Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Kakayahang pangkomunikatibo

 1. Kakayahang Pangkomunikatibo
 2. • Sa pagtuturo at pagkatuto ng wika hindi sapat na alam ang tuntuning pang- gramatika. • Ang pangunahing layunin sa pagtuturo ng wika ay magamit ito ng wasto sa mga angkop na sitwasyon, maipahatid ang tamang mensahe at magkaunawaan ng lubos ang dalawang taong nag-uusap.
 3. Kakayahang Komunikatibo o Communicative Competence
 4. Ano ba ang kakayahang pangkomunikatibo?
 5. Kakayahang Pangkomunikatibo • Nagmula ito sa isang linguist, sociolinguist, anthropologist, at folklorist mula sa Portland Oregon na si Dell Hymes (1966)
 6. • Nilinang nila ni John J. Gumperz ang konseptong ito bilang tugon sa kakayahang lingguwistika. Kakayahang Pangkomunikatibo
 7. • Bilang reaksyon sa kakayahang lingguwistika (lingguistic competence) ni Noam Chomsky noong 1965. Kakayahang Pangkomunikatibo
 8. • Ayon kay Hymes sa nagsasalita ay hindi sapat ang magkaroon ng kakayahang lingguwistika upang epektibong makipagtalastasan gamit ang wika. Kakayahang Pangkomunikatibo
 9. • Nararapat din niyang malaman ang paraan ng paggamit nito Kakayahang Pangkomunikatibo
 10. Ano ang kakayahang gramatikal?
 11. Kakayahang Gramatikal • Ayon kina Canale at Swain, ito ay ang pag-unawa at paggamit sa kasanayan sa ponolohiya, morpolohiya, sintaks, semantika, gayundin ang mga tuntuning pang-ortograpiya.
 12. • Ang komponent na ito ay magbibigay kakayahan sa taong nagsasalita upang magamit ang kaalamn at kasanayan sa pag- unawa at pagpapahayag sa literal na kahulugan ng mga salita. Kakayahang Gramatikal
 13. Mungkahing Komponent ng Kakayahang Lingguwistiko o Kakayahang Gramatikal (Celce- Murcia, Dornyei, at Thurell – 1995)
 14. Sintaks-pagsasama ng mga salita upang makabuo ng pangungusap na may kahulugan. • Estraktura ng pangungusap • Tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita • Uri ng pangungusap ayon sa gamit (pasalaysay, patanong, pautos, etc.) • Uri ng pangungusap ayon sa kayarian (payak, tambalan, hugnayan, langkapan) • Pagpapalawak ng pangungusap
 15. Estruktura ng Pangungusap • Simuno o Paksa (Subject sa wikang Ingles) ang bahaging pinag-uusapan o pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. Ang paksa o simuno ay maaaring gumaganap ng kilos o pinagtutuunan ng diwang isinasaad sa pandiwa at ganapan ng kilos ng pandiwa.
 16. • Panaguri (Predicate sa wikang Ingles) ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Ito ay naglalahad ng mga bagay hinggil sa simuno. Estruktura ng pangungusap
 17. Pangunahing Uri ng Pangungusap • Karaniwan - Maganda si Aiyana. - Pumunta si Clara sa palengke. - Gustong maglaro ng basketball ni Aidan. • Di-Karaniwan - Si Allen ay nakatulog sa classroom. - Tayo ay nalulungkot sa pagkawala ni Jairus - Sina Joyce at Alyssa ay sumayaw sa kanto.
 18. Uri ng Pangungusap ayon sa Gamit 1. Pasalaysay o Paturol Ito ay nagsasalaysay ng katotohanan o pangyayari. Lagi tiong nagtatapos sa tuldok. Mga Halimbawa - Si Norberto ay isang matagumpay na arkitekto. - Ang mundo ay umiikot sa sarili nitong axis. - Ang daigdig ay ang tanging planetang may buhay.
 19. 2. Patanong Ito ay nag-uusisa tungkol sa isang katotohanan o pangyayari. Tandang pananong(?) ang bantas sa hulihan nito. Mga Halimbawa - Saan ko makikita ang opisina ni Gng. Mangahas? - Kailan ang huling pagsusulit para sa kasalukuyang semestre? - Kanino mo iniwan ang iyong bag? Uri ng Pangungusap ayon sa Gamit
 20. 3. Padamdam Ito ay nagsasabi ng matinding damdamin gaya ng tuwa, lungkot, pagkagulat, paghanga, panghihinayang at iba pa. Karaniwang nagtatapos ito sa tandang panamdam. Maaari ring gamitin ang tandang pananong. Mga Halimbawa - Ay! Tama pala ang sagot ko. - Ano? Hindi mo pa natatapos ang proyekto natin? - Yehey! Wala na namang pasok. Uri ng Pangungusap ayon sa Gamit
 21. 4. Pautos o Pakiusap Ang pautos ay nagpapahayag ng obligasyong dapat tuparin, samantalang ang pakiusap ay nagpapahayag ng pag-utos sa magalang na pamamaraan. Nagtatapos ito sa tuldok. Uri ng Pangungusap ayon sa Gamit
 22. Mga Halimbawa Pautos - Mag-aral kang mabuti. - Nararapat lamang matutong sumunod ang mga mag-aaral ng seminary sa patakaran ng Bible School. Pakiusap - Pakibigay mo naman ito sa iyong guro. - Maari bang iabot mo ang aklat na iyan?
 23. 1. Payak – isang diwa lang ang tinatalakay. – maaaring may payak na simuno at panaguri. Halimbawa: Maraming biyayang bigay ang Panginoon sa mga tao. Uri ng Pangungusap ayon sa Gamit
 24. Payak na Pangungusap Payak ang pangungusap kapag nagpapahayag ng isang diwa, maaaring tambalan ang simuno at panaguri na pinag- uugnay ng at. • Mega star si Sharon. • International star si Lea. • Mang-aawit si Sharon at si Lea. • Artista ang mang-aawit na si Lea. • Artista at mang-aawit sina Lea at Sharon.
 25. 2. Tambalan – may higit sa dalawang kaisipan. – binubuo ng dalawa o higit pang diwa /sugnay na nakapag-iisa. – ginagamitan ng pangatnig na magkatimbang Hal. Ang biyaya ay kusang-loob na ibinibigay at ito ay kaloob na walang bayad. Ang mga pangatnig na magkatimbang ay at, pati, saka, o, ni , maging, ngunit.
 26. Payak na Pangungusap • Mega star si Sharon at international star si Lea. • Naghihimala ang Birhen sa Agoo at naghihimala rin ang Birhen sa Lipa. • May kapansanan siya subalit napaglabanan niyang lama ang pagsubok sa buhay. • Matanda na siya datapwat malakas pa ang tuhod niya.
 27. Sugnay • Ang Sugnay ay bahagi ng mga salita pangungusap na buo ang diwa. Maroong itong dalawang uri, ang sugnay na makapag-iisa at sugnay na di mag-iisa. • Sugnay na makapag-iisa - ito ay maaaring tumayo bilang payak na pangungusap.
 28. - Ang ating mga tahanan ay linisan. - Nagluluto ako na ako ng ulam. - Ang aking takdang araling ay tapos na. - Si itay ay nagpunta sa doktor. - Ako ay kakain ng gulay.
 29. • Sugnay na di makapag-iisa - mayroon itong paksa at panaguri ngunit hindi buo ang diwa ng ipinahahayag. Kailangan nito ng sugnay na makapag- iisa upang mabuo ang diwa.
 30. - upang di pamugaran ng lamok. - nang sila ay dumating. - kaya pwede na akong maglaro sa labas. - upang magpagamot. - para maging malusog ang aking katawan.
 31. Halimbawa (naka-highlight sa pula = makapag-iisa pag berde = di makapag-iisa) 1. Ang ating mga tahanan ay linisan upang di pamugaran ng lamok. 2. Nagluluto na ako ng ulam nang dumating sila. 3. Ang aking takdang araling ay tapos na, kaya pwede na akong maglaro sa labas. 4. Si itay ay nagpunta sa doktor upang magpagamot. 5. Ako ay kakain ng gulay upang maging malusog ang aking katawan.
 32. Hugnayan • pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. – ginagamitan ng pangatnig na di-magkatimbang ( kung, nang, bago, upang, kapag, dahil sa, sapagkat) Halimbawa: - Mabuti ang mag-asawa sapagkat tumutulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. ( ang may salungguhit ay sugnay na makapag-iisa; walang salungguhit ay sugnay na di makapag-iisa)
 33. 4. Langkapan – pangungusap na binubuo ng tambalan at hugnayang pangungusap ( binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa at sugnay na di nakapag-iisa) Halimbawa: Mabuti ang mag-asawa at sila ay may busilak na puso dahil sinusunod nila ang utos ng Panginoon. (walang salungguhit ay sugnay na makapag-iisa; may salungguhit sugnay na di- makapag-iisa)
 34. Hugnayan ang pangungusap na binubuo ng malaya at di malayang sugnay na pinangungunahan ng kung, kapag, samantala, habang, sapagkat, upang, nang, pagkat,dahil sa. May simuno at panaguri ang sugnay tulad ng pangungusap ngunit bahagilamang ito ng pangungusap.
 35. • Kung may pananalig ka sa sarili, magtatagumpay ka. • Habang nasa kabundukan pa ang Bundok Pinatubo ang lahar malaking panganib angdarating. • Nararapat puntahana ang mga makasaysayang poo k upang maisadiwa ang mganagawang kabayanihan ng ating kalahi. • Kilalanin natin ang katangian ng ating bansa nang maipagmalaki natin ito. • Samantalang nasa isip mo iyon walang mangyayari sa buhay mo.
 36. MORPOLOHIYA - ang pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at nagpagsasama-sama ng mga ito upang makabuo ng salita. - Ang morpema ay maaaring isang salitang- ugat o isang panlapi. - Ang salitang makahoy, halimbawa ay may dalawang morpema: (1) ang unlaping {ma- } at ang salitang-ugat na {kahoy}.
 37. - Sa halimbawang salitang makahoy, maaaring masabing ang ibig sabihin nito’y “maraming kahoy”. Ang salitang ugat na kahoy ay nagtataglay rin ng sariling kahulugan. Ito ay hindi na mahahati pa sa lalong maliliit na yunit namay kahulugan. Ang ka at hoy, ay mga pantig lamang na walang kahulugan. May pantig na panghalip na ka sa Filipino, gayundin naman ng pantawag na hoy, ngunit malayo na ang kahulugan ng mga ito sa salitang kahoy. MORPOLOHIYA
 38. - Samantala, pansinin ang salitang babae, ito ay binubuo lamang ng iisang morpema. Hindi na ito mahahati pa sa maliit na yunit o bahagi nang hindi masisira ang kahulugan. Hindi morpema ang mga sumusunod na maaaring makuha sa babae: be, e, baba, bae, bab, aba, abab, at ab. Maaaring maibigay tayong kahulugan sa baba at aba ngunit gaya ng naipaliwanag na, malayo na ang kahulugan ng mga ito sa babae. MORPOLOHIYA
 39. Bahagi ng Pananalita
 40. Bahagi ng Pananalita • Pangngalan - (noun) - mga pangalan ng tao, hayop, pook, bagay, pangyayari. Ginamit ito sa pagtawag sa pangalan ng mga hayop, tao, atbp. Halimbawa: Corazon Aquino, bata, babae
 41. • Panghalip - (pronoun) - paghalili sa pangngalan. Halimbawa: ako, ikaw, siya, atin, amin, kanya. Bahagi ng Pananalita
 42. • Pandiwa - (verb) - bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos. Halimbawa: sayaw, tuwa, talon. Bahagi ng Pananalita
 43. • Pangatnig - (conjunction) - ginagamit para ipakita ang relasyon ng mga salita sa pangungusap. Halimbawa: dahil, maging, man, gawa ng, upang, nang, para, samantala atbp Bahagi ng Pananalita
 44. • Pang-ukol - (preposition) - ginagamit kung para kanino o para saan ang kilos. Halimbawa: para, ukol, Bahagi ng Pananalita
 45. sa/sa mga alinsunod sa/kay ng/ng mga hinggil sa/kay ni/nina nang wala kay/kina para sa/kay sa/kay laban sa/kay labag sa ayon sa/kay nang may tungo sa tungkol sa/kay mula sa Bahagi ng Pananalita
 46. • Pang-angkop - (ligature) - bahagi ng pananalita na ginagamit para maging maganda pakinggan ang pagkakasabi ng pangungusap. Halimbawa: na, ng, g. magandang bata. Bahagi ng Pananalita Bahagi ng Pananalita
 47. • 1. Pang-angkop na na - Ito ay nag- uugnay ng dalawang salita na kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig maliban sa titik n. Isinusulat ito nang kahiwalay sa mga salitang pinag-uugnay. Halimbawa: Ang malinis na hangin ay ating kailangan. May tatlong pang-angkop ang ginagamit sa pag-uugnay ng mga salita
 48. May tatlong pang-angkop ang ginagamit sa pag-uugnay ng mga salita • 2. Pang-angkop ng ng - Ito ay isinusulat karugtong ng mga salitang nagtatapos sa mga patinig (a, e, i, o u). Halimbawa: Pinipigil ng malalaking ugat ng mga puno ang baha.
 49. 3) Pang-angkop na g - ginagamit kung ang salitang durogtungan ay nagtatapos sa titik na n. Halimbawa: Isang masunuring bata si Nonoy. May tatlong pang-angkop ang ginagamit sa pag- uugnay ng mga salita May tatlong pang-angkop ang ginagamit sa pag-uugnay ng mga salita
 50. Bahagi ng Pananalita • Pang-uri (adjective) -naglalarawan ng katangian ng pangngalan o panghalip. Halimbawa: matangkad, mabango, mababaw Magandang bata.
 51. • Pang-abay - (adverb) - naglalarawan sa pang-uri, pandiwa at kapwa nito pang- abay. Halimbawa: taimtim, agad, tila, higit, kaysa Bahagi ng Pananalita
 52. Nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang • Kahapon, kangina, ngayon, mamaya, bukas, sandali,atb. • Araw-araw, tuwing umaga,taun-taon atb. • Sa, kay, kina • marahil, siguro, tila, baka, wari, atb.
 53. • Pantukoy - (article o determiner ) - tinutukoy ang relasyon ng paksa at panag- uri sa pangungusap. Halimbawa: si, ang, ang mga, mga Bahagi ng Pananalita Bahagi ng Pananalita
 54. • Pantukoy na Pambalana - tumutukoy sa mga pangngalang pambalana Halimbawa: ang, ang mga, mga • Pantukoy na Pantangi - tumutukoy sa pangngalang pantangi (tiyak na tao) Halimbawa: si, sina, ni, nina, kay,
 55. • Pang-abay - (adverb) - naglalarawan sa pang-uri, pandiwa at kapwa nito pang- abay. Halimbawa: taimtim, agad, tila, higit, kaysa Bahagi ng Pananalita
 56. • Nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang • Kahapon, kangina, ngayon, mamaya, bukas, sandali,atb. • Araw-araw, tuwing umaga,taun-taon atb. • Sa, kay, kina • marahil, siguro, tila, baka, wari, atb.
 57. • Pangawing - (linker) - nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap. - AY ito ang pang-dugtong sa mga pangungusap na di- karaniwang ayos Bahagi ng Pananalita
 58. Dalawang uri ng morpema ayon sa kahulugan. • Mga morpemang may kahulugang leksikal (content words) - ang morpema ay nakakatayo ng mag- isa sapagkat may angkin siyang kahulugan na hindi na nangangailangan ng iba pang salita.
 59. Content words • Pangngalan: Rik, dance, olympic, aso, tao, lapis • Panghalip: siya, kayo, tayo, sila, ako, ikaw, atin, • Pandiwa: sumayaw, nanalo, mag-aral, kumakanta • Pang-uri: banal, maligaya, palaaway, makinis • Pang-abay: magaling, kahapon, kanina,
 60. • Mga Morpemang may kahulugang pangkayarian (function words) -mga salitang nangangailangan ng iba pang mga salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangungusap. - ang mga ito ay nagpapalinaw sa kahulugan ng pangungusap Dalawang uri ng morpema ayon sa kahulugan.
 61. Function words • Pang-angkop: na, -ng • Pangatnig: kaya, at, o saka, pati Pang- ukol: sa, tungkol sa/kay, ayon sa/kay • Pananda: ay, si, ang, ng, sina, ni/nina, kay/kina
 62. Morpolohiya • Prosesong derivational - kain+an = kainan - asawa + hin = asawahin - iyak +in = iyakin • Prosesong inflectional - sayaw + um = sumayaw - nag+laba = naglaba - ka+kanta+hin = kakantahin
 63. Leksikon • Ito ay mga salita na ginagamit sa isang wika ng mananalita nito. Tinatawag din itong bokabularyo ng isang wika
 64. Mga Paraan sa pagbuo ng mga salita 1. Pagtatambal 2. Akronim 3. Pagbabawas o clipping 4. Pagdaragdag 5. Paghahalo o blending 6. Mga salita mula sa Pangalan
 65. Pagtatambal • Sa paraang ito, ang mga salita ay nabuo sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga morpema na naging bahagi ng wikang Filipino
 66. Halimbawa: Dulawit mula sa dula at awit Balarila mula sa bala ng dila Bahaghari mula sa bahag at hari Balatsibuyas (maramdamin) mula sa balat sibuyas Hampaslupa (mahirap) mua sa hampas at lupa
 67. Akronim • Sa paraang ito, ang mga salita ay hango sa mga insyal o mga unang pantig. Halimbawa: PSA – Philippine Statistic Office MDSF – Montessori De Sagrada Familia WHO – World Health Organization
 68. Pagbabawas o Clipping • Ang prosesong ito ay pagpapaikli ng mga salita na kadalasang ginagamit sa pasalitang paraan. Halimbawa: • Dok – doktor • Tser – titser • Mars/pars – mare o pare • Direk – direktor
 69. Pagdaragdag Kung may mga salitang binabawasan, mayroon din namang dinadagdagan. Halimbawa: Boss- bossing Sampalin- sampalilukin
 70. Paghahalo o Blending • Ang paraang ito ay ang pagbabawas at pagtatambal ng mga salita. Halimbawa: - Banyuhay – mula sa bagong anyo ng buhay - Cha-cha – mula sa charter change - Crispylicious – mula sa crispy at delicious
 71. • Mga salitang mula sa mga pangalan – Sa pagiging malikhain sa pagbuo ng mga salita may mga pangalan ng produkto o brand na nagiging pandiwa Halimbawa: xerox – nagseseroks, magseseroks, nagpaseroks - Ang brand o produkto ay nagiging pangngalanng pambalana tulad ng Pampers na brand ng diaper. Ipinalalagay ng ibang tao na ito mismo ang diaper dahil pangunahing brand ito. - Kaya kung minsa’y nakaririnig tayo ng “Mayroon po ba kayong Pampers na EQ?”
 72. Denostasyon at Konotasyon
 73. May dalawang paraan upang mabigyang kahulgan ang mga salita
 74. Denotasyon  Ang kahuluganay karaniwang nakukuha sa diksyunaryo Ang salita ay nagbibigay ng isang tiyak na kahulugan at ito ay ginagamit sa karaniwan at simpleng pahayag.
 75. Bahay • Denotasyong kahulugan - Tirahan ng tao - Isang gusali na itinayo upang maging proteksyon ng tao.
 76. Konotasyon • Ang pagpapakahulugang iba kaysa sa pangkaraniwang pakahulugan. • Ito ay maaaring mag iba-iba ayon sa saloobin, karanasan at sitwasyon ng isang tao. Nagtataglay ng mga pahiwatig ng emosyonal o pansaloobin ang mga salita. • Mayroong malalim ang kahulugan ng salita. Napapaganda ang pangungusap.
 77. Bahay • Kaligayahan • Proteksyon
 78. Ponolohiya • Ang tawag sa maagham na pag-aaral ng tunog • Pinag-aaralan ang wastong bigkas ng mga tunog na tinatawag na ponema
 79. • Ponema – ang tawag sa mga yunit ng tunog ng isang wika • (Phoneme) phone – tunog eme - makabuluhan
 80. Ponema • Tumutukoy ito s makabuluhang tunog – ang bawat ponema ay maaaring makapagpabago ng kahulugan ng isang salita. Halimbawa: Nasa – pasa • Maaari ring di makapagpabago – malayang nagpapalitan Halimabawa: babae-babai; lalake-lalaki
 81. 2 Uri ng Ponema • Ponemang Katinig – binubuo ng 16 na ponema • /b/, /p/, /k/, /g/, /d/, /t/, /h/, /s/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ng/, /w/, /y/ • Ponemang Patinig – ayon sa mga linggwista at ilang mananaliksik, tatatlo lamang ang patinig ng Filipino; /a/, /i/, at /u/. Ayon kay Cibar (1994) ang ponemang /e/ at /o/ ay hiram na salita sa Kastila at Ingles
 82. • Allophone – ang tunog na /e/ at /i/ o /o/ at /u/ ay malayang nagkakapalitan na hindi nagbabago ang kahulugan ng mga salita. • Halimbawa: Babai-babae lalaki-lalake Ali-ale Bukol=bukul Tono-tuno
 83. • Diptonggo/ Malapatinig – tumutukoy ito sa pinagsamang tunog ng isang patinig /a,e,i,o,u / at tunog ng isang malapatinig /w, y/ sa iisang pantig. (aw, iw, ow,ay ey,oy,uy) • Hal. araw, ayaw, baboy, aliw, sisiw, kahoy, tuloy, sawsaw, kasuy, wow, bahay, kalay, gulay
 84. • Klaster o Kambal Katinig– ito ay magkasamang tunog ng dalawang ponemang katinig sa iisang pantig; matatagpuan ito sa– inisyal, sentral, pinal • Hal. Blusa, kwento, hwag, traysikel transportasyon,
 85. • Pares Minimal – magkatugmang salita na hindi magkaugnay na kahulugan subalit tugmang-tugma sa bigkas maliban sa isang ponema. • Hal. Pala-bala ; hari- pari; tali-bali
 86. • Ortograpiya • Mga graferma (pasulat na simbolo sa praktikal na ortograpiya ng wikang pambansa ay binubuo ng letra at di letra) - titik at di titik • Patinig at palatinigan • Tuntunin sa pagbaybay • Tuldik • Mga bantas
Publicidad