COM ES FA UN QUADRE DE
SEGURETAT I ACCÉS?
L’experiència de l’Ajuntament de
Terrassa
Laura Orenga i Gaya, Entitat Autònoma ...
MARC VIGENT DE LA SEGURETAT
Legislació, Normatives i Esquemes Actius
LLEI 11/2007
• Seguretat jurídica.
• Seguretat dels sistemes.
• Seguretat en la implantació i utilització dels
mitjans ele...
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT
• Sistema de información: Conjunto organizado
de recursos para que la información se pueda
r...
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT
• Los sistemas de información prestarán sus
servicios y custodiarán la información de
acuerd...
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT
• Seguridad de las redes y de la información: Es
la capacidad de las redes o de los sistemas...
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT
• Sistema de gestión de la seguridad de la
información (SGSI): Sistema de gestión que, basad...
NORMATIVES
• La sèrie de normes ISO 27000: Sistemes de
Gestió de la Seguretat de la Informació.
• ISO 27001 – ISO 27037.
•...
9
ESQUEMES ACTIUS
• Esquemes de seguretat de Gestors Documentals.
• Esquema de seguretat d’unitats de xarxa corporatives.
• ...
ESQUEMA DE SEGURETAT
Estructura de la seguretat
ESQUEMA DE SEGURETAT
• Esquema: Un conjunt de principis i
requisits establerts per una política de
seguretat adreçada a l’...
MODEL DE SEGURETAT
• Model: Sistema estratègic de gestió
integrada que coordina els règims de
seguretat i accés a la docum...
MODEL DE SEGURETAT INTERN
• Intern: Model orientat a aportar
seguretat i control en la fase de
producció documental i en l...
MODEL DE SEGURETAT EXTERN
• Extern: Model orientat a aportar
seguretat i control en la fase de
notificació documental, a l...
UN MODEL DE SEGURETAT INTERN
De què s’ocupa?
17
18
ELS INSTRUMENTS D’UN MODEL DE
SEGURETAT INTERN
Què necessitem?
DOCUMENT DE SEGURETAT
• Definició: Derivat de la Llei de Protecció de Dades és
l’instrument que defineix l’ús i les mesure...
DOCUMENT DE SEGURETAT
• Quadre de Responsabilitats: Comissió de Seguretat,
Administració de Seguretat de Dades, Responsabl...
DOCUMENT DE SEGURETAT
• Quadre de Mesures de Control: Necessitat d’un protocol
per a sol·licitar la consulta dels fitxers ...
ORGANIGRAMA ORGÀNIC
• Definició: Plantilla de treballador de l’ens i la
seva distribució en unitats administratives.
• Tip...
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
• Definició: Quadre de competències associades
a persones o unitats administratives.
• Instrument in...
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
• Quadre de classificació corporatiu, amb
identificació clara de les categories físiques
d’aquest ...
QUADRE DE SEGURETAT I ACCÉS
• Instrument que posa en relació les sèries i subsèries
d’un quadre de classificació, amb un e...
ELEMENTS CONSTITUTIUS D’UN
QUADRE DE SEGURETAT
Què hem de considerar?
28
RÈGIM DE SEGURETAT
• Règim de Seguretat: Conjunt de mesures
de control aplicades a uns agents que, en
funció de competènci...
ELEMENTS CONSTITUTIUS
• Elements derivats de l’Organigrama orgànic i del funcional:
– Àrees funcionals d’usuaris.
– Grups ...
ÀREES FUNCIONALS D’USUARIS
• Definició: Conjunt de persones que
produeixen documents a l’interior d’una
unitat administrat...
GRUPS FUNCIONALS D’USUARIS
• Definició: Conjunt de persones que a
l’interior d’una unitat administrativa realitzen
un segu...
GRUPS DOCUMENTALS DE
SEGURETAT
• Definició: Conjunt de documents als quals se’ls
apliquen un seguit de mesures de segureta...
CONJUNT DE ROLS
• Definició: Personalitat que adquireix cada
usuari a l’interior del sistema.
• Gestor Documental (Admin)....
CONJUNT DE PERMISOS
• Definició: Possibilitats que té cada usuari dins
del sistema.
• Llegir (Read).
• Escriure i Modifica...
CONJUNT D’ACCIONS
• Definició:
• Tipologies segons MoReq:
36
EXEMPLE DE QUADRE DE
SEGURETAT
Com pot ser?
38
ELEMENTS CONSTITUTIUS D’UN
QUADRE D’ACCÉS
Què hem de considerar?
40
REGULAR L’ACCÉS?
• Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés,
avaluació i tria de documents.
• Qualsevol iniciativa en r...
RÈGIM D’ACCÉS
• Accés1
: El dret democràtic d’una persona a
accedir a una determinada informació.
• Règim d’Accés1
: Règim...
RÈGIM D’ACCÉS
• Accés2
: La possibilitat o l’acció de disposar
d’una informació existent en un fitxer
(document electrònic...
RÈGIM D’ACCÉS
• Accessibilitat1
: Propietat essencial del
document determinada per la seva capacitat
per ser usable i disp...
ACCÉS SEGONS LA GESTIÓ DOCUMENTAL
Accés:
“En un context de gestió documental, l’accés és
la capacitat de poder cercar i us...
ACCÉS SEGONS LA LEGISLACIÓ
• L’accés dels ciutadans a la documentació
pública és un dret reconegut a la Constitució i
regu...
PERMETRE L’ACCÉS
• Per tal de garantir un ús pertinent de la
documentació i la protecció de les dades que
aquesta conté ca...
OBJECTIUS DEL QUADRE D’ACCÉS
• Associar a cada sèrie documental el Nivell de
Protecció de Dades.
• Definir per a cada fase...
CONCEPTES CLAU
• Nivell de Protecció de Dades.
• Règim d’Accés als Documents.
• Terminis de restricció: fases d’arxiu.
• L...
NIVELL DE PROTECCIÓ DE DADES
Les dades
50
RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
• Dades personals: Dades que conjuntades amb
d’altres poden aportar informació relat...
NIVELL PROTECCIÓ DADES
• Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de Caràcter Personal.
• Determina el tipus de dades s...
NIVELL PROTECCIÓ DADES
• Bàsic:
o Tots els fitxers que contenen dades personals
• Mitjà:
o Infraccions administratives o p...
NIVELL PROTECCIÓ DADES
Dificultats per aplicar la llei:
• No descriu els nivells, només indica a quines
possibles dades po...
NIVELL PROTECCIÓ DADES
Fitxer:
“Conjunt organitzat de dades de caràcter
personal que permeti l’accés a les dades
d’acord a...
NIVELL PROTECCIÓ DADES
• Fitxer= unitat documental composta.
• Els fitxers i els Nivells de Protecció de Dades
associats e...
NIVELL PROTECCIÓ DADES
• La majoria de sèries però, no tenen
correspondència amb cap fitxer.
• Per a aquestes sèries, s’ha...
RÈGIM D’ACCÉS
Les sèries documentals
58
RÈGIM D’ACCÉS
Per fases del cicle de vida:
• Es defineix en base al Nivell de Protecció de
Dades i a la legislació que l’a...
ACCÉS: FASE ACTIVA
• Per defecte, són restringits.
• Es regula pels articles 37/2-3 i 35 de la Llei
30/92 de Procediment A...
ACCÉS: FASE ACTIVA
• En el cas de contenir informació que
possibilite exercir drets a tercers que
acrediten interès legíti...
ACCÉS: FASE ACTIVA
62
ACCÉS: FASE SEMIACTIVA
• Fase activa: 5 als 15 anys.
• Les sèries amb un NPD bàsic = Oberts.
• Excepte expedients nominals...
ACCÉS: FASE SEMIACTIVA
• Art. 36 de la Llei 10/2001 d’Arxius i
Documents
o Si no hi ha dades que afecten a l’honor, intimi...
ACCÉS: FASE SEMIACTIVA
• Sèries amb un NPD mitjà i sense referència
legislativa:
o Oberts. Restricció mediada a les dades
...
ACCÉS: FASE SEMIACTIVA
• Sèries amb un NPD mitjà i amb referència a
l’art. 36 LAD
o Restricció mediada a les dades i al do...
ACCÉS: FASE SEMIACTIVA
• Sèries amb un NPD alt i sense referència
legislativa
o Obert. Restricció mediada a les dades
o Pr...
ACCÉS: FASE SEMIACTIVA
• Sèries amb un NPD alt i amb referència a l’art.
36 LAD
o Restricció mediada a les dades i al docu...
ACCÉS: FASE SEMIACTIVA
69
ACCÉS: FASE INACTIVA
• Sèries amb un NPD bàsic = Obert
• Sèries amb un NPD mitjà = Obert
• Sèries amb un NPD alt=Restringi...
ACCÉS: FASE INACTIVA
71
REPRODUIR DOCUMENTS
Permisos d’ús sobre les sèries documentals
72
REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS
• Fase activa i semiactiva: no hi ha reproducció?
• Fase inactiva:
o Documents amb drets d’autor:...
MÈTODE D’ELABORACIÓ DEL
QUADRE
Com fer les coses
74
PROBLEMES DEL MÈTODE
• NPD sovint excessius o massa bàsics.
• Dins d’una sèrie amb un NPD determinat
poden haver expedient...
PROBLEMES DEL MÈTODE
Qüestions per resoldre:
• Implantació del quadre en un gestor
documental.
• Sèries que es troben a le...
PROBLEMES DEL MÈTODE
Reflexió:
A nivell d’accés en la majoria dels casos hi haurà
mediació, des del moment en què la
docum...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Com es fa un Quadre de Seguretat i Accés?

2.963 visualizaciones

Publicado el

Material docent del curs realitzat els dies 10 i 17 de novembre a Tarragona i Barcelona, respectivament. Aquest s'ha dut a terme gràcies a l'Associació d'Arxivers de Catalunya. La participació ha de estat de 41 persones.

Publicado en: Educación, Tecnología
0 comentarios
2 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.963
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
193
Acciones
Compartido
0
Descargas
77
Comentarios
0
Recomendaciones
2
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Com es fa un Quadre de Seguretat i Accés?

 1. 1. COM ES FA UN QUADRE DE SEGURETAT I ACCÉS? L’experiència de l’Ajuntament de Terrassa Laura Orenga i Gaya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions. Joan Soler i Jiménez, Arxiu Històric de Terrassa. Novembre de 2010
 2. 2. MARC VIGENT DE LA SEGURETAT Legislació, Normatives i Esquemes Actius
 3. 3. LLEI 11/2007 • Seguretat jurídica. • Seguretat dels sistemes. • Seguretat en la implantació i utilització dels mitjans electrònics i no electrònics. • Seguretat i confidencialitat de les dades. • Seguretat de l’entorn tancat de comunicacions. • Esquema Nacional de Seguretat. 3
 4. 4. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT • Sistema de información: Conjunto organizado de recursos para que la información se pueda recoger, almacenar, procesar o tratar, mantener, usar, compartir, distribuir, poner a disposición, presentar o transmitir. • La raó de ser d’un Sistema d’Informació és l’accés a allò que gestiona. 4
 5. 5. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT • Los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que la información pueda llegar al conocimiento de personas no autorizadas. 5
 6. 6. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT • Seguridad de las redes y de la información: Es la capacidad de las redes o de los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. 6
 7. 7. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT • Sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI): Sistema de gestión que, basado en el estudio de los riesgos, se establece para crear, implementar, hacer funcionar, supervisar, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información. El sistema de gestión incluye la estructura organizativa, las políticas, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. 7
 8. 8. NORMATIVES • La sèrie de normes ISO 27000: Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació. • ISO 27001 – ISO 27037. • Adreçades a un Sistema marc de Gestió de la Seguretat, del qual el Quadre de Seguretat n’és només un element. • http://www.iso27000.es/iso27000.html 8
 9. 9. 9
 10. 10. ESQUEMES ACTIUS • Esquemes de seguretat de Gestors Documentals. • Esquema de seguretat d’unitats de xarxa corporatives. • Esquema de seguretat aplicats a documentació en paper. • Tot són experiències pràctiques. • El de Terrassa és un més. Cada esquema s’ha d’adaptar a la seva realitat. Els estàndards inspiren, però no són mai aplicables cent per cent. A no ser que la seva certificació sigui necessària. 10
 11. 11. ESQUEMA DE SEGURETAT Estructura de la seguretat
 12. 12. ESQUEMA DE SEGURETAT • Esquema: Un conjunt de principis i requisits establerts per una política de seguretat adreçada a l’utilització de mitjans electrònics mitjançant una adequada protecció de la informació. 12
 13. 13. MODEL DE SEGURETAT • Model: Sistema estratègic de gestió integrada que coordina els règims de seguretat i accés a la documentació, amb les necessitats de protecció de dades personals. • Security Plan. 13
 14. 14. MODEL DE SEGURETAT INTERN • Intern: Model orientat a aportar seguretat i control en la fase de producció documental i en la fase activa de vigència administrativa d’aquesta documentació. 14
 15. 15. MODEL DE SEGURETAT EXTERN • Extern: Model orientat a aportar seguretat i control en la fase de notificació documental, a la fase activa de vigència administrativa d’aquesta documentació i a l’acompliment de la llei 11/2007 d’accés dels ciutadans a l’Administració Electrònica. 15
 16. 16. UN MODEL DE SEGURETAT INTERN De què s’ocupa?
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. ELS INSTRUMENTS D’UN MODEL DE SEGURETAT INTERN Què necessitem?
 20. 20. DOCUMENT DE SEGURETAT • Definició: Derivat de la Llei de Protecció de Dades és l’instrument que defineix l’ús i les mesures de control de l’accés a les dades de caràcter personal. • Funció original: Definir els components i els processos necessaris per acomplir amb la legislació vigent en l’àmbit de la seguretat de les dades de caràcter personal, així com definir els principals requisits de protecció dels mitjans físics que continguin dades d’aquest caràcter. • És un document que ha de ser reorientat: No s’ocupa de documents! 20
 21. 21. DOCUMENT DE SEGURETAT • Quadre de Responsabilitats: Comissió de Seguretat, Administració de Seguretat de Dades, Responsable del tractament de Dades, Servei d’Atenció a l’Usuari. • Quadre de Riscos: Control i gestió de les anomenades “incidències de seguretat i protecció de dades”, enteses, com a qualsevol succés que provoqui o pugui provocar tant una incidència del sistema (ja sigui de maquinari o de programari) com una vulneració de la confidencialitat i/o salvaguarda de les dades de caràcter personal. 21
 22. 22. DOCUMENT DE SEGURETAT • Quadre de Mesures de Control: Necessitat d’un protocol per a sol·licitar la consulta dels fitxers amb dades de caràcter personal que ha estat regulat pel “Procediment de petició interna de dades de caràcter personal.” Manera en què es recolliran les dades i la manera en què es gestionarà l’accés, la rectificació i la cancel·lació d’aquestes, amb un protocol ben exposat i clar. • Auditories: Manera en què s’executaran les auditories pertinents de seguretat de dades. 22
 23. 23. ORGANIGRAMA ORGÀNIC • Definició: Plantilla de treballador de l’ens i la seva distribució en unitats administratives. • Tipologies: orgànic o polític. • Instrument informàtic de gestió: LDAP o Active Directory. 23
 24. 24. ORGANIGRAMA FUNCIONAL • Definició: Quadre de competències associades a persones o unitats administratives. • Instrument informàtic de gestió: LDAP o Active Directory, o un Gestor Documental. 24
 25. 25. QUADRE DE CLASSIFICACIÓ • Quadre de classificació corporatiu, amb identificació clara de les categories físiques d’aquest en sèries i subsèries. • És l’instrument de permet associar mesures a documents. Sense objecte d’aplicació, no hi ha mesures possibles. Aquest era un dels problemes del Document de Seguretat. 25
 26. 26. QUADRE DE SEGURETAT I ACCÉS • Instrument que posa en relació les sèries i subsèries d’un quadre de classificació, amb un esquema que defineix el control d’accés i modificació dels documents d’un sistema. • Estableix una relació entre un règim d’accés, un règim de seguretat i un règim de protecció de dades, amb entitats documentals. • Quadre de seguretat: control i responsabilitats. • Quadre d’accés: restricció i informació. 26
 27. 27. ELEMENTS CONSTITUTIUS D’UN QUADRE DE SEGURETAT Què hem de considerar?
 28. 28. 28
 29. 29. RÈGIM DE SEGURETAT • Règim de Seguretat: Conjunt de mesures de control aplicades a uns agents que, en funció de competències determinades, consulten i fan documents a l’interior d’un entorn de producció documental. 29
 30. 30. ELEMENTS CONSTITUTIUS • Elements derivats de l’Organigrama orgànic i del funcional: – Àrees funcionals d’usuaris. – Grups funcionals d’usuaris. • Elements derivats del Quadre de Classificació: – Grups documentals de seguretat (Sèries i Subsèries). • Elements derivats del Règim de Seguretat: – Conjunt de Rols. – Conjunt de Permisos. – Conjunt d’Accions. 30
 31. 31. ÀREES FUNCIONALS D’USUARIS • Definició: Conjunt de persones que produeixen documents a l’interior d’una unitat administrativa. Un departament, una unitat, un grup de treball, etc. Hi ha un cap visible que esdevé el responsable de l’àrea funcional. 31
 32. 32. GRUPS FUNCIONALS D’USUARIS • Definició: Conjunt de persones que a l’interior d’una unitat administrativa realitzen un seguit de funcions determinades. No cal un cap visible com a grup. 32
 33. 33. GRUPS DOCUMENTALS DE SEGURETAT • Definició: Conjunt de documents als quals se’ls apliquen un seguit de mesures de seguretat i control d’accés. • Tipologies: Sèries i Subsèries del Quadre de Classificació Corporatiu. Sempre han de ser categories físiques. • Aclariment terminològic: Com a grups de seguretat molts informàtics entenen els grups d’usuaris!!! 33
 34. 34. CONJUNT DE ROLS • Definició: Personalitat que adquireix cada usuari a l’interior del sistema. • Gestor Documental (Admin). • Agent productor (Contributor). • Convidat (Guest). • Administrador de permisos (System Admin). • Subadministrador de permisos (Sub-admin). 34
 35. 35. CONJUNT DE PERMISOS • Definició: Possibilitats que té cada usuari dins del sistema. • Llegir (Read). • Escriure i Modificar (Write). • Esborrar i Eliminar (Delete). • Administrar els permisos (Admin). 35
 36. 36. CONJUNT D’ACCIONS • Definició: • Tipologies segons MoReq: 36
 37. 37. EXEMPLE DE QUADRE DE SEGURETAT Com pot ser?
 38. 38. 38
 39. 39. ELEMENTS CONSTITUTIUS D’UN QUADRE D’ACCÉS Què hem de considerar?
 40. 40. 40
 41. 41. REGULAR L’ACCÉS? • Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. • Qualsevol iniciativa en relació a l’accés als documents ha de ser comunicada a la CNAATD. 41
 42. 42. RÈGIM D’ACCÉS • Accés1 : El dret democràtic d’una persona a accedir a una determinada informació. • Règim d’Accés1 : Règim que regula el grau d’accés a la informació que poden gaudir les persones físiques i jurídiques. 42
 43. 43. RÈGIM D’ACCÉS • Accés2 : La possibilitat o l’acció de disposar d’una informació existent en un fitxer (document electrònic). • Règim d’Accés2 : Mesures de control de seguretat. 43
 44. 44. RÈGIM D’ACCÉS • Accessibilitat1 : Propietat essencial del document determinada per la seva capacitat per ser usable i disponible amb plena integritat. • Accessibilitat1.1 : La capacitat per ser usable i disponible amb el mínim de barreres possibles (adreçat a col·lectius amb minusvalies i associat a entorns web). 44
 45. 45. ACCÉS SEGONS LA GESTIÓ DOCUMENTAL Accés: “En un context de gestió documental, l’accés és la capacitat de poder cercar i usar documentació i dades produïdes per un organisme.” 45
 46. 46. ACCÉS SEGONS LA LEGISLACIÓ • L’accés dels ciutadans a la documentació pública és un dret reconegut a la Constitució i regulat per la Llei 30/92 de Procediment Administratiu i per la Llei 10/2007, d’Arxius i Documents. • La legislació deixa un ampli marge per a la concreció de les bases que regulen l’accés als documents. 46
 47. 47. PERMETRE L’ACCÉS • Per tal de garantir un ús pertinent de la documentació i la protecció de les dades que aquesta conté cal establir uns criteris que autoritzen o deneguin l’accés. • Règim d’accés: – Obert – Restringit – Restricció mediada a les dades i/o als documents 47
 48. 48. OBJECTIUS DEL QUADRE D’ACCÉS • Associar a cada sèrie documental el Nivell de Protecció de Dades. • Definir per a cada fase del cicle de vida el règim d’accés. 48
 49. 49. CONCEPTES CLAU • Nivell de Protecció de Dades. • Règim d’Accés als Documents. • Terminis de restricció: fases d’arxiu. • La reproducció de documents. 49
 50. 50. NIVELL DE PROTECCIÓ DE DADES Les dades 50
 51. 51. RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS • Dades personals: Dades que conjuntades amb d’altres poden aportar informació relativa a la intimitat i a altres aspectes relacionats amb l’individu que requereixen una protecció especial i no són de difusió lliure. • Protecció: Especificació del Règim d’Accés1 i de les mesures de control que cal aplicar en funció de l’existència o no d’aquest tipus de dades. 51
 52. 52. NIVELL PROTECCIÓ DADES • Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. • Determina el tipus de dades sobre els que cal establir mesures de seguretat. • Aplicar mesures de seguretat = Regular l’accés. 52
 53. 53. NIVELL PROTECCIÓ DADES • Bàsic: o Tots els fitxers que contenen dades personals • Mitjà: o Infraccions administratives o penals o Hisenda pública o Serveis financers o Dades d’avaluació de la personalitat • Alt: o Ideologia, afiliació sindical, creences, religió o Origen racial, salut, vida sexual o Fitxers policials amb dades obtingudes sense consentiment 53
 54. 54. NIVELL PROTECCIÓ DADES Dificultats per aplicar la llei: • No descriu els nivells, només indica a quines possibles dades pot fer referència. • Parla de protecció de dades però no preveu quines són les mesures de seguretat que cal adoptar per a fer efectiva aquesta protecció. • Fa referència a l’accés i protecció de fitxers de dades, en cap cas a documents concrets ni a tipologies documentals. 54
 55. 55. NIVELL PROTECCIÓ DADES Fitxer: “Conjunt organitzat de dades de caràcter personal que permeti l’accés a les dades d’acord amb uns criteris determinats, siga quina siga la forma o modalitat de la seua creació, emmagatzematge, organització i accés.” 55
 56. 56. NIVELL PROTECCIÓ DADES • Fitxer= unitat documental composta. • Els fitxers i els Nivells de Protecció de Dades associats es comuniquen a l’Agencia de Protecció de Dades. • En els casos en que un fitxer es correspon amb una sèrie documental, s’ha associat el Nivell de Protecció de Dades de manera directa. 56
 57. 57. NIVELL PROTECCIÓ DADES • La majoria de sèries però, no tenen correspondència amb cap fitxer. • Per a aquestes sèries, s’ha associat el Nivell de Protecció de Dades en base a l’anàlisi de les dades què cada sèrie pot contenir. 57
 58. 58. RÈGIM D’ACCÉS Les sèries documentals 58
 59. 59. RÈGIM D’ACCÉS Per fases del cicle de vida: • Es defineix en base al Nivell de Protecció de Dades i a la legislació que l’afecta. • En cap cas s’aplica a nivells conceptuals del QdC, sinó sobre les categories físiques: sèries i subsèries. 59
 60. 60. ACCÉS: FASE ACTIVA • Per defecte, són restringits. • Es regula pels articles 37/2-3 i 35 de la Llei 30/92 de Procediment Administratiu. • Accés restringit als documents i a les dades excepte a les persones interessades. 60
 61. 61. ACCÉS: FASE ACTIVA • En el cas de contenir informació que possibilite exercir drets a tercers que acrediten interès legítim i directe aquests també hi tindran accés. • Els documents la funció dels quals és la seua difusió, són públics i, per tant, accessibles des del moment en què es creuen s’han definit com oberts. 61
 62. 62. ACCÉS: FASE ACTIVA 62
 63. 63. ACCÉS: FASE SEMIACTIVA • Fase activa: 5 als 15 anys. • Les sèries amb un NPD bàsic = Oberts. • Excepte expedients nominals = Restringits. • En aquest casos s’aplica l’article 36 de la Llei 10/2001 d’Arxius i Documents. 63
 64. 64. ACCÉS: FASE SEMIACTIVA • Art. 36 de la Llei 10/2001 d’Arxius i Documents o Si no hi ha dades que afecten a l’honor, intimitat i imatge de les persones, 30 anys o Dades que afecten a l’honor, intimitat i imatge de les persones: oNomés amb el consentiment del titular oSi és mort, 25 anys des de la mort oSi no sabem la data de la mort, 50 anys des de la producció del document 64
 65. 65. ACCÉS: FASE SEMIACTIVA • Sèries amb un NPD mitjà i sense referència legislativa: o Oberts. Restricció mediada a les dades o Protocol de mediació: objectiu de la consulta per tal d’aplicar mesures de restricció determinades. 65
 66. 66. ACCÉS: FASE SEMIACTIVA • Sèries amb un NPD mitjà i amb referència a l’art. 36 LAD o Restricció mediada a les dades i al document o Protocol de mediació oPetició per escrit oConsentiment del titular oSense consentiment, 25 o 50 anys oPossibilitat d’accés garantint la preservació de les dades. 66
 67. 67. ACCÉS: FASE SEMIACTIVA • Sèries amb un NPD alt i sense referència legislativa o Obert. Restricció mediada a les dades o Protocol de mediació oPetició per escrit oA criteri de l’arxiver valorar la sensibilitat de les dades per aplicar mesures de restricció adients per l’accés al document oPossibilitat d’aplicar el 36? 67
 68. 68. ACCÉS: FASE SEMIACTIVA • Sèries amb un NPD alt i amb referència a l’art. 36 LAD o Restricció mediada a les dades i al document o Protocol de mediació oPetició per escrit oConsentiment del titular oSense consentiment, 25 o 50 anys. 68
 69. 69. ACCÉS: FASE SEMIACTIVA 69
 70. 70. ACCÉS: FASE INACTIVA • Sèries amb un NPD bàsic = Obert • Sèries amb un NPD mitjà = Obert • Sèries amb un NPD alt=Restringit per terminis 70
 71. 71. ACCÉS: FASE INACTIVA 71
 72. 72. REPRODUIR DOCUMENTS Permisos d’ús sobre les sèries documentals 72
 73. 73. REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS • Fase activa i semiactiva: no hi ha reproducció? • Fase inactiva: o Documents amb drets d’autor: Llei 23/2006, Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. o Documents de domini públic: reproducció controlada per aquells documents que, en fase inactiva l’accés siga restringit. 73
 74. 74. MÈTODE D’ELABORACIÓ DEL QUADRE Com fer les coses 74
 75. 75. PROBLEMES DEL MÈTODE • NPD sovint excessius o massa bàsics. • Dins d’una sèrie amb un NPD determinat poden haver expedients i fins i tot documents, amb un NPD diferent al de la resta de la sèrie. 75
 76. 76. PROBLEMES DEL MÈTODE Qüestions per resoldre: • Implantació del quadre en un gestor documental. • Sèries que es troben a les aplicacions corporatives i altres sistemes d’informació. 76
 77. 77. PROBLEMES DEL MÈTODE Reflexió: A nivell d’accés en la majoria dels casos hi haurà mediació, des del moment en què la documentació s’ha de preparar per a servir siga en paper o en format electrònic. 77

×