalah
  sangat penting ?

  Dapat menambahkan ilmu
  Melahirkan bangsa yang berilmu
  Mencapai kejayaan cemerlang dalam pelbagai bidang
  Meningkatkan tamadun
  Dapat membimbing masyarakat ke jalan yang benar.
34. Bagaimanakah Penyebaran Islam di Makkah ?   Peringkat Pertama – secara RAHSIA
    Selama 3 tahun
    Ditujukan kepada ahli keluarga baginda,sahabat yang rapat,dan kaum
     kerabat baginda.
    Mereka yang memeluk islam ialah :
       Khadijah binti Khuwailid(isteri)
       Ali bin Abu Talib (10 tahun)(sepupu)
       Zaid bin Harithah (anak angkat)
       Abu Bakar As-Siddiq
       Uthman Bin Affan
       Zubair Bin Awam
       Al-Arqam bin Abu Arqam

     Al-Arqam telah menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan Islam yang
     pertama di Makkah.
     Kebanyakkan para sahabat yang mendapat bimbingan di rumahnya
     menjadi pemimpin kerajaan Islam
     Rumahnya berkekalan menjadi rumah yang diwakafkan dan didiami anak-
     anak sehingga zaman Bani Umaiyah.
     Ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW dan kejujuran para sahabat
     menyebabkan dakwah Islamiah mendapat sambutan.
     Golongan bawahan dan Golongan atasan memeluk islam.   Peringkat Kedua – Secara TERBUKA
      Selama 10 tahun
      Dakwah Islamiah dilakukan secara terbuka setelah mendapat wahyu
      daripada Allah.
      Ditujukan kepada keluarga Abdul Muttalib setelah turunnya ayat al-
      quran yang memerintah Rasul supaya menyebarkan Islam kepada
      kaum kerabat Baginda.
      Nabi Muhammad SAW mengadakan majlis ceramah untuk
      menerangkan tentang Islam di rumah Ali bin Abu Talib.
      Ada menerima seruan baginda
      Ada menolak seruan baginda terutamanya Abu Lahab,bapa saudara
      baginda.
      Dakwah Islamiah kepada orang ramai pula dilakukan di Bukit
      Safa,Makkah setelah perintah Allah dalam Surah Al-Hijr ayat 94
  Kesemua ketua pentadbir Makkah hadir iaitu Bani Abdul Muttalib,Bani
       Zuhrah,Bani Tamim,Bani Makhzum dan Bani Asad.
       Perbahasan berlaku di antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu
       Lahab yang menghina baginda dan penyampaian dakwah Islamiah
       terganggu.

35. Terangkan mengenai Abu Lahab ?

   Nama sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib
   Juga digelar sebagai Abu Jahal
   Bapa saudara Nabi yang menentang dakwah Islamiah
   Isteri Abu Lahab,Arwa binti Harb memberi sokongan kepada suami untuk
   menentang ajaran Islam.
   Allah menggambarkan balasan yang diterima oleh Abu Lahab dalam surah Al-
   Masad36. Terangkan tentang Bukit Safa dimana dakwah Islamiah secara terbuka kepada
  orang ramai diadakan ?  Tempat Siti Hajar,isteri Nabi Ibrahim berlari-lari sambil mencari air untuk
  anaknya,Nabi Ismail.
  Bukit Safa ini selain Bukit Marwah juga menjadi tempat umat islam mengerjakan
  sai’e ( rukun haji dan umrah )37. Apakah reaksi masyarakat Arab terhadap Islam ?  1) Menerima Islam
    Ahli keluarga dan sahabat rapat baginda menerima Islam
    Nabi telah menjalankan dakwah Islamiah secara rahsia pada peringkat
     pertama kerana :
       Islam baru dikenali
       Penganutnya masih sedikit
       Mengelakkan penentangan yang memungkinkan asas Islam
        dihancurkan.
     Penganut Islam pada peringkat awal ialah golongan hamba
        Kerana ajaran Islam yang memberi layanan yang sama kepada
        semua manusia.
        Walaupun diseksa dengan kejam,mereka tetap menerima Islam
o Bilal bin Rabah – telah dijerut lehernya dengan tali oleh
         Umaiyah bin Khalaf.
        o Keluarga Yassir – dijemur di padang pasir sehingga Yassir
         dan isterinya Sumaiyah mati syahid.
        o Amir bin Fuhairah – diseksa menjadi gila.
        o Zunainah – diseksa oleh Abu Lahab sehingga menjadi buta.

    Islam diterima oleh orang ramai kerana :
       Kemurniaan Ajaran Islam
       Kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah secara lemah-lembut
       dan berhikmah.
       Nabi tidak memaksa tetapi memujuk mereka dengan anugerah
       akal yang dianugerahi Allah.
       Nabi membandingkan akhlak masyarakat Jahiliah dengan akhlak
       yang disaran dalam Islam.
       Nabi membaca Al-Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat
       Memberi penerangan dan teladan yang baik
       Menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya
       Kesabaran dan Pengorbanan adalah kunci kejayaan Islam
       Peribadi Muhammad SAW yang berakhlak mulia.
       Mental,Fizikal,Emosi dan Rohani kunci kejayaan perkembangan
       Islam di Makkah.

2) Penentangan Terhadap Islam
   Nabi dicemuh
   Nabi diganggu semasa beribadat
      Semasa baginda solat,benda-benda kotor diletakkan di tengguk
       baginda.
      Ada yang mencuba untuk membunuh baginda.
   Penentangan berlaku kerana :
      Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan antara Arab Quraisy
       dengan Islam.
       Islam :: kepercayaan kepada Allah Maha Esa
       Arab Quraisy :: mempercayai dan mengamalkan amalan
       menyembah berhala dan animisme.

      Persamaan taraf manusia
      Konsep persaudaraan Islam bertentangan dengan konsep assabiah
      yang menjadi pegangan mereka.
      Amalan yang dikeji seperti mencuri dan menindas yang dilarang
      dalam Islam.
 Dari segi politik,Orang Arab Quraisy salah anggap tentang tugas
        Nabi iaitu mereka khuatir terpaksa tunduk terhadap kepimpinan
        Nabi.
        Dari segi Ekonomi,menjejaskan perusahaan mengukir patung
        berhala yang merupakan sebahagian daripada aktiviti ekonomi
        mereka.
        Penyair Arab Quraisy mengejek ajaran Islam menerusi puisi
        mereka.
        Setelah gagal menggunakan kekerasan,mereka telah memujuk
        Nabi Muhammad SAW.
        Mereka menawarkan kedudukan,wanita cantik dan harta. Namun
        baginda menolak.
        Mereka melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad dan
        keluarga baginda selama 3 tahun.
        Mereka menulis pernyataan tentang pemulauan itu dan
        menggantungkannya di Kaabah.
        Walau bagaimanapun,Abu Talib membantu dan melindungi Nabi
        Muhammad SAW.
        Golongan Islam yang kaya membantu golongan kurang berada.
        Khadijah binti Khuwailid berkorban dan menyerahkan semua
        harta demi Islam.
        Perjuangan seterusnya diteruskan oleh Aisyah,Ummu Salamah di
        Madinah.

38. Terangkan tentang Bilal bin Rabah ?

  Beliau ialah hamba kepada Umaiyah bin Khalaf yang berasal dari Habsyah
  Beliau telah diseksa dengan kejam :
     Dijemur
     Diselar dengan besi panas
     Ditindih dadanya dengan batu
  Namun Bilal beriman hanya kepada Allah
  Abu Bakar telah membeli Bilal daripada Umaiyah semasa dia diseksa
  Bilal adalah muazzin pertama dalam Islam
39. Apakah bentuk pemulauan yang telah dilakukan ?  Arab Quraisy tidak menjalankan aktiviti jual beli dengan keluarga Nabi
  Muhammad SAW
  Mereka tidak menghulurkan bantuan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW
  Mereka tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi Muhammad SAW40. Terangkan mengenai Aisyah ?  Nama : Aisyah binti Abu Bakar
  Isteri Muhammad SAW
  Bijak
  Kuat Ingatan
  Pengetahuan mendalam tentang Islam
  Sumber rujukan bagi orang islam tentang hukum-hukum Islam41. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah ?  Membenarkan orang islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan
  perlindungan. Penghijrahan pertama dalam Islam.
  Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah merancang ke Taif untuk
  menyebarkan Islam namun tidak berkesan.
  Nabi tidak berhijrah ke Habsyah kerana ingin menumpukan perhatian terhadap
  penyebaran Islam dan menjaga keselamatan orang Islam yang tidak berhijrah.
  Nabi berhijrah ke Madinah selepas menerima perintah Allah ke Madinah.
  Nabi sabar,cekal dan tabah semasa berdakwah adalah punca Islam bertahan di
  Madinah dan Makkah

Recomendados

SUMBANGAN KHALIFAH UMAR ABDUL AZIZ por
SUMBANGAN KHALIFAH UMAR ABDUL AZIZSUMBANGAN KHALIFAH UMAR ABDUL AZIZ
SUMBANGAN KHALIFAH UMAR ABDUL AZIZGuru Sejarah PraU
83K vistas17 diapositivas
Khalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah por
Khalifah-Khalifah Kerajaan AbbasiyahKhalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah
Khalifah-Khalifah Kerajaan AbbasiyahSharifah Nadia
41.5K vistas11 diapositivas
Hadis nabawi & hadis Qudsi por
Hadis nabawi & hadis QudsiHadis nabawi & hadis Qudsi
Hadis nabawi & hadis QudsiAimiRasyidaJunedi
33.3K vistas6 diapositivas
Zaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan Islam por
Zaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan IslamZaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan Islam
Zaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan IslamEzad Azraai Jamsari
30.5K vistas31 diapositivas
Perang badar n perang uhud por
Perang badar n perang uhudPerang badar n perang uhud
Perang badar n perang uhudaqilahaishah
11.5K vistas19 diapositivas
Rasulullah S.A.W sebagai model utama dalam sistem pentadbiran dan pemerintaha... por
Rasulullah S.A.W sebagai model utama dalam sistem pentadbiran dan pemerintaha...Rasulullah S.A.W sebagai model utama dalam sistem pentadbiran dan pemerintaha...
Rasulullah S.A.W sebagai model utama dalam sistem pentadbiran dan pemerintaha...Adilah Said
37.3K vistas24 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tajuk 6 ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU por
Tajuk 6  ISLAM DALAM TAMADUN MELAYUTajuk 6  ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
Tajuk 6 ISLAM DALAM TAMADUN MELAYUNuha
48.1K vistas32 diapositivas
Uitm~ctu151 ali bin abi talib por
Uitm~ctu151 ali bin abi talibUitm~ctu151 ali bin abi talib
Uitm~ctu151 ali bin abi talibsakura rena
9.9K vistas7 diapositivas
HIJRAH NABI MUHAMMAD SAW KE MADINAH por
HIJRAH NABI MUHAMMAD SAW KE MADINAHHIJRAH NABI MUHAMMAD SAW KE MADINAH
HIJRAH NABI MUHAMMAD SAW KE MADINAHGuru Sejarah PraU
194K vistas21 diapositivas
piagam madinah por
piagam madinahpiagam madinah
piagam madinahNORANEEZ ISMAIL
36.6K vistas15 diapositivas
Kepimpinan rasulullah por
Kepimpinan rasulullahKepimpinan rasulullah
Kepimpinan rasulullahNur Fauzi
12.6K vistas8 diapositivas
Kerajaan bani umaiyah por
Kerajaan bani umaiyahKerajaan bani umaiyah
Kerajaan bani umaiyahIr Deena
36.6K vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tajuk 6 ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU por Nuha
Tajuk 6  ISLAM DALAM TAMADUN MELAYUTajuk 6  ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
Tajuk 6 ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
Nuha 48.1K vistas
Uitm~ctu151 ali bin abi talib por sakura rena
Uitm~ctu151 ali bin abi talibUitm~ctu151 ali bin abi talib
Uitm~ctu151 ali bin abi talib
sakura rena9.9K vistas
Kepimpinan rasulullah por Nur Fauzi
Kepimpinan rasulullahKepimpinan rasulullah
Kepimpinan rasulullah
Nur Fauzi12.6K vistas
Kerajaan bani umaiyah por Ir Deena
Kerajaan bani umaiyahKerajaan bani umaiyah
Kerajaan bani umaiyah
Ir Deena36.6K vistas
Pembangunan islam dan perubahan sosiobudaya por Siti Nor BahijAh
Pembangunan islam dan perubahan sosiobudayaPembangunan islam dan perubahan sosiobudaya
Pembangunan islam dan perubahan sosiobudaya
Siti Nor BahijAh1.6K vistas
ETIKA DAN STRATEGI PEPERANGAN DALAM ISLAM por Guru Sejarah PraU
ETIKA DAN STRATEGI PEPERANGAN DALAM ISLAMETIKA DAN STRATEGI PEPERANGAN DALAM ISLAM
ETIKA DAN STRATEGI PEPERANGAN DALAM ISLAM
Guru Sejarah PraU46K vistas
Bab 27 strategi perjuangan rasulullah di mekah por cee0018
Bab 27 strategi perjuangan rasulullah di mekahBab 27 strategi perjuangan rasulullah di mekah
Bab 27 strategi perjuangan rasulullah di mekah
cee001813.5K vistas
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM por Aina Zambry
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAMSEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
Aina Zambry20.7K vistas
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah por Mohd PG
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinahKemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah
Mohd PG26.5K vistas
CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala... por MOHD ZAHID ABDUL TALIB
CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...
CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...
MOHD ZAHID ABDUL TALIB22.1K vistas
ZAMAN KHULAFA' AL-RASYIDIN por noor izati
ZAMAN KHULAFA' AL-RASYIDINZAMAN KHULAFA' AL-RASYIDIN
ZAMAN KHULAFA' AL-RASYIDIN
noor izati135K vistas

Destacado

Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 por
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Syakira Harith
106.1K vistas27 diapositivas
Bab 3 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya por
Bab 3 Kemunculan Tamadun Islam dan PerkembangannyaBab 3 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya
Bab 3 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannyaajaknordin
27.9K vistas82 diapositivas
Titas : Bab 2 (Tamadun Islam) por
Titas : Bab 2 (Tamadun Islam)Titas : Bab 2 (Tamadun Islam)
Titas : Bab 2 (Tamadun Islam)Reefear Ajang
344.2K vistas35 diapositivas
Cell organisation por
Cell organisationCell organisation
Cell organisationticerada
481 vistas16 diapositivas
Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyah por
Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyahCiri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyah
Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyahfiro HAR
50.5K vistas4 diapositivas
Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4 por
Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4
Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4Fatin Nabielah
82.8K vistas32 diapositivas

Destacado(20)

Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 por Syakira Harith
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Syakira Harith106.1K vistas
Bab 3 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya por ajaknordin
Bab 3 Kemunculan Tamadun Islam dan PerkembangannyaBab 3 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya
Bab 3 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya
ajaknordin27.9K vistas
Titas : Bab 2 (Tamadun Islam) por Reefear Ajang
Titas : Bab 2 (Tamadun Islam)Titas : Bab 2 (Tamadun Islam)
Titas : Bab 2 (Tamadun Islam)
Reefear Ajang344.2K vistas
Cell organisation por ticerada
Cell organisationCell organisation
Cell organisation
ticerada481 vistas
Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyah por firo HAR
Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyahCiri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyah
Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyah
firo HAR50.5K vistas
Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4 por Fatin Nabielah
Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4
Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4
Fatin Nabielah82.8K vistas
Bab 2 : Tamadun Islam por wan arizwnb
Bab 2 : Tamadun IslamBab 2 : Tamadun Islam
Bab 2 : Tamadun Islam
wan arizwnb173.2K vistas
Nota lengkap modul titas.new por Kero Nuex
Nota lengkap modul titas.newNota lengkap modul titas.new
Nota lengkap modul titas.new
Kero Nuex209.5K vistas
Latihan bab 4 por Jeya Kumar
Latihan bab 4Latihan bab 4
Latihan bab 4
Jeya Kumar1.4K vistas
masyarakat jahiliah por suziana15
masyarakat jahiliahmasyarakat jahiliah
masyarakat jahiliah
suziana1510.2K vistas
Teknik Menjawab Spm A por guesta7af3d0e
Teknik Menjawab Spm ATeknik Menjawab Spm A
Teknik Menjawab Spm A
guesta7af3d0e13.7K vistas
Youblisher.com 881492-kertas 3-tingkatan_4 por Andera Austin
Youblisher.com 881492-kertas 3-tingkatan_4Youblisher.com 881492-kertas 3-tingkatan_4
Youblisher.com 881492-kertas 3-tingkatan_4
Andera Austin5.9K vistas
Zaman Pemerintahan Rasul s.a.w [Sejarah Peradaban Islam (EP 20723)] por akmalmustafakamal
Zaman Pemerintahan Rasul s.a.w [Sejarah Peradaban Islam (EP 20723)]Zaman Pemerintahan Rasul s.a.w [Sejarah Peradaban Islam (EP 20723)]
Zaman Pemerintahan Rasul s.a.w [Sejarah Peradaban Islam (EP 20723)]
akmalmustafakamal9K vistas
Pendidikan islam tingkatan 1 masyarakat arab jahiliyah por ian dave
Pendidikan islam tingkatan 1 masyarakat arab jahiliyahPendidikan islam tingkatan 1 masyarakat arab jahiliyah
Pendidikan islam tingkatan 1 masyarakat arab jahiliyah
ian dave20.9K vistas
Tajuk umum tugasan k3 sej bab 4 por khaty1506
Tajuk umum tugasan k3 sej bab 4Tajuk umum tugasan k3 sej bab 4
Tajuk umum tugasan k3 sej bab 4
khaty150626.7K vistas

Similar a Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah

SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah por
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di MakkahSEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di MakkahFasyah Tutor
466 vistas10 diapositivas
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW por
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAWSejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAWFirdika Arini
27.1K vistas6 diapositivas
CH4F4 por
CH4F4CH4F4
CH4F4cgsha
658 vistas13 diapositivas
sejarah islam periode mekah por
sejarah islam periode mekah sejarah islam periode mekah
sejarah islam periode mekah annisamldya1
2.9K vistas19 diapositivas
Bab 4 por
Bab 4Bab 4
Bab 4Megala Silva Raju
675 vistas4 diapositivas
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m] por
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]ArifFanani2
41 vistas21 diapositivas

Similar a Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah(20)

SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah por Fasyah Tutor
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di MakkahSEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
Fasyah Tutor466 vistas
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW por Firdika Arini
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAWSejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW
Firdika Arini27.1K vistas
CH4F4 por cgsha
CH4F4CH4F4
CH4F4
cgsha658 vistas
sejarah islam periode mekah por annisamldya1
sejarah islam periode mekah sejarah islam periode mekah
sejarah islam periode mekah
annisamldya12.9K vistas
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m] por ArifFanani2
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
ArifFanani241 vistas
ppt Kelompok 2 SKI.pptx por nofrimon2
ppt Kelompok 2 SKI.pptxppt Kelompok 2 SKI.pptx
ppt Kelompok 2 SKI.pptx
nofrimon26 vistas
Pembentangan sejarah por Dudu Sone
Pembentangan sejarahPembentangan sejarah
Pembentangan sejarah
Dudu Sone1.5K vistas
sirahnabawiyah-230409004024-17014127 (1) - Copy.pptx por royyanmubarok1
sirahnabawiyah-230409004024-17014127 (1) - Copy.pptxsirahnabawiyah-230409004024-17014127 (1) - Copy.pptx
sirahnabawiyah-230409004024-17014127 (1) - Copy.pptx
royyanmubarok110 vistas
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah por Khairunniza Hamid
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliahBab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah
Khairunniza Hamid23.6K vistas
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian por Muhammad Jamhuri
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian
Muhammad Jamhuri18.7K vistas
Bab 8 tamadun islam dan sumbangannya por NorazlianAhmad
Bab 8 tamadun islam dan sumbangannyaBab 8 tamadun islam dan sumbangannya
Bab 8 tamadun islam dan sumbangannya
NorazlianAhmad1.3K vistas

Más de Miss Jia

Senarai Lagu untuk Muzik Gamelan por
Senarai Lagu untuk Muzik GamelanSenarai Lagu untuk Muzik Gamelan
Senarai Lagu untuk Muzik GamelanMiss Jia
3.6K vistas35 diapositivas
Perbadanan Awam di Malaysia por
Perbadanan Awam di MalaysiaPerbadanan Awam di Malaysia
Perbadanan Awam di MalaysiaMiss Jia
41.3K vistas14 diapositivas
Falsafah pendidikan kebangsaan por
Falsafah pendidikan kebangsaanFalsafah pendidikan kebangsaan
Falsafah pendidikan kebangsaanMiss Jia
231 vistas2 diapositivas
Mahkamah rendah 1 por
Mahkamah rendah 1Mahkamah rendah 1
Mahkamah rendah 1Miss Jia
6.7K vistas10 diapositivas
Definisi Ilmu Ekonomi por
Definisi Ilmu EkonomiDefinisi Ilmu Ekonomi
Definisi Ilmu EkonomiMiss Jia
2.3K vistas2 diapositivas
Perbadanan awam por
Perbadanan awam Perbadanan awam
Perbadanan awam Miss Jia
21.6K vistas16 diapositivas

Más de Miss Jia(20)

Senarai Lagu untuk Muzik Gamelan por Miss Jia
Senarai Lagu untuk Muzik GamelanSenarai Lagu untuk Muzik Gamelan
Senarai Lagu untuk Muzik Gamelan
Miss Jia3.6K vistas
Perbadanan Awam di Malaysia por Miss Jia
Perbadanan Awam di MalaysiaPerbadanan Awam di Malaysia
Perbadanan Awam di Malaysia
Miss Jia41.3K vistas
Falsafah pendidikan kebangsaan por Miss Jia
Falsafah pendidikan kebangsaanFalsafah pendidikan kebangsaan
Falsafah pendidikan kebangsaan
Miss Jia231 vistas
Mahkamah rendah 1 por Miss Jia
Mahkamah rendah 1Mahkamah rendah 1
Mahkamah rendah 1
Miss Jia6.7K vistas
Definisi Ilmu Ekonomi por Miss Jia
Definisi Ilmu EkonomiDefinisi Ilmu Ekonomi
Definisi Ilmu Ekonomi
Miss Jia2.3K vistas
Perbadanan awam por Miss Jia
Perbadanan awam Perbadanan awam
Perbadanan awam
Miss Jia21.6K vistas
Petua belajar cemerlang por Miss Jia
Petua belajar cemerlangPetua belajar cemerlang
Petua belajar cemerlang
Miss Jia2.9K vistas
Hadis Sahih dan Hadis Maudu'(palsu) por Miss Jia
Hadis Sahih dan Hadis Maudu'(palsu)Hadis Sahih dan Hadis Maudu'(palsu)
Hadis Sahih dan Hadis Maudu'(palsu)
Miss Jia813 vistas
Hadis Sahih dan Hadis Maudu' (palsu) por Miss Jia
Hadis Sahih dan Hadis Maudu' (palsu)Hadis Sahih dan Hadis Maudu' (palsu)
Hadis Sahih dan Hadis Maudu' (palsu)
Miss Jia765 vistas
Fatihah por Miss Jia
FatihahFatihah
Fatihah
Miss Jia295 vistas
Part 2 por Miss Jia
Part 2Part 2
Part 2
Miss Jia208 vistas
Environmental friendly practices por Miss Jia
Environmental friendly practicesEnvironmental friendly practices
Environmental friendly practices
Miss Jia228 vistas
Sample essay 2012 por Miss Jia
Sample essay 2012Sample essay 2012
Sample essay 2012
Miss Jia3.3K vistas
Pelaburan Perdagangan F4 por Miss Jia
Pelaburan Perdagangan F4Pelaburan Perdagangan F4
Pelaburan Perdagangan F4
Miss Jia14.7K vistas
Tips untuk pelarasan akaun por Miss Jia
Tips untuk pelarasan akaunTips untuk pelarasan akaun
Tips untuk pelarasan akaun
Miss Jia3.9K vistas
Sistem catatan bergu dan persamaan perakaunan por Miss Jia
Sistem catatan bergu dan persamaan perakaunanSistem catatan bergu dan persamaan perakaunan
Sistem catatan bergu dan persamaan perakaunan
Miss Jia11.1K vistas
Perkongsian por Miss Jia
PerkongsianPerkongsian
Perkongsian
Miss Jia1.3K vistas
Penyata penyesuaian bank por Miss Jia
Penyata penyesuaian bankPenyata penyesuaian bank
Penyata penyesuaian bank
Miss Jia11.8K vistas
Pembubaran perkongsian por Miss Jia
Pembubaran perkongsianPembubaran perkongsian
Pembubaran perkongsian
Miss Jia2K vistas
Contoh PP dan KKK por Miss Jia
Contoh PP dan KKKContoh PP dan KKK
Contoh PP dan KKK
Miss Jia15.3K vistas

Último

Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... por
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...razakroy
23 vistas86 diapositivas
1. Adab Terhadap Tetangga por
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetanggaagreenlife5
23 vistas2 diapositivas
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc por
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.docSK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.docEMILAANGGRAINI1
49 vistas3 diapositivas
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf por
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdfdanifirdos
17 vistas44 diapositivas
Senyawa Turunan Alkana.ppt por
Senyawa Turunan Alkana.pptSenyawa Turunan Alkana.ppt
Senyawa Turunan Alkana.pptlyricsong1117
8 vistas40 diapositivas
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf por
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfIrawan Setyabudi
41 vistas35 diapositivas

Último(20)

Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... por razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy23 vistas
1. Adab Terhadap Tetangga por agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife523 vistas
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf por danifirdos
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
danifirdos17 vistas
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf por Irawan Setyabudi
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Irawan Setyabudi41 vistas
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx por KikiPratiwi11
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx
KikiPratiwi1112 vistas
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken52 vistas
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx por winda25112022
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptxLATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
winda2511202215 vistas
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por Irawan Setyabudi
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi45 vistas
PPT PENKOM ALVIN.pptx por Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 vistas
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership... por Kanaidi ken
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...
Kanaidi ken8 vistas
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3018 vistas
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx por WartoyoWartoyo3
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
WartoyoWartoyo38 vistas
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi38 vistas
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx por MIlhamRaditya
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptxLatihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
MIlhamRaditya39 vistas

Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah

 • 1. KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH 1. Dimanakah berlakunya Kemunculan Tamadun Islam ? Di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang,di HIJAZ 2. Apakah asas pembentukan Tamadun Islam ? Berasaskan pemikiran dan ajaran islam Anugerah Allah kepada umat manusia 3. Nyatakan kota yang terdapat di HIJAZ ? Makkah Madinah Taif 4. Berapakah jarak di antara Makkah dengan Pelabuhan Jeddah 80 kilometer 5. Apakah ibu kota HIJAZ ? Makkah ( dalam pemerintahan Kerajaan Arab Saudi ) 6. Apakah maksud Jahiliah ? Jahiliah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud Jahala yang bermaksud jahil,tidak mengetahui, tidak mempunyai ilmu pengetahuan 7. Siapakah Masyarakat Arab Jahiliah ? Masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa runtuhnya Empangan Maarib di Saba’ sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
 • 2. 8. Berapakah jangka masa Zaman Jahiliah ? 310 tahun iaitu dari tahun 300 Masihi hingga 610 Masihi. 9. Mengapakah Masyarakat Arab digelar Masyarakat Arab Jahiliah ? Kerana mereka tidak menerima kebenaran Kerana mereka tidak mengikut ajaran para nabi,rasul sebelumnya seperti Nabi Sulaiman,Nabi Ibrahim,Nabi Ismail,Nabi Musa,Nabi Isa dan lain-lain. 10. Mengapakah Empangan Maarib runtuh ? Kerana berlaku banjir besar. Kerana kelalaian pemimpin Saba’ untuk membaikinya semula. 11. Ciri-Ciri Kerajaan Saba’ Wujud dalam 2 peringkat iaitu 950 – 650 SM dan 650 – 115 SM Ekonomi : Pertanian dan Perdagangan Diterajui Pemimpin Wanita iaitu Ratu Balqis. 12. Bilakah Empangan Maarib runtuh ? Pada 300 Masihi 13. Apakah maksud Nabi ? Lelaki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu daripada-Nya untuk diri sendiri. 14. Apakah maksud Rasul ? Lelaki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu daripada-Nya untuk diri sendiri dan untuk disampaikan kepada orang ramai.
 • 3. 15. Apakah maksud Wahyu ? Ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada para Rasul dan Nabi melalui Malaikat Jibril. 16. Apakah (s.a.w) ? SAW ialah singkatan kepada Sallallahu Alaihi Wassalam yang bermaksud Allah merahmati Muhammad. 17. Mengapakah Zaman Jahiliah dianggap sebagai Zaman Kegelapan ? Kerana mereka tidak menyembah Allah Yang Maha Esa Kerana mereka menyembah berhala dan mempercayai animisme. 18. Mengapakah kehidupan masyarakat Arab Jahiliah kucar-kacir ? Tiada nabi atau rasul serta kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk dalam kehidupan Akhlak mereka rendah : kejam,angkuh,degil. 19. Apakah Ciri-Ciri Masyarakat Arab Jahiliah ? Terbahagi kepada 2 golongan : 1) Masyarakat Badwi - Di kawasan gurun dan pedalaman iaitu di Semenanjung Tanah Arab 2) Masyarakat Hadari - Di kawasan pesisiran pantai di Semenanjung Tanah Arab. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral - Berjudi - Berzina - Meminum Arak
 • 4. Kedudukan wanita rendah dalam masyarakat - Tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa - Menanam bayi perempuan hidup-hidup kerana beranggapan anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga. Tidak peraturan khusus dalam perkahwinan - Seorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita sekali gus atau dengan sesiapa yang disukainya. Aktiviti perniagaan berasaskan riba dan penindasan. Mementingkan keuntungan semata-mata. Punca pendapatan : Merompak dan merampas barangan daripada kafilah iaitu kumpulan manusia yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan tujuan berniaga atau berpindah di padang pasir. - Merompak sebagai kewajipan individu dalam sesuatu kabilah Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Terdapat bentuk kepercayaan - Wathani (menyembah berhala) - Animisme (memuja alam) - Samawi (Kristian dan Yahudi) - Kepercayaan (Amalan Khurafat) – kepercayaan tahyul/karut  Mempercayai perjalanan yang ingin dilakukan mesti berpandukan arah burung.  Percaya pada sihir dan ahli nujum  Pemakaian cincin perak dan tembaga menjadikan seseorang leih kuat. (menilik nasib,sihir,dan percaya roh orang mati menjadi burung) - Menganut Agama Hanif  Yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail  Penganut agama ini digelar Hunafa  Pengikut Ajaran ini sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW  Waraqah bin Naufal  Uthman bin Huwairith  Abdullah bin Jahsh  Umaiyah bin Abi Salt
 • 5. Mengamalkan Sistem Kabilah - Berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkumpulan - Kemunculan Semangat Assabiah atau semangat kesukuan yang melampau. - Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri - Ahli Kabilah sangat fanatik dan taksub pada kabilah masing-masing - Contohnya : Peperangan Basus selama 40 tahun  Perang di antara Bani Taghlib dan Bani Bakar.  Kerana Ahli Bani Bakar membunuh Ahli Bani Taghlib - Kabilah diketuai oleh Syeikh  Lambang perpaduan kaum  Syeikh mestilah disukai oleh ahli kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai.  Syeikh mestilah berfikiran matang,berani dan pandai berpidato. 20. Apakah kesan mengamalkan Sistem Kabilah ? Muncul semangat Assabiah atau kesukuan yang melampau Tercetusnya peperangan dalam kalangan masyarakat Kehidupan masyarakat Arab kucar-kacir dan tidak aman Mereka sanggup menuntut bela demi mempertahankan maruah diri dan kabilah mereka. 21. Apakah punca kemunculan Semangat Assabiah ? Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan. Setiap puak yang tinggal dalam sesuatu kabilah terikat dengan peraturan yang ditetapkan dalam kabilah mereka. Keadaan ini mengakibatkan mereka taksub terhadap kabilah masing- masing dan timbul semangat kesukuan yang menebal.
 • 6. 22. Nyatakan Biodata Nabi Muhammad SAW ? Nama : Muhammad Bin Abdullah Tarikh Lahir : 20 April,tahun 570 Masihi iaitu pada malam Isnin bersamaan 12 Rabiulawal pada Tahun Gajah  Tahun Gajah mengambil sempena peristiwa tahun berlakunya serangan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Habsyah terhadap Kota Makkah. Tempat Lahir : Di rumah datuk baginda iaitu Abdul Muttalib dan dinamakan sebagai Muhammad ( yang terpuji ) Nama Ayah : Abdullah bin Abdul Muttalib  Telah meninggal dunia semasa Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Nama Ibu : Aminah Binti Wahab  Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun,ibunya telah meninggal dunia. Keturunan : Bani Hasyim. 23. Terangkan keturunan Nabi Muhammad SAW ? Nabi berasal dari keturunan Qusai bin Kilab Qusai bin Kilab adalah pemimpin Arab Makkah selama 100 tahun sebelum kelahiran Muhammad SAW Kaabah dan Telaga Zam Zam juga dikuasai oleh Keluarga Muhammad SAW. Keluarga Nabi Muhammad SAW bijak dalam selok belok perniagaan dan urusan pentadbiran Makkah. 24. Senaraikan nama Moyang Nabi Muhammad SAW bermula daripada Qusai bin Kilab ? Qusai bin Kilab Abdul Manaf Hasyim ( keturunan Nabi Muhammad dirujuk kepada Hasyim , Bani Hasyim )
 • 7. 25. Senaraikan nama bapa saudara Nabi Muhammad ? Al-Haris Abu Talib Abu Lahab Abbas Hamzah. 26. Nyatakan Kehidupan Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Rasul ? Setelah beberapa hari dilahirkan,Nabi telah diserahkan kepada Halimatus Sa’diah untuk dipelihara dan disusui. Setelah kematian ibu ketika Nabi berusia 6 tahun, Nabi telah dipelihara oleh datuk baginda,iaitu Abdul Muttalib. Setelah kematian datuk baginda, baginda telah dipelihara oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib.  Abu Talib membela dan menyanyangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menggembala kambing kepunyaan bapa saudara,Abu Talib. Pengalaman dalam bidang perniagaan pula diperoleh ketika baginda 12 tahun, iaitu ketika mengikuti bapa saudaranya ke Syam (kawasan di Semenanjung Tanah Arab). Pada ketika itu, seorang pendeta Nasrani telah menyatakan kepada Abu Talib bahawa terdapat tanda-tanda kerasulan pada Nabi Muhammad SAW. Pendeta itu menasihati Abu Talib supaya segera membawa pulang Nabi ke Makkah kerana khuatir akan dibunuh oleh orang Yahudi. Ketika berusia 20 tahun, Nabi telah berdagang dan pernah berniaga berseorangan dan berkongsi dengan temannya. Nabi telah menjalankan perniagaan dengan Khadijah Binti Khuwailid setelah dicadangkan oleh bapa saudaranya,Abu Talib yang inginkan Nabi Muhammad mempunyai pekerjaan yang tetap. Abu Talib telah menemui Khadijah dan meminta supaya menerima Muhammad sebagai peniaga yang berurusan dengan Khadijah. Muhammad menjalankan perniagaan Khadijah dengan Maisarah iaitu hamba Khadijah. Sifat-sifat terpuji Muhammad bin Abdullah :  Kemuliaan budi pekerti  Amanah  Kebolehan baginda menjalankan perniagaan menyebabkan Khadijah menyerahkan modal yang besar kepada Muhammad.  Kebijaksanaan dan kelembutan tutur kata baginda
 • 8. Kepandaian baginda mengambil hati mereka yang berurusniaga dengannya menyebabkan baginda mendapatkan untung besar.  Kebijaksanaan dan kemuliaan budi pekerti membawa kepada perkahwinan Khadijah Binti Khuwailid dengan Muhammad.  Ketika itu , Muhammad berusia 25tahun manakala Khadijah berusia 40 tahun. 27. Nyatakan tentang Khadijah Binti Khuwailid ? Digelar Al-Thaharah (bersih) kerana menjauhi maksiat dan adat yang bertentangan dengan Islam Mempunyai anak bersama Muhammad  Zainab  Ruqaiyah  Umi Kalthum  Fatimah  Qasim  Abdullah  Ibrahim 28. Nyatakan tentang anak-anak Nabi Muhammad ? Kesemua putera Nabi telah meninggal dunia pada usia yang muda Fatimah telah berkahwin dengan Ali bin Abu Talib. 29. Terangkan Keperibadian Nabi Muhammad SAW ? Siddiq (berkata benar) – diakui semasa Nabi menyampaikan dakwah di Kota Makkah. Amanah (dipercayai) – Nabi dipercayai oleh Khadijah sehingga memberikan modal yang besar untuk berniaga Tabliq (menyampaikan) – Baginda menyampaikan dakwah bersungguh- sungguh setelah dilantik menjadi Rasul. Fatanah (bijaksana) 1) Nabi menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraisy yang berpunca tentang peristiwa meletakkan semula Hajar Aswad(batu hitam) ke tempat asalnya,iaitu di penjuru timur Kaabah kerana terjatuh semasa banjir yang melanda Kota Makkah.
 • 9. 2) Semasa Baginda memeterai Perjanjian Hudaibiyah pada 628M dengan Orang Arab Quraisy. Walaupun perjanjian itu berat sebelah,baginda menerimanya untuk menyebarkan Islam seterusnya. Al-Amin kerana baginda perkataan + perbuatan dipercayai dan tidak pernah berbohong. Pengasih dan Bertimbang-rasa terhadap orang tua dan kanak-kanak Membantu Isteri memasak Menampal baju yang koyak Melayan anak Membersihkan rumah Memberi pendidikan agama yang cukup kepada anak-anak. Mengamalkan cara hidup sederhana. Merendah diri – bergaul dengan semua lapisan masyarakat yang kaya mahupun miskin. Pemaaf – Semasa peristiwa pembukaan semula Kota Makkah,Nabi telah memaafkan dan membebaskan Orang Arab Quraisy yang menyerah diri. 30. Terangkan peristiwa peletakkan semula Hajar Aswad ? Banjir menyebabkan Hajar Aswad terjatuh dari posisi asalnya Timbul pertelingkahan antara kabilah-kabilah Arab Quraisy kerana masing-masing hendak meletakkan Hajar Aswad. Mereka bersepakat melantik Nabi Muhammad sebagai Hakim Jadi,Nabi telah meletakkan Hajar Aswad di atas rentangan kain serban. Wakil setiap kabilah memegang setiap bahagian tepi kain serban itu. Nabi Muhammad SAW sendiri meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Tindakan baginda membuat semua kabilah berpuas hati. 31. Terangkan tentang Hajar Aswad dan Kepentingannya ? Hajar Aswad telah berada di sisi Kaabah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Kedatangan Islam oleh Nabi Muhammad SAW tidak mengubah kedudukan Hajar Aswad. Kepentingan : Orang Islam yang bertawaf di Kaabah dianjurkan menghormati batu ini sama ada dengan mencium atau menyentuh atau memberi isyarat kepadanya. Walaubagaimanapun,mencium Hajar Aswad bukanlah perkara wajib dalam Islam.
 • 10. 32. Terangkan tentang Kerasulan Nabi Muhammad SAW ? Nabi Muhammad SAW berulang alik dan bertahannuth (mengasingkan diri untuk beribadat) kepada Allah di Gua Hirak. Baginda mendaki Puncak Bukit Nur dengan tabah dan sabar untuk mendapatkan tempat ibadat yang sunyi dan tenang. Baginda menyerahkan diri kepada Allah dan memikirkan cara untuk mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat disekelilingnya. Baginda menurut ajaran Nabi Ibrahim sebelum mendapat wahyu Gua Hirak terletak di Puncak Bukit Nur(Jabal Nur) di Utara Makkah dan mengambil jarak 6 kilometer dari Kota Makkah. Setelah 6 bulan beribadat, Pada 6 Ogos tahun 610 M bersamaan 17 Ramadhan, Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW menerusi Jibril. Pada ketika itu,Nabi berumur 40 tahun semasa baginda menerima wahyu. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ialah Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam supaya membaca. Wahyu kedua ialah Surah Al-Muddasir ayat 1-7 iaitu pengistiharan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW yang mewajibkan baginda sampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Pelantikan Nabi sebagai Rasulullah dianggap sebagai Rahmat kepada seluruh alam sejagat. 33. Mengapakah wahyu pertama yang memerintahkan manusia membaca adalah sangat penting ? Dapat menambahkan ilmu Melahirkan bangsa yang berilmu Mencapai kejayaan cemerlang dalam pelbagai bidang Meningkatkan tamadun Dapat membimbing masyarakat ke jalan yang benar.
 • 11. 34. Bagaimanakah Penyebaran Islam di Makkah ? Peringkat Pertama – secara RAHSIA  Selama 3 tahun  Ditujukan kepada ahli keluarga baginda,sahabat yang rapat,dan kaum kerabat baginda.  Mereka yang memeluk islam ialah :  Khadijah binti Khuwailid(isteri)  Ali bin Abu Talib (10 tahun)(sepupu)  Zaid bin Harithah (anak angkat)  Abu Bakar As-Siddiq  Uthman Bin Affan  Zubair Bin Awam  Al-Arqam bin Abu Arqam  Al-Arqam telah menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan Islam yang pertama di Makkah.  Kebanyakkan para sahabat yang mendapat bimbingan di rumahnya menjadi pemimpin kerajaan Islam  Rumahnya berkekalan menjadi rumah yang diwakafkan dan didiami anak- anak sehingga zaman Bani Umaiyah.  Ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW dan kejujuran para sahabat menyebabkan dakwah Islamiah mendapat sambutan.  Golongan bawahan dan Golongan atasan memeluk islam. Peringkat Kedua – Secara TERBUKA  Selama 10 tahun  Dakwah Islamiah dilakukan secara terbuka setelah mendapat wahyu daripada Allah.  Ditujukan kepada keluarga Abdul Muttalib setelah turunnya ayat al- quran yang memerintah Rasul supaya menyebarkan Islam kepada kaum kerabat Baginda.  Nabi Muhammad SAW mengadakan majlis ceramah untuk menerangkan tentang Islam di rumah Ali bin Abu Talib.  Ada menerima seruan baginda  Ada menolak seruan baginda terutamanya Abu Lahab,bapa saudara baginda.  Dakwah Islamiah kepada orang ramai pula dilakukan di Bukit Safa,Makkah setelah perintah Allah dalam Surah Al-Hijr ayat 94
 • 12. Kesemua ketua pentadbir Makkah hadir iaitu Bani Abdul Muttalib,Bani Zuhrah,Bani Tamim,Bani Makhzum dan Bani Asad.  Perbahasan berlaku di antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab yang menghina baginda dan penyampaian dakwah Islamiah terganggu. 35. Terangkan mengenai Abu Lahab ? Nama sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib Juga digelar sebagai Abu Jahal Bapa saudara Nabi yang menentang dakwah Islamiah Isteri Abu Lahab,Arwa binti Harb memberi sokongan kepada suami untuk menentang ajaran Islam. Allah menggambarkan balasan yang diterima oleh Abu Lahab dalam surah Al- Masad 36. Terangkan tentang Bukit Safa dimana dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai diadakan ? Tempat Siti Hajar,isteri Nabi Ibrahim berlari-lari sambil mencari air untuk anaknya,Nabi Ismail. Bukit Safa ini selain Bukit Marwah juga menjadi tempat umat islam mengerjakan sai’e ( rukun haji dan umrah ) 37. Apakah reaksi masyarakat Arab terhadap Islam ? 1) Menerima Islam  Ahli keluarga dan sahabat rapat baginda menerima Islam  Nabi telah menjalankan dakwah Islamiah secara rahsia pada peringkat pertama kerana :  Islam baru dikenali  Penganutnya masih sedikit  Mengelakkan penentangan yang memungkinkan asas Islam dihancurkan.  Penganut Islam pada peringkat awal ialah golongan hamba  Kerana ajaran Islam yang memberi layanan yang sama kepada semua manusia.  Walaupun diseksa dengan kejam,mereka tetap menerima Islam
 • 13. o Bilal bin Rabah – telah dijerut lehernya dengan tali oleh Umaiyah bin Khalaf. o Keluarga Yassir – dijemur di padang pasir sehingga Yassir dan isterinya Sumaiyah mati syahid. o Amir bin Fuhairah – diseksa menjadi gila. o Zunainah – diseksa oleh Abu Lahab sehingga menjadi buta.  Islam diterima oleh orang ramai kerana :  Kemurniaan Ajaran Islam  Kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah secara lemah-lembut dan berhikmah.  Nabi tidak memaksa tetapi memujuk mereka dengan anugerah akal yang dianugerahi Allah.  Nabi membandingkan akhlak masyarakat Jahiliah dengan akhlak yang disaran dalam Islam.  Nabi membaca Al-Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat  Memberi penerangan dan teladan yang baik  Menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya  Kesabaran dan Pengorbanan adalah kunci kejayaan Islam  Peribadi Muhammad SAW yang berakhlak mulia.  Mental,Fizikal,Emosi dan Rohani kunci kejayaan perkembangan Islam di Makkah. 2) Penentangan Terhadap Islam  Nabi dicemuh  Nabi diganggu semasa beribadat  Semasa baginda solat,benda-benda kotor diletakkan di tengguk baginda.  Ada yang mencuba untuk membunuh baginda.  Penentangan berlaku kerana :  Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan antara Arab Quraisy dengan Islam. Islam :: kepercayaan kepada Allah Maha Esa Arab Quraisy :: mempercayai dan mengamalkan amalan menyembah berhala dan animisme.  Persamaan taraf manusia  Konsep persaudaraan Islam bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka.  Amalan yang dikeji seperti mencuri dan menindas yang dilarang dalam Islam.
 • 14.  Dari segi politik,Orang Arab Quraisy salah anggap tentang tugas Nabi iaitu mereka khuatir terpaksa tunduk terhadap kepimpinan Nabi.  Dari segi Ekonomi,menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala yang merupakan sebahagian daripada aktiviti ekonomi mereka.  Penyair Arab Quraisy mengejek ajaran Islam menerusi puisi mereka.  Setelah gagal menggunakan kekerasan,mereka telah memujuk Nabi Muhammad SAW.  Mereka menawarkan kedudukan,wanita cantik dan harta. Namun baginda menolak.  Mereka melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad dan keluarga baginda selama 3 tahun.  Mereka menulis pernyataan tentang pemulauan itu dan menggantungkannya di Kaabah.  Walau bagaimanapun,Abu Talib membantu dan melindungi Nabi Muhammad SAW.  Golongan Islam yang kaya membantu golongan kurang berada.  Khadijah binti Khuwailid berkorban dan menyerahkan semua harta demi Islam.  Perjuangan seterusnya diteruskan oleh Aisyah,Ummu Salamah di Madinah. 38. Terangkan tentang Bilal bin Rabah ? Beliau ialah hamba kepada Umaiyah bin Khalaf yang berasal dari Habsyah Beliau telah diseksa dengan kejam :  Dijemur  Diselar dengan besi panas  Ditindih dadanya dengan batu Namun Bilal beriman hanya kepada Allah Abu Bakar telah membeli Bilal daripada Umaiyah semasa dia diseksa Bilal adalah muazzin pertama dalam Islam
 • 15. 39. Apakah bentuk pemulauan yang telah dilakukan ? Arab Quraisy tidak menjalankan aktiviti jual beli dengan keluarga Nabi Muhammad SAW Mereka tidak menghulurkan bantuan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW Mereka tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi Muhammad SAW 40. Terangkan mengenai Aisyah ? Nama : Aisyah binti Abu Bakar Isteri Muhammad SAW Bijak Kuat Ingatan Pengetahuan mendalam tentang Islam Sumber rujukan bagi orang islam tentang hukum-hukum Islam 41. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah ? Membenarkan orang islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. Penghijrahan pertama dalam Islam. Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah merancang ke Taif untuk menyebarkan Islam namun tidak berkesan. Nabi tidak berhijrah ke Habsyah kerana ingin menumpukan perhatian terhadap penyebaran Islam dan menjaga keselamatan orang Islam yang tidak berhijrah. Nabi berhijrah ke Madinah selepas menerima perintah Allah ke Madinah. Nabi sabar,cekal dan tabah semasa berdakwah adalah punca Islam bertahan di Madinah dan Makkah