Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Descripció Autenticant

977 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Descripció Autenticant

 1. 1. LA DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT Descripció autenticant
 2. 2. PER QUÈ DESCRIURE? <ul><li>Per saber què és. </li></ul><ul><li>Per saber-ne més. </li></ul><ul><li>Per saber-ho tot (o el màxim possible). </li></ul><ul><li>Per poder-ho utilitzar (usabilitat). </li></ul><ul><li>Per poder-ho cercar (accessibilitat). </li></ul><ul><li>Perquè arribi a tothom (estandarització). </li></ul><ul><li>Perquè s’ha de fer (la nostra feina). </li></ul><ul><li>Per a garantir l’autenticitat dels documents. </li></ul>
 3. 3. SISTEMES <ul><li>Descripció arxivística. </li></ul><ul><li>Descripció diplomàtica. </li></ul><ul><li>Descripció autenticant. </li></ul>
 4. 4. DESCRIPCIÓ AUTENTICANT LA NOVA
 5. 5. AUTENTICAR E-DOCS <ul><li>El document no és autèntic perquè sí. </li></ul><ul><li>El document no és autèntic per una forma determinada. </li></ul><ul><li>Autenticitat: propietat essencial. </li></ul><ul><li>Autenticitat en entorns electrònics: cal demostrar-la i preservar-la. </li></ul><ul><li>Ho podria fer la llei, però de moment no s’ha mostrat capacitada per a fer-ho. Hi ha molta inseguretat (inherent a les relacions socials). </li></ul>
 6. 6. AUTENTICAR E-DOCS <ul><li>De quina manera? Amb una descripció diplomàtica avançada. </li></ul><ul><li>Amb quina actitud? Presa de posició activa davant dels documents en fase activa, que repercutirà en les posteriors fases. </li></ul>
 7. 7. QUÈ CAL AUTENTICAR? <ul><li>El document electrònic, és a dir: </li></ul><ul><ul><li>El Contingut. </li></ul></ul><ul><ul><li>La Representació Documental (Estructura). </li></ul></ul><ul><ul><li>El Context. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les propietats essencials dels documents: Autenticitat, Fiabilitat, Identitat, Integritat, Accessibilitat i Usabilitat. </li></ul></ul><ul><li>Elements representats en unitats i entitats. </li></ul>
 8. 8. QUÈ CAL AUTENTICAR? <ul><li>UNITATS DOCUMENTALS: </li></ul><ul><li>Unitat Documental Simple. </li></ul><ul><li>UDS dins de UDC. </li></ul><ul><li>Unitat Documental Composta. </li></ul>
 9. 9. QUÈ CAL AUTENTICAR? <ul><li>UNITATS DE VALIDACIÓ: </li></ul><ul><li>Signatura Digital. </li></ul><ul><li>Perfil documental. </li></ul>
 10. 10. QUÈ CAL AUTENTICAR? <ul><li>NO SÓN UNITATS, SÓN ENTITATS: </li></ul><ul><li>Agents </li></ul><ul><li>Relacions. </li></ul><ul><li>Esdeveniments. </li></ul>
 11. 11. PERFIL DOCUMENTAL
 12. 12. COM AUTENTICAR? <ul><li>Signatura electrònica. </li></ul><ul><li>Una Preservació Segura. </li></ul><ul><li>Esquema de metadades (Perfil documental). </li></ul>
 13. 13. METADADES: QUÈ SÓN? <ul><li>Dades sobre dades. ( feble ) </li></ul><ul><li>Prové del grec meta- : “una dada al costat, després, entre o amb una dada”. ( ambigu ) </li></ul><ul><li>ISO 15489-1: “dades que descriuen el context, el contingut i l’estructura dels documents, i la gestió d’aquests en el decurs del temps”. (objectiu de preservació, només? ) </li></ul>
 14. 14. METADADES: QUÈ SÓN? <ul><li>Eva Méndez: “Dades que descriuen els atributs d’un recurs, caracteritzen les seves relacions, suporten la seva recuperació, la seva gestió i el seu ús efectiu, i existeixen en un context estrictament electrònic”. (atribut; entorn electrònic; multifunció). </li></ul>
 15. 15. METADADES: QUÈ SÓN? <ul><li>Metadada: el nom de l’atribut. </li></ul><ul><li>Atribut: l’explicació de la metadada. </li></ul><ul><li>Multifunció: serveixen per moltes coses i com el context, cal determinar molt bé quin és l’objectiu de la seva implantació. </li></ul>
 16. 16. PERQUÈ FER-HO? <ul><li>Descriure: Contingut, Context i Estructura. </li></ul><ul><li>Preservar: a curt, mitjà i llarg termini. </li></ul><ul><li>Autenticar: preservar un contingut i una representació autèntica a curt, mitjà i llarg termini. </li></ul>
 17. 17. COM FER-HO? <ul><li>Definir un vocabulari (esquema, set , conjunt) de metadades. </li></ul><ul><li>Definir l’ objectiu d’aquest esquema. </li></ul><ul><li>Disposar-lo associat al document en el que s’anomena Perfil Documental . </li></ul><ul><li>Utilitzar el llenguatge de marca XML. </li></ul>

×