Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

PERKEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DI JERMAN.pdf

 1. PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN INSTITUSI PENDIDIKAN DI JERMAN DI JERMAN ABAD 18-19 M ABAD 18-19 M SYAFIQAH, ASYIRA, MAYSA, MIM , HANIF
 2. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Menjelang abad ke-18 dan 19, berlaku perubahan besar dalam sistem pendidikan di Jerman. Perubahan ini menyebabkan muncul sistem pendidikan kebangsaan yang bebas daripada kongkongan gereja. Perkembangan ini menyebabkan berlaku perubahan dalam dasar, kurikulum dan institusi pendidikan di Jerman. Kemajuan dalam sistem pendidikan di Jerman menyebabkan lahir institusi pendidikan yang berperingkat. Pada amnya, institusi pendidikan terdiri daripada tiga peringkat iaitu peringkat rendah, menengah, teknikal dan universiti. Kemunculan pelbagai institusi pendidikan menyebabkan lahir sistem pendidikan yang terancang dan sistematik di Jerman
 3. PERKEMBANGAN INSTITUSI PERKEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DI JERMAN PENDIDIKAN DI JERMAN 1. INSTITUSI RENDAH 2. INSTITUSI MENENGAH 3. PENDIDIKAN TEKNIKAL 4 . UNIVERSITI
 4. 1.INSTITUSI RENDAH 1.INSTITUSI RENDAH ~ Menjelang akhir abad ke-18 ,muncul sekolah-sekolah rendah di seluruh Prussia ~ Pada awal abad ke-19,langkah-langkah diambil untuk memantapkan pendidikan rendah di Jerman ~ Sekolah rendah yang dikenali sebagai Volkschulen terbuka kepada semua lapisan penduduk di Jerman
 5. ~ Kanak-kanak berumur tujuh tahun dikehedaki mendaftar disekolah-sekolah rendah ~Pendidikan di sekolah rendah berlanjutan sehingga kanak-kanak mencapai umur 14 tahun ~ Pengajian di sekolah rendah meliputi membaca , menulis,mengira,geografi,sejarah dan gimnastik
 6. Pendidikan menengah terdiri daripada dua aliran iaitu sekolah gimnasia dan sekolah awam. Pengajian di gimnasia mengutamakan pembelajaran bahasa Latin dan bahasa Greek. Sekolah gimnasia menyediakan pelajar-pelajar untuk melanjutkan pelajaran di peringkat universiti. 2.INSTITUSI MENENGAH 2.INSTITUSI MENENGAH
 7. Sekolah awam menekankan pembelajaran matematik, sains dan bahasa ibunda. Pelajar-pelajar sekolah awam dilatih untuk menjalani kehidupan seharian dengan teratur. Kerajaan Jerman di bawah pemerintahan Raja Frederick William III memberi penekanan kepada sekolah-sekolah awam.
 8. 3.PENDIDIKAN TEKNIKAL 3.PENDIDIKAN TEKNIKAL Bidang teknologi menjadi keutamaan dlm sistem pendidikan penekanan terhadap matapelajaran teknikal bagi membangun sektor perindustrian dan perdagangan
 9. Sekolah-sekolah teknik seperti politeknik dan sekolah perdagangan ditubuhkan mata pelajaran teknikal = melibatkan kemahiran (kejuruteraan dan perdagangan)
 10. Institusi pengajian tinggi di Jerman ditubuhkan oleh kerajaan-kerajaan negeri. Kerajaan negeri memberikan dana dan bantuan kewangan kepada institusi pengajian tinggi. 4.UNIVERSITI 4.UNIVERSITI
 11. Pendidikan di fakulti falsafah meliputi matematik, sejarah, geografi, kesusasteraan sains tabii dan filologi. teologi undang-undang perubatan falsafah. Terdapat empat fakulti iaitu: Teologi ialah kajian sistematik tentang sifat ketuhanan secara lebih luas, kepercayaan agama. Kesusteraan sains tabii: fizik, kimia, atau biologi Filologi: kajian teks sastera serta rakaman lisan dan bertulis, pewujudan kesahihan bentuk asalnya, dan penentuan maksudnya.
 12. Antara universiti yang ditubuhkan di Jerman adalah: 1.Universiti Berlin 2.Universiti Munich
 13. Antara universiti yang ditubuhkan di Jerman adalah: 3.Universiti Breslau 4.Universiti Strasburg
 14. KESIMPULAN KESIMPULAN Menjelang abad ke-18 dan 19, Jerman merupakan negara yang mempunyai sistem pendidikan yang teratur dan sistematik . Kemunculan pelbagai institusi pendidikan melambangkan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat Jerman dalam lapangan pendidikan. Institusi pendidikan ini memainkan peranan dalam perkembangan pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Malah institusi pendidikan ini telah melahirkan golongan intelektual yang memberi sumbangan dalam pembangunan negara Jerman.
Publicidad